Vykurovací olej ťažký

Vykurovací olej ťažký sa používa ako palivo v hutníctve, stavebníctve, chemickom, energetickom a plynárenskom priemysle. Ich použitie je determinované typom a konštrukciou daného stacionárneho zariadenia a technologickými možnosťami spotrebiteľa. SLOVNAFT, a. s. ponúka najmä vykurovací olej ťažký s obsahom síry do 1 % hm.

Základnou surovinou výroby vykurovacieho oleja ťažkého sú ťažké zvyšky z vákuovej destilácie ropy a/alebo zo sekundárneho spracovania ropných zvyškov. Môže obsahovať aj ľahšie podiely (stredné a vákuové destiláty zo spracovania ropy, produkty z petrochémie) na úpravu tokových vlastností finálneho produktu.

Uvádzanie ťažkého vykurovacieho oleja na slovenský trh musí spĺňať  požiadavky slovenskej legislatívy  s dôrazom na zabezpečenie ochrany životného prostredia (Vyhláška č. 53/2004 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky)

Balenie, preprava, skladovanie

Vykurovací olej ťažký sa dodáva v železničných cisternách vybavených vykurovacími hadmi, a cisternových lodiach. Skladuje sa v uzavretých nádržiach. So zreteľom na bod tuhnutia odberateľ (spotrebiteľ) musí mať z hľadiska manipulácie a použitia vhodné ohrievacie zariadenia (v nádržiach vykurovacie hady, vyhrievaciu komoru na sudy a pod.)

Letölthető anyagok

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×