Cestné asfalty

Cestné asfalty sú vyrobené z vákuových destilačných ropných zvyškov zo spracovania ropy. Neobsahujú prímesi iného pôvodu. Pri teplote 20°C sú polotuhé až tuhé látky. Neobsahujú mikroskopicky pozorovateľnú vodu ani mechanické nečistoty.

Balenie, preprava, skladovanie

Cestné asfalty sa prepravujú vo vyhrievaných autocisternách. Skladujú sa v zásobníkoch, ktoré sú nepriamo ohrievané. Skladovacia teplota v nádrži nemá byť vyššia ako 50 °C nad bodom mäknutia skladovaného asfaltu. Predovšetkým treba asfalt chrániť proti niekoľkonásobnému prehrievaniu na vyššie teploty.

Skupina MOL ponúka široký sortiment cestných asfaltov

  • Bitúmen 160/220,
  • Bitúmen 70/100,
  • Bitúmen 50/70,
  • Bitúmen 35/50,

UŽITOČNÉ LINKY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×