Vykurovacie oleje

Vykurovacie oleje sú určené na spaľovanie v stacionárnych zariadeniach. Pri ich vývoji sa zohľadňujú nové legislatívne predpisy a požiadavky našich odberateľov, sleduje sa aj nástup nových technológií a aplikačných techník na Slovensku a v iných krajinách.

Vykurovací olej ťažký

Vykurovací olej ťažký sa používa ako palivo v hutníctve, stavebníctve, chemickom, energetickom a plynárenskom priemysle. Ich použitie je determinované typom a konštrukciou daného stacionárneho zariadenia a technologickými možnosťami spotrebiteľa. Počínajúc začiatkom roka 2004 ponúkame výlučne vykurovací olej ťažký s obsahom síry do 1 % hm.
Viac

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×