Alkamix

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina ALKAMIX je zmes alkanických uhľovodíkov a zu-šľachťujúcich prísad zabezpečujúcich dokonalé zmáčanie odmasťovaných predme-tov. Vyznačuje sa výborným čistiacim a odmasťovacím účinkom na kovové povrchy, ktorým tiež zabezpečuje krátkodobú antikoróznu ochranu. Neobsahuje vodu, chlóro-vané zlúčeniny a mechanické prímesi. Podľa STN 65 0201 je kvapalina ALKAMIX horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.

Použitie

ALKAMIX sa používa ako náhrada za bežne používané čistiace a odmasťovacie halogenované kvapaliny, hlavne pri čistení a odmasťovaní kovových povrchov znečistených olejmi alebo obrábacími kvapalinami, pričom týmto povrchom zabezpečuje krátkodobú antikoróznu ochranu.
Na dosiahnutie optimálnych aplikačných vlastností výrobku sa odporúča kvapalinu zahriať na dobu 24 h na teplotu 25 až 30 °C priamo v odmasťovacom zariadení.

Ukazovatele akosti Jednotky Hodnoty
Hustota pri 20°C kg/m3 740 - 770
Brómový index, max. mgBr/100 g vzorky 100
Bod vzplanutia, min. °C 74
Bod tuhnutia, max. °C -15
Obsah aromat. uhľovodíkov, max. ppm 800
Obsah síry, max. ppm 5
Obsah vody, max. ppm 100
Číslo kyslosti mg KOH/g max. 0,5

Balenie, preprava, skladovanie

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina ALKAMIX sa dodáva v 200 l sudoch a v kontaj-neroch. Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádržiach, na miestach chránených proti priamym poveternostným vplyvom pri teplote -5°C až +30°C. Doba skladovania pri dodržaní uvedených podmienok je max. 1 rok od dátumu výroby.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×