Letecký petrolej

Letecké palivo JET A-1 je najrozšírenejšie letecké palivo, určené pre lietadlá vybavené motormi alebo turbínami a skonštruované na dosahovanie podzvukovej alebo nadzvukovej rýchlosti. Je to zmes hydrogenačne upravených kvapalných uhľovodíkov s bodom varu od 160°C do 300°C, ktorá spĺňa prísne technické požiadavky na kvalitu leteckého petroleja tak, aby vyhoveli prísnym bezpečnostným a prevádzkovým predpisom leteckej dopravy.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyrába a dodáva dva druhy leteckého turbínového paliva JET A-1, ktoré sú vyrábané dvoma rôznymi technologickými procesmi.

Na zlepšenie úžitkových vlastností leteckého paliva a zvýšenie bezpečnosti pri manipulácii s ním sa počas výroby pridávajú špeciálne prísady. Ich základný balík obsahuje antioxidačnú a antistatickú prísadu. V prípade JET A-1 pre armádne využitie sa pridáva aj mazivostná prísada.

Pre civilnú dopravu vyrábame a dodávame letecké palivo JET A-1 v súlade s prísnymi technickými požiadavkami:

 • AFQRJOS Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated System (Check List JET A-1),
 • British Ministry of Defence Standard DEF STAN 91-091 for Turbine fuel, Aviation „Kerosene Type“, JET-A1, NATO CODE F-35
 • American National Standard ASTM D 1655 Standard Specification for Aviation Turbine Fuels
 • JIG (Joint Inspection Group) EI/JIG 1530 Quality Assurance Requirements for the Manufacture, Storage and Distribution of Aviation Fuels to Airport

Vo všetkých prípadoch sa na výrobok vzťahuje najnovšie vydanie príslušných technických špecifikácií a noriem.

Pre armádne využitie vyrábame a dodávame letecké turbínové palivo typu JET A-1 v súlade s prísnymi technickými požiadavkami: 

 • MSU_11.1/F
 • British Ministry of Defence Standard DEF STAN 91-091 for Turbine fuel, Aviation „Kerosene Type“, JET-A1, NATO CODE F-35
 • Kodifikácia podľa NATO

Vo všetkých prípadoch sa na výrobok vzťahuje najnovšie vydanie príslušných technických špecifikácií a noriem.

Dodržiavanie a plnenie prísnych technických požiadaviek JIG (Joint Inspection Group) pri procesoch výroby, skladovania a distribúcie leteckých palív JET A-1 spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., je s vynikajúcimi výsledkami pravidelne auditované v rámci hĺbkového auditu špecialistami nadnárodnej renomovanej spoločnosti.

AVGAS

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., ponúka okrem leteckého turbínového paliva JET A-1 aj letecký benzín AVGAS 100 LL. Letecký benzín AVGAS sa používa v lietadlách s malými piestovými motormi. Ide najmä o malé súkromné lietadlá a letecké kluby. Produkt spĺňa požiadavky noriem DEF STAN 91-90 a ASTM D910. Obsahuje zmes antikoróznych, farbiacich, antioxidačných a antistatických prísad. Vo všetkých prípadoch sa na palivo vzťahuje najnovšie vydanie príslušných technických špecifikácií a noriem.

Into plane (ITP)

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., poskytuje na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave službu plnenia paliva do  všetkých typov lietadiel, ktoré v Bratislave pristávajú. Keďže letecké spoločnosti sa riadia prísnym letovým poriadkom, včasné doplnenie paliva do lietadiel je pre celkovú prevádzkovú výkonnosť mimoriadne dôležité.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., spĺňa podmienky certifikácie ITP service level 2. Na základe dlhoročných skúseností s plánovaním, ako aj vďaka vyškoleným zamestnancom, zabezpečuje včasné plnenie všetkých záväzkov. Službu plnenia poskytuje 7 dní v týždni, 24 hodín denne, čo znamená, že dokáže flexibilne reagovať na všetky požiadavky svojich zákazníkov. Na letisku je preto okrem platby na základe kontraktu povolená aj platba cez karnet, ako aj platba v hotovosti.

Produktový katalóg platný od 15.5.2017

  Produkt Číslo položky Kód kombinovanej nomenklatúry
Letecký petrolej Letecký petrolej JET A-1 11010039 2710 19 21

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×