Motorová nafta

Motorová nafta je jedným z hlavných produktov Slovnaftu. Rafinéria v Bratislave vyrobí približne 3 milióny ton motorovej nafty ročne, pričom veľkú pozornosť venuje jej kvalite. Motorová nafta z rafinérie SLOVNAFT, a.s., spĺňa vo všetkých parametroch požiadavky technickej normy STN EN 590 a vo viacerých parametroch je dosahovaná kvalita výrazne lepšia. To zaraďuje našu motorovú naftu ku kvalitatívnej špičke v celom stredoeurópskom regióne.

Prvotriedna motorová nafta

Motorová nafta z produkcie SLOVNAFT, a.s. posilňuje výhody moderných vznetových motorov.
V mnohých parametroch je dosahovaná kvalita výrazne lepšia, ako stanovuje technická norma, čo radí našu motorovú naftu k špičke v stredoeurópskom regióne.
Okrem dokonalejšieho spaľovania, ktoré prispieva k zníženiu spotreby paliva sa vyznačuje nízkou tvorbou usadenín v spaľovacom priestore, bezproblémovým studeným štartom, hladkým chodom motora a nižšou dymivosťou.
Tieto skutočnosti prispievajú k predĺženiu životnosti motora a tým pri dlhodobom používaní k zníženiu nákladov. Použitie moderných nízkoteplotných prísad v zimnom období, zabezpečuje štartovateľnosť a prevádzkyschopnosť  vznetových motorových vozidiel aj pri nízkych teplotách.

Prémiová motorová nafta  pre náročných

Prémiové palivo novej generácie so špeciálnymi prísadami zlepšujúcimi úžitkové vlastnosti produktu a s pozitívnym vplyvom na chod motora a výkon automobilu.
Nadštandardné úžitkové vlastnosti a kvalita motorovej nafty z produkcie SLOVNAFT, a.s. je vďaka starostlivému výberu jednotlivých zložiek a pridávaniu špeciálne navrhnutých prísad týmto požiadavkám plne prispôsobená.
Špeciálne aditíva zintenzívnia nasledovné vlastnosti prémiových  palív:

 • antikorózne - ochrana celého palivového systému pred koróziou ( dlhšia životnosť motora)
 • detergentné -prísada s čistiacim účinkom, potláča tvorbu usadenín v palivovom systéme (usadeniny znižujú výkon motora a zvyšujú spotrebu paliva)
 • deemulgačné –zlepšuje odolnosť paliva voči prenikaniu vody, palivo neviaže vodu na seba, spôsobuje separáciu vody
 • mazivostné vlastnosti – zníženie trenia napomáha k vyššiemu výkonu,  efektívnejšiemu využitiu energie a  zníženiu spotreby paliva
 • antipenivostná zložka potláčanie vzniku peny počas tankovania

Spoločnosť Slovnaft celoročne ponúka svojim veľkoobchodným partnerom motorovú naftu SLOVNAFT ARCTIC Diesel, ktorá je určená do extrémnych podmienok zimného obdobia.
Riešením problémov spôsobených nízkymi teplotami, ktoré ponúka spoločnosť SLOVNAFT, a.s. je motorová nafta  SLOVNAFT ARCTIC Diesel s medznou teplotou filtrovateľnosti paliva do -40 °C*.
Vďaka unikátnemu zloženiu paliva v kombinácií so špeciálnymi aditívami, ktoré  obmedzujú rast a sedimentáciu parafínových kryštálov vylúčených z paliva pri nízkych teplotách má Slovnaft Arctic diesel špičkové nízkoteplotné vlastnosti výrazne lepšie ako komerčné motorové nafty zimného typu.

Garantované zvýšené cetánové číslo paliva Slovnaft Arctic Diesel má pozitívny vplyv na:

 • štartovateľnosť a výkon motora
 • vyššiu efektivitu spaľovania
 • vyššiu dynamiku motora
 • lepšiu akceleráciu

Okrem kvalitného paliva netreba však zabúdať aj na technický stav ďalších dôležitých súčastí vznetových motorov ako sú:

 • stav a kapacita autobatérie
 • účinnosť žhaviacich sviečok
 • vhodnosť a kvalita prevádzkových kvapalín (motorový olej, chladiaca kvapalina)
 • čistota palivovej nádrže (prach, nečistoty, voľná voda, ....)

Bezproblémový studený štart a ustálený chod vznetového motora sú zaručené používaním motorovej nafty SLOVNAFT ARCTIC Diesel aj pri extrémnych zimných podmienkach.

* Hodnota CFPP motorovej nafty Arctic Diesel výrazne prekračuje hodnotu požadovanú normou STN EN 590. Bežná motorová nafta do -20 °C, Motorová nafta pre arktické pásmo (Trieda 2) do -32 °C.

Sezónne kvality motorovej nafty

trieda B (letná) od 15. 4. do 30. 9.
trieda D (prechodová) od 1. 10. do 15. 11. a od 1. 3. do 14. 4.
trieda F (zimná) od 16. 11. do 28/29. 2.

Produktový katalóg platný od 15.5.2017

  Produkt Číslo položky Kód kombinovanej nomenklatúry
Motorová nafta   Slovnaft Drive Diesel 11010156 2710 20 11
Slovnaft Extra Drive Diesel 11010158 2710 20 11
Slovnaft Arctic Diesel 11010041 2710 20 11

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

UŽITOČNÉ LINKY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×