Energie

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. ako regulovaný subjekt v oblasti energetiky je povinná zverejniť na svojej internetovej stránke platné ceny tovarov a služieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii, ako aj podmienky ich dodávky alebo poskytovania.

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×