Potasit

Molekulové sitá sú kryštalické hlinitokremičitany alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín. Majú trojrozmernú kryštálovú mriežku, ktorej základnou stavebnou jednotkou sú štvorsteny SiO4 a AlO4 usporiadané tak, že vytvárajú pravidelne sa striedajúce dutiny

Rozmery vnútrokryštalických dutín a vstupných otvorov - pórov do dutín sú pre jednotlivé typy molekulových sít charakteristické. Molekulové sitá neobsahujú toxické komponenty.
Potasit je syntetický zeolit typu 3A s veľkosťou pórov 0,3 nm 50 - 60 % sodíkových iónov má nahradených iónami draslíka. Jeho chemické zloženie v dehydratovanom stave vyjadruje vzorec K2O . Na2O . Al2O3 . 2 SiO2.

Akostné požiadavky

Názov Chemické zloženie Efektívny priemer pórov(nm) Pevnosť častíc
(N/častica)
RAK43
(g/100 g)
Sypná hustota(kg/m3)
Potasit -prášok hlinito-kremičitan
sodno-draselný
0,3 - min. 21,0 220-260
Potasit -G 14/18 hlinito-kremičitan
sodno-draselný
0,3 min. 10,0 min. 17,0 735-850

RAK43 - rovnovážna adsorpčná kapacita určuje schopnosť zeolitu adsorbovať pary vody zo vzduchu pri 25°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 43 % v g vody na 100g bezvodého zeolitu
G 14/18 - guličky o priemere 1,4 - 1,8 mm

Použitie

POTASIT

  • na sušenie nenasýtených uhľovodíkov v plynnej alebo kvapalnej fáze (etylén, propylén, butadién, acetylén) a na sušenie alkoholov (metanol, etanol)
  • pri odstraňovaní CO zo vzduchu, pri výrobe N2 a O2
  • na sušenie polárnych kvapalín s malým priemerom molekúl
  • ako sušiaci prostriedok do izolačných dvoj - alebo trojskiel (okná)

Balenie, preprava, skladovanie

Zeolity sa balia a dodávajú v 20 l alebo 200 l kovových obaloch. Obsah vody v granulovaných, balených produktoch je max. 1,5% hmotnosti.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×