Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

BRALEN+

BRALEN+ je registrovaná značka pre nízkohustotný polyetylén vyrábaný v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v rúrkovom reaktore procesom LYONDELLBASELL v rozsahu hustôt 0,920-0,933 g/cm3.

 

Produkt Technické
údaje
Vyhlásenie
o zhode (EN)
Oblasti použitia Hustota
kg/m3
(23°C)
Index toku
taveniny
(ITT)
g/10 min,
2,16 kg
FA 03-01 TIL DDS Fólie 920 0,25
FB 03-02 TIL DDS Fólie 924 0,3
FB 08-12 TIL DDS Fólie 924 0,8
FB 08-50 TIL DDS Fólie 924 0,8
FB 2-16 TIL DDS Fólie 924 2
FB 2-51 TIL DDS Fólie 924 2
FB 4-31 TIL DDS Fólie 922 4
FB 4-52 TIL DDS Fólie 924 4
FC 03-03 TIL DDS Fólie 927 0,3
FC 08-13 TIL DDS Fólie 927 0,8
FD 4-55 TIL DDS Fólie 933 3,5

 

BRALEN

Pod obchodným názvom BRALEN dodávame rozvetvený nízkohustotný polyetylén, ktorý sa vyrába vysokotlakovou polymerizáciou etylénu v autoklávovom reaktore. Výborné fyzikálno-mechanické vlastnosti mu zaručujú široké aplikačné uplatnenie.

BRALEN je húževnatý a pružný polymér, stály v teplotnom rozmedzí od -50 až do +85 °C, stály voči neoxidujúcim kyselinám, lúhom, soliam a ich roztokom.

 

Produkt Technické
údaje
Vyhlásenie
o zhode (EN)
Oblasti použitia Hustota
kg/m3
(23°C)
Index toku
taveniny
(ITT)
g/10 min,
2,16 kg
RB 03-23 TIL DDS Fólie, Vyfukovanie dutých predmetov, Vytláčanie (dosky, profily, rúry), Vstrekovanie 919 0,35

 

TIPOLEN

TIPOLEN je obchodný názov pre typy nízkohustotného polyetylénu vyrobeného spoločnosťou MOL Petrochemicals Co. Ltd. (predtým TVK) v Tiszaújvárosi. Nízkohustotný polyetylén je vyrábaný vysokotlakovou polymerizáciou v BASF rúrkovom reaktore. Hustotný rozsah je 0,920 - 0,923 g/cm3.

 

Produkt Technické
údaje
Vyhlásenie
o zhode (EN)
Oblasti použitia Hustota
kg/m3
(23°C)
Index toku
taveniny
(ITT)
g/10 min,
2,16 kg
FA 244-51 TIL DDS Fólie 920 0,3
FB 243-51 TIL DDS Fólie, Vyfukovanie dutých predmetov 921 0,8
FB 243-55 TIL DDS Fólie 922 0,8
FC 243-51 TIL DDS Fólie 922 2
FC 243-55 TIL DDS Fólie 922 2
FD 243-51 TIL DDS Fólie, Vstrekovanie 922 4
FD 243-55 TIL DDS Fólie, Vstrekovanie 923 4
×