Rafinéria transparentne

Cieľom rafinérie Slovnaft je čo najmenej zasahovať do kvality života obyvateľov v okolí a poskytovať im pravdivé informácie o svojej činnosti.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×