Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2019-04-05 Slovensko bude bohatšie o 23 nových zelených oáz

Vysádzanie nových stromov a zelene na rôznych miestach Slovenska podporili nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., tento rok grantom vo výške 60 000 eur. Rozdelia si ho aktívni ľudia z 23 lokálnych komunít, ktorí do 13. ročníka grantového programu Zelené oázy poslali najlepšie nápady na rozzelenanie miest, kde žijú. Výsadbu a úpravu nových zelených oáz ukončia do septembra.   

Nový život vdýchnu zanedbaným miestam nielen financie z grantu, ale predovšetkým dobrovoľníci z miestnych komunít. Už trinásť rokov ich v tom nepretržite podporujú nadácia Ekopolis a Slovnaft cez grantový program Zelené oázy. Program je otvorený pre neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času a podporuje ich pri vytváraní nových zelených oáz alebo revitalizácii miest s ekologickou hodnotou.

„Naším cieľom je podporiť a motivovať aktívne komunity  k starostlivosti o prostredie okolo nás. S heslom tohto ročníka „Saďme stromy!“, sme sa zamerali predovšetkým na podporu projektov, ktorých cieľom je  vysádzanie zelene a  stromov,“ hovorí Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s., ktorá je hlavným partnerom programu. Takto podporené lokality budú slúžiť širokej verejnosti a ich udržiavanie prispieva k ochrane prírody.

Tento rok odborná grantová komisia posudzovala 123 prijatých žiadostí. Z nich v dvoch kolách napokon vybrala 23 finalistov. 

Medzi najzaujímavejšie projekty patrí iniciatíva občianskeho združenia Tatry z Liptovského Mikuláša, ktoré sa dlhodobo a systematicky venuje výsadbe a starostlivosti o dreviny na sídlisku Podbreziny. Dobrovoľníci – obyvatelia priľahlých blokov – plánujú vysadiť viac ako 90 javorov a borovíc. V obci Hlboké v senickom okrese zas miestni dobrovoľníci a členovia občianskeho združenia Prakoreň vysadia viac ako 200 prevažne ovocných stromov popri ceste medzi obcou a osadou Zaháj, v okolí vodnej nádrže vysadia aj stromy zlepšujúce hniezdne a potravné podmienky pre vtáctvo. Na úplne opačnej strane Slovenska v obci Ulič v okrese Snina v spolupráci obce a  dobrovoľníkov vysadia obecný ovocný sad v blízkosti komunitného centra a tradičné ovocné stromoradie pozdĺž turistickej trasy, spolu viac ako 120 ovocných drevín.

Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od apríla do konca septembra 2019. Zoznam podporených projektov v roku 2019 z grantového programu Zelené oázy nájdete TU.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk a www.slovnaft.sk. Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,  048 / 470 10 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

Slovensko bude bohatšie o 23 nových zelených oáz

2019-04-04 Pri tankovaní LPG je pre vodičov rozhodujúca jeho kvalita, potvrdil prieskum Slovnaftu

 • podľa prieskumu Slovnaftu je pre väčšinu vodičov kvalita najdôležitejším kritériom pri výbere miesta na tankovanie LPG
 • zákazníci LPG sa vyznačujú vysokou lojalitou, pri opakovanom tankovaní paliva preferujú rovnakú značku
 • prieskumu o LPG sa zúčastnilo 1587 respondentov

BRATISLAVA, 4. apríla 2019 – Veľký LPG prieskum Slovnaftu ukázal, že Slováci sa pri rozhodovaní o mieste tankovania LPG rozhodujú najmä na základe kvality tohto alternatívneho paliva. Kvalitu označilo za najdôležitejšie kritérium z celkovej vzorky 1587 respondentov až 85 % opýtaných. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom sociálnej siete.

Okrem kvality paliva patria k najdôležitejším kritériám pri výbere miesta tankovania aj cena, vzdialenosť čerpacej stanice a pôvod paliva. Navyše, zákazníci očakávajú od čerpacej stanice aj dodatočné služby, najmä dobrú kávu a kvalitné občerstvenie. Prieskum tiež ukázal, že vodiči, ktorí využívajú LPG palivo, sa vyznačujú vysokou lojalitou, keďže pri opakovanom tankovaní preferujú rovnakú značku.

V priemere najazdia Slováci na autách s alternatívnym LPG pohonom 23 600 kilometrov ročne. Z opýtaných si takmer 80 % nechalo auto na tento pohon prerobiť dodatočne. Zhruba dve tretiny respondentov nepociťuje pri používaní LPG v porovnaní s benzínom a motorovou naftou nevýhody. Časť naopak vníma obmedzenie parkovania v garážach a slabší výkon motora.

Jednou z otázok prieskumu boli aj plány na kúpu nového auta. V horizonte 10 rokov si plánuje kúpiť nové auto až 70 percent oslovených, pričom takmer tri štvrtiny z nich uviedli, že aj ďalšie auto bude na pohon LPG. Iba 10 percent opýtaných sa plánuje vrátiť ku klasickému benzínovému motoru, či uvažuje nad kúpou hybridného vozidla.

Slovnaft vyrába vlastný značkový ECO+ Autoplyn a predáva ho vo svojej sieti na 108 čerpacích staniciach. Je to najväčšia sieť s LPG na Slovensku, pričom čerpacie stanice sú rozložené tak, aby boli dostupné pre automobily s LPG pohonom na celom Slovensku.

2019-04-03 Slovnaft získal dve prestížne ocenenia Via Bona Slovakia 2018

 • Slovnaft získal dve prestížne ocenenia Via Bona Slovakia 2018
 • v kategórii Skvelý zamestnávateľ bola spoločnosť ocenená za projekt športovo-relaxačného centa Slovnaft RELAX
 • v špeciálnej kategórii Dobre spravovaná firma získal Slovnaft cenu za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti v súlade s princípmi Corporate Governance

Bratislava, 3. apríl 2019 – Spoločnosť Slovnaft získala počas slávnostného galavečera Via Bona Slovakia 2018 dve prestížne ocenenia. Tie jej udelila nadácia Pontis, ktorá každoročne oceňuje výnimočné projekty a zodpovedné prístupy firiem, ktoré menia Slovensko k lepšiemu. V aktuálnom ročníku sa Slovnaft stal víťazom v kategórii Skvelý zamestnávateľ za projekt športovo-relaxačného centra Slovnaft RELAX, a tiež v špeciálnej kategórii Dobre spravovaná firma za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti v súlade s princípmi Corporate Governance.

Nadácia Pontis prijala tento rok 56 prihlášok malých, stredných a veľkých firiem pôsobiacich na Slovensku. Do finále nezávislé hodnotiace komisie posunuli 23 nominácií v 8 kategóriách. Komisie tvorili zástupcovia biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií.

Slovnaft získal ocenenie v kategórii Skvelý zamestnávateľ za vybudovanie športovo-relaxačného centra Slovnaft RELAX a tiež za komplexnú starostlivosť o svojich zamestnancov a podporu rovnováhy ich pracovného a osobného života. Druhé víťazstvo patrilo Slovnaftu v špeciálnej kategórii Dobre spravovaná firma za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti v súlade s princípmi Corporate Governance. 

Ocenenie za Dobre spravovanú firmu prevzal CEO Slovnaftu Gabriel Szabó. „Teší ma, že takáto cena existuje a že sa dnes o téme dobre spravovanej firmy rozprávame, pretože to nie je samozrejmosť. Toto ocenenie prezentuje firmu, ktorá prináša férovosť, zodpovednosť a slušnosť do podnikania. Som preto hrdý, že ho získal práve Slovnaft. Je to pre nás veľká česť,“ povedal na slávnostnom galavečere.

V kategórii Skvelý zamestnávateľ prevzala cenu riaditeľka Podnikových služieb Dana Galková spolu s riaditeľkou Ľudských zdrojov Alžbetou Grácovou. „Slovnaft RELAX predstavuje unikátne spojenie, kde zamestnávateľ poskytol finančné prostriedky a priestory, ktoré projektový tím zložený zo zamestnancov a dobrovoľníkov pretvoril na moderné športovo-relaxačné centrum. Zároveň je toto ocenenie pre nás záväzkom voči všetkým našim zamestnancom, aby sme aj naďalej pracovali na tom, aby boli so Slovnaftom ako zamestnávateľom spokojní. Ďakujeme, veľmi si toto ocenenie vážime,“ povedala pri preberaní ceny Dana Galková.

Okrem víťazných kategórií bola spoločnosť Slovnaft nominovaná aj v kategórii Sociálne inovácie s bikesharingovým projektom Slovnaft BAjk a v kategórii Veľká zodpovedná firma za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu.

2019-04-01 Slovnaft vyzbieral vlani takmer 57 ton použitého kuchynského oleja

 • medziročný nárast vyzbieraného oleja o 74,4 %
 • za jeden rok sa vytvorilo ďalších 12 zberných miest na čerpacích staniciach Slovnaft
 • najviac počas roka vyzbierali Bratislavčania, a to 13,7 tony oleja
 • použitý kuchynský olej, ktorý by skončil ako záťaž pre životné prostredie, sa spracuje na ekologickú biopalivovú zložku do nafty

BRATISLAVA, 1. apríla 2019 –  Obyvateľom Slovenska stále viac záleží na ochrane životného prostredia. Dokazujú to aj výsledky projektu Aj kvapka oleja sa ráta, prostredníctvom ktorého môžu na čerpacích staniciach Slovnaft odovzdať použitý kuchynský olej z domácností. V minulom roku najväčšia sieť čerpacích staníc na Slovensku vyzbierala takmer 57 000 kilogramov použitého kuchynského oleja, čo bolo o 74 % viac ako v roku 2017. Na úspešnom projekte spolupracuje Slovnaft so spoločnosťou Meroco.

Počas minulého roka sa vytvorilo 12 nových miest na zber použitého kuchynského oleja. Ten môžu spotrebitelia aktuálne odovzdať na 171 čerpacích staniciach Slovnaft, čo sú zhruba tri štvrtiny celej siete, a na ďalších troch zberných miestach v bratislavskom Vlčom hrdle, Starej tržnici v centre hlavného mesta a na termináli rafinérie v Kľačanoch.  Najviac oleja sa v roku 2018 podarilo vyzbierať v Pezinku na čerpacej stanici na Myslenickej ulici, kde ľudia odovzdali takmer 1700 kilogramov použitého kuchynského oleja. Celkovo najviac oleja sa však vyzbieralo v Bratislave, kde ľudia počas jedného roka odovzdali až 13,7 ton použitého oleja.

Vylievanie použitého kuchynského oleja môže spôsobiť upchatie kanalizačných sietí a zároveň má nepriaznivé dopady na životné prostredie. „Niektoré štúdie poukazujú na veľmi podobný dopad rastlinných olejov na životné prostredie ako je to u minerálnych olejov. Jednoznačne by sme tieto oleje nemali vylievať do kanalizácie,“ hovorí manažér oddelenia ochrany životného prostredia spoločnosti Slovnaft Dušan Ronec.

Rastlinný olej, ktorý sa bežne používa v kuchyni pri varení, je vo vode nerozpustný a vytvára v nej vrstvy, ktorých sa len ťažko zbavuje. Jeden deciliter kuchynského oleja môže znečistiť až 1000 litrov vody. Použitý kuchynský olej začne spôsobovať problémy okamžite po vyliatí do kanalizácie. Olej sa zachytáva v potrubnom systéme, kde saponáty odstránia len jeho vrchnú vrstvu. Na olejový film sa následne lepia zvyšky potravín, prípadne ďalšie nečistoty. Vnútorný prierez potrubia sa tak zužuje a kanalizácia sa môže úplne upchať. Náklady na jej následné vyčistenie sú vysoké a počítajú sa v stovkách eur. Olejový odpad má nepriaznivý dopad aj na čističky odpadových vôd, kde vytvára nepriepustné vrstvy, ktoré znižujú čistiacu schopnosť mikroorganizmov v aktivačných nádržiach. Hrozí až ich úplné odumretie a znečistená voda sa tak môže dostať do vodných tokov.

„Prítomnosť oleja v životnom prostredí má negatívny vplyv na živočíchy, ktoré sa môžu obaliť olejovitou vrstvou a následne dochádza k ich úhynu udusením alebo dehydratáciou. Vo vodnom prostredí zase olej vytvára na vodnej hladine film, ktorý narušuje kyslíkovú bilanciu a živé organizmy tak môžu uhynúť,“ dodáva Dušan Ronec.

K ochrane životného prostredia môže každý prispieť odovzdaním oleja na čerpacej stanici. Z oleja následne po vyčistení spoločnosť Meroco vyrába biopalivovú zložka do motorovej nafty. Na takúto výrobu je vhodný každý rastlinný olej s výnimkou kokosového, ktorý tuhne už pri izbovej teplote. Najvhodnejšie je zbierať použitý olej do čistej a suchej PET fľaše alebo pôvodného obalu bez zvyškov potravín. Z každého litra je možné vyrobiť až 0,9 litra biopalivovej zložky.

2019-03-29 Skupina MOL a LEAD Venture uzavreli partnerstvo so slovenskou spoločnosťou GA Drilling

Partnerstvo umožní spoločnosti GA Drilling testovať na ložiskách a komerčne využívať technológiu plazmového uzatvárania ložísk

Bratislava, 29. marca 2019 – Spoločnosť GA Drilling podpísala so spoločnosťou Lead Ventures dohodu o financovaní v objeme 4,2 milióna eur a servisnú dohodu so Skupinou MOL. Lead Ventures, venture kapitálová spoločnosť so sídlom v Budapešti, investovala do GA Drilling fondy Skupiny MOL a maďarskej Eximbanky. Dohoda sprístupní spoločnosti GA Drilling ťažobné vrty na testovanie technológie na uzatváranie vrtov PLASMABIT v reálnych ložiskových podmienkach. Dohoda je významným krokom v komercializácii technológie PLASMABIT, ktorá v porovnaní s tradičnými metódami uzatvárania nevyužívaných vrtov dokáže významne znížiť dopady na životné prostredie, znížiť náklady a skrátiť čas.

GA Drilling je svetovým priekopníkom vo vývoji inovatívnych technológií pre bezkontaktné vŕtanie a frézovanie P&A s použitím vlastného procesu plazmovej dezintegrácie. Táto technológia otvára príležitosti v rámci viacerých sektorov so zameraním na ekologické uzatváranie starých vrtov a ďalšie služby vyraďovania vrtov z prevádzky. Spoločnosť zároveň pokračuje vo vývoji ďalších aplikácií pre vrtné práce v horninovom prostredí, ktoré umožňujú prístup k hlbokej geotermálnej energii, a tiež ťažbu nerastných surovín.

GA Drilling: prvé komerčné využitie na pevnine (onshore), perspektívne v morských podmienkach (offshore)

Cieľom partnerstva s Lead Ventures a MOL je umožniť spoločnosti GA Drilling prvé komerčné využitie technológie pre ropný a plynárenský priemysel a otestovať PLASMABIT v reálnych podmienkach. Súbežne s tým spoločnosť GA Drilling pokračuje v hľadaní strategických partnerstiev s ďalšími ropnými spoločnosťami, ktoré majú morské ťažobné plošiny a podmorské vrty na testovanie technológie PLASMABIT po celom svete.

„Dohoda pre nás predstavuje jedinečnú príležitosť komercionalizovať našu technológiu s významnou spoločnosťou z oblasti ťažby ropy a zemného plynu. Vďaka prístupu k vrtom dokážeme využiť našu technológiu PLASMABIT pre zatváranie vrtov a overiť si jej komerčnú efektivitu pri globálnom nasadení. Dohoda so skupinou MOL završuje zmenu GA Drilling z technologickej spoločnosti na medzinárodne pôsobiacu spoločnosť zameranú na poskytovanie integrovaných služieb pre ropný priemysel. Veľmi si ceníme podporu a dôveru investorov, európske granty pre výskum a vývoj, ako aj pôžičku od slovenskej vlády pre refinancovanie infraštruktúry a rozšírenie priemyselnej spolupráce. Len vďaka prejavenej dôvere a podpore sme dnes mohli urobiť tento významný krok,“ povedal Igor Kočiš, spoluzakladateľ a CEO GA Drilling.

„Skupina MOL je v rámci svojej Stratégie 2030 pripravená podporovať inovatívne projekty. Jedným z projektov, ktoré MOL považuje za dôležité, je aj technológia slovenskej spoločnosti GA Drilling, preto sa ho rozhodol finančne aj nefinančne podporiť. Technológia, ktorú GA Drilling vyvinul, je zaujímavá pre naše aktivity v oblasti ťažby ropy a chceme ju spoločne uviesť do reálneho života a vyskúšať pri uzatváraní jedného z našich vrtov. Som rád, že sa tento projekt podarilo dotiahnuť do tejto fázy práve na Slovensku, a veríme, že nová technológia aj s naším pričinením bude môcť uspieť v globálnom ropnom odvetví,“ povedal Chief Innovation Officer Skupiny MOL Oszkár Világi.

 „Inovatívne riešenie, ktoré vyvinula firma GA Drilling, má potenciál zásadne zmeniť segment energetiky, ktorý je veľmi konzervatívny. Z nášho pohľadu ide o jednu z najsľubnejších inovácií v energetike v regióne strednej Európy. Cieľom Lead Ventures je podporovať také inovatívne firmy, ktoré pre ďalší vývoj ešte potrebujú významnú finančnú podporu, a majú potenciál byť ďalším úspešným príbehom v strednej Európe,“ uviedol Ábel Galácz, zakladateľ a CEO Lead Ventures.

Zmluvy podpísali:

 • Igor Kočiš, spoluzakladateľ a CEO GA Drilling
 • Oszkár Világi, Group Chief Innovation Officer, MOL Group
 • József Goldfárth, manažér chemikálií & technológií pre ropné polia Skupiny MOL
 • Péter Vasváry, viceprezident pre priemyselné služby Skupiny MOL
 • Ábel Galácz, CEO, LEAD Ventures

 

 

2019-03-29 Slovnaft BAjk predstavil nový cenník pre cyklistickú sezónu 2019

 • Slovnaft BAjk ponúkne od 1. apríla nové portfólio programov pre užívateľov bratislavského bikesharingu
 • v ponuke sú programy na dlhodobé aj krátkodobé využitie služby

BRATISLAVA, 29. marca 2019 – Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk predstavil nový cenník pre cyklistickú sezónu 2019. Ponuka platná od začiatku apríla zahŕňa programy pre dlhodobé aj krátkodobé využitie služby, a rovnako myslí aj na študentov. Užívatelia budú mať k dispozícii viac bicyklov a do novej sezóny sa podarilo vychytať mnohé „detské choroby“, ktoré sme identifikovali počas testovacej prevádzky.

Užívatelia si v novej cyklistickej sezóne budú môcť vybrať z troch základných programov, a to podľa miery využívania bikesharingu. Pre obyvateľov hlavného mesta, ktorí Slovnaft BAjk využívajú ako doplňujúcu formu prepravy k verejnej alebo individuálnej  doprave, je najvhodnejší program KLASIK. Ročný vyjde užívateľa na 29,40 eur, mesačný bude stáť 9 eur. Oba programy zahŕňajú neobmedzený počet jázd do 30 minút a kredit v hodnote 0,6 eur. Jazdy dlhšie ako pol hodinu sú spoplatnené sumou 12 centov za každých ukončených 6 minút jazdy a odpočítavajú sa z kreditu. Ten je po vyčerpaní potrebné dobiť.

Užívateľom a turistom, ktorí budú chcieť využiť Slovnaft BAjk jednorazovo, bude k dispozícii denný program za 6 eur. V tomto prípade si zakúpia PIN kód, ktorý bude platný 24 hodín, počas ktorých môžu využívať službu bikesharingu. Pri jednorazovom programe je tiež potrebné počítať so zablokovaním depozitu v hodnote 70 eur. Užívatelia majú v cene neobmedzený počet jázd v celkovom čase 12 hodín, následne bude využívanie bicyklov spoplatnené sumou 12 centov za každých ukončených šesť minúť jazdy. Suma sa odpočíta sa z  depozitu, jeho nespotrebovaná časť sa vráti užívateľovi na účet.

Pre intenzívnych užívateľov bratislavského bikesharingu je pripravený program PREMIUM, ktorý za 38,40 eur pokryje jazdy do 60 minút a zahrnie kredit v hodnote 2,4 eur. Poplatky pri prekročení limitu jazdy nad 60 minút sú rovnaké ako pri ostatných programoch. Slovnaft BAjk pri príprave novej ponuky myslel aj na študentov, učiteľov a mladých ľudí. Držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO26 budú môcť využiť zľavu na ročný program a požičiavať si žlté bicykle už za cenu 19,20 eur.

Všetky PIN kódy, ktoré si užívatelia zakúpili počas testovacej prevádzky budú platné do 30. apríla. Od mája ich bude možné použiť len v prípade, že si vo svojom profile predĺžia promo program jedným z programov pre aktuálnu cyklistickú sezónu. V takomto prípade nespotrebovaný kredit z testovacej prevádzky užívateľom neprepadne a pripočíta sa ku kreditu novej zvolenej služby.

Študenti, učitelia a mladí ľudia si svoj promo program nebudú môcť predĺžiť. V ich prípade bude potrebné kúpiť si nový program s využitím čísla ISIC, ITIC alebo EURO26 karty. Kredit z testovacej prevádzky neprepadne ani im, nakoľko prevádzkovateľ pripravuje funkcionalitu, vďaka ktorej si užívatelia budú môcť prenášať kredit medzi jednotlivými programami vo svojom profile na stránke služby alebo v mobilnej aplikácii.

Nový cenník odráža to, čo sa predpokladalo už od začiatku, a síce, že po úvodnej testovacej fáze, počas ktorej sa dalo BAjkovať len za 1€ sa poplatky za využívanie služby dostanú na úroveň zodpovedajúcej hodnote tejto služby. 

Slovnaft BAjk sa stal obľúbenou doplňujúcou formou prepravy k verejnej alebo individuálnej doprave v hlavnom meste. Do systému sa od začiatku služby registrovalo viac než 41 000 užívateľov, ktorí spolu spravili viac ako 220 000 jázd. Už pri spustení služby sa vytvorila komunita užívateľov, ktorá nám pomáhala s vytipovaním bicyklov a staníc s poruchami a aktívne prichádzala s nápadmi na vylepšenie služby. Aj vďaka nim sme zjednodušili uzamykací systém na bicykli, upravili komunikáciu na displeji bicykla, sprehľadnili zobrazovanie počtu bicyklov na webe, rozšírili kompetencie infolinky, posilnili sme smart zámok a zvýšili jeho spoľahlivosť, nasadili sme sedačky pre vyššie osoby a zjednodušili orientáciu užívateľa v rámci jeho online profilu. V druhej polovici apríla bude k dispozícii užívateľom aj mobilná aplikácia. Už začiatkom marca sa začalo aj s postupným zvyšovaním počtu bicyklov v uliciach Bratislavy. K dispozícii ich vtedy bolo 250 a ich počet sa naďalej navyšuje. V priebehu apríla bude k dispozícii flotila s približne 400 bicyklami. Predpoklad je, že najvyšší počet bicyklov dosiahneme v letných mesiacoch. V jarných mesiacoch pribudnú aj nové dokovacie stanice v  štyroch mestských častiach, v ktorých systém momentálne funguje. Posun nastal aj pri riešení problému „ghost bajkov“, ktorý v očiach užívateľov znižoval spoľahlivosť tejto služby. Podarilo sa znížiť chybovosť pri zobrazovaní dostupných bicyklov asi o 50% a očakávame, že s ďalšou aktualizáciou firmwaru sa toto percento počas najbližších mesiacov ešte zníži.

Výkon práv dotknutej osoby

2019-02-22 Skupina MOL dosiahla v roku 2018 najvyšší zisk za uplynulých sedem rokov

 • čistá CCS EBITDA dosiahla 2,69 mld. USD a oproti predchádzajúcemu roku vzrástla o 10 %
 • podiel divízie Upstream na zisku vzrástol medziročne o 49 % a podiel Služieb zákazníkom stúpol o 18 %
 • čistý zisk opäť dosiahol úroveň 1,1 mld. USD, čo zodpovedá výsledku z predchádzajúceho roka

Budapešť, 22. februára 2019 – Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za rok 2018. Vďaka významne vyššiemu príspevku divízií Upstream a Služby zákazníkom a silnej vnútornej výkonnosti Downstreamu, ktorá čiastočne eliminovala slabšie marže, vzrástla EBITDA Skupiny MOL o 10 % a pohodlne prekonala upravený cieľ na rok 2018.

Čistá CCS EBITDA vzrástla v štvrtom štvrťroku medziročne o 16 % a prispela k celkovej EBITDA za rok 2018 vo výške 2,69 mld. USD. V porovnaní s rokom 2017 ide o 10 % nárast a výrazné prekročenie stanoveného cieľa. Skupina MOL pokračovala v tvorbe hotovosti (free cash flow) na úrovni 1,4 mld. USD, pričom príspevok divízie Upstream dosiahol takmer 70 %.

EBITDA divízie Upstream na úrovni 1,269 mld. USD bola v roku 2018 najväčším prispievateľom k ziskovosti Skupiny MOL. K nárastu o 49 % prispeli vyššie ceny ropy a zemného plynu a ťažba uhľovodíkov s vysokou maržou z oblasti Catcher v Spojenom kráľovstve. Ťažba na ložisku Catcher sa stabilizovala a celková denná ťažba z portfólia Upstreamu dosiahla v štvrtom štvrťroku priemerne 115 tisíc barelov ropného ekvivalentu. Priemerná ťažba za rok 2018 tak bola 111 tisíc barelov denne.

Čistá CCS EBITDA Downstreamu dosiahla 995 miliónov USD. Pokles o 16 % je spôsobený predovšetkým nižším spracovaním ropy a výrazne nižšími petrochemickými maržami. Silnejšia vnútorná výkonnosť – úspešné zvýšenie efektívnosti v hodnote 110 mil. USD v rámci programu DS2020 –  spolu s vyššou výrobou mohli len čiastočne kompenzovať slabšie marže.

EBITDA Služieb zákazníkom pokračovala v dvojcifernom raste na nové rekordné maximá. V roku 2018 EBITDA dosiahla 423 miliónov USD, čo je nárast o 18 % oproti predchádzajúcemu roku vďaka dynamickej expanzii nepalivovej marže a priaznivým trendom na trhu s palivami. Marža nepalivového tovaru rástla za posledné štyri roky v priemere o 15 % ročne.

Segment prepravy zemného plynu (Gas Midstream) dosiahol v roku 2018 EBITDA na úrovni 189 miliónov USD, čo je  o 15 % menej ako pred rokom v dôsledku zmien taríf a rastúcich nákladov na energie.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: "Rok 2018 bol ďalším silným rokom s najvyššou EBITDA za uplynulých 7 rokov. Bol to tiež rok pokračujúcej transformácie, vrátane prijatia finálneho rozhodnutia o investíciách do projektu Polyol. Upstream vygeneroval hotovosť vo výške takmer 1 mld. USD a zvýšil ťažbu, Downstream dosiahol vysokú ziskovosť napriek slabším rafinérskym a petrochemickým maržiam a zaznamenal ďalšie výrazné zvýšenie efektívnosti, kým Služby zákazníkom si udržali dvojciferný rast EBITDA a spustili niekoľko nových inovatívnych služieb. Naše základy sú odolné. Podporuje ich silná tvorba voľných peňažných tokov, ktorá trvá už niekoľko rokov, robustný integrovaný podnikateľský model, ako aj talentovaná a špecializovaná pracovná sila, a tak je náš výhľad do roku 2019 optimistický. Očakávame, že EBIDTA bude tento rok približne 2,3 mld. USD, pričom predpokladáme konzervatívnejšie parametre prostredia, v ktorom pôsobí Downstream a ceny ropy približne 60 USD / bbl ropy Brent. Poskytne nám to dostatok peňažných tokov aj na pokrytie rastúcich investícií do našich hlavných transformačných projektov."

2019-02-12 MOL a TOTAL sa dohodli na vzájomnej akceptácii palivových kariet v Európe

 • Akceptačná sieť palivových MOL Group kariet sa rozširuje o približne 4 000 čerpacích staníc v piatich západoeurópskych štátoch
 • Od februára 2019 môžu majitelia palivových MOL Group kariet, vrátane ich slovenských držiteľov, využívať ich akceptáciu v sieti čerpacích staníc Total vo Francúzsku, Belgicku, Luxembursku, Holandsku a Nemecku
 • Poskytovanie pohodlných a kvalitných služieb B2B zákazníkom je v súlade so Stratégiou Skupiny MOL 2030 a jej zámerom stať sa prvou voľbou pre zákazníka

Budapešť, 12. februára 2019 – MOL a Total podpísali dohodu, ktorá ich zákazníkom zjednoduší cesty naprieč Európou. MOL Group karty budú akceptované v sieti čerpacích staníc Total vo Francúzsku, Belgicku, Luxembursku, Holandsku a Nemecku a naopak, palivové karty Total budú akceptované v sieti čerpacích staníc MOL a Slovnaft v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Slovinsku.

V prvom kroku sú od februára 2019 akceptované palivové karty Total v sieti MOL v Maďarsku a Rumunsku. Majitelia MOL Group kariet, vrátane ich slovenských držiteľov, zase môžu profitovať z ich akceptácie v sieti Total vo Francúzsku, Belgicku, Luxembursku, Holandsku a Nemecku. Akceptácia kariet Total v sieti MOL Slovinsko a v sieti Slovnaft na Slovensku sa začne v najbližších mesiacoch.

Vďaka spolupráci MOL a Total sú MOL Group karty akceptované na takmer 7 000 čerpacích staniciach v Európe a akceptácia palivových kariet Total sa rozšírila na viac ako 17 000 predajných miest.

"Príležitosť využívať naše palivové karty v západnej Európe je významným medzníkom. Prispeje to ďalšiemu rozvoju nášho podnikania, a zároveň pomôže napĺňať jeden z kľúčových cieľov Stratégie 2030 – stať sa prvou voľbou pre zákazníkov," povedal Zsolt Pethő, viceprezident Skupiny MOL pre Obchod a optimalizáciu (C&O).

"Dohoda posilňuje našu pozíciu vo východnej Európe a dokonale dopĺňa našu doterajšiu ponuku akceptačných miest. Predstavuje ďalší krok k upevneniu silnej pozície našich palivových kariet v Európe. Navyše je v súlade s kľúčovým cieľom spoločnosti Total – umožňovať zákazníkom voľbu v oblasti energií a byť partnerom ich mobility," uviedol Benoît Luc, viceprezident pre Marketing a služby spoločnosti Total v Európe.

2019-02-05 Odštartovali sme 12. ročník Talentov Novej Európy

 • talentovaní mladí ľudia môžu aj tento rok získať grant v oblasti umenia, vedy a športu
 • Slovnaft a Stredoeurópska nadácia prerozdelia v 12. ročníku 66 000 eur
 • v rámci programu bolo za 11 rokov podporených už 350 mladých talentov sumou takmer 720 tisíc eur

BRATISLAVA, 5. februára 2019 – Talentované deti a mladí ľudia sa môžu do 25. februára 2019 už po dvanásty raz prihlásiť do grantového programu Talenty Novej Európy. Slovnaft a Stredoeurópska nadácia prerozdelia aj v tomto ročníku 66-tisíc eur medzi nadané talenty.

Grantový program Talenty Novej Európy je určený pre všetkých od 8 – 25 rokov, ktorí vynikajú svojím talentom a chcú aj naďalej napredovať v oblasti umenia, vedy alebo športu. Finančnú podporu môžu využiť na zakúpenie hudobného nástroja, športového výstroja alebo vedeckého vybavenia, či na účasť na súťažiach, workshopoch a kurzoch, kde prezentujú nielen seba, ale aj Slovensko. Mnohé z nich sa totiž konajú v zahraničí a pre mnohé rodiny s nadanými deťmi je účasť na týchto podujatiach finančne náročná. Aj z tohto dôvodu vidia Slovnaft a Stredoeurópska nadácia veľký význam v podpore talentov, ktoré už teraz dosahujú vynikajúce výsledky.

V 11. ročníku Talentov Novej Európy bol podporený aj 24-ročný Dominik Bari, ktorého Americká filmová akadémia posunula s jeho dokumentom Oymyakon medzi top 80 najlepších dokumentov na svete, a kvalifikoval sa tak na Oscara. Týždeň strávil na najchladnejšom obývanom mieste našej planéty, kde namerali najnižšiu teplotu -71,2°C.

„Pre nás je veľmi inšpirujúce sledovať, čo všetko sú títo mladí ľudia schopní zvládnuť pri napĺňaní svojich vízií. To, že sa im darí, nám dáva motiváciu pokračovať v programe naďalej,“ uviedla Szilvia Czuczor, výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie.

Podporený bol aj 16-ročný Ondrej Vrábel, ktorý vyvinul aplikácie pre deti so špeciálnymi potrebami a tieto počítačové Pinf hry prezentoval na medzinárodnom fóre v Singapure. V súčasnosti je dostupných už 23 hier v 13 jazykoch a na Slovensku ich používajú približne v 1500 domácnostiach.

„Naším dlhodobým zámerom je podporovať tých, ktorí majú šancu uspieť aj v medzinárodnej konkurencii. Vieme, aké je to náročné, keďže patríme medzi top exportérov na Slovensku. Veríme, že cez granty prispievame nielen k rozvoju výnimočných talentov, ale aj k vytváraniu pozitívneho imidžu našej krajiny,“ povedal Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie spoločnosti Slovnaft.

Celkovo bolo v rámci grantovému programu Talenty Novej Európy podporených už 350 mladých talentov, medzi ktorých sa prerozdelilo takmer 720 000 eur. V minulom ročníku bolo zo 185 prihlásených podporených 54 detí a mladých ľudí, z toho 30 v športe a zvyšných 24 v oblasti vedy a umenia.

Viac informácií k programu Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk

2019-01-21 Svitko a jeho Slovnaft Rally Team už žijú nasledujúcim Dakarom

Na najextrémnejších motocyklových pretekoch planéty štartoval Štefan Svitko vo farbách Slovnaftu zatiaľ desaťkrát. Fascinujúca rely mu priniesla úžasné zážitky, akým bolo celkové 2. miesto v roku 2016, aj trpké sklamania, akými boli zranenia a najnovšie pokazený motocykel.

Na tomto ročníku Dakaru sa jazdcovi Slovnaft Rally Teamu darilo. Priebežne si vylepšoval pozíciu, v celkovom hodnotení stúpal na vyššie priečky a v rámci TOP 10 mu už patrilo 7. miesto. V ôsmej etape však musel pre technické problémy odstúpiť. Zlyhala mu motorka. Zhodou okolností rovnaká nepríjemnosť postihla v tej istej etape aj vedúceho jazdca Dakaru, Američana Rickyho Brabca. Ten musel pre technické problémy s motorkou odstúpiť z priebežného prvého miesta.

Poruchu preskúma KTM

S identifikáciou poruchy na novej dakarskej motorke sa Svitko obráti priamo na KTM. „Údajne tam mohol byť problém s elektrinou. Mohla tam byť vraj voda, ktorá ju mohla znefunkčniť, lenže podľa nášho názoru tam žiadna nebola. Viac sa azda dozvieme neskôr. Motorku odvezieme do KTM, aby zistili, prečo sa mi pokazila počas 8. etapy,“ povedal Svitko po návrate z Peru.

Ako vznikla fáma o páde

Svitko sa vyjadril aj k správe o jeho ťažkom páde a zranení hlavy, ktorú rozšíril oficiálny web Dakaru. Keď sa mu asi na 140. kilometri 8. etapy pokazila motorka a nebolo ju možné opraviť vlastnými silami, zavolal si na pomoc vrtuľník. Na Dakare platí pravidlo, že jazdca vrtuľník dopraví preventívne do nemocnice. Keďže Števo nemal pri sebe súkromný telefón, nemohol nikoho z tímu informovať o tom, čo sa stalo. Preto vznikla fáma o ťažkom páde.

Dva týždne voľna

Štefana Svitka čaká teraz oddych a potom začne s prípravou na novú sezónu. „V marci ma čaká prvé podujatie slovenského šampionátu v cross country, ktoré sa uskutoční v Borskom Mikuláši. Pôjdem si zatrénovať do Talianska, kde mám obľúbené trate a naplánujem si ďalšiu prípravu na Dakar, kam sa, dúfam, o rok vrátim,“ uzavrel Štefan Svitko.

Svitko a jeho Slovnaft Rally Team už žijú nasledujúcim Dakarom

Svitko a jeho Slovnaft Rally Team už žijú nasledujúcim Dakarom

Svitko a jeho Slovnaft Rally Team už žijú nasledujúcim Dakarom

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×