Benzén

O produkte

Benzén je bezfarebná a vysoko horľavá kvapalina so sladkou vôňou a relatívne vysokým bodom topenia. Zaraďuje sa medzi karcinogény.  

Použitie

Benzén je dôležitá chemická surovina vo výrobe rôznych medziproduktov, ako sú plastické polyméry, syntetické vlákna, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá. Výrobky z benzénu sa v širokej miere používajú v každodennom živote. Najdôležitejšie deriváty benzénu sú nasledovné: Etylbenzén, styrén (vinylbenzén), kumén (izopropylbenzén), fenol, cyklohexán, kyselina adipová, nitrobenzén, maleínanhydrid, alkylbenzény.

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×