• Slovnaft zmodernizoval monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia v Podunajských Biskupiciach
 • na monitorovacej stanici sa vymenili všetky analyzátory a rozšíril sa rozsah meraní o tuhé znečisťujúce látky PM2,5
 • výsledky meraní sú verejnosti dostupné na stránke SHMÚ v časti kvalita ovzdušia

BRATISLAVA, 6. februára 2020 – Slovnaft zmodernizoval svoju monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia v Podunajských Biskupiciach. Na monitorovacej stanici sa vymenili všetky analyzátory a rozsah meraní sa rozšíril o tuhé znečisťujúce látky PM2,5, čo sú malé prachové častice alebo sadze. V tomto roku sa plánuje obnova monitorovacej stanice Slovnaftu v Rovinke a na budúci rok ďalšej stanice vo Vlčom hrdle. Modernizácia všetkých meracích staníc bude stáť 600 000 eur.

V rámci modernizácie monitorovacej stanice v Podunajských Biskupiciach sa vymenil celý merací kontajner a nainštalovali sa nové imisné analyzátory na meranie ozónu (O3), oxidov dusíka (NO, NO2, NOx), oxidu siričitého (SO2), oxidu uhoľnatého (CO), metánu (CH4), nemetánových uhľovodíkov (NMHC), celkových uhľovodíkov (THC) a tuhých znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 v ovzduší. Meracia stanica meria vplyv Slovnaftu na čistotu ovzdušia, ale aj vplyv dopravy či ďalších znečisťovateľov ovzdušia.

Informácie o kvalite ovzdušia sú zverejňované na informačnom paneli umiestnenom priamo na stanici, v spoločnosti Slovnaft, ako aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis). Slovnaft sprístupnil vlani v júli ako prvý priemyselný podnik na Slovensku dáta zo svojich monitorovacích staníc širokej verejnosti.

Dodávateľom analyzátorov je spoločnosť HORIBA, ktorej techniku využívajú aj slovenské štátne inštitúcie a priemyselné podniky. Pri inštalácii nových meracích prístrojov sa uskutočnila úplná kontrola monitorovacej stanice akreditovanou skupinou a laboratóriami. Výsledky kontroly by mali byť známe vo februári. Následne vydá Národná energetická spoločnosť, ktorá je akreditovaným inšpekčným orgánom správu o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a skúšky automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, kde bude uvedené či meracie prístroje spoločnosti Slovnaft spĺňajú požiadavky na umiestnenie aj kvalitu meraní. Po tomto podá Slovnaft žiadosť na trvalú prevádzku monitorovacej stanice.

 • Slovnaft otvoril novú čerpaciu stanicu v Novom Meste nad Váhom
 • súčasťou čerpacej stanice je predajňa Fresh Corner
 • najväčšia sieť čerpacích staníc sa tak rozširuje na 254 po celom Slovensku

Bratislava, 29. januára – Čerpaciu stanicu Slovnaft nájdu motoristi už aj v Novom Meste nad Váhom neďaleko odbočky na areál Zelená voda. Ide už o 254 stanicu v rámci najväčšej siete čerpacích staníc na Slovensku.

Nová čerpacia stanica Slovnaft v Novom Meste nad Váhom sa nachádza za kruhovým objazdom, jeden kilometer od zjazdu z diaľnice pri odbočke k areálu rekreačného strediska Zelená voda. Je to prvá čerpacia stanica siete Slovnaft v tejto lokalite.

Okrem motorových palív EVO a EVO Plus majú zákazníci novej čerpacej stanice k dispozícii aj stojan na LPG a Ad blue. Takisto môžu využívať služby nabíjačky na elektromobily alebo si priamo do auta natankovať kvapalinu do ostrekovača pri výdajných stojanoch palív.

Možnosť občerstvenia ponúka motoristom predajňa Fresh Corner. Okrem lahodnej kávy si môžu pochutnať na hot-dogoch, bagetách a na mieste dopekanom sladkom a slanom pečive.

Slovnaft otvoril novú čerpaciu stanicu v Novom Meste nad Váhom

Slovnaft otvoril novú čerpaciu stanicu v Novom Meste nad Váhom

Slovnaft otvoril novú čerpaciu stanicu v Novom Meste nad Váhom

 • s akciami Slovnaftu sa už nebude obchodovať na bratislavskej burze cenných papierov
 • Slovnaft sa stane súkromnou akciovou spoločnosťou

Bratislava, 23. decembra 2019 – Spoločnosť MOL Nyrt. ako jediný akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., uzavrela proces výkupu akcií SLOVNAFT, a.s. Z tohto dôvodu sa ukončí obchodovanie s akciami Slovnaftu na regulovanom trhu cenných papierov na Burze cenných papierov v Bratislave.

Na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosť SLOVNAFT, a.s., požiadala bratislavskú burzu o skončenie obchodovania so všetkými emisiami jej akcií vedenými pod všetkými príslušnými identifikátormi ISIN, ktoré boli prijaté na obchodovanie na tomto regulovanom trhu.

V dôsledku tohto kroku sa po ukončení procesu tzv. delistingu, s plánovaným posledným obchodným dňom 23. decembra 2019, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., stane súkromnou akciovou spoločnosťou.

 • talentované deti a mladí ľudia v oblasti vedy, športu a umenia môžu získať finančný grant od spoločnosti Slovnaft a Stredoeurópskej nadácie v celkovej hodnote 66 000 eur
 • uzávierka prihlášok do programu Talenty Novej Európy je 24. februára 2020
 • Stredoeurópska nadácia a Slovnaft za 12 rokov podporili takmer 400 mladých talentov viac ako 770 000 eurami

BRATISLAVA, 27. januára 2020 – Talentované deti a mladí ľudia majú do 24. februára 2020 šancu uchádzať sa o finančný príspevok na rozvoj svojho talentu. Slovnaft a Stredoeurópska nadácia opäť rozdelia granty v oblasti umenia, vedy a športu v celkovej hodnote 66 000 eur.

Grantový program Talenty Novej Európy (TNE) je určený pre všetkých od 8 do 25 rokov, ktorí vynikajú svojím talentom a chcú v ňom aj naďalej napredovať. Finančnú podporu môžu využiť na zakúpenie hudobného nástroja, športového výstroja alebo vedeckého vybavenia, či na účasť na súťažiach, workshopoch a kurzoch, kde prezentujú nielen seba, ale aj Slovensko. Veľa z týchto podujatí sa koná v zahraničí a pre mnohé rodiny s nadanými deťmi je účasť na nich finančne náročná. Aj z tohto dôvodu vidia Slovnaft a Stredoeurópska nadácia veľký význam v podpore talentov, ktoré už v mladom veku dosahujú vynikajúce výsledky.

O udelení grantov pre hudobníkov, hercov, výtvarníkov, vedcov a športovcov budú rozhodovať odborné poroty. Aj tento rok sa na mladé talenty odborným okom pozrú výtvarníčka Ilona Németh, riaditeľ Konzervatória Peter Čerman, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij a pedagóg FTVŠ UK Ľubor Tománek.

„Dvanásť rokov grantového programu nás utvrdilo v tom, že talent je len časť úspechu. Ak nadané deti budeme podporovať v ďalšom rozvoji a motivovať ich, majú väčšiu šancu dosiahnuť to, čo chcú“, uviedla Szilvia Czuczor, výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie.

Slovnaft a Stredoeurópska nadácia za uplynulých 12 rokov podporili 391 mladých talentov sumou 778 891 eur. V minulom roku získalo grant v celkovej hodnote 66 000 eur 65 detí a mladých ľudí. Rovnaká suma bude rozdelená aj v roku 2020.

„Investíciou do rozvoja mladých ľudí im pomáhame priblížiť sa k svojmu vytúženému cieľu. Sme radi, že Slovnaft môže zároveň podporovať budúcnosť mládeže aj našej krajiny,“ povedal Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft.

Viac informácií ako aj prihlášku k programu Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

O Stredoeurópskej nadácii

Stredoeurópska nadácia už 25 rokov podporuje umelecké, vzdelávacie a občianske aktivity. Pomáha komunitám, ktoré sa starajú o cenné artefakty kultúrneho a prírodného dedičstva, podporuje projekty zamerané na dialóg, osvetu a zdieľanie hodnôt a názorov. Prostredníctvom vlastného nadačného programu Dunajský fond poskytuje platformu pre efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu aktérov v území rieky Dunaj a sústreďuje ľudské a finančné zdroje pre zlepšovanie a ochranu verejných priestranstiev na rieke.

Kontaktná osoba:

SLOVNAFT, a. s.
Anton Molnár - hovorca a riaditeľ Komunikácie
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 905 393 161

Stredoeurópska nadácia (CEF)
Juraj Tedla - koordinátor programu
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 918 707 397

 • petrochemická časť rafinérie Slovnaft je po jesenných generálnych revíziách opäť v prevádzke
 • investície do údržby a modernizácie na troch výrobných jednotkách dosiahli takmer 38 miliónov eur
 • súčasťou prác bol aj projekt na zníženie emisií oxidov dusíka

BRATISLAVA, 19. decembra 2019 – Petrochemická časť rafinérie Slovnaft je po jesenných generálnych revíziách opäť v štandardnej prevádzke.  Údržba a modernizácia na troch výrobných jednotkách si vyžiadali investície takmer 38 miliónov eur, súčasťou prác bol aj projekt na zníženie emisií oxidov dusíka.

Generálne revízie, teda rozsiahla údržba a modernizácia zariadení, sa v Slovnafte vykonávajú pravidelne. Tieto práce nie je možné uskutočniť počas bežného chodu výrobných jednotiek. Celkovo prispievajú k efektívnejšej, spoľahlivejšej a bezpečnej prevádzke rafinérie.

V roku 2019 sa v rafinérii Slovnaft uskutočnili historicky najväčšie generálne revízie. Rozdelené boli do dvoch fáz. V prvej polovici roka bolo pre generálne revízie a technologické zarážky odstavených 21 výrobných zariadení v rámci rafinérskej výroby. Na jeseň nasledovali tri petrochemické výrobné jednotky. Celkové investície v rámci generálnych revízií v roku 2019 predstavovali zhruba 113 miliónov eur.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×