Oxidované stavebnoizolačné asfalty

Po cestnom staviteľstve je druhou najväčšou oblasťou použitia asfaltov výroba asfaltových strešných šindľov a iných vode odolných hydroizolačných systémov. Skupina MOL, ponúka svojim zákazníkom oxidované stavebno-izolačné asfalty s kvalitou podľa STN EN 13304.

Význam tohto odvetvia neustále stúpa, pretože izolačné pásy a asfaltové šindle sú nenahraditeľné moderné materiály stavebníctva.
Medzi najdôležitejšie parametre, ktoré určujú kvalitu stavebných asfaltov, patria: odolnosť proti starnutiu, vysoký bod mäknutia, pomerne nízky bod lámavosti (čo charakterizuje dobrú odolnosť proti mrazu) a vhodná priľnavosť ku kamenivu.
Veľmi prísne technické požiadavky sa kladú na oxidované asfalty, používané na výrobu strešných izolačných pásov, ktorých kvalita na jednej strane musí spĺňať technické požiadavky na asfalty (EN 13304: 2003) a na druhej strane z nich vyrobené izolačné pásy sa majú vyznačovať vhodnými reologickými vlastnosťami pri zmenách teploty ovzdušia a dobrou odolnosťou voči starnutiu v letnom i zimnom období.
Sortiment oxidovaných stavebných asfaltov Skupiny MOL týmto prísnym požiadavkám na ich kvalitu a aplikačné vlastnosti bezpochyby vyhovuje.

Skupina MOL, ponúka svojim zákazníkom oxidované stavebno-izolačné asfalty vyrábané z vákuových destilačných ropných zvyškov. Požadovaná hodnota ich bodu mäknutia sa docieli oxidáciou vzduchu. Číselná hodnota v názve výrobku označuje strednú hodnotu bodu mäknutia (KG) a strednú hodnotu penetrácie pri 25 °C. Sú to čierne látky, pri normálnej teplote tuhej konzistencie, bez obsahu mechanických nečistôt a vody.

Skupina MOL ponúka tento druh asfaltu

  • 85/40

Balenie, preprava, skladovanie

Oxidované stavebno-izolačné asfalty sa prepravujú vo vyhrievaných autocisternách. Kvalita výrobku sa pri správnom skladovaní nemení.

UŽITOČNÉ LINKY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×