Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2022-04-27 Ďalší krok k energetickej nezávislosti: Skupina MOL začína s výrobou zeleného vodíka

 • Skupina MOL ohlásila výstavbu jedného z najväčších závodov na výrobu zeleného vodíka v Európe v rafinérii v Százhalombatte
 • Investícia vo výške 22 miliónov EUR umožní spoločnosti MOL vyrábať zelený vodík v objeme 1600 ton pomocou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, čím dokáže usporiť zhruba 25 000 ton emisií CO2
 • Zavedením novej technológie sa MOL stáva kľúčovým hráčom v oblasti udržateľného vodíkového hospodárstva v regióne
 • Rozvoj výroby je významným míľnikom k naplneniu aktualizovanej stratégie Skupiny MOL SHAPE TOMORROW 2030+ s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050

 

Budapešť, Latham N.Y., 27. apríla 2022 – Skupina MOL v spolupráci s Plug Power Inc., popredným globálnym dodávateľom technológií pre zelený vodík na kľúč, plánuje výstavbu jednej z najväčších fabrík na produkciu zeleného vodíka v Európe. Výrobný podnik bude súčasťou rafinérie Danube Skupiny MOL v Százhalombatte v Maďarsku. Zelený vodík zníži uhlíkovú stopu prevádzky a v dlhodobom horizonte umožní mobilitu bez emisií.

 

Využitím elektrolytickej jednotky s kapacitou 10 megawattov (MW) od spoločnosti Plug Power, do ktorej Skupina MOL investuje 22 miliónov EUR, sa zabezpečí ročná produkcia približne 1600 ton čistého, uhlíkovo neutrálneho, zeleného vodíka. Nahradením aktuálne využívaného procesu výroby vodíka zo zemného plynu novým zariadením sa ušetrí viac ako 25 000 ton emisií oxidu uhličitého. Výroba vodíka dnes predstavuje šestinu celkového objemu emisií oxidu uhličitého Skupiny MOL, investície do zeleného vodíka preto významne podporia naplnenie jej cieľa – dosiahnuť uhlíkovú neutralitu – a prispejú k energetickej nezávislosti regiónu.

 

Po uvedení do prevádzky v roku 2023 Skupina MOL začne využívať zelený vodík v jej rafinérii Danube na  výrobu palív v rámci vlastného vodíkového systému. Vodík bude začlenený do molekúl palív MOL a zníži uhlíkovú stopu výrobnej technológie ako aj finálneho produktu.

 

Sme presvedčení, že vodík je jedným z najdôležitejších zdrojov energie aktuálnej energetickej transformácie a bude aj zásadným faktorom v novom uhlíkovo neutrálnom energetickom systéme. Nová technológia nám umožňuje zavedenie výroby zeleného vodíka v Százhalombatte, vďaka čomu sa Skupina MOL stane jedným z najdôležitejších aktérov v udržateľnom energetickom hospodárstve v regióne,“ hovorí Gabriel Szabó, výkonný viceprezident Skupiny MOL pre Downstream.

 

Zelený vodík rieši dve zásadné výzvy, ktorým ľudstvo čelí: klimatickú zmenu a energetickú nezávislosť,“ tvrdí Andy Marsh, CEO spoločnosti Plug. „Podpora trendu vnášať zelený vodík do odvetví s tradičným priemyselným vodíkom pritom nemá žiadne limity. Sme radi, že môžeme poskytnúť našu najmodernejšiu technológiu elektrolytickej jednotky rafinérii Danube Skupiny MOL a umožniť tak Skupine spraviť veľký krok vpred v riešení tejto problematiky v regióne.

 

Pri výrobe zeleného vodíka nevznikajú žiadne emisie skleníkových plynov. Zariadenie spoločnosti Plug využíva elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov na rozštiepenie vody na kyslík a plynný vodík prostredníctvom procesu elektrolýzy. Pri tomto procese nevznikajú žiadne vedľajšie produkty s negatívnym dopadom na životné prostredie. Pri výrobe jednej tony vodíka pomocou zariadenia vzniká tiež osem až deväť ton čistého kyslíka, čím sa ušetrí spotreba takmer 10 000 ton zemného plynu. Elektrolyzéry spoločnosti Plug sa využívajú vo výrobných zariadeniach vyžadujúcich vysokú spoľahlivosť už bezmála 50 rokov. Sú to modulárne, nastaviteľné generátory vodíka optimalizované pre výrobu čistého vodíka.

 

Spoločnosť Plug stojí za prvým a najkomplexnejším Ekosystémom pre zelený vodík. Umožňuje tak jednoduché zavedenie zeleného vodíka v spoločnostiach, ktoré sú pripravené zlepšiť efektivitu a udržateľnosť ich prevádzky. Nezávislá sieť produkcie zeleného vodíka spoločnosti Plug má cieľ pokryť 70 distribučných bodov do konca roka 2022 a ďalej pokračovať v napĺňaní cieľa vytvoriť sieť 500 distribučných bodov produkcie zeleného vodíka v Severnej Amerike do roka 2025 a 1000 distribučných bodov v globálnom rozsahu do roku 2028.

 

Výroba zeleného vodíka je integrálnou súčasťou aktualizovanej stratégie Skupiny MOL SHAPE TOMORROW, ktorá sa zameriava na udržateľnosť a je v súlade s Európskym ekologickým dohovorom.
V rámci stratégie Skupina plánuje investovať spolu 1 miliardu eur do vývoja technológií s nízkymi alebo nulovými emisiami do roku 2025. Skupina MOL zníži uhlíkovú stopu svojich prevádzok o 30 percent do roku 2030 a investuje 50 percent kapitálových výdavkov na udržateľné projekty. Skupina MOL má cieľ stať sa čistým nulovým producentom emisií CO2 do roku 2050.

 

O Skupine MOL

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách s dynamickou medzinárodnou pracovnou silou 24 000 ľudí a viac ako 100-ročnou históriou. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2 000 čerpacích staníc v 9 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Prieskumné a ťažobné aktivity Skupiny MOL sú podporené viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti uhľovodíkov a 30-ročnými skúsenosťami v oblasti injektáže CO2. V súčasnosti má ťažbu v 9 krajinách a prieskumné aktíva v 12 krajinách.

Skupina MOL zrýchli svoju transformáciu z tradičnej výroby založenej na fosílnych palivách na nízkouhlíkový, udržateľný model podnikania. Jej cieľom je stať sa čistým nulovým producentom emisií CO2 do roku 2050 a byť kľúčovým hráčom v obehovej ekonomike v strednej a východnej Európe. 

 

O spoločnosti Plug

Spoločnosť Plug buduje komplexný ekosystém zeleného vodíka, od výroby, cez skladovanie a logistiku až po výrobu energie. Pomáha tak svojim zákazníkom naplniť ich podnikateľské ciele a dekarbonizovať ekonomiku. Pri vytváraní prvého funkčného trhu pre technológiu palivových článkov na báze vodíka spoločnosť nasadila viac ako 50 000 systémov palivových článkov a viac ako 165 staníc. Prekonala tak všetky ostatné spoločnosti a je tiež najväčším nákupcom kvapalného vodíka. Spoločnosť má v pláne postaviť a prevádzkovať logistickú sieť zeleného vodíka naprieč Severnou Amerikou a Európou. Plug buduje najmodernejšiu Giga-továreň na výrobu elektrolyzérov a palivových článkov a niekoľko výrobných tovární  na výrobu zeleného vodíka, ktoré dokážu vyprodukovať 500 ton kvapalného vodíka denne do roku 2025. Plug bude dodávať svoje ekologické vodíkové riešenia priamo zákazníkom a prostredníctvom partnerstiev vo viacerých oblastiach, vrátane spracovania materiálov, elektromobility, výroby energie a priemyselného využitia. Pre viac informácii navštívte www.plugpower.com.

2022-04-01 Skupina MOL ohlásila kúpu spoločnosti ReMat, lídra v oblasti recyklácie plastov v Maďarsku

 • Skupina MOL kúpila spoločnosť ReMat Zrt., poprednú maďarskú spoločnosť zaoberajúcu sa recykláciou plastov, ktorá využíva komunálny a priemyselný odpad na výrobu regranulátu
 • Skupina MOL pokračuje v budovaní silného portfólia v oblasti recyklácie plastov a integrácie odpadu v súlade so svojím strategickým cieľom stať sa lídrom v nízkouhlíkovom obehovom hospodárstve v strednej a východnej Európe
 • Celková kapacita Skupiny MOL v oblasti recyklácie plastov tak vzrástla na 40 000 ton ročne, aj vďaka nedávnej akvizícii spoločnosti Aurora Kunststoffe Gmbh v Nemecku

 

Bratislava, 1. apríla 2022 – Skupina MOL ohlásila kúpu spoločnosti na recykláciu plastov ReMat Zrt. s výrobnými závodmi v Tiszaújvárosi a Rakamaze v Maďarsku a logistickým centrom v Bratislave. ReMat je poprednou maďarskou spoločnosťou recyklujúcou plasty s ročnou spracovateľskou kapacitou 25 000 ton a takmer 200 zamestnancami. Nákup spoločnosti ReMat zapadá do portfólia Skupiny MOL a je v súlade s cieľom Skupiny stať sa kľúčovým hráčom v nízkouhlíkovej obehovej ekonomike v strednej a východnej Európe.

 

Spoločnosť ReMat je lídrom maďarského trhu v oblasti recyklácie plastov s využitím plastového odpadu z komunálnych a priemyselných zdrojov. Jej portfólio zahŕňa široký výber polyetylénového a polypropylénového regranalátu a iných špecifických produktov. Spoločnosť ReMat disponuje automatickým selekčným systémom, čistiacimi a regranulačnými zariadeniami od popredných výrobcov, ktoré dokážu spracovať až 25 000 ton odpadu ročne. Vďaka tejto akvizícii bude Skupina MOL schopná vyvíjať prvomateriály a recyklované produkty na mieru, a uspokojiť tak rastúci dopyt zákazníkov po opakovane použiteľných materiáloch.

 

Skupina MOL predstavila vo februári minulého roka svoju Stratégiu „Shape Tomorrow“ 2030+, ktorá je plne v súlade so stratégiou udržateľnosti. Na napĺňaní jej cieľov sa už začalo pracovať. Jedným z jej hlavných pilierov je začlenenie modelu obehového hospodárstva do výroby v Skupine MOL, pričom spoločnosť vynaloží počas nasledujúcich piatich rokov 1 miliardu USD na projekty zamerané na obehové hospodárstvo a ekologické projekty. Začlenenie a využívanie odpadu je kľúčovým prvkom jej trvalo udržateľného prístupu.

 

Plast potrebujeme pre náš každodenný život. Je to dobrý materiál, nepáči sa nám však nespracovaný plastový odpad, ktorý znečisťuje planétu. Skupina MOL začala investovať do obehového hospodárstva, pretože všetci chceme žiť v kvalitnejšom životnom prostredí a na to potrebujeme viac recyklovaných produktov. Okrem toho rastie aj záujem našich zákazníkov o recyklované materiály, takže dobrá vec sa tu stretáva s dobrými obchodnými príležitosťami. Preto sme v posledných rokoch začali budovať silné portfólio v oblasti recyklácie a pokračujeme ďalej: pre čisté nulové hospodárstvo musíme čerpať zo všetkých druhov odpadu, a to oveľa rozumnejším spôsobom, ako to robíme dnes. Naším cieľom je stať sa kľúčovým hráčom nízkouhlíkového obehového hospodárstva v strednej a východnej Európe a táto akvizícia je významným krokom k tomuto príťažlivému cieľu,“ vyjadril sa Gabriel Szabó, výkonný viceprezident pre Downstream Skupiny MOL.

 

„Od nášho založenia sme prešli dlhú cestu a sme neuveriteľne hrdí na to, že sme v Maďarsku priekopníkmi v oblasti recyklácie plastov. Počas uplynulých dvoch desaťročí sme investovali do najmodernejších zariadení a neustále rozširovali naše spracovateľské kapacity, aby sme boli schopní podporiť záväzky Maďarska voči Európskej únii v oblasti recyklácie plastov. Spojenie so Skupinou MOL sme prijali s nadšením a tešíme sa na ďalší rast tohto atraktívneho odvetvia,“ hovorí László Olasz, riaditeľ spoločnosti ReMat.

 

Skupina MOL investuje a neustále aktívne hľadá príležitosti na zvýšenie podielu recyklovaných materiálov vo svojom produktovom portfóliu. Prvým krokom bola akvizícia Aurora Kunststoffe GmbH, nemeckej spoločnosti, ktorá sa zaoberá kompaundáciou na báze recyklovaných plastov, v novembri 2019. S celkovou kombinovanou ročnou kapacitou 40 000 ton Aurory a ReMat-u môže Skupina MOL ponúknuť široké portfólio trvalo udržateľných zmesí a regranulátov pre automobilový a obalový priemysel. Skupina MOL tiež vstúpila do strategického partnerstva s nemeckou spoločnosťou APK, priekopníkom vo vývoji technológie recyklácie plastov, ktorá technológiou na báze rozpúšťadiel dokáže vyrábať vysokokvalitné polyméry z komplexného plastového odpadu. Nedávno Skupina MOL vstúpila do strategického partnerstva so švajčiarskou spoločnosťou Meraxis, aby sa posunula ďalej vo vývoji a výrobe polyolefínových re-zlúčenín. Skupina MOL plánuje investície aj v oblasti chemickej recyklácie a podniká pevné kroky smerom k ďalším aktivitám v oblasti odpadového hospodárstva.

 

O spoločnosti ReMat

Spoločnosť ReMat Zrt. sídli v Tiszaújvárosi a jej počiatky siahajú do roku 1995, kedy spoločnosť začala zbierať a predávať plastový odpad. V roku 1997 spoločnosť začala podnikať v oblasti recyklácie a dnes disponuje spracovateľskou kapacitou 25 000 ton. ReMat Zrt. je lídrom na trhu vo svojom odbore a spoločnosť pôsobí v Maďarsku a na Slovensku.

2022-03-24 Začala sa výstavba nového závodu v Tiszaújvárosi, Skupina MOL investuje do chemickej produkcie 65 miliárd HUF

 • Nový závod na výrobu propylénu s investíciami vo výške 65 miliárd HUF vytvorí v dlhodobom horizonte konkurencieschopné pracovné miesta
 • S ročnou produkciou 100 000 ton propylénu závod pokryje štvrtinu celkovej potreby chemických materiálov Skupiny MOL
 • Investícia je súčasťou aktualizovanej stratégie Skupiny MOL a predstavuje veľký krok vpred v transformácii na chemickú spoločnosť

Tiszaújváros, 23. marec 2022 – V spoločnosti MOL Petrochemicals v maďarskom meste Tiszaújváros sa uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa nového závodu na výrobu propylénu. Závod s investíciami vo výške 65 miliárd HUF vznikne na zelenej lúke a bude vyrábať 100 000 ton propylénu, čím pokryje značnú časť potreby chemických materiálov Skupiny MOL a zvýši jej sebestačnosť. Závod bude produkovať propylén pre komplex Polyol, ktorý je už vo výstavbe, a Tiszaújváros sa tak stane „hlavným mestom” chemického priemyslu v regióne. Výstavba závodu na výrobu propylénu vytvorí tisíce pracovných príležitostí a z dlhodobého hľadiska bude konkurencieschopným pracoviskom.

Výstavba nového závodu na výrobu propylénu je súčasťou aktualizovanej stratégie Skupiny MOL SHAPE TOMORROW 2030+, pretože vďaka tomuto projektu bude môcť vo svojom portfóliu kontinuálne zvyšovať podiel nepalivových produktov. Vďaka investíciám Skupiny vo výške 4,5 miliardy USD sa Tiszaújváros stane v oblasti produkcie chemikálií „hlavným mestom“ regiónu. Nový závod v tom hrá dôležitú rolu, pretože zabezpečí stabilné dodávky materiálov v troch produktových líniách spoločnosti MOL Petrochemicals. Výroba 100 000 ton propylénu predstavuje štvrtinu celkovej potreby spoločnosti.

Foto: Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL

„Za uplynulých 5 až 10 rokov Skupina MOL transformovala Tiszaújváros na unikátne centrum chémie, a tak sa toto mesto už teraz nepochybne považuje za jednu z najmodernejších metropol petrochémie. Máme tu už vybudovaný závod na výrobu butadiénu, ako aj závod na výrobu syntetického kaučuku, ktorý sme vybudovali v spolupráci s japonskými odborníkmi. V tomto meste sa nachádza aj najväčšia priemyselná investícia v Maďarsku za posledných 30 rokov – komplex Polyol s investíciami na úrovni 1,3 miliardy eur,“ uviedol Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL. Zdôraznil, že výstavbou závodu na výrobu propylénu dosiahla spoločnosť MOL dôležitý míľnik na ceste transformácie na chemickú spoločnosť a energetickej transformácie.

Pri výstavbe závodu nájde prácu niekoľko tisíc ľudí, pričom podiel maďarských dodávateľov dosahuje približne 50 %. Podľa plánov začne závod fungovať v roku 2024 a dlhodobo vytvorí približne 30 – 40 nových konkurencieschopných pracovných miest.

Táto investícia predstavuje ďalší míľnik dlhodobého procesu. Skupina MOL sústreďuje do Tiszaújvárosu viacero projektov. Výrobná jednotka na extrakciu butadiénu a závod na výrobu syntetického kaučuku sú už v prevádzke a v záverečnej fáze je aj výstavba komplexu Polyol, ktorý je jednou z najväčších domácich priemyselných investícií. Okrem toho úspešne napreduje aj proces modernizácie a predĺženia životnosti závodu Olefin-1, ktorý je v súčasnosti najväčším programom zvyšovania efektívnosti existujúcich zariadení v Maďarsku.

Maďarská vláda podporí túto investíciu sumou 5 miliárd HUF. Na slávnostnom ceremoniáli položili základný kameň závodu minister zahraničných vecí Maďarska Péter Szijjártó, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi a poslankyňa maďarského parlamentu Zsófia Koncz.

2022-03-11 Rossi Biofuel a Skupina MOL vybudovali v Komárome unikátny závod na výrobu komponentov bionafty

 • Kapacita 50 000 ton bionafty ročne
 • Najmodernejšia technológia, unikátna v rámci celej Európy
 • 85-percentná úspora skleníkových plynov v porovnaní s konvenčným palivom
 • Investícia je v súlade so stratégiou Skupiny MOL 2030+ "SHAPE TOMORROW"

Komárom, 11. marec 2022 – V Komárome bol slávnostne otvorený nový závod spoločnosti Rossi Biofuel, ktorý výrazne zvýši objem výroby biopalív v Maďarsku. Touto investíciou Skupina MOL a Envien Group uviedli na trh v Európe technológiu, ktorá môže zvýšiť úspory skleníkových plynov o viac ako 85 %.

Otvorením moderného závodu na výrobu bionafty spoločnosti Rossi Biofuel Zrt. s kapacitou 50 000 ton ročne sa výrazne zvýši ročná výroba spoločnosti, a tiež objem výroby biopalív v Maďarsku. Závod ako prvý v Európe využíva technológiu RepCat rakúskej spoločnosti BDI-BioEnergy International GmbH, ktorá je z hľadiska surovín veľmi flexibilná. Umožňuje spracovať mastné odpady rôzneho druhu a pôvodu, ako sú napríklad použité kuchynské oleje, odpadové tuky, živočíšne tuky alebo zvyšky z výroby rastlinných olejov. Takto vyrobená bionafta patrí medzi klimaticky najšetrnejšie palivá.

„Zavádzame v Európe jedinečnú technológiu, ktorá nám umožňuje vyrábať biopalivo z takmer všetkých druhov tukov. Je to obrovský úspech pre nás všetkých, pretože obehové hospodárstvo je jedným zo základných pilierov aktualizovanej stratégie Skupiny MOL. Zaviazali sme sa efektívne recyklovať odpad a uspokojovať rastúce energetické potreby sveta čoraz udržateľnejšími riešeniami. Transformácia energetiky je dlhý a zložitý proces, ale táto investícia jasne ukazuje, že konvenčné palivá sa dajú správnou technológiou a využitím odpadu zameniť za ekologickejšie," povedal Oszkár Világi, zástupca generálneho riaditeľa Skupiny MOL.

Foto: Slávnostné otvorenie závodu

Vybudovaním závodu sa Skupina MOL a skupina Envien, ktoré sú 25 %, resp. 75 % vlastníkmi spoločnosti, snažia reagovať na požiadavky zákazníkov aj legislatívy. Cieľom spoločnosť Rossi Biofuel je spĺňať predpisy EÚ o obnoviteľných palivách v doprave. Produkt Rossi Biofuel sa používa ako biokomponent pri výrobe nafty v rafinériách Duna v Maďarsku  a Slovnaft v Bratislave.

„Tento nový moderný závod je prvou veľkou investíciou skupiny Envien Group do výroby moderných biopalív, pri ktorej sa odpad spracúva na užitočné produkty. Podľa nášho názoru závod, ktorý využíva odpad – a najmä domáce suroviny, prispieva k úsporám skleníkových plynov v doprave, a zároveň posilňuje a stimuluje lokálnu ekonomiku a zamestnanosť, čo je pre skupinu cestou vpred a prioritou. Vďaka maďarským dotáciám sme sa rozhodli umiestniť závod priamo do našej výrobnej základne v maďarskom Komárome a sme presvedčení, že to nie je náš posledný projekt tohto druhu," uviedol Ing. Robert Spišák, PhD., predseda predstavenstva spoločnosti Rossi Biofuel.

Výstavba s investíciami do brownfieldu na úrovni 45 miliónov eur sa začala v júni 2020. Na stavebných prácach sa podieľalo viac ako 15 firiem, ktoré zamestnávali v priemere 80 pracovníkov, ale v niektorých obdobiach to bolo až 150 – 170 ľudí. Štát podporil investíciu dotáciami na úroky a úľavou na dani z príjmov právnických osôb, vďaka čomu sa počet zamestnancov spoločnosti Rossi Biofuel zdvojnásobil na viac ako 100. Nový závod slávnostne otvorili Dr. László Palkovics, minister pre inovácie a technológie, Dr. Judit Bertalan Czunyiné, poslankyňa parlamentu, Ing. Robert Spišák, PhD., predseda predstavenstva spoločnosti Rossi Biofuel Zrt. a Dr. Oszkár Világi, zástupca generálneho riaditeľa Skupiny MOL.

Foto: V novom závode v Komárome

Foto: Dr. Oszkár Világi, zástupca generálneho riaditeľa Skupiny MOL

Foto: Ing. Robert Spišák, PhD., predseda predstavenstva spoločnosti Rossi Biofuel Zrt.

O Rossi Biofuel

Spoločnosť Rossi Biofuel Zrt. je súčasťou skupiny Envien Group, ktorá zohráva kľúčovú rolu pri výrobe bionafty v regióne. Závod na výrobu bionafty spoločnosti Rossi Biofuel Zrt. sa nachádza v rámci priemyselnej základne spoločnosti MOL Nyrt. v Komárome. Závod vznikol ako investícia na zelenej lúke v roku 2006 a vyrábať začal v decembri 2007. Hlavnou činnosťou spoločnosti Rossi Biofuel Zrt. je výroba bionafty z rastlinných olejov a použitého kuchynského oleja, zozbieraného najmä v rámci regiónu.

Envien Group je jednou z najväčších a najvýznamnejších skupín spoločností v regióne strednej a východnej Európy pôsobiacich v oblasti výroby biopalív, ktoré sa používajú v zmesiach s konvenčnou naftou a benzínom. Skupinu tvorí desať členských spoločností v piatich európskych krajinách – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Švajčiarsku a Chorvátsku.

2022-03-01 Slovnaft investuje tento rok do plánovanej údržby výrobných zariadení 52 miliónov eur

 • Slovnaft má na tento rok naplánovanú údržbu polovice výrobných zariadení v celkovej hodnote 52 mil. eur.
 • Jarná časť plánovaných povinných odstávok výrobných zariadení sa uskutoční v marci, ďalšie budú v lete a na jeseň.
 • Spoločnosť zmenila systém prípravy a realizácie generálnych revízií tak, aby boli čo najkratšie a minimalizoval sa ich vplyv na okolie.
 • Všetky informácie o dianí v rafinérii a sprievodných javoch nájdu obyvatelia v mobilnej aplikácii Sused Slovnaft.

BRATISLAVA, 1. marca 2022 – Spoločnosť Slovnaft najbližší víkend odštartuje plánovanú údržbu časti svojich výrobných zariadení. Ide o prvú časť plánovaných povinných odstávok v tomto roku, ktoré sa majú dotknúť spolu takmer polovice výrobných zariadení. Do povinnej údržby, opráv a modernizácie technológií investuje spoločnosť celkovo 52 miliónov eur, aby zvýšila bezpečnosť ich prevádzkovania a ekologické dopady výroby. Revízie výrobných zariadení sa uskutočnia v troch časových blokoch – na jar, v lete a na jeseň. Na vyčistení rafinérskych a petrochemických zariadení, ich kontrole a opravách sa budú podieľať domáci a zahraniční externí dodávatelia. Zásobovanie zákazníkov počas odstávok nebude ovplyvnené.

„Ide o plánovanú údržbu, na ktorej príprave sme začali pracovať pred dvoma rokmi. Proces riadenia plánovaných odstávok je veľmi komplexný. Vstupuje doň viac ako 15 rôznych oddelení Slovnaftu a viac ako 300 interných pracovníkov,“ približuje Lukáš Noskovič, manažér riadenia projektov a plánovaných odstávok.

Jarná časť povinnej údržby sa začne už tento víkend a zúčastní sa na nej okrem zamestnancov Slovnaftu aj 1100 externých špecialistov. V tejto fáze Slovnaft odstaví deväť výrobných jednotiek a nadväzných šesť bude v prestoji. Odstavenie väčšiny z nich je naplánované na 5. marca 2022, pričom všetky práce by mali byť ukončené a výrobné jednotky opätovne sprevádzkované v úvode apríla.

Jarné technologické zarážky sú prednostne zamerané na vyčistenie zariadení, čo následne znižuje energetickú náročnosť procesov spracovania ropy. Znamená to nižšiu spotrebu zemného aj rafinérskeho plynu s priamym vplyvom na znižovanie ekologickej záťaže.

Bezpečné odstavovanie a opätovný nábeh výrobných zariadení sú sprevádzané činnosťami, ktoré môžu okolití obyvatelia vnímať citlivo. Ide napríklad o spaľovanie materiálov na poľných horákoch, čo spôsobuje žiarenie, prípadne zvýšený hluk. Otváranie zariadení kvôli ich kontrole a čisteniu zas môže sprevádzať šírenie zápachu. Jeho intenzita pritom závisí aj od poveternostných podmienok. Všetky práce a činnosti spoločnosť naplánovala tak, aby minimalizovala ich vplyv a dopady na obyvateľov v blízkosti rafinérie. Tomu má napomôcť aj program Turnaround Excellence (TEX), ktorý spoločnosť vypracovala v spolupráci s externými konzultantmi.

Program TEX nám umožňuje urobiť v predstihu všetky potrebné kroky, aby sme predchádzali rizikám v realizačnej fáze. Vďaka programu sa čas odstávok skrátil na nevyhnutné minimum ,“ dopĺňa Lukáš Noskovič.

Všetky informácie o plánovaných prácach a ich sprievodných javoch Slovnaft zverejňuje na svojom webe a sú dostupné aj v mobilnej aplikácii Sused Slovnaft.

Slovnaft ako významná súčasť kritickej infraštruktúry má dlhodobo zavedené prísne protipandemické opatrenia a počas odstávok sa budú vzťahovať aj na všetkých externých dodávateľov, pracujúcich vo výrobnom areáli. Letná časť odstávok je následne naplánovaná od konca mája do konca júla. Generálne revízie absolvuje šestnásť výrobných jednotiek, ďalšie tri Slovnaft odstaví do technickej zarážky a tri výrobné jednotky budú zmodernizované. V záverečnej jesennej časti je naplánovaná generálna revízia jednej výrobnej jednotky a jedna nadväzná bude v prestoji.

Pozrite si video o plánovaných odstávkach:

2022-02-28 Slovnaft posilňuje zásobovanie palivami východ Slovenska

Bratislava, 26. február 2022 – Spoločnosť Slovnaft cez víkend posilnila zásobovanie palivami vo východnej časti Slovenska vzhľadom na zvýšený záujem. Slovnaft preto posilnil svoje logistické terminály a nasadenie zásobovacích vozidiel.

Zásobovanie je v súčasnosti plynulé a bez obmedzení, pričom aj zvýšený dopyt vie spoločnosť Slovnaft  pokrývať. Maloobchodný aj veľkoobchodný trh s palivami  funguje v štandardnom režime na celom území Slovenska, preto nie je dôvod na predzásobovanie sa. Rovnako bez prerušenia v súlade s dohodnutými objemami prúdi do rafinérie v Bratislave ropa a aj zemný plyn.

Slovnaft patrí do kritickej infraštruktúry štátu a v prípade mimoriadnych situácií je pripravený na súčinnosť so štátnymi orgánmi.

2022-02-25 Najviac zaujala záchrana školského sadu. Aj ďalším zeleným projektom verejnosť „odhlasovala“ viac peňazí.

Zelené oázy vyrastú tento rok na 25 miestach Slovenska. Postarajú sa o to komunity, ktorým záleží na krajine – na zadržiavaní vody v nej, menšej prašnosti, prirodzenom tieni a prostredí pre rôzne živočíchy. Víťazné projekty grantového programu Zelené oázy, ktoré získali od odbornej poroty priamu podporu, sú už známe. Od dneška poznáme aj výsledky hlasovania verejnosti.

V čase od 4. do 21. februára mala verejnosť možnosť zahlasovať a podporiť na webe oazy.sk jeden z ôsmich projektov. Každý z nich bol zástupcom jedného kraja a každý hlas mu priniesol do rozpočtu viac finančných prostriedkov na realizáciu zeleného zámeru. Počas 18 dní podporilo Zelené oázy viac ako 5600 hlasujúcich. Najviac hlasov (1385) získal projekt Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote s názvom Zachráňme školský sad. Víťaz hlasovania vysadí v školskej záhrade 125 ovocných stromov. Stanú sa živou učebňou s prirodzeným tieňom, na jar s vôňou a v lete so šťavnatými plodmi čerešní a višní. Ovocné stromy pritiahnu viac života do školskej záhrady a prinesú radosť aj budúcim generáciám študentov školy.

Prostriedky z rozpočtu grantovej výzvy si rozdelí aj ďalších sedem projektov. K základnej sume 1000 eur získajú podporu, ktorú si hlasovaním navýšili.

Výsledky hlasovania podľa počtu hlasov:

 • Zachráňme školský sad – Banskobystrický kraj – 1385 hlasov
 • Posaď sa u nás a prejdi sa Titiho aradskou alejou – Košický kraj – 1022 hlasov
 • Stromoradie spolupráce – Prešovský kraj – 884 hlasov
 • Z.E.M. – Zázračné Ekologické Miesto – Nitriansky kraj – 621 hlasov
 • Lipová alej pri Čepeňskom ramene – Trnavský kraj – 649 hlasov
 • Sad Lúčky – Trenčiansky kraj – 563 hlasov
 • Upgrade Cyklokuchynskej záhrady – Bratislavský kraj – 328 hlasov
 • Liptovské stromoradia – Žilinský kraj – 163 hlasov

Granty sú rozdané a od marca do konca októbra 2022 nasleduje fáza realizácie. Spolu 25 projektov, podporených grantom zo Zelených oáz, plánuje tento rok vysadiť viac ako 1000 stromov, zvýšiť biodiverzitu krajiny, vytvoriť hniezdne možnosti pre vtáctvo či vytvoriť drobnochovy včelstiev a hydiny. Viac informácií o podporených projektoch nájdete na stránke www.oazy.sk.

„ Vtiahnutím verejnosti do rozhodovania o finálnej výške podpory pre jednotlivé projekty dostávajú zelené zámery aj podporu lokálnych komunít a možno povedať, že aj vyššiu legitimitu. Nerozhodujeme len tak od stola, ako sa hovorí, ale ľudia si sami povedia, aký projekt preferujú a oceňujú,“ približuje Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft, ktorá je dlhodobým partnerom programu Zelené oázy.

Grantový program nepretržite už 16 rokov finančne podporuje zmysluplnú výsadbu a ďalšie zelené riešenia. Grantový program Zelené oázy podporil od svojho vzniku 392 projektov po celom Slovensku a prerozdelil sumu 987 700 eur.

2022-02-21 Talenty Novej Európy: Pätnásty ročník programu pre nadaných mladých ľudí je otvorený

Bratislava, 21. februára 2022 – Už pätnásty rok získajú talentovaní mladí umelci, vedci a športovci na rozvoj svojho talentu spolu až 66 000 eur, a tým viac priestoru pre svoj rast. Mladí ľudia vo veku 8 až 25 rokov sa môžu do 21. marca 2022 vďaka finančnému daru od spoločnosti Slovnaft uchádzať o grant v Stredoeurópskej nadácii.

Zmyslom grantového programu Talenty Novej Európy (TNE) je podávať pomocnú ruku nadaným deťom a mladým ľuďom, aby sa primárne mohli sústrediť na prácu na sebe a neboli limitovaní materiálnymi podmienkami. Vďaka získanej finančnej podpore už niekoľko stoviek mladých talentov mohlo vyštudovať prestížne zahraničné školy, venovať sa vedeckému výskumu, posúvať svoju výkonnosť na športových sústredeniach a medzinárodných súťažiach, navštevovať majstrovské hudobné kurzy či zabezpečiť si učebné pomôcky a vybavenie, umelecké potreby alebo hudobné nástroje. Spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia považujú talent, invenciu a osobnosť za jedinečné kvality, a preto sa snažia každoročne podporovať nadané cieľavedomé deti a ich rodiny.

„Talent je vraj len 5 % úspechu, zvyšok je tvrdá drina. Dôležitou súčasťou úspechu je však aj materiálna podpora. Vytvárať priestor pre mladých talentovaných dráčov je dôležité, aby nezostali stáť na mieste, ale posunuli sa ďalej. Medzi nimi sa tvorí budúca elita spoločnosti, ktorá bude mať vplyv na chod a vnímanie krajiny,“ uviedol Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft.

Pravidelne sa do programu prihlási takmer 200 uchádzačov o grant. Vybrať z nich tých, ktorí grant získajú, je pre hodnotiacu porotu vždy náročné. Porotu tvoria violončelista Jozef Lupták, výskumník SAV v oblasti biotechnológie Tomáš Bertók, vizuálna umelkyňa Ilona Németh, pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave Ľubor Tománek a ďalší odborníci.

Máme tu množstvo talentovaných mladých osobností, ktoré však potrebujú povzbudenie a podporu, aby mohli naďalej na sebe pracovať a ísť za svojím snom, “ povedala Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie.

Počas uplynulých 14 ročníkov grantového programu bolo celkovo podporených viac ako 450 talentov súhrnnou sumou takmer 911 tisíc eur. V tomto ročníku bude medzi výnimočne nadané deti a mladých ľudí rozdelených opäť 66 tisíc eur.

Prihlásenie je možné najneskôr do 21. marca 2022 prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.tne.sk.

O Slovnafte

Slovnaft patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie. Aj počas pandémie koronavírusu Slovnaft naďalej podporuje rozvoj mladých talentov, športu, kultúry na Slovensku a ochranu životného prostredia. Zároveň zintenzívnil pomoc pre zdravotníctvo darovaním pľúcnych ventilácií a dezinfekcie, aby zdravotnícke zariadenia účinne zvládali šírenie infekcie, zdravotníkov zas spoločnosť podporila energetickými balíčkami, palivovými kartami či zariadením do kuchyniek.

O Stredoeurópskej nadácii

Stredoeurópska nadácia podporuje umelecké, vzdelávacie a komunitné aktivity. Pomáha ochraňovať cenné artefakty kultúrneho a prírodného dedičstva, podporuje projekty zamerané na dialóg, osvetu a zdieľanie hodnôt. V programe Dunajský fond poskytuje platformu pre efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu aktérov v území Dunaja a sústreďuje zdroje pre rozvoj a ochranu verejných priestranstiev na rieke.

Kontakt pre média:

Juraj Tedla
programový manažér CEF
juraj.tedla@cef.sk
+421 918 707 397

Norbert Lazar
Zástupca PR agentúry Mediadoor
lazar@mediadoor.sk
+421 905 941 237

2022-02-18 Výsledky Skupiny MOL za rok 2021: rekordne vysoká EBITDA vďaka cenám ropy a plynu

 • Čistá CCS EBITDA za rok 2021 dosiahla 3,531 miliardy USD a prekročila aktualizovaný ročný výhľad, ktorý bol na úrovni 3,2 miliardy USD
 • Čistá CCS EBITDA Skupiny MOL za 4. štvrťrok 2021 sa s ohľadom na výrazne silnejšie makroekonomické prostredie v ropnom sektore medziročne viac ako zdvojnásobila a dosiahla 947 mil. USD
 • EBIDTA divízie Upstream za 4. štvrťrok 2021 vzrástla o 184 % na 513 miliónov USD oproti minimám z roku 2020, a to vďaka stále vyšším cenám ropy a plynu
 • Čistá CCS EBITDA Downstreamu vzrástla v 4. štvrťroku v porovnaní s výsledkami predchádzajúceho roka o 165 % na 352 miliónov USD, k čomu prispeli vysoké rafinérske a petrochemické marže
 • EBITDA v divízii Služby zákazníkom v 4. štvrťroku 2021 medziročne klesla o 10 %, čo bolo ovplyvnené obmedzením cien motorových palív v Maďarsku a Chorvátsku, avšak celoročný výsledok vzrástol o 19 %.
 • Skupina MOL očakáva, že EBITDA v roku 2022 dosiahne alebo dokonca prekročí úroveň 2,8 miliardy USD

Budapešť, 18, február 2022 – Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za 4. štvrťrok a celý rok 2021. Vo veľmi volatilnom externom prostredí dosiahla Skupina MOL v 4. štvrťroku 2021 zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (čistá CCS EBITDA) vo výške 947 miliónov USD. Celoročná EBITDA tak dosiahla historicky najvyššiu hodnotu 3,531 miliardy USD a prekročila aktualizovaný výhľad. Voľný cash flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou, sa od minulého roka strojnásobil a dosiahol 1988 miliónov USD, najmä vďaka priaznivým cenám ropy a plynu a rafinérskym/petrochemickým maržiam. Tento výsledok umožňuje Skupine MOL financovať prebiehajúce a plánované transformačné projekty. Skupina MOL očakáva, že v roku 2022 EBITDA dosiahne alebo dokonca prekročí úroveň 2,8 miliardy USD.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol:

"Som hrdý, že Skupina MOL v roku 2021 výrazne prekonala aktualizovaný výhľad a dosiahla historicky najvyššiu EBITDA na úrovni 3,5 miliardy USD. Vďaka integrovanému podnikateľskému modelu Skupiny MOL a dobrej internej výkonnosti sme dokázali maximalizovať prínosy z externého prostredia, čo nám umožňuje financovať naše transformačné investície.

Napriek prevádzkovým výzvam sme pokračovali v našej strategickej transformačnej ceste, ktorú sme pred rokom urýchlili aktualizáciou stratégie Shape Tomorrow 2030+. Výstavba nového komplexu Polyol pokračovala podľa plánu a podnikli sme aj anorganické kroky na posilnenie nášho portfólia Služieb zákazníkom v Poľsku a Slovinsku. Očakávame, že externé prostredie bude v roku 2022 naďalej volatilné a nepredvídateľné. V tejto makroekonomickej situácii očakávame, že tvorba EBITDA Skupiny MOL v tomto roku dosiahne alebo dokonca prekročí úroveň 2,8 miliardy USD."

Čistá EBITDA divízie Upstream za 4. štvrťrok 2021 stúpla o 184 % na 513 miliónov oproti minimám v roku 2020 a prispela k celoročnej EBITDA Upstreamu na úrovni 1,554 miliardy USD. Je to takmer polovičný podiel na celom výsledku Skupiny MOL. K dobrej výkonnosti prispel 70 % nárast ceny ropy Brent a 3,5-násobné zvýšenie cien plynu v porovnaní s minulým rokom. Voľný cash flow vypočítaný zjednodušenou metódou sa vo 4. štvrťroku 2021 výrazne zlepšil na 399 mil. USD, a tak Upstream dosiahol v roku 2021 voľný cash flow vo výške 1,15 mld USD. Ročná ťažba ropy a plynu zostala nad úrovňou 110 mboepd a spĺňa cieľ Skupiny MOL. K objemom ťažby prispeli aktíva ACG v Azerbajdžane, kým najmä v strednej a východnej Európe a Spojenom kráľovstve pokračoval prirodzený pokles.

Čistá CCS EBITDA divízie Downstream za rok 2021 sa zdvojnásobila na takmer 1,5 miliardy USD vďaka oveľa vyšším rafinérskym a petrochemickým maržiam, pričom petrochemická marža tvorila viac ako 50 %. Výsledok za 4. štvrťrok 2021 tiež medziročne vzrástol zo zníženej základne o 165 % na 352 mil. USD. Objem predaja v 4. štvrťroku medziročne stúpol o 3 %, k čomu prispel vyšší predaj tretím stranám, zatiaľ čo regionálny dopyt po motorových palivách v strednej a východnej Európe – kľúčovom regióne Skupiny MOL, vzrástol o 4 %.

Divízia Služby Zákazníkom dosiahla celoročný nárast EBITDA o 19 %, ktorý bol podporený objemom predaja a zlepšením marže nepalivového tovaru. Obmedzenie cien motorových palív v Maďarsku a Chorvátsku a oslabenie miestnych mien voči americkému doláru mali negatívny vplyv na trend nepretržitého medziročného rastu EBITDA, a tak EBITDA za 4. štvrťrok klesla o 10 % v porovnaní s výsledkami za rovnaký štvrťrok 2020.

Pokračovalo zavádzanie nepalivového konceptu: počet zrekonštruovaných prevádzok Fresh Corner sa zvýšil na 1069 z 955 na konci roka 2020. V roku 2021 spoločnosť MOL oznámila niekoľko akvizícií s cieľom naplniť stratégiu Shape Tomorrow 2030+: 16 čerpacích staníc na Slovensku a 120 čerpacích staníc OMV v Slovinsku. Akvizície pokračovali v 1. štvrťroku 2022 so 417 čerpacími stanicami pod značkou Lotos v Poľsku.

Segment Gas Midstream – Preprava zemného plynu, dosiahol v roku 2021 EBITDA na úrovni 135,6 milióna USD, čo je o 33 % menej ako pred rokom. V 4. štvrťroku EBITDA medziročne klesla o 18 % na 34 mil. USD v dôsledku prudko rastúcich nákupných cien plynu a v dôsledku toho, že v roku 2021 sa zastavila preprava smerom do Srbska a Bosny a Hercegoviny, čo viedlo k zníženiu neregulovaných príjmov z tranzitu. Výdavky CAPEX boli nižšie, keďže projekt srbsko-maďarského prepojenia bol dokončený v 3. štvrťroku 2021 a do prevádzky bol uvedený v priebehu 4. štvrťroka 2021.

O Skupine MOL

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská a retailová spoločnosť so sídlom v Budapešti, Maďarsko. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva medzinárodný dynamický tím 25 000 zamestnancov a má za sebou viac ako 100-ročnú tradíciu v priemyselnom odvetví. Skupina MOL prevádzkuje v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a južnej Európy. Prieskumné a ťažobné aktivity Skupiny MOL vychádzajú z viac ako 85-ročných skúseností v oblasti uhľovodíkov a 30-ročných skúseností v injektáži CO2. V súčasnosti má ťažobné aktivity v 9 krajinách a prieskumné činnosti v 14 krajinách.

Skupina MOL sa zaviazala transformovať svoje tradičné činnosti založené na fosílnych palivách na nízkouhlíkový, udržateľný podnikateľský model a usiluje sa o dosiahnutie čistej uhlíkovej neutrality do roku 2050, a zároveň o formovanie nízkouhlíkového obehového hospodárstva v strednej a východnej Európe.

Kontakt pre médiá

@: internationalpress@mol.hu

2022-01-17 Svitko na Dakare predviedol rýchlosť, skvelú formu aj bojovnosť

 • najúspešnejší Slovák si na Dakare vybojoval celkové 12. miesto
 • tohtoročný Dakar bol podľa Svitka výborný, ale poznačený množstvom technických problémov
 • Števo prvýkrát jazdil najnáročnejšiu púštnu rely s podporou fyzioterapeuta

BRATISLAVA, 16. január 2022 – Trojnásobný majster Európy, niekoľkonásobný majster SR v enduro a cross country a najúspešnejší slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko sa v sobotu 15. januára 2022 v noci vrátil z najprestížnejších pretekov sveta v Saudskej Arábii. Na Rely Dakar štartoval vo farbách Slovnaft Rally Teamu už trinásty raz a opäť potvrdil, že patrí medzi svetovú špičku. Svoj tohtoročný výkon hodnotí vysoko, a to aj napriek celkovému 12. miestu.

Dakarská legenda zo Slovenska odštartovala rely okamžitým útokom na prvú desiatku aj napriek nepríjemnú pádu v prvej etape, po ktorom si Svitko myslel, že Dakar sa pre neho končí. V ďalších etapách už potvrdzoval svoju svetovú úroveň, keď si držal celkové umiestnenie medzi TOP 10 dakarskými jazdcami. Nakoniec ho o účasť v prvej desiatke pripravila penalizácia po výmene motora v ôsmej etape. Napriek tomu svoj výkon hodnotí ako jeden z najlepších na Dakare.

 „Moje účinkovanie na tohtoročnom Dakare považujem za jedno z najlepších v mojej kariére. Dosiahol som predtým aj lepšie celkové umiestnenia, ale tohto roku mi k tomu chýbal kúsok šťastia.  Najmä v ôsmej etape ma zradila technika. Od polovice etapy som mal problémy s motorkou, kedy mi začala vynechávať prevodovka. Síce som prišiel do cieľa, ale museli sme meniť motor, a to znamenalo penalizáciu 15 minút. Tú som už do záverečnej etapy nedohnal. Samozrejme, mal som ambíciu skončiť čo najlepšie, preto sú aj moje pocity zmiešané. Dlho som sa držal v prvej desiatke. V poslednej etape som dokonca dostal minútovú penalizáciu za rýchlosť, čo sa mi stalo na Dakare prvýkrát a zhoršilo mi to celkové umiestnenie. Taký je však Dakar. Skončiť s takýmto výsledkom, obklopený na výsledkovej listine fabrickými jazdcami, je ale výborný výsledok. Chcem sa za to poďakovať aj kolegom z tímu, ktorí šli so mnou celý čas naplno,“ sumarizuje Svitko.  

Tímový mechanik Zlatko Novosád mal okrem toho plné ruky práce aj s prasknutým rámom motocykla a zničenou „prednou vežou“. Motorka KTM 450 Rally Replica dostala zabrať pri viacerých pádoch. Atmosféru tohtoročného Dakaru asi najlepšie vystihuje výrok Zlatka Novosáda, ktorý povedal, že najbližšie dni o motorke „nechce ani počuť“.

Pády poznačili aj Svitkov záver súťaže, ktorý odjazdil s narazeným a opuchnutým zápästím. „Drobné zranenia mi nevadia, som na ne zvyknutý. Veľkú časť prípravy som venoval kondičke, ktorá je pri zvládaní náročného terénu, ale aj prípadných pádov veľmi dôležitá. Na pokazenú prevodovku alebo zlomený rám sa bohužiaľ nedá pripraviť. To sú veci, ktoré sa vám stanú alebo nie a vy musíte reagovať hneď. Priznám sa, pri jednom z pádov, kedy som prakticky odtrhol prednú vežu, som si myslel som, že tohtoročný Dakar skončil. Našťastie to tak nebolo,“ dodáva Štefan Svitko.

Slovnaft Rally Team šiel na Dakar 2022 s novým členom. Prvý raz bol jeho súčasťou fyzioterapeut Jakub Kmeťko. Podľa neho bol tohtoročný Dakar pre Števa veľmi náročný: „Začalo to už v decembri, kedy po pozitívnom teste na koronavírus musel zrušiť prípravu v Dubaji, pokračovalo to prvou veľmi rýchlou etapou a hneď prvým pádom. Nasledovali ďalšie náročné etapy s technickými problémami a ďalšími pádmi. Našťastie bol Števo po fyzickej stránke na takúto záťaž výborne pripravený. Je to všestranný športovec, kondične, svalovo aj z hľadiska životosprávy je jeho organizmus v perfektnej forme a mojou úlohou počas Dakaru bolo hlavne kontrolovať ho a pomáhať pri regenerácii,“ približuje Jakub Kmeťko.

Od roku 2010 štartuje Štefan Svitko na dakarskej rely s podporou spoločnosti Slovnaft, ktorej meno rezonuje aj v názve Svitkovho tímu. „Tohtoročný Dakar bol trinásty nielen pre Štefana Svitka, ale aj pre nás. Števo s podporou Slovnaftu a pod vlajkou SLOVNAFT Rally Teamu jazdí na tejto rely už od svojej premiéry. Aj tento rok potvrdil svoju bojovnú a cieľavedomú povahu. S napätím sme sledovali jeho výkony a bolo zrejmé, že za žiadnych okolností nepoľaví. Popri maximálnej koncentrácii na rýchlu a náročnú jazdu v neznámom teréne si Števo zachovával svoj bezprostredný a autentický prístup, čím robí tento šport atraktívny aj pre širokú verejnosť. Nadšenie pre vec a ľudský prístup je práve to, čo máme so Števom Svitkom spoločné. Sme naňho aj na celý tím úprimne hrdí,” dodáva Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie Slovnaftu.


Hneď na prvom Dakare v kategórii motocyklov obsadil Svitko trináste miesto a stal sa najúspešnejším nováčikom. Nasledujúci rok pre poruchu na motorke nedokončil ôsmu etapu a musel odstúpiť. O dva roky neskôr mal nepríjemný pád a zo súťaže odstúpil len tri etapy pred koncom. V roku 2013 bol deviaty, ale v rokoch 2012 a 2015 obsadil celkovo piate priečky. V roku 2016 triumfoval na fantastickom 2. mieste. V roku 2018 po páde v 10. etape a zranenie ramena predčasne Dakar ukončil. V roku 2019 musel z pretekov odstúpiť kvôli poruche motorky, predminulý rok skončil na celkovom 11. a vlani na 8. mieste. Na Dakare je Svitko vysoko rešpektovaným jazdcom a súčasťou svetovej elity. Pri jeho mene svieti aj titul „legenda Dakaru“, pre jazdcov, ktorí sa na najnáročnejšej maratónskej rely sveta zúčastnili viac ako desaťkrát. 

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×