Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2024-04-12 Skupina MOL slávnostne otvorila najväčší závod na výrobu zeleného vodíka v regióne

 • Skupina MOL bude vyrábať 1 600 ton zeleného vodíka ročne s využitím elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
 • Vďaka tomu sa znížia emisie oxidu uhličitého rafinérie Duna o 25 000 ton
 • Zavedením tejto technológie urobila Skupina MOL dôležitý krok smerom k uhlíkovej neutralite a udržateľnej mobilite
 • Investícia vo výške 22 miliónov eur je v súlade s dlhodobou firemnou stratégiou Skupiny MOL Shape Tomorrow
 • Po Százhalombatte Skupina MOL plánuje ďalšiu výstavbu zariadení na výrobu zeleného vodíka aj v Rijeke a Bratislave

Skupina MOL otvorila v Százhalombatte závod na výrobu zeleného vodíka s kapacitou 10 megawattov, ktorý je najväčší v strednej a východnej Európe. Investícia vo výške 22 miliónov eur zabezpečí udržateľnejšiu výrobu motorových palív. Závod totiž zníži emisie oxidu uhličitého rafinérie Duna o 25 000 ton. Skupina MOL bude môcť ročne vyrobiť 1 600 ton čistého, uhlíkovo neutrálneho zeleného vodíka, čo otvára novú kapitolu vodíkového hospodárstva v Skupine. Investícia je v súlade so stratégiou Skupiny MOL Shape Tomorrow, ktorej cieľom je zvýšiť udržateľnosť, konkurencieschopnosť a sebestačnosť regiónu.  

Cieľom Skupiny MOL je prinášať riešenia pre budúcnosť. Nový závod v Százhalombatte s 10 MW elektrolýznou jednotkou od spoločnosti Plug Power z USA vyrobí približne 1 600 ton čistého, uhlíkovo neutrálneho zeleného vodíka ročne. Investícia vo výške 22 miliónov eur zabezpečí zníženie uhlíkovej stopy rafinérie Duna o viac ako 25 000 ton oxidu uhličitého ročne. Nová technológia môže postupne nahradiť výrobu vodíka zo zemného plynu, ktorá v súčasnosti predstavuje jednu šestinu celkových emisií oxidu uhličitého Skupiny MOL. Výroba v novom závode sa naplno rozbehne v druhej polovici roka 2024. Skupina MOL bude zelený vodík využívať predovšetkým vo vlastnej sieti pri výrobe motorových palív.   

Elektrolyzér spoločnosti Plug Power využíva elektrickú energiu z obnoviteľného zdroja na rozklad vody na vodík a kyslík. To znamená, že nevznikajú žiadne znečisťujúce vedľajšie produkty a pri výrobe 1 tony vodíka zariadenie vyprodukuje 8 až 9 ton čistého kyslíka. Americká spoločnosť ponúkla Skupine MOL inovatívnu a spoľahlivú technológiu. S používaním vodíkových generátorov optimalizovaných na výrobu čistého vodíka má takmer 50 rokov prevádzkových skúseností.

„Skupina MOL dosiahla ďalší míľnik. Odteraz môžeme vyrábať zelený vodík bez produkcie skleníkových plynov. Vďaka tejto technológii dosiahneme také zníženie emisií, ako keby sme zo dňa na deň stiahli z ciest približne 5 500 áut. V súčasnosti náš nový závod na výrobu zeleného vodíka znižuje ekologickú záťaž len z priemyselných prevádzok Skupiny MOL, ale do budúcna ponúkne riešenia pre celý priemysel a vodíkovú mobilitu. Po rafinérii v Százhalombatte prenesieme technológiu do ďalších dvoch výrobných závodov Skupiny MOL, aby bol proces výroby palív v každej z rafinérií Skupiny udržateľnejší ", povedal na slávnostnom otvorení novej vodíkovej výrobne József Molnár, generálny riaditeľ Skupiny MOL.

Investícia je v súlade s firemnou stratégiou Skupiny MOL Shape Tomorrow, ktorej cieľom je zvýšiť udržateľnosť, konkurencieschopnosť a sebestačnosť regiónu.

„Sme nesmierne radi, že môžeme v partnerstve s MOL osláviť otvorenie jednej z najväčších závodov na výrobu zeleného vodíka v Európe, ktorý bude slúžiť rafinérii,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Plug Andy Marsh. „Sme hrdí na to, že môžeme spoločnosť MOL vybaviť najmodernejšou technológiou elektrolyzéra na efektívnu výrobu zeleného vodíka ako účinného spôsobu znižovania emisií uhlíka v rámci rafinérskych operácií. Spoločne smerujeme k uhlíkovej neutralite, podporujeme ekologickejšie prevádzky a poháňame vpred vodíkové hospodárstvo.“

Informácie o aktualizovanej stratégii Shape Tomorrow nájdete na web stránke Skupiny MOL.

 

O Skupine MOL

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách s dynamickou medzinárodnou pracovnou silou 25 000 ľudí a viac ako 100-ročnou históriou. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2 400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Prieskumné a ťažobné aktivity Skupiny MOL sú podporené viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti uhľovodíkov a 30-ročnými skúsenosťami v oblasti vtláčania CO2. V súčasnosti vykonáva ťažobné činnosti v 7 krajinách a prieskumné aktíva má v 11 krajinách.

 

Skupina MOL sa zaviazala transformovať svoje tradičné činnosti založené na fosílnych palivách na nízkouhlíkový, udržateľný podnikateľský model a usiluje sa o dosiahnutie čistej uhlíkovej neutrality do roku 2050, a zároveň o formovanie nízkouhlíkového obehového hospodárstva v strednej a východnej Európe.

2024-03-22 Skupina MOL aj tento rok otvára v programe Growww viac ako 90 pracovných pozícií pre čerstvých absolventov, aby spoločne hľadali riešenia pre budúcnosť

 • Skupina MOL už opäť otvára svoj úspešný program Growww pre absolventov a absolventky vysokých škôl, do ktorého sa od roku 2007 zapojilo viac ako 2700 mladých ľudí z celej strednej a východnej Európy.
 • Skupina MOL tento rok prijme viac ako 90 talentovaných absolventov v 8 krajinách a umožní im pracovať pre jednu z najstabilnejších energetických spoločností vo východnej a strednej Európe, ktorá stojí na čele energetickej transformácie a prináša riešenia budúcnosti.
 • Pozície zahŕňajú zaujímavé oblasti, ako sú obnoviteľné plyny, stratégia v oblasti palív, obehové hospodárstvo, kybernetická bezpečnosť alebo správa majetku a služieb v areáli MOL Campus.
 • Potenciálni Growwwáci a Growwwáčky sa môžu uchádzať o voľné pracovné miesta v Skupine MOL na webovej stránke slovnaft.sk/growww

Budapešť, 22. marca 2024 – Začalo sa obdobie podávania prihlášok do  úspešného programu Growww Skupiny MOL pre absolventov a absolventky vysokých škôl. Skupina MOL do ročného programu prijme viac ako 90 mladých ľudí s odbornou kompetenciou v 8 krajinách, ktorí budú mať možnosť pracovať v prvej línii energetickej transformácie a prinášať riešenia, ktoré obstoja v budúcnosti. V Slovnafte, ktorý je súčasťou Skupiny MOL, sa otvára 9 pozícií. Program predstavuje kariérny odrazový mostík pre mladých ľudí s bakalárskym, magisterským či inžinierskym vzdelaním, pretože až 80 % jeho absolventov zostáva aj ďalej pracovať v Skupine MOL.

Jeden z najzaujímavejších regionálnych absolventských programov, do ktorého sa doteraz celkovo prihlásilo viac ako 2700 uchádzačov a uchádzačiek zo strednej a východnej Európy, je otvorený pre mladých ľudí s odbornou kompetenciou v ekonómii, práve, technológiách, geofyzike, logistike, ľudských zdrojoch, IT či financiách. Pozície zahŕňajú zaujímavé oblasti, ako sú obnoviteľné plyny, palivová stratégia, obehové hospodárstvo, kybernetická bezpečnosť alebo správa majetku a služieb MOL Campus. Okrem relevantného akademického vzdelania sa tento rok kladie dôraz aj na prístup k výzvam a zručnosti, ako sú analytické myslenie, dobré komunikačné schopnosti a schopnosti tímového hráča. Okrem toho Skupina MOL nedávno aktualizovala svoju stratégiu so zameraním na obnoviteľné palivá, zelený vodík, biometán a geotermálnu energiu. Účastníci a účastníčky programu sa tak stanú súčasťou plánovaných inovácií a môžu zohrávať aktívnu úlohu pri zvyšovaní ekologickosti, sebestačnosti a konkurencieschopnosti celého regiónu.

Celkovo je k dispozícii viac ako 90 pracovných miest, z toho viac ako 40 v Maďarsku, 9 na Slovensku, a prihlášky je možné podať aj v Českej republike, Poľsku, Taliansku, Rumunsku a Chorvátsku. Ročný program, ktorý uvedie mladých talentovaných ľudí do problematiky energetického priemyslu, je otvorený pre uchádzačov s maximálne ročnou praxou. Growwwákom a growwwáčkam sa venujú skúsení odborníci, ktorí im uľahčia integráciu do tímu. Spoločnosť tiež poskytuje celý rad ďalších metód na profesionálny a osobný rozvoj.

„Growww je stabilná súčasť Skupiny MOL od roku 2007. Poskytuje mladým absolventom a absolventkám jedinečnú príležitosť pridať sa k nášmu medzinárodnému tímu a aktívne prispieť k formovaniu budúcnosti energetického priemyslu. Growwwáci a growwwáčky sa môžu zapojiť do reálnych projektov a spolupracovať s nami pri riešení výziev budúcnosti. Dôkazom nášho záväzku dlhodobého rozvoja je skutočnosť, že nielen lídri na strednej úrovni, ale aj viacerí naši ľudia pôsobiaci na najvyšších pozíciách odštartovali svoju kariéru v Skupine  MOL práve v programe Growww," hovorí Lana Faust Križan, viceprezidentka pre HR Skupiny MOL.

Ak vás program Growww zaujal, o voľné pracovné miesta v Skupine MOL sa môžete uchádzať na tejto webovej stránke: slovnaft.sk/growww.

Pozrite si naše video z minuloročného dňa spustenia Growww: 

 

#TvorimeRiesenia

2024-03-14 Interaktívny včelín v Nitre víťazom verejného hlasovania grantového programu Zelené oázy

 • celková výška grantovej podpory v roku 2024 je 60 tisíc eur, rozdelilo si ich 24 vybraných projektov
 • v hlasovaní verejnosti zvíťazil projekt BIO:VCEL:IN z SPU v Nitre
 • grantový program je spoločným projektom Nadácie Ekopolis a spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Banská Bystrica, 14. marca 2024 – Najvyššiu finančnú podporu z grantového programu Zelené oázy si tento rok odnesie víťaz verejného hlasovania – projekt BIO:VCEL:IN Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Spolu s ním bolo v hlasovaní ďalších 7 projektov z každého kraja na Slovensku. Priamou podporou získalo grant ďalších 16 projektov vybraných odbornou komisiou.

Viac ako 7 tisíc hlasov rozhodovalo o víťazovi verejného hlasovania 18. ročníka grantového programu Zelené oázy. „Hlasovanie verejnosti prebiehalo počas februára na webe spoludokazemevela.sk. Do hlasovania posunula odborná komisia osem projektov, vždy jeden z každého kraja na Slovensku, ktoré si medzi sebou rozdelia sumu 21 tisíc eur. Najvyššiu priazeň od verejnosti si vyslúžila interaktívna včelnica SPU v Nitre a víťazstvom v hlasovaní si zabezpečila finančnú podporu 4500 eur,“  uviedla Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Všetky tohtoročné projekty, ktoré komisia zaradila do hlasovania, boli podľa Nadácie Ekopolis kvalitné a majú veľký potenciál podporiť prírodný charakter krajiny. Nové miesta, ktoré vďaka nim vzniknú budú dostupné verejnosti, aby tu ľudia mohli tráviť voľný čas, prechádzať sa, vzdelávať sa či oddychovať.

Poradie projektov v hlasovaní s grantovou podporou:

 1. BIO:VCEL:IN biodiverzita-včely-interaktivita, ukážková včelnica - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitriansky kraj, 1576 hlasov, podpora: 4 500 eur
 2. Živý Bazén - Živý priestor o.z., Žilinský kraj, 1512 hlasov, podpora: 3 500 eur
 3. Alej Kniežaťa Laborca - Feidias, o.z., Prešovský kraj, 1279 hlasov, podpora: 3 000 eur
 4. Komunitná záhrada - Centrum Usmejsa - Úsmev pre druhých, o.z., Trnavský kraj, 730 hlasov, podpora: 2 500 eur
 5. Ekopark ZŠ Drietoma - ZŠ s MŠ Drietoma, Trenčiansky kraj, 611 hlasov, podpora: 2 250 eur
 6. Vrchná Hora - Drobný dom, Bratislavský kraj, 532 hlasov, podpora: 2 000 eur
 7. Avescentrum, prírodná záhrada vo Vtáčom raji - Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Košický kraj, 502 hlasov, podpora: 1750 eur
 8. Pozorujeme život včiel v našom ovocnom sade - Mesto Lučenec, Banskobystrický kraj, 363 hlasov, podpora: 1 500 eur

Aj v tomto roku bude Slovensko krajšie práve vďaka ľuďom, ktorí vkladajú svoj čas a úsilie do zveľaďovania svojho okolia. Miesta, ktoré takto vznikajú slúžia verejnosti, teda nám všetkým, formujú náš spoločný priestor, zlepšujú biodiverzitu a mikroklímu,” doplnil Anton Molnár, riaditeľ komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Zoznam všetkých podporených projektov programu Zelené oázy 2024.

Grantový program Zelené oázy je určený pre environmentálne užitočné riešenia kdekoľvek na Slovensku. Vznikol ako spoločný projekt Nadácie Ekopolis a spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Za 18 rokov trvania programu získalo podporu už viac ako 440 projektov v celkovej sume viac ako milión eur. Viac informácií je dostupných na webovej stránke spoludokazemevela.sk.

 

2024-03-14 Konkurencieschopnejší, sebestačnejší a ekologickejší región. Skupina MOL chce svojou inteligentnou transformáciou dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

Skupina MOL aktualizuje svoju dlhodobú stratégiu z roku 2016

 • Cieľom Skupiny MOL je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 inteligentnou transformáciou, zabezpečiť udržateľnosť a posilniť bezpečnosť dodávok prostredníctvom inovatívnych technológií.
 • Skupina posilní svoje rafinérie zvýšením efektívnosti o 150 miliónov USD a bude pokračovať v investíciách do vyššej flexibility spracovania ropy.
 • Prieskum a ťažba sa popri zabezpečení dodávok zamerajú na ekologické projekty.
 • Služby zákazníkom dosiahnu do roku 2030 EBITDA vo výške 1 miliardy USD ročne, v segmente sa bude pokračovať v transformácii čerpacích staníc a ďalšom rozširovaní siete nabíjacích staníc pre elektromobily.
 • Podnikanie v oblasti odpadového hospodárstva by mohlo od roku 2030 poskytovať 1,5 milióna ton vstupnej suroviny ročne pre ropný, chemický a energetický sektor.
 • Do roku 2030 investuje Skupina MOL 4 miliardy dolárov do ekologických projektov a zvýši konkurencieschopnosť regiónu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Budapešť, 14. marca 2024 – Skupina MOL aktualizovala svoju dlhodobú stratégiu SHAPE TOMORROW. Cieľom je ekologickejší, sebestačnejší a konkurencieschopnejší región. Skupina MOL sa bude sústrediť na zabezpečenie inteligentnej transformácie vďaka riešeniam, ktoré obstoja v budúcnosti: investuje do ďalšieho posilnenia bezpečnosti dodávok energií v regióne, vytvorí úžitkovú hodnotu z odpadu a bude formovať budúcnosť mobility pomocou inovatívnych technológií. Aktualizovaná stratégia kladie väčší dôraz na obnoviteľné palivá, zelený vodík, biometán a geotermálnu energiu. Do roku 2030 Skupina vynaloží viac ako 4 miliardy USD na ekologické investície s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

 „V roku 2016 sme medzi prvými hráčmi v ropnom a plynárenskom priemysle oznámili diverzifikáciu v oblasti fosílnych palív a postupný rozvoj petrochémie a služieb zákazníkom. Týmto smerom sme sa uberali osem rokov, avšak uplynulé roky priniesli v energetickom priemysle radikálne výzvy a zmeny. Nastal čas opäť aktualizovať našu stratégiu, pretože ciele udržateľnosti sú stále ambicióznejšie, a zároveň dopyt po fosílnych palivách zostáva naďalej silný.

Neveríme v dogmatický prístup a hľadáme inteligentné riešenia. Postupujeme triezvo a pragmaticky, čím umožňujeme prechod na zelenú energiu, a zároveň nekompromisne garantujeme bezpečnosť dodávok energií, konkurencieschopnosť našej spoločnosti a vytváranie hodnoty pre našich akcionárov,“ uviedol Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL.

„Znamená to, že popri našich tradičných podnikateľských aktivitách budeme využívať zelenú energiu, aby bola Skupina MOL, a tým aj celý stredoeurópsky región udržateľnejší, sebestačnejší a konkurencieschopnejší. Budeme využívať odpad ako hodnotnú surovinu, čím naštartujeme obehové hospodárstvo a ďalej posilníme bezpečnosť dodávok energií.

Niet pochýb o tom, že energetická transformácia je nutná a veľmi ambiciózne ciele stanovené Európskou úniou musíme ako spoločnosť  dosiahnuť. Je to v záujme nás všetkých. Skupina MOL ako vedúca spoločnosť v stredoeurópskom priemysle robí všetko pre to, aby tieto ciele splnila a transformovala sa. Je však zrejmé, že to nie je možné urobiť osamotene a bez podpory. Nie je totiž spravodlivé, ak sú všetky náklady na energetickú transformáciu prenesené len na priemyselné podniky. Tieto spoločné ciele sa dajú dosiahnuť len s podporou celej spoločnosti a s prispením uvedomelej regulácie a spolupráce na všetkých úrovniach. Na Skupinu MOL sa v tomto spoločnom európskom úsilí dá spoľahnúť ako na partnera,“ doplnil Z. Hernádi.

Hlavnou prioritou aktualizovanej dlhodobej stratégie je zabezpečiť bezpečnosť dodávok energií, a tiež umožniť stabilný ekologický prechod do budúcnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť ďalej posilňuje svoje tradičné portfólio aktív a do roku 2030 vynaloží viac ako 4 miliardy USD na zelené investície. Kľúčové prvky aktualizovanej stratégie podľa jednotlivých oblastí podnikania sú nasledovné:

Downstream bude naďalej posilňovať svoju pozíciu v rafinérskej oblasti v Európe, a popri tom sa bude dynamicky prispôsobovať meniacim sa potrebám mobility a hospodárstva. V oblasti udržateľnej mobility nám obnoviteľné palivá otvárajú nové možnosti, naša aktualizovaná stratégia sa zameriava aj na výrobu biometánu a zeleného vodíka, kým obehové hospodárstvo zvýši podiel biologických a odpadových tokov na výrobe. V záujme diverzifikácie v oblasti fosílnych palív investujeme do roku 2030  1 miliardu USD do projektov, ktoré budú využívať  odpad a recykláciu v rámci procesu výroby. Investície budú zároveň smerovať do stredne veľkých projektov v oblasti chemického priemyslu.

Spracovanie ropy bude flexibilnejšie, aby spĺňalo požiadavky hospodárskeho a regulačného prostredia a ďalej sa posilňovala bezpečnosť dodávok v regióne. Skupina MOL vynaloží do roku 2030 viac ako 1 miliardu USD na projekty, ktoré umožnia energeticky efektívnejšiu výrobu a rozšírenie udržateľných palív v našom portfóliu s priamym vplyvom na zníženie emisií skleníkových plynov. Na dosiahnutie týchto cieľov zvýšime využívanie obnoviteľnej elektrickej energie v celej Skupine MOL, najmä v Downstreame.

Upstream zohráva kľúčovú úlohu pri financovaní transformácie na úrovni Skupiny MOL, pričom prioritou zostáva spomalenie prirodzeného poklesu ťažby. Skupina MOL bude počas nasledujúcich piatich rokov udržiavať ťažbu na priemernej úrovni minimálne 90 tisíc barelov ropného ekvivalentu denne. Okrem konvenčnej ťažby uhľovodíkov divízia posilní projekty, ktoré sú neutrálne z hľadiska emisií uhlíka. Skupina s využitím svojich kapacít spúšťa geotermálny prieskum a pilotný projekt ťažby lítia, a sústredí sa tiež na budovanie skladovacích kapacít v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka. Upstream ďalej posilňuje spoluprácu medzi spoločnosťami MOL a INA, optimalizuje svoju infraštruktúru a podporuje bezpečnosť dodávok v regióne prostredníctvom zefektívňovania procesov a optimalizácie nákladov. Naďalej bude diverzifikovať svoje medzinárodné portfólio a nadväzovať strategické partnerstvá.

Služby zákazníkom si stanovili cieľ dosiahnuť do roku 2030 EBITDA vo výške 1 miliardy USD ročne.  To si bude vyžadovať ďalšie rozširovanie a optimalizáciu siete na existujúcich a potenciálnych nových trhoch v regióne strednej a východnej Európy. Skupina plánuje do roku 2025 zvýšiť podiel nepalivových produktov na úroveň 65 % všetkých transakcií a do roku 2030 na 85 %. Popri tom je cieľom mať v regióne 10 miliónov používateľov zákazníckeho programu MOVE. Skupina MOL bude pokračovať v transformácii svojich čerpacích staníc v regióne strednej a východnej Európy a ďalej rozširovať a posilňovať gastro ponuku. V súlade s potrebami trhu bude ďalej rozvíjať projekty mobility, rozširovať sieť nabíjacích staníc pre elektromobily a pripravovať sa na nástup vozidiel s vodíkovým pohonom.

Integrovaný podnikateľský model Skupiny MOL poskytuje jedinečné riešenie pre jednu z najväčších  environmentálnych výziev v Európe – odpadové hospodárstvo. Odpad považujeme za cennú surovinu a zdroj energie. V Maďarsku Skupina MOL do roku 2035 zvýši mieru jeho recyklácie na 65 %, a zároveň zníži skládkovanie na 10 %. Podnikanie v oblasti odpadového hospodárstva by mohlo od roku 2030 potenciálne poskytovať 1,5 milióna ton surovín ročne pre regionálny ropný, chemický a energetický sektor.

Očakáva sa, že Skupina MOL bude do roku 2030 spotrebovávať približne 2 500 GWh elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v kontexte postupnej dekarbonizácie Downstreamu. Preto budujeme vlastné portfólio obnoviteľných zdrojov. Aj náš nový závod na výrobu zeleného vodíka v Százhalombatte bude využívať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Očakávame, že väčšinu tejto obnoviteľnej energie budú pokrývať solárne elektrárne. Zvažujeme tiež ďalšie možnosti projektov obnoviteľných zdrojov ako aj nových riešení v prípade skladovania týchto energií.

Informácie o aktualizovanej stratégii Shape Tomorrow nájdete na web stránke Skupiny MOL.

 

2024-03-01 Mladé talenty môžu opäť získať finančnú podporu z grantu TNE

 • grantový program spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie CEF je určený nadaným deťom a mladým ľuďom v oblastiach vedy, umenia a športu
 • maximálna výška grantu sa v aktuálnom ročníku programu zvýšila na 6600 eur
 • spolu sa v grantovej výzve rozdelí 66 tisíc eur

Bratislava, 1. marca 2024 – Posledná ingrediencia tvojho talentu. To je hlavné posolstvo aktuálneho ročníka grantového programu TNE (Talenty novej Európy) pre nadané deti a mladých ľudí v oblastiach veda, šport a umenie. Prihlasovanie do programu je otvorené od 1. marca do konca mesiaca.

Vrcholový šport, umelecká činnosť aj vedecké ambície si už v mladom veku vyžadujú disciplinovanosť a plné nasadenie. „Pre rozvoj svojho nadania potrebuje mladý človek oporu v mnohých oblastiach. Od prajného rodinného zázemia, cez motivujúce vedenie a podporujúce študijné prostredie až po financie. Ak v tomto mixe čosi chýba, môže nastať problém. A práve preto je tu grantová schéma TNE. Aby sa mladí ľudia s nadaním mohli venovať tomu, čo ich baví najviac – svojmu talentu,“ vysvetlila Silvia Manczalová, správkyňa Nadácie CEF.  

V aktuálnom, 17. ročníku programu, je na podporu vyčlenených 66 tisíc eur. Tie budú rozdelené medzi mladých ľudí, ktorí dosahujú výnimočné výsledky v oblastiach vedy, umenia alebo športu. Novinkou aktuálneho ročníka je navýšenie maximálneho grantu až na 6600 eur. „Veríme, že vyššia jednorazová podpora dokáže vybraným grantistom a grantistkám pomôcť v rozvoji ešte významnejšie ako doteraz,“ doplnila Silvia Manczalová.

Požiadať o grant je možné od 1. do 31. marca 2024. Súčasťou žiadosti je video-vizitka, v ktorej sa žiadatelia a žiadateľky môžu predstaviť a ukázať svoje nadanie. Priložiť je potrebné aj najcennejšie diplomy či certifikáty za posledné tri roky. Dôležité je aj náležite obhájiť a ozrejmiť použitie grantu. Ten je určený napríklad na účasť na profesionálnych workshopoch, súťažiach a podujatiach, na nákup umeleckých či športových pomôcok alebo literatúry, úhradu poplatkov, školného a podobne. Žiadosti v jednotlivých kategóriách posudzuje odborná porota.

„V každom ročníku programu TNE sme svedkami nesmierneho odhodlania mladých ľudí pracovať na sebe a rozvíjať sa. Je pre nás cťou, že ich môžeme na tejto ceste sprevádzať,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Za doterajších 16 ročníkov sa rozdelilo vďaka programu TNE, ktorý je spoločným dielom spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie CEF viac než milión eur. Prihlášku do aktuálneho ročníka a viac informácií o programe TNE je možné nájsť na spoludokazemevela.sk.

#SpoluDokazemeVela

 

 

2024-01-21 Štefan Svitko si na jubilejnom Dakare splnil svoj cieľ skončiť v TOP 10

 • celkové 9. miesto, znamená posun o 3 priečky oproti dvom predchádzajúcim Dakarom
 • úplne nový Slovnaft Rally Team zvládol Dakar 2024 bez zaváhania

 

BRATISLAVA, 21. január 2024 - Trojnásobný majster Európy, 25-násobný majster Slovenska v enduro a cross country a najúspešnejší slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko sa v sobotu 20. januára 2024 v noci vrátil zo Saudskej Arábie z najprestížnejších pretekov sveta. Na Rely Dakar štartoval vo farbách Slovnaft Rally Teamu už pätnástykrát. Pri jeho mene sa v listine motocyklových pretekárov vyníma oficiálny štatút „Dakarská legenda“. Opäť sa ukázalo, že mu tento štatút oprávnene patrí. V nabitej konkurencii továrenských jazdcov skončil na celkovom 9. mieste.

Svitkov výkon na Dakare nijako nepoznačil ani fakt, že mal úplne nový podporný tím – mechanika Ladislava Morinca a logistu Rastislava Kokavca. Práve naopak. Po dvoch 12. miestach z predchádzajúcich Dakarov v rokoch 2022 a 2023 bol návrat do TOP 10 o to hodnotnejší.

Potvrdenie svojej pozície v elitnej TOP 10 ho teší: „Splnil som si svoj osobný cieľ. S výnimkou pádu v predposlednej etape som absolvoval preteky bez výraznejších nehôd alebo technických problémov. Dá sa povedať, že tento Dakar mal pre mňa hladší priebeh, a to napriek tomu, že jednotlivé etapy boli rovnako náročné ako v minulých ročníkoch. Dakar vždy bol a bude najtvrdšia rely sveta. Dá sa však na ňu dobre pripraviť a vďaka skúsenostiam a troche šťastia aj zajazdiť výborný výsledok.“ 

Napriek každoročnej snahe organizátorov o zlepšenie bezpečnosti jazdcov tohtoročný Dakar poznačila aj tragédia. V druhej etape na 448. kilometri sa zranil španielsky motocyklista Carles Falcón. Štyridsaťpäťročný jazdec zomrel osem dní po transporte do nemocnice v saudskoarabskom Al-Duwadimi. „Táto tragédia poznačí všetkých, aj keď sme o jeho zdravotnom stave nemali bezprostredné informácie. Keď sa však niečo také stane, nosíte to v hlave a podvedome na to myslíte pri každej dune, každom kameni, pri ktorom môžete stratiť kontrolu nad motocyklom,“ priznáva Š. Svitko.  

Štefan Svitko zvládol počas 14 dní 12 etáp bez výkonnostných výkyvov v elitnej skupine najrýchlejších jazdcov. Miesto v prvej desiatke si Svitko vyjazdil v tohtoročne novinke, náročnej 48-hodinovej etape. Hoci časové rozdiely sa nabaľovali pri navigačných chybách, o ktoré v neobývanej púšti u všetkých jazdcov nebýva núdza, Svitko sa držal svojho plánu a 9. pozíciu si udržal až do cieľa. „Podstatné pre mňa v každej etape bolo, že motorka nemala vážnejšie poruchy a ja som zostal koncentrovaný. Išiel som naplno, no bez zbytočného riskovania, čo bola aj naša taktika, ktorá priniesla veľmi dobrú celkovú pozíciu už v polovici pretekov. A tú som sa snažil vylepšovať a udržať až do cieľa poslednej etapy,“ vysvetľuje Svitko.

Štefan Svitko aj tento rok jazdil na motorke KTM 450 Rally Replica. Počas púštnych pretekov sa o ňu staral Ladislav Morinec: „Veľa času sme venovali príprave motorky a boli sme pripravení aj na nepredvídateľné situácie. Hoci väčšinu času sme riešili iba drobné opravy a pravidelný servis po každej etape, spotrebovali sme azda všetky náhradné diely, ktoré sme mali k dispozícii.“

Rastislav Kokavec takisto absolvoval Dakar prvý krát a ako sám povedal, nebolo príliš veľa času si ho užiť. „Vždy sa tam niečo deje, náročné stokilometrové presuny, riešenie detailov s organizátormi, potom Števov príchod po etape. Na všetko sme boli dvaja. A výsledok? Vynikajúce 9. miesto medzi továrenskými tímami, ktoré mali niekoľko desiatok ľudí, ohromné množstvo techniky a vybavenia,“ dodáva na záver R. Kokavec.

Svojich 15 štartov na Dakare jazdil Štefan Svitko vo farbách Slovnaft Rally Teamu. „Od prvého Dakaru až po ten tohtoročný zažívame vďaka našej úzkej spolupráci veľké dobrodružstvo. Je pre nás cťou, že v Slovnaft Rally Teame máme práve Štefana Svitka a vďaka jeho jazdeckému talentu a húževnatosti figuruje značka Slovnaft už 15 rokov medzi top účastníkmi tohto legendárneho podujatia,“ uviedol Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie.

Tohtoročný  Dakar mal celkovo 12 etáp. Začínal prológom  v meste Al Ula a skončil v Yanbu na pobreží Červeného mora 19. januára 2024.

Od svojej premiéry na Dakare v roku 2010 vo všetkých ročníkoch štartoval Štefan Svitko s podporou Slovnaftu. Hneď na prvom Dakare v kategórii motocyklov obsadil trináste miesto a stal sa najúspešnejším nováčikom. Nasledujúci rok pre poruchu na motorke nedokončil ôsmu etapu a musel odstúpiť. O dva roky neskôr mal nepríjemný pád a zo súťaže odstúpil len tri etapy pred koncom.

V roku 2013 skončil deviaty, ale v rokoch 2012 a 2015 obsadil celkovo piate priečky. V roku 2016 dosiahol doteraz najlepší výsledok, keď triumfoval na 2. mieste. V roku 2017 skončil na 25. mieste (bez penalizácie by mu patrila 7. pozícia). Nasledovali dva smoliarske ročníky, kedy si v roku 2018 na Dakare zranil rameno a po 10. etape z priebežnej 8. priečky odstúpil. V roku 2019 odstúpil pre poruchu motocykla v 8. etape, opäť z priebežnej fantastickej 8. priečky. Konečné 11. miesto si vybojoval v roku 2020, v nasledujúcom roku skončil na celkovom 8. mieste. V roku 2022 vybojoval 12. miesto a v roku 2023 obhájil  tiež 12. pozíciu v celkovom poradí. Na Dakare je Svitko vysoko rešpektovaným jazdcom a súčasťou svetovej elity. Pri jeho mene svieti aj titul „legenda Dakaru“, pre jazdcov, ktorí sa na najnáročnejšej maratónskej rely sveta zúčastnili viac ako desaťkrát.  Okrem rýchlosti a odvahy už viackrát vo svojej kariére ukázal aj ľudskosť. Keď sa jeho súperi zranili a potrebovali pomoc, neváhal. Tento prístup ocenili v septembri 2021 dve prestížne organizácie: Slovenský olympijský a športový výbor a kolégium Klubu fair play mu udelil najvyššie ocenenie Fair Play „Cena Jána Popluhára” za rok 2020 a Európske hnutie za Fair play Európsku Fair play plaketu za zásluhy a Diplom 2021 za mimoriadne správanie a prístup. V marci 2022 sa Svitko stal laureátom Mimoriadnej ceny Krištáľového krídla.

2023-12-06 Spoločnosť VÚRUP prináša na trh diesel bez biozložky

 • diesel bez biozložky je určený pre dieslové agregáty používané v maloobchode, IT sektore, priemysle aj v zdravotníctve
 • VÚRUP garantuje udržanie kvalitatívnych parametrov paliva až 24 mesiacov
 • palivo spoločnosť dodáva aj do novej Nemocnice Bory v Bratislave

Spoločnosť VÚRUP, dcérska spoločnosť SLOVNAFT, a.s., začala dodávať na trh diesel bez obsahu biozložky pod obchodným označením Non-Bio diesel do elektrických agregátov. Tento druh paliva je určený pre dieslové agregáty s využitím predovšetkým v sektoroch zdravotníctva, informačných technológií, energetiky a priemyslu. Dôvodom je dlhšia životnosť paliva pre zariadenia, ktoré zvyčajne slúžia ako záložné zdroje.

„Reagujeme na dopyt na trhu, kedy viacerí zákazníci prejavili záujem o diesel bez biozložky. Vďaka dlhšej životnosti paliva ho tak nebudú musieť v dieslových agregátoch meniť každé približne tri mesiace a palivo ostane „čerstvé“ po veľmi dlhú dobu,“ vysvetlil riaditeľ VÚRUP, a.s., Zsolt Novotný. Palivo Non-bio diesel do elektrických agregátov dodal VÚRUP aj novej Nemocnici Bory v Bratislave, ktorá patrí do siete nemocníc Penta Hospitals Slovensko. Najmodernejšej nemocnici na Slovensku dodala spoločnosť 3 145 litrov paliva a okrem toho zabezpečila aj službu prečerpania produktu zo sudov do nádrží.

VÚRUP garantuje udržanie všetkých kvalitatívnych parametrov Non-bio dieselu do elektrických agregátov po dobu 24 mesiacov pri dodržaní správneho skladovania. „V prípade záujmu môžeme  palivo aj pravidelne pretestovať v akreditovanom laboratóriu VÚRUP-u a zaručiť tak, že záložný agregát bez problémov bude plniť svoju funkciu aj po dlhšom státí,“ dodal Z. Novotný a pripomenul, že palivo je určené výlučne do agregátov a nesmie sa používať v motorových vozidlách.

Non-bio diesel do elektrických agregátov je na trh dodávaný v 185- a 50- litrových sudoch alebo ho spoločnosť vie doručiť aj autocisternami. Prvý sud s palivom bol naplnený v rafinérii Slovnaft v polovici novembra. Kvalita Non-bio diesla do elektrických agregátov bude celoročne v kvalite aditivovanej zimnej nafty. Tú Slovnaft dodáva napríklad aj do alpských lyžiarskych stredísk.

Dieslové agregáty sa využívajú v rôznych odvetviach, či už ako záložný  zdroj energie alebo aj ako primárny, napríklad v stavebníctve, v nemocniciach, v super- a hypermaketoch, priemyselných podnikoch či na čerpacích staniciach.

2023-11-27 Štefan Svitko prepisuje históriu počtu štartov na Dakare. V januári ide s novým tímom na svoj jubilejný 15. Dakar

 • slovenský pretekár Štefan Svitko ide na Dakar 2024 s novým Slovnaft Rally Teamom
 • na dakarovské novinky, vrátane 48 hodinovej etapy je Svitko pripravený
 • motocykel KTM 450 Rally Replica a sprievodné vozidlá výpravy odchádzajú do Saudskej Arábie 29. novembra 2023, členovia tímu odlietajú do dejiska rely koncom decembra tohto roku

Najúspešnejší slovenský motocyklový jazdec, trojnásobný majster Európy, ktorý sa tento rok po 25. krát stal majstrom Slovenska v enduro a cross country, Štefan Svitko sa vo farbách Slovnaft Rally Teamu opäť postaví na štart prestížnej rely Dakar 2024. Svojím štartom 5. januára 2024 v Saudskej Arábii ako prvý Slovák prepíše historické tabuľky. Bude to už jeho pätnásty štart na prestížnej rely v poradí. Opäť s titulom Dakarská legenda.

Blížiaci sa 46. ročník Dakaru bude mať celkovo 12 etáp, ktoré budú pretekári zdolávať 14 dní. Dakar začína prológom  v meste Al Ula a skončí v Yanbu na pobreží Červeného mora 19. januára 2024. Až 60 % trate budú nové úseky, pričom organizátori zaradili atraktívne etapy na pieskových dunách do polovice pretekov.  

Novinkou blížiaceho sa Dakaru bude 48 hodinová etapa. Nahradí doterajšiu maratónsku etapu, pričom sa bude jazdiť dva dni s prestávkou v bivaku a večerným odpočinkom. Pokračovanie
48-hodinovej etapy začne o 7:00 nasledovného dňa, pričom o víťazoch bude rozhodovať celkové kumulované skóre po 600  kilometroch.

„Každý rok sú na trati zmeny, ale podstata je vždy rovnaká. Musím byť dobre pripravený na terén, mať vynikajúcu fyzickú kondíciu a spoliehať sa, že motocykel túto záťaž vydrží. Zatiaľ všetko ide podľa plánu a teším sa na štart. Samozrejme, aj keď idem na Dakar už pätnásty raz, idem tam s rešpektom a s ambíciou bezpečne zajazdiť čo najlepšie časy a zabojovať o pódium,“ prezradil Štefan Svitko.

Svitko ani tento rok prípravu na Dakar nepodcenil. Využil všetky príležitosti dostať sa na pieskový podklad, ktorý simuluje podmienky v Saudskej Arábii. „Nedávno som sa vrátil z Dubaja, kde sú podmienky veľmi podobné tým v Saudskej Arábii a finálnu kondičnú prípravu by som rád tradične absolvoval vo Vysokých Tatrách,“  hovorí Š. Svitko, tradične štartujúci na Dakare s číslom 142.

So Štefanom Svitko odchádza na budúcoročný Dakar úplne nový podporný Slovnaft Rally Team. Na technický stav motorky bude dozerať skúsený mechanik Ladislav Morinec. Motorku KTM mal k dispozícii, takže ju dokonale pozná. Tretím členom tímu pre Dakar 2024 bude Rastislav Kokavec, mladý jazdec, ktorý pod značkou Slovnaft Rally Teamu aj sám pretekal. So Svitkom ho spája dlhoročná známosť, často mu robí sparing na tréningoch. Preberá na seba úlohu podporného člena tímu, zodpovedať bude za logistiku, starostlivosť o bivak aj kontakt s organizátorom a partnermi.

„Je to v porovnaní s fabrickými tímami opäť malý tím, ale všetci vieme, čo máme robiť. S týmito chalanmi sa poznám roky a rozumieme si ľudsky. Nálada v tíme je dobrá, verím, že zmena a omladenie prinesie väčšiu dynamiku. Čo sa týka motorky, s KTM 450 Rally Replica už jazdím niekoľko rokov. Mám ju dobre  prečítanú, okrem nepredvídateľných okolností na trati by ma nemala prekvapiť. Tak mi držte všetci „paľce“,“ optimisticky uzatvára Svitko.

Svitko a Slovnaft Rally Team opäť odchádzajú na Dakar vybavení kávou Fresh Corner a olejmi MOL Dynamic. „Na mazanie motora bude tím používať olej MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre náročné podmienky a na ochranu reťaze zas MOL Dynamic Moto Chain O-X 400 ML. Do motorky tankuje prémiový benzín EVO 100 Plus s trojitým efektom, ktorý predlžuje životnosť motora, zlepšuje výkon a znižuje emisie. Števa sme vybavili tými najšpičkovejšími produktmi, všetko ostatné je na podpore tímu a najmä na jeho schopnostiach zajazdiť Dakar a potešiť fanúšikov na celom Slovensku dobrým výsledkom,“ hovorí Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

„Štefan Svitko je pre nás výnimočný jazdec. Dôverovali sme mu pred 15. rokmi a veríme mu aj dnes. Aj v celoslovenskom kontexte ide o jedno z najdlhších partnerstiev medzi slovenskou značkou a športovcom,“ dopĺňa A. Molnár.

Od svojej premiéry na Dakare v roku 2010 vo všetkých ročníkoch štartoval Štefan Svitko s podporou Slovnaftu. Hneď na prvom Dakare v kategórii motocyklov obsadil trináste miesto a stal sa najúspešnejším nováčikom. Nasledujúci rok pre poruchu na motorke nedokončil ôsmu etapu a musel odstúpiť. O dva roky neskôr mal nepríjemný pád a zo súťaže odstúpil len tri etapy pred koncom.

V roku 2013 skončil deviaty, ale v rokoch 2012 a 2015 obsadil celkovo piate priečky. V roku 2016 dosiahol doteraz najlepší výsledok, keď triumfoval na 2. mieste. V roku 2017 skončil na 25. mieste (bez penalizácie by mu patrila 7. pozícia). Nasledovali dva smoliarske ročníky, kedy si v roku 2018 na Dakare zranil rameno a po 10. etape z priebežnej 8. priečky odstúpil. V roku 2019 odstúpil pre poruchu motocykla v 8. etape, opäť z priebežnej fantastickej 8. priečky. Konečné 11. miesto si vybojoval v roku 2020, v nasledujúcom roku skončil na celkovom 8. mieste. V roku 2022 vybojoval 12. miesto a v roku 2023 obhájil  tiež 12. pozíciu v celkovom poradí. Na Dakare je Svitko vysoko rešpektovaným jazdcom a súčasťou svetovej elity. Pri jeho mene svieti aj titul „legenda Dakaru“, pre jazdcov, ktorí sa na najnáročnejšej maratónskej rely sveta zúčastnili viac ako desaťkrát.  Okrem rýchlosti a odvahy už viackrát vo svojej kariére ukázal aj ľudskosť. Keď sa jeho súperi zranili a potrebovali pomoc, neváhal. Tento prístup ocenili v septembri 2021 dve prestížne organizácie: Slovenský olympijský a športový výbor a kolégium Klubu fair play mu udelil najvyššie ocenenie Fair Play „Cena Jána Popluhára” za rok 2020 a Európske hnutie za Fair play Európsku Fair play plaketu za zásluhy a Diplom 2021 za mimoriadne správanie a prístup. V marci 2022 sa Svitko stal laureátom Mimoriadnej ceny Krištáľového krídla.

Priaznivci slovenského reprezentanta môžu počas celých pretekov sledovať aktuálne dianie, vrátane zaujímavých informácií zo zákulisia na jeho fanúšikovskej stránke: www.facebook.com/StefanSvitkoFanklub a na jeho oficiálnej web stránke www.stefansvitko.com. Počas Dakarskej rely budú aktualizované informácie prinášať aj sociálne siete spoločnosti Slovnaft (facebook.com/myslovnaft a instagram.com/myslovnaft).

  

2023-11-15 Baťovianska záhrada je inšpiráciou pre nový ročník Zelených oáz

Titul Top projekt a finančná odmena. Baťovianska záhrada z Partizánskeho zvíťazila v grantovom programe Zelené oázy a odovzdáva štafetový kolík ďalším tvorcom lepšej krajiny. Nový ročník programu sa začína práve teraz a umožní mestám, neziskovým organizáciám, školám a komunitným centrám uchádzať sa o podporu pre svoje projekty.

„Grantový program Zelené oázy má za uplynulých 17 rokov na svojom konte už 400 zelených projektov. Plnia svoju funkciu pre verejnosť, a popri tom zlepšujú vzťahy medzi ľuďmi z lokálnych komunít, ktorí ich vytvorili. V dlhom zozname sú nové alebo obnovené zelené miesta, parky, záhrady, aleje, ale aj náučné chodníky po celom Slovensku,“ hovorí riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Anton Molnár.

Grantový program dokázal motivovať ľudí z podporených projektov k obdivuhodným výsledkom. Prvotná finančná injekcia zo Zelených oáz je často pomyselnou hybnou silou, ktorá rozkrúti koleso aktivít a prispeje k tomu, že veci začnú do seba zapadať. Zrazu sa pridajú ďalší finanční podporovatelia a sponzori, nájdu sa ďalší motivovaní dobrovoľníci a vysnívané sa stáva skutočnosťou.

„Za týmito slovami stoja čísla 25 projektov realizovaných v tomto ročníku – vysadených viac ako 630 stromov, 750 kríkov, od odpadu bol vyčistený úsek popri rieke v dĺžke 20 kilometrov, pri brigádach pomohlo 1 779 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali na projektoch 6 917 hodín. Grantová podpora 59 tisíc eur, ktorá vyžaduje aj spolufinancovanie od realizátorov jednotlivých projektov, bola zhodnotená a dosiahla sumu 106 tisíc eur. Sú to čísla, ktoré si zaslúžia obdiv a rešpekt nás všetkých,“ uvádza Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

 

Top projekt 2023 

Titul Top projekt v 17. ročníku Zelených oáz získala Baťovianska záhrada, ktorá najlepšie zhmotnila esenciu témy ročníka S nápadom, spolu a zodpovedne“. Projekt z Partizánskeho s názvom V duchu udržateľnosti je iniciatívou a aktivitou niekoľkých žien a  občianskych združení, ktoré tu spolupracujú a synergicky sa dopĺňajú. Záhradu začali budovať a vysádzať už v roku 2019.

„Odvtedy sa krásne rozrástla. Je tam veľa stromov, rastlín, zákutí, veľa možností na realizáciu rôznych skupín. Do záhrady chodia školské skupiny, rodičia s deťmi, klienti denného centra pre ľudí s mentálnym postihnutím aj seniorského centra. Baťovianska záhrada získala podporu zo Zelených oáz už po druhý raz. V roku 2021 tu vďaka grantu vysadili stromy, kry, rastliny. V roku  2023 získali financie na zachytávanie dažďovej vody z okolitých susedských prístreškov, pretože záhrada je odkázaná hlavne na tento zdroj vody na zalievanie zelene,“ dopĺňa Ľubica Štúberová.

 

Téma 18. ročníka Zelených oáz – Ruka v ruke

Obce, mestá, neziskové organizácie, školy a komunitné centrá spolu s dobrovoľníkmi môžu požiadať o financie na výsadbu a revitalizáciu zelene aj v roku 2024. V 18. ročníku grantového programu Slovnaftu a Nadácie Ekopolis si najlepšie komunitné enviroprojekty rozdelia 60 000 eur. 

Podtitul ročníka Ruka v ruke v sebe odráža spoluprácu aktívnych a nadšených ľudí, ktorí chcú rozvíjať verejné priestranstvá, so samosprávami, ktoré môžu pomôcť pri zásadných zmenách vzhľadu a spôsobu využívania týchto verejných priestranstiev. Vzniknú tak miesta, v ktorých sa ľudia cítia dobre, radi sa tam stretávajú a vedia sa pri ich budovaní, využívaní a následnej údržbe realizovať.  Mení sa ich vzťah k danému miestu, sú hrdí na to, kde žijú a sú spokojní s tým, čo sa im podarilo. „Či už ide o výsadbu alejí, obnovu starých ovocných sadov, budovanie komunitných záhrad, čistenie alebo úpravu existujúcich priestorov alebo ide o projekty, ktoré zadržiavajú a efektívne hospodária so zrážkovou  vodou, možností je veľa. To všetko sa dá len vtedy, keď sa spojí chuť ľudí s podporou  samosprávy. Zelené oázy v roku 2024 hľadajú projekty, ktoré v tomto duchu dokážu nájsť efektívne prepojenie občianskeho sektora s verejným,“ hovorí Ľubica Štúberová.

„V novom ročníku grantového programu Zelené oázy chceme podporiť zodpovedné a udržateľné nápady, spájajúce ľudí pri formovaní pestrého prostredia, v ktorom žijeme už dnes a ktoré bude dobre slúžiť aj budúcim generáciám. Veríme, že spolu dokážeme svoje okolie inšpirovať, spolu dokážeme tvoriť hodnotu pre budúcnosť, #SpoluDokážemeVeľa,“ uzatvára Anton Molnár.

 

Výzva na podávanie projektov je otvorená od 14. novembra 2023 do 8. januára 2024. Podporené projekty sa budú môcť realizovať už na jar 2024.

 

Viac informácií je dostupných na: www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy a www.spoludokazemevela.sk/nase-projekty/zelene-oazy.

2023-11-08 Dobrý sused pomôže už aj v Petržalke, Dunajskej Lužnej a Moste pri Bratislave. Požiadajte o podporu v 6. ročníku grantového programu

 • šiesty ročník grantového programu Dobrý sused otvára výzvu na podávanie projektov
 • o grant môžu po novom požiadať aj komunity z Petržalky, Mostu pri Bratislave a Dunajskej Lužnej
 • najlepšie projekty budú v najbližších dvoch rokoch podporené sumou viac ako 61 tisíc eur

Bratislava, 7. november 2023 - Chýbajú peniaze na úpravu ihriska, organizáciu športového podujatia či vybavenie komunitného centra? Grantový program Dobrý sused dokáže pomôcť. V 6. ročníku môžu o grant požiadať nielen komunity z Ružinova, Vrakune, Podunajských Biskupíc a Rovinky, ale už aj z Petržalky, Dunajskej Lužnej a Mostu pri Bratislave. Dobrý sused podporuje nápady, ktoré zlepšia spolunažívanie a dobré medziľudské vzťahy, obohacujú kultúrny, športový alebo komunitný život a skvalitňujú verejný priestor. Najlepšie projekty si v roku 2024 a 2025 rozdelia sumu viac ako 61 tisíc eur.

„Grantový program Dobrý sused pomáha v okolí rafinérie. Spája aktívnych ľudí pri zlepšovaní komunitného života a za uplynulých päť rokov dokázal, že dobré nápady podporené grantom zlepšujú priateľské susedské vzťahy ,“ hovorí riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Anton Molnár.

Grantový program Dobrý sused je zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, ktorá udržiava a rozvíja dobré susedské vzťahy. Jedným z cieľom programu je aj podpora spolupráce a partnerstiev samospráv, školských zariadení a občianskych združení. Za uplynulých päť rokov program podporil viac ako 60 dobrých zámerov a užitočných riešení v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obci Rovinka. V šiestom ročníku k nim pribudnú aj projekty z Petržalky, Dunajskej Lužnej a Mostu pri Bratislave.

„V Nadácii Ekopolis oceňujeme rozhodnutie donora programu, spoločnosti Slovnaft, rozšíriť územné pôsobenie Dobrého suseda do ďalších častí Bratislavy a okolia. Grantový program bude silným partnerom pre komunity, mestské časti a spoločenský život už aj v Petržalke, Dunajskej Lužnej či Moste pri Bratislave. Rozhodli sme sa trochu upraviť výzvu grantového programu, ktorý v nasledujúcich dvoch rokoch prerozdelí do spomínaných lokalít viac ako 61 tisíc eur. Grantovú výzvu otvárame 7. novembra 2023 na dva mesiace. Ďalšie kolo bude pre uchádzačov o grant prístupne vo februári 2024,“ dopĺňa Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Uzávierka 1. kola grantovej výzvy na rok 2024 je 9. januára 2024.

Viac informácií nájdete na: www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/dobry-sused, www.spoludokazemevela.sk/nase-projekty/dobry-sused

Kontakt: Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis, stuberova@ekopolis.sk, 0902 526 755.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×