Toluén

O produkte

Toluén je číra, bezfarebná, vo vode nerozpustná a vysoko výbušná kvapalina s charakteristickým sladkým a štipľavým zápachom. Je dráždivý pre oči, pokožku, nos a pľúca. Toluén je nebezpečný, môže spôsobiť požiar a spôsobovať omamné stavy kvôli jeho ťažkým výparom. Jedná sa o aromatický uhľovodík, ktorý je široko používaný ako priemyselná surovina alebo ako rozpúšťadlo.

Použitie

Toluén je jedným z hlavných produktov v petrochemickom priemysle a tiež sa často používa ako priemyselná surovina, rovnako aj ako rozpúšťadlo a ako vysokooktánová zložka v automobilových benzínoch. Toluén je bežné rozpúšťadlo, ktoré sa využíva na rozpúšťanie farieb, riedidiel, silikónových tmelov, lepidiel a mnohých ďalších organických látok. Je potrebný pri výrobe toluénových diizokyanátov, používaných ako surovina na výrobu polyuretánovej peny. Toluén sa používa na výrobu trinitrotoluénu, kyseliny benzoovej, kaprolaktámu a antioxidantu BHT. Všetci spracovatelia toluénových výrobkov sa musia riadiť „Kartou bezpečnostných údajov (KBÚ)“, a zabrániť jeho úniku, pretože je vysoko horľavý, jedovatý a psychotropný.

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×