Alkamix špeciál

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina ALKAMIX ŠPECIÁL je zmes alkanických uhľovo-íkov a zušľachťujúcich prísad zabezpečujúcich dokonalé zmáčanie odmasťovaných predmetov. Vyznačuje sa výborným čistiacim a odmasťovacím účinkom na kovové povrchy, ktorým tiež zabezpečuje krátkodobú antikoróznu ochranu. Neobsahuje vodu, chlórované zlúčeniny a mechanické prímesi. Podľa STN 65 0201 je kvapalina ALKAMIX ŠPECIÁL horľavina IV. triedy nebezpečnosti.

Použitie

ALKAMIX ŠPECIÁL sa používa ako náhrada za bežne používané čistiace a odmasťovacie halogenované kvapaliny pri čistení a odmasťovaní kovových povrchov znečistených olejmi alebo obrábacími kvapalinami najmä tam, kde sa prejavuje zvýšené nebezpečenstvo výbuchu pár čistiaceho a odmasťovacieho prostriedku.
Na dosiahnutie optimálnych aplikačných vlastností výrobku sa odporúča kvapalinu zahriať na dobu 24 h na teplotu 25°C až 30 °C priamo v odmasťovacom zariadení.

Akostné požiadavky

Ukazovatele akosti Jednotky Hodnoty
Hustota pri 20°C kg/m3 760 - 789
Brómový index, max. mgBr/100 g vzorky 200
Bod vzplanutia, min. °C 100
Bod tuhnutia, max. °C + 4
Obsah aromat. uhľovodíkov, max. ppm 1500
Obsah síry, max. ppm 5
Obsah vody, max. ppm 100
Číslo kyslosti mg KOH/g max. 0,5

Balenie, preprava, skladovanie

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina ALKAMIX ŠPECIÁL sa dodáva v 200 l sudoch a v kontajneroch. Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádržiach, na miestach chránených proti priamym poveternostným vplyvom pri teplote -5°C až +30°C. Doba skladovania pri dodržaní uvedených podmienok je max. 1 rok od dátumu výroby.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×