Zväz pre skladovanie zásob, a.s.

 

Name od company: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Úvod: Spoločnosť Zväz pre skladovanie zásob, a.s. bola založená v roku 2006 za účelom odčlenenia skladovania štátnych hmotných rezerv od komerčných aktivít materskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Samotný proces príprav odčlenenia bol dovŕšený predajom príslušných aktív zo strany spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a zahájením činnosti spoločnosti Zväz pre skladovanie zásob, a.s. v mesiaci jún 2010.
Predmet činnosti: Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Zväz pre skladovanie zásob, a.s., je:
 • ochraňovanie a starostlivosť o zverené zásoby motorových palív;
 • ochraňovanie nehnuteľného majetku spoločnosti Spoločnosť pre skladovanie, a.s.;
 • a skladovanie motorových palív.

Okrem uvedených činností Zväz pre skladovanie zásob, a.s. okrajovo vykonáva aj prenájom nehnuteľností a prenájom hnuteľných vecí.
Stratégia a vízia: Hlavným zámerom rozhodnutia vedenia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. o oddelení skladovania štátnych hmotných rezerv od komerčných aktivít spoločnosti bolo predovšetkým dosiahnutie transparentnej štruktúry nákladov skladovania štátnych hmotných rezerv.

Prvým krokom bol odpredaj majetku, potrebného na ochraňovanie a skladovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu, ktorý sa realizoval ešte v roku 2010. Následne bolo potrebné zabezpečiť prevádzkovanie a funkčnosť odpredaného majetku v súčinnosti s materskou spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., nakoľko väčšina skladovacích nádrží spoločnosti Zväz pre skladovanie zásob, a.s. je technologicky previazaná so zariadeniami potrebnými pre naskladnenie a vyskladnenie, ktoré sú vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s.

V roku 2011 ako aj nasledovných rokoch spoločnosť Zväz pre skladovanie zásob, a.s. pokračovala v nastolenom procese modernizácie vybraných technologických zariadení so zámerom, aby tieto zariadenia spĺňali nielen súčasné legislatívne požiadavky v oblasti technologickej a technickej, ale predovšetkým aj požiadavky a štandardy v oblasti bezpečnosti zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Proces modernizácie je spojený s rozsiahlymi investíciami, ktoré spoločnosť hradí zo zdrojov vytvorených vlastnou činnosťou. Zámerom spoločnosti je v nastavenom trende pokračovať aj v nasledovných obdobiach.
Skladovanie a obmeny: Spoločnosť Zväz pre skladovanie zásob, a.s. zabezpečuje skladovanie a ochraňovanie týchto zverených zásob motorových palív v nasledovných termináloch:
 • Hronský Beňadik - motorová nafta a benzín
 • Horný Hričov - motorová nafta a letecký petrolej
 • Kľačany - motorová nafta a benzín
 • Stožok - motorová nafta a benzín
 • a Kapušany - letecký petrolej

Vlastnícky podiel SLOVNAFTu (%):

10 %

Informiovanie verejnosti: Informovanie verejnosti o možnom ohrození

Užitočné linky

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×