Ortoxylén

Ortoxylén je priezračná kvapalina charakteristického zápachu. Vyrába sa extrakciou benzínu, ktorý obsahuje vysoký podiel aromátov.

O produkte

Ortoxylén je priezračná kvapalina charakteristického zápachu. Vyrába sa extrakciou ropných surovín a polotovarov , ktoré obsahujú vysoký podiel aromatických uhľovodíkov. Opakovaná alebo dlhodobejšia expozícia môže spôsobiť kožné vyrážky. Pri izbovej teplote je horľavý. Ortoxylén reaguje prudko so silnými oxidačnými činidlami spôsobujúc požiar a výbuch.

Použitie

Z troch obchodných izomérov xylénu je ortoxylén druhý najrozšírenejší. Väčšina ortoxylénu je určená pre výrobu ftalanhydridu (PAN). Hlavné použitie PAN je v zmäkčovadlách pre PVC pevne viazaných na domáci trh a v nenasýtených polyesterových živiciach používaných pri výrobe spevnených laminátov pre stavebníctvo a automobilový priemysel, rovnako ako v alkydových živiciach používaných vo farbách založených na báze rozpúšťadiel. Všetci spracovatelia ortoxylénových výrobkov sa musia riadiť „Kartou bezpečnostných údajov (KBÚ)“, a zabrániť úniku ortoxylénu, pretože je vysoko horľavý a jedovatý.

Letölthető anyagok

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×