Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2020-05-07 Slovnaft daroval takmer 33 000 litrov dezinfekcie

Bratislavská rafinéria Slovnaft sa aktívne zapojila do boja proti koronavírusu. V uplynulých týždňoch rozdala po celom Slovensku takmer 33 000 litrov dezinfekcie, ktorá je prevenciou proti šíreniu nebezpečnému ochorenia. Slovnaft daroval dezinfekčný prípravok Slovnaft Hygi Fluid samosprávam, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, domovom sociálnych služieb, neziskovým organizáciám a ďalším žiadateľom.

Najväčší záujem o dezinfekciu prejavili samosprávy. Slovnaft daroval takmer 16 000 litrov prípravku pre 101 miest a obcí Slovenska. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytol viac ako 7000 litrov dezinfekcie a domovom sociálnych služieb vyše 4500 litrov. Neziskové organizácie a ďalší žiadatelia dostali vyše 5000 litrov prípravku Slovnaft Hygi Fluid.

Dezinfekciu Slovnaft Hygi Fluid vyrába VÚRUP, dcérska spoločnosť Slovnaftu. S jej produkciou začala krátko po vypuknutí pandémie koronavírusu, v čase, keď bol na trhu nedostatok týchto prípravkov. V súčasnosti už je na slovenskom trhu dostatok dezinfekcie a vzhľadom k pozitívnemu vývoju počtu ochorení sa urýchlilo uvoľňovanie karanténnych opatrení aj otváranie ekonomiky. Prípravok Slovnaft Hygi Fluid je v predaji na čerpacích staniciach Slovnaft.

2020-05-07 Skupina MOL vykázala v prvom štvrťroku čistú stratu 152 miliónov USD

 • spoločnosť dosiahla v prvom štvrťroku 2020 čistú stratu vo výške 152 miliónov USD v dôsledku rozsiahlych devízových strát a strát zo zásob spôsobených oslabením forintu a padajúcimi cenami ropy
 • podnikateľské aktivity boli silné až do polovice marca, keď obmedzenie pohybu v súvisiace s pandémiou začalo vážne ovplyvňovať všetky divízie
 • EBITDA v Upstreame klesla v prvom štvrťroku v dôsledku oveľa nižších cien ropy a plynu o 35 % na 185 miliónov USD
 • čistá CCS EBITDA v Downstreame stúpla v prvom štvrťroku vďaka zdvojnásobeniu rafinérskych marží z nízkych hodnôt na 295 miliónov USD
 • EBITDA divízie Služby pre zákazníkov zostala v prvom štvrťroku stabilná na úrovni 88 miliónov USD, keď obmedzenie pohybu v marci vymazalo predošlý rast
 • efekty pandémie a ekonomickej krízy sa v plnej sile prejavili v apríli a všetky divízie museli čeliť ešte väčším výzvam a komplikáciám

Budapešť, 7. mája 2020 - Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok 2020. Rozsiahle straty zo zásob a devízových operácií viedli k tomu, že MOL vykázal čistú stratu 152 miliónov USD. Je to prvý prejav krízy súvisiacej s pandémiou. Podnikateľské aktivity boli silné až do polovice marca, čo odráža CCS EBITDA vo výške 622 miliónov USD, ale pandémia už v posledných dvoch-troch marcových týždňoch začala vážne ovplyvňovať celé podnikanie a situácia sa v apríli ďalej zhoršovala. Z dôvodu nepredvídateľného vonkajšieho prostredia bol cieľ EBITDA pre rok 2020 stiahnutý a výhľad kapitálových výdavkov sa znížil o viac ako 25 %.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: „COVID-19 formuje a ovláda svet a energetický priemysel. Pandémia a následná hospodárska kríza vrhajú dlhý tieň na našu celkovú výkonnosť v roku 2020. Jednotlivci, ako aj spoločnosti vstúpili do obdobia neistoty, aká nám pravdepodobne nikdy predtým ani nenapadla. Aj keď bojujeme proti pandémii a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili našich ľudí, našich zákazníkov a partnerov, usilovne pracujeme aj na zabezpečení toho, aby spoločnosť MOL mohla fungovať aj v extrémnych scenároch a aby z tejto krízy nakoniec mohla vyjsť ešte silnejšia. Naši odhodlaní kolegovia, vysoko kvalitné aktíva, silná súvaha a náš odolný integrovaný podnikateľský model nám pomôžu prejsť cez tieto neznáme vody. Už sme urobili niekoľko zložitých rozhodnutí, ktoré nám pomôžu dosiahnuť neutrálny vplyv hotovosť, udržať našu likviditu a finančnú flexibilitu a umožnia nám využiť príležitosti, ktoré môžu vzniknúť na ceste k normalizácii situácie.“

 • Upstream Q1: V dôsledku extrémne nízkych cien ropy od začiatku marca klesla EBITDA v Upstreame v prvom štvrťroku na 185 miliónov USD. Objem ťažby ropy a zemného plynu bol 110,6 mboepd, čo je v dôsledku prirodzeného poklesu v strednej a východnej Európe medziročne o 4 % menej. V prvom štvrťroku sa MOL ako operátor ropného poľa sústredil na offshore prieskum ropy a zemného plynu v teritoriálnych vodách Nórska s predbežným odhadom vyťažiteľných zdrojov medzi 12 - 71 miliónmi barelov.

Aktualizácia za apríl: MOL úspešne ukončil akvizíciu podielov spoločnosti Chevron v Azerbajdžane, od ktorej kúpil 9,57 % podiel na ropnom poli ACG a 8,9 % podiel na plynovode Baku-Tbilisi-Ceyhan. Novo zavedené OPEX a CAPEX opatrenia reflektovali pokles cien na približne 25 USD/barel ropy. V Pakistane blok TAL v súčasnosti ťaží len na približne 50 % kapacity, čím sa prispôsobil odstávke rafinérií spôsobenej poklesom dopytu počas koronakrízy. Priemerná cena ropy Brent bola v apríli v priemere okolo 18,5 USD/bbl, čo je menej ako polovica úrovne za prvý štvrťrok. Klesali aj ceny zemného plynu, čo naznačuje výrazne slabší výhľad v druhom štvrťroku.

 • Downstream Q1: Čistá CCS EBITDA sa v prvom štvrťroku zdvojnásobila a vďaka zdvojnásobeniu rafinérskych marží medziročne stúpla z nízkej úrovne na 295 miliónov USD. Projekt Polyol zaznamenal v závere prvého štvrťroka 60-percentnú dokončenosť. Pandémia ovplyvňuje aj dodávateľský reťazec projektu a komplikuje mobilizáciu pracovnej sily. Celý vplyv súčasnej situácie na harmonogram projektu zatiaľ nie je možné posúdiť, ale očakáva sa sklz.

Aktualizácia za apríl: Rafinérie boli v prevádzke na 70 až 75 % výkonu a etylénové jednotky fungovali s kapacitou 90 %. Rafinérska marža bola v apríli 9 USD/bbl, ale výrazne sa prepadla; petrochemická marža je od polovice marca na 500 - 600 EUR/t. Všetky hlavné logistické trasy a systémy sú v prevádzke.

 • Služby pre zákazníkov Q1: EBITDA v lokálnych menách vzrástla o 4 % (88 miliónov USD), ale obmedzenia pohybu a extrémne podmienky podnikania v posledných 2 - 3 týždňoch marca vymazali veľkú časť silného rastu, ktorý bol zaznamenaný v prvom štvrťroku v palivovom aj nepalivovom segmente.

Aktualizácia za apríl: Predaj motorových palív sa prepadol v celej sieti o približne 35 – 40 %, v poslednom čase sa ale pomaly zlepšuje. Predaj nepalivového tovaru a marža spočiatku klesli, ale predaj občerstvenia sa v posledných týždňoch zlepšil a sortiment sa rozšíril. Výsledky za nepalivový segment sú len o 10 až 20 % pod úrovňou minulého roka.

 • Midstream – preprava zemného plynu Q1: EBITDA medziročne vzrástla o 9 % na úroveň 71 miliónov USD, čo bolo spôsobené vyšším prepraveným objemom a nižšími prevádzkovými nákladmi. Domáce objemy prepravy boli rovnaké, kým objemy vývozu sa v prvom štvrťroku zvýšili o 39 %. OPEX klesol vzhľadom na nižšiu spotrebu plynu v súlade s nižšími nákupnými cenami plynu.

2020-04-29 Pri výrobe ochranných prostriedkov pre zdravotníctvo sa používajú aj polyméry zo Slovnaftu

 • pri výrobe ochranných prostriedkov pre zdravotníctvo na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sa používajú aj polyméry zo Slovnaftu
 • využívajú sa pri výrobe rúšok, ochranných odevov či injekčných striekačiek
 • petrochemické výrobky dodáva spoločnosť na domáci trh aj do zahraničia

Bratislava, 29. apríl 2020 – V reakcii na šírenie koronavírusu sa v tomto roku výrazne zvýšil dopyt po ochranných prostriedkoch pre zdravotníctvo. Pri ich výrobe sa používajú aj polyméry zo Slovnaftu. Na produkciu ochranných prostriedkov proti šíreniu ochorenia COVID-19 sú vhodné polyméry z bratislavskej rafinérie – polypropylén a polyetylén.

Slovnaft vyrába oba typy polymérov vo forme granulátu – malých plastových guličiek. Z nich sa následne vyrába široké spektrum produktov: od obalových materiálov, hračiek, vecí pre domácnosť i záhradu až po ochranné pomôcky. Na základne požiadaviek odberateľov dokážu odborníci v spoločnosti poradiť, ktorý typ polyméru je pre požadovaný produkt vhodný.

Napríklad pri výrobe ochranných prostriedkov pre zdravotníctvo a výrobkov, ktoré sú určené pre medicínske a farmaceutické aplikácie, je dôležitá vysoká chemická aj mechanická čistota polymérov a ich konzistentná kvalita. Polyméry musia byť bez zbytočných chemických prímesí, bez zápachu a nesmú obsahovať žiadne mechanické nečistoty. Ich kvalita musí vyhovovať legislatíve, ktorá platí v zdravotníctve, napríklad Európskemu liekopisu.

Polypropylén zo Slovnaftu používajú odberatelia na výrobu netkaných textílií, z ktorých sa následne vyrábajú zdravotnícke ochranné prostriedky: ochranné rúška, jednorazové ochranné odevy alebo súčasti respirátorov. Polyetylén aj polypropylén majú široké využitie ako obalové materiály farmaceutických výrobkov.

Z kombinácie polyetylénu a polypropylénu odberatelia vyrábajú injekčné striekačky a laboratórne príslušenstvo na testy.

Na domáci trh dodáva Slovnaft zhruba šestinu svojej produkcie, zvyšok vyváža do zahraničia. Rafinéria pokrýva dopyt v okruhu 1000 kilometrov od Bratislavy. Granulát sa exportuje balený vo vreciach alebo v cisternách. Najväčšími odberateľmi sú Nemecko, Poľsko a Maďarsko, spoločnosť vyváža aj do Českej republiky, Talianska, Rumunska, na Ukrajinu a na Balkánsky polostrov.

Výrobky z polymérov vyrábaných Slovnafte a používané v zdravotníctve

Polypropylén – TATREN Výrobky z netkaných textílií: rúška, jednorazové zdravotnícke obleky, súčasti respirátorov
Ďalšie výrobky: obaly na tabletky, laboratórne misky, odmerky, vialky
Polyetylén – BRALEN+ Obaly: fólie, vrecká rôznych veľkostí, fľaštičky, tuby, vrchnáky, uzávery

 

2020-04-15 Slovnaft preventívne testuje zamestnancov na koronavírus

 • Slovnaft začal preventívne testovať svojich zamestnancov vo výrobnej zóne na koronavírus
 • PCR testami už bolo otestovaných viac ako 1000 ľudí, všetky výsledky boli negatívne
 • testovanie prebieha v pravidelných intervaloch, rozšírené bude o sérologické testy

Bratislava, 15. apríl 2020 – Rafinérska spoločnosť Slovnaft začala pred Veľkou nocou testovať svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Ide o ďalšie z opatrení s cieľom chrániť zdravie zamestnancov a zabezpečiť chod výroby. Zatiaľ bolo otestovaných viac ako 1000 ľudí, všetky testy boli negatívne. Okrem PCR testov pribudnú aj sérologické vyšetrenia krvi.

Slovnaft zaviedol prísne opatrenia z dôvodu zaistenia vysokej ochrany zamestnancov už od samého začiatku vzniku epidémie. Používanie účinnej ochrany dýchacích ciest a očí, zvýšená hygiena, dezinfekcia rúk i samotných prevádzkových priestorov, meranie telesnej teploty a zníženie počtu zamestnancov na nevyhnutné minimum patria už niekoľko týždňov k štandardom v areáli bratislavskej rafinérie. Vykonávanie testov na prítomnosť koronavírusu je ďalšou vrstvou nášho komplexného systému ochrany zamestnancov.

„Práca v rafinérii sa nedá vykonávať z domu, preto je testovanie zamestnancov, ktorí od začiatku pandémie pravidelne dochádzajú do Slovnaftu, našou prirodzenou zodpovednosťou. Ako strategický podnik zároveň máme zodpovednosť aj voči štátu a komunitám, aby sme v mimoriadnej situácii dodávali potrebné produkty,“ povedal CEO Slovnaftu Gabriel Szabó.

Pri testovaní sa Slovnaft sústredí na zamestnancov vo výrobnej zóne, teda tých, ktorí sú kľúčoví pre zachovanie prevádzky podniku. Testujú sa nielen vlastní zamestnanci, ale aj dlhodobí externí dodávatelia, s ktorými zamestnanci prichádzajú pravidelne do kontaktu. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť šíreniu vírusu  identifikovaním tých, ktorí nemajú príznaky, avšak môžu ohroziť ostatných.

Testovanie pre Slovnaft zabezpečuje súkromné laboratórium. Testuje sa formou PCR testu, ktorý sa vykonáva stermi z nosa a hrdla. Doposiaľ bolo otestovaných viac ako 1000 ľudí, všetky výsledky boli negatívne. V prípade pozitívneho nálezu má rafinéria pripravené špeciálne postupy pre okamžitú intervenciu na zabránenie rozšírenia nákazy v rámci podniku a zachovania kontinuity podnikania.

Slovnaft bude zamestnancov opakovane testovať vždy po približne 8 – 10 dňoch. Neskôr k PCR testom pribudnú aj krvné, sérologické testy, ktoré sa budú robiť raz za mesiac. Kombináciou týchto testov dokáže firma efektívne manažovať rôzne stupne ochrany zdravia zamestnancov vo vzťahu k aktuálnej úrovni rizika súvisiaceho s nákazou koronavírusom.

S testovaním zamestnancov tento mesiac začala aj rafinéria MOL v Maďarsku, ktorá je rovnako ako Slovnaft súčasťou Skupiny MOL.

testovanie1 testovanie2 testovanie3 testovanie3

2020-04-08 Skupina MOL garantuje bezpečné zásobovanie po prijatí optimalizovaných 
výrobných a finančných opatrení

 • Skupina MOL v reakcii na pandémiu COVID-19 a ekonomickú situáciu zaviedla zdravotné, bezpečnostné, výrobné a finančné opatrenia
 • MOL stiahol svoj tohtoročný cieľ EBITDA, znížil investičné aj prevádzkové náklady
 • Výroba pokračuje bez prerušenia podľa optimalizovaného harmonogramu a s objemom výroby podľa aktuálnych potrieb

Budapešť 8. apríla 2020 - Skupina MOL zaviedla opatrenia, ktoré zmierňujú dopady súčasnej situácie na Skupinu a umožnia, aby MOL vyšiel z tejto krízy silnejší. Skupina MOL sa zameriava na ochranu zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov, svojou prevádzkou minimalizuje šírenie COVID-19 a objemy výroby prispôsobuje zmenám dopytu na trhu. Prevádzkové náklady a kapitálové výdavky sa podstatne znížia, aby mala Skupina k dispozícii hotovosť, ktorá jej umožní fungovať v tomto náročnom období aj v prípade dlhšej krízy.

Skupina MOL sa flexibilne prispôsobuje neustále sa meniacej situácii. V uplynulých týždňoch zaviedla rôzne opatrenia a využila nové riešenia na zníženie pravdepodobnosti infekcie medzi zamestnancami a zákazníkmi. Tieto preventívne opatrenia sú zavedené v maloobchode, downstreame aj upstreame. Znižujú sociálne kontakty, zvyšujú povedomie o hygienických opatreniach, zabezpečujú pre zamestnancov ochranné pomôcky, upravujú harmonogram zmenovej práce na prevádzkach aj pri ťažbe, nariaďujú testovanie zamestnancov kľúčových prevádzok a prácu z domu pre všetkých, u ktorých je to možné.

Mimoriadne opatrenia krajín, v ktorých pôsobí Skupina MOL, viedli v súvislosti s COVID-19 k čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pohybu, čo výrazne spomalilo hospodársku činnosť v strednej a východnej Európe – kľúčovom regióne Skupiny MOL. Skupina MOL aktualizovala svoje finančné a prevádzkové ciele, aby posilnila svoju odolnosť.

V dôsledku neistoty okolo trvania a dosahu pandémie koronavírusu, extrémnej nestálosti externého prostredia a nepredvídateľnosti dopytu vo všetkých segmentoch podnikania, Skupina MOL

 • Stiahla svoj cieľ EBITDA pre rok 2020;
 • Znížila pre rok 2020 kapitálové výdavky o 25 % pod hranicu 1,5 miliardy USD revíziou všetkých projektov a odložením všetkých investícií, ktoré môžu byť posunuté;
 • Komplexne preskúmala prevádzkové náklady s cieľom udržať hotovosť;
 • Rozhodla o udržaní dostatočnej likvidity aj po ukončení transakcie s ACG, po ktorej bude k dispozícii približne 2,0 - 2,5 miliardy USD, čo umožní zvládnuť aj potenciálne dlhšiu krízu a chopiť sa príležitostí hneď po návrate do normálu;
 • Ponechá si zisk po zdanení z roku 2019 až do úplnej normalizácie situácie, keď by sa mohol na základe rozhodnutia akcionárov vyplatiť ako dividendy.

Predseda predstavenstva a generálny Riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi uviedol:

„Svet čelí bezprecedentnej výzve. Náš život sa za posledných pár týždňov úplne zmenil. Energetický priemysel, aj keď má lepšiu pozíciu na zvládnutie ekonomických ťažkostí ako iné segmenty, vstúpil do obdobia neistoty, s akým sa pravdepodobne nikdy predtým nestretol a scenáre siahajú až do extrémov, ktoré boli ešte pred pár týždňami nepredstaviteľné.

Skupina MOL už veľakrát preukázala svoju adaptabilitu, keď v minulosti úspešne prekonala niekoľko šokov. Dokázali sme, že sme schopní úspešne fungovať vo vysoko volatilnom externom prostredí, a to nielen vďaka našim vysoko kvalitným aktívam, nášmu odolnému integrovanému podnikateľskému modelu a – čo je najdôležitejšie – našej špecializovanej a vysoko kvalifikovanej pracovnej sile. Skupina MOL vstúpila do tohto zložitého obdobia v dobrej kondícii. Som si istý, že z neho vyjdeme ešte silnejší a s dôležitými skúsenosťami.

Všetko to súvisí s našimi investíciami do ľudského kapitálu - odbornou prácou takmer 25 000 mojich kolegov. V mnohých krajinách máme veľa aktív, ale naši ľudia sú pre našu schopnosť odolávať kľúčoví. Robíme a budeme robiť všetko pre ochranu ich zdravia, najmä u tých, ktorí musia byť fyzicky prítomní na pracoviskách, aby sme zaistili kontinuitu podnikania a bezpečnosť dodávok.

Som nesmierne hrdý na svojich kolegov, ktorí prišli s nápadom zameniť výrobu mazív za výrobu dezinfekčných prostriedkov. Aj keď to mohlo byť v bežných časoch dobrou podnikateľskou ideou, dnes je našou povinnosťou a zodpovednosťou prichádzať s inovatívnymi nápadmi a riešeniami, ktoré pomôžu spomaliť šírenie vírusu, budú chrániť našich zamestnancov a pomôžu v boji proti epidémii jednotlivým vládam, štátnym orgánom a komunitám v krajinách, kde pôsobíme. Som presvedčený, že správanie Skupiny MOL v čase krízy ukáže jej skutočný charakter a silu. Skupina MOL je odhodlaná zostať zdrojom stability vo svete sužovanom neistotou a znova potvrdiť, že jej miesto je v prvej lige energetických spoločností.”

Aktualizácia prevádzky kľúčových divízií:

 • V Upstreame sa v prvom štvrťroku pohybovala ťažba okolo 110 mboepd, čo bolo v súlade s plánom. Nižší dopyt po palivách, naplnené skladovacie kapacity a znížený výkon rafinérií však môžu u niektorých medzinárodných aktív viesť k dočasnému obmedzeniu ťažby. Potenciálne to môže byť vykompenzované nízkou cenou ropy. Vzhľadom na neisté makroekonomické prostredie meníme plán ťažby na 115 - 120 mboepd zo 120 mboepd (za predpokladu 6-mesačného príspevku od ACG).
 • Downstream. Obmedzenie pohybu v kľúčových krajinách nášho podnikania spôsobilo u hlavných skupín výrobkov významný pokles dopytu o 20 – 40 %. Aj keď táto situácia predstavovala veľkú výzvu a vyžadovala si neustálu optimalizáciu výroby našich kľúčových produktov, využívame atraktívne marže a udržiavame všetky rafinérie v prevádzke. Skupina MOL naďalej garantuje bezpečnú a stabilnú dodávku ropných produktov a chemikálií vo všetkých štátoch, kde má hlavné podnikateľské aktivity.
 • Služby zákazníkom. Po silných prevádzkových a finančných výsledkoch prvého štvrťroka zaznamenala Skupina MOL klesajúci predaj v dôsledku uzavretia hraníc a obmedzenia spoločenských aktivít. Skupina MOL preto preorientovala svoju prevádzku, aby zabezpečila spoľahlivé a bezpečné dodávky palív a služby v sieti čerpacích staníc a zachovala si kladný hotovostný tok. Aj v tejto divízii Skupina pozastavila stiahla svoje ciele a usmernenia na rok 2020, pretože nie je známy čas trvania opatrení obmedzujúcich cestovanie.

2020-04-08 O nových Zelených oázach po prvý raz rozhodovala aj verejnosť

Na Slovensku pribudne v tomto roku ďalších 23 nových alebo revitalizovaných zelených plôch. Vybudujú ich dobrovoľníci s podporou grantového programu Zelené oázy, ktorý im pomôže celkovou sumou 60 000 eur. 

V aktuálnom 14. ročníku environmentálneho programu Nadácie Ekopolis a Slovnaftu o víťazoch po prvý raz rozhodovala okrem grantovej komisie aj verejnosť. Medzi 23 podporených zelených oáz sa tak dostali aj projekty, ktoré získali v každom kraji pri verejnom hlasovaní najväčšiu podporu.

Finančná pomoc z grantu oživí zaujímavé a užitočné projekty. Obec Malinovo bude mať novú čerešňovú alej, občianske združenie Ďarmoty zrevitalizuje náučný chodník venovaný tradičným remeslám, vznikne nový cyklopoint, aj komunitné centrum vo vinohradoch, zamerané na ekologické vinohradníctvo. Vo verejnom hlasovaní ľudia rozhodli, že grantový program podporí aj obnovu tradičnej orechovej aleje medzi obcou Horné Orešany a kláštorom, či vznik náučného chodníka v unikátnom prostredí meandrov Hrona pri Telgárte na Horehroní.

Odborná komisia ešte vo februári vybrala zo 179 žiadostí o grant jedenásť najzaujímavejších, ktoré získali priamu podporu. Ďalších 26 projektov sa v marci uchádzalo o hlasy verejnosti. O finálnom rebríčku rozhodlo 19 114 hlasov. Grant získalo dvanásť projektov s najvyšším počtom hlasov.

„Na zelených oázach, podporených v tomto ročníku, budú ich autori pracovať od apríla do konca októbra 2020. Pre výnimočnú situáciu, spôsobenú epidémiou koronavírusu, je realizačná fáza rozšírená o prísne zdravotno-bezpečnostné opatrenia,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis. .

Zoznam podporených projektov v roku 2020 z grantového programu Zelené oázy nájdete TU.

Program Zelené oázy podporuje trvalú starostlivosť o oblasti, ktoré slúžia širokej verejnosti, chránia prírodu a presadzujú trvalú udržateľnosť. Nadácia Ekopolis a Slovnaft takto už 14 rokov motivujú aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás.

Podrobné informácie o podporených projektoch i celom programe Zelené oázy nájdete na www.ekopolis.sk a www.oazy.sk. Viac informácií poskytne aj programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,  048 / 470 10 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

2020-04-07 Slovnaft daruje každý deň 1000 litrov dezinfekcie proti šíreniu koronavírusu

 • Slovnaft daruje každý deň 1000 litrov dezinfekcie na ochranu pred šírením koronavírusu
 • o poskytnutie dezinfekcie môžu požiadať zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, neziskové organizácie či samosprávy na stránke slovnaftludom.sk

Bratislava, 7. apríl 2020 – Zvýšená hygiena a častá dezinfekcia priestorov patria k základným preventívnym opatreniam v boji proti šíreniu koronavírusu. Keďže na trhu je nedostatok týchto produktov, s výrobou vlastnej dezinfekcie začala v marci Skupina SLOVNAFT v dcérskej spoločnosti VÚRUP. Jej súčasné výrobné kapacity umožňujú poskytnúť časť dezinfekcie aj tam, kde je najviac potrebná.

Slovnaft daruje každý deň 1000 litrov dezinfekčného prípravku Slovnaft HYGI Fluid na miesta, ktoré je najviac potrebné chrániť pred rizikom ochorenia. O poskytnutie dezinfekcie môžu požiadať zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, neziskové organizácie či samosprávy za účelom dezinfekcie verejných priestorov prostredníctvom stránky www.slovnaftludom.sk/HygiPreLudi.

Dezinfekcia sa následne rozdelí v závislosti od požiadaviek a dohodne sa jej prevzatie.

„Darovanie dezinfekcie, ktorú sme začali v Slovnafte vyrábať, dopĺňa naše doterajšie aktivity, ktorými pomáhame na Slovensku zvládať súčasnú krízu. Hneď po vypuknutí pandémie sme pre nemocnice kúpili pľúcne ventilátory, na čerpacích staniciach sme zaviedli zadarmo výdaj kávy pre zdravotníkov, a teraz chceme naším produktom chrániť všetkých ohrozených. Prípravky na dezinfekciu patria medzi najžiadanejšie, o čom svedčí obrovský dopyt v celom regióne. Preto chceme zabezpečiť, aby sa dezinfekcia dostala do kľúčových verejných priestorov a každý deň ju darujeme zdravotníckym zariadeniam, domovom dôchodcov či inštitúciám alebo organizáciám, ktoré zabezpečujú verejný priestor,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Prípravok Slovnaft HYGI Fluid je univerzálny dezinfekčný prostriedok použiteľný na povrchy aj pokožku. Výrobok je zaregistrovaný pre bežné použitie príslušnými úradmi.

Slovnaft v súčasnosti dezinfekciu používa pri čistení vlastných priestorov, ako aj na čerpacích staniciach. Dezinfekciu poskytol aj bratislavskému magistrátu, ktorý ju následne rozdelil do mestských zariadení pre seniorov, organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, mestských častí a na čistenie vozidiel MHD. Slovnaft poskytol dezinfekciu aj zdravotníkom, napríklad do Národného onkologického ústavu, Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby a pre tiesňovú linku 155 (Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky).

Počas apríla sa dezinfekcia Slovnaft Hygi Fluid postupne dostane aj do širšieho predaja v rámci siete čerpacích staníc Slovnaft.

Vlastnú dezinfekciu vyrába aj materská spoločnosť Slovnaftu, spoločnosť MOL, rovnako ako spoločnosť INA v Chorvátsku. Cieľom všetkých troch spoločností patriacich do Skupiny MOL je podpora boja proti šíreniu koronavírusu, ochrana zamestnancov a zachovanie spoľahlivosti dodávok.

2020-03-25 Skupina SLOVNAFT vyrába vlastnú dezinfekciu na ochranu pred šírením koronavírusu

fluid logo

  • spoločnosť VÚRUP, člen Skupiny SLOVNAFT, začala v marci s výrobou dezinfekcie na ochranu pred šírením koronavírusu
  • dezinfekcia s názvom SLOVNAFT HYGI Fluid sa používa v rámci spoločností Skupiny SLOVNAFT a na čerpacích staniciach Slovnaft
  • vlastnú dezinfekciu začala vyrábať aj materská spoločnosť MOL v Maďarsku a spoločnosť INA v Chorvátsku

Bratislava, 25. marec 2020 – Spoločnosť VÚRUP, člen Skupiny SLOVNAFT, začal v marci s výrobou vlastnej dezinfekcie na ochranu pred šírením koronavírusu. Prípravok s názvom SLOVNAFT HYGI Fluid sa používa na dezinfekciu povrchov na čerpacích staniciach a v spoločnostiach patriacich do Skupiny SLOVNAFT, použiteľný je aj na dezinfekciu pokožky. Vyrobený je na báze etanolu a izopropanolu a už bol zaregistrovaný príslušnými úradmi.

VÚRUP prevádzkuje skúšobné laboratória, zaoberá sa geologickým prieskumom, výskumom a vývojom, ako aj výrobou rôznych špeciálnych produktov. Spoločnosť už krátko po výskyte prvých prípadov ochorenia novým koronavírusom otestovala výrobu vlastnej dezinfekcie a následne požiadala úrady o registráciu prípravku. V súčasnosti možná denná produkcia dezinfekcie predstavuje 8 000 litrov v závislosti od dostupnosti vstupných surovín. VÚRUP ju balí do jedno-, štvor- a desaťlitrových obalov a aktuálne sa hľadajú možnosti distribúcie na čerpacie stanice a na ďalšie miesta.

„Spoločnosť Slovnaft je strategickým podnikom na Slovensku, pre Slovensko a jeho obyvateľov zabezpečujeme kontinuálne zásobovanie ropnými výrobkami. Nemenej dôležitá pre nás je ochrana zamestnancov, preto v rámci prevencie používame vlastnú dezinfekciu proti šíreniu koronavírusu. Využívaním nášho prípravku sme zároveň obmedzili komerčné objednávky dezinfekcie, ktorá je teraz k dispozícii pre nemocnice, lekárne či ďalšie podniky,“ povedal CEO spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó.

S výrobou vlastnej dezinfekcie začala aj materská spoločnosť Slovnaftu, spoločnosť MOL, rovnako ako spoločnosť INA v Chorvátsku. Cieľom všetkých troch spoločností patriacich do Skupiny MOL je podpora boja proti šíreniu koronavírusu, ochrana zamestnancov a zachovanie spoľahlivosti dodávok. Celková výrobná kapacita na všetkých trhoch je 100 000 litrov dezinfekcie denne.

2020-03-20 SPOLOČNOSŤ SLOVNAFT DAROVALA NEMOCNICI PĽÚCNE VENTILÁTORY

Univerzitná Nemocnica v Bratislave získala vďaka spoločnosti Slovnaft 6 nových pľúcnych ventilátorov v hodnote takmer 170 000 EUR. V súčasnej situácii je nesmierne dôležité byť pripravený na veľký nával pacientov, ktorí budú potrebovať umelú pľúcnu ventilácie. Ide o  dôležité zariadenia, ktoré pomáhajú pacientom dýchať a využívajú sa aj pri zasiahnutí vírusom COVID-19. Prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu boli postupne inštalované do nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke, na Novorodeneckú kliniku M. Rusnáka v Petržalke a do nemocnice v Ružinove.

„Robíme naozaj všetko, čo pre našich pacientov, ako aj zdravotníkov treba, ale sú situácie, ako aj táto, na ktoré sa nedá dopredu pripraviť. Očakávaný nárast pacientov s potrebou umelej pľúcnej ventilácie, ktorý súvisí s vírusom COVID-19, bez rýchlej pomoci zakúpenia veľkého množstva prístrojov, by bolo ťažké zvládnuť. Takto vieme byť pripravení pomôcť našim pacientom.“ povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.

Pľúcne ventilátory sú rôznych typov a zohľadňujú potreby jednotlivých nemocníc. Ventilátor vyššej a strednej triedy v nemocnici na Antolskej je súčasťou ARO a JIS oddelenia. Novorodenecký intezivistický ventilátor má pomôcť práve tým najmenším. A transportným ventilátorom bude vybavená nemocnica v Ružinove. Prenosný ventilátor pomáha pri presunoch pacientov a dodáva im potrebný kyslík. Veríme, že prístroje v tejto situácii pomôžu zmierňovať dopady ochorení a prispejú k vyliečeniu pacientov. 

„Dostať zariadenia na Slovensko nebolo jednoduché, preto veľká vďaka patrí aj dodávateľskej spoločnosti. Tieto zariadenia dopĺňajú už vybavenie, ktoré sme pre nemocnicu zakúpili v minulosti. Ružinovská nemocnica okrem pľúcnych ventilátorov má totiž ako jediná na Slovensku k dispozícii aj unikátny prístroj na záchranu života pacientov, ktorým zlyhávajú pľúca. Vďaka tomu sa jej vybavenie dostalo na vyššiu úroveň,“ povedal Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s. 

Spoločnosť Slovnaft sa bude aj naďalej snažiť pomôcť zdravotníkom v tejto mimoriadnej situácii.

Foto: Univerzitná nemocnica Bratislava

2020-03-18 Opatrenia proti šíreniu koronavírusu v spoločnosti Slovnaft

AKTUALIZOVANÉ 20.3.2020

Slovnaft je jedným zo strategických podnikov na Slovensku a má dôležitú funkciu pri výrobe a dodávke palív. Spoločnosť preto zaviedla mimoriadne bezpečnostné opatrenia na ochranu svojich zamestnancov, spolupracovníkov a zákazníkov pred šírením nového koronavírusu, aby mohla ďalej obyvateľov kontinuálne zásobovať ropnými produktami.

Výber najdôležitejších prijatých opatrení.

Rafinéria Slovnaft:

 • Výroba pokračuje s minimálnym potrebným počtom zamestnancov tak, aby boli všetky technológie prevádzkované bezpečne, podľa platnej legislatívy. V rafinérii naďalej pracujú najmä zamestnanci vo výrobe, údržbe, logistike, energetike či v laboratóriách.
 • Zaviedlo sa preventívne meranie teploty pri vstupe do výrobnej zóny.
 • Zamestnanci, ktorí nemusia byť nevyhnutne na pracovisku, pracujú z domu. K dispozícii majú počítače aj ďalšie digitálne nástroje.
 • Zamestnancom sa postupne distribuujú ochranné rúška.
 • Zvýšili sa hygienické štandardy a pravidelne sa dezinfikujú spoločné priestory.
 • Obmedzili sa stretnutia v rámci firmy aj s externými partnermi.
 • Uzatvorili sa jedálne a výdajne stravy. Strava pre zamestnancov je zabezpečená formou rozvozu alebo prostredníctvom automatov.

Čerpacie stanice Slovnaft:

 • Pracovníkom na čerpacích staniciach sa postupne distribuujú ochranné rúška, rukavice a dezinfekčné prostriedky.
 • Zaviedli sa nové hygienické pravidlá a obsluha pravidelne dezinfikuje spoločné priestory a frekventované miesta a plochy (vrátane okolia samoobslužných kávovarov).
 • Na niektorých čerpacích staniciach bol upravený predaj občerstvenia Fresh Corner.
 • Na niektorých reštauráciách Fresh Corner sa vydáva balená teplá strava cez okienko alebo dvere, ďalšie sú do odvolania zatvorené.
 • Zatvorené sú všetky reštaurácie Fresh Corner a detské kútiky.
 • Zákazníkom odporúčame pri vstupe do čerpacej stanice používať ochranné pomôcky (rúško, šál, šatka) a používanie ochranných rukavíc.
 • Zákazníkom odporúčame, aby využívali najmä bezhotovostné platby a požiadali sme ich, aby do predajne vstupovali maximálne po dvoch.
 • Upravili sa otváracie hodiny na niektorých čerpacích staniciach na denný predaj.

Informácie o prevádzke čerpacích staníc sú priebežne aktualizované na tejto stránke: https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/koronavirus/

Pokiaľ vláda SR alebo úrady prijmú ďalšie preventívne opatrenia proti šíreniu nákazy, bude na ne operatívne reagovať aj spoločnosť Slovnaft.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×