Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Našim dodávateľom dávame k dispozícii jasne formulované kritériá a očakávania, pri výberových konaniach uplatňujeme osvedčený systém hodnotenia.

Dodávateľská politika Skupiny MOL
SLOVNAFT, a.s., uplatňuje voči svojim dodávateľom jednotnú dodávateľskú politiku Skupiny MOL.
Viac

SD&HSE požiadavky pre kontraktorov
Zmyslom týchto požiadaviek je detailne upozorniť kontraktorov na všetky ich povinnosti a zodpovednosť v záujme prevencie úrazov, požiarov, poškodenia životného prostredia a iných nežiadúcich mimoriadnych prevádzkových udalostí.
Viac

Predkladanie ponúk
Chcete sa stať našim dodávateľom? Detailné informácie o aktuálnych výzvach na predkladanie cenových ponúk nájdete v tejto sekcii.
Viac

×