• absolventský program Growww je skvelá príležitosť pre mladých ľudí, ktorí chcú naštartovať svoju kariéru v jednej z najmodernejších spoločností z oblasti rafinérsko-petrochemickej výroby v strednej a východnej Európe

 • program je určený pre čerstvých absolventov inžinierskych a magisterských študijných programov alebo absolventov z predchádzajúceho roku

BRATISLAVA, 18. marca 2021 – Spoločnosť Slovnaft otvára desať pozícií pre absolventov univerzít s ekonomickým, finančným, IT, technickým, strojárskym alebo obchodným zameraním. Prihlásiť sa môžu absolventi s maximálne ročnou praxou od ukončenia štúdia. Po ukončení ročného programu GROWWW budú mať možnosť vybudovať si profesionálnu kariéru v Skupine SLOVNAFT, v centrále Skupiny MOL v Budapešti, ako aj v ďalších spoločnostiach v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Taliansku, alebo iných krajinách pôsobenia Skupiny MOL.

Program Growww dáva mladým talentovaným ľudom priestor spoznať Slovnaft, jeho materskú spoločnosť MOL, aj celé energetické odvetvie, jeho fungovanie a podieľať sa na ich transformácii v budúcnosti. Počas obdobia integrácie do spoločnosti budú účastníkov programu sprevádzať tútori, ktorí im pomôžu spoznávať biznis a rozvíjať si odborné zručnosti.

Skupina MOL venuje mimoriadnu pozornosť talent manažmentu, čo zdôrazňuje aj vo svojej Stratégii 2030+. Preto aktívne hľadá cestu ako zaujať mladé talenty, ako  ich rozvíjať a dávať im priestor na ich kontinuálny profesionálny rast.

Táto pracovná príležitosť prichádza v mimoriadne zaujímavom období. Aktualizovali sme našu dlhodobú stratégiu smerovania, na základe ktorej chceme urýchliť transformáciu našej spoločnosti v tomto rýchlo meniacom sa svete. Program Growww je skvelý spôsob ako môžu čerství absolventi, ktorí majú jasnú predstavu o svete, v ktorom chcú žiť, naštartovať svoju kariéru a podieľať sa na formovaní budúcnosti spolu s nami,” hovorí Alžbeta Grácová, riaditeľka Ľudských zdrojov spoločnosti Slovnaft.

Viac informácie o programe je na stránke: https://slovnaft.sk/sk/kariera/pre-studentov-a-absolventov/vysoke-skoly/growww/

Bratislava, 1. marca 2021

Na Slovensku čoskoro vznikne 20 nových alebo revitalizovaných zelených miest. Vysádzanie nových stromov a zelene zafinancuje grant v celkovej výške 60 000 eur, ktorý si rozdelia víťazi 15. ročníka grantového programu Zelené oázy.

Celkovo 166 žiadostí, 12 víťazov určených porotou a 8 projektov vybraných verejným hlasovaním, na ktorom sa zúčastnilo vyše 37 tisíc ľudí. To sú aktuálne čísla grantového programu Zelené oázy. Nadácia Ekopolis a Slovnaft prostredníctvom tohto programu už pätnásť rokov systematicky podporujú tvorbu zelených miest a komunitnú spoluprácu.

Odborná komisia vybrala zo všetkých projektov predložených v tomto ročníku programu dvanásť, ktoré získali priamu podporu. Ďalších 28 najlepších projektov, rozdelených podľa regiónov Slovenska, súťažilo o podporu vo verejnom hlasovaní. Tento rok za svojich favoritov zahlasovalo rekordných 37 285 hlasov. Grant dostali projekty, ktoré v každom kraji získali najvyšší počet hlasov.

Medzi víťazné projekty patria výsadba ovocnej aleje pri obci Zálesie, premena opusteného priestoru „Budy“ v centre Žiaru nad Hronom na malé ekocentrum pre verejnosť, či výsadba aleje zo 120 drevín na turistických trasách v okolí obce Kladzany.

Viac ako 37 tisíc odovzdaných hlasov svedčí o tom, že verejnosť sa zaujíma o environmentálne témy a nápady aktívnych ľudí či združení, ktoré chcú a vedia zmysluplne pracovať so zeleňou v mestách,“ hovorí Ľubica Štúberová z nadácie Ekopolis. „Vysádzať stromy a prispieť k podpore lokálnej biodiverzity, udržateľnosti vody v krajine, či k iným zeleným opatreniam sú hlavným cieľom programu Zelené oázy. Tešia nás výsledky, ktoré Zelené oázy doteraz priniesli a tiež tie, ktoré k nim pribudnú teraz.“

Ukončením verejného hlasovania na stránke oazy.sk sa uzavrela súťažná časť programu Zelené oázy a do konca októbra 2021 sa 20 víťazných projektov zmení na zelené oázy po celom Slovensku.

Kompletný zoznam podporených projektov je na webstránke Ekopolis a oazy.sk.

 • EBITDA za rok 2020 dosiahla 2,05 miliardy USD, čo presahuje poslednú očakávanú úroveň (okolo 1,9 miliardy USD), avšak v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pod vplyvom pandémie a hospodárskej krízy o 16 % menej
 • Čistá CCS EBITDA dosiahla vo 4. štvrťroku 2020 hodnotu 464 miliónov USD, čo je medziročne v dôsledku horšieho vývoja v ropnom biznise o 23 % menej
 • Objem ťažby v divízii Upstream sa v roku 2020 zvýšil o 8 % na 120 mboepd vďaka príspevku ACG, avšak EBITDA medziročne klesla o 34 % v dôsledku extrémne slabého externého cenového prostredia
 • Čistá CCS EBITDA v divízii Downstream sa v 4. štvrťroku prepadla na 133 miliónov USD pod vplyvom znížených rafinérskych marží a obvyklou sezónnosťou posledného štvrťroka. Výsledok za celý rok bol o 15% nižší než v roku 2019.
 • Divízia Služieb zákazníkom vzrástla v 4. štvrťroku 2020 o 23 % na 128 miliónov USD, segment za celý rok 2020 vykázal historicky najvyššiu EBITDA na úrovni 510 miliónov USD, čo je o 8 % viac ako v roku 2019
 • Predpokladaná EBITDA pre rok 2021 je na úrovni približne 2,3 miliardy USD, keďže sa očakáva isté hospodárske oživenie

Budapešť, 19. februára 2021 – Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za rok 2020. Napriek veľmi náročnej situácii, spôsobenej pandémiou a hospodárskou krízou, vytvorila Skupina MOL vo 4. štvrťroku zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (čistá CCS EBITDA) na úrovni 464 miliónov USD. Čistá CCS EBITDA za celý rok 2020 tak dosiahla 2,05 miliardy USD a presiahla aktualizované očakávania. V roku obmedzení, volatility a neistoty vygenerovali všetky segmenty kladný voľný cash flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou. V roku 2020 dosiahol úroveň 636 miliónov USD, čo je viac ako pred rokom. Výška organických kapitálových výdavkov predstavovala v minulom roku 1,41 miliardy USD, čo bolo v súlade s očakávaním (do 1,5 miliardy USD). Skupina MOL očakáva, že v roku 2021 sa bude EBITDA pohybovať na úrovni 2,3 miliardy USD, nakoľko s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k makroekonomickému zotaveniu.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol:

„V roku 2020 dosiahla EBITDA úroveň 2 miliardy USD a hoci boli naše príjmy v porovnaní s rokom 2019 nižšie, naša rýchla a včasná reakcia na krízu nám umožnila generovať ešte silnejší voľný cash flow než boli naše očakávania spred pandémie. Podarilo sa to len vďaka tomu, že činnosti všetkých podnikateľských línií vytvárali hotovosť aj v období veľkých obmedzení.

Rok 2020 bol bezprecedentný a výzvy, ktoré nám priniesol, sme nikdy doteraz nezažili. Som veľmi hrdý na všetkých kolegov, pretože sme fungovali nepretržite aj počas najväčšej krízy, a zostali sme tak aj naďalej spoľahlivým partnerom pre všetkých našich zákazníkov a partnerov. Mohli sme tiež pokračovať vo všetkých našich strategických investíciách, i keď pre obmedzenie mobility o niečo pomalšie. Ani pod veľkým stresom sme nestratili zo zreteľa našu víziu a v roku 2021 zdvojnásobíme úsilie pri ďalšej transformácii podnikania. Očakávame, že rok 2021 bude rokom istej normalizácie a oživenia, čo je aj dôvodom očakávanej EBITDA na úrovni 2,3 miliardy USD Musíme tiež dohnať meškajúce kapitálové investície, takže naše organické investície by mali byť na úrovni 1,7 - 1,9 miliardy USD, čo opäť znamená plné financovanie s kladným voľným cash flow.“

EBITDA divízie Upstream vo 4. štvrťroku 2020 klesla na 181 miliónov USD. Ovplyvnili to technické okolnosti súvisiace s ACG – novým majetkom MOL v Azerbajdžane. Posledný štvrťrok zvýšil celoročnú EBITDA na 689 miliónov USD. Je to o 34 % menej ako pred rokom, pretože výrazne nižšie ceny ropy a zemného plynu boli len čiastočne kompenzované výnosmi ACG, ktoré v porovnaní s minulým rokom prispeli k zvýšeniu celoročnej ťažby o 8 %. Potvrdené a pravdepodobné uhľovodíkové rezervy sa na konci roka 2020 zvýšili na 364 mboepd (z 270 mboepd na konci roku 2019), čo odráža príspevok ACG a revíziu rezerv v portfóliu s výsledkom 312 %.

Čistá CCS EBITDA divízie Downstream za rok 2020 klesla o 15 % na 740 miliónov USD, čo odráža slabé makroekonomické prostredie. Vo 4. štvrťroku bol výsledok divízie na úrovni 133 miliónov USD zasiahnutý zníženými rafinérskymi maržami a obvyklou sezónnosťou. Objem predaja rafinérskych produktov poklesol v porovnaní so 4. štvrťrokom minulého roka pod vplyvom druhej vlny pandémie o 14 %. V závere 4. štvrťroka dosiahol projekt Polyol 75 % celkovej dokončenosti. Pre pandémiu Skupina MOL spolu s dodávateľmi inžinieringu, nákupu a samotnej stavby odhaduje, že dokončenie projektu sa posunie z pôvodnej druhej polovice roka 2021 na druhú polovicu roku 2022. Posun ovplyvní aj kapitálové výdavky, ktoré sa môžu zvýšiť na 1,3 miliardy EUR z pôvodných 1,2 miliardy EUR.

Rast EBITDA divízie Služby zákazníkom v 4. štvrťroku akceleroval na 23 % a EBITDA sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila na 128 miliónov USD. Je to predovšetkým vďaka vyššiemu predaju palív a nižším prevádzkovým nákladom. Tento segment dosiahol v roku 2020 historicky najvyššiu hodnotu EBITDA na úrovni 510 miliónov USD, čo je o 8 % viac ako v roku 2019. Kladný voľný cash flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou sa v 4. štvrťroku viac ako zdvojnásobil a medziročne stúpol o 28 % na 381 miliónov USD. Zavádzanie nepalivového konceptu pokračovalo aj napriek pandémii a počet zrekonštruovaných maloobchodných priestorov Fresh Corner stúpol na 955 z počtu 877 na konci roku 2019.

Segment Gas Midstream Preprava zemného plynu dosiahol v roku 2020 EBITDA na úrovni 201 miliónov USD, čo je o 8 % viac ako pred rokom. Vo 4. štvrťroku EBITDA medziročne poklesla o 41 % na 42 miliónov USD. Dôvodom boli podstatne nižšie rezervácie cezhraničných prepravných kapacít, a teda nižšie regulované výnosy, nižšie tranzitné výnosy a vyššie prevádzkové náklady.

 • MOL stavia na zmenách vonkajšieho prostredia a aktualizuje svoju stratégiu do roku 2030 a integruje ju s cieľmi udržateľnosti
 • MOL zachováva kľúčové iniciatívy, pretože sa ukázali ako progresívne a úspešne, a teraz navyše urýchľuje transformáciu podnikania
 • MOL transformuje svoje tradičné aktivity k nízkouhlíkovej budúcnosti, aby boli ešte efektívnejšie a cielenejšie. Downstream sa stane vysoko efektívnym, udržateľným a popredným hráčom orientovaným na chemikálie. Služby zákazníkom sa stanú najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a Upstream bude tiež efektívnejším a udržateľnejším strategickým pilierom generujúcim hodnoty.
 • Aktualizovaná stratégia Skupiny MOL 2030+ “SHAPE TOMORROW” sa orientuje na zníženie CO2, efektivitu a obehovú ekonomiku
 • MOL zrýchli svoju transformáciu, aby sa do roku 2050 stal nulovým producentom emisií CO2
 • Do roku 2030 investuje každý druhý dolár do udržateľných projektov, kým 100 % kapitálových výdavkov do roku 2050 bude ekologických
 • MOL vynaloží v nasledujúcich piatich rokoch 1 miliardu USD na nové, nízkouhlíkové a udržateľné podnikanie, aby sa stal kľúčovým hráčom v obehovej ekonomike v strednej a východnej Európe. Bude to zahŕňať integráciu a využitie odpadu, zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka, pokrokové biopalivá a príležitosti súvisiace s vodíkom

Budapešť, 24. februára 2021 – Predstavenstvo prehodnotilo a schválilo aktualizáciu dlhodobej stratégie „MOL Group 2030+“ – pôvodne zverejnenej v októbri 2016 – ktorá je plne integrovaná s novou stratégiou udržateľnosti a doplnená o dlhodobú víziu a ambície presahujúce rámec 2030.

 „Dlhodobá stratégia MOL 2030 sa nám osvedčila ako progresívna, dôveryhodná a vhodne nasmerovaná. Vďaka nej MOL v uplynulých piatich rokoch podnikol dôležité a správne orientované strategické kroky. V poslednom čase však zmeny okolo nás nabrali bezprecedentné tempo, vrátane rýchleho prechodu na zelenú energiu. Naša aktualizovaná stratégia chce urýchliť náš proces prechodu, aby bol MOL ešte odolnejší a schopný formovať udržateľnú budúcnosť. Naše zameranie ešte viac vylepšíme, ďalej budeme zvyšovať našu efektívnosť a do hľadania nových príležitostí sa pustíme s novým odhodlaním. Jedna vec sa ale od roku 2016 nezmenila. Naďalej sme výrazne odhodlaní transformovať naše tradičné podnikanie na báze fosílnych palív do nízkouhlíkového udržateľného podnikateľského modelu.” (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Potvrdzujeme strategické smerovanie transformácie nášho súčasného podnikania. S nezmeneným výhľadom štrukturálneho a dlhodobého poklesu dopytu po fosílnych motorových palivách v celej Európe, vrátane strednej a východnej Európy, bude MOL pokračovať v Downstreame vo svojej transformácii z palív na chemikálie a ešte ju zrýchli, aby sa stal vedúcou udržateľnou chemickou spoločnosťou v strednej a východnej Európe. MOL má nezmenené ambície v oblasti služieb zákazníkom, aby sa stal vedúcou spoločnosťou na trhu, najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a poskytovateľom komplexných služieb mobility v regióne.

Jednou zo základných silných stránok MOL-u je odolný, unikátne vyvážený integrovaný podnikateľský model. Aby sme si zachovali túto odolnosť a mohli formovať našu budúcnosť, budeme musieť neustále prispôsobovať svoje podnikateľské portfólio výzvam budúcej nízkouhlíkovej ekonomiky.” ( Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Downstream: V nasledujúcich rokoch sa transformuje na vysoko efektívneho, udržateľného a popredného hráča v priemysle zameranom na chemikálie. MOL Downstream si v európskom rafinérskom sektore zachová poprednú pozíciu v oblasti generovania hotovosti a jeho cieľom je do roku 2025 dosiahnuť EBITDA vo výške viac ako 1,2 miliardy USD, ktorú podporí ďalšími 150 miliónmi USD zo zvýšenia efektívnosti. Transformácia z palív na chemikálie bude pokračovať vo vysokom tempe, aby sa znížil objem motorových palív v rafinérskom procese a do roku 2030 sa 1,8 milióna ton transformovalo na petrochemickú surovinu. To sa dosiahne prostredníctvom dvoch investičných cyklov s vysoko efektívnymi technológiami a ich cieleným sprevádzkovaním do roku 2027, respektíve do roku 2030. Zároveň bude MOL čoraz viac integrovať do svojich hlavných podnikateľských aktivít technológie obehovej ekonomiky, pričom pri výrobe bude využívať biologické suroviny a odpady, zintenzívni recykláciu a využije CCS (zachytávanie a skladovanie uhlíka) príležitosti s jasným zameraním na podstatné zníženie uhlíkovej stopy v tomto segmente. Celkový objem investícií, vložených do transformácie Downstreamu, môže v nasledujúcich desiatich rokoch dosiahnuť 4,5 miliardy USD.

Služby zákazníkom: Do roku 2030 sa stať najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a integrovaným a komplexným poskytovateľom služieb v oblasti mobility s výrazne vyššími príjmami a voľným cash-flow. Služby zákazníkom podstatne zvýšia svoj podiel na zisku Skupiny MOL dosiahnutím ročnej EBITDA prevyšujúcej 700 miliónov USD do roku 2025 a kumulatívneho zjednodušeného cash flow nad 2 miliardy USD v rokoch 2021-25. Segment bude investovať do ďalšieho rozvoja ponuky občerstvenia a zákazníckych výhod a bude pokračovať v procesoch štandardizácie a digitalizácie siete. Naše zameranie sa bude čoraz viac presúvať na diverzifikáciu predajných kanálov, rozširovanie portfólia alternatívnych palív a komplexných platforiem a služieb mobility.

Upstream: Orientácia na generovanie hotovosti, riadený pokles ťažby v strednej a východnej Európe, oportunistický prístup k medzinárodným prieskumným a ťažobným aktivitám a investície do CCUS (zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka). Existujúce zdroje sa budú naďalej udržiavať s cieľom maximalizovať tvorbu hotovosti a tvorbu hodnoty s približne 1,8 miliardami USD zjednodušeného cash flow v rokoch 2021-25 pri cenách ropy 50 USD/barel (za predpokladu, že nedôjde k nahradeniu anorganickej rezervy). To si vyžaduje nákladovo efektívne riadenie poklesu ťažby v strednej a východnej Európe a aktívny, na príležitosti orientovaný prístup k medzinárodným prieskumným a ťažobným aktivitám bez stanovenia ťažobných cieľov. Zámerom MOL je využiť svoje odborné znalosti geológie Panónskej panvy, aby sa do roku 2030 stal kľúčovým hráčom v zachytávaní, využívaní a ukladaní uhlíka (CCUS) v strednej a východnej Európe, a podporil aj týmto spôsobom svoju uhlíkovú neutralitu (Scope 1 a 2).

Udržateľnosť a ziskovosť sa navzájom nevylučujú, musia ísť spolu ruka v ruke. Nemôžete byť udržateľní bez generovania výnosov, ani ziskoví bez zamerania sa na to, ako tieto výnosy generujeme. Sú to spojené nádoby. Je to zrejmé už nejaký čas a v budúcnosti to bude každému čoraz jasnejšie. Všetci chceme žiť v lepšom, bezpečnejšom a čistejšom svete. Pre lepší a udržateľnejší svet musíme prejsť na nízkouhlíkový obehový ekonomický model.“ (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Investovanie do nových podnikateľských príležitostí s cieľom formovať nízkouhlíkovú obehovú ekonomiku. MOL chce výrazne zvýšiť klimaticky priaznivé investície v súlade s nariadeniami EÚ, aby do roku 2030 presiahli 50 % celkových kapitálových výdavkov a do roku 2050 alebo skôr sa priblížili k 100 %. MOL chce tiež hrať kľúčovú úlohu pri formovaní nízkouhlíkového obehového hospodárstva prostredníctvom investícií do nových podnikateľských príležitostí spojených s integráciou a využitím odpadu, recykláciou, zachytávaním, využitím a ukladaním uhlíka (CCUS), pokročilými biopalivami a vodíkom. V nasledujúcich piatich rokoch MOL vynaloží 1 miliardu USD na nové nízkouhlíkové udržateľné projekty, aby sa v obehovej ekonomike stal kľúčovým hráčom v strednej a východnej Európe.

 Významné ciele do roku 2030 v oblasti znižovania uhlíka a do roku 2050 ambície plne zosúladené s ekologickou dohodou EÚ (Green Deal). V súlade s Parížskou dohodou a potrebou celosvetovo koordinovaného úsilia o zníženie globálneho otepľovania a klimatických zmien je aj úlohou MOL prispievať k znižovaniu uhlíkových emisií zo svojho hodnotového reťazca a prevádzkovaných aktív. MOL zníži do roku 2030 emisie na úrovni celej Skupiny o 30 %, do roku 2030 pretvorí svoje divízie Prieskum a ťažba a Služby zákazníkom na uhlíkovo neutrálne (pokiaľ ide o emisie Scope 1 a 2), kým v Downstreame (Scope 1 a 2) sa do roku 2030 znížia pri súčasnom podnikaní zo základne 2019 o 20 %. MOL tiež zdieľa ambíciu EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym, pokiaľ ide o všetky (Scope 1, 2 a 3) uhlíkové emisie a chce sa – samostatne aj v partnerstvách – aktívne podieľať na priemyselnej revolúcii nevyhnutnej na to, aby Európa dosiahla uhlíkovú neutralitu.

”Kľúčom k úspechu veľkej spoločnosti ako MOL je schopnosť prilákať, rozvíjať a udržať si talentovaných ľudí. Naši ľudia sú naše najcennejšie aktíva, a sú tiež kľúčovými aktívami každej úspešnej ekonomiky. Riadenie komplexnej transformácie, do akej sa pustil MOL, si vyžaduje nielen rozmanitú a inkluzívnu pracovnú silu. Potrebuje tiež úzku spoluprácu s miestnymi komunitami, partnermi, regulačnými orgánmi, ktorá umožní zapojenie prakticky každej vrstvy spoločnosti, aby sme mohli naplniť poslanie prechodu na zelenú energiu.“ (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Komplexný rámec udržateľnosti stanovuje ciele pre všetky štyri piliere – Ľudia a komunity, Zdravie a bezpečnosť, Integrita a transparentnosť a Klíma a životné prostredie. MOL vníma rozmanitosť a inklúziu ako jednu zo svojich kľúčových hodnôt a predpoklad úspechu stratégie, s cieľom zvýšiť účasť žien na všetkých úrovniach, dosiahnuť 30 % žien na riadiacich pozíciách a zamerať sa na širšiu pohodu a zdravie zamestnancov. Naše udržateľné skóre angažovanosti zamestnancov zostane nad 75; komunitná angažovanosť sa zintenzívni, aby sme sa stali dôveryhodným partnerom a celková úrazovosť (TRIR – Total recordable incidence rate) poklesne do roku 2025 pod 1,0. Do konca roku 2022 spustíme v celej Skupine novú stratégiu zodpovedného nákupu, zintenzívnime podporu povedomia o etike a ľudských právach medzi zamestnancami a manažmentom a znížime negatívny dopad na životné prostredie.

“Každá transformácia je zo svojej podstaty zložitý, zdĺhavý a často bolestivý proces. Som ale presvedčený, že naša aktualizovaná dlhodobá stratégia nás povedie po správnej ceste, aby sme vyrástli na kľúčového hráča nízkouhlíkového obehového hospodárstva, ktorý ponúka našim zamestnancom zaujímavé príležitosti, neustále zlepšuje zákaznícku skúsenosť a konštruktívne spolupracuje s našimi partnermi. Zároveň však vie aj počas transformácie zabezpečiť svojim investorom stabilný a predvídateľný príjem.“ ( Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Finančný rámec 2021-25: Plne financovaný prechod a stabilné, predvídateľné odmeňovanie akcionárov, silná súvaha. Aj pri konzervatívnych strednodobých makroekonomických predpokladoch MOL vygeneruje v rokoch 2021-25 dostatočný cash flow – s EBITDA rastom z 2,3 miliardy USD v roku 2021 na 2,6 miliardy USD v roku 2025 – na pokrytie prevádzkových investícií, minimálne 3,5 miliardy USD strategických investícií, vrátane 1 miliardy USD na nízkouhlíkové investície do obehového hospodárstva, a tiež stabilných základných dividend. Prioritou zostáva udržanie silného finančného profilu prostredníctvom robustnej súvahy a dostatočnej finančnej rezervy. Táto flexibilita sa dá využiť na financovanie nových podnikateľských príležitostí, vrátane fúzií a akvizícií v akýchkoľvek podnikateľských líniách generujúcich cash flow.

 • talentovaní mladí vedci, umelci a športovci vo veku od 8 do 25 rokov získajú finančné granty v celkovej hodnote 66 000 eur

 • uzávierka prihlášok do programu Talenty Novej Európy je 21. februára 2021

 • Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány a Slovnaft za uplynulých 13 rokov podporili 418 mladých talentov celkovou sumou takmer 845 000 eur

BRATISLAVA, 26. januára 2021 – Talentované deti a mladí ľudia majú do 21. februára 2021 šancu uchádzať sa o finančný príspevok na rozvoj svojho talentu. Slovnaft a Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány opäť rozdelia granty v oblasti vedy, umenia a športu v celkovej hodnote 66 000 eur.

Grantový program Talenty Novej Európy (TNE) podporuje výnimočne nadaných mladých ľudí, ktorí na svojom talente systematicky pracujú a chcú v ňom napredovať až na profesionálnu úroveň. Grant môžu využiť na vedecké vybavenie, kúpu hudobného nástroja, umeleckých potrieb alebo športového výstroja, či na účasť na súťažiach, workshopoch a kurzoch, kde prezentujú nielen seba, ale aj Slovensko. Napriek náročnej dobe Slovnaft a Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány naďalej pokračujú v podpore nádejných talentov, aby pomohli ich rodinám pokryť časť nákladov na rozvoj nadania ich detí.

Investíciou do rozvoja mladých ľudí im pomáhame priblížiť sa k  vytúženému cieľu. Sme radi, že Slovnaft aj takto podporuje budúcnosť nadanej mládeže, aj našej krajiny,“ povedal Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft. 

O udelení grantov pre mladých vedcov, hudobníkov, hercov, výtvarníkov a športovcov rozhodnú odborné poroty. Aj tento rok sa na nich odborným okom pozrú výtvarníčka Ilona Németh, pedagóg Konzervatória Peter Čerman, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij či pedagóg FTVŠ UK Ľubor Tománek.

Napriek komplikovanej dobe vidíme, že túžba talentovaných mladých ľudí pracovať na sebe je stále rovnako silná. Našim poslaním je pomôcť im, aby neprajné podmienky nezastavili ich úsilie“, uviedla Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie – Középeurópai Alapítvány.

Slovnaft a Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány za uplynulých 13 rokov podporili 418 mladých talentov z oblasti vedy, umenia a športu celkovou sumou takmer 845 tisíc eur. V minulom roku si grant vo výške 66 000 eur rozdelilo 59 detí a mladých ľudí. Rovnaká suma je určená aj na tohtoročné granty.

Viac informácií ako aj prihlášku k programu Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk

O Slovnafte

Slovnaft patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie. Aj počas pandémie koronavírusu Slovnaft naďalej podporuje rozvoj mladých talentov, športu, kultúry na Slovensku a ochranu životného prostredia. Zároveň zintenzívnil pomoc pre zdravotníctvo darovaním pľúcnych ventilácií a dezinfekcie, aby zdravotnícke zariadenia účinne zvládali šírenie infekcie.

O Stredoeurópskej nadácii – Középeurópai Alapítvány

Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány podporuje umelecké, vzdelávacie a komunitné aktivity. Pomáha ochraňovať cenné artefakty kultúrneho a prírodného dedičstva, podporuje projekty zamerané na dialóg, osvetu a zdieľanie hodnôt. V programe Dunajský fond poskytuje platformu pre efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu aktérov v území Dunaja a sústreďuje zdroje pre rozvoj a ochranu verejných priestranstiev na rieke.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×