Rekordných 22 komunitných projektov získalo podporu grantu Dobrý sused

 • grantový program spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie Ekopolis je určený projektom s pozitívnym vplyvom na komunitný život v oblastiach susediacich s rafinériou Slovnaft
 • v aktuálnom ročníku si podporu rozdelí 22 projektov v celkovej výške 44 tisíc eur

Banská Bystrica, 24. máj 2024 – Grantový program Dobrý sused podporuje už 6 rokov komunitné projekty občianskych združení a škôl v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka a obciach Rovinka, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave. V tomto ročníku získalo podporu 22 projektov, čo je o štyri viac ako pred rokom. Celková prerozdelené suma sa vyšplhala na viac ako 44 tisíc eur.

Dobrý sused sa môže pochváliť desiatkami projektov zameranými na podporu komunitného, kultúrneho a sociálneho rozvoja, pri ktorých spojil lokálne samosprávy, školské zariadenia a občianske združenia.

Tieto projekty sú skvelým príkladom toho, ako môžu mať komunitné iniciatívy pozitívny dopad na miestne prostredie a obyvateľov. Je úžasné vidieť, ako sa rôzne organizácie a skupiny angažujú v aktivitách zameraných na podporu vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia a sociálnej oblasti. Tieto projekty nielen zlepšujú kvalitu života v ich komunitách, ale tiež podporujú hodnoty spolupráce, vzájomnej pomoci a rešpektu k prírode,“ uvádza Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

V 6. ročníku získalo podporu 22 projektov z rôznych oblastí. Tradične sa venujú rozvoju v oblastiach ako šport a voľný čas, no nájdeme medzi nimi tiež komunitné a sociálne projekty, ako aj environmentálne a kultúrne projekty.

Grantový program Dobrý sused tento rok rozšíril svoju pôsobnosť na ďalšie lokality. O podporu tak po novom mohli požiadať subjekty z Petržalky, Mostu pri Bratislave a Dunajskej Lužnej, čo sa odrazilo aj na počte projektových návrhov prijatých do výzvy. Zmysluplné komunitné aktivity podporené programu prispejú ku kvalitnejšiemu životu ľudí v meste a obciach, pre ktoré je Slovnaft susedom“, uvádza Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie Slovnaftu.

Projekty zamerané na šport a voľnočasové aktivity sa týkajú podpory fyzickej aktivity a zdravia. Dobrým príkladom sú ružinovské projekty „Spoločná radosť z cvičenia“ a „Streetflorbalové leto 2024“  či „Organizácia otužileckých a plaveckých podujatí 2024“ v Dunajskej Lužnej.

Komunitné a sociálne projekty sa snažia podporiť sociálnu interakciu a komunitného ducha. „Tančiareň pre seniorov“ v Petržalke, „Mapovanie a pomoc vylúčenej komunite“ vo Vrakuni a „Spoločne pre našu krajšiu obec“ v Moste pri Bratislave cielia práve na rozvíjanie vzťahov a pomoci v miestnych komunitách.

V rámci podpory environmentálnej výchovy a udržateľnosti Dobrý sused podporil  napríklad „Prírodné (ob)javy očami a rukami detí“ v Ružinove, „Záhradkársky environmentálny MDD“ v Ružinove a „Výsadbu zelene popri cyklotrase“ v Rovinke.

Medzi projekty podporujúce kultúru a vzdelávanie patria „Festival detí s Krúžkami v škole 2024“ v Ružinove a „Bylinkové hrantíky v MŠ“ vo Vrakuni.

Hoci tieto projekty podporené z grantového programu Dobrý sused reprezentujú široké spektrum aktivít, ich spoločným menovateľom je, že ukazujú, ako môže byť finančná podpora využitá na zmysluplný rozvoj rôznych oblastí komunitného života.

„Záujem ľudí o zveľaďovanie svojho okolia či usporiadanie kultúrnych a športových podujatí stále stúpa, a tak v Nadácii Ekopolis oceňujeme prístup donora grantového programu, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., rozšíriť jeho lokálnu pôsobnosť a tiež rozdeliť pre kvalitné projekty viac finančných prostriedkov. Vďaka týmto krokom sa podarilo podporiť v dvoch grantových výzvach v roku 2024 spolu až 22  projektov v celkovej hodnote 44 985 eur,“ dopĺňa Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Úspešné projekty v grantovom programe Dobrý sused pre rok 2024: 

Mestská časť Ružinov

Spoločenstvo detí a mládeže Domino – Spoločná radosť z cvičenia 

Komunitné priestory patriace saleziánskemu rádu sú určené pre podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže. Popri deťoch sa vytvorila aj komunita rodičov. Dobrý sused podporí priestor miestnej telocvične na dovybavenie rôznymi športovými pomôckami.   

 

Krúžky v škole – Festival detí s Krúžkami v škole 2024 

Festival je podujatím, ktoré občianske združenie organizuje každoročne. Ide o predstavenie možností ako zmysluplne môžu deti tráviť svoje popoludnia. Dobrý sused podporí podujatie nákupom materiálu na tvorivé dielne.  

 

Deti mamy Margity – Prírodné (ob)javy očami a rukami detí

Materské centrum sa svojimi aktivitami snaží najmenším deťom priblížiť prírodu a jej princípy, vďaka podpore získa centrum materiál na výrobu vtáčích búdok, hmyzích hotelov a ďalší tvorivý materiálov.  

 

Spojená škola sv. Vincenta de PaulZelená komunitná zóna 

projekt „Zelená komunitná zóna“ sa sústredí na vytvorenie relaxačnej zelenej plochy na školskom dvore, ktorá poskytne priestor pre vzdelávanie a oddych. S novými sedeniami a vyvýšenými záhonmi, ktoré vďaka podpore dobrovoľníci vytvoria, sa školský dvor stane miestom, kde žiaci môžu prakticky aplikovať vedomosti z biológie a obyvatelia Ružinova sa môžu zapojiť do skrášľovania svojho okolia. 

 

Občianske združenie Víťaz – Víťaz

Občianske združenie „Víťaz“ usporiada vďaka podpore z grantu na Zlatých pieskoch športový deň. Ten bude venovaný športu a spoločenským aktivitám, ktoré budú pripravené pre rodiny detí  s mentálnym znevýhodnením. Spoločné rodinné súťaže, hry a zábava budú podporou pre komunitu.  

 

Športový klub Lido – Streetflorbalové leto 2024 – šport, vzdelávanie, zábava 

Projekt „Streetflorbalové leto 2024“ je už štvrtým ročníkom populárnej série športových podujatí zameraných na florbal. Cieľom je prilákať deti a ich rodiny k aktívnemu tráveniu času a vytvoreniu športovej komunity. Súčasťou sú bezplatné víkendové kempy a tréningy, ktoré sú otvorené pre všetky vekové kategórie a zahŕňajú rôzne športové aktivity. Vďaka grantu získa klub nové športové vybavenie. 

 

CULTUS Ružinov, a.s. – Cvičenia pre seniorov 

Projekt „Cvičenia pre seniorov“ v Ružinove ponúka bezplatný cvičebný program pre seniorov, zameraný na podporu ich fyzického zdravia a sociálnej interakcie. Skúsení tréneri budú viesť cvičenia dvakrát týždenne. Vďaka Dobrému susedovi získajú rôzne športové pomôcky. Okrem zdravotných benefitov projekt podporuje aj sociálnu integráciu, poskytuje príležitosti na spoločenské aktivity a umožňuje seniorom aktívne a zmysluplné stretávanie sa. 

 

Slovenský zväz záhradkárov – Záhradkársky environmentálny MDD 

Projekt „Záhradkársky environmentálny MDD“ v Ružinove je zameraný na posilnenie komunitného ducha medzi záhradkármi a ich rodinami prostredníctvom vzdelávacích a tvorivých aktivít. Deti sa učia o ochrane prírody a starostlivosti o včely, zatiaľ čo dospelí podporujú ich učenie a spoluprácu. Výsledkom je zábavné a praktické vzdelávanie, ktoré spája generácie a podporuje udržateľný vzťah s prírodou, vyvrcholené spoločnou opekačkou pre všetkých účastníkov. 

 

Petržalka

STÁLE DOBRÍ n.o. – Tančiareň pre seniorov 

Projekt ponúka pre seniorov priestor socializácie a zároveň možnosť naučiť sa niečo nové, alebo "oprášiť" staré tanečné kroky. Podporu získali na organizačné náklady súvisiace s podujatím. 

 

Záhrada Dvory Nové boxy pre Komunitnú záhradu Dvory 

Komunita 50 rodín už päť rokov spoločne tvorí a pestuje komunitnú záhradu. Vďaka podpore Dobrého suseda získajú materiál na výrobu nových vyvýšených záhonov.  

 

Ulita – Kopčianska komunita zveľaďuje

Projekt „Kopčianska komunita zveľaďuje Petržalku“ od občianskeho združenia Ulita sa zameriava na vytvorenie príjemného prostredia na sídlisku Kopčany, kde žijú marginalizované skupiny obyvateľstva. Vďaka podpore si obyvatelia svojpomocne zrevitalizujú ihrisko a pre deti pripravia športové a kreatívne aktivity. Občianske združenie chce v praktických činnostiach podporiť  komunitnú spoluprácu a budovať vzťahy naprieč generáciami a sociálnym statusom obyvateľov sídliska, efektom čoho má byť aj znižovanie negatívnej stigmatizácie vylučovaných skupín. 

 

Mestská časť Petržalka – Zelená škôlka Jankolová 

Projekt „Zelená škôlka Jankolová“ v Petržalke sa zameriava na vytvorenie exteriérovej učebne a oživenie školského dvora s cieľom podporiť environmentálnu výchovu detí. Hlavné aktivity zahŕňajú výsadbu rastlín, vytvorenie úkrytov pre zvieratá, inštaláciu sudu na dažďovú vodu a poskytnutie záhradného náradia pre deti.  

 

Podunajské Biskupice

O.Z.CIBUĽA Komunitná záhrada Podunajské Biskupice 

Komunitná záhrada v Podunajských Biskupiciach, založená združením Cibuľa, je miestom stretávania sa obyvateľov sídliska s vášňou pre záhradkárstvo. Ľudia sa tu môžu manuálne realizovať, učiť pestovať plodiny a zdieľať svoje skúsenosti. Okrem toho záhrada poskytuje priestor pre vzdelávacie a kultúrne podujatia. Vďaka grantu vysadia na záhrade ďalšiu zeleň, vybudujú vyvýšené záhony a nakúpia náradie. 

 

Mestská časť Podunajské Biskupice – Zeleň pre komunitu – Lepšia klíma v športovom areáli Latorická 

V športovom areáli Latorická v Podunajských Biskupiciach sa nachádza niekoľko ihrísk – detské preliezky, pumptracková dráha, hokejbalové ihrisko, basketbalové ihrisko a tiež voľná betónová plocha, ktorá sa v lete prehrieva. Miestni tu vysadia stromy a kríky, ktoré prinesú tieň a potlačia problematický prašnosť, hluk a podporia mikroklímu areálu. 

Vrakuňa

OZR pri Materskej škole Bodvianska – Bylinková záhradka 

V materskej škole na Bodvianskej ulici si vybudujú vyvýšené záhony, vďaka čomu budú môcť vyučovať environmentálnu výchovu v praktických aktivitách. Vyvýšené záhony budú slúžiť ako bylinková záhradka, v ktorej deti budú spoznávať jednotlivé rastliny. 

 

Rybársky klub KRAKEN – VRÁŤME RYBY DO VODY! 2. ročník 
Projekt „VRÁŤME RYBY DO VODY!“ reaguje na ekologickú haváriu na Malom Dunaji z obdobia rokov 2022/2023 a sústreďuje sa na obnovu riečnej fauny. Kľúčovou aktivitou je vypúšťanie rýb do rieky, ktorá podporuje biodiverzitu a učí deti o ekosystémoch. Rybársky klub na projekte úzko spolupracuje so školami a rôznymi interaktívnymi aktivitami a súťažami chcú rybári šíriť osvetu verejnosti o rešpekte k prírode.
 

 

Občianske združenie Odyseus – Mapovanie a pomoc vylúčenej komunite 

Projekt „Mapovanie a pomoc vylúčenej komunite“ vo Vrakuni poskytuje podporu a služby pre marginalizované skupiny, ako sú ľudia užívajúci drogy a ľudia pracujúci v sexbiznise. Cieľom je zlepšiť vzťahy medzi majoritnou spoločnosťou a vylúčenými komunitami, poskytnúť sociálnu pomoc a podporu, a zároveň motivovať k udržiavaniu poriadku. Projekt zahŕňa pravidelné mapovanie, upratovacie brigády a likvidáciu pohodených injekčných striekačiek, čím prispieva k bezpečnosti a čistote v Ružinove a Podunajských Biskupiciach.  

 

Združenie rodičov a priateľov detí ŠÍRAVKA – Bylinkové hrantíky v MŠ

Projekt „Bylinkové hrantíky“ v Materskej škole Šintavská vo Vrakuni ponúka deťom zážitkové učenie o pestovaní, pričom vypestované bylinky budú deti prakticky používať aj pri rôznych aktivitách, ktoré sa venujú zdravej výžive. Hlavnou činnosťou je starostlivosť o bylinky, čo zahŕňa ich výsadbu, polievanie a pravidelnú údržbu. Vďaka bylinkovej záhradke si deti lepšie tvoria vzťah k prírode a učia sa zodpovednosti k jej ochrane.

 

Dunajská Lužná

ĽADOVÉ MEDVEDE Veľká voda, o.z. – Organizácia otužileckých a plaveckých podujatí 2024 

Plavecká komunita získala podporu na zorganizovanie štvrtého ročníka 24-hodinového diaľkového vytrvalostného plávania, ktorý sa bude konať v júni tohto roku na jazere Nové Košariská v Dunajskej Lužnej.  

 

Most pri Bratislave

Obec Most pri BratislaveSpoločne pre našu krajšiu obec 

V Moste pri Bratislave sa vďaka podpore Dobrého suseda podarí obnoviť oplotenie športového areálu, ktoré je v súčasnosti v zlom stave. Areál je v obci dôležitým miestom pre športové a komunitné podujatia a tak projekt nielen zveľadí, ale aj posilní ducha spolupatričnosti a spolupráce medzi jej obyvateľmi obce. 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Most pri Bratislave – Športový deň hasičskej mládeže 

Projekt „Športový deň hasičskej mládeže“ v Moste pri Bratislave má za cieľ organizovať súťaže pre mladých hasičov z obce a jej okolia. Deti z rôznych vekových kategórií budú mať možnosť preveriť svoje schopnosti na viacerých stanovištiach. Súčasťou podujatia bude aj predstavenie techniky Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Most pri Bratislave, čo prispeje k lepšiemu porozumeniu ich práce v obci. Cieľom je tiež motivovať mládež a prilákať nových členov do radov DHZ, čím sa posilní komunitný duch a záujem o hasičský šport. 

Rovinka

Obec Rovinka – Výsadba zelene popri cyklotrase – doplnenie aleje

Obec Rovinka chce vďaka projektu „Výsadba zelene popri cyklotrase" podporiť hodnotu obľúbenej cyklotrasy o estetické, funkčné a hygienické funkcie. Výsadbou javorov, hrabov a líp sa zlepšia mikroklimatické podmienky, zníži sa prašnosť a hluk, a zvýši sa biodiverzita.  

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×