Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2018-11-08 Skupina MOL zvýšila svoje strednodobé ciele

 • Skupina MOL zvýšila svoju cieľovú EBITDA pre roky 2019 - 2021 o približne 10 % na 2,2 - 2,4 mld. USD ročne
 • Upstream sa viac zameria na ťažbu a vytvorí do roku 2023 nové rezervy v objeme 350 miliónov barelov ropného ekvivalentu
 • Transformačné projekty v oblasti Downstreamu zvýšia EBITDA v rokoch 2022 - 2023 na 2,4 - 2,6 mld. USD
 • EBIDTA divízie Služby zákazníkom by mala do roku 2023 dosiahnuť viac ako 500 mil. USD uspokojovaním požiadaviek ľudí na cestách v regióne, zvyšovaním predaja nepalivového tovaru a rozširovaním služieb mobility

Londýn, 8. novembra 2018 – Skupina MOL dnes usporiadala v Londýne stretnutie s investormi, kde informovala o aktuálnom dianí a úprave strategických cieľov definovaných v stratégii Skupiny MOL 2030, zverejnenej pred dvoma rokmi. Skupina MOL si zachováva robustný integrovaný obchodný model generujúci dobré výsledky. Zároveň sa transformuje na poprednú chemickú spoločnosť v strednej a východnej Európe, posilňuje svoju výraznú orientáciu na zákazníka a chce byť prvou voľbou zamestnancov, zákazníkov a investorov.

Skupina MOL zvýšila svoj cieľ v oblasti čistej CCS EBITDA v období 2019 - 21 o približne 10 % na 2,2 - 2,4 miliardy USD. Umožňujú jej to strednodobé zvýšenie ťažby v divízii Upstream a významný príspevok divízie Služby zákazníkom. V rokoch 2022 - 2023 Skupina MOL očakáva, že ročná EBITDA bude vďaka prínosu zo strategických investícií, vrátane projektu Polyol, ďalej rásť na úroveň 2,4 až 2,6 miliardy USD.

Divízia Upstream v strednodobom horizonte zvýši objem ťažby, pričom zo súčasných lokalít bude schopná až do roku 2023 vyťažiť 100 000 - 110 000 barelov ropného ekvivalentu denne. Umožní jej to aj rozvojový program na ťažobnom poli Shaikan kurdskom regióne Iraku, rozšírenie podmorskej ťažby z ťažobných plošín v Spojenom kráľovstve, ako aj optimalizácia v Maďarsku a Pakistane. Skupina MOL sa bude snažiť vytvoriť do roku 2023 nové rezervy v objeme 350 miliónov barelov ropného ekvivalentu.

Downstream bude do roku 2023 pokračovať vo zvyšovaní efektívnosti a dosahovaní čistých úspor. V rokoch 2022 - 2023 už bude mať viditeľný vplyv na zisk prvá časť strategických a transformačných projektov. Významným rastovým potenciálom pre Skupinu MOL bude aj nariadenie Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o lodných palivách. Zmena špecifikácie lodných palív zakáže palivá s vysokým obsahom síry od januára 2020, preto môžu rafinérie v Bratislave a Százhalombatte rozšíriť svoje marže, keďže v súčasnosti takýto typ paliva nevyrábajú.

0čakáva sa, že divízia Služby zákazníkom dosiahne do roku 2023 viac ako 500 miliónov USD EBITDA uspokojovaním potrieb ľudí na cestách v regióne strednej a východnej Európy, zvýšením predaja nepalivového tovaru a rozšírením služieb mobility. Skupina MOL zdvojnásobí do roku 2021 počet svojich prevádzok Fresh Corner na čerpacích staniciach  na 1250. Rozšíri tiež svoju flotilu zdieľaných vozidiel MOL Limo na 600 elektromobilov v Budapešti, a zároveň zavedie túto službu v ďalších 2 - 3 mestách.

Celá prezentácia sa nachádza TU

2018-10-31 Skupina MOL dosiahla v treťom štvrťroku najlepšie kvartálne výsledky za uplynulé tri roky

 • Čistá CCS EBITDA vzrástla v treťom štvrťroku o 23 % na 708 miliónov USD a mala by bez problémov dosiahnuť cieľ stanovený pre rok 2018 (2,4 miliardy USD)
 • Príspevok divízie Upstream stúpol medziročne o 70 %, divízia Služby zákazníkom ukončila tretí štvrťrok s rekordným maximom
 • Čistý zisk dosiahol v treťom štvrťroku 323 miliónov USD, za prvých deväť mesiacov roka je vo výške 835 miliónov USD

Budapešť 31. októbra 2018 - Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za tretí štvrťrok 2018. Výrazný nárast čistej CCS EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) v treťom štvrťroku znamená, že EBITDA za prvých deväť mesiacov roka prekročila hranicu 2 miliárd USD.

Divízia Upstream dosiahla v treťom štvrťroku výnosy vo výške 319 miliónov USD, čo predstavuje 70-percentný medziročný nárast vďaka rastúcim cenám ropy a zemného plynu. Priemerná denná produkcia uhľovodíkov bola v treťom štvrťroku mierne nižšia na úrovni 108 300 barelov ropného ekvivalentu denne (boepd), pretože rast produkcie v britskej lokalite Catcher takmer vyvážil vplyv obvyklých sezónnych výpadkov.

Čistá CCS EBITDA divízie Downstream zostala aj napriek výrazne slabším rafinérskym a petrochemickým maržiam v treťom štvrťroku takmer bez zmien na úrovni 262 miliónov USD. Slabšie marže počas štvrťroka z väčšej časti kompenzovala vyššia výroba a lepšie predajné marže niektorých produktov.

Divízia Služby zákazníkom pokračovala v dvojcifernom raste vďaka dynamickému nárastu nepalivových marží a priaznivému trendu na trhu s palivami. Segment dosiahol rekordné maximum, pričom štvrťročné výsledky vo výške 147 miliónov USD predstavujú 11-percentný medziročný nárast. Vďaka rýchlejšiemu zavádzaniu nepalivového konceptu stúpol počet zrekonštruovaných čerpacích staníc s konceptom Fresh Corner na 606 v porovnaní s 363 pred rokom.

Divízia Gas Midstream dosiahla v treťom štvrťroku EBITDA vo výške 25 miliónov USD. Medziročný pokles bol spôsobený nižším objemom prepravy a rastúcimi cenami energií.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: "Silné výsledky za tretí štvrťrok nám umožnia dosiahnuť alebo dokonca prekonať našu cieľovú čistú CCS EBITDA pre rok 2018 vo výške 2,4 miliardy USD. Súčasne pokračujeme v strategickej transformácii a počas uplynulých troch mesiacov sme dosiahli niekoľko zásadných míľnikov. Naša EBITDA i voľný cash flow vzrástli v treťom štvrťroku o viac než 20 % vďaka tomu, že divízia Upstream využila rastúce ceny ropy a postarala sa o najväčší nárast hotovosti. Divízia Služby zákazníkom pokračovala v dvojcifernom raste a divízia Downstream dokázala zabrániť prepadu aj napriek slabším makroekonomickým výsledkom. Navyše sme v tomto štvrťroku podpísali kľúčové EPC zmluvy pre náš projekt polyol a uzavreli sme strategické partnerstvo v oblasti recyklácie plastov. "

2018-10-31 Nový grantový program Dobrý sused pre obyvateľov Vrakune, Podunajských Biskupíc a Rovinky

Spoločnosť Slovnaft v spolupráci s Nadáciou Ekopolis spúšťajú nový grantový program Dobrý sused pre ľudí žijúcich v okolí bratislavskej rafinérie. Občania, samosprávy a organizácie v mestských častiach Vrakuňa, Podunajské Biskupice a v obci Rovinka majú možnosť skvalitniť svoje okolie a získať pre svoj nápad grant do výšky 4000 eur. V pilotnej fáze programu budú podporené projekty v oblasti sociálneho rozvoja, kultúry a budovania vzťahov miestnych komunít. Slovnaft na ich realizáciu rozdelí 25 000 eur.

„Pri úvahách o tom, ako môže Slovnaft pomôcť ľuďom, ktorí žijú v dotyku s rafinériou sme sa držali známeho hesla - ak chcete niečo zmeniť, začnite od seba. Rafinéria v Bratislave je vďaka najnovším technológiám použitým pri spracovaní ropy jednou z najmodernejších v Európe. Vplyv našej každodennej činnosti však nie je nebadateľný a najviac to pociťujú naši susedia. Aj preto v pilotnej fáze chceme podporiť snahu našich bezprostredných susedov zvýšiť kvalitu ich života,“ uviedol Gabriel Szabó, CEO SLOVNAFT, a.s.

Hlavným cieľom grantového programu Dobrý sused je napĺňanie potrieb lokálnych komunít. Súčasťou podporených projektov má byť spolupráca aktívnych občanov, samospráv, školských zariadení a občianskych združení. Žiadatelia môžu predkladať projekty na vytváranie, alebo vynovenie  kultúrnych a spoločensky zaujímavých lokalít, projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho, cyklistického športu a turistiky, projekty na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a podobne.

Od svojho vzniku Nadácia Ekopolis, ktorá sa podieľa na projekte spolu so Slovnaftom, považuje za najdôležitejšiu účasť a spoluprácu občanov vo všetkých jeho fázach, od nápadu cez plánovanie a realizáciu až po využívanie výsledkov.

„Aj v prípade programu Dobrý sused je pre nás kľúčová identifikácia miestneho problému a spoločné hľadanie riešenia. Sme presvedčení, že len vzájomnou spoluprácou sa dajú nájsť také riešenie, ktoré budú miestnou komunitou akceptované a tým sa aj zvýši ich šanca na dlhodobé využívanie“, dodal Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

O grant môžu požiadať:

 • registrované mimovládne neziskové organizácie,
 • základné, stredné a materské školy,
 • centrá voľného času a komunitné centrá,
 • mestské časti a obce: Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Rovinka.

Grantová výzva je otvorená od októbra 2018 až do vyčerpania finančných prostriedkov. Podporené projekty musia byť zrealizované do 3 mesiacov od pridelenia grantu.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia na www.slovnaftludom.skwww.ekopolis.sk.

2018-10-22 Slovensko potrebuje stromy

Nadácia Ekopolis v spolupráci s hlavným partnerom, spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., vyhlasuje 13. ročník grantového programu Zelené oázy. Témou tohto ročníka environmentálneho programu je záchrana nášho prírodného dedičstva a s tým súvisiaca výsadba stromov. Medzi  najlepšie projekty sa rozdelí suma 60 000 eur.

Rovnako ako predchádzajúce ročníky programu, aj tento chce reagovať na aktuálne témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti.  O potrebe venovať sa výsadbe stromov hovorí programový manažér Nadácie Ekopolis, Milan Hronec: „Je čoraz viac zrejmé, že aj nás sa bezprostredne dotýkajú klimatické zmeny, aké sme doteraz nezažili. Dlhé obdobia extrémnych horúčav a sucha, na druhej strane prívalové dažde. K tomu treba, hlavne v mestskom prostredí, pripočítať vplyv výstavby na likvidáciu existujúcej zelene. Vo vidieckom prostredí je badateľný zase iný fenomén – likvidácia lesných a brehových porastov, a už aj jednotlivých stromov, vrátane tradičných ovocných drevín pozdĺž vidieckych ciest. Už Mária Terézia vydala nariadenie, aby sa okolo ciest vysádzali stromoradia, ktoré ich nielen označovali, ale ľuďom cestovanie aj spríjemnili. Nezanedbateľný je aj významný krajinotvorný vplyv takejto výsadby. Mnohé aleje tvoria dodnes významnú časť nášho kultúrneho a prírodného dedičstva. Preto mottom aktuálneho ročníka programu Zelené oázy je: Saďme stromy!“.

Grantový program Zelené oázy podporuje už 13 rokov aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Hlavným cieľom programu je podpora trvalej starostlivosti o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

V minulom ročníku Zelených oáz sa do prvého kola zapojilo až 189 žiadateľov, z ktorých poradný výbor grantového programu vybral do druhého kola 107 projektov. Program Zelené oázy je tak viditeľným dôkazom silného záujmu o environmentálne prostredie a čoraz väčšej angažovanosti miestnych komunít. Inšpiratívnymi príkladmi sú realizované projekty ako komunitná záhrada vo Vrbovci, Záhradná zóna pre imobilných v Olichove alebo študentmi obnovený ovocný sad v Banskej Štiavnici, ktorý bude okrem vzdelávacích kurzov slúžiť na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských aktivít.

„Našim zámerom je prostredníctvom programu Zelené oázy aktivizovať čo najviac ľudí, aby sa začali zaujímať o svoje okolie, aby mali chuť pretvárať  ho a neboli k nemu ľahostajní. Finančné prostriedky, ktoré poskytuje Slovnaft, sú dôležité, ale najväčším vkladom a zárukou úspechu pre podporený projekt je osobná angažovanosť každého človeka, ktorý pridá ruku k dielu,“ hovorí Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Uzávierka prijímania žiadostí je 3. decembra 2018. Spomedzi prijatých žiadostí bude odborná komisia vyberať do 2. kola tie najlepšie návrhy v januári 2019. Podrobné informácie o grantovej výzve a možnostiach, ako požiadať o grant v programe Zelené oázy nájdete na: www.ekopolis.sk , www.oazy.sk a www.slovnaft.sk.

Viac informácií poskytne i programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,  048 / 470 10 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

2018-10-19 Najväčšia slovenská sieť kaviarní je na čerpacích staniciach Slovnaft

 • Slovnaft prevádzkuje najväčšiu slovenskú sieť kaviarní Fresh Corner
 • k aktuálnym 167 prevádzkam na 253 čerpacích staniciach pribudne tento rok ďalších 13 a v budúcom roku 48 kaviarní
 • v sieti Fresh Corner sa každý deň predá viac ako 20 000 šálok kávy

BRATISLAVA, 19. október 2018 – Najväčšiu slovenskú sieť kaviarní prevádzkuje Slovnaft na svojich čerpacích staniciach pod názvom Fresh Corner. V súčasnosti sa denne na 167 prevádzkach predá viac ako 20 tisíc šálok kávy, k nim ešte do decembra a v budúcom roku pribudne ďalších 61 kaviarní. Slováci si Fresh Corner obľúbili najmä pre kvalitnú kávu, ktorá sa pripravuje z viac ako 50 ton kávových zŕn ročne. Najobľúbenejším nápojom je espresso.

Prvé čerpacie stanice Fresh Corner otvoril Slovnaft v júli 2015 v Záhorskej Bystrici, Lučenci a vo Vyšnom Kubíne. Okrem čerstvej kávy v nich ponúka aj na mieste dopekané sladké a slané pečivo a rýchle občerstvenie. Na vybraných čerpacích staniciach sú v ponuke aj čerstvé zeleninové či ovocné šaláty alebo zdravé nápoje – smoothies. Koncom vlaňajška sa tento gastro koncept rozrástol aj o reštaurácie Fresh Corner Restaurant.

Do svojej maloobchodnej siete, vrátane modernizácie a prestavby predajní, investoval Slovnaft od roku 2015 viac ako 80 miliónov eur. V tomto roku sa napríklad úplne zrekonštruovali diaľničné čerpacie stanice Zeleneč a Dolná Streda. V budúcom roku plánuje Slovnaft do maloobchodnej siete investovať takmer 27 miliónov eur.

„Fresh Corner v súčasnosti reprezentuje značku najväčšieho kaviarenského reťazca na Slovensku. V Českej republike a v Maďarsku sme otvorili Fresh Corner kaviarne aj mimo čerpacích staníc a podobne uvažujeme aj u nás,“ povedala riaditeľka maloobchodnej siete Slovnaft Timea Reicher.

Nedávny prieskum Slovnaftu zameraný na zvyky Slovákov spojených s pitím kávy ukázal, že káva je dôležitou súčasťou života až 90 % respondentov, ktorí si ju vychutnajú minimálne raz do dňa. Väčšina ľudí si dopraje kávu hneď po prebudení v pohodlí domova. Až sedem z desiatich ľudí sa pri výbere miesta pre kúpu kávy zameriava na jej kvalitu a následne aj na atmosféru a pomer ceny a kvality.

2018-10-11 Slovnaft BAjk má po mesiaci prevádzky takmer 30 000 registrovaných užívateľov

 • do systému zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk sa počas prvého mesiaca prevádzky zaregistrovalo takmer 30 000 užívateľov, ktorí na bicykloch urobili 70 000 jázd
 • bicykle sa najviac využívajú ráno medzi 7:00 a 9:00 a popoludní v čase od 17:00 do 22:00, najvyťaženejšia je dokovacia stanica na Námestí SNP

BRATISLAVA, 11. októbra 2018 – Službu zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk spustili hlavné mesto v spolupráci so Slovnaftom začiatkom septembra. Už počas prvého mesiaca prevádzky sa bikesharing stal prirodzenou súčasťou verejnej dopravy v Bratislave, keď užívatelia na žltých BAjk-och urobili 70 000 jázd.

Za prvý mesiac sa do bratislavského bikesharingu zaregistrovalo takmer 30 000 užívateľov. Bicykle sú najviac využívané ráno medzi 7:00 a 9:00 hod a v popoludňajších hodinách od 17:00 do 22:00 hod. Najvyťaženejšia dokovacia stanica sa nachádza na Námestí SNP, kde sa týždenne požičia takmer 800 bicyklov. Za ňou nasledujú dokovacie stanice na Šafárikovom námestí, na Pribinovej ulici pri Eurovei a na Viedenskej ceste pod Mostom SNP. Rekordný počet jázd na jednom bicykli sa uskutočnil 13. septembra na bicykli č. 0105, ktorý bol požičaný až 55-krát.

„Rozbicyklovali sme celú Bratislavu a potvrdzujú to aj štatistiky užívateľov bikesharingu. Už po prvom mesiaci možno povedať, že bikesharing výrazne prispel k rozšíreniu a spopularizovaniu cyklodopravy, ako alternatívnej formy dopravy, čo dlhodobo v meste presadzujeme,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Užívatelia sa o bikesharing zaujímajú, o čom svedčí aj ich spätná väzba. Na základe podnetov sa už napríklad upravilo zobrazovanie počtu voľných bicyklov na mape na stránke slovnaftbajk.sk a zjednodušila sa komunikácia na displeji bicyklov. Momentálne sa pracuje na zosilnení prednej vidlice bicykla, úprave smart zámku, označení staníc a testujú sa sedadlá pre vyššie osoby.

V súčasnosti je v uliciach k dispozícii zhruba 200 bicyklov, ktoré si záujemcovia môžu požičať po registrácii a úhrade symbolickej sumy 1 euro. Bikesharing je k dispozícii v štyroch mestských častiach – v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a v Petržalke, kde sa aktuálne nachádza 73 dokovacích staníc. Ich počet sa postupne zvýši na 90.

Prvý mesiac bikesharingu v Bratislave charakterizoval nielen vysoký záujem o bicykle, ale aj pomerne časté prípady vandalizmu. Kritické sú najmä víkendy, počas ktorých servisní technici pozbierajú niekoľko desiatok poškodených bicyklov. Ľahšie poškodenia sa následne opravujú v bratislavskej dielni, a väčšie priamo u výrobcu. Najčastejšie sa ničia sedadlá, brzdy, zámky, pedále, svetlá, košíky, pneumatiky či komunikačný panel. Zatiaľ je evidovaných niekoľko prípadov krádeží žltých bicyklov a polícia už v danej veci rieši jedno trestné oznámenie. Bližšia spolupráca bola nadviazaná aj s mestskou políciou.

Prvý mesiac prevádzky bikesharingu nám ukázal oblasti, v ktorých sa môžeme v rámci poskytovania služby Slovnaft BAjk ďalej zlepšovať. Našim cieľom je prevádzkovať užívateľsky komfortnú a jednoduchú službu a osloviť ňou čo najvyšší počet zákazníkov,“  povedal riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie a hovorca SLOVNAFT, a.s., Anton Molnár.

V zimných mesiacoch bude prevádzka služby Slovnaft BAjk prispôsobená počasiu. V prípade nepriaznivého počasia, kedy hrozia nehody alebo úrazy užívateľov, budú bicykle dočasne stiahnuté. Na jar sa bikesharing spustí naplno so 750 bicyklami, ktoré bude možné si požičať na 90 staniciach a zmení sa aj ponuka programov pre užívateľov. 

Kontaktná osoba:

Zuzana Onufer

Hovorkyňa

Oddelenie komunikácie a marketingu

Hlavné mesto SR Bratislava

mobil: +421 904 738 271

e-mail:   zuzana.onufer@bratislava.sk

Anton Molnár

hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie

mobil: +421 905 393 161

e-mail:   anton.molnar@slovnaft.sk

2018-10-02 Skupina MOL položila základný kameň svojej novej centrály

 • začala sa výstavba 24-poschodovej administratívnej budovy “MOL Campus”, ktorú naprojektovalo architektonické štúdio Foster + Partners
 • interiér navrhne berlínske projekčné štúdio KINZO
 • nová budova bude slúžiť ako centrála Skupiny MOL od roku 2021
 • fotografie a videá projektu sú na stránke hu/en/shared

Budapešť, 2. októbra 2018 - Skupina MOL dnes položila základy svojej novej centrály MOL Campus. Budúce pracovné priestory pre 2 500 zamestnancov budú situované na brehu Dunaja v južnej časti Budapešti, neďaleko aktuálnej centrály. Moderný projekt odráža víziu Skupiny MOL stať sa nasledujúcich desaťročiach iniciátorom zmien v strednej a východnej Európe a  zvyšuje úroveň pracovísk zamestnancov Skupiny MOL.

Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL, uviedol: "Staviame najmodernejšiu administratívnu budovu v regióne, MOL Campus. Tento objekt je vyvrcholením budovania trhovej pozície a kultúry Skupiny MOL počas uplynulých dvadsiatich rokov, ale je aj základom našej budúcnosti.  Zdôrazňuje, že Skupina MOL žije v symbióze so životným prostredím, investuje do budúcnosti a vytvára inšpirujúce pracovné prostredie pre zamestnancov, ktorí budú mať najväčší podiel na realizácii Stratégie 2030."

Naplnenie ambicióznych cieľov novej dlhodobej Stratégie 2030 si vyžaduje investície do fyzickej infraštruktúry, ako aj ľudského kapitálu. V súčasnosti sú budovy Skupiny MOL rozptýlené v piatich obvodoch Budapešti a pochádzajú prevažne zo 70. rokov 20. storočia. Nová centrála bude nielen generovať značné prevádzkové synergie sústredením celého personálu na jedno miesto, ale bude hrať aj podstatnú úlohu pri pretváraní skúseností zamestnancov, rozširovaní spolupráce a vytváraní kvalitnejšieho fyzického, technologického a kultúrneho prostredia. To bude rozhodujúce pre prilákanie a udržanie vysoko kvalitnej, mobilnej a technicky zdatnej pracovnej sily v budúcnosti. V súlade s víziou Skupiny MOL do roku 2030 bude nová budova centrály predstavovať najvyššie štandardy energetickej účinnosti a trvalej udržateľnosti a má za cieľ získať environmentálnu certifikáciu budov LEED aj BREEAM.

Skupina MOL si na naprojektovanie interiéru budovy MOL Campus najala berlínske projekčné štúdio KINZO, ktoré realizovalo v predchádzajúcom období niektoré projekty spojené s návrhom interiéru pre veľké administratívne budovy, ako je napríklad ERSTE Campus vo Viedni, centrálu Adidas v Herzogenaurache či kanceláriu SoundCloud v Berlíne. Miestnym partnerom KNZO je spoločnosť Minusplus.

Budovu MOL Campus navrhlo jedno z najrenomovanejších architektonických štúdií na svete, britské Foster + Partners, ktoré bude v koordinácii s berlínskym štúdiom KINZO zodpovedné aj za niektoré interiérové komunitné priestory.
Maďarským partnerom Foster + Partners je štúdio FintaStudio.

2018-10-01 Slováci si vyberajú kávu na základe jej kvality, ukázal prieskum Slovnaftu

 • 90 % Slovákov podľa prieskumu pije kávu minimálne raz do dňa
 • sedem z desiatich respondentov sa vyjadrilo, že pri kúpe kávy sa rozhodujú podľa kvality
 • Slovnaft prevádzkuje v rámci svojej maloobchodnej siete 155 predajní Fresh Corner s ponukou kvalitnej kávy a rýchleho občerstvenia
 • v sieti Fresh Corner sa každý deň predá viac ako 20 000 šálok kávy

BRATISLAVA, 1. október 2018 – Pri príležitosti Medzinárodného dňa kávy, ktorý svet oslavuje 1. októbra, zrealizoval Slovnaft „Veľký kávičkársky prieskum“. Ten jednoznačne ukázal, že väčšina Slovákov si kávu vychutnáva viackrát do dňa a pijú ju najmä pre jej chuť a vôňu. Slovnaft prevádzkuje v rámci svojej maloobchodnej siete 155 predajní Fresh Corner, ktoré každý deň predajú viac ako 20 tisíc šálok kávy.

Slovnaft v závere septembra uskutočnil online prieskum (prieskum sa realizoval prostredníctvom sociálnej siete Facebook a zapojilo sa do neho 1050 respondentov), ktorý bol zameraný na zvyky Slovákov spojených s pitím kávy. Káva je podľa prieskumu dôležitou súčasťou života až 90 % opýtaných, ktorí si ju vychutnávajú minimálne raz do dňa. Osem ľudí z desiatich si dopraje kávu hneď po prebudení v pohodlí domova a okrem vône a chuti ju pijú najmä kvôli tomu, že je to ich rituál.

Najobľúbenejšou kávu pre viac ako polovicu respondentov (53 %) je espresso, ktoré dominuje aj v predajoch siete Fresh Corner. Až sedem z desiatich ľudí sa pri výbere miesta pre kúpu kávy zameriava na jej kvalitu a následne aj na atmosféru, pomer ceny a kvality a komfort. Práve na to sa sústredí aj sieť Fresh Corner. „Slovnaft bol vždy v očiach zákazníkov spojený s vysokou kvalitou paliva a na rovnakú úroveň chceme dostať aj nepalivový tovar a využiť jeho potenciál. Preto sa zameriavame na maximálnu kvalitu v predajniach Fresh Corner s dôrazom na kávu a občerstvenie,“ povedala riaditeľka maloobchodnej siete Slovnaft Timea Reicher.

Káva vo Fresh Corneri pochádza z plantáží z celého sveta. Proces jej výberu sa začal ochutnávkou 40 rôznych zmesí kávy, z ktorých profesionálni baristi vybrali tie najlepšie. Následne ich degustovali zákazníci, ktorí spravili svoj výber. Vo výslednej zmesi kávy sa teda stretávajú chute odborníkov aj zákazníkov. Zložením je káva zo 70 % arabica a z 30 % robusta, čo zabezpečuje jej vyrovnanú chuť. Tá je prispôsobená talianskemu typu praženia a vhodná nielen na prípravu talianskeho espressa, ale aj cappuccina či latte.

O kvalitnej ponuke vo Fresh Corneri hovorí aj aktuálna kampaň Slovnaftu. Ambasádorom kampane je populárny moderátor a gurmán Milan „Junior“ Zimnýkoval. Ten Fresh Corner pravidelne navštevuje práve pre výbornú kávu a občerstvenie. „Keďže som kávičkár tak je moja voľba jasná. Káva vo Fresh Corneri je v kategórii TOP,“ povedal Junior. Úlohu stať sa ambasádorom kampane prijal s radosťou a keďže so svojím menom pracuje ako so značkou dodal, že „pre každú značku je výhra, keď sa s ňou chce spojiť iná značka, ktorá vyznáva podobné alebo dokonca rovnaké hodnoty. Ja som mal to šťastie, že sa mi to stalo so Slovnaftom.“

Prvé tri čerpacie stanice Fresh Corner otvoril Slovnaft v júli 2015. Novú ponuku občerstvenia a výbornej kávy si zákazníci rýchlo obľúbili a v roku 2016 pribudlo ďalších 55 Fresh Cornerov. Momentálne ich počet v krajine presiahol 150 a každý týždeň sa otvárajú ďalšie. Koncom roka 2018 budú predajne Fresh Corner súčasťou viac ako 70 % čerpacích staníc Slovnaft. Modernizácia predajní bude pokračovať aj v budúcom roku, kedy by mali byť predajne Fresh Corner na 227 z 253 čerpacích staníc Slovnaft.

Do rekonštrukcií čerpacích staníc a prestavby predajní zatiaľ Slovnaft investoval viac ako 30 miliónov eur. Na modernizácie a otvorenie ďalších Fresh Cornerov plánuje ešte vynaložiť ďalších vyše 17 miliónov eur.

2018-09-12 Slovnaft otvoril moderný športovo-relaxačný komplex Slovnaft RELAX

 • Slovnaft RELAX je nový, moderný športovo-relaxačný komplex, v ktorom sa na jednom mieste nachádza fitness, wellness a kolkáreň
 • Priestory sú otvorené každý deň od 6:30 h. do 22:00 h.
 • Jednotlivé služby a aktivity je možné rezervovať na stránke slovnaftrelax.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovnaft RELAX

BRATISLAVA, 12. september 2018 – Spoločnosť Slovnaft otvorila nový športovo-relaxačný komplex Slovnaft RELAX. Centrum je otvorené pre širokú verejnosť, zamestnanci rafinérskej spoločnosti majú vstup so zľavou. Slovnaft RELAX na jednom mieste ponúka profesionálne vybavené fitness centrum, wellness, masáže a štyri kolkové dráhy. Moderné priestory vznikli rekonštrukciou dlhodobo nevyužívanej budovy vo Vlčom hrdle, ktorá si vyžiadala investície vo výške 1,2 milióna eur.

Nový športovo-relaxačný komplex Slovnaft RELAX sa nachádza vo Vlčom hrdle v blízkosti Slovnaftu. Otvorený je každý deň v týždni, vrátane víkendov, od 6:30 h. do 22:00 h. Komplex sa nachádza v budove, ktorá bola dlhodobo neužívaná a v minulosti slúžila zamestnancom Slovnaftu ako firemná jedáleň. Do rekonštrukcie priestorov investoval Slovnaft 1,2 milióna eur, centrum bude prevádzkovať Združenie klubov Apollo.

Slovnaft RELAX ponúka zamestnancom Slovnaftu, ako aj obyvateľom okolitých mestských častí i širokej verejnosti nové priestory vybavené fitness zónou s posilňovacími a kardio zariadeniami, priestorom na skupinové cvičenia, profesionálne vybavenou kolkovou dráhou, masérskou miestnosťou, ako aj wellness zónou s tromi druhmi sáun – infra, parnou a fínskou. K dispozícii je tiež terasa a dvor, ktoré je možné využiť aj na firemné posedenie, oslavu či teambuilding.

Aktivity a služby je možné si rezervovať online cez web­stránku www.slovnaftrelax.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovnaft RELAX. Tá je zatiaľ dostupná pre operačný systém android, pre ios bude k dispozícii počas septembra.

Slovnaft a šport sú dlhodobo prepojené nielen navonok, ale aj vo vnútri spoločnosti. Naši zamestnanci už niekoľko rokov bezplatne využívajú firemné športoviská, ku ktorým patrí napríklad bazén, telocvične či multifunkčné ihrisko a bežecká dráha. Teraz k nim pribudlo moderné centrum Slovnaft RELAX, ktoré bude slúžiť nielen zamestnancom Slovnaftu, ale aj obyvateľom okolitých mestských častí a širokej verejnosti,“ povedal generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Gabriel Szabó.

Zamestnanci Slovnaftu môžu využívať služby v komplexe Slovnaft RELAX v rámci balíka firemných benefitov. Každý zamestnanec má k dispozícii kredit vo hodnote 50 eur ročne, a tiež zľavy na vybrané služby a aktivity nielen pre seba, ale aj pre ďalších troch rodinných príslušníkov až do výšky 50 %.

Myšlienka vybudovať komplex Slovnaft RELAX vznikla u samotných zamestnancov Slovnaftu, ktorí projekt začali realizovať koncom roka 2017.

2018-09-07 Bratislava spúšťa systém zdieľania bicyklov Slovnaft BAjk

 • obyvatelia a návštevníci Bratislavy môžu od dnešného dňa používať službu zdieľaných mestských bicyklov Slovnaft BAjk
 • k dispozícii bude 550 smart bicyklov na 73 dokovacích staniciach v štyroch mestských častiach – Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka
 • uvádzací program s neobmedzeným počtom jázd v trvaní do 30 minút stojí 1 euro

BRATISLAVA, 7. septembra 2018 – V Bratislave sa dnes spustila služba zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk. Nová forma verejnej dopravy prinesie rýchlejšiu a cenovo výhodnú prepravu po hlavnom meste. Spoločný projekt hlavného mesta a spoločnosti Slovnaft slávnostne spustili primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a CEO spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó.

„Po Paríži, Viedni alebo Barcelone má už aj Bratislava svoj bikesharing. Naše mesto sa tak zaradí k viac ako 30 krajinám, kde túto alternatívnu, ekologickú a rýchlu formu mestskej dopravy poskytujú. Som rád, že naše úsilie prinieslo kvalitný a moderný systém požičiavania bicyklov, ktorý budú Bratislavčania a návštevníci mesta využívať aj v ďalších rokoch,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.     

V úvodnej nábehovej fáze bude k dispozícii 550 smart bicyklov na 73 dokovacích staniciach. Počet bicyklov aj dokovacích staníc sa bude v nasledujúcich týždňoch postupne zvyšovať. Celkovo by malo byť počas rok trvajúcej pilotnej prevádzky v uliciach 750 bicyklov a 90 staníc v štyroch mestských častiach – Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke. Miesta staníc boli vybrané tak, aby bolo možné čo najjednoduchšie napojenie užívateľov na cyklotrasy a prestupy v rámci využívania bratislavskej mestskej hromadnej dopravy. Dokovacie stanice sú rozmiestnené vo vzdialenosti približne 300 až 500 metrov. Lokality sa môžu priebežne meniť v závislosti od záujmu užívateľov o službu.

Bicykle pre Slovnaft BAjk boli vyrobené v Európskej únii podľa požiadaviek oboch partnerov projektu. Každý bicykel obsahuje okrem zabudovaného počítača aj GPS, vďaka ktorému bude neustále monitorovaný. Špeciálny hliníkový rám zabezpečuje nižšiu váhu bicykla, a tým aj komfortnejšiu jazdu. Spevnené pneumatiky sú odolnejšie voči defektu a aj v prípade ich poškodenia dokážu užívateľa prepraviť na niekoľko stoviek metrov, aby dokázal bicykel vrátiť na jednu zo staníc. Každý bicykel bol pred uvedeným do prevádzky otestovaný.

Cena za použitie bratislavského bikesharingu bude v prvých mesiacoch jedno euro. Za túto symbolickú sumu získa každý užívateľ neobmedzený počet jázd v trvaní do 30 minút a kredit 1 euro na úhradu platby za jazdu nad rámec voľných minút. Bicyklovanie je po vyčerpaní voľných minút spoplatnené sumou 12 centov za každých ukončených 6 minút jazdy.

Používanie bicyklov je jednoduché a užívateľsky komfortné. Pred požičaním bicykla je potrebné zaregistrovať sa na stránke www.slovnaftbajk.sk a uhradiť sumu 1 euro. Následne záujemca obdrží mailom a SMS 8-miestny PIN kód slúžiaci k odomknutiu bicykla. S týmto kódom si môže následne zapožičať voľný bicykel a vrátiť ho na ktorúkoľvek dokovaciu stanicu Slovnaft BAjk.

 „Spustením systému zdieľania bicyklov Slovnaft BAjk vstupujeme do nového segmentu podnikania a napĺňame tak stratégiu našej spoločnosti ponúknuť zákazníkom aj iné, inovatívne služby. Všetkých ľudí – cyklistov, chodcov aj vodičov by som chcel vyzvať, aby k sebe boli ohľaduplní a správali sa k sebe s rešpektom v záujme čo najväčšej bezpečnosti na cestách,“ uviedol generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Gabriel Szabó.

Po ukončení rok trvajúcej pilotnej prevádzky obaja partneri projekt vyhodnotia a zvážia rozšírenie služby zdieľania bicyklov aj do ďalších mestských častí Bratislavy. Slovnaft do bikesharingu v hlavnom meste investoval 1,5 milióna eur, hlavné mesto približne 500 000 eur.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×