Nalsit

Molekulové sitá sú kryštalické hlinitokremičitany alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín. Majú trojrozmernú kryštálovú mriežku, ktorej základnou stavebnou jednotkou sú štvorsteny SiO4 a AlO4 usporiadané tak, že vytvárajú pravidelne sa striedajúce dutiny.

Rozmery vnútrokryštalických dutín a vstupných otvorov - pórov do dutín sú pre jednotlivé typy molekulových sít charakteristické. Molekulové sitá neobsahujú toxické komponenty. Nalsit je syntetický zeolit typu 4A s veľkosťou pórov 0,4 nm. Jeho chemické zloženie v dehydratovanom stave vyjadruje vzorec Na2O . Al2O3 . 2 SiO2.

Akostné požiadavky

Názov Chemické zloženie Efektívny priemer pórov(nm) Pevnosť častíc
(N/častica)
RAK43
(g/100 g)
Sypná hustota(kg/m3)
Nalsit -prášok hlinito-kremičitan sodný 0,4 - min. 24,0 220-260
Nalsit -G 20/25 hlinito-kremičitan sodný 0,4 min. 12,0 min. 19,0 730-1 050
Nalsit V15 hlinito-kremičitan sodný 0,4 min. 8,0 min. 19,0 580-700
Nalsit V30 hlinito-kremičitan sodný 0,4 min. 20,0 min. 19,0 640-700

RAK43 - rovnovážna adsorpčná kapacita Určuje schopnosť zeolitu adsorbovať pary vody zo vzduchu pri 25°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 43% v g vody na 100g bezvodého zeolitu
G 20/25 - guličky o priemere 2,0 - 2,5 mm
V 15 - extrudát vo forme valčekov priemeru 1,5 mm
V 30 - extrudát vo forme valčekov priemeru 3,0 mm

Použitie

NALSIT

  • práškový zeolit ako ekologická zmäkčovacia zložka do pracích a mycích prostriedkov
  • na sušenie väčšiny plynov a kvapalín (permanentné plyny, nasýtené uhľovodíky, vzduch), na sušenie chladív v chladiacich agregátoch
  • na sušenie plynov pri výrobe polovodičových materiálov,
  • ako činidlo na viazanie vody v náterových a umelých hmotách
  • na statické sušenie plynov alebo kvapalín v uzavretých systémoch
  • na sušenie zemného plynu, vzduchu v ozonizátoroch
  • adsorpcia NH3 z inertných plynov
  • na sušenie vzduchu pri nízkych parciálnych tlakoch vody
  • ako sušiaca náplň do balenia effervescens

Balenie, preprava, skladovanie

Zeolity sa balia a dodávajú v 20 l alebo 200 l kovových obaloch. Obsah vody v granulovaných, balených produktoch je max. 1,5% hmotnosti.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×