Modifikované cestné asfalty

Klimatické podmienky na Slovensku vyžadujú použitie modifikovaných asfaltov, najmä pri výstavbe vysoko zaťažených komunikácií. Modifikované cestné asfalty predstavujú špeciálne asfaltové spojivá vyrobené z vákuových destilačných ropných zvyškov a ich požadovaná kvalita sa docieli prídavkom vhodných modifikátorov.

V posledných rokoch dochádza ku klimatickým zmenám a súčasne narastá aj počet motorových vozidiel, čo vedie k zvýšenému namáhaniu cestných komunikácií a rýchlemu vytváraniu tzv. „pozdĺžnych žľabov“ a výtlkov na vozovkách. Väčšie teplotné výkyvy vyžadujú použitie modifikovaných asfaltov s vysokým bodom mäknutia a nízkym bodom lámavosti najmä pri výstavbe vysoko zaťažených komunikácií. Sú to špeciálne asfaltové spojivá vyrobené z vákuových destilačných ropných zvyškov. Pre modifikáciu reologických vlastností cestných asfaltov sa obvykle používajú syntetické polyméry, ktoré podľa ich chemickej štruktúry a vlastností patria do skupiny elastomérov a plastomérov.

Na výrobu modifikovaného asfaltu sa používa zmiešavač. Základný asfalt a modifikátor prechádzajú cez úzky otvor s nastaviteľnou šírkou štrbiny, čím vzniká asfalt s homogénnou štruktúrou.

Balenie, preprava, skladovanie

Modifikované cestné asfalty sa dodávajú v kvapalnom stave v izolovaných automobilových cisternách. Odporúča sa spracovať materiál čo najskôr po dodaní. Modifikované asfalty, obdobne ako cestné asfalty alebo destilačné ropné zvyšky v styku s vodou penia. Cisterny pred naplnením nesmú obsahovať vodu.

Modifikované asfalty sa skladujú v izolovaných nádržiach pri teplotách 160 -170 °C a pri dlhšom skladovaní pri teplotách 130-150 °C, pričom zdroj ohrevu môže mať teplotu najviac o 10 °C vyššiu ako teplota asfaltu. Pri dlhšom skladovaní sa odporúča asfalt premiešať mechanickým spôsobom alebo prečerpávaním.

Skupina MOL ponúka nasledovné druhy modifikovaných cestných asfaltov

  • PmB 45/80-75 (Apollobit H) polymérom modifikovaný asfalt
  • PMB 10/40-65 polymérom modifikovaný asfalt
  • PMB 45/80-65 polymérom modifikovaný asfalt
  • PMB 25/55-65 polymérom modifikovaný asfalt

UŽITOČNÉ LINKY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×