Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. ako regulovaný subjekt v oblasti energetiky je povinná zverejniť na svojej internetovej stránke platné ceny tovarov a služieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii, ako aj podmienky ich dodávky alebo poskytovania.

×