Kvapalná síra

O produkte

Síra produkovaná v rafinérii je žltkastá kvapalina. Transportuje sa a manipuluje sa s ňou pri zvýšenej teplote (typicky pri 143 °C), aby sa zabránilo tuhnutiu a tým sa zjednodušila jej doprava. Síra reaguje prudko so silnými oxidačnými činidlami a môže spôsobiť požiar a výbuch. Elementárna síra nie je jedovatá, ale mnoho jednoduchých derivátov síry áno, ako napríklad oxid siričitý (SO2) a sírovodík (H2S).

Použitie

Elementárna síra sa používa hlavne ako surovina na výrobu ďalších chemikálií. Prevažná väčšina síry sa spotrebuje na výrobu kyseliny sírovej. Pretože síra je základom pre syntézu bielkovín a tvorbu chlorofylu, je nevyhnutná aj pri produkcii hnojív. Široko sa používa aj pre prírodný vulkanizačný kaučuk, v čiernom pušnom prachu, zápalkách, insekticídoch, fungicídoch a vysúšadlách. Všetci spracovatelia produktov síry sa musia riadiť „Kartou bezpečnostných údajov (KBÚ)“, a zabrániť jej úniku.

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×