Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Cieľom rafinérie Slovnaft je čo najmenej zasahovať do kvality života obyvateľov v okolí a poskytovať im pravdivé informácie o svojej činnosti.

 

Poľné horáky Nakladanie s vodami...
   
   
Zápach Dym
   
   
Hluk  
   
 
VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY