Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Asfalty patria k tradičným výrobkom Skupiny MOL. pričom spĺňajú všetky požiadavky kladené odberateľmi, národnými a európskymi normami na kvalitu cestných a modifikovaných asfaltov používaných na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a vozoviek mostných objektov. Realizácia výsledkov vývoja a výskumu, aplikácia účinných prísad, implementácia nových technológií a aplikačných techník, ako aj úzka spolupráca s odberateľmi garantujú veľmi dobrú kvalitu našich bitúmenov, ktoré sme schopný dodať kamkoľvek na Slovensku.

Cestné asfalty
Cestné asfalty sú vyrobené z vákuových destilačných ropných zvyškov zo spracovania ropy. Neobsahujú prímesi iného pôvodu. Pri teplote 20°C sú polotuhé až tuhé látky. Neobsahujú mikroskopicky pozorovateľnú vodu ani mechanické nečistoty.
Viac

Modifikované cestné asfalty
Klimatické podmienky na Slovensku vyžadujú použitie modifikovaných asfaltov, najmä pri výstavbe vysoko zaťažených komunikácií. Modifikované cestné asfalty Apollobit H, Apollobit S a Apolloplast predstavujú špeciálne asfaltové spojivá vyrobené z vákuových destilačných ropných zvyškov a ich požadovaná kvalita sa docieli prídavkom vhodných modifikátorov.
Viac

Oxidované stavebnoizolačné asfalty
Po cestnom staviteľstve druhou najväčšou oblasťou použitia asfaltov je výroba asfaltových strešných šindľov a iných vode odolných hydroizolačných systémov. SLOVNAFT, a.s. ponúka svojim zákazníkom oxidované stavebno-izolačné asfalty s kvalitou podľa STN EN 13304.
Viac

Balené asfalty
Balené asfalty sa vyrábajú z vákuových destilačných ropných zvyškov oxidáciou vzduchom. Tieto asfalty sú pri normálnej teplote polotuhé až tuhá látky. Viditeľne neobsahujú vodu ani mechanické nečistoty.
Viac

 Primárne asfalty a oxidačné zmesi
Primárne asfalty a oxidačné zmesi ťažkých zvyškov z vákuovej destilácie ropy a zo sekundárneho spracovania ropných zvyškov. Pri normálnej teplote sú polotuhé až tuhé látky, hnedej až čiernej farby. Neobsahujú viditeľné mechanické nečistoty.
Viac

UŽITOČNÉ LINKY
×