Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2019-08-22 Slovnaft dividendy nevyplatí, financie plánuje využiť na masívne investície

 • čistý zisk spoločnosti SLOVNAFT, a.s., za rok 2018 vo výške 106,22 milióna eur sa prevedie medzi nerozdelený zisk, spoločnosť chce financie využiť na masívne investície
 • za predsedu predstavenstva spoločnosti valné zhromaždenie opätovne zvolilo Oszkára Világiho

Bratislava, 22. augusta 2019 – Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., dnes rozhodlo, že zisk po zdanení za rok 2018 vo výške 106,22 milióna eur bude pridelený do nerozdeleného zisku minulých rokov. Akcionárom tento rok dividendy vyplatené nebudú.

Akcionári  prerokovali aj výročnú správu spoločnosti a schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018. Presunom vlaňajšieho zisku na účet nerozdeleného zisku chce spoločnosť zabezpečiť financie pre masívne investície v najbližšom období.

„Slovnaft má naplánované vysoké investície do výmeny mnohých výrobných aktív a najmä ich prípravy na postupnú úpravu produkčného portfólia v dôsledku očakávaného dlhodobého poklesu využívania motorových palív v doprave. Predpokladáme, že počas nasledovných piatich rokov každý rok preinvestujeme 200 až 300 miliónov eur,” povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo za predsedu predstavenstva spoločnosti Oszkára Világiho, ktorý bude v tejto funkcii pôsobiť tretie funkčné obdobie. Za nového člena dozornej rady spoločnosti bol zvolený Richard Austen, súčasný generálny riaditeľ MOL Česká republika.

Väčšinovým akcionárom Slovnaftu je medzinárodná ropná a plynárenská Skupina MOL s 98,72-percentým podielom, ostatní akcionári držia 1,28 percenta akcií.

2019-08-20 Slovnaft BAjk rozširuje ponuku programov a znižuje depozit

 • bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk prichádza s novým kreditným programom pre príležitostných cyklistov
 • pri dennom programe sa znižuje depozit z pôvodných 70 eur na 30 eur

BRATISLAVA, 19. augusta 2019 – Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk prináša ďalšie  novinky pre užívateľov. Služba rozširuje svoju ponuku o nový kreditný program vytvorený pre príležitostných cyklistov. Reaguje tak na dopyt verejnosti po programe, ktorý je možné využiť jednorazovo, bez blokovania depozitu za požičanie bicykla. Zmena tiež nastala pri dennom programe určenom najmä turistom a návštevníkom Bratislavy, kde sa znížila hodnota dočasne zablokovanej sumy.

Nový kreditný program funguje jednoducho. Užívateľ si ho zakúpi za 12 eur cez stránku slovnaftbajk.sk alebo mobilnú aplikáciu Slovnaft BAjk, ktorú si môže stiahnuť na Google Play alebo v App Store. Táto suma predstavuje kredit, ktorý je možné využívať bez akéhokoľvek časového obmedzenia. Každá jazda je spoplatnená a jej cena sa odpočítava z 12-eurového kreditu. Prvá hodina jazdy stojí 60 centov a každá ďalšia začatá hodina 1,2 eura. Užívateľ pritom nemusí myslieť na exspiráciu svojho programu.

Prevádzkovateľ rozšíril ponuku o nový program na základe požiadaviek verejnosti. Cyklisti totiž mali záujem aj o jednorazové jazdy bez blokovania depozitu. Promo program za 1 euro však ukázal, že nízka cena služby vedie k ničeniu bicyklov, prípadne k odcudzovaniu majetku. Preto bolo potrebné nastaviť cenu kreditu tak, aby odradila prípadných vandalov.

Okrem nového programu prichádza služba s ďalšou novinkou. Na základe podnetov užívateľov sa znižuje depozit za denný program určený turistom. Okrem samotnej ceny programu 6 eur bolo doteraz potrebné počítať aj so zablokovaním depozitu za požičanie bicykla v hodnote 70 eur. Aktuálna suma depozitu klesla na 30 eur.

Do systému Slovnaft BAjk sa doposiaľ registrovalo takmer 50 000 ľudí, ktorí spolu spravili viac ako 362 000 jázd.

2019-08-14 MOL má záujem si uplatniť právo výkupu k akciám spoločnosti Slovnaft

 • cieľom tohto rozhodnutia je zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru spoločnosti, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie spoločnosti
 • právo výkupu akcií si chce MOL uplatniť po ukončení dobrovoľnej ponuky na prevzatie akcií Slovnaftu
 • uplatnenie práva výkupu podlieha ešte súhlasu Národnej banky Slovenska

Bratislava, 14. augusta 2019 - Skupina MOL dnes uverejnila svoje rozhodnutie uplatniť si právo výkupu akcií spoločnosti Slovnaft. Cieľom spoločnosti MOL je zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru Slovnaftu, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie spoločnosti.

Pred rozhodnutím uplatniť si právo výkupu akcií ponúkla spoločnosť MOL v rámci dobrovoľnej ponuky minoritným akcionárom možnosť predať svoje akcie. Skupina MOL aktuálne vlastní 98,72 % akcií Slovnaftu, zatiaľ čo pred dobrovoľnou ponukou to bolo 98,56 %.

Uplatnenie práva výkupu podlieha ešte súhlasu Národnej banky Slovenska.

2019-08-02 Skupina MOL je na dobrej ceste k naplneniu alebo prekročeniu svojho celoročného cieľového odhadu

Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za prvý polrok 2019. Skupina MOL dosiahla v prvých šiestich mesiacoch ukazovateľ EBIDTA na úrovni 1,15 mld. USD, ktorá predstavuje presne polovicu cieľového odhadu na rok 2019.

Ukazovateľ EBITDA divízie Upstream bol v prvom polroku 2019 pri úrovni 553 mil. USD o 10 % nižší, keď vyššie objemy ovplyvnili nižšie ceny ropy a plynu. Segment aj naďalej zostal najväčším generátorom hotovosti v rámci Skupiny. Denná priemerná produkcia uhľovodíkov, ktorá predstavovala ekvivalent 111,8 barelov ropného ekvivalentu za deň (boepd), bola medziročne o 2 % vyššia.

Očistený ukazovateľ CCS EBITDA v rámci divízie Downstream bol v prvom polroku 2019 vo výške 403 mil. USD, čo medziročne predstavuje pokles o 18 %. Výsledky ovplyvnili nižšie rafinérske marže a vývoj makroekonomického prostredia.

Nárast EBITDA v divízii Služby zákazníkom zostal dvojciferný v miestnych menách, pričom bol stimulovaný pokračujúcou dynamickou expanziou nepalivových aj palivových marží, ale za prvých šesť mesiacov sa medziročne spomalil na 6 % v dolárovom vyjadrení na úroveň 207 mil. USD. Segment je stále podporovaný silným ekonomickým rastom v regióne strednej a východnej Európy vrátane pokračujúceho približne 3 % rastu trhov s palivami.

Segment Gas Midstream dosiahol v prvom polroku EBITDA na úrovni 89 mil. USD, čo predstavuje medziročný pokles o 24 %. Po nedávnej akvizícii slovensko-maďarského prepojovacieho plynovodu sa spoločnosť FGSZ (MOL Gas Midstream) stala jediným prevádzkovateľom prepravnej siete plynu v Maďarsku.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi komentoval výsledky: “Náš pružný, integrovaný obchodný model nám umožnil dosiahnuť v prvom polroku 2019 ukazovateľ EBITDA vo výške 1,15 mld. USD, ktorý len mierne zaostáva za vlaňajšou vynikajúcou úrovňou aj napriek nižším cenám ropy a oveľa slabším rafinérskym maržiam. Zostávame tak aj naďalej na ceste k naplneniu alebo prekročeniu celoročného cieľového odhadu Clean CCS EBITDA na úrovni 2,3 mld. USD. Naďalej sme generovali pozitívny voľný peňažný tok vypočítaný zjednodušenou metodikou pozitívny v čase, keď sme vynaložili takmer 300 mil. USD na strategické transformačné projekty, vrátane výstavby nového závodu na výrobu polyéterického polyolu, ktorá postupuje v súlade s plánmi a harmonogramom.”

2019-07-11 Slovnaft sprístupnil dáta o kvalite ovzdušia v okolí rafinérie

 • Slovnaft ako prvý priemyselný subjekt na Slovensku sprístupnil širokej verejnosti údaje zo svojich monitorovacích staníc kvality ovzdušia
 • Dáta sú od júla dostupné online na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis
 • Tento krok spoločnosti Slovnaft je výsledkom verejnej diskusie medzi rafinériou a okolitými mestskými časťami na tému kvality ovzdušia

Bratislava, 11. júl 2019 – Spoločnosť Slovnaft sa rozhodla verejne sprístupniť údaje o kvalite ovzdušia zo svojich meracích staníc. Týmto krokom vyhovela požiadavke komunít žijúcich v okolí rafinérie a poskytla im platformu na monitorovanie sledovaných látok v ovzduší v reálnom čase a z pohodlia domova. Široká verejnosť, ako aj obyvatelia okolitých mestských častí nájdu údaje na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Spoločnosť Slovnaft využíva na sledovanie kvality a čistoty ovzdušia vo svojom okolí tri monitorovacie stanice. Tie sa nachádzajú v mestských častiach Ružinov – Vlčie hrdlo a Podunajské Biskupice, a v obci Rovinka. Sledované údaje doteraz slúžili predovšetkým pre potreby rafinérie a SHMÚ na účely hodnotenia kvality ovzdušia a informovania verejnosti. Po verejnej diskusii s komunitami z okolitých mestských častí sa však Slovnaft ako prvá spoločnosť na Slovensku rozhodol v spolupráci s SHMÚ dáta zverejňovať online.

 „Spoločnosť Slovnaft rozumie potrebe obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie mať k dispozícii informácie o kvalite ovzdušia. Ako zodpovedný sused sme vyhoveli ich požiadavke a zverejnili údaje z našich monitorovacích staníc prostredníctvom webovej stránky SHMÚ,“ povedal Dušan Ronec, manažér útvaru Ochrana životného prostredia.

 „Zverejňovanie dát spoločnosti Slovnaft je prvým významným krokom vpred vo vzťahu k informovanosti občanov susedných samospráv týkajúceho sa kvality ovzdušia v reálnom čase.  Od začiatku júla tak máme dáta o kvalite ovzdušia dostupné prakticky kdekoľvek a kedykoľvek,“ povedala poslankyňa obce Rovinka Veronika Basta, ktorá je zároveň jednou z iniciátorov verejných diskusií na tému čistota a kvalita ovzdušia.

Spoločnosť Slovnaft už v súčasnosti o každej činnosti s možným dopadom na okolité mestské časti a obce proaktívne informuje vopred na svoje stránke,  prostredníctvom emailu, sociálnych sietí, či osobných stretnutí. Súčasťou zodpovedného prístupu je aj grantový program Dobrý sused, v rámci ktorého Slovnaft podporuje komunitné projekty obyvateľov a organizácii v okolí rafinérie.

Slovnaft plánuje svoje monitorovacie stanice v blízkej budúcnosti modernizovať a doplniť aktuálne sledované dáta o monitoring ďalších znečisťujúcich látok. Zároveň sa stal členom pracovnej skupiny pre ochranu ovzdušia mesta Bratislavy, kde spolu so zástupcami mesta a ďalších organizácií bude participovať na zavedení integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia v hlavnom meste. 

 

2019-07-04 Slovnaft podpísal dohodu o spolupráci so spoločnosťou Tatnefť

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi a generálny riaditeľ spoločnosti Tatnefť Nail Maganov podpísali 3. júla 2019 počas slovenskej podnikateľskej misie v Kazani (Tatárska republika Ruskej federácie) memorandum o spolupráci. V podpísanom dokumente sú špecifikované oblasti možných spoločných projektov – výroba biozložiek pre motorové palivá, či modifikovaných bitúmenov a mazív. O partnerstve v oblasti downstreamu sa dohodli manažment Tatnefti a reprezentanti Skupiny MOL, vrátane Slovnaftu, v januári tohto roka počas návštevy rafinérskeho a petrochemického komplexu Taneko, ktorý patrí spoločnosti Tatnefť.

Podpis memoranda sa uskutočnil pri príležitosti stretnutia predsedu NR SR Andreja Danka s prezidentom Tatárskej republiky Rustamom Minnichanovom, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva Tatneftu. "Tatneft je v Rusku poprednou ropnou spoločnosťou. Spolupráca so Slovnaftom v rámci podpísanej dohody má viacero smerov, no spolupracovali sme spolu už aj v minulosti. Touto dohodou však naša spolupráca dostala oficiálny ráz. Navyše bola podpísaná za účasti vysokej delegácie, čo je dobrým signálom a vítame to,“ povedal prezident Tatárska Rustam Minnichanov.

„Konkrétnym výsledkom stretnutia je aj pilotný projekt nášho unikátneho produktu gumoasfaltu. V najbližšom týždňoch bude v Kazani na vybranom úseku cesty položený na skúšku gumoasfalt a partneri si ho tak v realite môžu otestovať. Ide o inovatívny produkt, ktorý bol vyvinutý na úrovni Skupiny MOL. Gumoasfalt znižuje náklady na údržbu ciest, zvyšuje životnosť cesty a má aj ekologický rozmer, keďže sa pri ňom využívajú opotrebované pneumatiky “, povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu a Group Chief Innovation Officer Oszkár Világi.

Spoločnosť Tatnefť je šiestou najväčšou ropnou a plynárenskou spoločnosťou Ruskej federácie s aktivitami na domácom aj zahraničných trhoch. Do portfólia jej aktivít patria prieskum a ťažba uhľovodíkov, spracovanie ropy, výroba pneumatík, prevádzkovanie vlastnej siete vyše 600 čerpacích staníc, petrochémia a poskytovanie bankových služieb. Jedným z najvýznamnejších projektov spoločnosti je v súčasnosti výstavba rafinérskeho a petrochemického komplexu TANECO (komplex NPiNHZ) v meste Nižnekamsk s najmodernejšími technológiami spracovania ropy.

Predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi (vľavo) a generálny riaditeľ spoločnosti Tatneft Nail Maganov pri podpise dohody.

FOTO: Predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi (vľavo) a generálny riaditeľ spoločnosti Tatneft Nail Maganov pri podpise dohody.

2019-06-27 LEAD VENTURES a INVEN CAPITAL investujú do priemyslu 4.0 a progresívneho českého start-upu, ktorý je lídrom vo zvukovej diagnostike strojov

 • český start-up Neuron Soundware získal 5,75 milióna eur na ďalšie rozširovanie svojich podnikateľských aktivít
 • Skupina ČEZ a Skupina MOL získali menšinový podiel prostredníctvom investičných fondov a maďarskej Eximbanky
 • Spoločnosti LEAD VENTURES a INVEN CAPITAL posilnili svoje postavenie v prostredí start-upov v regióne strednej a východnej Európy

Praha, 27. júna 2019

LEAD VENTURES, maďarská kapitálová spoločnosť so sídlom v Budapešti, s podporou Skupiny MOL a maďarskej EXIMBANKY s INVEN CAPITAL, investičným fondom Skupiny ČEZ, spoločne získali menšinový podiel v českom starte-upe Neuron Soundware, ktorý je lídrom na trhu v diagnostike priemyselných strojov na základe analýzy zvuku. Spoločnosť vytvára a predáva vyspelý hardvér a softvér pre prediktívnu údržbu umožňujúcu včasnú detekciu porúch a optimalizáciu prevádzky. Vďaka tejto transakcii získala spoločnosť Neuron Soundware 5,75 milióna eur na ďalšie rozširovanie svojich podnikateľských aktivít. Na súčasnej investícii sa podieľa aj investor J & T Ventures, ktorý už do Neuron Soundware investoval.

Spoločnosť Neuron Soundware bola založená v Prahe vo februári 2016. V súčasnej dobe zamestnáva dvadsať odborníkov a jej výnosy v minulom roku dosahovali takmer pol milióna eur. Poskytuje chytré diagnostické riešenia na základe zvukovej analýzy strojov v rade odvetví vrátane energetiky. Riešenie firmy využíva umelú inteligenciu na rozoznanie hroziacich mechanických problémov v strojoch, a tak zabraňuje poškodeniu dôležitých výrobných strojov.

Systémy, ktoré dodáva Neuron Soundware dnes strážia prevádzku v mnohých veľkých globálnych spoločnostiach, ako napr. Daimler, BMW, Innogy, E.ON, Airbus alebo LG. V energetike je systém Neuron Soundware nasadený v Českej republike u niekoľkých zákazníkov na viac ako dvadsiatich veľkých kogeneračných jednotkách.

"Máme veľkú dôveru vo vývoj spoločnosti Neuron a jej tím. Prediktívna údržba je horúca téma pre rad priemyselných systémov, avšak praktické riešenia nie sú vždy poruke. Technológia spoločnosti Neuron by mohla zmeniť celé toto odvetvie a mať výrazný dopad na výkony v rade priemyselných odborov,“ povedal Ábel Galácz, generálny riaditeľ LEAD VENTURES.

"Neuron je jednou z mála firiem v oblasti analýzy akustickej emisie, ktorá sa dokáže presadiť v konkurencii špičkových firiem z Izraela a USA. Za svoju krátku existenciu si vybudovala unikátnu databázu zvukov, ktorú používa na trénovanie svojich neurónových sietí,“ komentuje najnovšiu investíciu Petr Míkovec, výkonný riaditeľ INVEN CAPITAL.

"Vieme presne, ako musia znieť čerpadlá, prevodovky, valce, elektromotory alebo kompresory. V databáze máme uložené zvuky všetkých bežných súčastí stroja. To ale nestačí, náš softvér s umelou inteligenciou dokáže rozlišovať problémové zvuky od bežného procesného šumu a okolitých zvukov a poskytnúť zákazníkovi istotu, že ho stroj nepríjemne neprekvapí," umožňuje nahliadnuť do kuchyne svojho know-how Pavel Konečný, zakladateľ a generálny riaditeľ Neuron Soundware.

Spoločnosť Lead Ventures, maďarská investičná kapitálová firma so sídlom v Budapešti, investuje prostredníctvom svojho investičného fondu Enter Tomorrow Europe podporovaného Skupinou MOL a maďarskou EquaBank. Vďaka tomu, že spravuje 100 miliónov eur, Lead Ventures aktívne vyhľadáva škálovateľné investičné príležitosti v regióne strednej a východnej Európy s jedinečnými nápadmi, vynikajúcim rastovým potenciálom a globálnym dosahom.

Lead Ventures v marci tohto roka kapitálovo podporil slovenskú spoločnosť GA Drilling, ktorá je svetovým priekopníkom vo vývoji inovatívnych technológií pre bezkontaktné vŕtanie a frézovanie P&A s použitím vlastného procesu plazmovej dezintegrácie. Skupina MOL zase v polovici mája podpísala Memorandum o porozumení s inovatívnym akcelerátorom InoBat zameraným na projekty vodíkových technológií v strednej a východnej Európe.

„Start-upy zo strednej Európy, ktoré si už prešli istou testovacou fázou, majú výborný potenciál preraziť aj na globálnych trhoch. V rámci našej stratégie hľadáme inovatívne riešenia, ktoré v oblasti industriálnych služieb vedia zefektívniť technické postupy. Náš kapitálový vstup do českého Neuron Soundware, je podobne ako náš nedávny vstup do slovenského GA drilling, príkladom úspešného prepojenia malých začínajúcich firiem so silnou medzinárodnou spoločnosťou v záujme ďalšieho rastu,“ povedal Oszkár Világi, Chief Innovation Officer Skupiny MOL.

Neuron Soundware sa teraz zameriava na škálovateľnosť úspešných prípadov a zavádzanie pripravených UI algoritmov s cieľom monitorovať veľké množstvo strojov, zahŕňajúcich motory, kompresory, čerpadlá, turbíny, roboty a podobne. Túto stratégiu podporuje ponuka ľahko realizovateľných monitorovacích riešení, ktoré je možné spustiť v priebehu niekoľkých týždňov a financovať vďaka dostupnému mesačnému poplatku za jednotlivé stroje, t.j. v rámci riešenia ako služby. Neuron Soundware chce pokračovať v medzinárodnej expanzii a otvára celý rad nových pozícií vo svojom pražskom hlavnom sídle. Súčasne očakáva potrebu vybudovať oddelenie podpory a predaja v Nemecku, aby bolo možné lepšie obsluhovať veľkých lokálnych klientov ako Airbus, BMW a Siemens. Okrem priameho predaja chce Neuron Soundware naďalej budovať svoju partnerskú sieť nielen v Európe, ale aj na Blízkom východe a v Ázii. V súvislosti s brexitom vytvorila spoločnosť Neuron Soundware nedávno novú obchodnú jednotku NeuronSW SE so sídlom v Prahe, ktorá prevezme všetky obchodné aktivity a záväzky a nakoniec sa prepojí so súčasnou hlavnou obchodnou jednotkou Neuron SW Ltd., so sídlom v Londýne vo Veľkej Británii.

Neuron Soundware nBox black

2019-05-31 Na P-T-S ďalší rýchli súperi pre Volka, v trojskoku k Taylorovi výborní Kubánci

S blížiacim sa termínom 54. ročníka medzinárodného atletického mítingu P-T-S v Šamoríne sa predbežná štartová listina utešene zapĺňa zaujímavými menami zo zahraničia. V posledných hodinách pribudli dvaja atraktívni súperi pre slovenského šprintérskeho rekordéra Jána Volka.

Na štart stovky sa postaví bývalý juhoafrický rekordér na stovke, 25-ročný Henricho Bruintjies (os. rekord 9,97 v roku 2015), vlani strieborný na Hrách Commonwealthu v Gold Coaste na 100 i 4 x 100 m. V x-bionic® sphere štartoval už v roku 2016, na 100 m finišoval druhý za Katarčanom Femim Ogunodem, ktorý vtedy utvoril rekord P-T-S a najlepší výkon na slovenskom území 10,01 sekundy. Vtedy ešte len 19-ročný a nie veľmi známy Volko bol v tomto behu piaty (10,39).

Ďalší Juhoafričan Thando Roto s osobákom 9,95 na 100 m spred dvoch rokov sa môže pýšiť striebrom z finále stovky na Svetovej univerziáde 2017 na Taiwane, v ktorom bol „bratislavský expres“ piaty. Aj Roto už pozná šamorínsky športový komplex, v roku 2017 bežal (aj Bruintjies) vo víťaznej štafete Juhoafrickej republiky na 4 x 100 m.

Trojskok na 54. ročníku P-T-S bude skutočná lahôdka. Nielen preto, lebo bude skákať dvojnásobný olympijský víťaz a trojnásobný majster sveta Christian Taylor z USA, ale najnovšie prídu aj skvelí Kubánci. Andy Díaz (os. rekord 17,40, v tomto roku 17,22 a s vetrom nad 2 m/s dokonca 17,41) je siedmy z MS 2017 v Londýne a len 20-ročný Cristian Nápoels (os. rekord 17,34, v tomto roku 17,21 a s vetrom dokonca 17,43) je svetový šampión 2015 v kategórii do 17 rokov, juniorský vicemajster sveta 2016 a štvrtý z MS 2017 v Londýne.

Do kvalitnej zahraničnej – zatiaľ mimoeurópskej – zostavy na 400 m prekážok pribudol Alžírčan Abdelmalik Lahlou, vlaňajší majster Afriky (v osobnom rekorde 48,47), dvojnásobný univerziádny medailista (2015 – 2., 2017 – 3.), víťaz Svetových armádnych hier 2015, semifinalista OH 2016 a MS 2017.

Hlavnou hviezdou mužského oštepu by mal byť bronzový z predvlaňajších londýnskych MS Petr Frydrych (os. rekord 88,32), ktorý šamorínsky sektor dôverne pozná. V roku 2017 na mítingu P-T-S zvíťazil a o mesiac neskôr utvoril na slovenskej lige rekord štadióna v x-bionic® sphere 84,94 m, ktorý však vlani presne o štyri metre prekonal Jakub Vadlejch, jeho tréningový kolega a manžel slovenskej viacbojárskej rekordérky Lucie Vadlejch (Slaničkovej). Zo skupiny Jana Železného sa predstaví aj Jaroslav Jílek (os. rekord 83,19), finalista ME 2016 a prvý raz si na Slovensku zahádže Číňan Čchi-Čen Liou (os. rekord 82,22, v tomto roku 81,85), víťaz Ázijských hier v roku 2018 v indonézskej Jakarte.

Na 400 m žien pribudla k vicemajsterke Európy Marii Belimpasakiovej z Grécka výborná ruská juniorka (štartovať bude ako autorizovaná neutrálna atlétka) Polina Millerová (os. rekord 51,65). Osemnásťročná menovkyňa šéfa Gazpromu Alexeja Millera (nie sú rodina) skončila vlani na juniorských MS v Tampere štvrtá na 200 m a je semifinalistka ME 2018 v Berlíne i halových ME 2019 v Glasgowe.

Queen Harrisonovú (os. rekord 12,43) vlani v Šamoríne na 100 m prekážok o 5 stotín zdolal bieloruský talent Elvira Hermanová (12,64 – 12,69), no Američanka sa na P-T-S vracia ako najväčšia favoritka tejto disciplíny. Pozoruhodné je, že v minulosti sa úspešne venovala aj dlhým prekážkam, na OH 2008 v Pekingu postúpila do semifinále a jej osobný rekord je 54,55 sekundy. Zaujímavosť: Harrisonová sa vlani v októbri v kalifornskom Jamule neďaleko San Diega vydala za trojskokana Willa Clayeho, vicemajstra sveta 2017 v trojskoku a trojnásobného olympijského medailistu (2012 – bronz v diaľke, striebro v trojskoku, 2016 – striebro v trojskoku).

Okrem Harrisonovej  pobeží i halová vicemajsterka USA 2019 Evonne Brittonová (os. rekord. 12,81 v tomto roku), ktorá sa v minulosti venovala behu na 400 m prekážok na juniorských MS 2010 získala striebro.

K dvojici špičkových Juhoafričaniek na 400 m prekážok (Nelová, Van der Waltová) pribudla do štartovej listiny niekdajšia severoamerická šampiónka do 23 rokov Kiah Seymourová z USA (os. rekord 54,67, v tomto roku zatiaľ 56,15).

Prvým ohláseným menom v diaľke žien je srbský talent Milica Gardaševičová (os. rekord 664), juniorská majsterka Európy 2017, o ktorej sa hovorí ako o nástupkyni halovej majsterky sveta 2018, trojnásobnej halovej majsterky Európy a bronzovej z OH 2016 v Riu Ivany Španovičovej.

Organizátori P-T-S zo Slovenského atletického zväzu ostávajú verní tradícii a na podujatie pozývajú atletické legendy. „Čestným hosťom  54. ročníka by mala byť guliarska legenda, prvá majsterka sveta v tejto disciplíne a rekordérka mítingu výkonom 21,60 m v roku 1978 Helena Fibingerová. Pozvánku dostal aj svetový rekordér v trojskoku Jonathan Edwards, avšak tentoraz ju musel odmietnuť, lebo v čase P-T-S už mal iný program. Odkázal však, že v budúcnosti do Šamorína rád príde,“ informoval prezident SAZ a aj organizačného výboru pretekov Peter Korčok.

V hlavnom programe podujatia, ktoré organizuje Slovenský atletický zväz a začne sa 15. júna o 20.00 h, je predbežne 14 disciplín, 8 pre mužov (100 m, 1000 m, 3000 m prek., 400 m prek., výška, trojskok, oštep, 3000 m chôdza) a 6 pre ženy (400 m, 800 m, 100 m prek., 400 m prek., diaľka/memoriál E. Šuranovej, 3000 m chôdza). Okrem toho sa na atletickom štadióne v x-bionic® sphere uskutoční aj tradičný národný program, novinkou bude medzioblastné stretnutie dorastu, a súperiť budú aj najmenší vo finále 3. ročníka Detskej P-T-S.

„Vďaka podpore vedenia športového komplexu x-bionic® sphere si bude môcť 150 finalistov Detskej P-T-S naplno vychutnať atmosféru podujatia od piatku až do nedele. O svojich súťažiach ostanú deti sledovať hlavný míting, po ktorom v dejisku pretekov prespia a domov sa vyberú až v nedeľu ráno. Takisto ostávajú v hľadisku aj účastníci medzioblastného stretnutia dorasteneckých výberov, členovia východoslovenského s možnosťou prespať. Chceme ponúknuť našim talentom, aby aj napriek večernému termínu pretekov mohli na vlastné oči vidieť špičkovú atletiku a svoje vzory priamo v akcii,“ skonštatoval riaditeľ 54. ročníka P-T-S a generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.

Míting P-T-S odvysiela znova v priamom prenose RTVS na Dvojke. Popredných atlétov láka na štart fakt, že „péteska“ má v tomto roku štatút podujatia European Athletics Classic (EA Classic), čo má výrazne pozitívny vplyv na výšku získaných bodov do nového svetového rebríčka IAAF, ktorý je dôležitý i v kvalifikačnom systéme pre olympijské hry v roku 2020 v Tokiu. Vstup na 54. ročník mítingu P-T-S bude voľný.

DOPOSIAĽ AVIZOVANÍ ŠPIČKOVÍ ATLÉTI NA 54. ROČNÍKU P-T-S

MUŽI

100 m: Ján Volko (SR, os. rekord 10,13), Richard Kilty (V. Brit., 10,01), Sydney Siame (Zambia, 10,06), Cejhae Greene (Antigua, 10,00), Zdeňek Stromšík (ČR, 10,16), Henricho Bruintjies (JAR, 9,97), Thando Roto (JAR, 9,95)
1000 m: Nicholas Kipkoech (Keňa, 2:16,17/1:43,37 na 800 m), Jamie Webb (V. Brit., 1:45,73 na 800 m), Kyle Langford (V. Brit., 1:45,16 na 800 m)
3000 m prek.: Tafese Soboka (Et., 8:13,22), Getnet Wale (Et., 8:12,28), Tesfaye Deriba (Et., 8:13,33), Lawrence Kemboi (Keňa, 8:13,59)
400 m prek.: Lindsay Hanekom (JAR, 48,81), Juander Santos (Dom. rep., 48,59), Quincy Downing (USA, 48,13), Abdelmalik Lahlou (Alž., 48,47), Martin Kučera (SR, 49,08)
výška: Majd Edin Ghazal (Sýria, 236), Edgar Rivera (Mex., 230), Matúš Bubeník (SR, 231), Lukáš Beer (SR, 228), Dimitrios Chondrokoukis (Cypr., 233), Trevor Barry (Bah., 232)
trojskok: Christian Taylor (USA, 18,21), Khotso Mokoena (JAR, 17,35), Tomáš Veszelka (SR, 16,78 – s vetrom nad 2 m/s aj 16,86), Andy Díaz (Kuba, 17,40), Cristian Nápoels (Kuba, 17,34)
oštep: Petr Frydrych (ČR, 88,32), Jaroslav Jílek (ČR, 83,19), Čchi-Čen Liou (Čína, 82,22)
3000 m chôdza: Dawid Tomala (Poľ., 10:56,98)

ŽENY

400 m: Maria Belimpasakiová (Gréc., 50,45), Polina Millerová (Rus., 51,65)
800 m: Mahlet Mulugetová (Et., 1:59,84), Elgay Nalyanyová (Keňa, 2:00,28), Gabriela Gajanová (SR, 2:01,90), Iveta Putalová (SR, 2:06,95), Alexandra Štuková (SR, 2:02,91)
100 m prek.: Devynne Charltonová (Bah., 12,70), Rikenette Steenkampová (JAR, 12,81) Luca Kozáková (Maď., 12,86), Stanislava Lajčáková (SR, 13,35), Queen Harrisonová (USA, 12,43), Evonne Brittonová (USA, 12,81)
400 m prek.: Wanda Nelová (JAR, 54,37), Zenéy Van der Waltová (JAR, 55,05), Kiah Seymourová (USA, 54,67), Daniela Ledecká (SR, 57,81).
diaľka: Milica Gardaševičová (Srb., 664)
3000 m chôdza: Anežka Drahotová (ČR, 11:52,38), Mária Katerinka Czaková (SR, 12:34,29)

INFORMÁCIA O AKREDITÁCII NA 54. ROČNÍK P- T- S (15. 6. 2019)

Akreditačný formulár sa nachádza na internetovej stránke podujatia www.p-t-s.sk v sekcii „Médiá a organizátori“. V prípade, že chcete mediálne pokrývať toto tradičné atletické podujatie, vyplňte formulár a pošlite ho mailom na adresu gabriel@sita.sk.
Uzávierka akreditácie je v stredu 12. júna 2019.  V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne akreditácie na míting P-T-S kontaktujte Gabriela Bogdányiho zo SAZ mailom (gabriel@sita.sk) alebo telefonicky (+421-905-412345)

2019-05-16 InoBat sa zameria so Skupinou MOL na vodíkové technológie

Bratislava, Slovensko / Budapešť, Maďarsko (16. máj 2019) – Inovatívny akcelerátor InoBat a Skupina MOL dnes oznámili, že podpísali Memorandum o porozumení, zamerané na projekty vodíkových technológií v strednej a východnej Európe.

Slovenský akcelerátor InoBat, spájajúci kľúčové priemyselné spoločnosti stredoeurópskeho regiónu s poprednými svetovými technológiami, pristupuje k novým spoluprácam v stredoeurópskom regióne. Najnovšie sa spoločne so Skupinou MOL chce zamerať na vodíkové technológie.

„Podpis Memoranda o porozumení so Skupinou MOL je pre InoBat veľkým krokom vpred. Veríme, že dlhoročné odborné znalosti Skupiny MOL nám pomôžu akcelerovať európsky ekosystém technológií vodíkových palív vytvorením integrovaného európskeho hodnotového reťazca alternatívnych palív a elektromobility. Verím, že InoBat spolu s MOL vytvorí nové trhy a zmení existujúce trhy nielen v Európe, ale aj vo svete,” uviedol k budúcej spolupráci Marián Boček, spoluzakladateľ a predseda predstavenstva.

CIO (Chief Innovation Officer ) Skupiny MOL Oszkár Világi uviedol, že „v súlade s našou stratégiou MOL 2030 chceme podporovať inovatívne projekty v strednej a východnej Európe, ktoré odrážajú očakávané revolučné zmeny v doprave a mobilite. Ako prevádzkovateľ takmer 2 000 čerpacích staníc v regióne chceme našim zákazníkom poskytovať tradičné aj alternatívne palivá. Spolupráca s InoBat nám umožní rozšíriť našu ponuku a dosiahnuť ďalší míľnik na našej transformačnej ceste od tradičného maloobchodného predajcu k poskytovateľovi služieb zákazníkom.

Inobat s podporou investičnej skupiny IPM Group a energetických hráčov A.EN. Group a MSM Group vyvíja celoeurópske batériové centrum excelentnosti so sídlom na Slovensku. Zameriava sa na nové testovacie a výrobné linky pre elektromobilitu (elektrické vozidlá, hybridné vozidlá), systémy na skladovanie energie a alternatívne palivá (vodík). Skupina MOL je vedúcou integrovanou ropnou a plynárenskou spoločnosťou v strednej a východnej Európe a významným hráčom na svetovom trhu s energiou, pričom pôsobí vo viac ako 30 krajinách.

MOL má v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov 80-ročnú históriu zbierania skúseností. Partnerstvo medzi Skupinou MOL a InoBat predpokladá spoluprácu v regióne strednej a východnej Európy na rôznych projektoch v oblasti vodíkovej technológie, predovšetkým vo výrobe a dodávkach vodíka, vývoji a testovaní vodíkových kvapalných palív, ich distribúcii a predaji. Súčasťou spoločných aktivít by mohla byť aj výstavba výrobného závodu, vrátane zariadenia na recykláciu paliva.

MOL InoBat

2019-05-10 Ponuka spoločnosti MOL na prevzatie akcií Slovnaftu platí od dnes, Národná banka Slovenska ju schválila

 • Národná banka Slovenska schválila návrh ponuky spoločnosti MOL na dobrovoľný výkup 1,44 % akcií Slovnaftu, ktoré vlastnia menšinoví akcionári
 • kúpna cena za akciu je stanovená na úrovni 84 eur, čo je vyššie ako 12 mesačná priemerná cena akcií, za ktoré sa s nimi obchodovalo na Burze cenných papierov v Bratislave do oznámenia záujmu spoločnosti MOL podať dobrovoľnú ponuku na odkup akcií
 • ponuka platí pre všetkých minoritných akcionárov, ktorí môžu získať likviditu za výhodný odpredaj
 • ponuka na odkup akcií platí od dnes a potrvá 70 kalendárnych dní

Bratislava, 10. máj 2019 - Skupina MOL obdržala od Národnej banky Slovenska oznámenie o schválení návrhu ponuky na odkup akcií spoločnosti Slovnaft. Všetci menšinoví akcionári tak majú odo dneška možnosť predať svoje akcie prostredníctvom niektorého z obchodníkov s cennými papiermi, ktorí sú členom burzy. Ak je fyzická, či právnická osoba držiteľom akcií spoločnosti Slovnaft a mala by záujem túto ponuku využiť, mala by v najbližších 70 dňoch kontaktovať svojho obchodníka.

Obchody uzatvorené v rámci tejto ponuky sa finančne a majetkovo vysporiadajú po ukončení lehoty platnosti  ponuky v súlade s  pravidlami burzy a prevádzkovým poriadkom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s..

Spôsob uzatvorenia zmluvy o kúpe akcií, ako aj  spôsob, podmienky a postup pre vyplatenie kúpnej ceny budú vykonané v súlade s pravidlami burzy a prevádzkovým poriadkom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s..

Ďalšie informácie o prijatí tejto ponuky je tiež možné získať od povereného obchodníka s cennými papiermi, ktorým je OTP Banka Slovensko, a.s., na e-mailovej adrese ppoinfo@otpbanka.sk.

Aktuálne je 98,56 % akcií Slovnaftu kontrolovaných spoločnosťou MOL. Zvyšných 1,44 % akcií vlastnia menšinoví akcionári, z toho väčšinu tvoria súkromné osoby. Cieľom ponuky je poskytnúť menšinovým akcionárom možnosť okamžitej likvidity ich akcií za výhodných podmienok a potenciálne zvýšiť podiel spoločnosti MOL až na 100%.

O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Je aktívna vo viac ako 30 krajinách, s 25-tisícovým dynamickým medzinárodným tímom a skúsenosťami a výsledkami, ktoré získala v priemysle za uplynulé storočie. Prieskumné a ťažobné aktivity MOL sú založené na viac ako 75-ročných skúsenostiach v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti sú výrobné aktivity sústredené v 8 krajinách a aktíva na vyhľadávanie prírodných zdrojov sú dostupné v 13 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní tiež sieť 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Kontakt pre tlač:
anton.molnar@slovnaft.sk
+421905393161

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×