• Skupina MOL v reakcii na pandémiu COVID-19 a ekonomickú situáciu zaviedla zdravotné, bezpečnostné, výrobné a finančné opatrenia
 • MOL stiahol svoj tohtoročný cieľ EBITDA, znížil investičné aj prevádzkové náklady
 • Výroba pokračuje bez prerušenia podľa optimalizovaného harmonogramu a s objemom výroby podľa aktuálnych potrieb

Budapešť 8. apríla 2020 - Skupina MOL zaviedla opatrenia, ktoré zmierňujú dopady súčasnej situácie na Skupinu a umožnia, aby MOL vyšiel z tejto krízy silnejší. Skupina MOL sa zameriava na ochranu zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov, svojou prevádzkou minimalizuje šírenie COVID-19 a objemy výroby prispôsobuje zmenám dopytu na trhu. Prevádzkové náklady a kapitálové výdavky sa podstatne znížia, aby mala Skupina k dispozícii hotovosť, ktorá jej umožní fungovať v tomto náročnom období aj v prípade dlhšej krízy.

Skupina MOL sa flexibilne prispôsobuje neustále sa meniacej situácii. V uplynulých týždňoch zaviedla rôzne opatrenia a využila nové riešenia na zníženie pravdepodobnosti infekcie medzi zamestnancami a zákazníkmi. Tieto preventívne opatrenia sú zavedené v maloobchode, downstreame aj upstreame. Znižujú sociálne kontakty, zvyšujú povedomie o hygienických opatreniach, zabezpečujú pre zamestnancov ochranné pomôcky, upravujú harmonogram zmenovej práce na prevádzkach aj pri ťažbe, nariaďujú testovanie zamestnancov kľúčových prevádzok a prácu z domu pre všetkých, u ktorých je to možné.

Mimoriadne opatrenia krajín, v ktorých pôsobí Skupina MOL, viedli v súvislosti s COVID-19 k čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pohybu, čo výrazne spomalilo hospodársku činnosť v strednej a východnej Európe – kľúčovom regióne Skupiny MOL. Skupina MOL aktualizovala svoje finančné a prevádzkové ciele, aby posilnila svoju odolnosť.

V dôsledku neistoty okolo trvania a dosahu pandémie koronavírusu, extrémnej nestálosti externého prostredia a nepredvídateľnosti dopytu vo všetkých segmentoch podnikania, Skupina MOL

 • Stiahla svoj cieľ EBITDA pre rok 2020;
 • Znížila pre rok 2020 kapitálové výdavky o 25 % pod hranicu 1,5 miliardy USD revíziou všetkých projektov a odložením všetkých investícií, ktoré môžu byť posunuté;
 • Komplexne preskúmala prevádzkové náklady s cieľom udržať hotovosť;
 • Rozhodla o udržaní dostatočnej likvidity aj po ukončení transakcie s ACG, po ktorej bude k dispozícii približne 2,0 - 2,5 miliardy USD, čo umožní zvládnuť aj potenciálne dlhšiu krízu a chopiť sa príležitostí hneď po návrate do normálu;
 • Ponechá si zisk po zdanení z roku 2019 až do úplnej normalizácie situácie, keď by sa mohol na základe rozhodnutia akcionárov vyplatiť ako dividendy.

Predseda predstavenstva a generálny Riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi uviedol:

„Svet čelí bezprecedentnej výzve. Náš život sa za posledných pár týždňov úplne zmenil. Energetický priemysel, aj keď má lepšiu pozíciu na zvládnutie ekonomických ťažkostí ako iné segmenty, vstúpil do obdobia neistoty, s akým sa pravdepodobne nikdy predtým nestretol a scenáre siahajú až do extrémov, ktoré boli ešte pred pár týždňami nepredstaviteľné.

Skupina MOL už veľakrát preukázala svoju adaptabilitu, keď v minulosti úspešne prekonala niekoľko šokov. Dokázali sme, že sme schopní úspešne fungovať vo vysoko volatilnom externom prostredí, a to nielen vďaka našim vysoko kvalitným aktívam, nášmu odolnému integrovanému podnikateľskému modelu a – čo je najdôležitejšie – našej špecializovanej a vysoko kvalifikovanej pracovnej sile. Skupina MOL vstúpila do tohto zložitého obdobia v dobrej kondícii. Som si istý, že z neho vyjdeme ešte silnejší a s dôležitými skúsenosťami.

Všetko to súvisí s našimi investíciami do ľudského kapitálu - odbornou prácou takmer 25 000 mojich kolegov. V mnohých krajinách máme veľa aktív, ale naši ľudia sú pre našu schopnosť odolávať kľúčoví. Robíme a budeme robiť všetko pre ochranu ich zdravia, najmä u tých, ktorí musia byť fyzicky prítomní na pracoviskách, aby sme zaistili kontinuitu podnikania a bezpečnosť dodávok.

Som nesmierne hrdý na svojich kolegov, ktorí prišli s nápadom zameniť výrobu mazív za výrobu dezinfekčných prostriedkov. Aj keď to mohlo byť v bežných časoch dobrou podnikateľskou ideou, dnes je našou povinnosťou a zodpovednosťou prichádzať s inovatívnymi nápadmi a riešeniami, ktoré pomôžu spomaliť šírenie vírusu, budú chrániť našich zamestnancov a pomôžu v boji proti epidémii jednotlivým vládam, štátnym orgánom a komunitám v krajinách, kde pôsobíme. Som presvedčený, že správanie Skupiny MOL v čase krízy ukáže jej skutočný charakter a silu. Skupina MOL je odhodlaná zostať zdrojom stability vo svete sužovanom neistotou a znova potvrdiť, že jej miesto je v prvej lige energetických spoločností.”

Aktualizácia prevádzky kľúčových divízií:

 • V Upstreame sa v prvom štvrťroku pohybovala ťažba okolo 110 mboepd, čo bolo v súlade s plánom. Nižší dopyt po palivách, naplnené skladovacie kapacity a znížený výkon rafinérií však môžu u niektorých medzinárodných aktív viesť k dočasnému obmedzeniu ťažby. Potenciálne to môže byť vykompenzované nízkou cenou ropy. Vzhľadom na neisté makroekonomické prostredie meníme plán ťažby na 115 - 120 mboepd zo 120 mboepd (za predpokladu 6-mesačného príspevku od ACG).
 • Downstream. Obmedzenie pohybu v kľúčových krajinách nášho podnikania spôsobilo u hlavných skupín výrobkov významný pokles dopytu o 20 – 40 %. Aj keď táto situácia predstavovala veľkú výzvu a vyžadovala si neustálu optimalizáciu výroby našich kľúčových produktov, využívame atraktívne marže a udržiavame všetky rafinérie v prevádzke. Skupina MOL naďalej garantuje bezpečnú a stabilnú dodávku ropných produktov a chemikálií vo všetkých štátoch, kde má hlavné podnikateľské aktivity.
 • Služby zákazníkom. Po silných prevádzkových a finančných výsledkoch prvého štvrťroka zaznamenala Skupina MOL klesajúci predaj v dôsledku uzavretia hraníc a obmedzenia spoločenských aktivít. Skupina MOL preto preorientovala svoju prevádzku, aby zabezpečila spoľahlivé a bezpečné dodávky palív a služby v sieti čerpacích staníc a zachovala si kladný hotovostný tok. Aj v tejto divízii Skupina pozastavila stiahla svoje ciele a usmernenia na rok 2020, pretože nie je známy čas trvania opatrení obmedzujúcich cestovanie.

Na Slovensku pribudne v tomto roku ďalších 23 nových alebo revitalizovaných zelených plôch. Vybudujú ich dobrovoľníci s podporou grantového programu Zelené oázy, ktorý im pomôže celkovou sumou 60 000 eur. 

V aktuálnom 14. ročníku environmentálneho programu Nadácie Ekopolis a Slovnaftu o víťazoch po prvý raz rozhodovala okrem grantovej komisie aj verejnosť. Medzi 23 podporených zelených oáz sa tak dostali aj projekty, ktoré získali v každom kraji pri verejnom hlasovaní najväčšiu podporu.

Finančná pomoc z grantu oživí zaujímavé a užitočné projekty. Obec Malinovo bude mať novú čerešňovú alej, občianske združenie Ďarmoty zrevitalizuje náučný chodník venovaný tradičným remeslám, vznikne nový cyklopoint, aj komunitné centrum vo vinohradoch, zamerané na ekologické vinohradníctvo. Vo verejnom hlasovaní ľudia rozhodli, že grantový program podporí aj obnovu tradičnej orechovej aleje medzi obcou Horné Orešany a kláštorom, či vznik náučného chodníka v unikátnom prostredí meandrov Hrona pri Telgárte na Horehroní.

Odborná komisia ešte vo februári vybrala zo 179 žiadostí o grant jedenásť najzaujímavejších, ktoré získali priamu podporu. Ďalších 26 projektov sa v marci uchádzalo o hlasy verejnosti. O finálnom rebríčku rozhodlo 19 114 hlasov. Grant získalo dvanásť projektov s najvyšším počtom hlasov.

„Na zelených oázach, podporených v tomto ročníku, budú ich autori pracovať od apríla do konca októbra 2020. Pre výnimočnú situáciu, spôsobenú epidémiou koronavírusu, je realizačná fáza rozšírená o prísne zdravotno-bezpečnostné opatrenia,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis. .

Zoznam podporených projektov v roku 2020 z grantového programu Zelené oázy nájdete TU.

Program Zelené oázy podporuje trvalú starostlivosť o oblasti, ktoré slúžia širokej verejnosti, chránia prírodu a presadzujú trvalú udržateľnosť. Nadácia Ekopolis a Slovnaft takto už 14 rokov motivujú aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás.

Podrobné informácie o podporených projektoch i celom programe Zelené oázy nájdete na www.ekopolis.sk a www.oazy.sk. Viac informácií poskytne aj programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,  048 / 470 10 95, 0911 452 457, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

fluid logo

  • spoločnosť VÚRUP, člen Skupiny SLOVNAFT, začala v marci s výrobou dezinfekcie na ochranu pred šírením koronavírusu
  • dezinfekcia s názvom SLOVNAFT HYGI Fluid sa používa v rámci spoločností Skupiny SLOVNAFT a na čerpacích staniciach Slovnaft
  • vlastnú dezinfekciu začala vyrábať aj materská spoločnosť MOL v Maďarsku a spoločnosť INA v Chorvátsku

Bratislava, 25. marec 2020 – Spoločnosť VÚRUP, člen Skupiny SLOVNAFT, začal v marci s výrobou vlastnej dezinfekcie na ochranu pred šírením koronavírusu. Prípravok s názvom SLOVNAFT HYGI Fluid sa používa na dezinfekciu povrchov na čerpacích staniciach a v spoločnostiach patriacich do Skupiny SLOVNAFT, použiteľný je aj na dezinfekciu pokožky. Vyrobený je na báze etanolu a izopropanolu a už bol zaregistrovaný príslušnými úradmi.

VÚRUP prevádzkuje skúšobné laboratória, zaoberá sa geologickým prieskumom, výskumom a vývojom, ako aj výrobou rôznych špeciálnych produktov. Spoločnosť už krátko po výskyte prvých prípadov ochorenia novým koronavírusom otestovala výrobu vlastnej dezinfekcie a následne požiadala úrady o registráciu prípravku. V súčasnosti možná denná produkcia dezinfekcie predstavuje 8 000 litrov v závislosti od dostupnosti vstupných surovín. VÚRUP ju balí do jedno-, štvor- a desaťlitrových obalov a aktuálne sa hľadajú možnosti distribúcie na čerpacie stanice a na ďalšie miesta.

„Spoločnosť Slovnaft je strategickým podnikom na Slovensku, pre Slovensko a jeho obyvateľov zabezpečujeme kontinuálne zásobovanie ropnými výrobkami. Nemenej dôležitá pre nás je ochrana zamestnancov, preto v rámci prevencie používame vlastnú dezinfekciu proti šíreniu koronavírusu. Využívaním nášho prípravku sme zároveň obmedzili komerčné objednávky dezinfekcie, ktorá je teraz k dispozícii pre nemocnice, lekárne či ďalšie podniky,“ povedal CEO spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó.

S výrobou vlastnej dezinfekcie začala aj materská spoločnosť Slovnaftu, spoločnosť MOL, rovnako ako spoločnosť INA v Chorvátsku. Cieľom všetkých troch spoločností patriacich do Skupiny MOL je podpora boja proti šíreniu koronavírusu, ochrana zamestnancov a zachovanie spoľahlivosti dodávok. Celková výrobná kapacita na všetkých trhoch je 100 000 litrov dezinfekcie denne.

 • Slovnaft daruje každý deň 1000 litrov dezinfekcie na ochranu pred šírením koronavírusu
 • o poskytnutie dezinfekcie môžu požiadať zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, neziskové organizácie či samosprávy na stránke slovnaftludom.sk

Bratislava, 7. apríl 2020 – Zvýšená hygiena a častá dezinfekcia priestorov patria k základným preventívnym opatreniam v boji proti šíreniu koronavírusu. Keďže na trhu je nedostatok týchto produktov, s výrobou vlastnej dezinfekcie začala v marci Skupina SLOVNAFT v dcérskej spoločnosti VÚRUP. Jej súčasné výrobné kapacity umožňujú poskytnúť časť dezinfekcie aj tam, kde je najviac potrebná.

Slovnaft daruje každý deň 1000 litrov dezinfekčného prípravku Slovnaft HYGI Fluid na miesta, ktoré je najviac potrebné chrániť pred rizikom ochorenia. O poskytnutie dezinfekcie môžu požiadať zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, neziskové organizácie či samosprávy za účelom dezinfekcie verejných priestorov prostredníctvom stránky www.slovnaftludom.sk/HygiPreLudi.

Dezinfekcia sa následne rozdelí v závislosti od požiadaviek a dohodne sa jej prevzatie.

„Darovanie dezinfekcie, ktorú sme začali v Slovnafte vyrábať, dopĺňa naše doterajšie aktivity, ktorými pomáhame na Slovensku zvládať súčasnú krízu. Hneď po vypuknutí pandémie sme pre nemocnice kúpili pľúcne ventilátory, na čerpacích staniciach sme zaviedli zadarmo výdaj kávy pre zdravotníkov, a teraz chceme naším produktom chrániť všetkých ohrozených. Prípravky na dezinfekciu patria medzi najžiadanejšie, o čom svedčí obrovský dopyt v celom regióne. Preto chceme zabezpečiť, aby sa dezinfekcia dostala do kľúčových verejných priestorov a každý deň ju darujeme zdravotníckym zariadeniam, domovom dôchodcov či inštitúciám alebo organizáciám, ktoré zabezpečujú verejný priestor,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Prípravok Slovnaft HYGI Fluid je univerzálny dezinfekčný prostriedok použiteľný na povrchy aj pokožku. Výrobok je zaregistrovaný pre bežné použitie príslušnými úradmi.

Slovnaft v súčasnosti dezinfekciu používa pri čistení vlastných priestorov, ako aj na čerpacích staniciach. Dezinfekciu poskytol aj bratislavskému magistrátu, ktorý ju následne rozdelil do mestských zariadení pre seniorov, organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, mestských častí a na čistenie vozidiel MHD. Slovnaft poskytol dezinfekciu aj zdravotníkom, napríklad do Národného onkologického ústavu, Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby a pre tiesňovú linku 155 (Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky).

Počas apríla sa dezinfekcia Slovnaft Hygi Fluid postupne dostane aj do širšieho predaja v rámci siete čerpacích staníc Slovnaft.

Vlastnú dezinfekciu vyrába aj materská spoločnosť Slovnaftu, spoločnosť MOL, rovnako ako spoločnosť INA v Chorvátsku. Cieľom všetkých troch spoločností patriacich do Skupiny MOL je podpora boja proti šíreniu koronavírusu, ochrana zamestnancov a zachovanie spoľahlivosti dodávok.

Univerzitná Nemocnica v Bratislave získala vďaka spoločnosti Slovnaft 6 nových pľúcnych ventilátorov v hodnote takmer 170 000 EUR. V súčasnej situácii je nesmierne dôležité byť pripravený na veľký nával pacientov, ktorí budú potrebovať umelú pľúcnu ventilácie. Ide o  dôležité zariadenia, ktoré pomáhajú pacientom dýchať a využívajú sa aj pri zasiahnutí vírusom COVID-19. Prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu boli postupne inštalované do nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke, na Novorodeneckú kliniku M. Rusnáka v Petržalke a do nemocnice v Ružinove.

„Robíme naozaj všetko, čo pre našich pacientov, ako aj zdravotníkov treba, ale sú situácie, ako aj táto, na ktoré sa nedá dopredu pripraviť. Očakávaný nárast pacientov s potrebou umelej pľúcnej ventilácie, ktorý súvisí s vírusom COVID-19, bez rýchlej pomoci zakúpenia veľkého množstva prístrojov, by bolo ťažké zvládnuť. Takto vieme byť pripravení pomôcť našim pacientom.“ povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.

Pľúcne ventilátory sú rôznych typov a zohľadňujú potreby jednotlivých nemocníc. Ventilátor vyššej a strednej triedy v nemocnici na Antolskej je súčasťou ARO a JIS oddelenia. Novorodenecký intezivistický ventilátor má pomôcť práve tým najmenším. A transportným ventilátorom bude vybavená nemocnica v Ružinove. Prenosný ventilátor pomáha pri presunoch pacientov a dodáva im potrebný kyslík. Veríme, že prístroje v tejto situácii pomôžu zmierňovať dopady ochorení a prispejú k vyliečeniu pacientov. 

„Dostať zariadenia na Slovensko nebolo jednoduché, preto veľká vďaka patrí aj dodávateľskej spoločnosti. Tieto zariadenia dopĺňajú už vybavenie, ktoré sme pre nemocnicu zakúpili v minulosti. Ružinovská nemocnica okrem pľúcnych ventilátorov má totiž ako jediná na Slovensku k dispozícii aj unikátny prístroj na záchranu života pacientov, ktorým zlyhávajú pľúca. Vďaka tomu sa jej vybavenie dostalo na vyššiu úroveň,“ povedal Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s. 

Spoločnosť Slovnaft sa bude aj naďalej snažiť pomôcť zdravotníkom v tejto mimoriadnej situácii.

Foto: Univerzitná nemocnica Bratislava

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×