Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2020-02-06 Slovnaft zmodernizoval monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia v Podunajských Biskupiciach

 • Slovnaft zmodernizoval monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia v Podunajských Biskupiciach
 • na monitorovacej stanici sa vymenili všetky analyzátory a rozšíril sa rozsah meraní o tuhé znečisťujúce látky PM2,5
 • výsledky meraní sú verejnosti dostupné na stránke SHMÚ v časti kvalita ovzdušia

BRATISLAVA, 6. februára 2020 – Slovnaft zmodernizoval svoju monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia v Podunajských Biskupiciach. Na monitorovacej stanici sa vymenili všetky analyzátory a rozsah meraní sa rozšíril o tuhé znečisťujúce látky PM2,5, čo sú malé prachové častice alebo sadze. V tomto roku sa plánuje obnova monitorovacej stanice Slovnaftu v Rovinke a na budúci rok ďalšej stanice vo Vlčom hrdle. Modernizácia všetkých meracích staníc bude stáť 600 000 eur.

V rámci modernizácie monitorovacej stanice v Podunajských Biskupiciach sa vymenil celý merací kontajner a nainštalovali sa nové imisné analyzátory na meranie ozónu (O3), oxidov dusíka (NO, NO2, NOx), oxidu siričitého (SO2), oxidu uhoľnatého (CO), metánu (CH4), nemetánových uhľovodíkov (NMHC), celkových uhľovodíkov (THC) a tuhých znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 v ovzduší. Meracia stanica meria vplyv Slovnaftu na čistotu ovzdušia, ale aj vplyv dopravy či ďalších znečisťovateľov ovzdušia.

Informácie o kvalite ovzdušia sú zverejňované na informačnom paneli umiestnenom priamo na stanici, v spoločnosti Slovnaft, ako aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis). Slovnaft sprístupnil vlani v júli ako prvý priemyselný podnik na Slovensku dáta zo svojich monitorovacích staníc širokej verejnosti.

Dodávateľom analyzátorov je spoločnosť HORIBA, ktorej techniku využívajú aj slovenské štátne inštitúcie a priemyselné podniky. Pri inštalácii nových meracích prístrojov sa uskutočnila úplná kontrola monitorovacej stanice akreditovanou skupinou a laboratóriami. Výsledky kontroly by mali byť známe vo februári. Následne vydá Národná energetická spoločnosť, ktorá je akreditovaným inšpekčným orgánom správu o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a skúšky automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, kde bude uvedené či meracie prístroje spoločnosti Slovnaft spĺňajú požiadavky na umiestnenie aj kvalitu meraní. Po tomto podá Slovnaft žiadosť na trvalú prevádzku monitorovacej stanice.

2020-01-29 Slovnaft otvoril novú čerpaciu stanicu v Novom Meste nad Váhom

 • Slovnaft otvoril novú čerpaciu stanicu v Novom Meste nad Váhom
 • súčasťou čerpacej stanice je predajňa Fresh Corner
 • najväčšia sieť čerpacích staníc sa tak rozširuje na 254 po celom Slovensku

Bratislava, 29. januára – Čerpaciu stanicu Slovnaft nájdu motoristi už aj v Novom Meste nad Váhom neďaleko odbočky na areál Zelená voda. Ide už o 254 stanicu v rámci najväčšej siete čerpacích staníc na Slovensku.

Nová čerpacia stanica Slovnaft v Novom Meste nad Váhom sa nachádza za kruhovým objazdom, jeden kilometer od zjazdu z diaľnice pri odbočke k areálu rekreačného strediska Zelená voda. Je to prvá čerpacia stanica siete Slovnaft v tejto lokalite.

Okrem motorových palív EVO a EVO Plus majú zákazníci novej čerpacej stanice k dispozícii aj stojan na LPG a Ad blue. Takisto môžu využívať služby nabíjačky na elektromobily alebo si priamo do auta natankovať kvapalinu do ostrekovača pri výdajných stojanoch palív.

Možnosť občerstvenia ponúka motoristom predajňa Fresh Corner. Okrem lahodnej kávy si môžu pochutnať na hot-dogoch, bagetách a na mieste dopekanom sladkom a slanom pečive.

Slovnaft otvoril novú čerpaciu stanicu v Novom Meste nad Váhom

Slovnaft otvoril novú čerpaciu stanicu v Novom Meste nad Váhom

Slovnaft otvoril novú čerpaciu stanicu v Novom Meste nad Váhom

2020-01-27 Začína sa 13. ročník grantového programu Talenty Novej Európy

 • talentované deti a mladí ľudia v oblasti vedy, športu a umenia môžu získať finančný grant od spoločnosti Slovnaft a Stredoeurópskej nadácie v celkovej hodnote 66 000 eur
 • uzávierka prihlášok do programu Talenty Novej Európy je 24. februára 2020
 • Stredoeurópska nadácia a Slovnaft za 12 rokov podporili takmer 400 mladých talentov viac ako 770 000 eurami

BRATISLAVA, 27. januára 2020 – Talentované deti a mladí ľudia majú do 24. februára 2020 šancu uchádzať sa o finančný príspevok na rozvoj svojho talentu. Slovnaft a Stredoeurópska nadácia opäť rozdelia granty v oblasti umenia, vedy a športu v celkovej hodnote 66 000 eur.

Grantový program Talenty Novej Európy (TNE) je určený pre všetkých od 8 do 25 rokov, ktorí vynikajú svojím talentom a chcú v ňom aj naďalej napredovať. Finančnú podporu môžu využiť na zakúpenie hudobného nástroja, športového výstroja alebo vedeckého vybavenia, či na účasť na súťažiach, workshopoch a kurzoch, kde prezentujú nielen seba, ale aj Slovensko. Veľa z týchto podujatí sa koná v zahraničí a pre mnohé rodiny s nadanými deťmi je účasť na nich finančne náročná. Aj z tohto dôvodu vidia Slovnaft a Stredoeurópska nadácia veľký význam v podpore talentov, ktoré už v mladom veku dosahujú vynikajúce výsledky.

O udelení grantov pre hudobníkov, hercov, výtvarníkov, vedcov a športovcov budú rozhodovať odborné poroty. Aj tento rok sa na mladé talenty odborným okom pozrú výtvarníčka Ilona Németh, riaditeľ Konzervatória Peter Čerman, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij a pedagóg FTVŠ UK Ľubor Tománek.

„Dvanásť rokov grantového programu nás utvrdilo v tom, že talent je len časť úspechu. Ak nadané deti budeme podporovať v ďalšom rozvoji a motivovať ich, majú väčšiu šancu dosiahnuť to, čo chcú“, uviedla Szilvia Czuczor, výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie.

Slovnaft a Stredoeurópska nadácia za uplynulých 12 rokov podporili 391 mladých talentov sumou 778 891 eur. V minulom roku získalo grant v celkovej hodnote 66 000 eur 65 detí a mladých ľudí. Rovnaká suma bude rozdelená aj v roku 2020.

„Investíciou do rozvoja mladých ľudí im pomáhame priblížiť sa k svojmu vytúženému cieľu. Sme radi, že Slovnaft môže zároveň podporovať budúcnosť mládeže aj našej krajiny,“ povedal Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft.

Viac informácií ako aj prihlášku k programu Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

O Stredoeurópskej nadácii

Stredoeurópska nadácia už 25 rokov podporuje umelecké, vzdelávacie a občianske aktivity. Pomáha komunitám, ktoré sa starajú o cenné artefakty kultúrneho a prírodného dedičstva, podporuje projekty zamerané na dialóg, osvetu a zdieľanie hodnôt a názorov. Prostredníctvom vlastného nadačného programu Dunajský fond poskytuje platformu pre efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu aktérov v území rieky Dunaj a sústreďuje ľudské a finančné zdroje pre zlepšovanie a ochranu verejných priestranstiev na rieke.

Kontaktná osoba:

SLOVNAFT, a. s.
Anton Molnár - hovorca a riaditeľ Komunikácie
anton.molnar@slovnaft.sk
tel: +421 905 393 161

Stredoeurópska nadácia (CEF)
Juraj Tedla - koordinátor programu
cef@cef.sk
tel.: +421 918 707 397

2019-12-23 Slovnaft končí na bratislavskej burze cenných papierov

 • s akciami Slovnaftu sa už nebude obchodovať na bratislavskej burze cenných papierov
 • Slovnaft sa stane súkromnou akciovou spoločnosťou

Bratislava, 23. decembra 2019 – Spoločnosť MOL Nyrt. ako jediný akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s., uzavrela proces výkupu akcií SLOVNAFT, a.s. Z tohto dôvodu sa ukončí obchodovanie s akciami Slovnaftu na regulovanom trhu cenných papierov na Burze cenných papierov v Bratislave.

Na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosť SLOVNAFT, a.s., požiadala bratislavskú burzu o skončenie obchodovania so všetkými emisiami jej akcií vedenými pod všetkými príslušnými identifikátormi ISIN, ktoré boli prijaté na obchodovanie na tomto regulovanom trhu.

V dôsledku tohto kroku sa po ukončení procesu tzv. delistingu, s plánovaným posledným obchodným dňom 23. decembra 2019, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., stane súkromnou akciovou spoločnosťou.

2019-12-19 Petrochemická výroba v Slovnafte je po generálnych revíziách opäť v prevádzke

 • petrochemická časť rafinérie Slovnaft je po jesenných generálnych revíziách opäť v prevádzke
 • investície do údržby a modernizácie na troch výrobných jednotkách dosiahli takmer 38 miliónov eur
 • súčasťou prác bol aj projekt na zníženie emisií oxidov dusíka

BRATISLAVA, 19. decembra 2019 – Petrochemická časť rafinérie Slovnaft je po jesenných generálnych revíziách opäť v štandardnej prevádzke.  Údržba a modernizácia na troch výrobných jednotkách si vyžiadali investície takmer 38 miliónov eur, súčasťou prác bol aj projekt na zníženie emisií oxidov dusíka.

Generálne revízie, teda rozsiahla údržba a modernizácia zariadení, sa v Slovnafte vykonávajú pravidelne. Tieto práce nie je možné uskutočniť počas bežného chodu výrobných jednotiek. Celkovo prispievajú k efektívnejšej, spoľahlivejšej a bezpečnej prevádzke rafinérie.

V roku 2019 sa v rafinérii Slovnaft uskutočnili historicky najväčšie generálne revízie. Rozdelené boli do dvoch fáz. V prvej polovici roka bolo pre generálne revízie a technologické zarážky odstavených 21 výrobných zariadení v rámci rafinérskej výroby. Na jeseň nasledovali tri petrochemické výrobné jednotky. Celkové investície v rámci generálnych revízií v roku 2019 predstavovali zhruba 113 miliónov eur.

2019-12-17 Slovnaft zbiera použitý kuchynský olej už na 212 čerpacích staniciach

 • Slovnaft zbiera použitý kuchynský olej na 212 čerpacích staniciach v 118 mestách a obciach na Slovensku
 • Od spustenia zberu použitého kuchynského oleja odovzdali zákazníci na čerpacích staniciach Slovnaft takmer 200 ton oleja
 • Partnerom ekologického projektu Aj kvapka oleja sa ráta je spoločnosť Meroco, ktorá olej spracuje a následne z neho vyrobí biopalivovú zložku do motorovej nafty

BRATISLAVA, 17. decembra 2019 – Slovenské domácnosti majú výrazne širšiu možnosť, kde môžu odovzdať použitý kuchynský olej. Spoločnosť Slovnaft v predvianočnom čase, kedy sa viac varí a vypráža, zvýšila počet čerpacích staníc, na ktorých zbiera použitý olej z domácností. Možno ho odovzdať už na 212 čerpacích staniciach v 118 mestách a obciach. Odovzdaním použitého kuchynského oleja ľudia chránia životné prostredie. Ak ho len tak vylejú do kanalizácie, olej znečistí vodu a láka hlodavce. Ak ho odovzdajú na recykláciu, šetria vodu, a zároveň prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Použitý kuchynský olej sa recykluje a vyrobí sa z neho biopalivová zložka do motorovej nafty. Z jedného litra oleja je to až 0,9 l biopalivovej zložky.

Na recykláciu je vhodný akýkoľvek rastlinný olej okrem kokosového. Je nepodstatné, či slúžil na vyprážanie alebo ako nálev potravín. Dôležité je zbierať čistý olej, bez zvyškov potravín, šťavy z mäsa a vody. Odporúča sa zliať ho cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo pôvodného obalu. Olej následne stačí odovzdať obsluhe na čerpacej stanici Slovnaft. Zákazníci klubu BONUS získajú za každý deciliter odovzdaného oleja jeden bonusový bod.

Spoločnosť Slovnaft spustila projekt Aj kvapka oleja sa ráta v roku 2011. Po pilotnom zbere oleja na vybraných čerpacích staniciach sa projekt najskôr rozšíril na 10 čerpacích staníc a postupne sa služba zberu použitého kuchynského oleja rozširovala. Doteraz Slovnaft vďaka svojim zákazníkom, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie, vyzbieral takmer 200 ton použitého kuchynského oleja. Následne z neho partnerská spoločnosť Meroco vyrába biopalivovú zložku do motorovej nafty.

Zoznam čerpacích staníc, kde je možné odovzdať použitý kuchynský olej nájdete na tejto stránke:

https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/zber-pouziteho-kuchynskeho-oleja/

2019-12-02 Štefana Svitka čaká najvyprahnutejšia púšť sveta

BRATISLAVA, 2. decembra 2019 – Trojnásobný majster Európy, viacnásobný majster SR v enduro a cross country a najúspešnejší slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko v úvode januára 2020 po jedenásty raz štartuje vo farbách Slovnaft Rally Teamu na prestížnej Rely Dakar.

Najťažšie motoristické preteky sveta od 5. januára do 17. januára 2020 preveria jazdcov v tom najhoršom slova zmysle. Zo saudskoarabskej Džiddy do cieľa v Qiddiye neďaleko Rijádu ich čaká trať dlhá 7 800 km. Špeciálne etapy majú celkovo 5 000 km, pričom tie najdlhšie prekročia 450 km. Jazdcov čaká najvyprahnutejšia púšť sveta, kde teploty často vystupujú až na 45 °C a príroda tam ukazuje svoju najkrutejšiu tvár.

Na predchádzajúcom Dakare Štefana Svitka prinútila odstúpiť porucha motorky. Tento rok sa však už naplno sústredil na prípravu na Dakar 2020: „Vážnejšie zdravotné problémy sa mi doteraz vyhýbali a v príprave sa mi podarilo vyhrať preteky v Grécku“. Slovenský motocyklový reprezentant suverénne zvíťazil na tohtoročnej Serres rely v Grécku, kde po siedmich etapách prišiel do cieľa s takmer hodinovým náskokom. „Zostávajúci čas chcem využiť na doladenie formy a kondície a podrobnejšie si preštudujeme aj jednotlivé etapy,“ dopĺňa Svitko.

Svitko zostáva aj tento rok verný značke KTM s továrenskou podporou od výrobcu motocykla priamo na Dakare. Počas púštneho dobrodružstva bude Števovi asistovať mechanik Zlatko Novosád a ostatní členovia Slovnaft Rally Teamu.

Dakar je o detailoch, maličkostiach. O výsledku nerozhoduje iba forma, kondička a technický stav motorky, preto sa na nadchádzajúci ročník pozerám triezvo a s rešpektom. Bude to o to náročnejšie, že sa bude jazdiť v novom teréne, ale túto nevýhodu budú mať všetci jazdci rovnakú. Určite zabojujem zo všetkých síl o čo najlepší výsledok,“ hovorí Svitko.

Od svojej premiéry na Dakare v roku 2010 štartoval Štefan Svitko vo všetkých ročníkoch s podporou Slovnaftu. Hneď na prvom Dakare v kategórii motocyklov obsadil trináste miesto a získal titul Najúspešnejší nováčik.

Nasledujúci rok pre poruchu na motorke nedokončil ôsmu etapu a musel odstúpiť. O dva roky neskôr mal nepríjemný pád a zo súťaže odstúpil len tri etapy pred koncom. V roku 2013 skončil deviaty, ale v rokoch 2012 a 2015 obsadil celkovo piate priečky. V roku 2016 triumfoval na 2. mieste. V roku 2018 po páde v 10. etape a zranenie ramena predčasne Dakar ukončil a minulý rok Dakar kvôli poruche motorky do cieľa nedojazdil. Aj v ročníkoch, ktoré pre techniku alebo pád nedokončil, mal našliapnuté na popredné priečky.

Fanúšikovia Dakaru a Štefana Svitka môžu počas celých pretekov sledovať aktuálne dianie a zaujímavosti zo zákulisia na jeho fanúšikovskej stránke:
www.facebook.com/StefanSvitkoFanklub

2019-11-14 Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk sa rozšíri, prepojí Ružinovskú a Galvaniho ulicu

 • Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk sa rozšíri o päť dokovacích staníc
 • nové stanice priamo prepoja Ružinovskú a Galvaniho ulicu vo východnej časti mesta
 • sieť sa rozširuje v spolupráci so spoločnosťami AVION, IKEA Bratislava a KRON Real

Bratislava, 14. novembra 2019 – Bratislavská služba zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk rozšíri svoje pokrytie. Vo východnej časti mesta pribudne päť nových dokovacích staníc. Vytvorí sa tak  priame prepojenie medzi koncom Ružinovskej ulice a Galvaniho ulice, ktoré nie sú spojené priamou autobusovou linkou. Nové stanice Slovnaft BAjk pribudnú v spolupráci so spoločnosťami AVION, IKEA Bratislava a KRON Real.

Rýchlejšia preprava, úspora nákladov za dopravu, ale i zlepšenie fyzickej kondície a menej emisií. Využívanie bikesharingovej služby prináša užívateľom množstvo výhod. Do tohto zoznamu sa tento raz pridáva aj prepojenie takých častí Bratislavy, ktoré nemajú priame spojenie mestskou hromadnou dopravou.

V spolupráci so spoločnosťami AVION, IKEA Bratislava a KRON Real sa sieť dokovacích staníc Slovnaft BAjku rozširuje o päť miest, rozmiestnených pri nákupných centrách AVION, IKEA a pri komplexe Galvaniho Business Centrum. ,,AVION je prvé nákupné centrum na Slovensku, ktoré sa zapojilo do obľúbeného bikesharingového projektu Slovnaftu. Chceme tak podporiť ekologickú mobilitu v Bratislave,“ hovorí Igor Tvarožek, prevádzkový manažér nákupného centra AVION v Bratislave.

Rozšírením bikesharingu v tejto časti Bratislavy pre užívateľov služby zdieľaných bicyklov vzniká možnosť presunúť sa z konca Ružinovskej ulice priamo na Galvaniho ulicu, ktoré nie sú spojené priamou autobusovou linkou.  „Spoločnosť  IKEA si plne uvedomuje problémy s mobilitou, ktoré hlavné mesto dennodenne zažíva,“ hovorí Michal Svienty, marketingový manažér spoločnosti IKEA Bratislava. „Sme radi, že vďaka spolupráci so Slovnaft BAjk môžeme naším zákazníkom a zamestnancom ponúknuť alternatívny spôsob dopravy, ktorá má pozitívny vplyv na naše okolie.“

 „Spoluprácou so spoločnosťou Slovnaft chceme naším klientom, ale taktiež aj zákazníkom sprostredkovať možnosť alternatívnej dopravy v rámci mesta a jeho blízkeho okolia. Priblížiť sa tak trendom z vyspelých západných krajín,“ hovorí Peter Drien, Facility Manager spoločnosti KRON Real. „Podporou takejto dopravy, ktorá je efektívnejšia najmä počas dopravnej špičky a v konečnom dôsledku zdravšia a šetrná k životnému prostrediu, dávame aj odkaz pre budúce generácie.“

Spoločnosť Slovnaft chce službu Slovnaft BAjk v hlavnom meste ďalej rozvíjať a rozširovať jej pokrytie v spolupráci s magistrátom Bratislavy, mestskými časťami alebo ďalšími súkromnými partnermi, keďže aj táto ekologická forma dopravy môže napomôcť v boji proti klimatickým zmenám.  

Služba zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk je pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy k dispozícii od septembra 2018 v štyroch mestských častiach – Nové Mesto, Petržalka, Ružinov a Staré Mesto.

Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk sa rozšíri, prepojí Ružinovskú a Galvaniho ulicu

Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk sa rozšíri, prepojí Ružinovskú a Galvaniho ulicu

2019-11-13 Skupina MOL dokončila akvizíciu Skupiny Aurora a posilňuje svoju pozíciu v sektore udržateľnej kompaundácie recyklovaných plastov

 • úspešným ukončením transakcie Skupina MOL posilňuje svoju prítomnosť v sektore kompaundácie založenej na recyklátoch a pozíciu dodávateľa pre automobilový priemysel
 • Skupina MOL a Aurora chcú dalej rozvíjať podnikateľské aktivity v Nemecku a tiež expandovať do regiónu strednej a východnej Európy
 • táto akvizícia prispieva k naplneniu stratégie Skupiny MOL do roku 2030 zameranej na prechod od tradičného podnikateľského modelu založeného na palivách smerom k portfóliu petrochemických produktov s vyššou pridanou hodnotou

Budapešť, 12. novembra 2019 – Po schválení transakcie Skupina MOL s platnosťou od 31. októbra 2019 získala 100-percentný podiel akcií nemeckej spoločnosti Aurora, ktorá sa zaoberá kompaundáciou plastov. Touto akvizíciou Skupina MOL posilnila svoju pozíciu v sektore udržateľnej kompaundácie recyklovaných plastov a na trhu dodávateľov pre automobilový priemysel.

Skupina MOL je osvedčeným dodávateľom polymérov a neustále hľadá nové možnosti rozšírenia svojho petrochemického hodnotového reťazca smerom k produktom s vyššou pridanou hodnotou. Pre naplnenie tohto cieľa sa MOL usiluje o rozšírenie synergií so svojim portfóliom existujúcich produktov prostredníctvom organického aj anorganického rozvoja, aby získala poznatky v oblasti produkcie polymérov aj kompaundácie recyklovaných plastov. Akvizíciou Aurory Skupina MOL ďalej rozširuje portfólio svojich produktov.

Inovatívne produkty a podnikateľský model spoločnosti Aurora výrazne dopĺňajú aktuálne petrochemické portfólio Skupiny MOL, a tiež prispievajú k jej cieľom v oblasti trvalej udržateľnosti. Aurora s výrobnými závodmi v blízkosti automobilovej výroby a klastrov zameraných na konverziu plastov v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembergsko, má jedinečný koncept. Spoločnosť zbiera priemyselný plastový odpad, recykluje ho a zvyšuje kvalitu plastov, ktoré vyhovujú požiadavkám zákazníkov v automobilovom priemysle. Spojením znalostí Skupiny MOL a výnimočného know-how Aurory je dlhodobým cieľom rýchlejší rast na trhu a zároveň zníženie environmentálnych dopadov na životné prostredie.

Po uzatvorení partnerstva s nemeckou spoločnosťou APK podnikajúcej v oblasti recyklácie plastov je táto akvizícia ďalším dôležitým míľnikom Skupiny MOL na jej ceste stať sa popredným hráčom v chemickom priemysle v regióne strednej a východnej Európy. „Produkty spoločnosti Aurora založené na recyklátoch významne dopĺňajú našu súčasnú ponuku produktov a podporujú našu iniciatívu smerom k udržateľnému rozvoju. Popri snahe o posilnenie role Skupiny MOL v automobilovom priemysle, kompaundáciu považujeme za kľúčovú aktivitu, ktorú chceme integrovať do nášho podnikateľského portfólia,“ povedal Ferenc Horváth, výkonný viceprezident Skupiny MOL pre Downstream.

Popredné ratingové agentury MSCI a Sustainalytics, ktoré zohľadňujú environmentálne a sociálne kritériá a podnikovú kultúru, vrátane Dow Jones Indexu Udržateľnosti, kde je MOL jediným zástupcom pochádzajúcim z Európy, potvrdili snahy MOL v oblasti udržateľnosti a prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku.

2019-11-12 Podpora pre viac zelene do našich miest

Bratislava, 11. novembra 2019 - Už po 14. krát otvorí Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slovnaft grantový program Zelené oázy. Témou tohto ročníka environmentálneho programu je podpora biodiverzity – rozmanitosti života, a to najmä v mestskom prostredí. Medzi najlepšie projekty sa rozdelí suma 60 000 eur.

„V tomto ročníku sme sa zamerali na podporu vytvárania alebo rozširovania menších zelených plôch v zastavanom území miest a obcí s cieľom zlepšiť hniezdne možnosti spevavcov, vysádzať potravne dôležité rastliny pre opeľovače - včely, čmeliaky a motýle, budovať napájadlá, prepájať existujúce zelené plochy biokoridormi, zlepšiť podmienky pre život malých stavovcov ako sú veverice, ježe či jašterice, nevyhnutne potrebných pre rovnováhu v prírode,“ hovorí Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis. „Nápady na tematické rozširovanie programu pochádzajú priamo od žiadateľov, čím sa oni dostávajú do pozície partnera programu a aktívne nám pomáhajú pri jeho ďalšom rozvoji a smerovaní,“ dopĺňa Hronec.
Hlavným cieľom programu Zelené oázy je podpora trvalej starostlivosti o oblasti, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. Prostredníctvom neho tak Nadácia Ekopolis a Slovnaft už 14 rokov podporujú aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás.

„Naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis priniesla doteraz Slovensku 324 nových alebo obnovených zelených miest, ktoré plnia svoju úlohu nielen z pohľadu životného prostredia, ale aj z pohľadu budovania vzťahov medzi lokálnymi komunitami, ktoré sa pričinili o ich vznik či revitalizáciu. Pri budovaní ciest a výstavbe sídel by sme nemali zabúdať na rovnováhu, ktorú potrebujeme udržiavať s prírodou. Naším cieľom je podporiť projekty prinášajúce viac zelene do našich miest,“ uvádza Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT, a.s.

V predošlom ročníku Zelených oáz sa do prvého kola zapojilo až 123 žiadateľov, z ktorých poradný výbor grantového programu vybral v dvoch kolách najlepších 23 projektov na realizáciu. Aktuálny ročník prinesie malú zmenu v podobe jednokolového procesu hodnotenia projektov s možnosťou zapojenia verejnosti do hlasovania.

Výzva na podávanie projektov je otvorená od 11. novembra 2019 do 13. januára 2020. Po uzávierke prijímania žiadostí bude odborná komisia vyberať najlepšie návrhy, ktoré sa už od jari budú môcť realizovať. Podrobné informácie o grantovej výzve a možnostiach, ako požiadať o grant v programe Zelené oázy nájdete na: www.ekopolis.sk, www.oazy.sk a www.slovnaft.sk.

Viac informácií poskytne i programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 10 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×