Xylén

Ropný xylén je číra bezfarebná prípadne nažltlá kvapalina. Málo rozpustná vo vode, ale dobre rozpustná v organických rozpúšťadlách. Xylén je zmesou troch izomérov xylénov a ďalších uhľovodíkov.

O produkte

Xylén je číra, bezfarebná a vysoko výbušná zmes xylénových izomérov s charakteristickým zápachom. Jeho toxicita je omnoho menšia v porovnaní s benzénom. Xylén je horľavý pri izbovej teplote, a preto predstavuje nebezpečenstvo požiaru. Je nerozpustný vo vode, ale ľahko sa mieša s množstvom organických rozpúšťadiel.

Použitie

Xylén má široké použitie ako odmasťovač, rozpúšťadlo a riedidlo pre farby a laky, rovnako aj ako rozpúšťadlo v kombinácii s ostatnými organickými zlúčeninami v lepidlách a tlačiarenských farbách. Používa sa v gumárenskom a kožiarskom priemysle, pri výrobe lepidiel a pesticídov, ako medziprodukt pri výrobe určitých polymérov, v destilácii ropy a histologických laboratóriách. Všetci spracovatelia xylénových výrobkov sa musia riadiť „Kartou bezpečnostných údajov (KBÚ)“, a zabrániť jeho úniku, pretože je vysoko horľavý a jedovatý.

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×