Všeobecné informácie o veľkoobchode

Produkcia spoločnosti SLOVNAFT, a.s., jediného spracovateľa ropy na Slovensku, patrí do štyroch základných produktových skupín: Palivá, Asfalty, Chemikálie a Mazivá.

Väčšina produktov Slovnaftu smeruje na vysoko konkurenčné exportné trhy, ako sú Rakúsko, Česká republika, Poľsko, ale tiež Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Francúzsko a ďalšie štáty Európskej únie. V týchto štátoch pôsobí Slovnaft , resp. Skupina MOL spravidla okrem priameho predaja aj prostredníctvom svojich dcérskych spoločností.

SLOVNAFT, a.s., je etablovaný na domácich a zahraničných trhoch vďaka schopnosti vyrábať a dodávať vysoko kvalitné produkty, ktoré spĺňajú požiadavky medzinárodných noriem na kvalitu, ale tiež vďaka znalosti obchodovania s produktmi na jednotlivých trhoch a vysoko zákaznícky orientovanému prístupu. Obchodné oddelenie spoločnosti má certifikovaný systém riadenia kvality formou certifikátu ISO 9001, ktorý je pravidelne obnovovaný.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., dodáva produkty na domáce a zahraničné trhy viacerými spôsobmi prepravy, najmä železničnou, cestnou a vnútrozemskou riečnou prepravou. Ako domáca rafinéria využíva Slovnaft na distribúciu palív tri sklady (terminály Bratislava, Kľačany, Kapušany), ktoré zásobujú celé územie Slovenska.

Slovnaft tiež poskytuje zákazníkom sekundárny spôsob distribúcie autocisternami. Túto službu zastrešuje dcérska spoločnosť Slovnaft Trans, a.s..
Medzi našich zákazníkov patria spoločnosti zo všetkých oblastí priemyslu, od nadnárodných ropných spoločností, cez veľkoobchodníkov s rafinérskymi produktmi až po konečných spotrebiteľov z radov chemických, stavebných, prepravných, poľnohospodárskych spoločností a prevádzkovateľov čerpacích staníc.

Každý zákazník je pre nás veľmi dôležitý a snažíme sa maximálne vyhovieť potrebám a špecifickým požiadavkám jednotlivých odberateľov.

Sme presvedčení, že budeme schopní vyhovieť aj vašim požiadavkám. Ak máte otázky, využite prosím kontaktné centrum na tejto stránke.

Produkty, ktoré predávame na domácich a zahraničných trhoch

 • Automobilový benzín
 • Motorová nafta
 • Letecký petrolej
 • Vykurovací olej ťažký
 • Asfalty
 • Cestné asfalty
 • Modifikované a multigradačné cestné asfalty
 • Bitúmeny
 • Stavebno-izolačné asfalty
 • Oxidačná zmes
 • Chemické výrobky
 • Toluén lekársky
 • Ropný xylén
 • Ortoxylén
 • Síra kvapalná
 • Vodík 99,85
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×