• v hlavnej sezóne má Slovnaft BAjk v uliciach Bratislavy vyše 500 zdieľaných bicyklov, ľudí dostane do cieľa raz dva
 • bicykle Slovnaft BAjk sú dostupné v 8 mestských častiach Bratislavy na vyše 100 stanovištiach
 • ročný lístok za 38,40 eur sa dá teraz vyhrať v hravej mestskej súťaži

Bratislava, 16. júla 2024 – Slovnaft BAjk vstúpil do šiestej cyklistickej sezóny. Aby pokryl v turisticky najsilnejšom období od mája do septembra záujem miestnych aj návštevníkov Bratislavy, posilňuje flotilu na približne 550 zdieľaných bicyklov. Počas júla Slovnaft BAjk pozýva ľudí do ulíc zahrať si mestské pexeso. Ak nájdu dvojice ikonických miest na reklamných nosičoch a budú zdieľať svoju fotografiu na sociálnej sieti, môžu vyhrať ročný lístok Slovnaft BAjk a originálne tričko či mikinu. 

Služba Slovnaft BAjk je pre miestnych ľudí a návštevníkov Bratislavy dostupná v ôsmich mestských častiach. Na viac ako stovke stanovíšť majú v hlavnej sezóne k dispozícii približne 550 zdieľaných bicyklov a päť rôznych druhov lístkov. Ročný lístok v hodnote 38,40 eura sa dá od 15. do 29. júla vyhrať v súťaži, ktorá sa koná v uliciach mesta a na profiloch Slovnaft BAjku na sociálnych sieťach.

„Aby sme ľudí motivovali objavovať v Bratislave nové trasy, vymysleli sme pre nich hravé mestské pexeso. Princíp hry je nájsť v uliciach mesta druhú polovicu grafiky, ktorá vždy obsahuje dvojicu  ikonických miest hlavného mesta. Pri oboch poloviciach rozdelenej dvojice sa treba odfotiť a fotku publikovať ako príbeh na sociálnej sieti Instagram s označením profilu @slovnaft_bajk,“ vysvetľuje Marián Ružič, projektový manažér Slovnaft BAjku. Päť víťazov súťaže získa od Slovnaft BAjku ročné predplatné a dvadsať ďalších výhercov dostane tričko alebo mikinu s grafikou z pexesa.

„Do pexesa sme vybrali obľúbené trasy popri dominantách mesta, napríklad z Vajanského nábrežia k Blumentálu a Šafárikovho námestia na Trnavské mýto. Spojili sme aj dve miesta, odkazujúce na priemyselnú históriu a súčasnosť nášho mesta – rafinériu Slovnaft vo Vlčom hrdle s mostom Apollo, vybudovaným v lokalite niekdajšej prvej bratislavskej rafinérie,“ dopĺňa Marián Ružič.

Hlavná sezóna Slovnaft BAjku sa prekrýva s hlavnou turistickou sezónou v Bratislave. V období od mája do septembra preto tvoria až štvrtinu používateľov zdieľaných bicyklov turisti. Napriek tomu platí, že pracovné dni sú aj v lete vyťaženejšie ako víkendy, so špičkou v ranných a popoludňajších hodinách. Bicykle Slovnaft BAJk sú dostupné na stanovištiach po celej Bratislave – v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove, Petržalke, Vrakuni, Podunajských Biskupiciach, Rači a Karlovej Vsi.

Službu bikesharingu Slovnaft BAjk ponúka spoločnosť SLOVNAFT, a.s., s podporou hlavného mesta Bratislava. Žlté bicykle sa za šesť rokov stali samozrejmou súčasťou verejnej dopravy v hlavnom meste. Ročne na týchto zdieľaných bicykloch odjazdia ľudia vyše 100-tisíc jázd. 

Viac informácií o súťaži s najväčším mestským pexesom nájdete na slovnaftbajk.sk/sutaz.

Spoločnosti Lummus a MOL napĺňajú svoj záväzok vyvíjať udržateľné riešenia pre obehové hospodárstvo

HOUSTON, 12. júla 2024 – Spoločnosť Lummus Technology, globálny poskytovateľ procesných technológií a energetických riešení s vysokou pridanou hodnotou, a Skupina MOL, popredná integrovaná ropná a plynárenská spoločnosť v strednej a východnej Európe, vstúpili do fázy inžinieringu pri výstavbe prvého závodu Lummus na pokročilú recykláciu plastového odpadu – Advanced Waste Plastic Recycling.

Prvý závod so spracovateľskou kapacitou 40 000 ton zmiešaných odpadových plastov ročne vyrastie v spoločnosti MOL Petrochemicals Co. Ltd. v maďarskom meste Tiszaújváros. Závod bude produkovať v rámci obehového hospodárstva petrochemické stavebné bloky, ktoré MOL spracuje vo svojom petrochemickom závode. Pri výstavbe budú využité pokročilé konštrukčné prvky na znižovanie emisií skleníkových plynov (GHG) vrátane plne elektrického pyrolýzneho reaktora. Priame emisie Scope 1 tak budú počas bežnej prevádzky nulové.

„Pre spoločnosť Lummus a Skupinu MOL je to ďalší míľnik pri zavádzaní obehového hospodárstva v našom priemysle,“ povedal Leon de Bruyn, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Lummus Technology. „Aby sme napĺňali náš spoločný záväzok – poskytovať v oblasti plastového odpadu udržateľné riešenia v rámci globálnych výziev – využívame inovatívnu technológiu spoločnosti Lummus a prevádzkovú excelentnosť Skupiny MOL.“

Chemická recyklácia plastov je súčasťou záväzku Skupiny MOL vyzbierať takmer 5 miliónov ton tuhého komunálneho odpadu, ktorý zahŕňa spracovanie a súvisiace investície. Skupina MOL sa zaviazala presadzovať obehové hospodárstvo a nedávno investovala do riešenia recyklácie plastového odpadu v strednej Európe. Vďaka tomu bude MOL schopný ponúkať širokú škálu udržateľných zmesí pre rôzne odvetvia vrátane automobilového, stavebného a obalového priemyslu.

„Chemický priemysel bude zohrávať dôležitú úlohu pri naštartovaní obehového hospodárstva a urýchlení inteligentného prechodu. Preto Skupina MOL už roky venuje tejto oblasti osobitnú pozornosť, s čoraz lepšími výsledkami. Výstavba závodu na pyrolýzu s kapacitou 40 000 ton je pre nás v oblasti recyklácie plastov veľmi dôležitý krok vpred. Technológia pyrolýzy spoločnosti Lummus nám umožní premeniť plastový odpad na vysoko hodnotné chemikálie a suroviny, a reagovať tak na výzvy v oblasti odpadového hospodárstva. Táto spolupráca je dôkazom našej priemyselnej konkurencieschopnosti a nášho záväzku voči udržateľnej budúcnosti.,“ povedal Gabriel Szabó, viceprezident pre Downstream Skupiny MOL.

Projekt je súčasťou partnerstva, ktoré spoločnosti Lummus a MOL nadviazali v roku 2023 s cieľom zaviesť a integrovať chemickú recykláciu plastov v prevádzkach Skupiny MOL v Maďarsku a na Slovensku. Podnikateľský útvar Green Circle spoločnosti Lummus poskytuje Skupine MOL pokročilú technológiu pyrolýzy plastového odpadu, ktorá účinne premieňa plastový odpad na vysoko hodnotné chemikálie a suroviny, čo je základom cirkularity. Táto technológia je osvedčeným, spoľahlivým a ekonomicky atraktívnym riešením celosvetového problému s plastovým odpadom. Riešenie prináša aj ďalšie environmentálne výhody, ako je nižšia uhlíková stopa a eliminácia výroby drevného uhlia. Spoločnosť Lummus poskytne svoje skúsenosti a odborné znalosti aj v oblasti etylénových jednotiek, katalytického krakovania a technológie spracovania ťažkých zvyškov, aby prispela k optimálnej integrácii s existujúcimi aktívami Skupiny MOL.

Green Circle umožňuje spoločnosti Lummus Technology využívať nové príležitosti v oblasti energetickej transformácie a obehového hospodárstva. Tento útvar je lídrom v poskytovaní ekonomicky a technicky spoľahlivých riešení na spracovanie tuhých odpadov obsahujúcich plasty, spracovanie rôznych obnoviteľných surovín na biologickej báze na chemikálie, polyméry a palivá s pridanou hodnotou; dekarbonizáciu rafinérskych a petrochemických aktív a rozšírenie výroby modrého vodíka a biopalív.

 • spoločnosť SLOVNAFT, a.s., inštalovala na svoje čerpacie stanice fotovoltické elektrárne
 • využívanie solárnej energie prispeje k obmedzeniu tradičných zdrojov energie a ekologickejšej prevádzke čerpacích staníc
 • v pilotnej fáze má fotovoltické elektrárne 20 čerpacích staníc, sumárny inštalovaný výkon je zhruba 200 kW
 • celková očakávaná ročná úspora energií je 220 MWh, čo predstavuje 102,3 tony CO2

Bratislava, 21. júna 2024 – Spolu dvadsať čerpacích staníc Slovnaft využíva slnečné svetlo na výrobu elektrickej energie pre svoju vlastnú spotrebu. Fotovoltické panely na čerpacích staniciach zabezpečia dostatok energie napríklad na prevádzku chladiacich zariadení, prípravu obľúbených hotdogov a kávy. Projekt Slovnaft predstavil symbolicky na Európsky solárny deň, ktorý tradične pripadá na 21. jún – najdlhší deň v roku. Inštalácia fotovoltiky je v súlade s dlhodobou stratégiou spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a jej materskej Skupiny MOL – využívať udržateľné a inteligentné riešenia pre budúcnosť.

Stratégia Skupiny MOL Shape Tomorrow naviguje spoločnosť do budúcnosti nielen v maloobchode, ale aj v ďalších oblastiach podnikania. Projekt inštalácie fotovoltických elektrární na čerpacích staniciach prispieva k cieľu kontinuálne zlepšovať prevádzku čerpacích staníc. „Trvalo udržateľné riešenia rozvíjame v našej sieti dlhodobo. Od ponuky priameho tankovania kvapaliny do ostrekovačov bez nutnosti kupovať si plastové nádoby, cez inštaláciu tepelných čerpadiel na čerpacích staniciach až po možnosť kúpiť si kávu do vlastného pohára,“ približuje Tímea Reicher, riaditeľka Maloobchodu spoločnosti Slovnaft.

Motiváciou k využívaniu solárnej energie bol pred dvomi rokmi aj nárast cien energií a nevyspytateľnosť trhu. Najdostupnejšia sieť čerpacích staníc na Slovensku hľadala riešenie, ktoré pomôže znížiť finančné zaťaženie spojené s nákupom energií, a zároveň prispeje k udržateľnosti. „Naším cieľom bolo, aby sa prevádzka jednotlivých čerpacích staníc mohla oprieť o viac zdrojov energie. Logickým krokom bolo pridať do svojho energetického mixu solárnu energiu. Je to obdobné rozhodnutie, ako robia racionálne domácnosti. Nemali sme ambíciu produkovať energiu do zásoby a ukladať ju do batérií alebo predávať do siete,“ vysvetľuje Robert Kausitz, manažér rozvoja maloobchodnej siete spoločnosti Slovnaft. 

Slovnaft prevádzkuje na Slovensku 235 čerpacích staníc. Veľa z nich je v regiónoch s vysokým počtom slnečných dní. Pre výber konkrétnych čerpacích staníc, zaradených do solárneho projektu, boli preto kľúčové solárna mapa Slovenska a lokalizácia objektu čerpacej stanice bez tienenia z okolia. „Aby sme boli schopní získať parametre pre výber dodávateľa, analyzovali sme aktuálnu spotrebu čerpacích staníc. Naše stanice na  rozdiel od domácností nemajú počas dňa významnejšie výkyvy v spotrebe, takže slnečnú energiu počas dňa vieme využívať veľmi efektívne,“ hovorí R. Kausitz.

V pilotnej fáze projektu inštalovala na 20 vybraných čerpacích staníc fotovoltické elektrárne spoločnosť ATA Green. Na montáž využili existujúce prestrešenia tankovacích stojanov alebo strechy čerpacích staníc. Spolu je teraz v prevádzke 436 panelov s celkovým výkonom 200,56 kW. Celková očakávaná ročná úspora je 220 MWh, čo predstavuje 102,3 tony CO2. Pri prepočítaní na náklady sa tak ušetrí približne 50 000 eur ročne. „Na dvadsiatich čerpacích staniciach pripravíme pre našich zákazníkov v priemere 2100 káv a 1400 hotdogov denne. Teraz si ich môžu vychutnať vďaka slnečnej energii – pretože počas optimálnych podmienok v slnečných dňoch dokážu solárne panely zabezpečiť až do 90 % spotreby elektriny na čerpacej stanici,“ upresňuje R. Kausitz.

V Slovnafte už pracujú na rozšírení projektu. „Momentálne vyhodnocujeme dáta a skúsenosti, ktoré máme s prevádzkou prvej dvadsiatky solárnych elektrární. V najbližších mesiacoch budeme môcť informovať, ako napredujeme,“ dopĺňa Tímea Reicher, riaditeľka Maloobchodu spoločnosti Slovnaft.

Hoci sú čerpacie stanice Slovnaft na Slovensku dlhodobou a stabilnou jednotkou na trhu, svoju pozíciu sa snažia nielen udržať, ale aj rásť. „Priestor na rozvoj vidíme najmä v skvalitňovaní služieb a prostredia čerpacích staníc, ako aj našej ponuky. Do gastronómie investujeme prostredníctvom nášho osvedčeného konceptu občerstvenia a siete reštaurácií Fresh Corner,“  dopĺňa Tímea Reicher. Fresh Corner má tiež vlastnú výrobňu bagiet na západnom Slovensku, pravidelne inovuje ponuku hotdogov a minulý rok predstavil značkovú kávu Fresh Corner z vlastnej pražiarne, ktorá bola vytvorená spoločne so zákazníkmi a odzrkadľuje ich chuťové preferencie. Slovnaft napreduje aj v digitalizácii. Po dvoch desaťročiach minulý rok od základov zmenil svoj lojalitný program na plne digitálny zákaznícky program Slovnaft Move.

Fotovoltické elektrárne sa nachádzajú na čerpacích staniciach Slovnaft v týchto lokalitách: Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Levice, Lučenec, Nové Zámky, Moldava nad Bodvou, Senec, Šahy, Štúrovo, Šurany, Veľký Meder, Sládkovičovo, Zeleneč.

 

 • Slovnaft pokračuje v úprave technológií vo svojej rafinérii na spracovanie alternatívnych druhov ropy
 • investičné projekty sa realizujú počas tohtoročných generálnych revízií v rafinérii
 • zvyšovanie flexibility v oblasti spracovania ropy je súčasťou dlhodobej stratégie Skupiny MOL Shape Tomorrow
 • celkové náklady spoločnosti na úpravu technológií, vyvolané sankciami voči Rusku, sú na úrovni 200 miliónov eur

BRATISLAVA, 26. júna 2024  – Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. je o krok bližšie k diverzifikácii zdrojov pre svoju výrobu a k väčšej flexibilite pri spracovaní ropy. Vďaka investičným projektom realizovaným v uplynulých mesiacoch bude môcť Slovnaft vyrábať motorové palivá a ďalšie produkty z väčšieho objemu alternatívnych druhov ropy.  .

Slovnaft spracúva rôzne druhy ropy už od roku 2016. Minulý rok bol približne každý štvrtý liter motorového paliva v rafinérii vyrobený z inej ako ruskej ropy. Išlo o surovinu, ktorú spoločnosť nakúpila na trhu a dopravila do Európy po mori. Technológie rafinérie boli historicky nastavené na ropnú zmes REBCO. „V prípade ropných zmesí z iných lokalít musíme počítať s ich špecifickým zložením a vlastnosťami. Môžu obsahovať väčšie množstvo síry, sú hustejšie alebo pôsobia korozívne. Aby sme zabránili neželanej degradácii materiálov a poškodeniu výrobných jednotiek, nastavili sme si plán nevyhnutných, ako aj preventívnych úprav technológií,“ vysvetľuje Branislav Vinter, riaditeľ Výroby v Slovnafte. 

Slovnaft na to využil obdobie plánovaných generálnych revízií, ktoré sa v rafinérii realizujú po piatich rokoch. Počas jarnej fázy bola rafinéria čiastočne odstavená, čo vytvorilo vhodné podmienky pre technologické úpravy na výrobných jednotkách. „V tomto období sme pristúpili k výmene plášťa pece na atmosférickej destilácii, vymenili sme niektoré potrubia na výrobných jednotkách, aby boli z odolnejších materiálov, a tiež konvekciu pece pri výrobe vodíka. Nainštalovali sme aj sofistikovaný online systém, pomocou ktorého dokážeme v reálnom čase monitorovať stav materiálov a odhaliť prípadnú koróziu alebo iné znehodnocovanie,“ spresňuje Branislav Vinter.

S dobudovaním kapacít na zmiešavanie rôp a nevyhnutnou výmenou metalurgie začal Slovnaft už v minulom roku. Celková investícia potrebná na zmenu technológií sa pohybuje na úrovni 200 miliónov eur a predstavuje sériu parciálnych projektov, ktoré na seba nadväzujú. Tieto sú rozvrhnuté do niekoľkých fáz až do roku 2027, a to tak, aby sa úpravy na technológiách realizovali vždy v obdobiach, kedy v rafinérii prebiehajú iné údržbové aktivity. Tohtoročné generálne revízie spolu s investíciami do úpravy technológií stáli rafinériu približne 130 miliónov eur.

Neruské ropné zmesi nakupuje Slovnaft na voľnom trhu. Za uplynulý rok a pol spoločnosť kúpila, prepravila a následne spracovala rôzne druhy rôp a ich zmesí pôvodom z USA, Saudskej Arábie, Ománu, Azerbajdžanu, Kazachstanu, Iraku, niektorých regiónov severnej Afriky alebo Guyany. Ropné zmesi, ktorých vlastnosti vyhovujú potrebám Slovnaftu, privážajú tankery do chorvátskeho prístavu Omišajľ, odkiaľ sa prepravujú ropovodom Adria. Ten sa v Maďarsku napája na južnú vetvu ropovodu Družba, ktorým sa surovina dostane až do Slovnaftu.

„Nákup ropy na trhu znamenal pre nás novú situáciu. Museli sme sa rýchlo zorientovať  možnostiach, vybudovať si vzťahy s dodávateľmi a dohodnúť výhodné podmienky. Dostupnosť suroviny na trhu ovplyvňuje tiež globálna geopolitická situácia,“ vysvetľuje Branislav Vinter. Zabezpečenie takéhoto nákupu aj preprava sú pre Slovnaft technicky náročnejšie a aj drahšie. Pre svoju technologickú kapacitu pritom rafinéria Slovnaft potrebuje zhruba 5,5 až 6 miliónov ton ropy. Slovnaft je jedinou slovenskou rafinériou a zabezpečuje dostatok motorových palív pre celé Slovensko. Navyše viac ako polovicu svojej výroby exportuje do zahraničia. Okolité krajiny, ako sú napríklad Česká republika, Rakúsko či Poľsko totiž nie sú vo výrobe palív sebestačné, čo sa týka predovšetkým motorovej nafty. Okrem motorových palív vyrába Slovnaft aj primárne plasty, vykurovacie oleje, rôzne chemikálie, letecké palivá a ďalšie produkty.

 

 

 

 

 

 • tento rok porota vyberala to najlepšie v dvoch kolách
 • grant pre jednotlivca stúpol po novom až na 6 600 eur
 • finančnú podporu v aktuálnom ročníku získalo 25 detí a mladých ľudí

 

Bratislava, 13. júna 2024 – Chcú byť najlepší. Obetujú voľný čas aj pohodlie, aby svoj talent kultivovali a rozvíjali. Dvadsiatim piatim deťom a mladým ľuďom z celého Slovenska v tom teraz pomôže grant z programu TNE v celkovej výške 66 000 eur. Vybojovali si ho v silnej konkurencii, keď presvedčili odbornú porotu, že svoje sny chcú a vedia meniť na realitu. Grantový program TNE, ktorý im v tom pomôže, bol pôvodne známy pod názvom Talenty Novej Európy. Spoločný projekt spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie CEF počas svoje existencie podporil stovky výnimočných príbehov. Tento rok sa do 17. ročníka programu v kategóriách športu, umenia a vedy prihlásilo celkovo 204 detí a mladých ľudí vo veku od 9 do 25 rokov.

Najviac prihlášok prišlo počas trojmesačného registračného obdobia v kategórii športu, kde súperilo medzi sebou až 113 nadaných detí a mladých ľudí. V oblasti hudobného umenia porota posudzovala 46 žiadostí, v kategóriách balet a tanečné divadlo, vizuálne umenie a literárno-dramatické umenie sa o grant uchádzalo 22 talentov a do kategórie vedy sa prihlásilo 23 nádejných mladých vedcov a vedkýň. Finančný grant v oblasti umenia nakoniec získalo 13 detí a mladých ľudí, v kategórii športu program podporil 9 talentov a v kategórii veda získali grant 3 talenty.

Novinkou 17. ročníka bolo dvojkolové hodnotenie. V úvode výberového procesu odborná porota dôkladne zhodnotila doručené žiadosti, ktorých súčasťou bola aj povinná videovizitka. V odbornej porote boli huslista, dirigent a pedagóg Ewald Danel, bývalý riaditeľ Konzervatória Peter Čerman, profesor matematiky Anatolij Dvurečenskij, uznávaný vedec Chemického ústavu SAV Tomáš Bertók, vizuálna umelkyňa Ilona Németh, riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová, dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU Irina Čierniková, športoví odborníci Ľubor Tománek a Denis Schvarcz a viceprezident Slovenského zväzu hádzanej Ernő Kelecsényi.

Pri hodnotení sme zohľadňovali predovšetkým doterajšie výsledky a motiváciu. Dôležitým kritériom boli aj osobné ambície nadaných detí a mladých ľudí a potenciál rozvoja do budúcnosti. Rozhodnutím odbornej komisie postúpilo do druhého hodnotiaceho kola 39 finalistov a finalistiek. Porote sa osobne predstavili v závere mája,“ približuje proces výberu Silvia Manczalová, správkyňa Nadácie CEF.

Aktuálny ročník TNE tiež zdvihol maximálnu výšku grantu pre jednotlivca až na 6 600 eur. „Pridelený grant sa dá využiť na nákup kvalitných hudobných nástrojov, učebníc, laboratórnych prístrojov, či športovej výbavy, ale tiež na financovanie profesijných a študijných pobytov v zahraničí, či športových podujatí a sústredení“, dopĺňa Silvia Manczalová.

Program TNE má za sebou sedemnásť ročníkov. Po celý čas sme nepretržite podporovali talentované deti a mladých ľudí Slovenska. Nevynechali sme ani jeden rok. Nedá sa ani opísať slovami, ako sme boli vždy a znovu ohromení vysokou úrovňou talentov, ktoré sa prihlásili do nášho programu. Náš dlhoročný program sa stal dôkazom, že na Slovensku máme veľa detí a mladých ľudí s veľkým potenciálom, ktorým sa oplatí pomáhať rásť. Sú ambiciózni, nadaní a šikovní. Posledná ingrediencia, ktorá im do mixu chýba, je primeraná finančná podpora. A tú dostanú od nás,“ hovorí Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Počas 17 rokov trvania grantového programu TNE získalo podporu od Slovnaftu a CEF spolu už viac ako 600  talentov, ktorí si prerozdelili prostriedky  v sume 1 112 000 eur. Viac informácií o programe Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk a https://spoludokazemevela.sk/.

#SpoluDokazemeVela

 

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku. Spoločnosť patrí k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL, ktorej dlhodobá Stratégia 2030 Shape Tomorrow smeruje k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Cieľom Skupiny je sústrediť sa na obnoviteľné palivá, podporu rôznych foriem mobility, zelené investície a vytváranie hodnoty z odpadu.

O spoločenskej zodpovednosti spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Mladé talenty, šport, kultúra či ochrana životného prostredia dostávajú od spoločnosti Slovnaft dlhodobú a kontinuálnu podporu. Veríme, že keď spojíme sily, dokážeme veľa. Veľkú pozornosť venujeme našim spoločenským, komunitným a environmentálnym projektom, ako Talenty novej Európy, kde pomáhame nadaným mladým ľuďom rozvíjať svoje danosti, Zelené oázy, ktoré sa sústreďujú na to, aby boli naše mestá príjemným priestorom na život, či osvetový projekt Aj kvapka oleja sa ráta, ktorý ponúka občanom možnosť odovzdať použitý kuchynský olej na vybraných čerpacích staniciach Slovnaftu po celom Slovensku. Lepší život v okolí rafinérie podporuje grantový program Dobrý sused. V Bratislave sme tiež dlhodobým partnerom prvej platformy na zdieľanie bicyklov – Slovnaft BAjk. Naša pozornosť a podpora patrí od samého začiatku našej existencie športu – aktuálne je to futbal, hádzaná, volejbal a motošport zosobnený v motorkárskej legende Štefanovi Svitkovi.

 

Kontaktná osoba:

Anton Molnár

hovorca a riaditeľ Komunikácie

tel: +421 905 393 161

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×