Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2021-04-21 Slovnaft spúšťa aplikáciu na zlepšenie informovanosti ľudí a komunít o činnostiach v rafinérii

 • Slovnaft spúšťa novú aplikáciu Sused Slovnaft, rozširuje tak nástroje pre komunikáciu s verejnosťou

 • aplikácia obsahuje informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii, podrobný kalendár aj výsledky meraní kvality a čistoty ovzdušia

 • aplikácia je bezplatná a prístupná v App Store a Google play pre iOS aj Android

 • aktivita je v súlade so štyrmi prioritami novej stratégie Skupiny MOL „Shape Tomorrow“ 2030+

BRATISLAVA, 20. apríl 2021 – Slovnaft prináša nový spôsob komunikácie s verejnosťou – pri príležitosti Dňa Zeme spúšťa aplikáciu Sused Slovnaft. Záujemcovia v nej nájdu informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii a ich vplyve na prostredie v jej okolí. Spoločnosť pravidelne a otvorene komunikuje s odbornou aj laickou verejnosťou. Spustením aplikácie chce posunúť dôležité informácie priamo do mobilných telefónov obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie. Táto aktivita nadväzuje na novú stratégiu Skupiny MOL a jej štyri priority v týchto oblastiach: klíma a životné prostredie, ľudia a komunity, zdravie a bezpečnosť, integrita a transparentnosť.

Slovnaft je neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy a susedom niekoľkých mestských častí a obcí. Spoločnosť si uvedomuje, že vonkajšie vplyvy priemyselných subjektov verejnosť vníma citlivo, preto ponúka záujemcom priamu a otvorenú komunikáciu. Aplikácia Sused Slovnaft je dostupná bezplatne pre iOS (apple.co/3wu9Nml) aj Android (bit.ly/2R7lXBr) a nevyžaduje prihlasovanie. Určená je pre obyvateľov mestských častí a okolitých obcí, ale aj pre širokú verejnosť so záujmom o životné prostredie a komunálny život.

V aplikácii nájdu užívatelia komplexné informácie o vplyvoch činností rafinérie, ich popis aj príčiny. Aplikácia obsahuje tiež správu o plánovaných činnostiach, v ktorej Slovnaft informuje o aktivitách v rafinérii s vysvetlením, ktoré javy môžu tieto činnosti sprevádzať. Konkrétne vplyvy sú prehľadne vyznačené aj v kalendári. Aplikácia tiež umožňuje nastavenie hlásenia o mimoriadnych udalostiach. Obsahuje aj aktuálne informácie o komunitno-grantovom programe Dobrý Sused, prostredníctvom ktorého Slovnaft podporuje projekty obyvateľov mestských častí susediacich s rafinériou.

Spoločnosť sa rozhodla aplikáciu ponúknuť verejnosti práve v Deň Zeme, ktorý je výzvou k zodpovednosti. Slovnaft tak pokračuje v prehlbovaní transparentnej a efektívnej komunikácii. Cieľom je ukázať, že činnosti v rafinérii sa uskutočňujú za najprísnejších bezpečnostných podmienok.

Slovnaft sprístupnil v júli 2019 ako prvý priemyselný podnik na Slovensku dáta zo svojich monitorovacích staníc čistoty ovzdušia širokej verejnosti. Informácie o nameraných hodnotách sú dostupné na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis). Spoločnosť organizuje stretnutia s predstaviteľmi mestských častí a okolitých obcí, ako aj s odbornou verejnosťou a pravidelne im zasiela oznam o činnostiach rafinérii a jej vplyvoch.

Skupina MOL, do ktorej patrí aj Slovnaft, predstavila tento rok vo februári aktualizovanú stratégiu „Shape Tomorrow“ 2030+, ktorá je založená na štyroch prioritách:

 • klíma a životné prostredie

 • ľudia a komunity

 • zdravie a bezpečnosť

 • integrita a transparentnosť

Svoje ciele definovala Skupina MOL vo svojej aktualizovanej stratégii aj prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktorú pomôžu pri prechode na nízkouhlíkový obehový ekonomický model:

 • Skupina MOL zrýchli svoju transformáciu, aby sa do roku 2050 stala čistým nulovým producentom emisií CO2, v súlade s ekologickou dohodou EÚ (Green Deal)

 • MOL zníži do roku 2030 emisie typu Scope 1 a 2 o 30 %

 • Do roku 2030 investuje každý druhý dolár do udržateľných projektov, kým 100 % kapitálových výdavkov do roku 2050 bude ekologických

Definované ciele sa stávajú aj cieľmi spoločnosti Slovnaft, ktorá sa bude podieľať na ich dosiahnutí.

2021-03-25 Skupina MOL získala maloobchodné aktíva na Slovensku a v Maďarsku v súlade s aktualizovanou dlhodobou stratégiou

 • MOL uvádza do života svoju aktualizovanú Stratégiu 2030+ v oblasti služieb zákazníkom

 • Slovnaft, člen Skupiny MOL, získal sieť 16 čerpacích staníc na Slovensku, ktoré sú v súčasnosti prevádzkované pod značkou Lukoil

 • MOL kúpil spoločnosť prevádzkujúcu sieť reštaurácií Marché v Maďarsku

Budapešť, 24. marca 2021 – Skupina MOL oznámila akvizíciu 100 % spoločnosti Normbenz Slovakia s.r.o. od Normeston Group Cyprus Limited (predaj podielu), ktorá zahŕňa 16 čerpacích staníc na Slovensku prevádzkovaných pod značkou Lukoil. Nadobudne ich spoločnosť Slovnaft. Skupina MOL tiež uzavrela zmluvu so spoločnosťou Marché International AG o kúpe spoločnosti, ktorá prevádzkuje v Maďarsku 9 reštaurácií pod značkou Marché.

Dohody napĺňajú dlhodobú aktualizovanú stratégiu Skupiny MOL “SHAPE TOMORROW” 2030+, ktorá kladie osobitný dôraz na rozvoj služieb zákazníkom.

Ďalší rozvoj ponuky stravovania a služieb pre pohodlie zákazníkov, ako aj expanzia našej siete sú súčasťou aktualizovanej stratégie a slúžia nášmu cieľu stať sa regionálnym lídrom v maloobchode s palivami, ako aj tovarom a službami pre pohodlie zákazníkov. Aby sme to dosiahli, odhodlane hľadáme nové príležitosti. Získanie 16 nových čerpacích staníc na Slovensku je pre nás príležitosťou rozšíriť našu prítomnosť v krajine a zaviesť náš koncept Fresh Corner na nových čerpacích staniciach. Akvizícia spoločnosti prevádzkujúcej reštaurácie Marché v Maďarsku zas otvára spoločnosti MOL nové perspektívy, pretože jej umožňuje posunúť svoju gastro ponuku na novú úroveň a osloviť maloobchodnými službami širšiu verejnosť,” uviedol Péter Ratatics, viceprezident Skupiny MOL pre Služby zákazníkom.

Rozširujeme maloobchodnú sieť Slovnaftu na Slovensku, aby sme boli ešte bližšie k našim zákazníkom. Novo získané čerpacie stanice budú rebrandované a poskytnú ľuďom na cestách vysoký štandard produktov a služieb, ktorý od našej siete očakávajú,“ povedala Timea Reicher, riaditeľka Maloobchodu spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Akvizícia 100 % spoločnosti Normbenz Slovakia s.r.o. zahŕňa maloobchodnú sieť 16 čerpacích staníc so značkou Lukoil na celom území Slovenska. Tieto čerpacie stanice vhodne doplnia maloobchodnú sieť Slovnaftu, ktorá má súčasnosti 254 čerpacích staníc. Značku Lukoil nahradí značka Slovnaft. Zámerom Slovnaftu je zaviesť aj na nových čerpacích staniciach koncept Fresh Corner s prémiovými gastro produktmi a ďalšími službami, ktoré už poskytuje maloobchodná sieť Slovnaft. Transakciu ešte musí schváliť Protimonopolný úrad SR.

Sedem z deviatich nadobudnutých reštaurácií Marché International je už desať rokov pevnou súčasťou čerpacích staníc MOL. Vďaka čerstvosti a koncepcii prípravy à la minute poskytujú tieto reštaurácie na európskom trhu špičkovú kvalitu. V uplynulých rokoch získala spoločnosť MOL dostatok regionálnych skúsenosti a znalostí, aby mohla začať prevádzkovať tieto reštaurácie v rámci vlastného podnikania, so zámerom včleniť ich do konceptu Fresh Corner. Akvizícia podlieha schváleniu zo strany maďarského orgánu pre hospodársku súťaž (GVH).

Koncept Fresh Corner bol uvedený na trh v roku 2015. Popri tankovaní prináša ľuďom na cestách možnosť vychutnať si na čerpacích staniciach aj kvalitnú kávu, hot-dogy, čerstvé sendviče či pečivo. Reťazec má v súčasnosti 955 prevádzok. Koncept Fresh Corner výrazne prispel k rekordnému výsledku segmentu Služieb zákazníkov v roku 2020.

2021-03-23 Vrakuňa, Ružinov, Podunajské Biskupice a Rovinka môžu požiadať Dobrého suseda o finančnú podporu

Zlepšenie sociálnych, kultúrnych či komunitných možností v bratislavských mestských častiach Vrakuňa, Ružinov, Podunajské Biskupice a obci Rovinka aj tento rok podporí grantový program Dobrý sused. Slovnaft v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdá na grantoch celkovo 30 000 eur.

Zvýšenie kvality života v tesnom okolí rafinérie je dlhodobou a cielenou snahou Slovnaftu. Grantový program Dobrý sused vo svojej jarnej výzve umožní obyvateľom Vrakune, Ružinova, Podunajských Biskupíc a obce Rovinka iniciovať a podieľať sa na vzniku, obnove a rozvoji zaujímavých verejne dostupných lokalít. Môžu tiež požiadať o grant na organizovanie športových či kultúrnych aktivít. Výška príspevku na jeden projekt je 4000 eur.

O grant môžu požiadať:

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné, stredné a materské školy
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov a obec Rovinka

Dôležitým kritériom pri posudzovaní žiadostí o grant je aktívne dobrovoľníctvo a ochota obyvateľov zapojiť sa do zmien v ich lokalite. Podstatná je tiež spolupráca žiadateľov so samosprávou či lokálnymi združeniami.

Podporené projekty musia byť zrealizované do 6 mesiacov od pridelenia grantu.

V minulom roku získalo podporu z grantového programu Dobrý sused desať projektov. Boli medzi nimi revitalizácia zanedbaného pozemku v Podunajských Biskupiciach a premena na workoutové ihrisko, zorganizovanie triatlonových pretekov Beh susedov Rovinka či obnova detských ihrísk vo Vrakuni.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia nawww.slovnaftludom.sk a www.ekopolis.sk alebo u programovej manažérky Nadácie Ekopolis: Ľubica Štúberová, stuberova@ekopolis.sk, 0902 526 755

2021-03-18 Slovnaft otvára desať pozícií pre čerstvých absolventov

 • absolventský program Growww je skvelá príležitosť pre mladých ľudí, ktorí chcú naštartovať svoju kariéru v jednej z najmodernejších spoločností z oblasti rafinérsko-petrochemickej výroby v strednej a východnej Európe

 • program je určený pre čerstvých absolventov inžinierskych a magisterských študijných programov alebo absolventov z predchádzajúceho roku

BRATISLAVA, 18. marca 2021 – Spoločnosť Slovnaft otvára desať pozícií pre absolventov univerzít s ekonomickým, finančným, IT, technickým, strojárskym alebo obchodným zameraním. Prihlásiť sa môžu absolventi s maximálne ročnou praxou od ukončenia štúdia. Po ukončení ročného programu GROWWW budú mať možnosť vybudovať si profesionálnu kariéru v Skupine SLOVNAFT, v centrále Skupiny MOL v Budapešti, ako aj v ďalších spoločnostiach v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Taliansku, alebo iných krajinách pôsobenia Skupiny MOL.

Program Growww dáva mladým talentovaným ľudom priestor spoznať Slovnaft, jeho materskú spoločnosť MOL, aj celé energetické odvetvie, jeho fungovanie a podieľať sa na ich transformácii v budúcnosti. Počas obdobia integrácie do spoločnosti budú účastníkov programu sprevádzať tútori, ktorí im pomôžu spoznávať biznis a rozvíjať si odborné zručnosti.

Skupina MOL venuje mimoriadnu pozornosť talent manažmentu, čo zdôrazňuje aj vo svojej Stratégii 2030+. Preto aktívne hľadá cestu ako zaujať mladé talenty, ako  ich rozvíjať a dávať im priestor na ich kontinuálny profesionálny rast.

Táto pracovná príležitosť prichádza v mimoriadne zaujímavom období. Aktualizovali sme našu dlhodobú stratégiu smerovania, na základe ktorej chceme urýchliť transformáciu našej spoločnosti v tomto rýchlo meniacom sa svete. Program Growww je skvelý spôsob ako môžu čerství absolventi, ktorí majú jasnú predstavu o svete, v ktorom chcú žiť, naštartovať svoju kariéru a podieľať sa na formovaní budúcnosti spolu s nami,” hovorí Alžbeta Grácová, riaditeľka Ľudských zdrojov spoločnosti Slovnaft.

Viac informácie o programe je na stránke: https://slovnaft.sk/sk/kariera/pre-studentov-a-absolventov/vysoke-skoly/growww/

2021-03-01 Slovensko bude zelenšie, postarajú sa o to víťazi programu Zelené oázy

Bratislava, 1. marca 2021

Na Slovensku čoskoro vznikne 20 nových alebo revitalizovaných zelených miest. Vysádzanie nových stromov a zelene zafinancuje grant v celkovej výške 60 000 eur, ktorý si rozdelia víťazi 15. ročníka grantového programu Zelené oázy.

Celkovo 166 žiadostí, 12 víťazov určených porotou a 8 projektov vybraných verejným hlasovaním, na ktorom sa zúčastnilo vyše 37 tisíc ľudí. To sú aktuálne čísla grantového programu Zelené oázy. Nadácia Ekopolis a Slovnaft prostredníctvom tohto programu už pätnásť rokov systematicky podporujú tvorbu zelených miest a komunitnú spoluprácu.

Odborná komisia vybrala zo všetkých projektov predložených v tomto ročníku programu dvanásť, ktoré získali priamu podporu. Ďalších 28 najlepších projektov, rozdelených podľa regiónov Slovenska, súťažilo o podporu vo verejnom hlasovaní. Tento rok za svojich favoritov zahlasovalo rekordných 37 285 hlasov. Grant dostali projekty, ktoré v každom kraji získali najvyšší počet hlasov.

Medzi víťazné projekty patria výsadba ovocnej aleje pri obci Zálesie, premena opusteného priestoru „Budy“ v centre Žiaru nad Hronom na malé ekocentrum pre verejnosť, či výsadba aleje zo 120 drevín na turistických trasách v okolí obce Kladzany.

Viac ako 37 tisíc odovzdaných hlasov svedčí o tom, že verejnosť sa zaujíma o environmentálne témy a nápady aktívnych ľudí či združení, ktoré chcú a vedia zmysluplne pracovať so zeleňou v mestách,“ hovorí Ľubica Štúberová z nadácie Ekopolis. „Vysádzať stromy a prispieť k podpore lokálnej biodiverzity, udržateľnosti vody v krajine, či k iným zeleným opatreniam sú hlavným cieľom programu Zelené oázy. Tešia nás výsledky, ktoré Zelené oázy doteraz priniesli a tiež tie, ktoré k nim pribudnú teraz.“

Ukončením verejného hlasovania na stránke oazy.sk sa uzavrela súťažná časť programu Zelené oázy a do konca októbra 2021 sa 20 víťazných projektov zmení na zelené oázy po celom Slovensku.

Kompletný zoznam podporených projektov je na webstránke Ekopolis a oazy.sk.

2021-02-24 Aktualizovaná stratégia MOL 2030: Skupina MOL sa zameria na udržateľné podnikanie a uhlíkovú neutralitu

 • MOL stavia na zmenách vonkajšieho prostredia a aktualizuje svoju stratégiu do roku 2030 a integruje ju s cieľmi udržateľnosti
 • MOL zachováva kľúčové iniciatívy, pretože sa ukázali ako progresívne a úspešne, a teraz navyše urýchľuje transformáciu podnikania
 • MOL transformuje svoje tradičné aktivity k nízkouhlíkovej budúcnosti, aby boli ešte efektívnejšie a cielenejšie. Downstream sa stane vysoko efektívnym, udržateľným a popredným hráčom orientovaným na chemikálie. Služby zákazníkom sa stanú najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a Upstream bude tiež efektívnejším a udržateľnejším strategickým pilierom generujúcim hodnoty.
 • Aktualizovaná stratégia Skupiny MOL 2030+ “SHAPE TOMORROW” sa orientuje na zníženie CO2, efektivitu a obehovú ekonomiku
 • MOL zrýchli svoju transformáciu, aby sa do roku 2050 stal nulovým producentom emisií CO2
 • Do roku 2030 investuje každý druhý dolár do udržateľných projektov, kým 100 % kapitálových výdavkov do roku 2050 bude ekologických
 • MOL vynaloží v nasledujúcich piatich rokoch 1 miliardu USD na nové, nízkouhlíkové a udržateľné podnikanie, aby sa stal kľúčovým hráčom v obehovej ekonomike v strednej a východnej Európe. Bude to zahŕňať integráciu a využitie odpadu, zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka, pokrokové biopalivá a príležitosti súvisiace s vodíkom

Budapešť, 24. februára 2021 – Predstavenstvo prehodnotilo a schválilo aktualizáciu dlhodobej stratégie „MOL Group 2030+“ – pôvodne zverejnenej v októbri 2016 – ktorá je plne integrovaná s novou stratégiou udržateľnosti a doplnená o dlhodobú víziu a ambície presahujúce rámec 2030.

 „Dlhodobá stratégia MOL 2030 sa nám osvedčila ako progresívna, dôveryhodná a vhodne nasmerovaná. Vďaka nej MOL v uplynulých piatich rokoch podnikol dôležité a správne orientované strategické kroky. V poslednom čase však zmeny okolo nás nabrali bezprecedentné tempo, vrátane rýchleho prechodu na zelenú energiu. Naša aktualizovaná stratégia chce urýchliť náš proces prechodu, aby bol MOL ešte odolnejší a schopný formovať udržateľnú budúcnosť. Naše zameranie ešte viac vylepšíme, ďalej budeme zvyšovať našu efektívnosť a do hľadania nových príležitostí sa pustíme s novým odhodlaním. Jedna vec sa ale od roku 2016 nezmenila. Naďalej sme výrazne odhodlaní transformovať naše tradičné podnikanie na báze fosílnych palív do nízkouhlíkového udržateľného podnikateľského modelu.” (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Potvrdzujeme strategické smerovanie transformácie nášho súčasného podnikania. S nezmeneným výhľadom štrukturálneho a dlhodobého poklesu dopytu po fosílnych motorových palivách v celej Európe, vrátane strednej a východnej Európy, bude MOL pokračovať v Downstreame vo svojej transformácii z palív na chemikálie a ešte ju zrýchli, aby sa stal vedúcou udržateľnou chemickou spoločnosťou v strednej a východnej Európe. MOL má nezmenené ambície v oblasti služieb zákazníkom, aby sa stal vedúcou spoločnosťou na trhu, najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a poskytovateľom komplexných služieb mobility v regióne.

Jednou zo základných silných stránok MOL-u je odolný, unikátne vyvážený integrovaný podnikateľský model. Aby sme si zachovali túto odolnosť a mohli formovať našu budúcnosť, budeme musieť neustále prispôsobovať svoje podnikateľské portfólio výzvam budúcej nízkouhlíkovej ekonomiky.” ( Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Downstream: V nasledujúcich rokoch sa transformuje na vysoko efektívneho, udržateľného a popredného hráča v priemysle zameranom na chemikálie. MOL Downstream si v európskom rafinérskom sektore zachová poprednú pozíciu v oblasti generovania hotovosti a jeho cieľom je do roku 2025 dosiahnuť EBITDA vo výške viac ako 1,2 miliardy USD, ktorú podporí ďalšími 150 miliónmi USD zo zvýšenia efektívnosti. Transformácia z palív na chemikálie bude pokračovať vo vysokom tempe, aby sa znížil objem motorových palív v rafinérskom procese a do roku 2030 sa 1,8 milióna ton transformovalo na petrochemickú surovinu. To sa dosiahne prostredníctvom dvoch investičných cyklov s vysoko efektívnymi technológiami a ich cieleným sprevádzkovaním do roku 2027, respektíve do roku 2030. Zároveň bude MOL čoraz viac integrovať do svojich hlavných podnikateľských aktivít technológie obehovej ekonomiky, pričom pri výrobe bude využívať biologické suroviny a odpady, zintenzívni recykláciu a využije CCS (zachytávanie a skladovanie uhlíka) príležitosti s jasným zameraním na podstatné zníženie uhlíkovej stopy v tomto segmente. Celkový objem investícií, vložených do transformácie Downstreamu, môže v nasledujúcich desiatich rokoch dosiahnuť 4,5 miliardy USD.

Služby zákazníkom: Do roku 2030 sa stať najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a integrovaným a komplexným poskytovateľom služieb v oblasti mobility s výrazne vyššími príjmami a voľným cash-flow. Služby zákazníkom podstatne zvýšia svoj podiel na zisku Skupiny MOL dosiahnutím ročnej EBITDA prevyšujúcej 700 miliónov USD do roku 2025 a kumulatívneho zjednodušeného cash flow nad 2 miliardy USD v rokoch 2021-25. Segment bude investovať do ďalšieho rozvoja ponuky občerstvenia a zákazníckych výhod a bude pokračovať v procesoch štandardizácie a digitalizácie siete. Naše zameranie sa bude čoraz viac presúvať na diverzifikáciu predajných kanálov, rozširovanie portfólia alternatívnych palív a komplexných platforiem a služieb mobility.

Upstream: Orientácia na generovanie hotovosti, riadený pokles ťažby v strednej a východnej Európe, oportunistický prístup k medzinárodným prieskumným a ťažobným aktivitám a investície do CCUS (zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka). Existujúce zdroje sa budú naďalej udržiavať s cieľom maximalizovať tvorbu hotovosti a tvorbu hodnoty s približne 1,8 miliardami USD zjednodušeného cash flow v rokoch 2021-25 pri cenách ropy 50 USD/barel (za predpokladu, že nedôjde k nahradeniu anorganickej rezervy). To si vyžaduje nákladovo efektívne riadenie poklesu ťažby v strednej a východnej Európe a aktívny, na príležitosti orientovaný prístup k medzinárodným prieskumným a ťažobným aktivitám bez stanovenia ťažobných cieľov. Zámerom MOL je využiť svoje odborné znalosti geológie Panónskej panvy, aby sa do roku 2030 stal kľúčovým hráčom v zachytávaní, využívaní a ukladaní uhlíka (CCUS) v strednej a východnej Európe, a podporil aj týmto spôsobom svoju uhlíkovú neutralitu (Scope 1 a 2).

Udržateľnosť a ziskovosť sa navzájom nevylučujú, musia ísť spolu ruka v ruke. Nemôžete byť udržateľní bez generovania výnosov, ani ziskoví bez zamerania sa na to, ako tieto výnosy generujeme. Sú to spojené nádoby. Je to zrejmé už nejaký čas a v budúcnosti to bude každému čoraz jasnejšie. Všetci chceme žiť v lepšom, bezpečnejšom a čistejšom svete. Pre lepší a udržateľnejší svet musíme prejsť na nízkouhlíkový obehový ekonomický model.“ (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Investovanie do nových podnikateľských príležitostí s cieľom formovať nízkouhlíkovú obehovú ekonomiku. MOL chce výrazne zvýšiť klimaticky priaznivé investície v súlade s nariadeniami EÚ, aby do roku 2030 presiahli 50 % celkových kapitálových výdavkov a do roku 2050 alebo skôr sa priblížili k 100 %. MOL chce tiež hrať kľúčovú úlohu pri formovaní nízkouhlíkového obehového hospodárstva prostredníctvom investícií do nových podnikateľských príležitostí spojených s integráciou a využitím odpadu, recykláciou, zachytávaním, využitím a ukladaním uhlíka (CCUS), pokročilými biopalivami a vodíkom. V nasledujúcich piatich rokoch MOL vynaloží 1 miliardu USD na nové nízkouhlíkové udržateľné projekty, aby sa v obehovej ekonomike stal kľúčovým hráčom v strednej a východnej Európe.

 Významné ciele do roku 2030 v oblasti znižovania uhlíka a do roku 2050 ambície plne zosúladené s ekologickou dohodou EÚ (Green Deal). V súlade s Parížskou dohodou a potrebou celosvetovo koordinovaného úsilia o zníženie globálneho otepľovania a klimatických zmien je aj úlohou MOL prispievať k znižovaniu uhlíkových emisií zo svojho hodnotového reťazca a prevádzkovaných aktív. MOL zníži do roku 2030 emisie na úrovni celej Skupiny o 30 %, do roku 2030 pretvorí svoje divízie Prieskum a ťažba a Služby zákazníkom na uhlíkovo neutrálne (pokiaľ ide o emisie Scope 1 a 2), kým v Downstreame (Scope 1 a 2) sa do roku 2030 znížia pri súčasnom podnikaní zo základne 2019 o 20 %. MOL tiež zdieľa ambíciu EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym, pokiaľ ide o všetky (Scope 1, 2 a 3) uhlíkové emisie a chce sa – samostatne aj v partnerstvách – aktívne podieľať na priemyselnej revolúcii nevyhnutnej na to, aby Európa dosiahla uhlíkovú neutralitu.

”Kľúčom k úspechu veľkej spoločnosti ako MOL je schopnosť prilákať, rozvíjať a udržať si talentovaných ľudí. Naši ľudia sú naše najcennejšie aktíva, a sú tiež kľúčovými aktívami každej úspešnej ekonomiky. Riadenie komplexnej transformácie, do akej sa pustil MOL, si vyžaduje nielen rozmanitú a inkluzívnu pracovnú silu. Potrebuje tiež úzku spoluprácu s miestnymi komunitami, partnermi, regulačnými orgánmi, ktorá umožní zapojenie prakticky každej vrstvy spoločnosti, aby sme mohli naplniť poslanie prechodu na zelenú energiu.“ (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Komplexný rámec udržateľnosti stanovuje ciele pre všetky štyri piliere – Ľudia a komunity, Zdravie a bezpečnosť, Integrita a transparentnosť a Klíma a životné prostredie. MOL vníma rozmanitosť a inklúziu ako jednu zo svojich kľúčových hodnôt a predpoklad úspechu stratégie, s cieľom zvýšiť účasť žien na všetkých úrovniach, dosiahnuť 30 % žien na riadiacich pozíciách a zamerať sa na širšiu pohodu a zdravie zamestnancov. Naše udržateľné skóre angažovanosti zamestnancov zostane nad 75; komunitná angažovanosť sa zintenzívni, aby sme sa stali dôveryhodným partnerom a celková úrazovosť (TRIR – Total recordable incidence rate) poklesne do roku 2025 pod 1,0. Do konca roku 2022 spustíme v celej Skupine novú stratégiu zodpovedného nákupu, zintenzívnime podporu povedomia o etike a ľudských právach medzi zamestnancami a manažmentom a znížime negatívny dopad na životné prostredie.

“Každá transformácia je zo svojej podstaty zložitý, zdĺhavý a často bolestivý proces. Som ale presvedčený, že naša aktualizovaná dlhodobá stratégia nás povedie po správnej ceste, aby sme vyrástli na kľúčového hráča nízkouhlíkového obehového hospodárstva, ktorý ponúka našim zamestnancom zaujímavé príležitosti, neustále zlepšuje zákaznícku skúsenosť a konštruktívne spolupracuje s našimi partnermi. Zároveň však vie aj počas transformácie zabezpečiť svojim investorom stabilný a predvídateľný príjem.“ ( Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Finančný rámec 2021-25: Plne financovaný prechod a stabilné, predvídateľné odmeňovanie akcionárov, silná súvaha. Aj pri konzervatívnych strednodobých makroekonomických predpokladoch MOL vygeneruje v rokoch 2021-25 dostatočný cash flow – s EBITDA rastom z 2,3 miliardy USD v roku 2021 na 2,6 miliardy USD v roku 2025 – na pokrytie prevádzkových investícií, minimálne 3,5 miliardy USD strategických investícií, vrátane 1 miliardy USD na nízkouhlíkové investície do obehového hospodárstva, a tiež stabilných základných dividend. Prioritou zostáva udržanie silného finančného profilu prostredníctvom robustnej súvahy a dostatočnej finančnej rezervy. Táto flexibilita sa dá využiť na financovanie nových podnikateľských príležitostí, vrátane fúzií a akvizícií v akýchkoľvek podnikateľských líniách generujúcich cash flow.

2021-02-19 Výsledky Skupiny MOL v roku 2020: Solídna výkonnosť vo veľmi náročnom roku

 • EBITDA za rok 2020 dosiahla 2,05 miliardy USD, čo presahuje poslednú očakávanú úroveň (okolo 1,9 miliardy USD), avšak v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pod vplyvom pandémie a hospodárskej krízy o 16 % menej
 • Čistá CCS EBITDA dosiahla vo 4. štvrťroku 2020 hodnotu 464 miliónov USD, čo je medziročne v dôsledku horšieho vývoja v ropnom biznise o 23 % menej
 • Objem ťažby v divízii Upstream sa v roku 2020 zvýšil o 8 % na 120 mboepd vďaka príspevku ACG, avšak EBITDA medziročne klesla o 34 % v dôsledku extrémne slabého externého cenového prostredia
 • Čistá CCS EBITDA v divízii Downstream sa v 4. štvrťroku prepadla na 133 miliónov USD pod vplyvom znížených rafinérskych marží a obvyklou sezónnosťou posledného štvrťroka. Výsledok za celý rok bol o 15% nižší než v roku 2019.
 • Divízia Služieb zákazníkom vzrástla v 4. štvrťroku 2020 o 23 % na 128 miliónov USD, segment za celý rok 2020 vykázal historicky najvyššiu EBITDA na úrovni 510 miliónov USD, čo je o 8 % viac ako v roku 2019
 • Predpokladaná EBITDA pre rok 2021 je na úrovni približne 2,3 miliardy USD, keďže sa očakáva isté hospodárske oživenie

Budapešť, 19. februára 2021 – Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za rok 2020. Napriek veľmi náročnej situácii, spôsobenej pandémiou a hospodárskou krízou, vytvorila Skupina MOL vo 4. štvrťroku zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (čistá CCS EBITDA) na úrovni 464 miliónov USD. Čistá CCS EBITDA za celý rok 2020 tak dosiahla 2,05 miliardy USD a presiahla aktualizované očakávania. V roku obmedzení, volatility a neistoty vygenerovali všetky segmenty kladný voľný cash flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou. V roku 2020 dosiahol úroveň 636 miliónov USD, čo je viac ako pred rokom. Výška organických kapitálových výdavkov predstavovala v minulom roku 1,41 miliardy USD, čo bolo v súlade s očakávaním (do 1,5 miliardy USD). Skupina MOL očakáva, že v roku 2021 sa bude EBITDA pohybovať na úrovni 2,3 miliardy USD, nakoľko s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k makroekonomickému zotaveniu.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol:

„V roku 2020 dosiahla EBITDA úroveň 2 miliardy USD a hoci boli naše príjmy v porovnaní s rokom 2019 nižšie, naša rýchla a včasná reakcia na krízu nám umožnila generovať ešte silnejší voľný cash flow než boli naše očakávania spred pandémie. Podarilo sa to len vďaka tomu, že činnosti všetkých podnikateľských línií vytvárali hotovosť aj v období veľkých obmedzení.

Rok 2020 bol bezprecedentný a výzvy, ktoré nám priniesol, sme nikdy doteraz nezažili. Som veľmi hrdý na všetkých kolegov, pretože sme fungovali nepretržite aj počas najväčšej krízy, a zostali sme tak aj naďalej spoľahlivým partnerom pre všetkých našich zákazníkov a partnerov. Mohli sme tiež pokračovať vo všetkých našich strategických investíciách, i keď pre obmedzenie mobility o niečo pomalšie. Ani pod veľkým stresom sme nestratili zo zreteľa našu víziu a v roku 2021 zdvojnásobíme úsilie pri ďalšej transformácii podnikania. Očakávame, že rok 2021 bude rokom istej normalizácie a oživenia, čo je aj dôvodom očakávanej EBITDA na úrovni 2,3 miliardy USD Musíme tiež dohnať meškajúce kapitálové investície, takže naše organické investície by mali byť na úrovni 1,7 - 1,9 miliardy USD, čo opäť znamená plné financovanie s kladným voľným cash flow.“

EBITDA divízie Upstream vo 4. štvrťroku 2020 klesla na 181 miliónov USD. Ovplyvnili to technické okolnosti súvisiace s ACG – novým majetkom MOL v Azerbajdžane. Posledný štvrťrok zvýšil celoročnú EBITDA na 689 miliónov USD. Je to o 34 % menej ako pred rokom, pretože výrazne nižšie ceny ropy a zemného plynu boli len čiastočne kompenzované výnosmi ACG, ktoré v porovnaní s minulým rokom prispeli k zvýšeniu celoročnej ťažby o 8 %. Potvrdené a pravdepodobné uhľovodíkové rezervy sa na konci roka 2020 zvýšili na 364 mboepd (z 270 mboepd na konci roku 2019), čo odráža príspevok ACG a revíziu rezerv v portfóliu s výsledkom 312 %.

Čistá CCS EBITDA divízie Downstream za rok 2020 klesla o 15 % na 740 miliónov USD, čo odráža slabé makroekonomické prostredie. Vo 4. štvrťroku bol výsledok divízie na úrovni 133 miliónov USD zasiahnutý zníženými rafinérskymi maržami a obvyklou sezónnosťou. Objem predaja rafinérskych produktov poklesol v porovnaní so 4. štvrťrokom minulého roka pod vplyvom druhej vlny pandémie o 14 %. V závere 4. štvrťroka dosiahol projekt Polyol 75 % celkovej dokončenosti. Pre pandémiu Skupina MOL spolu s dodávateľmi inžinieringu, nákupu a samotnej stavby odhaduje, že dokončenie projektu sa posunie z pôvodnej druhej polovice roka 2021 na druhú polovicu roku 2022. Posun ovplyvní aj kapitálové výdavky, ktoré sa môžu zvýšiť na 1,3 miliardy EUR z pôvodných 1,2 miliardy EUR.

Rast EBITDA divízie Služby zákazníkom v 4. štvrťroku akceleroval na 23 % a EBITDA sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila na 128 miliónov USD. Je to predovšetkým vďaka vyššiemu predaju palív a nižším prevádzkovým nákladom. Tento segment dosiahol v roku 2020 historicky najvyššiu hodnotu EBITDA na úrovni 510 miliónov USD, čo je o 8 % viac ako v roku 2019. Kladný voľný cash flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou sa v 4. štvrťroku viac ako zdvojnásobil a medziročne stúpol o 28 % na 381 miliónov USD. Zavádzanie nepalivového konceptu pokračovalo aj napriek pandémii a počet zrekonštruovaných maloobchodných priestorov Fresh Corner stúpol na 955 z počtu 877 na konci roku 2019.

Segment Gas Midstream Preprava zemného plynu dosiahol v roku 2020 EBITDA na úrovni 201 miliónov USD, čo je o 8 % viac ako pred rokom. Vo 4. štvrťroku EBITDA medziročne poklesla o 41 % na 42 miliónov USD. Dôvodom boli podstatne nižšie rezervácie cezhraničných prepravných kapacít, a teda nižšie regulované výnosy, nižšie tranzitné výnosy a vyššie prevádzkové náklady.

2021-01-26 Talenty Novej Európy: Nadané deti majú znovu šancu dostať grant

 • talentovaní mladí vedci, umelci a športovci vo veku od 8 do 25 rokov získajú finančné granty v celkovej hodnote 66 000 eur

 • uzávierka prihlášok do programu Talenty Novej Európy je 21. februára 2021

 • Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány a Slovnaft za uplynulých 13 rokov podporili 418 mladých talentov celkovou sumou takmer 845 000 eur

BRATISLAVA, 26. januára 2021 – Talentované deti a mladí ľudia majú do 21. februára 2021 šancu uchádzať sa o finančný príspevok na rozvoj svojho talentu. Slovnaft a Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány opäť rozdelia granty v oblasti vedy, umenia a športu v celkovej hodnote 66 000 eur.

Grantový program Talenty Novej Európy (TNE) podporuje výnimočne nadaných mladých ľudí, ktorí na svojom talente systematicky pracujú a chcú v ňom napredovať až na profesionálnu úroveň. Grant môžu využiť na vedecké vybavenie, kúpu hudobného nástroja, umeleckých potrieb alebo športového výstroja, či na účasť na súťažiach, workshopoch a kurzoch, kde prezentujú nielen seba, ale aj Slovensko. Napriek náročnej dobe Slovnaft a Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány naďalej pokračujú v podpore nádejných talentov, aby pomohli ich rodinám pokryť časť nákladov na rozvoj nadania ich detí.

Investíciou do rozvoja mladých ľudí im pomáhame priblížiť sa k  vytúženému cieľu. Sme radi, že Slovnaft aj takto podporuje budúcnosť nadanej mládeže, aj našej krajiny,“ povedal Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft. 

O udelení grantov pre mladých vedcov, hudobníkov, hercov, výtvarníkov a športovcov rozhodnú odborné poroty. Aj tento rok sa na nich odborným okom pozrú výtvarníčka Ilona Németh, pedagóg Konzervatória Peter Čerman, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij či pedagóg FTVŠ UK Ľubor Tománek.

Napriek komplikovanej dobe vidíme, že túžba talentovaných mladých ľudí pracovať na sebe je stále rovnako silná. Našim poslaním je pomôcť im, aby neprajné podmienky nezastavili ich úsilie“, uviedla Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie – Középeurópai Alapítvány.

Slovnaft a Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány za uplynulých 13 rokov podporili 418 mladých talentov z oblasti vedy, umenia a športu celkovou sumou takmer 845 tisíc eur. V minulom roku si grant vo výške 66 000 eur rozdelilo 59 detí a mladých ľudí. Rovnaká suma je určená aj na tohtoročné granty.

Viac informácií ako aj prihlášku k programu Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk

O Slovnafte

Slovnaft patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie. Aj počas pandémie koronavírusu Slovnaft naďalej podporuje rozvoj mladých talentov, športu, kultúry na Slovensku a ochranu životného prostredia. Zároveň zintenzívnil pomoc pre zdravotníctvo darovaním pľúcnych ventilácií a dezinfekcie, aby zdravotnícke zariadenia účinne zvládali šírenie infekcie.

O Stredoeurópskej nadácii – Középeurópai Alapítvány

Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány podporuje umelecké, vzdelávacie a komunitné aktivity. Pomáha ochraňovať cenné artefakty kultúrneho a prírodného dedičstva, podporuje projekty zamerané na dialóg, osvetu a zdieľanie hodnôt. V programe Dunajský fond poskytuje platformu pre efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu aktérov v území Dunaja a sústreďuje zdroje pre rozvoj a ochranu verejných priestranstiev na rieke.

2021-01-21 Slovnaft sa od štvrtka zapojil do celoplošného skríningu, testuje svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

BRATISLAVA, 21. januára 2021 – Petrochemická Skupina SLOVNAFT od dnes, 21. januára 2021, do utorka 26. januára 2021 v rámci celoplošného skríningu testuje vo svojich priestoroch zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí o to prejavia záujem. Podporu pri príprave testovania a zabezpečení antigénových testov poskytol firme štát a samosprávy. Zdravotníkov na odoberanie vzoriek a ďalší podporný personál si Slovnaft zabezpečil sám.

Otestovať sa môžu všetci pracovníci Slovnaftu a jeho dcérskych spoločností, ako aj ich rodinní príslušníci počas štyroch pracovných dní v čase od 6:00 do 16:00. Na tento účel je vyhradené jedno odberné miesto v areáli firmy. Zorganizovaním skríningu vo svojich priestoroch spoločnosť vytvorila pre zamestnancov a ich rodiny bezpečné podmienky pri odberoch a znížila ich kontakt s cudzím prostredím. Petrochemická skupina SLOVNAFT totiž testuje kritických zamestnancov od začiatku pandémie a má prehľad o jej vývoji vo vnútri spoločnosti.

„Od začiatku pandémie bolo našou prioritou zdravie zamestnancov a bezpečné prevádzkovanie výroby. Tomu sme prispôsobili aj všetky opatrenia v rámci podniku a vďaka disciplíne všetkých kolegov sme udržali plynulé zásobovanie Slovenska a jeho obyvateľov našimi produktmi. Minulý rok sme sa zapojili do prvého aj druhého kola celoplošného testovania, okrem toho sme sami vykonali viac ako 13 000 PCR a antigénových testov. Preto bolo samozrejmé, že sme aj teraz mali ambíciu v spolupráci s príslušnými štátnymi úradmi vytvoriť pre zamestnancov bezpečné podmienky na odbery, aby skríning so svojimi rodinami absolvovali v takpovediac domácom prostredí. Chceme tak chrániť nielen zamestnancov, ale aj ich rodiny a príbuzných, a nepretržite udržať plynulé zásobovanie našej krajiny motorovými palivami,“ povedal CEO Slovnaftu Marek Senkovič.

Od začiatku pandémie eviduje Skupina SLOVNAFT viac ako 200 prípadov nákazy koronavírusom. Vďaka dobre nastaveným pravidlám sa však spoločnosti darí brániť šíreniu ochorenia vo vnútri spoločnosti.

Slovnaft ako kritický prvok v zásobovaní Slovenska motorovými palivami prejavil záujem aj o očkovanie svojich zamestnancov proti ochoreniu COVID-19. V tejto otázke spoločnosť aktívne komunikuje so zástupcami štátu.

2021-01-19 Svitko na Dakare predviedol rýchlosť, odvahu, aj ľudskosť

• Najúspešnejší Slovák si na Dakare vybojoval celkové 8. miesto

• Svitko mal na najťažších pretekoch sveta oficiálny štatút „Dakarská legenda“

• Tohtoročný Dakar bol podľa Svitka rýchly, divoký, ale oproti minulému roku bezpečnejší


BRATISLAVA, 17. január 2021 - Trojnásobný majster Európy, niekoľkonásobný majster SR v enduro a cross country a najúspešnejší slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko sa v sobotu 16. januára 2021 v noci vrátil zo Saudskej Arábie z najprestížnejších pretekov sveta. Na Rely Dakar štartoval vo farbách Slovnaft Rally Teamu už dvanásty raz. K jeho menu v listine motocyklových pretekárov organizátori priradili ikonu s oficiálnym štatútom „Dakarská legenda“, ktorým sa môže pochváliť len zopár svetových jazdcov.


Štefan Svitko opäť potvrdil, že na najextrémnejšiu rely sveta sa vie pripraviť po fyzickej, psychickej aj technickej stránke. Na dvojtýždňových pretekoch si vybojoval celkové 8. miesto. Zlepšil tak svoj dobrý výkon z minulého roka, keď spomedzi jazdcov svetovej špičky obsadil 11. priečku. Potvrdenie svojej pozície v elitnej TOP 10 ho teší. „Chcel som dobre zajazdiť v každej etape a podávať počas celej rely vyrovnaný výkon, čo sa mi aj podarilo. Tento Dakar bol v porovnaní s minulým rokom bezpečnejší. Nielen vďaka lepšie zvládnutej organizácii, ale najmä pre bezpečnostné prvky, ktoré sa na Dakare objavili po prvý raz. Sám som si vyskúšal pád s airbag vestou a bol som aj svedkom pádov niektorých jazdcov.“ Zranenému Argentínčanovi Lucianovi Benavidesovi pomáhal Svitko v 9. etape, ktorá viedla kamenistým riečiskom a sprevádzalo ju množstvo pádov. Argentínčan si pri páde zlomil ruku a Svitko pri ňom počkal až do príchodu vrtuľníka s lekárom.
„Po minuloročnej tragédii Paula Goncalvesa a Edwina Stravera nám tento rok organizátori zabezpečili nielen nafukovacie vesty, ale boli sme vybavení výstražnou signalizáciou a na niektorých úsekoch trate platili obmedzenia rýchlosti na 90 km/h. To všetko malo nielen fyzický, ale aj psychologický efekt.“, doplnil Š. Svitko.


V každej z 12 etáp Dakaru bol Svitko v elitnej skupine 20 najrýchlejších jazdcov. Takýto vyrovnaný a konzistentný výkon si ani sám od svojich začiatkov na Rely Dakar nepamätá. „Tento rok som v jednotlivých etapách nemal takmer žiadne výkonnostné výkyvy. Vedel som, čo chcem a išiel som si svoje s cieľom čo najlepšieho umiestnenia,“ dodáva Svitko.
Tohtoročné extrémy Dakaru Svitka nezaskočili ani po kondičnej a zdravotnej stránke. Opäť to bolo veľké dobrodružstvo, a to aj napriek prísnym protipandemickým opatreniam. „Podmienkou štartu boli negatívne testy a organizátori nás po celý čas držali v „bubline“. A na mieste sme sa už sústredili výlučne na preteky. Kondične dá piesčitý terén vždy zabrať. Vôbec sa nečudujem, že som sa vrátil o tri kilá ľahší. Ale doma to rýchlo dobehnem. Teraz som v povinnej karanténe, ktorú využijem na oddych.“


Svitko aj tento rok jazdil na motorke KTM 450 Rally Replica. Počas púštnych pretekov mu asistoval jeho dlhoročný mechanik Zlatko Novosád.
„Z pohľadu techniky sme mali dobrý ročník. Žiadne vážnejšie poruchy, a to aj napriek prašnému prostrediu,“ hovorí Zlatko Novosád.
Zloženie Slovnaft Rally Teamu na tohtoročnom Dakare malo oproti minulým rokom aj nového člena. Po prvý raz bola jeho súčasťou žena – Daniela Ozanová, ktorá mala na starosti logistiku. Nebol to jej prvý Dakar, v minulosti ho už absolvovala s poľským tímom. „Tohtoročný Dakar mal pre mňa inú príchuť ako v minulosti. Števo je svetová jazdecká špička a budí rešpekt medzi jazdcami. Veľkosťou tímu sa nemôžeme porovnávať s veľkými továrenskými tímami, ale dokázali sme to kompenzovať našou zohranosťou,“ hovorí Daniela Ozanová.


Tohtoročný Dakar štartoval 3. januára 2021 v saudskoarabskej Džidde a končil 15. januára 2021 na rovnakom meste. Všetky merané úseky v rámci etáp boli oproti minulému ročníku úplne nové. Trasa viedla z Džiddy na sever vnútrozemím. Približne v polovici pretekov pokračovala na juh, pričom kopírovala pobrežie Červeného mora.


Od svojej premiéry na Dakare v roku 2010 štartoval Štefan Svitko vo všetkých ročníkoch s podporou Slovnaftu. Hneď na prvom Dakare v kategórii motocyklov obsadil trináste miesto a stal sa najúspešnejším nováčikom. Nasledujúci rok pre poruchu na motorke nedokončil ôsmu etapu a musel odstúpiť. O dva roky neskôr mal nepríjemný pád a zo súťaže odstúpil len tri etapy pred koncom. V roku 2013 bol deviaty, ale v rokoch 2012 a 2015 obsadil celkovo piate priečky. V roku 2016 triumfoval na fantastickom 2. mieste. V roku 2018 po páde v 10. etape a zranenie ramena predčasne Dakar ukončil. V roku 2019 musel z pretekov odstúpiť kvôli poruche motorky, no a minulý rok skončil na celkovom 11. mieste. Na Dakare je Svitko vysoko rešpektovaným jazdcom a súčasťou svetovej elity.


www.facebook.com/StefanSvitkoFanklub

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×