Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Našim dodávateľom dávame k dispozícii jasne formulované kritériá a očakávania, pri výberových konaniach uplatňujeme osvedčený systém hodnotenia.

Od 15. 9. 2018 do marca 2019 nás čakajú v Bratislave viaceré obmedzenia z dôvodu výstavby D4/R7.
Chceli by sme vás preto upozorniť na uzávierky a obchádzkové trasy, cez ktoré bude doprava presmerovaná. Informácie o obchádzkových trasách poskytol Slovnaftu Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru MV SR.
Viac

Dodávateľská politika Skupiny MOL
SLOVNAFT, a.s., uplatňuje voči svojim dodávateľom jednotnú dodávateľskú politiku Skupiny MOL.
Viac

SD&HSE požiadavky pre kontraktorov
Zmyslom týchto požiadaviek je detailne upozorniť kontraktorov na všetky ich povinnosti a zodpovednosť v záujme prevencie úrazov, požiarov, poškodenia životného prostredia a iných nežiadúcich mimoriadnych prevádzkových udalostí.
Viac

Predkladanie ponúk
Chcete sa stať našim dodávateľom? Detailné informácie o aktuálnych výzvach na predkladanie cenových ponúk nájdete v tejto sekcii.
Viac

Príručka odborných spôsobilostí
Spoločnosť SLOVNAFT a.s. v spolupráci s Národným inšpektorátom práce pripravili príručku zameranú na problematiku odborných spôsobilostí na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi
Viac

Požiadavky na zabezpečenie kvality dodávok
Účelom týchto požiadaviek je informovať dodávateľov o ich povinnostiach a zodpovednosti pri dodávkach služieb a materiálov v záujme zabezpečenia kvality dodávok v rámci údržby zariadení spoločnosti SLOVNAFT, a.s..
Viac

×