Chemické výrobky

Chemikálie sú vstupnou surovinou pre ďalšie technologické procesy, z ktorých naši zákazníci získavajú finálne výrobky ako sú vlákna, syntetické živice, farby, rozpúšťadlá, čistiace prostriedky a iné pomocné prostriedky pre rôzne typy priemyslu.

Toluén
Toluén je aromatický uhľovodík vyrobený extrakciou ropných surovín. Je to priezračná, bezfarebná, ľahko prchavá kvapalina, vo vode veľmi málo rozpustná, ale dobre rozpustná v organických rozpúšťadlách - éteri, chloroforme, acetóne, etanole a iných.
Viac

Xylén
Ropný xylén je číra bezfarebná prípadne nažltlá kvapalina. Málo rozpustná vo vode, ale dobre rozpustná v organických rozpúšťadlách. Xylén je zmesou troch izomérov xylénov a ďalších uhľovodíkov.
Viac

Ortoxylén
Ortoxylén je priezračná kvapalina charakteristického zápachu. Vyrába sa extrakciou benzínu, ktorý obsahuje vysoký podiel aromátov.
Viac

Kvapalná síra

Viac

Benzén

Viac

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×