Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2020-09-07 Inteligentné aditíva „EVOTECH formula“ v palivách od Slovnaftu predlžujú životnosť motora a zvyšujú jeho výkon

 • všetky motorové palivá EVO a EVO Plus od Slovnaftu obsahujú inteligentné aditíva „EVOTECH formula“

 • aditíva majú čistiaci efekt; znižujú trenie mechanických častí v benzínových motoroch, v naftových motoroch zabraňujú tvorbe korózie a znižujú penivosť nafty pri tankovaní

 • vyšší podiel aditív obsahujú prémiové palivá EVO Plus, pri ich výrobe sa používajú tie najlepšie zložky

 • tankovanie aditivovaných palív od Slovnaftu predlžuje životnosť motora a zvyšuje jeho výkon

BRATISLAVA, 7. septembra 2020 – Spolu s vývojom motorov napreduje aj vývoj motorových palív. Súčasné palivá musia spĺňať prísne požiadavky pre nové vozidlá s najmodernejšou technológiou, ale aj pre staršie modely. Odborníci v Slovnafte a Skupine MOL našli riešenie v podobe inteligentných aditív „EVOTECH formula“, ktoré udržujú motor nových vozidiel čistý a účinne čistia motory starších áut. Kvalita motorových palív je pre Slovnaft kľúčová. Bratislavská rafinéria napríklad vďaka unikátnym riešeniam svojich odborníkov na palivá začala pred 25 rokmi ako prvá v strednej Európe vyrábať výlučne bezolovnaté benzíny a 23 rokov vyrába len aditivovanú nízkosírnu motorovú naftu. Na tieto inovácie nadviazali ďalšie špičkové riešenia zvyšujúce kvalitu motorových palív, aj ich ekologické parametre.

Aditíva EVOTECH formula sú súčasťou základných aj prémiových palív Slovnaftu – EVO a EVO Plus. Po natankovaní dokáže táto inteligentná zložka paliva identifikovať usadeniny v motore, vyčistiť ich, a zároveň chrániť motor pred koróziou. Usadeniny a nečistoty sa môžu tvoriť na kľúčových častiach palivového systému – ventiloch, vstrekovačov a valcoch a znižovať životnosť aj výkon motora. Palivá EVO ich však dokážu účinne vyčistiť. Predlžujú tak životnosť motora a zvyšujú jeho výkon.

Čistiaci efekt palív EVO potvrdzujú testy. Benzíny EVO môžu znížiť usadeniny v motore a palivovom systéme až o 55 percent a nafta EVO až o 58 percent. Testy dokázali aj ochranný efekt palív pred tvorbou usadením. V prípade benzínu EVO od Slovnaftu sa môže tvorba usadenín znížiť až o 99 percent a v prípade nafty EVO o 45 percent. Testy sa uskutočnili v nezávislých medzinárodných laboratóriách a porovnávali sa výsledky palív EVO s palivami bez prísad.

Vyšší podiel aditív obsahujú prémiové palivá EVO Plus. „Unikátne vlastnosti našich prémiových palív dosahujeme extra dávkou aditív a odlišnou receptúrou pri ich výrobe. Používame len tie najlepšie rafinérske zložky,“ hovorí Miroslav Mrzula, zodpovedný za rozvoj rafinérskych produktov v rámci Skupiny MOL. Pri výrobe prémiových palív EVO Plus Slovnaft mení nastavenie rafinérie, aby palivá dosiahli čo najlepšie kvalitatívne vlastnosti už vo výrobe. Tieto výborné vlastnosti Slovnaft ďalej vylepšuje pridaním aditív.

Aby mohli prémiové palivá plne preukázať priaznivý efekt, odborníci odporúčajú tankovať prémiové palivá vždy pred dlhšou trasou a aspoň pri každej tretej návšteve čerpacej stanice. Odporúčajú ich tiež majiteľom prémiových aj starších vozidiel.

Prémiový automobilový benzín EVO Plus:

- Obsahuje len vybrané zložky s vyššou kvalitou, bez priameho prídavku etanolu

- Oktánové číslo >100

- Znížený obsah olefínov a benzénu. Olefíny sú látky, ktoré môžu časom polymerizovať a spôsobiť rýchlejšie starnutie paliva

- vyššia oxidačná stabilita

Prémiová motorová nafta EVO Plus:

- Pri jej výrobe Slovnaft mení režim na kľúčových rafinérskych výrobných jednotkách, aby vyrobil špeciálny základný komponent

- Prísnejšie požiadavky na kvalitu biozložky

- Výrazne nižší bod zákalu

- Nízky obsah aromatických uhľovodíkov spolu s vyšším cetánovým indexom a cetánovým číslom znižuje množstvo produkovaných tuhých častíc a NOx

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

2020-08-07 Kríza výrazne ovplyvnila výsledky Skupiny MOL za druhý štvrťrok

 • Čistá CCS EBITDA sa v druhom štvrťroku 2020 prepadla o 44 % na 353 miliónov USD, čistá CSS EBITDA za celý prvý polrok je na úrovni 975 miliónov USD, čo je o 15 % menej než minuloročné výsledky
 • EBITDA divízie Upstream v druhom štvrťroku klesla na 112 miliónov USD, napriek zvýšenému objemu ťažby ju poznačil kolaps cien ropy a zemného plynu
 • Čistá CCS EBITDA divízie Downstream sa v druhom štvrťroku tiež výrazne znížila na 110 miliónov USD v dôsledku prepadu rafinérskych marží, ktoré od polovice mája klesali do zápornej hodnoty
 • EBITDA divízie Služby zákazníkom sa udržala v lokálnych menách bez zmien, v dolárovom vyjadrení poklesla v druhom štvrťroku o 6 % na 111 miliónov USD
 • Pre rok 2020 bola EBITDA upravená na 1,7 - 1,9 miliardy USD
 • Všetky divízie vytvorili v prvom polroku 2020 kladný voľný cash-flow vypočítaný zjednodušenou metodikou

 

Budapešť, 7. augusta 2020 – Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za prvý polrok a druhý štvrťrok 2020. Za prvých šesť mesiacov vytvorila Skupina MOL EBITDA vo výške 975 miliónov USD, pričom v druhom štvrťroku EBITDA výrazne klesla v dôsledku pandémie a ekonomickej krízy. Kapitálové výdavky pre rok 2020 zostávajú na úrovni 1,5 miliardy USD, s predpokladom nepretržitej tvorby kladného voľného cash-flow vypočítaného zjednodušenou metodikou. Aj napriek výzvam zostal zjednodušený voľný cash-flow v druhom štvrťroku kladný na úrovni 356 miliónov USD a za prvých šesť mesiacov sa pri medziročnom porovnaní nezmenil, keďže objem investícií bol v reakcii na pandémiu a následnú ekonomickú krízu upravený. Pre rok 2020 bola EBITDA upravená na úroveň 1,7 – 1,9 miliardy USD, čo odráža náročné podnikateľské podmienky, ktoré pravdepodobne prevládnu aj v druhej polovici roka.

Predseda predstavenstva Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: "Skupina MOL čelila v druhom štvrťroku 2020 bezprecedentným výzvam, od významných zdravotných a bezpečnostných rizík vyplývajúcich z pandémie až po zásadné problémy pri prevádzkovaní našich závodov počas obmedzenia pohybu obyvateľstva. Napriek tomu sme si zachovali finančnú silu. Hoci vírus zatiaľ nie je porazený, som hrdý na to, ako úspešne sme doteraz výzvy zvládli. Prevažná väčšina našich zamestnancov je v bezpečnom prostredí a dobrom zdravotnom stave, zaistili sme spoľahlivé zásobovanie našich zákazníkov na všetkých našich trhoch, a to aj vo veľmi hlbokej kríze, a podarilo sa nám v tomto štvrťroku vygenerovať pozitívny zjednodušený voľný cash-flow. Je to dôkaz kvality našich ľudí a agility podnikateľského modelu Skupiny MOL. To mi dáva istotu, že dokážeme úspešne zvládnuť aj najťažšie obdobia a vyjsť z nich ešte silnejší."   

EBITDA divízie Upstream klesla v druhom štvrťroku na 112 miliónov USD a za celý prvý polrok na 297 miliónov USD, čo bolo ovplyvnené kolapsom cien ropy a plynu. Ťažba sa v štvrťročnom porovnaní zvýšila o 6 % na 117 tisíc boepd, pretože ťažba na poli ACG výrazne vykompenzovala nižšie vyťažené objemy vo Veľkej Británii a Pakistane; priemerná denná ťažba uhľovodíkov v júli dosiahla 130 tisíc barelov ropného ekvivalentu za deň. V 2. štvrťroku 2020 Skupina MOL v pozícii operátora zaznamenala objav zemného plynu a kondenzátu na bloku TAL v Pakistane, kde prieskumný vrt Mamikhel South-1 identifikoval počas testovania zemný plyn a kondenzát v objeme 6 516 boepd.

Čistá CCS EBITDA divízie Downstream v druhom štvrťroku výrazne klesla na 110 miliónov USD v dôsledku prepadu rafinérskych marží od polovice mája do zápornej hodnoty. Po veľmi silnom prvom štvrťroku prišli v druhom štvrťroku zásadné prevádzkové výzvy s bezprecedentným pohybom cien a marží. Výsledky za celý prvý polrok sú lepšie, čistá CCS EBITDA je na úrovni 405 miliónov USD, čo je medziročne o 0,5 % viac. Príspevok petrochémie zostal stabilný, pretože počas pandémie  sa marže aj objemy držali na pomerne dobrej úrovni. Projekt Polyol dosiahol na konci druhého štvrťroka 65 % celkového dokončenia. Všetky hlavné prefabrikované zariadenia sú už na mieste a  preprava všetkých nadrozmerných zariadení po mori a rieke je ukončená.

Služby zákazníkom boli voči kríze odolné, EBITDA v domácich menách zostala nezmenená (v dolárovom vyjadrení klesla v druhom štvrťroku o 6 % na 111 miliónov USD), a aj keď celkové objemy predaja sa v druhom štvrťroku v dôsledku celoplošného obmedzenia pohybu obyvateľstva počas pandémie COVID-19 medziročne prepadli o takmer 22 %. Úspory nákladov takmer plne vykompenzovali pandémiou spôsobený prepad palivových a nepalivových marží. Po dosiahnutí dna v apríli sa spotreba motorových palív v priebehu štvrťroka postupne zotavovala a predaj tovaru a občerstvenia sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka dokonca zvýšil. EBITDA za prvých šesť mesiacov dosiahla 199 miliónov USD, čo je len o pár percent menej než pred rokom. 

EBIDTA segmentu Midstream – preprava zemného plynu sa v druhom štvrťroku medziročne takmer zdvojnásobila na 45 miliónov USD a v prvom polroku dosiahla 116 miliónov USD, a to vďaka vyššej prepravnej kapacite a nižším prevádzkovým výdavkom.

2020-08-04 Po plánovaných odstávkach je rafinéria Slovnaft opäť v štandardnom chode

 • rafinéria Slovnaft je po plánovaných odstávkach v štandardnom chode
 • práce sa dotkli šiestich výrobných jednotiek a trvali zhruba štyri týždne
 • investície do údržby, opráv a modernizácie dosiahli sedem miliónov eur

BRATISLAVA, 4. augusta 2020 – Po plánovaných odstávkach na vykonanie legislatívou požadovaných kontrol, údržby, opráv a modernizácie je od začiatku augusta rafinéria Slovnaft opäť v štandardnom chode. Práce na šiestich výrobných jednotkách trvali počas celého júla a Slovnaft v rámci nich preinvestoval sedem miliónov eur.

Počas odstávok sa uskutočnili generálne revízie na dvoch výrobných jednotkách a technologické zarážky na troch výrobných jednotkách. Na týchto zariadeniach sa vykonala pravidelná legislatívou vyžadovaná kontrola technického stavu, údržba, ako aj ich modernizácia. Okrem toho sa na jednej výrobnej jednotke urobili nevyhnutné opravy.

Do prác sa zapojili zamestnanci Skupiny SLOVNAFT, ako aj externí pracovníci, celkovo zhruba 700 ľudí. V rámci preventívnych opatrení boli dodávatelia pred vstupom do rafinérie otestovaní na koronavírus, všetky výsledky boli negatívne.

2020-08-04 Dobrý sused podporí ďalšie projekty, zapojiť sa môže aj Ružinov

Grantový program Dobrý sused opäť podporí zaujímavé projekty zlepšujúce život v komunite či okolí bydliska. O príspevok až do výšky 4000 eur môžu od augusta požiadať obyvatelia, samosprávy a organizácie v bratislavských mestských častiach Vrakuňa, Podunajské Biskupice, a po novom aj Ružinova, ako aj v obci Rovinka. Celkovo sa rozdelí 30 000 eur. Grantový program spúšťa spoločnosť Slovnaft v spolupráci s Nadáciou Ekopolis.

Dobrý sused finančne podporuje nápady na zlepšenie kvality života komunít v okolí bratislavskej rafinérie. V predošlom ročníku sa o príspevky mohli uchádzať okrem obce Rovinka aj dve bratislavské mestské časti, od augusta 2020 pribudne tretia mestská časť – Ružinov. Témy projektov by sa mali sústrediť na vytváranie alebo obnovu zaujímavých lokalít, voľnočasové aktivity obyvateľov či budovanie zázemia na rozvoj vodáckeho a cyklistického športu. Súčasťou realizácie projektov má byť spolupráca aktívnych občanov, dobrovoľníkov, samosprávy, školských zariadení a občianskych združení.

V prvom ročníku programu Dobrý sused dostal Slovnaft 22 žiadostí o grant a podporil 12 z nich. Vďaka grantom sa podarilo zrekonštruovať detské ihrisko v Rovinke, zorganizovať školu kajaku AŠK Inter Bratislava pre deti zo základných škôl, kúpiť vybavenie na turnaje hokejbalu občianskeho združenia HBK vo Vrakuni či dobudovať detské ihrisko v materskej škole Hnilecká.

„Obyvatelia sami najlepšie vedia, čo treba vylepšiť na ich sídlisku, v škole či škôlke, aby tam mohli deti a dospelí tráviť voľný čas a cítili sa dobre. Prvý ročník programu Dobrý sused priniesol niekoľko originálnych projektov a verím, že aj druhý ročník bude motivovať obyvateľov Vrakune, Podunajských Biskupíc, Ružinova a Rovinky – našich susedov k zaujímavým nápadom. My im pomôžeme s ich realizáciou,“ hovorí Gabriel Szabó, podpredseda predstavenstva SLOVNAFT, a.s.

O grant môžu požiadať:

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné, stredné a materské školy
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestské časti a obce: Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov a Rovinka

Podporené projekty musia byť zrealizované do 3 mesiacov od pridelenia grantu. Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia na www.slovnaftludom.sk a www.ekopolis.sk alebo u programového manažéra Nadácie Ekopolis: Milan Hronec, hronec@ekopolis.sk, 0911 452 457

2020-07-17 Gabriel Szabó sa stal výkonným viceprezidentom Skupiny MOL pre Downstream

 • Gabriel Szabó sa stal výkonným viceprezidentom Skupiny MOL pre oblasť Downstreamu, ktorá patrí ku kľúčovým pilierom spoločnosti
 • Na skupinovej úrovni bude zodpovedný za riadenie a rozvoj rafinérskej a petrochemickej výroby v 3 krajinách, prepravu a predaj produkcie v 11 krajinách
 • novým výkonným riaditeľom Slovnaftu sa v polovici júla stal dovtedajší finančný riaditeľ Marek Senkovič, v pozícii nahradil Gabriela Szabóa

BRATISLAVA, 17. júla 2020 – Novým výkonným riaditeľom spoločnosti SLOVNAFT, a.s., sa v polovici júla stal dovtedajší finančný riaditeľ Marek Senkovič. Operatívne riadenie spoločnosti prevzal po Gabrielovi Szabóovi, ktorý odchádza do materskej Skupiny MOL, kde bude ako viceprezident pre Downstream riadiť jeden z nosných pilierov spoločnosti. Generálnym riaditeľom a predsedom Predstavenstva SLOVNAFT, a.s., zostáva Oszkár Világi, ktorý je zároveň členom Predstavenstva Skupiny MOL a viceprezidentom Skupiny MOL pre oblasť Innovative Businesses and Services. Pod jeho riadenie patrí okrem iného aj sieť 1900 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Gabriel Szabó Gabriel Szabó pracuje v Slovnafte od roku 2001. Svoju kariéru odštartoval ako ekonóm útvaru alokácie zdrojov. Neskôr zastával viaceré manažérske pozície v Skupine MOL a v roku 2012 sa stal viceprezidentom pre Downstream v Slovnafte. V decembri 2016 bol vymenovaný za výkonného riaditeľa Slovnaftu a od februára 2019 bol zároveň viceprezidentom Skupiny MOL pre Logistiku.

Vymenovaním za viceprezidenta Skupiny MOL pre Downstream Gabriel Szabó preberá zodpovednosť za riadenie a rozvoj aktivít v rafinériách a petrochemických závodoch v troch krajinách (Slovnaft na Slovensku, MOL v Maďarsku a INA v Chorvátsku), a tiež za distribúciu a predaj rafinérskej a petrochemickej produkcie v 11 krajinách strednej a východnej Európy. Gabriel Szabó zostáva v predstavenstve spoločnosti Slovnaft, a.s., v pozícii podpredsedu a naďalej sa tak bude podieľať na strategickom smerovaní spoločnosti.

Pozícia viceprezidenta pre Downstream Skupiny MOL je vo významnej stredoeurópskej ropnej a plynárenskej spoločnosti jednou z najvyšších manažérskych funkcií. Obsadenie tejto pozície manažérom zo Slovnaftu je veľkým profesionálnym úspechom a potvrdením jeho manažérskych kvalít.

Marek SenkovicNový výkonný riaditeľ Slovnaftu Marek Senkovič nastúpil do spoločnosti Slovnaft v roku 2006 ako hlavný ekonóm, zodpovedný za sledovanie vývoja na finančných a komoditných trhoch. Participoval tiež na rôznych podnikateľských aktivitách. Finančným riaditeľom sa stal v júni 2018. Pred nástupom do Slovnaftu pracoval v rokoch 1997 až 2005 na rôznych manažérskych pozíciách investičného bankovníctva v Istrobanke, a bol tiež členom dozornej rady.

Funkcie a oficiálne označenia v anglickom jazyku:

Oszkár Világi

predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Chairman and CEO (CCEO) SLOVNAFT

člen predstavenstva Skupiny MOL, Member of MOL Group Board of Directors

viceprezident Skupiny MOL pre oblasť Innovative Businesses and Services

MOL Group Innovative Businesses and Services Executive Vice President (EVP)

Gabriel Szabó

podpredseda Predstavenstva SLOVNAFT, a.s., Deputy Chairman SLOVNAFT

viceprezident Skupiny MOL pre Downstream

MOL Group Downstream Executive Vice President (EVP)

Marek Senkovič

výkonný riaditeľ SLOVNAFT, a.s., CEO SLOVNAFT

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom motorových palív. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Je aktívna vo viac ako 40 krajinách, s 25-tisícovým dynamickým medzinárodným tímom a skúsenosťami a výsledkami, ktoré získala v priemysle za uplynulé storočie. Prieskumné a ťažobné aktivity MOL sú založené na viac ako 75-ročných skúsenostiach v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti sú výrobné aktivity sústredené v 9 krajinách a aktíva na vyhľadávanie prírodných zdrojov sú dostupné v 14 krajinách.

Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní tiež sieť 1900 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Kontaktná osoba:

Anton Molnár

hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie

tel: +421 905 393 161

2020-06-26 Povinná údržba, opravy a modernizácia niektorých výrobných jednotiek 
počas júla v rafinérii Slovnaft

 • rafinéria Slovnaft začne koncom júna odstavovať niektoré výrobné jednotky, aby na nich počas júla vykonala povinnú údržbu, opravy a modernizáciu
 • práce budú trvať zhruba štyri týždne, výrobné jednotky budú do bežného chodu nabiehať postupne
 • celkový objem investícií predstavuje 7 miliónov eur

BRATISLAVA, 26. júna 2020 – Rafinéria Slovnaft začne v závere júna odstavovať niektoré výrobné jednotky, aby na nich počas júla mohla vykonať povinnú údržbu, opravy a modernizáciu. Po ukončení prác budú zariadenia postupne spustené do bežného chodu. Zásobovanie zákazníkov počas generálnych revízií a technologických zarážok nebude ovplyvnené.

Generálne revízie sa dotknú dvoch výrobných jednotiek a technologické zarážky troch výrobných jednotiek. Na týchto zariadeniach sa počas júla vykoná kontrola technického stavu, údržba, ako aj ich modernizácia. Okrem toho sa na jednej výrobnej jednotke vykonajú nevyhnutné opravy. Do prác sa zapoja zamestnanci Skupiny SLOVNAFT, ako aj externí pracovníci, celkovo zhruba 700 ľudí. Investície Slovnaftu do naplánovaných činností predstavujú 7 miliónov eur.

Práce počas generálnych revízií bude sprevádzať spaľovanie na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a vznik zápachu. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum. O vplyve prác na komfort obyvateľov bude spoločnosť Slovnaft priebežne informovať na internetovej stránke:

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

V prípade otázok je pre verejnosť 24 hodín denne pripravená infolinka na čísle 02/4055 8929.

2020-06-16 Slovnaft BAjk chce v novej sezóne rozšíriť pokrytie v Bratislave, 
pridá aj nové bicykle

 • mestský bikesharing Slovnaft BAjk chce v tomto roku rozšíriť pokrytie v Bratislave, má záujem zahustiť existujúcu sieť dokovacích staníc a ísť aj do ďalších mestských častí
 • pre väčší komfort užívateľov by mali pribudnúť aj nové bicykle, celkovo bude k dispozícii 500 až 650 bajkov
 • cenník v novej cyklistickej sezóne sa nemení, ročný lístok vyjde na 29,40 eura a študentov na 19,20 eura

Bratislava, 16. júna 2020 – Bratislavský mestský bikesharing Slovnaft BAjk vstupuje tento rok do svojej druhej cyklistickej sezóny. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť dostupnosť služby – zahustiť sieť dokovacích staníc, rozšíriť pokrytie do ďalších mestských častí a zvýšiť počet bicyklov. Ceny bikesharingu sa oproti minulému roku nemenia.

Užívatelia si môžu v súčasnosti požičať žlté bicykle Slovnaft BAjk v štyroch mestských častiach: Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke na 83 dokovacích staniciach. Celkovo má v priebehu leta pribudnúť 20 dokovacích staníc. Rozšírením chce bikesharing reagovať na meniace sa dopravné situácie v meste. Napríklad rekonštrukcia Karloveskej radiály by mala priniesť nové dokovacie stanice v Karlovej vsi. Mesto má záujem, aby aj čo najviac študentov využívalo bicykel ako dopravný prostriedok a nenastúpilo na paradigmu vlastníctva auta ako formy spoločenského statusu, preto magistrát aktívne rokuje s univerzitami o možnostiach umiestnenia žltých bicyklov v ich blízkosti. Dokovacie stanice sa pripravujú aj na všetkých železničných staniciach v závislosti od procesov v ŽSR. Vzhľadom na rozlohu Bratislavy sa bikesharing bude postupne rozširovať do ďalších mestských častí. Zahustiť by sa mala sieť v Novom Meste a nové stanice by mali pribudnúť v Rači, Vrakuni či vo Vajnoroch.

Rozšírením pokrytia by sa mal zvýšiť aj počet bicyklov, aby bola garantovaná dostupnosť služby a komfort pre užívateľov. Počet bicyklov v uliciach závisí najmä od aktuálneho záujmu užívateľov a počas hlavnej cyklistickej sezóny od júna do októbra je najvyšší. Slovnaft zabezpečí pre tento rok 150 nových bicyklov, celú flotilu tak bude tvoriť spolu 850 žltých bajkov. Oproti prvému modelu, ktorý nasadil Slovnaft BAjk v rámci testovacej prevádzky na jeseň 2018, majú všetky nové bicykle zosilnené predné vidlice, dlhšiu sedlovku, odolnejší uzamykací kábel a zosilnený zámok a ďalšie vylepšenia. Nová generácia, ktorá bude predstavená v lete, bude mať lepšie viditeľný displej na vrchnej časti predného štítu, ešte spoľahlivejší zámok a väčší solárny panel, ktorý udrží batériu bicykla nabitú aj v chladnejšom počasí.

„Veľmi dôležité budú novinky žltých zdieľaných bicyklov. Pripravujeme integráciu so systémom IDS Bratislavského kraja, ktorá má prepojiť používateľov MHD, aby na ich tzv. „poslednú míľu“ použili zdieľaný bicykel. Zároveň chceme previazať vlakové stanice a univerzity či kampusy, nakoľko práve mimobratislavskí študenti by mali mať možnosť zistiť, aké príjemné zážitky ponúka bicyklovanie po Bratislave,“ hovorí mestský cyklokoordinátor Tomáš Peciar.

„Jazda Slovnaft BAjkom má mnohé výhody – je ekologická, rýchla, človek urobí niečo pre svoje zdravie. Aktuálna pandémia koronavírusu navyše ukázala, že aj bezpečná. V rámci pravidelnej údržby sa totiž žlté bicykle čistia a dezinfikujú,“ doplnil Norbert Nagy zo spoločnosti Slovnaft Mobilty Services, ktorá zabezpečuje prevádzku Slovnaft BAjk-u.

Cenník pre užívateľov sa v tomto roku nemení.

Lístok Cena
DENNÝ 6 EUR
MESAČNÝ 9 EUR
ROČNÝ 29,40 EUR (študenti 19,20 EUR)
ROČNÝ PREMIUM 38,40 EUR
KREDITNÝ 12 EUR

Detailné informácie o cenách sú zverejnené na stránke https://slovnaftbajk.sk/

Partnermi bikesharingu Slovnaft BAjk sú mesto Bratislava a spoločnosť Slovnaft. Žlté bicykle sú súčasťou verejnej dopravy v hlavnom meste. Od spustenia bikesharingu na jeseň 2018 najazdili užívatelia viac ako pol milióna jázd, pričom najdlhšia merala viac ako 50 kilometrov. Bicykle si užívatelia najčastejšie používajú v centre mesta, na dokovacích staniciach na Námesti SNP, Šafárikovom námestí a na Pribinovej ulici.

2020-06-08 Obec Rovinka má novú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia

 • Slovnaft nainštaloval novú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia v Rovinke
 • monitorovacia stanica meria znečisťujúce látky v ovzduší vrátane tuhých znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5
 • výsledky meraní sú verejnosti dostupné na stránke SHMÚ v časti kvalita ovzdušia

BRATISLAVA, 8. júna 2020 – Slovnaft nainštaloval novú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia v Rovinke neďaleko Bratislavy. Monitorovacia stanica nahradila staršie zariadenie, ktoré v obci meralo kvalitu ovzdušia od roku 1996. Zariadenie má moderné analyzátory a oproti minulosti sa rozšíril rozsah meraní o tuhé znečisťujúce látky PM2,5, čo sú malé prachové častice alebo sadze. Slovnaft vlani obnovil svoju monitorovaciu v Podunajských Biskupiciach a v budúcom roku plánuje zmodernizovať zariadenie vo Vlčom hrdle. Celkové investície na modernizáciu všetkých meracích staníc dosiahnu 600 000 eur.

V Rovinke nainštaloval Slovnaft nový merací kontajner vrátane vybavenia. Jeho súčasťou sú imisné analyzátory na meranie ozónu (O3), oxidov dusíka (NO, NO2, NOx), oxidu siričitého (SO2), oxidu uhoľnatého (CO), metánu (CH4), nemetánových uhľovodíkov (NMHC), celkových uhľovodíkov (THC) a tuhých znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 v ovzduší. Z pôvodného vybavenia sa zachoval len analyzátor B-T-X (benzén, toluén, xylén) bol vymenený v roku 2011 a jeho predpokladaná životnosť je do 15 rokov. V zariadení je tiež generátor nulového vzduchu (slúži na kalibráciu analyzátorov), generátor vodíka (slúži pre analyzátory BTX a THC), senzor teploty a vlhkosti vzduchu a senzor tlaku vzduchu. Súčasťou monitorovacej stanice je aj nová informačná tabuľa.

Meracia stanica sleduje vplyv Slovnaftu, dopravy a ďalších znečisťovateľov na čistotu ovzdušia. Informácie o kvalite ovzdušia sú zverejňované priamo na stanici, v spoločnosti Slovnaft, ako aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis). Slovnaft sprístupnil vlani v júli ako prvý priemyselný podnik na Slovensku dáta zo svojich monitorovacích staníc širokej verejnosti.

Dodávateľom analyzátorov je spoločnosť HORIBA, ktorej techniku využívajú aj slovenské štátne inštitúcie a ďalšie priemyselné podniky. Po inštalácii nových meracích prístrojov sa uskutoční úplná kontrola monitorovacej stanice akreditovanou skupinou a laboratóriami. Výsledky kontroly by mali byť známe v auguste. Následne vydá Národná energetická spoločnosť, ktorá je akreditovaným inšpekčným orgánom správu o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a skúšky automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, kde bude uvedené či meracie prístroje spoločnosti Slovnaft spĺňajú požiadavky na umiestnenie aj kvalitu meraní. Po tomto podá Slovnaft žiadosť na trvalú prevádzku monitorovacej stanice.

Na informačnej tabuli monitorovacej stanice v Rovinke môže verejnosť vidieť tieto informácie:

Veličina Imisný limit Hodinový priemer Jednotky
NO2 200 µg/m3 / 1h µg/m3
SO2 350 µg/m3 / 1h µg/m3
CO 10 µg/m3 / 8h mg/m3
Benzén 5 µg/m3 / rok µg/m3
Častice PM10 50 µg/m3 / 24h µg/m3
Teplota vzduchu - oC

Imisný limit je stanovený podľa vyhlášky 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia, príloha č.1, odsek B:

Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí a termíny ich dosiahnutia

Znečisťujúca látka Priemerované obdobie Limitná hodnota
Častice PM10 1 deň 50 µg/m3 sa nesmie prekročiť viac ako

35-krát za kalendárny rok
kalendárny rok 40 µg/m3
Častice PM2,5 kalendárny rok Do 1. januára 2020: 25 µg/m3
Od 1. januára 2020: 20 µg/m3
SO2 1 h 350 µg/m3 sa nesmie prekročiť viac ako
24-krát za kalendárny rok
1 deň 125 µg/m3 sa nesmie prekročiť viac ako

3-krát za kalendárny rok
NO2 1 h 200 µg/m3 sa nesmie prekročiť viac ako
18-krát za kalendárny rok
kalendárny rok 40 µg/m3
CO Najväčšia denná 8-hodinová stredná hodnota1) 10 mg/m3
Pb kalendárny rok 0,5 µg/m3
Benzén kalendárny rok 5 µg/m3

2020-06-02 Slovnaft zrekonštruoval detské ihriská a odovzdal ich bratislavskej mestskej časti Ružinov

Na pôvodných miestach, ale úplne iné. Dve vynovené detské ihriská pri obytných blokoch ružinovského Vlčieho hrdla opäť slúžia deťom. Slovnaft investoval do rekonštrukcie 35 tisíc eur a ihriská odovzdal do správy mestskej časti Ružinov.

Symbolicky ku Dňu detí prevzala mestská časť Ružinov od Slovnaftu vynovené detské ihriská pri obytných blokoch Inovec a na Pohotovostnom sídlisku vo Vlčom hrdle. Obidve majú modernú bezpečnú dopadovú plochu, prevažovacie hojdačky, závesné hojdačky aj pre deti do troch rokov, šmykľavky, nové hracie prvky, lavičky a smetné koše.

Pre obnovu zanedbaných ihrísk sa Slovnaft rozhodol ešte v roku 2019. Do príprav renovácie vstúpilo sprísnenie podmienok legislatívy pre verejné plochy a ihriská ich teraz v plnom rozsahu spĺňajú. Obidve majú oplotenie pre bezpečnosť detí a zvýšenie hygieny priestoru, kde sa hrajú.

„Chceli sme vytvoriť rodinám v našom susedstve lepšie podmienky a rozšíriť možnosti, ako tráviť voľný čas s deťmi. Ihriská odovzdávame do správy mestskej časti. Budú tak mať pravidelnú údržbu a potrebnú starostlivosť“, uviedol Gabriel Szabó, CEO SLOVNAFT, a.s.

"Vlčie hrdlo bolo dlhé roky opomínanou súčasťou Ružinova a sme radi, že sa to začína meniť aj vďaka spolupráci so Slovnaftom. Detské ihriská sú miestom, kde sa stretávajú deti, rodičia, starí rodičia, a preto je pre nás dôležité, aby boli bezpečné a pekné. Vážime, že spoločnosť Slovnaft aj takto vyšla v ústrety nielen mestskej časti, ale najmä ľuďom, ktorí sa tu v okolí rozhodli žiť," povedal starosta Ružinova Martin Chren.

Slovnaft dlhodobo podporuje miestne komunity. V rámci grantového programu Dobrý sused poskytuje financie na projekty kultúrneho a sociálneho rozvoja mestských častí v okolí bratislavskej rafinérie.

Na miestne komunity pamätal Slovnaft aj po vypuknutí pandémie koronavírusu. Pre bratislavské nemocnice ešte v marci urýchlene kúpil 6 pľúcnych ventilátorov a na čerpacích staniciach Slovnaft rozdal zdravotníkom viac než 61 tisíc šálok kávy ako poďakovanie za ich náročnú prácu. Spustil tiež výrobu vlastnej dezinfekcie, aby zmiernil kritický nedostatok dezinfekčných prostriedkov na Slovensku. V rámci projektu 1000 litrov denne pre Slovensko Slovnaft daroval viac ako 33 000 litrov účinnej dezinfekcie nemocniciam, poskytovateľom zdravotnej a sociálnej starostlivosti, mestám, obciam a neziskovým organizáciám. Ďalších tisíc litrov dezinfekcie rozdal základným a materským školám v Bratislave pri ich opätovnom otvorení pre deti a malých žiakov.

2020-05-13 Program Talenty Novej Európy pomôže deťom a mladým ľuďom, aby sa ich nadanie nestalo obeťou krízy

Spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia rozhodli, že ani pandémia nepripraví talentované deti a mládež o finančnú podporu. Práve teraz potrebujú reálnu pomoc viac ako obvykle, aby sa ich talent nestal obeťou krízy. Za prísnych bezpečnostných opatrení sa preto odborníci z oblasti vedy, športu a kultúry zaoberali všetkými žiadosťami, ktoré prišli do 13. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy. Na základe ich rozhodnutia podporil Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou 59 detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Finančný grant v celkovej sume 66 tisíc eur si rozdelí 33 finalistov v kategórii Umenie a veda a 26 finalistov v kategórii Šport.

O rozdelení grantov rozhodovali výtvarníčka Ilona Németh, riaditeľ Konzervatória v Bratislave Peter Čerman, violončelista Jozef Lupták, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij, chemik zo SAV Tomáš Bertók, pedagóg  FTVŠ UK Ľubor Tománek, Ernö Kelecsényi viceprezident Slovenského zväzu hádzanárov (SZH), šéfredaktor a majiteľ portálu www.takurcitee.sk Denis Bohumil Schvarcz.

Porota posúdila 135 prijatých žiadostí talentovaných detí a mladých ľudí. Okrem dosiahnutých úspechov brala do úvahy, či majú jasnú predstavu o svojich cieľoch a na aký účel žiadajú grant.

V oblasti vedy je medzi podporenými talentmi 24-ročný biológ a matematik Miroslav Gašpárek. Doktorand na Oxforde sa venuje syntetickej biológii a počítačovému dizajnu biologických systémov. Vyštudoval biomedicínske inžinierstvo na Imperial College London a absolvoval výskumné stáže na Caltechu a na Stanforde. V rámci programu TalentGuide prednáša na stredných školách, aby medzi študentmi spopularizoval bioinžinierstvo a syntetickú biológiu. Pri popularizácii vedy využíva aj podcast pravidelnadavka.sk, bloguje na portáli sme.sk a v Denníku N.

Medzi mladými umelcami, ktorí získali grant, je Dominik György, študent Filmovej a Televíznej Fakulty Akadémie Múzických Umení – FAMU. Mladý talentovaný filmár sa z grantu chystá na nákup vytúženej techniky na tvorbu 2D a 3D animácií a postprodukčné práce, ktorú využije už pri svojom celovečernom debute, na ktorom práve pracuje. Hoci je ešte len v treťom ročníku bakalárskeho štúdia na katedre hranej filmovej réžie, už má na konte päť školských filmov, ktoré sa s úspechom premietajú na domácich aj svetových festivaloch. Jeden z ich bol dokonca nominovaný na najprestížnejšiu filmovú cenu na svete The Student Academy Awards.

Väčšina športovcov sa momentálne pripravuje na budúce súťaže doma a grant im spravidla pomôže pri doplnení športových potrieb. Grant na nákup športového vybavenia využije aj nádejná atlétka Rebeka Žibritová, ktorá v roku 2019 na Medzištátnom stretnutí výberov Čiech, Maďarska, Slovinska a Slovenska v behu na 300 m s prekážkami vybojovala bronzovú medailu a zvíťazila na Medzinárodnom žiackom mítingu European kids athletics games (EKAG) v Brne v prekážkovom behu na 100 m. Jej veľkým snom a cieľom je vybojovať si reprezentačný dres na súťaž olympijských nádejí EYOF organizovaných v roku 2021 na Slovensku a splniť náročný limit na majstrovstvá sveta 17-ročných.

"Ako každý rok, prekvapili ma mladí vedci, ktorí sa púšťajú do extrémne komplikovaných tém. Medzi adeptami sme mali stredoškoláka s veľmi podobnou témou, ako bola moja doktorská práca, čo je na tento vek skutočne obdivuhodné!" vyjadril sa člen poroty, chemik zo SAV Tomáš Bertók.

Tento ročník Talentov novej Európy bol náročnejší ako predošlé nielen pre vysoký počet naozaj výnimočných talentov, ale aj pre mimoriadne opatrenia proti šíreniu COVID 19. Porota musela pri udeľovaní grantov zohľadňovať aj zrušené preteky, odložené podujatia, či obmedzenia pri cestách do zahraničia.

„Aj v tomto náročnom čase pomôžeme deťom a mladým ľuďom na ceste za výnimočnými výsledkami. Granty pre najlepších sú ocenením ich disciplíny, vytrvalosti a odhodlania. Je to tiež forma poďakovania ich najbližším, pretože grant ich aspoň trochu v týchto ťažkých časoch odbremení od nákladov, ktoré si rozvoj talentu vyžaduje“, uviedol Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT a.s.

„Finalisti a finalistky 13. ročníka Talentov Novej Európy vynikajú okrem talentu aj vytrvalosťou, pracovitosťou a cieľavedomosťou, čo ich predurčuje k ďalším vynikajúcim výsledkom. Som presvedčená, že o mnohých z nich budeme ešte veľa počuť“, dodáva Szilvia Czuczor zo Stredoeurópskej nadácie.

Slovnaft so Stredoeurópskou nadáciou doteraz v grantovom programe TNE podporili 418 detí a mladých ľudí sumou takmer 845 tisíc eur.

Viac informácií o programe Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×