Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2021-11-22 Stromy medzi nami. Program Zelené oázy nachystal pre komunitné enviro-projekty 60 000 eur

Obce, mestá, neziskové organizácie, školy a komunitné centrá spolu s dobrovoľníkmi môžu teraz požiadať o financie na výsadbu a revitalizáciu zelene. V šestnástom ročníku grantového programu Slovnaftu a Nadácie Ekopolis si najlepšie komunitné enviro-projekty rozdelia 60 000 eur.

Tento ročník programu Zelené oázy má podtitul Stromy medzi nami. „Chceme podporiť žiadateľov o grant najmä vo výsadbe stromov ako jedného z dlhovekých opatrení na zadržiavanie vody v krajine, udržovanie správnej mikroklímy a podporu rozmanitosti života. Stromoradia a aleje prepájajú miesta, lokality a symbolizujú medziľudskú spoluprácu, spolupatričnosť a priateľstvo, čo je jedným z cieľom programu,“ uviedla Ľubica Štúberová manažérka programu Zelené oázy z Nadácie Ekopolis.

Výzva na podávanie projektov je otvorená od 22. novembra 2021 do 17. januára 2022. Formulár žiadosti je dostupný na www.oazy.sk. Vybrané projekty sa budú môcť realizovať už na jar 2022.

Program podporí výsadbu stromov na uliciach, medzi jednotlivými mestskými časťami a obcami. Veľkú šancu na získanie grantu má výsadba stromov lemujúcich cesty, ktoré vedú k rekreačným areálom či turisticky zaujímavým miestam a výsadba stromov ako živých koridorov, ktoré spájajú izolované ostrovčeky zelene a podporujú lokálnu rastlinnú aj živočíšnu rozmanitosť.

O grant sa môžu uchádzať aj ďalšie zelené nápady – zakladanie komunitných záhrad, čistenie verejných priestranstiev a vodných tokov, zveľaďovanie náučných trás a chodníkov, budovanie priestorov na chov malých hospodárskych zvierat a včiel a ďalšie nevšedné spôsoby pomoci prírode v mestskom prostredí.

Program Zelené oázy má za uplynulých pätnásť rokov na svojom konte vyše 350 zelených projektov, ktoré sa stali skutočnosťou. Sú to n ové alebo obnovené zelené miesta po celom Slovensku. Pridanou hodnotou Zelených oáz je, že prispeli k pekným vzťahom v rámci lokálnych komunít, ktoré sú ich tvorcami. Aj v tomto ročníku podporíme projekty, ktoré prinášajú viac zelene do našich miest, slúžia verejnosti a spájajú ľudí so záujmom o spoločné dobro ,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Viac informácií: programová manažérka Ľubica Štúberová Nadácie Ekopolis, stuberova@ekopolis.sk, +421 902 526 755

Kontakt pre média: Martina R. Hromadová, PR manažérka Nadácie Ekopolis,ragalova@ekopolis.sk , +421 908 371 289

2021-11-15 Slovnaft si uctil pamiatku dvoch zosnulých zamestnancov, ktorí podľahli covidu

 • na pamiatku zosnulých zamestnancov vysadila spoločnosť dve spomienkové lipy
 • projekt Živých pietnych miest realizuje OZ Skutočné obete
 • Slovnaft sa do projektu zapojil ako prvá súkromná spoločnosť

BRATISLAVA 15.11. 2021 – Nielen mestá a obce na celom Slovensku spomínajú na svojich obyvateľov, ktorí prišli o život v pandémii. Koronavírus vážne zasiahol aj firmy a podniky. Stovky zamestnancov spoločnosti Slovnaft prekonali COVID-19, dvaja z nich ochoreniu podľahli. Na ich pamiatku spoločnosť vysadila v piatok 12. novembra dve krásne spomienkové lipy ako gesto sústrasti voči pozostalým rodinám a blízkym zosnulých. Vysadené sú vo verejnom parčíku pred vstupom do podniku. Slovnaft je prvou súkromnou spoločnosťou, ktorá sa zapojila do projektu budovania Živých pietnych miest. Ten realizuje občianske združenie Skutočné obete v mestách a obciach na celom Slovensku.


„Čelili sme a opäť čelíme mimoriadne ťažkému obdobiu v súkromných aj pracovných životoch. Pandémia pripravila tisícky ľudí na Slovensku o ich najbližších. Navždy sme stratili členov našich rodín, ale aj mnohých priateľov a kolegov. Túto jeseň sme vysadili viac ako dvadsať spomienkových líp, ktoré symbolicky žijú a dýchajú za všetky obete. Výsadbou v Slovnafte náš projekt pre tento rok ukončujeme, avšak pokračovať budeme ďalšími opäť na jar 2022,“ povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a pomáha pozostalým.


Spoločnosť Slovnaft robila a naďalej robí maximum pre to, aby bola tretia vlna pandémie pre chod podniku a jeho zamestnancov čo najmenej citeľná. Okrem prísnych epidemiologických opatrení sa snaží predchádzať následkom aj tým, že umožňuje zamestnancom, ich rodinným príslušníkom či dodávateľom pravidelné testovanie, sprostredkúva im možnosť zaočkovať sa priamo v spoločnosti, pričom téma ostražitosti a proticovidových opatrení je v spoločnosti neustále živá.


„Ľudia trávia tretinu svojho života v práci. Majú tu nielen kolegov, ale nachádzajú tu priateľov, dokonca životných partnerov. Covid prekonali desiatky našich kolegov, dvaja mu, žiaľ, v druhej vlne podľahli. Obaja boli mladí a v plnej životnej sile. Zasadením líp si chceme uctiť ich pamiatku. Pevne verím, že ďalšia vlna pandémia nám už nezoberie žiadnych kolegov a priateľov,“ uviedol Marek Senkovič, CEO Slovnaft, a.s.


OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, ďalej v Košiciach, Michalovciach, Zlatých Moravciach, obci Lúčka a Kamenica nad Cirochou, Nových Zámkoch, v Poltári, Lučenci a Zvolene a pokračovať budú opäť na jar budúceho roka v ďalších mestách a obciach. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk.


Členovia iniciatívy Skutočné obete vybrali na výsadbu lipu, pretože patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest, ktoré koronavírus ničí. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť, vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.


Viac informácií o projekte nájdete na www.skutocneobete.sk.

2021-11-08 K dobrým výsledkom Skupiny MOL za 3. štvrťrok prispeli Upstream a Petrochémia, otrasy na svetových trhoch zostávajú nepredvídateľné

 • Čistá CCS EBITDA dosiahla v 3. štvrťroku 2021 úroveň 1,025 mld USD najmä vďaka makroekonomickému prostrediu a silnej internej výkonnosti

 • Čistá CCS EBITDA za prvé tri štvrťroky dosiahla 2,583 mld USD, čo je o 63 % viac ako v rovnakom období minulého roka, a zotavila sa tak z prepadu spôsobeného pandémiou v roku 2020

 • Ročná prognóza EBITDA bola opäť upravená, mala by dosiahnuť alebo dokonca prekročiť 3,2 miliardy USD

 • EBITDA z ťažby uhľovodíkov medziročne vzrástla o 87 % na 396 miliónov USD vďaka zlepšeniu makroekonomického prostredia

 • Čistá CCS EBITDA divízie Downstream v 3. štvrťroku stúpla na 436 miliónov USD, k čomu prispeli priaznivé makroekonomické podmienky, medzi ktoré patrí aj zdvojnásobenie petrochemických marží v porovnaní s predchádzajúcim rokom

 • Služby zákazníkom dosiahli v 3. štvrťroku EBITDA vo výške 211 miliónov USD, čo je o 15 % viac ako v 3. štvrťroku minulého roka, a to vďaka silnému hospodárskemu oživeniu v hlavných regiónoch

 • Rastúce ceny komodít a postupujúca pandémia v kľúčových regiónoch Skupiny MOL vytvárajú nestabilné a pomerne nepredvídateľné podnikateľské prostredie

Budapešť, 5. november 2021 – Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za tretí štvrťrok 2021. Vďaka priaznivému makroekonomickému prostrediu, zdvojnásobeniu petrochemických marží v porovnaní s minulým rokom a internej výkonnosti sa čistá CCS EBIDTA ( zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob ) výrazne odrazila od dna a v 3. štvrťroku 2021 dosiahla 1,025 mil. USD. Vďaka tomuto výsledku predstavuje EBITDA za 1. až 3. štvrťrok tohto roka 2,583 milióna USD. Skupine MOL to umožňuje zvýšiť celoročnú prognózu dosiahnuť alebo dokonca prekročiť 3,2 miliardy USD. Organické kapitálové výdavky boli v 3. štvrťroku 2021 medziročne vyššie o 18 % a dosiahli 360 miliónov USD, z čoho 68 miliónov USD bolo vynaložených na transformačné projekty, vrátane výstavby závodu na výrobu polyolov. Medzitým otrasy na svetových trhoch, prudký nárast cien komodít, logistické komplikácie a ďalšie vlny pandémie Covid-19 vytvárajú celkovo pomerne nepredvídateľné podnikateľské prostredie.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: „ Dobré výsledky v treťom štvrťroku boli podporené priaznivým vonkajším prostredím a oživením regionálneho hospodárskeho rastu. Zároveň sme využili naše silné stránky – odolný integrovaný podnikateľský model a naše nákladovo efektívne aktíva a efektívne prevádzkovanie.

Naše veľmi dobré výsledky od začiatku roka 2021 nám umožňujú zvýšiť náš ročný výhľad EBITDA, ktorý by mal dosiahnuť alebo dokonca prekročiť 3,2 miliardy USD. Avšak prudko rastúce ceny komodít a dôsledky pandémie predstavujú pre ekonomiku významné riziko a vytvárajú veľmi nestabilné podnikateľské prostredie.

Preto sa naďalej sústreďujeme na udržanie finančnej a prevádzkovej odolnosti a plnenie našich dlhodobých záväzkov súvisiacich s udržateľnosťou. Vyššia tvorba voľného cash flow od začiatku roka nám umožňuje financovať naše nadchádzajúce rozsiahle transformačné investície v rámci stratégie MOL 2030+.“

Divízia Upstream sa v 3. štvrťroku 2021 stala najväčším prispievateľom k voľnému cash flow Skupiny MOL, keďže EBITDA medziročne vyskočila o 87 % na 396 mil. USD a v porovnaní so silným predchádzajúcim štvrťrokom bola dokonca o 18 % vyššia. Prispelo k tomu aj makroekonomické prostredie. Objem ťažby mierne klesol a dosiahol 107,4 mboepd v dôsledku vyšších cien ropy, ktoré ovplyvnili oprávnenie na ťažbu v aktívach ACG v Azerbajdžane, a v dôsledku prirodzeného poklesu v strednej a východnej Európe.

Čistá CCS EBIDTA divízie Downstream sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšila o 116 % na 436 mil. USD, k čomu prispel vyšší výkon petrochémie a rafinérie, ktoré sa odrazili od minima v roku 2020. Objem predaja v 3. štvrťroku medziročne vzrástol o 7 % vďaka silnejšiemu regionálnemu dopytu po palivách. Integrovaná petrochemická marža sa v 3. štvrťroku medziročne zdvojnásobila, avšak v 2. štvrťroku klesla z rekordne vysokej úrovne v dôsledku rastúcich cien ropy a nižších cien polymérov. Projekt výstavby závodu na výrobu polyolov hladko napredoval a na konci 3. štvrťroka 2021 prekročil 89 % celkovej dokončenosti.

EBIDTA divízie Služby zákazníkom dosiahla za 3. štvrťrok 2021 úroveň 211 mil. USD vďaka zotaveniu regionálnych objemov predaja a príspevku z predaja nepalivových produktov. Nárast bol podporený silným hospodárskym oživením na kľúčových trhoch. Dopyt po motorových palivách v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku prekonal úroveň spotreby v 3. štvrťroku 2019. Počet transakcií sa medziročne zvýšil o 12 %, keďže v rovnakom štvrťroku minulého roka bolo správanie zákazníkov viac ovplyvnené pandemickou situáciou. Počet prevádzok Fresh Corner sa v 3. štvrťroku zvýšil na 1028 z 1008 v predchádzajúcom štvrťroku.

EBIDTA segmentu Gas Midstream – Preprava zemného plynu sa v 3. štvrťroku medziročne znížila o 30 % na 30 mil. USD, keďže príjmy z tranzitu a regulované výnosy klesli v dôsledku zníženia cezhraničných prepravných kapacít a dopytu po preprave. Objem domácej aj exportnej prepravy sa v 3. štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 znížil o 26 %. Kapitálové výdavky sa zvýšili v súvislosti s projektom srbsko-maďarského plynovodného prepojenia.

Správa Sustainalytics ESG Risk Rating opäť ocenila kroky Skupiny MOL v oblasti ESG a nedávno zaradila Skupinu MOL do top 3 % percentilu so 7. najnižším rizikom spomedzi 256 globálnych ropných a plynárenských spoločností, zaradených v tejto priemyselnej skupine. Zásadné materiálové otázky súvisiace s klímou a životným prostredím majú v kontexte ropného a plynárenského priemyslu hodnotenie rizika ako nízke.

2021-09-27 S aplikáciou MOL Plugee je nabíjanie elektromobilov výhodnejšie

 • aplikácia MOL Plugee vám vyhľadá najbližšiu elektronabíjačku a zjednoduší nabíjanie

 • za dva mesiace sa v MOL Plugee zaregistrovalo približne 250 zákazníkov zo Slovenska; registrácia ponúka najvýhodnejšie ceny

 • do konca roka bude v sieti čerpacích staníc Skupiny MOL v šiestich krajinách 222 elektronabíjačiek

Bratislava, 27. september 2021 – Spoločnosť Slovnaft spravila ďalší krok bližšie k zákazníkom. Za nabíjanie áut v sieti elektronabíjačiek na čerpacích staniciach Slovnaft môžu zákazníci výhodnejšie platiť prostredníctvom mobilnej aplikácie MOL Plugee. Aplikácia vám nájde najbližšiu dostupnú elektronabíjačku, prevedie vás procesom nabíjania a sprostredkuje platbu bez čakania. Za prvé dva mesiace si ju na Slovensku stiahli stovky užívateľov a zaregistrovalo sa v nej približne 250 zákazníkov.

Používanie aplikácie je naozaj jednoduché: ak ste registrovaný užívateľ, vyberiete si typ konektora, cez aplikáciu spustíte nabíjanie, ukončíte ho a môžete ísť. Platba sa uskutoční automaticky. Ako registrovaný zákazník nabíjate svoj elektromobil najvýhodnejšie. Ak nie ste registrovaný, pred pripojením kábla musíte urobiť jeden krok navyše – zadať údaje o vašej platobnej karte. Okrem jednoduchého prístupu k nabíjaniu ponúka aplikácia ďalší rad inteligentných funkcií – viete si pozrieť históriu nabíjaní, prehľad nákladov na nabíjanie, môžete si pridať viacero elektromobilov alebo ďalšie osoby k svojmu kontu. Sami si určíte, aké notifikácie chcete dostávať. Aplikáciu MOL Plugee vyvinula materská spoločnosť Slovnaftu, MOL, v spolupráci s izraelskou vývojárskou firmou Driivz.

„Naším cieľom je predávať kilometre namiesto litrov a poskytovať služby podľa potrieb našich zákazníkov. Zavedenie aplikácie MOL Plugee je ďalším krokom v napĺňaní našej stratégie a plánu byť bližšie k zákazníkom a sprostredkovať im riešenia pre ich potreby,“ ozrejmuje riaditeľka Maloobchodu Slovnaftu Tímea Reicher.

Prostredníctvom MOL Plugee aplikácie môžete využívať elektronabíjačky v celej sieti čerpacích staníc Skupiny MOL v šiestich krajinách: okrem Slovenska v Česku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku aj Slovinsku. Ceny za nabíjanie sa v jednotlivých štátoch môžu líšiť, keďže závisia od cien elektriny v danej krajine. V prípade otázok alebo pri riešení problémov poskytuje MOL Plugee telefonický zákaznícky servis každý deň v týždni medzi 8 – 22 hod. Bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa nachádzate, hovor bude vedený vo vami zvolenom jazyku. Aplikáciu si stiahnete v Google Play pre zariadenia so systémom Android a v App Store pre iOS. Registrácia je bezplatná.

Skúšobná prevádzka nabíjacích staníc na čerpacích staniciach Slovnaft, keď bolo nabíjanie dostupné zdarma, sa skončila k 6. júlu 2021. Ceny nabíjania cez aplikáciu sa odvíjajú od typu použitej nabíjačky, množstva spotrebovanej elektriny, a čiastočne aj od dĺžky nabíjania. Pozrite si prehľad cien na Slovensku:

Podľa prieskumu Skupiny MOL majitelia elektromobilov jednorazovo najazdia 21 – 100 km a zhodujú sa v tom, že by sa oplatilo inštalovať nabíjacie stanice približne každých 60 kilometrov. Skupina MOL v súčasnosti prevádzkuje 104 nabíjačiek v šiestich krajinách regiónu. Do konca tohto roku ich počet vzrastie na 222. Na Slovensku je momentálne 13 elektronabíjačiek.

V rámci programu NEXT-E, ktorý spolufinancuje Európska únia, má región aktuálne spolu 252 nabíjačiek v šiestich krajinách: Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko a Rumunsko. Túto sieť vybudovali okrem Skupiny MOL aj ďalší strategickí partneri projektu – E.ON, HEP, benzín, BMW a Nissan. Nabíjačky v rámci siete NEXT-E sú od seba vzdialené 70 – 80 km.

2021-09-17 Slovnaft zmodernizoval svoju tretiu monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia vo Vlčom hrdle

 • Slovnaft zmodernizoval monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia vo Vlčom hrdle

 • na monitorovacej stanici vymenil všetky analyzátory a rozšíril rozsah meraní

 • výsledky meraní sú verejnosti dostupné na stránke SHMÚ v časti kvalita ovzdušia a v aplikácii Sused Slovnaft

Foto: Monitorovacia stanica Vlčie hrdlo

BRATISLAVA, 17. september 2021 – Slovnaft zmodernizoval aj svoju tretiu monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia, ktorá s nachádza priamo vo Vlčom hrdle. Na monitorovacej stanici sa vymenili všetky analyzátory a rozsah meraní sa rozšíril o tuhé znečisťujúce látky PM2,5, čo sú malé prachové častice alebo sadze, a tiež o látky benzén, toluén a xylén. Úprava stanice vo Vlčom hrdle ukončila modernizáciu všetkých troch monitorovacích staníc kvality ovzdušia v správe Slovnaftu. Spoločnosť celkovo do ich úpravy investovala 600 000 eur.

V rámci modernizácie monitorovacej stanice vo Vlčom hrdle spoločnosť vymenila celý merací kontajner, nainštalovala nové imisné analyzátory na meranie ozónu (O3), oxidov dusíka (NO, NO2, NOx), oxidu siričitého (SO2), oxidu uhoľnatého (CO), metánu (CH 4), sírovodíka (H2S) nemetánových uhľovodíkov (NMHC), celkových uhľovodíkov (THC), B-T-X (benzén, toluén, xylén) a tuhých znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 v ovzduší. Boli opravené základová doska a elektrická prípojka. Meracia stanica zachytáva a meria v ovzduší vplyvy Slovnaftu, dopravy, ako aj ďalších znečisťovateľov.

Inštaláciou monitorovacej stanice vo Vlčom Hrdle spoločnosť dokončila komplexnú modernizáciu monitorovacích staníc vo svojej správe. V roku 2019 prešla modernizáciou meracia stanica v Podunajských Biskupiciach, v roku 2020 stanica v Rovinke. V rámci modernizácie získali meracie stanice nové vonkajšie kontajnery aj analyzátory. Dodávateľom meracích prístrojov je japonská spoločnosť HORIBA, ktorej techniku využívajú aj slovenské štátne inštitúcie a priemyselné podniky. Celková investícia dosiahla 600 000 eur.

Po inštalácii nových meracích prístrojov prešla monitorovacia stanica kontrolou akreditovanou skupinou a laboratóriami. Následne Národná energetická spoločnosť, ktorá je akreditovaným inšpekčným orgánom, vydala správu o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a skúšky automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, ktorá potvrdila, že meracie prístroje spoločnosti Slovnaft spĺňajú požiadavky na umiestnenie aj kvalitu meraní. V závere augusta meracia stanica vo Vlčom Hrdle získala povolenie na trvalé užívanie po vykonaných zmenách.

Slovnaft ako prvý priemyselný podnik na Slovensku sprístupnil ešte v júli 2019 dáta zo svojich monitorovacích staníc širokej verejnosti. Informácie sú zverejnené na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia ( http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis ) aj na informačnom paneli v spoločnosti Slovnaft. Záujemcovia ich môžu nájsť aj v mobilnej aplikácii Sused Slovnaft , ktorú si môžu bezplatne stiahnuť pre zariadenia s operačným systémom Android aj iOS. Okrem výsledkov meraní v nej nájdu aj informácie o dianí v rafinérii a jeho vplyvoch na okolie.

2021-09-17 Zľavnený lístok Slovnaft BAjk pre pravidelných užívateľov verejnej dopravy v Bratislave a okolí

 • zvýhodnený lístok bude po zľave za cenu 19,20 EUR zo súčasných 29,4 EUR

 • lístok si môžu zakúpiť majitelia ročných predplatných cestovných lístkov platných v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji a taktiež majitelia ročných lístkov zakúpených v DPB na platobné karty

 • služba sa rozširuje do mestských častí Karlova Ves a Podunajské Biskupice

Bratislava 16. septembra 2021 – Bratislavský mestský bikesharing Slovnaft BAjk vo svojej tretej cyklistickej sezóne prehlbuje spoluprácu s magistrátom hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavskou integrovanou dopravou, a zlepšuje tak finančnú dostupnosť služby pre verejnosť. Pre zvýšenie komfortu užívateľov sa služba rozširuje aj do mestských častí Karlova Ves a Podunajské Biskupice a v pláne je aj zahustenie existujúcej siete dokovacích staníc.

Majiteľom ročných predplatných cestovných lístkov platných v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji taktiež majiteľom ročných lístkov zakúpených v DPB na platobné karty poskytne Slovnaft BAjk zľavu na ročné predplatné služby bikesharing. Ročný klasik lístok si tak užívatelia môžu kúpiť za zvýhodnenú cenu 19,20 eura. Za túto zníženú cenu si predplatné na Slovnaft BAjk doteraz mohli zakúpiť len študenti a učitelia.

Zlacnený lístok je dostupný na stránke slovnaftbajk.sk. Pre potvrdenie zľavy je pred zaplatením potrebné vložiť platné číslo svojho ročného predplatného cestovného lístka. Zľava platí pri nákupe ročného klasik lístka, ktorý umožňuje neobmedzený počet jázd trvajúcich do 30 minút.

Bikesharing je atraktívny doplnok dopravy v rámci mestskej mobility, ktorý pomáha zefektívniť verejnú dopravu, taktiež odľahčiť ulice centra mesta od individuálnej automobilovej dopravy a znižuje počet kongescií na vyťažených komunikáciách. Kúpou veľmi zvýhodneného ročného predplatného cestovného lístka za 199 eur cestujúci získajú ďalší benefit ,“ vyzdvihol nápad Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Prepojenie verejnej dopravy s cyklistickou dopravou je ďalším krokom k zlepšeniu mobility na území Bratislavy, preto nás veľmi teší spolupráca so Slovnaft BAjk. Prísť bicyklom na zastávku alebo stanicu a ďalej pokračovať verejnou osobnou dopravou je ideálne spojenie. Zvýhodnený cestovný lístok si môžu zakúpiť nielen držitelia ročného lístka pre bratislavské mestské zóny 100+101 ale aj majitelia ročných predplatných cestovných lístkov, ktorí majú kombinácie ďalších zón, pokiaľ kombinácia obsahuje minimálne zónu 101“, spresnila Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s.

Obľúbený Slovnaft BAjk považujem za bezpečnú, efektívnu a ekologickú formu dopravy v našom meste, a preto jej skvalitnenie vnímam ako veľké pozitívum pre nás všetkých. Verím, že verným zákazníkom tým urobíme radosť, a tým, ktorí zatiaľ nemali možnosť službu využiť, sa viac priblížime,“ povedala námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová.

Pre zvýšenie komfortu užívateľov sa služba v tomto roku rozširuje do nových mestských častí: Karlovej Vsi a Podunajských Biskupíc, a v pláne je aj zahustenie existujúcej siete dokovacích staníc. Počas letnej sezóny Slovnaft BAjk inštaloval dve nové dokovacie stanice pri obchodnom centre OC VIVO!, dve stanice v Karlovej Vsi a jednu stanicu v Podunajských Biskupiciach. V súčasnosti je služba dostupná v šiestich mestských častiach: Staré mesto, Nové Mesto, Petržalka, Ružinov, Rača, Vrakuňa. Počas vrcholu sezóny majú užívatelia v uliciach k dispozícii každý deň nasadených 500 až 650 bicyklov.

Sme radi, že môžeme v spolupráci s magistrátom sprístupniť Slovnaft BAjk ešte širšiemu kruhu obyvateľov, ktorí majú záujem presúvať sa po meste ekologicky. Mestská hromadná doprava a bikesharing sú prirodzenými partnermi a prehlbovaním spolupráce majú potenciál ponúknuť kvalitný, ekologický a finančne dostupný spôsob prepravy šitý na mieru každého obyvateľa mesta, “ priblížil Norbert Nagy zo spoločnosti Slovnaft Mobilty Services, ktorá zabezpečuje prevádzku Slovnaft BAjk-u.

Nový cenník, platný od 16. septembra 2021:

 • Denný lístok – 6 EUR

 • Mesačný lístok – 9 EUR

 • Zlacnený ročný lístok - 19,20 EUR

 • Ročný PREMIUM lístok – 38,40 EUR

 • Kreditný – 12 EUR

Detailné informácie o cenách sú zverejnené na stránke https://slovnaftbajk.sk/

O Slovnaft BAjku

Partnermi bikesharingu Slovnaft BAjk sú mesto Bratislava a spoločnosť Slovnaft. Žlté bicykle sú súčasťou verejnej dopravy v hlavnom meste. Od spustenia bikesharingu na jeseň 2018 najazdili užívatelia viac ako sedemsto tisíc jázd, pričom najdlhšia merala viac ako 50 kilometrov. Bicykle užívatelia najčastejšie používajú v centre mesta, najvyužívanejšie dokovacie stanice sú na Námestí SNP, Šafárikovom námestí a na Pribinovej ulici.

2021-09-08 Štartujú jesenné odstávky v Slovnafte, prispejú k zníženiu emisií a zvýšia bezpečnosť výroby

 • Slovnaft pravidelnou údržbou a modernizáciou výrobných zariadení znižuje environmentálne dopady výroby
 • na údržbárskych prácach sa bude podieľať približne 300 zamestnancov dodávateľských spoločností zo Slovenska a zahraničia
 • odstavenie a nábeh výrobných jednotiek sprevádzajú rôzne javy, všetky informácie nájdu obyvatelia v aplikácii Sused Slovnaft

Bratislava, 8. septembra 2021 – Spoločnosť Slovnaft v septembri a v októbri opäť odstaví časť svojich výrobných zariadení, aby vykonala ich povinnú údržbu, opravy a modernizáciu. Cieľom týchto prác je zaistiť bezpečné prevádzkovanie zariadení a zlepšiť environmentálne parametre výroby – znížiť spotrebu energií a objem vypúšťaných emisií. Na prácach sa zúčastnia aj domáci a zahraniční externí dodávatelia – spolu približne 300 odborníkov. Prioritou je aj počas odstávok zachovať vysokú úroveň bezpečnosti práce a zavedených protipandemických opatrení.

Údržba časti výrobných zariadení sa začne ich odstavovaním 10. septembra 2021, posledné zariadenia po údržbe budú uvedené do normálneho chodu v závere októbra. Technologické zarážky môže sprevádzať mierne zvýšená hladina hluku a možný je aj vznik zápachu. O vplyve prác na komfort obyvateľov spoločnosť priebežne informuje aj cez aplikáciu Sused Slovnaft, ktorá poskytuje prehľad o aktuálnom dianí v rafinérii.

Cieľom prác počas technologických zarážok je vyčistenie zariadení, ich kontrola a opravy. Výroba tak bude efektívnejšia, s nižšími emisiami a nižšou spotrebou energií. Detailná kontrola výrobných zariadení spojená s opravami zas zvýši ich spoľahlivosť a bezpečnosť. Spoločnosť do rekonštrukcie investuje celkovo 3,5 milióna eur. Zásobovanie zákazníkov počas generálnych revízií a technologických zarážok nebude ovplyvnené.

Na technologických zarážkach sa okrem interných zamestnancov Slovnaftu a dcérskej spoločnosti Slovnaft Montáže a opravy budú podieľať aj externé spoločnosti. Približne tristo zamestnancov dodávateľov môže vstúpiť do výroby len s platným PCR alebo antigénovým testom a v priestoroch Slovnaftu dodržiavať interné protiepidemické opatrenia. Externých dodávateľov bude výrazne menej ako pri iných odstávkach, keď sa ich počet pohyboval v tisícoch.


O výrobnej zóne Slovnaft, a.s.
Rafinérsko-petrochemická časť spoločnosti v juhovýchodnej časti Bratislavy má rozlohu približne 400 hektárov. Výrobná zóna je rozdelená na bloky so siedmimi prevádzkovými celkami, železnicou, logistickým terminálom, energetickou infraštruktúrou a skladmi. Z celkovej rozlohy areálu je zatrávnených 270 hektárov a rastie tam viac než 10 000 stromov. Mimo hlavného areálu sa nachádza Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd, ktorá patrí medzi najväčšie ekologické stavby regiónu. Spoločnosť Slovnaft, a.s., patrí medzi tri najmodernejšie rafinérsko-petrochemické komplexy v Európe. Pre rafinériu je kľúčový komplex EFPA (Environmental Fuel Project Apollo) a petrochemická časť zahŕňa najmodernejší polyolefínový komplex LDPE4 (polyetylén) a výrobnú jednotku PP3 (polypropylén).

Štartujú jesenné odstávky v Slovnafte, prispejú k zníženiu emisií a zvýšia bezpečnosť výroby

2021-08-06 Výsledky Skupiny MOL za druhý štvrťrok sú historicky najsilnejšie, spoločnosť aktualizuje celoročné usmernenie

 • Čistá CCS EBITDA v druhom štvrťroku na úrovni 893 mil. USD je historicky najvyššia a o 153 % vyššia ako pred rokom
 • Čistá CCS EBITDA za prvý polrok dosiahla 1,559 mil. USD, čo je medziročný nárast o 60 %
 • EBIDTA Upstreamu za druhý štvrťrok sa v porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 strojnásobila a výsledky Downstreamu vzrástli viac ako štvornásobne
 • Služby zákazníkom dosiahli za druhý štvrťrok historicky najvyššiu EBITDA na úrovni 164 mil. USD
 • Všetky strategické projekty úspešne pokračujú, náklady na organický kapitál boli v druhom aj prvom štvrťroku vyššie ako v minulom roku, pričom v druhom štvrťroku dosiahli 356 miliónov USD v súvislosti s normálnou prevádzkou
 • Kladný voľný cash-flow Skupiny MOL, vypočítaný zjednodušenou metódou, za prvý polrok v porovnaní s predošlým rokom výrazne stúpol na 922 mil. USD, keďže všetky hlavné segmenty v prvom polroku generovali pozitívny príspevok a výrazne prekročili aj úroveň výkonnosti spred pandémie
 • Usmernenie pre celoročnú EBITDA bolo aktualizované na „okolo 3 mld. USD” z úrovne „okolo 2.3 mld. USD”

Budapešt, 6. august 2021 – Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za prvý a druhý štvrťrok 2021. Za prvých šesť mesiacov Skupina MOL vygenerovala EBITDA vo výške 1,559 mil. USD, kým v druhom štvrťroku zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (čistá CCS EBITDA) stúpol medziročne o 153 % na 893 mil. USD, čo je najviac v celej histórii Skupiny MOL. Výsledok ovplyvnilo silnejšie ropné makro prostredie, rekordne vysoké petrochemické marže, a tiež uvoľnenie obmedzení spojených s pandémiou Covid-19 a následný pozitívny vplyv na predaj. Silná EBITDA za druhý štvrťrok umožňuje Skupine MOL zvýšiť svoje celoročné usmernenie na rok 2021 na „približne 3 mld. USD“ z pôvodného „približne 2,3 mld. USD“.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: „S hrdosťou oznamujem, že máme za sebou najsilnejší štvrťrok v histórii Skupiny MOL. Náš odolný integrovaný podnikateľský model dokázal nielen úspešne zvládnuť výzvy, ktoré priniesla pandémia Covid-19, ale zachytil aj súčasný silný komoditný cyklus. V druhom štvrťroku sme dosiahli čistú CCS EBITDA na úrovni 893 miliónov USD, čo znamená, že aktualizujeme naše celoročné usmernenia na približne 3 miliardy USD z predchádzajúcich 2,3 miliardy USD. Pri výhľade do budúcnosti ma teší, že naše kľúčové projekty napredujú. Napĺňame tak naše strategické plány na ceste do roku 2030 a ďalej.“

Čistá CCS EBITDA Downstreamu za druhý štvrťrok vzrástla medziročne o 305 % na 447 mil. USD najmä vďaka veľmi silnej výkonnosti petrochémie, pričom rafinérske marže sa postupne zotavovali zo svojho minima, na ktoré sa prepadli v druhom štvrťroku 2020. V prvom štvrťroku 2021 generoval Downstream o 73 % lepší výsledok ako v rovnakom období minulého roka. Silný výsledok Downstreamu je daný predovšetkým vynikajúcou výkonnosťou petrochémie, ktorá dosiahla v apríli historické maximum integrovanej petrochemickej marže na úrovni 1035,8 EUR/t. Downstream v druhom štvrťroku vygeneroval voľný cash-flow na úrovni 307 mil. USD a stal sa najväčším prispievateľom v Skupine MOL. Z aktuálnych investícii dosiahol projekt Polyol na konci druhého štvrťroka 84 % dokončenosti.

EBITDA Upstreamu v druhom štvrťroku vyskočila na 336 mil. USD a bola presne trikrát vyššia ako pred rokom. Výsledok za prvý polrok dosiahol 645 mil. USD, čo predstavuje 117 % nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Sú za tým neustále rastúce ceny ropy a plynu. Objem ťažby ropy a plynu sa v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 mierne znížil o 5 % na 111,2 mboepd, a to v dôsledku údržby vo Veľkej Británii, prirodzeného poklesu ťažby v Spojenom kráľovstve, aj strednej a východnej Európe a nižšej produkcii ACG ovplyvnenej vyššími cenami ropy. Upstream je stále jedným z najväčších peňažných prispievateľov Skupiny MOL, pretože voľný cash-flow vypočítaný zjednodušenou metódou medziročne aj medzikvartálne vzrástol v druhom štvrťroku na 230 mil. USD.

Divízia Služby zákazníkom dosiahla v druhom štvrťroku 2021 historicky najvyššiu EBITDA, pričom sa medziročne zvýšila o 48 % na 164 mil. USD. Výsledkom vynikajúcej výkonnosti bol silný voľný cash-flow, ktorý v prvom polroku vygeneroval 230 mil. USD, čo je o 50 % viac ako pred rokom. Uvoľnenie obmedzení, spojených s pandémiou v hlavných krajinách Skupiny MOL v strednej a východnej Európe, pozitívne ovplyvnilo objemy predaja a nepalivovú maržu. Nepalivová marža sa v druhom štvrťroku zvýšila o 34 %, čo bolo dané silnou výkonnosťou v širokom spektre kategórií na maďarskom, rumunskom, českom a slovenskom trhu. Celkové objemy predaja sa v druhom štvrťroku medziročne zvýšili o 25 % v dôsledku zvýšenej mobility na cestách po uvoľnení opatrení. V druhom štvrťroku 2021 sa MOL spolu so svojou dcérskou spoločnosťou INA dohodli na kúpe OMV Slovinsko, vrátane 120 čerpacích staníc a veľkoobchodnej prevádzky. Počet prevádzok Fresh Corner v 2. štvrťroku vzrástol na 1,008 z počtu 984 v prvom štvrťroku 2021.

EBITDA segmentu Gas Midstream – Preprava zemného plynu v druhom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla o 48 % na 23 miliónov USD, nakoľko príjmy z tranzitu aj regulované príjmy klesli v dôsledku významne zníženej cezhraničnej kapacity a dopytu po preprave. Domáca preprava sa v druhom štvrťroku medziročne zvýšila o 32 %, pričom objem exportnej prepravy (na Ukrajinu, do Rumunska, Chorvátska a na Slovensko) sa výrazne znížil o takmer 87 %.

2021-07-26 Hasiči Slovnaftu a Bratislavy spoločne zasiahli pri simulovanom hromadnom nešťastí

Stavba lešenia sa chýli ku koncu, keď zrazu ľudí, čo tam pracujú, prekvapí toxický mrak kyslého plynu so sírovodíkom. Netesnosť na potrubí vo výške ôsmich metrov nebezpečne ohrozuje okolie a preteky s časom sa začínajú. Ľudia strácajú vedomie, padajú z výšky, ktorí môžu, utekajú.

Vonkajší operátor preveruje signál plynovej detekcie. Vidí bežiaceho pracovníka dodávateľskej firmy a dozvedá sa, že únik nebezpečných látok z potrubia spôsobil nebezpečnú situáciu. Vie, že treba konať.

Aktivizujú sa zložky havarijnej odozvy a na mieste udalosti sa začína profesionálny zásah hasičov. Táto nežiadúca udalosť je simuláciou hromadného nešťastia s vysokým počtom zranených a má preveriť reakciu všetkých zúčastnených zložiek. Nový prvok v riadení nežiadúcej udalosti – Incident Command System vo všetkých smeroch riadenia poskytuje priestor na vytvorenie viacerých úrovní velenia so zapojením zložiek Integrovaného záchranného systému. Hasičská jednotka Závodného hasičského útvaru je do niekoľkých minút na mieste, odnáša zranených ľudí v bezvedomí do bezpečia, inštaluje zariadenie na skrápanie toxického mraku, stanovujú sa oblasti – zóny nebezpečenstva. Veliteľ zásahu dáva pokyn na privolanie vonkajších posíl Integrovaného záchranného systému a do akcie sa zapájajú aj jednotky Hasičského záchranného útvaru Bratislavy. Hlásia sa ďalšie prevádzky ohrozené sírovodíkom...

Slovnaft ako SEVESO podnik má zo zákona povinnosť precvičovať havarijné scenáre vnútorného havarijného plánu a reakciu na nežiadúcu udalosť. V scenári s únikom toxického mraku sa zosúladili s kolegami z Hasičského záchranného útvaru Bratislavy a celú zložitú operáciu riadili skupiny havarijnej odozvy – operatívny štáb prevádzky a havarijná komisia Slovnaftu. „Záchranné zložky sú v prvom rade zodpovedné za záchranu životov a v druhom rade za zabránenie ďalším škodám na ľudskom zdraví, životnom prostredí a majetku. Hasiči, zdravotníci a polícia majú v rôznych fázach záchrannej operácie činnosti, ktoré sú spoločné a iné, ktoré sú odlišné a špecifické. Napriek tomu musia úzko spolupracovať a v každom časovom úseku mať prehľad o aktivitách spolupracujúcich zložiek,“ hovorí Peter Mock, špecialista Požiarnej a procesnej bezpečnosti Slovnaftu a autor scenára cvičenia.

Simulácia zásahu vo výrobnej zóne a koordinácia centier riadenia havarijnej odozvy sú dôležité nielen pre Slovnaft. Súčinnosť Závodného hasičského útvaru s dispečingom Výroby a Hasičským záchranným útvarom Bratislavy dáva obyvateľom hlavného mesta istotu, že tieto vysoko profesionálne útvary dokážu efektívne spoločne zasiahnuť vždy, keď to bude potrebné.

2021-07-22 Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft predal tento rok už 2 milióny hot dogov

 • Fresh Corner oslavuje Deň hot dogov 50 % zľavou na „párok v rožku“ cez aplikáciu Slovnaft GO

 • V prvom polroku sa na čerpacích staniciach Slovnaft predalo približne 2 milióny hot dogov

 • Hot dogy sú obľúbené v celej sieti Fresh Corner Skupiny MOL v strednej Európe

 • Skupina MOL nedávno otvorila svoj 1000. Fresh Corner

Bratislava, 21. júl 2021 – Pochúťka pôvodom z Nemecka je už niekoľko generácií hviezdou street foodu. Slovnaft zaradil hot dogy do ponuky konceptu Fresh Corner v roku 2015 a spolu s rozširovaním siete ich predaj vytrvalo rastie. Len v prvom polroku tohto roka si zákazníci na Slovensku pochutnali na 2 miliónoch hot dogov, čo znamená, že denne vo Fresh Corneroch v priemere pripravia takmer 11-tisíc kusov tohto rýchleho teplého občerstvenia. Deň hot dogov, ktorý sa oslavuje tretiu júlovú stredu, sa Slovnaft rozhodol osláviť špeciálnou 50-percentnou zľavou na „párok v rožku“. Zľavu si môžu zákazníci uplatniť cez aplikáciu Slovnaft GO od 22. do 25. júla 2021.

Keď pred 150 rokmi mäsiar Charles Feltman predával párok v bielom rožku na pláži Coney Island v Brooklyne, zrejme netušil, že táto jednoducho a rýchlo pripravená pochúťka bude o pol druha storočia hitom po celom svete. Na opačnom brehu Atlantického oceánu začali nemeckí prisťahovalci predávať najskôr párky s kyslou kapustou. Neskôr sa prišlo na to, že existuje praktickejší spôsob servírovania tohto tradičného nemeckého jedla. Jedným z prvých predajcov hot dogov, ako ich poznáme dnes, bol práve Charles Feltman. Onedlho sa párky v rožku podávané s kapustou stali neoddeliteľnou súčasťou bejzbalových zápasov. Prelomovou pre popularitu hot dogu bola svetová výstava v Chicagu v roku 1893, odkiaľ sa podľa gastro historika Brucea Kraiga začala jeho triumfálna cesta do celého sveta. Dnes si môžete vychutnať stovky rôznych variácií tohto street foodu.

Len vo Fresh Corneroch na čerpacích staniciach je na výber 24 možností. Štyri základné druhy klobás a párkov si zákazníci môžu skombinovať so šiestimi druhmi omáčok a dresingov. Párky alebo klobása určené pre chrumkavú pochúťku majú najmenej 80 percent mäsa a sú prepečené na 75 °C. Vo Fresh Corneri pripraví obsluha hot dog priamo pred očami zákazníkov. Samotná príprava trvá len pár minút, preto si ho obľúbili aj ľudia, ktorí majú naponáhlo a nechcú strácať čas. Táto pochúťka je horúcim adeptom na jedno z najobľúbenejších jedál nielen na Slovensku, ale v celej širokej sieti čerpacích staníc Skupiny MOL s konceptom Fresh Corner. Od Česka až po Jadranské more je vybudovaná už tisícka Fresh Cornerov, a tak sa svojho obľúbeného street foodu nemusia ľudia na cestách vzdať ani v zahraničí.

Skupina MOL začala na svojich čerpacích stanicach, vrátane siete Slovnaft, zavádzať koncept Fresh Corner pred šiestimi rokmi. V súčasnosti ponúka čerstvé sendviče, pečivo a hot dogy každá druhá čerpacia stanica Skupiny MOL. O úspechu tohto konceptu svedčí skutočnosť, že napriek pandémii Skupina MOL predala v minulom roku v regióne 10 miliónov hot dogov.

O koncepte FRESH CORNER

Fresh Corner je medzinárodnou značkou občerstvenia na čerpacích staniciach Skupiny MOL, ktorej členom je aj Slovnaft. Motoristi si môžu Fresh Corner ponuku vychutnať na 1000 čerpacích staniciach v regióne strednej Európy. Značka je na slovenskom trhu na čerpacích staniciach Slovnaft od júla 2015, keď boli otvorené prvé kaviarne v Záhorskej Bystrici, Lučenci a Vyšnom Kubíne. V nasledujúcich rokoch sa ich počet postupne zvyšoval a dnes už sú v takmer celej sieti čerpacích staníc Slovnaft. Do konca tohto roka bude koncept Fresh Corner súčasťou 237 čerpacích staníc Slovnaft z celkového počtu 253. Do ich vybudovania investoval Slovnaft zatiaľ približne 60 miliónov eur.

Pozrite si video, ako sa pripravuje chutný hot dog vo Fresh Corneri.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×