Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2020-04-08 O nových Zelených oázach po prvý raz rozhodovala aj verejnosť

Na Slovensku pribudne v tomto roku ďalších 23 nových alebo revitalizovaných zelených plôch. Vybudujú ich dobrovoľníci s podporou grantového programu Zelené oázy, ktorý im pomôže celkovou sumou 60 000 eur. 

V aktuálnom 14. ročníku environmentálneho programu Nadácie Ekopolis a Slovnaftu o víťazoch po prvý raz rozhodovala okrem grantovej komisie aj verejnosť. Medzi 23 podporených zelených oáz sa tak dostali aj projekty, ktoré získali v každom kraji pri verejnom hlasovaní najväčšiu podporu.

Finančná pomoc z grantu oživí zaujímavé a užitočné projekty. Obec Malinovo bude mať novú čerešňovú alej, občianske združenie Ďarmoty zrevitalizuje náučný chodník venovaný tradičným remeslám, vznikne nový cyklopoint, aj komunitné centrum vo vinohradoch, zamerané na ekologické vinohradníctvo. Vo verejnom hlasovaní ľudia rozhodli, že grantový program podporí aj obnovu tradičnej orechovej aleje medzi obcou Horné Orešany a kláštorom, či vznik náučného chodníka v unikátnom prostredí meandrov Hrona pri Telgárte na Horehroní.

Odborná komisia ešte vo februári vybrala zo 179 žiadostí o grant jedenásť najzaujímavejších, ktoré získali priamu podporu. Ďalších 26 projektov sa v marci uchádzalo o hlasy verejnosti. O finálnom rebríčku rozhodlo 19 114 hlasov. Grant získalo dvanásť projektov s najvyšším počtom hlasov.

„Na zelených oázach, podporených v tomto ročníku, budú ich autori pracovať od apríla do konca októbra 2020. Pre výnimočnú situáciu, spôsobenú epidémiou koronavírusu, je realizačná fáza rozšírená o prísne zdravotno-bezpečnostné opatrenia,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis. .

Zoznam podporených projektov v roku 2020 z grantového programu Zelené oázy nájdete TU.

Program Zelené oázy podporuje trvalú starostlivosť o oblasti, ktoré slúžia širokej verejnosti, chránia prírodu a presadzujú trvalú udržateľnosť. Nadácia Ekopolis a Slovnaft takto už 14 rokov motivujú aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás.

Podrobné informácie o podporených projektoch i celom programe Zelené oázy nájdete na www.ekopolis.sk a www.oazy.sk. Viac informácií poskytne aj programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,  048 / 470 10 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

2020-04-07 Slovnaft daruje každý deň 1000 litrov dezinfekcie proti šíreniu koronavírusu

 • Slovnaft daruje každý deň 1000 litrov dezinfekcie na ochranu pred šírením koronavírusu
 • o poskytnutie dezinfekcie môžu požiadať zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, neziskové organizácie či samosprávy na stránke slovnaftludom.sk

Bratislava, 7. apríl 2020 – Zvýšená hygiena a častá dezinfekcia priestorov patria k základným preventívnym opatreniam v boji proti šíreniu koronavírusu. Keďže na trhu je nedostatok týchto produktov, s výrobou vlastnej dezinfekcie začala v marci Skupina SLOVNAFT v dcérskej spoločnosti VÚRUP. Jej súčasné výrobné kapacity umožňujú poskytnúť časť dezinfekcie aj tam, kde je najviac potrebná.

Slovnaft daruje každý deň 1000 litrov dezinfekčného prípravku Slovnaft HYGI Fluid na miesta, ktoré je najviac potrebné chrániť pred rizikom ochorenia. O poskytnutie dezinfekcie môžu požiadať zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, neziskové organizácie či samosprávy za účelom dezinfekcie verejných priestorov prostredníctvom stránky www.slovnaftludom.sk/HygiPreLudi.

Dezinfekcia sa následne rozdelí v závislosti od požiadaviek a dohodne sa jej prevzatie.

„Darovanie dezinfekcie, ktorú sme začali v Slovnafte vyrábať, dopĺňa naše doterajšie aktivity, ktorými pomáhame na Slovensku zvládať súčasnú krízu. Hneď po vypuknutí pandémie sme pre nemocnice kúpili pľúcne ventilátory, na čerpacích staniciach sme zaviedli zadarmo výdaj kávy pre zdravotníkov, a teraz chceme naším produktom chrániť všetkých ohrozených. Prípravky na dezinfekciu patria medzi najžiadanejšie, o čom svedčí obrovský dopyt v celom regióne. Preto chceme zabezpečiť, aby sa dezinfekcia dostala do kľúčových verejných priestorov a každý deň ju darujeme zdravotníckym zariadeniam, domovom dôchodcov či inštitúciám alebo organizáciám, ktoré zabezpečujú verejný priestor,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Prípravok Slovnaft HYGI Fluid je univerzálny dezinfekčný prostriedok použiteľný na povrchy aj pokožku. Výrobok je zaregistrovaný pre bežné použitie príslušnými úradmi.

Slovnaft v súčasnosti dezinfekciu používa pri čistení vlastných priestorov, ako aj na čerpacích staniciach. Dezinfekciu poskytol aj bratislavskému magistrátu, ktorý ju následne rozdelil do mestských zariadení pre seniorov, organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, mestských častí a na čistenie vozidiel MHD. Slovnaft poskytol dezinfekciu aj zdravotníkom, napríklad do Národného onkologického ústavu, Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby a pre tiesňovú linku 155 (Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky).

Počas apríla sa dezinfekcia Slovnaft Hygi Fluid postupne dostane aj do širšieho predaja v rámci siete čerpacích staníc Slovnaft.

Vlastnú dezinfekciu vyrába aj materská spoločnosť Slovnaftu, spoločnosť MOL, rovnako ako spoločnosť INA v Chorvátsku. Cieľom všetkých troch spoločností patriacich do Skupiny MOL je podpora boja proti šíreniu koronavírusu, ochrana zamestnancov a zachovanie spoľahlivosti dodávok.

2020-03-25 Skupina SLOVNAFT vyrába vlastnú dezinfekciu na ochranu pred šírením koronavírusu

fluid logo

  • spoločnosť VÚRUP, člen Skupiny SLOVNAFT, začala v marci s výrobou dezinfekcie na ochranu pred šírením koronavírusu
  • dezinfekcia s názvom SLOVNAFT HYGI Fluid sa používa v rámci spoločností Skupiny SLOVNAFT a na čerpacích staniciach Slovnaft
  • vlastnú dezinfekciu začala vyrábať aj materská spoločnosť MOL v Maďarsku a spoločnosť INA v Chorvátsku

Bratislava, 25. marec 2020 – Spoločnosť VÚRUP, člen Skupiny SLOVNAFT, začal v marci s výrobou vlastnej dezinfekcie na ochranu pred šírením koronavírusu. Prípravok s názvom SLOVNAFT HYGI Fluid sa používa na dezinfekciu povrchov na čerpacích staniciach a v spoločnostiach patriacich do Skupiny SLOVNAFT, použiteľný je aj na dezinfekciu pokožky. Vyrobený je na báze etanolu a izopropanolu a už bol zaregistrovaný príslušnými úradmi.

VÚRUP prevádzkuje skúšobné laboratória, zaoberá sa geologickým prieskumom, výskumom a vývojom, ako aj výrobou rôznych špeciálnych produktov. Spoločnosť už krátko po výskyte prvých prípadov ochorenia novým koronavírusom otestovala výrobu vlastnej dezinfekcie a následne požiadala úrady o registráciu prípravku. V súčasnosti možná denná produkcia dezinfekcie predstavuje 8 000 litrov v závislosti od dostupnosti vstupných surovín. VÚRUP ju balí do jedno-, štvor- a desaťlitrových obalov a aktuálne sa hľadajú možnosti distribúcie na čerpacie stanice a na ďalšie miesta.

„Spoločnosť Slovnaft je strategickým podnikom na Slovensku, pre Slovensko a jeho obyvateľov zabezpečujeme kontinuálne zásobovanie ropnými výrobkami. Nemenej dôležitá pre nás je ochrana zamestnancov, preto v rámci prevencie používame vlastnú dezinfekciu proti šíreniu koronavírusu. Využívaním nášho prípravku sme zároveň obmedzili komerčné objednávky dezinfekcie, ktorá je teraz k dispozícii pre nemocnice, lekárne či ďalšie podniky,“ povedal CEO spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó.

S výrobou vlastnej dezinfekcie začala aj materská spoločnosť Slovnaftu, spoločnosť MOL, rovnako ako spoločnosť INA v Chorvátsku. Cieľom všetkých troch spoločností patriacich do Skupiny MOL je podpora boja proti šíreniu koronavírusu, ochrana zamestnancov a zachovanie spoľahlivosti dodávok. Celková výrobná kapacita na všetkých trhoch je 100 000 litrov dezinfekcie denne.

2020-03-20 SPOLOČNOSŤ SLOVNAFT DAROVALA NEMOCNICI PĽÚCNE VENTILÁTORY

Univerzitná Nemocnica v Bratislave získala vďaka spoločnosti Slovnaft 6 nových pľúcnych ventilátorov v hodnote takmer 170 000 EUR. V súčasnej situácii je nesmierne dôležité byť pripravený na veľký nával pacientov, ktorí budú potrebovať umelú pľúcnu ventilácie. Ide o  dôležité zariadenia, ktoré pomáhajú pacientom dýchať a využívajú sa aj pri zasiahnutí vírusom COVID-19. Prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu boli postupne inštalované do nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke, na Novorodeneckú kliniku M. Rusnáka v Petržalke a do nemocnice v Ružinove.

„Robíme naozaj všetko, čo pre našich pacientov, ako aj zdravotníkov treba, ale sú situácie, ako aj táto, na ktoré sa nedá dopredu pripraviť. Očakávaný nárast pacientov s potrebou umelej pľúcnej ventilácie, ktorý súvisí s vírusom COVID-19, bez rýchlej pomoci zakúpenia veľkého množstva prístrojov, by bolo ťažké zvládnuť. Takto vieme byť pripravení pomôcť našim pacientom.“ povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.

Pľúcne ventilátory sú rôznych typov a zohľadňujú potreby jednotlivých nemocníc. Ventilátor vyššej a strednej triedy v nemocnici na Antolskej je súčasťou ARO a JIS oddelenia. Novorodenecký intezivistický ventilátor má pomôcť práve tým najmenším. A transportným ventilátorom bude vybavená nemocnica v Ružinove. Prenosný ventilátor pomáha pri presunoch pacientov a dodáva im potrebný kyslík. Veríme, že prístroje v tejto situácii pomôžu zmierňovať dopady ochorení a prispejú k vyliečeniu pacientov. 

„Dostať zariadenia na Slovensko nebolo jednoduché, preto veľká vďaka patrí aj dodávateľskej spoločnosti. Tieto zariadenia dopĺňajú už vybavenie, ktoré sme pre nemocnicu zakúpili v minulosti. Ružinovská nemocnica okrem pľúcnych ventilátorov má totiž ako jediná na Slovensku k dispozícii aj unikátny prístroj na záchranu života pacientov, ktorým zlyhávajú pľúca. Vďaka tomu sa jej vybavenie dostalo na vyššiu úroveň,“ povedal Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s. 

Spoločnosť Slovnaft sa bude aj naďalej snažiť pomôcť zdravotníkom v tejto mimoriadnej situácii.

Foto: Univerzitná nemocnica Bratislava

2020-03-18 Opatrenia proti šíreniu koronavírusu v spoločnosti Slovnaft

AKTUALIZOVANÉ 20.3.2020

Slovnaft je jedným zo strategických podnikov na Slovensku a má dôležitú funkciu pri výrobe a dodávke palív. Spoločnosť preto zaviedla mimoriadne bezpečnostné opatrenia na ochranu svojich zamestnancov, spolupracovníkov a zákazníkov pred šírením nového koronavírusu, aby mohla ďalej obyvateľov kontinuálne zásobovať ropnými produktami.

Výber najdôležitejších prijatých opatrení.

Rafinéria Slovnaft:

 • Výroba pokračuje s minimálnym potrebným počtom zamestnancov tak, aby boli všetky technológie prevádzkované bezpečne, podľa platnej legislatívy. V rafinérii naďalej pracujú najmä zamestnanci vo výrobe, údržbe, logistike, energetike či v laboratóriách.
 • Zaviedlo sa preventívne meranie teploty pri vstupe do výrobnej zóny.
 • Zamestnanci, ktorí nemusia byť nevyhnutne na pracovisku, pracujú z domu. K dispozícii majú počítače aj ďalšie digitálne nástroje.
 • Zamestnancom sa postupne distribuujú ochranné rúška.
 • Zvýšili sa hygienické štandardy a pravidelne sa dezinfikujú spoločné priestory.
 • Obmedzili sa stretnutia v rámci firmy aj s externými partnermi.
 • Uzatvorili sa jedálne a výdajne stravy. Strava pre zamestnancov je zabezpečená formou rozvozu alebo prostredníctvom automatov.

Čerpacie stanice Slovnaft:

 • Pracovníkom na čerpacích staniciach sa postupne distribuujú ochranné rúška, rukavice a dezinfekčné prostriedky.
 • Zaviedli sa nové hygienické pravidlá a obsluha pravidelne dezinfikuje spoločné priestory a frekventované miesta a plochy (vrátane okolia samoobslužných kávovarov).
 • Na niektorých čerpacích staniciach bol upravený predaj občerstvenia Fresh Corner.
 • Na niektorých reštauráciách Fresh Corner sa vydáva balená teplá strava cez okienko alebo dvere, ďalšie sú do odvolania zatvorené.
 • Zatvorené sú všetky reštaurácie Fresh Corner a detské kútiky.
 • Zákazníkom odporúčame pri vstupe do čerpacej stanice používať ochranné pomôcky (rúško, šál, šatka) a používanie ochranných rukavíc.
 • Zákazníkom odporúčame, aby využívali najmä bezhotovostné platby a požiadali sme ich, aby do predajne vstupovali maximálne po dvoch.
 • Upravili sa otváracie hodiny na niektorých čerpacích staniciach na denný predaj.

Informácie o prevádzke čerpacích staníc sú priebežne aktualizované na tejto stránke: https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/koronavirus/

Pokiaľ vláda SR alebo úrady prijmú ďalšie preventívne opatrenia proti šíreniu nákazy, bude na ne operatívne reagovať aj spoločnosť Slovnaft.

2020-03-18 MOL Norge objavila v Severnom mori nové ložiská ropy a zemného plynu

BUDAPEŠŤ, 18. marca 2020 – MOL Norge a jej partneri objavili ložiská ropy a zemného plynu v offshore prieskumnej oblasti vzdialenej asi 200 km západne od Stavangeru. Lokalita v tejto časti Severného mora patrí Nórsku. MOL Norge AS je dcérskou spoločnosťou Skupiny MOL.

Prieskumný vrt v licenčnej oblasti 820S bol vedený do maximálnej hĺbky 2 652 metrov pod hladinou mora. Ložiská ropy a zemného plyn boli identifikované vo viacerých geologických útvaroch a testy preukázali zásoby v objeme približne 3 463 barelov ropného ekvivalentu za deň. Potenciálne uhľovodíkové zdroje v hlavnom ložisku sa pohybujú medzi 12 a 71 miliónmi barelov ekvivalentu ropy a plynu.

Komerčný význam objavených ložísk sa vyhodnotí po skončení technických prác.

Spoločnosť MOL Norge so 40 % podielom je operátorom​​ licencie 820S spolu s partnermi Lundin Norway (40 %), Wintershall Dea Norge (10 %) a Pandion Energy (10 %).

​Skupina MOL sa etablovala v Nórsku v roku 2015 po akvizícii 100 % vlastníctva spoločnosti Ithaca Petroleum Norge. Program prieskumných vrtov sa začal v roku 2018, po rekordne rýchlom splnení všetkých požiadaviek štátneho regulátora.

Portfólio prieskumu Skupiny MOL v Nórsku je zamerané na organickú náhradu uhľovodíkových rezerv Skupiny MOL.

2020-03-16 Opatrenia proti šíreniu koronavírusu na čerpacích staniciach Slovnaft

Opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu s cieľom ochrany zdravia zamestnancov, spolupracovníkov a zákazníkov prijíma aj najväčšia slovenská sieť čerpacích staníc Slovnaft.

Zaviedli sa nové hygienické pravidlá a obsluha pravidelne dezinfikuje spoločné priestory a frekventované miesta a plochy na čerpacích staniciach. Pre pracovníkov čerpacích staníc sa zároveň začali distribuovať ochranné rúška.

Medzi ďalšie prijaté opatrenia patria:

 • na niektorých čerpacích staniciach bol pozastavený predaj občerstvenia Fresh Corner s výnimkou predaja samoobslužnej kávy z kávomatu (pri dodržiavaní vyšších hygienických štandardov)
 • na vybraných 50 miestach je Fresh Corner naďalej v prevádzke, so skráteným predajom od 6.00 h do 20.00 h
 • boli uzatvorené všetky reštaurácie Fresh Corner
 • uzatvorili sa detské kútiky
 • zákazníkov sme požiadali, aby na platbu využívali najmä platobné karty a dodržiavali medzi sebou bezpečné odstupy
 • vodičov medzinárodnej kamiónovej prepravy a ich spolujazdcov žiadame, aby vstupovali do priestoru čerpacej stanice v ochrannom rúšku
 • na niektorých čerpacích staniciach sa skrátili otváracie hodiny

Informácie o prevádzke čerpacích staníc sú priebežne aktualizované na tejto stránke:

https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/koronavirus/

Pokiaľ vláda SR alebo úrady prijmú ďalšie preventívne opatrenia proti šíreniu nákazy, bude na ne operatívne reagovať aj sieť čerpacích staníc Slovnaft.

Slovnaft je spoločnosťou strategického významu a plní dôležitú funkciu z pozície výroby a dodávok palív. Spoločnosť zároveň prevádzkuje sieť čerpacích staníc, ktoré sú predmetom kritickej infraštruktúry štátu pre zásobovanie palivami. Výroba a distribúcia motorových palív z bratislavskej rafinérie pokračujú bez obmedzení.

2020-03-14 Slovnaft prijíma ďalšie opatrenia na ochranu zamestnancov a zákazníkov pred šírením koronavírusu, výroba pokračuje bez obmedzení

 • Slovnaft prijíma ďalšie opatrenia na ochranu zamestnancov pred šírením koronavírusu
 • výroba v bratislavskej rafinérii pokračuje bez obmedzení
 • preventívne opatrenia zavádzajú aj čerpacie stanice Slovnaft

Bratislava, 13. marec 2020 – Rafinérska spoločnosť a najväčší slovenský predajca motorových palív Slovnaft prijíma ďalšie opatrenia na ochranu svojich zamestnancov, spolupracovníkov a zákazníkov pred šírením koronavírusu. Cieľom je maximálne dodržiavanie hygienických pravidiel, obmedzenie stretnutí a zavedenie novej povinnosti pre zamestnancov informovať o riziku ochorenia. Výroba v bratislavskej rafinérii pokračuje bez obmedzení, preventívne opatrenia zavádzajú aj čerpacie stanice.

Slovnaft svojich zamestnancov priebežne informuje o vývoji situácie a prijímaných opatreniach od začiatku februára. Zamestnanci už zrušili bežné domáce i zahraničné pracovné cesty a nahradili ich digitálnymi nástrojmi, zrušili sa podujatia a školenia. Výrazne sa tiež obmedzili stretnutia a návštevy v rámci celej spoločnosti.

Rozšírila sa možnosť práce z dome a môžu ju využívať všetci, u ktorých nie je nevyhnutná prítomnosť na pracovisku. V rámci spoločnosti sa tiež pravidelne dezinfikujú spoločné priestory. Od budúceho týždňa Slovnaft uzatvorí jedálne a výdajne stravy a jedlá pre zamestnancov bude zabezpečovať formou rozvozu alebo prostredníctvom automatov. Zavedie sa tiež preventívne meranie teploty pri vstupe do výrobnej zóny spoločnosti.

 „Aj našim zodpovedným prístupom môžeme rozhodnúť o tom, aký priebeh bude mať pandémia nielen vo firme, ale aj doma, v krajine. Dodržiavaním zvýšených hygienických štandardov, obmedzením kontaktov na nevyhnutnú úroveň, väčšou digitalizáciou práce, zodpovedným prístupom každého z nás doma i v práci, sa vieme lepšie pripraviť na najbližšie náročné týždne. Ako spoločnosť strategického významu urobíme všetko preto, aby sme zabezpečili pre Slovensko  a jej obyvateľov kontinuálne zásobovanie ropnými výrobkami,“ povedal Gabriel Szabó, generálny riaditeľ Slovnaftu.

O opatreniach na ochranu pred šírením infekčného ochorenia boli informovaní aj pracovníci na čerpacích staniciach. Zároveň sa zavádzajú nové hygienické pravidlá a v snahe zamedziť šíreniu nákazy obsluha pravidelne dezinfikuje spoločné priestory a frekventované miesta a plochy na čerpacích staniciach.

Rafinéria Slovnaft je spoločnosťou strategického významu a plní dôležitú funkciu z pozície výroby a dodávok palív. Spoločnosť je zároveň prevádzkovateľom siete čerpacích staníc, ktoré sú predmetom kritickej infraštruktúry štátu pre zásobovanie palivami.

Cieľom všetkých prijatých opatrení preto je, aby bola zabezpečená bezpečnosť zamestnancov, spolupracovníkov a zákazníkov a zároveň zachovaná kontinuita výroby a dodávok produktov na trh.

2020-03-09 Slovnaft otvára nový ročník absolventského programu Growww

  • GROWWW je ročný platený program pre absolventov vysokých škôl a univerzít s praxou maximálne jeden rok od ukončenia štúdia, ktorí chcú naštartovať svoju kariéru v poprednej medzinárodnej spoločnosti
  • Slovnaft tento rok hľadá 18 mladých ľudí na pozície v oblasti chémie, elektrotechniky, strojárstva, logistiky, financií, predaja, obchodu, podpory biznisu a IT
  • Prihlasovanie do programu GROWWW je otvorené do 24. apríla 2020 na stránke www.slovnaft.sk/growww

Bratislava, 9. marec 2020 – Slovnaft opäť otvára svoje brány absolventom vysokých škôl a univerzít prostredníctvom medzinárodného programu GROWWW. V 14. ročníku programu ponúka 18 pracovných pozícií s nástupným platom 1 200 eur a širokou ponukou odmien a benefitov. Cieľom programu je pripraviť nové generácie odborníkov, ktorí budú mať príležitosť učiť sa v jednom z najkomplexnejších priemyselných odvetví a pripraviť sa na výzvy budúcnosti. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke www.slovnaft.sk/growww do 24. apríla 2020.

Program GROWWW ponúka absolventom vysokých škôl a univerzít jedinečnú príležitosť, ako naštartovať kariéru ihneď po ukončení štúdia v spoločnosti Slovnaft, alebo v niektorej z ďalších spoločností patriacich do materskej Skupiny MOL.

Spoločnosť Slovnaft tento rok hľadá 18 mladých ľudí na pracovné pozície v oblasti chémie, elektrotechniky, strojárstva, logistiky, financií, predaja, obchodu, podpory biznisu a informačných technológií. Záujemcovia s maximálne ročnou praxou od ukončenia vysokoškolského štúdia sa môžu v rámci tohto programu uchádzať o ďalších viac ako 100 pracovných miest v centrále Skupiny MOL v Budapešti, ako aj v ďalších spoločnostiach Skupiny MOL pôsobiacich v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Taliansku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku a v Slovinsku.

Vybraní kandidáti získajú počas roka v programe GROWWW komplexný prehľad o činnostiach spoločnosti Slovnaft, ako aj materskej Skupiny MOL vo všetkých ich podnikateľských a funkčných oblastiach. Získajú tiež vedomosti a zručnosti prostredníctvom programu Business Education, osobne sa stretnú s vedením spoločnosti a vybudujú si sieť profesionálnych vzťahov. S prvými pracovnými úlohami im pomôže školiteľ, na ktorého sa budú môcť kedykoľvek obrátiť a po úspešnom ukončení programu získajú trvalé pracovné miesto s atraktívnym platom a pestrou ponukou odmien a benefitov.

„Každoročne sa do programu Growww hlásia kandidáti, ktorí hľadajú uplatnenie v spoločnostiach so silným menom. V absolventskom programe sme zamestnali viac ako 400 mladých ľudí, z nich takmer 80 % v Skupine SLOVNAFT našlo svoje uplatnenie a z mnohých sa stali úspešní odborníci a manažéri. Pre mňa osobne je to ďalším dôkazom, že Slovnaft je jedným z najatraktívnejších zamestnávateľov v regióne. Tak ako aj v predošlých ročníkoch, je pre nás dôležité priviesť do spoločnosti mladých a motivovaných ľudí, ktorí prinášajú nápady a majú chuť sa zapojiť do rôznych zaujímavých projektov,“ uviedla Alžbeta Grácová, riaditeľka Ľudských zdrojov Slovnaftu.

Viac informácií o programe GROWWW a hľadaných pracovných pozíciách nájdete na stránke www.slovnaft.sk/growww

2020-02-21 Zisk Skupiny MOL za rok 2019 prekonal aktualizovaný celoročný výhľad

 • V roku 2019 dosiahla EBITDA úroveň 2,44 miliardy USD a prekonala aktualizovaný výhľad, a to aj napriek negatívnemu výsledku väčšiny makro ukazovateľov v poslednom štvrťroku. Oproti predošlému roku zisk klesol o 9 %.
 • Výkonnosť divízie Upstream sa vo 4. štvrťroku zvýšila a celoročná ťažba dosiahla 111 000 barelov ropného ekvivalentu denne (boepd). Prekonala tak výhľad na rok 2019, ktorý bol na úrovni 110 000 boepd. EBITDA Upstreamu bola medziročne o 17 % nižšia, najmä pre nižšie ceny na trhu.
 • Čistá CCS EBITDA divízie Downstream klesla o 13 % na 866 miliónov USD v dôsledku nižších rafinérskych a petrochemických marží.
 • EBITDA divízie Služby zákazníkom sa vo 4. štvrťroku 2019 zvýšila o 30 % vo vyjadrení v lokálnej mene a o 24 % v USD, za celý rok 2019 sa zisk divízie zvýšil o 18 %.
 • Spolu s predpokladaným 6-mesačným príspevkom z ropných polí ACG v Azerbajdžane, Skupina MOL v roku 2020 očakáva očistenú CSS EBITDA na úrovni 2,5 miliardy USD.

Budapešť, 21. februára 2020 Skupina MOL dnes oznámila výsledky za rok 2019. Napriek výzvam a volatilite externého prostredia v závere roka, Skupina MOL dosiahla vo 4. štvrťroku očistenú CCS EBITDA na úrovni 598 miliónov USD. Očistená CCS EBITDA za celý rok predstavuje 2,44 miliardy USD, a prekonala tak nedávno aktualizovaný ročný výhľad. V porovnaní s rokom 2018 sa tvorba hotovosti (free cash flow) v súvislosti so strategickými transformačnými projektmi spoločnosti znížila a v roku 2019 predstavovala 356 miliónov USD.

Ťažba divízie Upstream sa vo 4. štvrťroku postupne zvyšovala a celoročne ostala prakticky bez zmeny na úrovni
111 000 boepd (barelov za deň), čo je mierne nad pôvodným výhľadom. Nižšie ceny ropy a plynu spôsobili, že EBITDA z ťažby bola v porovnaní s rokom 2018 o 17 % nižšia. Prieskum a ťažba sú pre Skupinu MOL naďalej kľúčovými zdrojmi príjmov a v roku 2019 generovali hotovosť vo výške takmer 700 miliónov USD. Divízia Upstream Skupiny MOL má na rok 2020 stanovené dva ciele. Prvým je úspešné zavŕšenie akvizície a integrácia ACG aktív, ktoré zvýšia ťažbu o približne 20 000 bpd (barelov za deň), druhým je ďalšia maximalizácia hodnoty a tvorba hotovosti z existujúcich ťažobných aktív prostredníctvom efektívneho manažmentu.

Čistá CCS EBITDA divízie Downstream klesla v roku 2019 o 13 % na 866 miliónov USD a plne sa do nej premietli slabšie makroekonomické ukazovatele. Vo 4. štvrťroku očistená CCS EBITDA klesla na 191 miliónov USD, čo je o 21 % menej v porovnaní so 4. štvrťrokom 2018. Dôvodom boli slabšie rafinérske aj petrochemické marže v závere minulého roka, pričom rafinérske marže sa v januári a februári 2020 zotavili. Dopyt po motorových palivách v regióne bol počas roka 2019 silný, vzrástol o 3,4 percenta, a podporil tak výsledky divízie Downstream.

Projekt Polyol pokračuje podľa harmonogramu a v súlade s rozpočtom. V roku 2019 boli zavŕšené najväčšie stavebné práce a ukončenie projektu je na úrovni okolo 50 %.

V roku 2019 sa definitívne rozhodlo o investičným projekte hlbšieho spracovania ropy v rafinérii INA v chorvátskej Rijeke, ktorý transformuje Donwstream INA na udržateľný a ziskový segment. Projekt zahŕňa aj výstavbu výrobnej jednotky na pozdržné koksovanie. Jej nábeh sa očakáva v roku 2023.

Divízia Služby zákazníkom bola v roku 2019 pomyselnou hviezdou Skupiny MOL. Jej EBITDA vo 4. štvrťroku 2019  medziročne stúpla pri vyjadrení v lokálnej mene o 30 % (o 24 % v USD). Divízia tak uzavrela ďalší silný rok s dvojciferným rastom. Služby zákazníkom dosiahli niekoľko dôležitých míľnikov, vrátane 30 % príspevku z nepalivových marží k celkovej marži divízie za rok 2019. Pokračovalo zavádzanie nepalivového konceptu a počet rekonštruovaných miest Fresh Corner stúpol na 877 z 687 v roku 2018.

Segment Gas Midstream dosiahol vo 4. štvrťroku EBITDA 71 miliónov USD. Je to o 48 % viac ako v predošlom roku, pretože neistota okolo rusko-ukrajinskej dohody o tranzite plynu významne zvýšila dopyt. Prevádzkové náklady klesli o viac ako 10 %, keďže spotreba palivového plynu a straty v sieti klesli. Klesla tiež cena zemného plynu.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi komentoval výsledky takto: 

“V roku 2019 sme dosiahli silné finančné výsledky, dokonca sme mierne prekročili náš zvýšený výhľad EBIDTA, a to aj napriek slabšiemu externému prostrediu.

Dosiahli sme tiež dôležitý míľnik na našej ceste transformácie do roku 2030. Schválili sme akvizíciu významných aktív Upstreamu v Azerbajdžane, dosiahli sme 50 % dokončenosť nášho vlajkového Projektu Polyol a naša divízia Služieb zákazníkom zaznamenala rekordný rok.

So svojimi pevnými základmi a napriek narastajúcim globálnym neistotám sa pozeráme do roku 2020 s optimizmom. Aj vďaka novým aktívam očakávame rast zisku na báze EBITDA na približne 2,5 miliardy USD pri cene ropy Brent okolo USD 60/bbl a pri konzervatívnych výhľadoch petrochémie. To by nám malo poskytnúť dostatok peňažných tokov na pokrytie našich investícií do strategických projektov.” 

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×