Automobilové benzíny

Automobilový benzín Slovnaft Drive 95 a Slovnaft Extra Drive 95 je motorové palivo pre zážihové motory s vnútorným spaľovaním (Ottov motor). SLOVNAFT, a.s., vyrába a dodáva svojim obchodným partnerom automobilové benzíny špičkovej kvality. Vo všetkých parametroch vyhovujú požiadavkám technickej normy EN 228 a vo viacerých parametroch dokonca tieto požiadavky výrazne prekračujú.

Automobilový benzín špičkovej kvality

Vďaka špecifickému zloženiu, nízkemu destilačnému zvyšku, nízkemu obsahu nenasýtených uhľovodíkov a živicových látok je tvorba usadenín v palivovom a spaľovacom priestore motora maximálne potlačená. Tým je chod motora hladký a bezproblémový. Výrazne nízky obsah síry šetrí životné prostredie a predlžuje životnosť katalyzátorov. V dôsledku nižšieho opotrebeniu spaľovacieho priestoru motora a nižšej poruchovosti pri použití automobilových benzínov z našej produkcie je aj prevádzkovanie vozového parku ekonomicky výhodnejšie.

Prémiový automobilový benzín pre náročných 

Nadštandardná kvalita, úžitkové a aplikačné vlastnosti sú vďaka starostlivému výberu jednotlivých zložiek a pridávaniu jedinečných prísad plne prispôsobené požiadavkám najmodernejších zážihových preplňovaných motorov ako aj motorov s priamym vstrekovaním paliva. Obsahuje špeciálne prísady, ktoré majú pozitívny vplyv  na motor a výkon automobilu a zlepšujú celkové úžitkové vlastnosti paliva. Špeciálne aditíva zintenzívnia nasledovné vlastnosti prémiových  palív:

  • antikorózne - ochrana celého palivového systému pred koróziou ( dlhšia životnosť motora)
  • detergentné -prísada s čistiacim účinkom, potláča tvorbu usadenín v palivovom systéme (usadeniny znižujú výkon motora a zvyšujú spotrebu paliva)
  • deemulgačné –zlepšuje odolnosť paliva voči prenikaniu vody, palivo neviaže vodu na seba, spôsobuje separáciu vody
  • mazivostné vlastnosti – zníženie trenia napomáha k vyššiemu výkonu,  efektívnejšiemu využitiu energie a  zníženiu spotreby paliva


Produktový katalóg platný od 15.5.2017

  Produkt Číslo položky Kód kombinovanej nomenklatúry
Automobilový benzín Slovnaft Drive 95 11010154 2710 12 45
Slovnaft Extra Drive 95 11010153 2710 12 45

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

UŽITOČNÉ LINKY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×