Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2021-06-08 Skupina MOL kupuje sieť 120 servisných staníc spoločnosti OMV v Slovinsku

 • Skupina MOL získa ďalších 92,25 % v OMV Slovenija d.o.o. Tento podiel zahŕňa 120 servisných staníc a maloobchodných predajní v Slovinsku

 • Sieť servisných staníc Skupiny MOL v Slovinsku sa tak rozšíri zo súčasných 53 na 173 predajných miest

 • Treťou akvizíciou v oblasti maloobchodu za ostatné tri mesiace pokračuje Skupina MOL v napĺňaní svojej Stratégie 2030+ Shape Tomorrow v oblasti služieb zákazníkom

Bratislava, 8. júna 2021 Skupina MOL uzavrela dohodu so spoločnosťou OMV o získaní 92,25-percentného podielu v spoločnosti OMV Slovenija d.o.o., v ktorej dcérska spoločnosť Skupiny, INA d.d., aktuálne vlastní menšinový podiel 7,75 %. Dohodnutá kúpna cena predstavuje 301 miliónov eur. Skupina MOL tak bude vlastniť 100-percentný podiel v OMV Slovinsko.

Transakcia zahŕňa 120 servisných staníc, ktoré sú rozmiestnené v celom Slovinsku. Skupina MOL a INA zároveň prevezmú 100 % veľkoobchodných aktivít nadobudnutej spoločnosti. Fúzia ešte podlieha schváleniu.

OMV Slovenija d.o.o. prevádzkuje druhú najväčšiu maloobchodnú sieť v krajine pod tromi značkami: OMV (108), EuroTruck (4) a Avanti/DISKONT (8). Skupina MOL je s aktuálnymi 48 servisnými stanicami značky MOL a piatimi stanicami značky INA v súčasnosti treťou najväčšou spoločnosťou na maloobchodnom trhu v Slovinsku.

Dohoda o nadobudnutí aktivít spoločnosti OMV je v súlade s aktualizovanou Stratégiou Shape Tomorrow 2030+ Skupiny MOL, ktorá kladie mimoriadny dôraz na rozvoj služieb zákazníkom.

Tento krok je v súlade s našimi strategickými cieľmi ďalej rozširovať našu sieť čerpacích staníc v existujúcich aj potenciálnych nových trhoch strednej a východnej Európy. Do roku 2025 chce Skupina MOL získať minimálne 2200 servisných staníc. Verím, že služby zákazníkom majú veľký potenciál v rámci energetickej transformácie. Naše servisné stanice už nie sú len čerpacími stanicami. Rozvojom a digitalizáciou, formovaním budúcich spotrebiteľských trendov a mobility poskytuje MOL pohodlie a pomoc ľuďom na cestách, bez ohľadu na to, čo poháňa ich dopravný prostriedok. Navyše, náš integrovaný biznis model a neustály rast nám poskytujú finančné zdroje pre rozvoj udržateľných riešení a podporu obehového hospodárstva v regióne. Slovinsko pre nás nie je novým trhom. Za posledných 25 rokov sme mali príležitosť uviesť palivá a služby najvyššej kvality a MOL Slovinsko je príbehom úspechu. Týmto krokom sa spolu so spoločnosťou INA staneme dôležitým hráčom v Slovinsku,” povedal Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL.

Prevzatie OMV Slovinsko je treťou akvizíciou, ktorú spoločnosť oznámila od februára 2021, kedy Skupina MOL aktualizovala svoju dlhodobú stratégiu. Na ceste za jej naplnením spoločnosť nedávno oznámila akvizíciu 100-percentného podielu v spoločnosti Normbenz Slovakia, s.r.o., prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Slovnaft. Táto dohoda zahŕňa aj 16 servisných staníc na Slovensku prevádzkovaných pod značkou Lukoil. MOL tiež uzavrel dohodu s Marché International AG na nákup spoločnosti, ktorá prevádzkuje deväť reštaurácií v Maďarsku pod značkou Marché.

MOL vstúpil na slovinský trh v roku 1996 s cieľom založiť maloobchodnú sieť a veľkoobchodnú prevádzku. Do roku 2011 spoločnosť prevádzkovala 31 servisných staníc vrátane siete TUŠ. V roku 2016 začlenil MOL do svojho portfólia 11 staníc Agip, Súčasne s greenfieldovými investíciami a integráciou piatich staníc spoločností INA, MOL Slovinsko aktuálne prevádzkuje 53 servisných staníc. Od roku 2016 bolo všetkých 48 servisných staníc značky MOL rekonštruovaných a bol na nich zavedený koncept Fresh Corner, s ponukou čerstvo pripravených jedál a kvalitnej kávy pre ľudí na cestách.  

Skupina MOL v súčasnosti vlastní 1941 servisných staníc v deviatich krajinách pod niekoľkými značkami. V Maďarsku je to 466, v Chorvátsku 434, v Českej republike 304, na Slovensku 254, v Rumunsku 243, v Bosne a Hercegovine 106, v Srbsku 70, v Slovinsku 53 a 11 v Čiernej Hore. Skupina MOL má vedúcu pozíciu na trhoch v Maďarsku, Chorvátsku, Slovensku a v Bosne a Hercegovine, je druhým najväčším hráčom na trhu v Českej republike a tretím najväčším v Slovinsku, Rumunsku a Čiernej Hore.

O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti, Maďarsko. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva medzinárodný dynamický tím 25 000 zamestnancov a má za sebou viac ako 100-ročnú tradíciu v priemyselnom odvetví. Prieskumné a ťažobné aktivity Skupiny MOL vychádzajú z viac ako 75-ročných skúseností v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti má ťažobné aktivity v 9 krajinách a robí prieskum v 14 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a východnej Európy.

O Skupine INA

Skupina INA zohráva vedúcu úlohu v chorvátskom ropnom priemysle a významnú regionálnu úlohu v prieskume a ťažbe uhľovodíkov, spracovaní ropy a distribúcii ropy a ropných produktov. Skupina INA sa skladá z niekoľkých spoločností, ktoré vlastní úplne alebo čiastočne. Sídlom centrály je Záhreb v Chorvátsku. INA má prieskumné a ťažobné aktivity v Chorvátsku, Angole a Egypte. Ropu spracováva v rafinériách Rijeka a Sisak. Maloobchodná sieť INA zahŕňa viac ako 500 čerpacích staníc v Chorvátsku a susedných krajinách. Skupina INA je členom Skupiny MOL.

2021-06-03 Prevencia COVID-19 v Skupine MOL v číslach: 16,4 milióna eur na opatrenia, 4,1 milióna eur na podporu

Budapešť, 3. júna 2021 – Počas pandémie v strednej a východnej Európe zaviedla Skupina MOL rozsiahle preventívne opatrenia a investovala do ochrany zamestnancov a zákazníkov pred ochorením Covid-19 vyše 16,4 milióna eur. K dnešnému dňu poskytla na ochranu pred koronavírusom viac ako 8 miliónov masiek, 14 miliónov párov rukavíc, 170-tisíc litrov dezinfekčného prostriedku a takmer 300-tisíc testov na koronavírus. K tomu ponúkla zamestnancom očkovanie v rámci kritickej infraštruktúry. Popri svojich záväzkoch a aktivitách v oblasti spoločenskej zodpovednosti venovala Skupina MOL v súvislosti s pandémiou viac ako 4,1 milióna eur na podporu zdravotnej starostlivosti.

Skupina MOL podnikla okamžité kroky na ochranu zamestnancov a zákazníkov, a zároveň zaistila bezpečnosť dodávok svojich produktov v mnohých krajinách regiónu. Máme však aj ďalšiu zodpovednosť. Veľká spoločnosť ako Skupina MOL je tiež zodpovedná za sociálno-ekonomickú prosperitu lokálnych komunít aj spoločností ako celku, pričom niekedy zastáva úlohy, ktoré za normálnych okolností zastrešujú verejné orgány. V čase krízy musíme rýchlo konať, využiť svoje zdroje a podať pomocnú ruku. Som hrdý na naše členské spoločnosti, dcérske spoločnosti a kolegov, ktorí pri zvládaní krízy pomohli svojimi schopnosťami, kapacitami a infraštruktúrou. Skupina MOL je dnes, viac ako kedykoľvek predtým, odhodlaná podporovať zdravotníctvo, deti a mládež, kultúru a veľa ďalších oblastí, ktoré sa v súčasných zložitých časoch nezaobídu bez pomoci,“ uviedol József Molnár, generálny riaditeľ Skupiny MOL.

Spoločnosť MOL Maďarsko pomohla pri prevencii krízy v maďarskom zdravotníctve darom vo výške približne 1,2 milióna eur, ktorý bol využitý vo viacerých oblastiach. V uplynulom roku dostali maďarské nemocnice 33 ventilačných podporných zariadení a prístrojov na umelú ventiláciu. Rôznym inštitúciám spoločnosť darovala takmer 80-tisíc litrov dezinfekčných prostriedkov na ruky a povrchy. Ako poďakovanie za mimoriadne úsilie dostali zdravotnícki pracovníci na čerpacích staniciach MOL bezplatne 118-tisíc šálok kávy a spoločnosť MOL Maďarsko im ponúkla službu zdieľania automobilov MOL LIMO na bezpečnú prepravu do práce. V Maďarsku zorganizovala spoločnosť MOL spolu so svojimi partnermi v oblasti zdravotnej služby očkovanie zamestnancov. Očkovať sa mohli nielen zamestnanci, ktorí v rafinérii Duna prevádzkujú kritickú infraštruktúru, ale aj všetci zamestnanci bez ohľadu na pracovnú pozíciu. Pre všetkých zamestnancov spoločnosť zabezpečila tiež pravidelné testovanie pomocou PCR a antigénových testov. Zamestnanci, ktorí ochorenie prekonali, majú k dispozícii aj post-covidový skríning.

INA, chorvátsky člen Skupiny MOL, darovala chorvátskym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, rôznym inštitúciám a mimovládnym organizáciám vyše 409-tisíc eur. Doterajšie náklady spoločnosti, týkajúce sa prevencie ochorenia Covid-19, presiahli 2,9 milióna eur. Súčasťou preventívnych opatrení bol nákup troch miliónov ochranných masiek a 1,5 milióna párov rukavíc.

Slovnaft venoval slovenským nemocniciam 19 pľúcnych ventilátorov v hodnote viac ako 440-tisíc eur a zamestnanci čerpacích staníc rozdali zdravotníkom viac ako 61-tisíc šálok kávy Fresh Corner. Spoločnosť začala vyrábať vlastnú dezinfekciu Slovnaft Hygi Fluid a venovala 33-tisíc litrov v hodnote asi 196-tisíc eur sociálnym inštitúciám. Slovnaft investoval do ochrany zamestnancov a zákazníkov viac ako 5 miliónov eur. Náklady pokrývali ochranné prostriedky, ako generátory ozónu, plazmové čističe vzduchu, dezinfekčné prostriedky, testy, ochranné masky, a tiež očkovanie proti chrípke a pneumokokom. Spoločnosť pravidelne testovala svojich zamestnancov, rodinných príslušníkov aj dodávateľov prostredníctvom PCR a antigénových testov a podieľala sa aj na podpore očkovania svojich zamestnancov, takže aktuálna miera zaočkovanosti 45 % je najvyššia v Skupine MOL.

V Českej republike darovala spoločnosť MOL Česká republika nemocniciam tri pľúcne ventilátory a zdravotníckemu personálu poskytla na čerpacích staniciach bezplatne 65-tisíc šálok kávy v celkovej hodnote takmer 280-tisíc eur.

Spoločnosť MOL Srbsko venovala motorové palivá a financie na nákup zdravotníckeho vybavenia približne 18-tisíc eur. Na ochranu zamestnancov na prevádzkach, čerpacích staniciach a v skladoch motorových palív spoločnosť kúpila 86 600 masiek a 23 760 rukavíc.

Spoločnosť MOL Romania na podporu boja proti koronavírusu poskytla financie v celkovej výške takmer 1,1 milióna eur. Šli najmä do vybavenia rumunských nemocníc.

Spoločnosť MOL Pakistan venovala vyše 16-tisíc eur na zriadenie karanténneho strediska v Islamabade a darovala lokálnym komunitám na miestach, kde pôsobí, ochranné prostriedky v hodnote 5300 eur. Spoločnosť vykonala viac ako 8200 testov na koronavírus a do preventívnych opatrení v priestoroch MOL Pakistan a v teréne investovala takmer 200-tisíc eur.

Skupina MOL začala v rámci efektívnej prevencie ochorenia Covid-19 vyrábať v čase celosvetového nedostatku vlastné dezinfekčné prostriedky v Maďarsku, Chorvátsku a na Slovensku. V Maďarsku spoločnosť MOL za jediný týždeň transformovala prevádzku na výrobu kvapalín do ostrekovačov na výrobu dezinfekčných prostriedkov na ruky a povrchy na báze etanolu. Za rok sa tam vyrobilo 4,5 milióna litrov dezinfekčných prostriedkov pre inštitúcie, ktoré v boji proti koronavírusu zohrávajú kľúčovú úlohu – nemocnice, školy, domovy dôchodcov, verejné služby a podobne. Tieto dezinfekčné prostriedky sú už zákazníkom dostupné aj v sieti čerpacích staníc MOL.

Skupina MOL vyzvala v interných komunikačných kampaniach všetkých zamestnancov, aby sa dali zaočkovať proti Covid-19. Skupina tiež spustila online službu na podporu duševného zdravia Mental Hygi pre zamestnancov, ktorí hľadajú podporu.

Napriek extrémne náročnému obdobiu od marca 2020 sa Skupine MOL podarilo zabezpečiť plynulé dodávky energie a energetickú bezpečnosť regiónu. Prevádzka bola a je bez prerušenia a po ukončení obmedzení pohybu a s rastúcim počtom zaočkovaných ľudí sa vracia do normálu. K dobrým výsledkom prispeli efektívne preventívne kroky pred ochorením Covid-19, disciplinované riadenie OPEX a CAPEX, predchádzajúce strategické iniciatívy a integrovaný odolný podnikateľský model. Skupina MOL podala silný výkon a v roku 2020 prevýšila EBITDA spoločnosti 1,6 miliardy eur. Aj keď boli príjmy v porovnaní s rokom 2019 nižšie, rýchla a včasná reakcia na krízu umožnila spoločnosti vygenerovať ešte silnejší cash flow než bol plán pred pandémiou koronavírusu. Dobré výsledky pokračujú aj v tomto roku, keď Skupina MOL dosiahla EBITDA vyše 540 miliónov eur.

2021-05-25 Grant z programu Talenty Novej Európy dostalo 63 detí a mladých ľudí

Celkovo 63 mladých talentov z celého Slovenska si rozdelilo finančný grant vo výške 66 tisíc eur. Podporu získali v 14. ročníku grantového programu spoločnosti Slovnaft a Stredoeurópskej nadácie, zameraného na rozvoj talentovaných detí a mládeže v oblasti vedy, umenia a športu.

Výnimočne nadané deti a mladí ľudia mali aj v tomto roku príležitosť uchádzať sa o podporu svojho talentu v programe Talenty Novej Európy. 176 prijatých prihlášok posudzovali odborníci v rámci každej kategórie: matematik SAV Anatolij Dvurečenskij, chemik zo SAV Tomáš Bertók, výtvarníčka Ilona Németh, pedagóg Konzervatória v Bratislave Peter Čerman, violončelista Jozef Lupták, dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Irina Čierniková a riaditeľka Činohry SND Miriam Kičinová, pedagóg  Fakulty telesnej výchovy a športu UK Ľubor Tománek, viceprezident Slovenského zväzu hádzanej Ernö Kelecsényi, a tiež šéfredaktor a majiteľ portálu www.takurcitee.sk Denis Bohumil Schvarcz.

V tomto ročníku mala porota zvlášť ťažkú úlohu. Protipandemické obmedzenia ovplyvnili organizáciu domácich a zahraničných súťaží a pretekov, čo bolo treba zohľadniť aj pri hodnotení. Uchádzači mohli svoje nadanie preukázať výsledkami z predošlých rokov a ambíciami do budúcna. Spolu s dosiahnutými úspechmi tak brala porota do úvahy aj to, či majú talentované deti a mladí ľudia jasnú predstavu o svojich cieľoch a na aký účel žiadajú grant.

Medzi mladými umelcami, ktorí získali grant, je aj Adéla Babinská, študentka na London College of Fashion. Čaká ju vytvorenie magisterskej kolekcie odevov, s ktorou má ambíciu prezentovať sa na prestížnom Londýnskom týždni módy. Jej snom je stať sa módnou dizajnérkou a uplatniť svoj talent naspäť na Slovensku.

Nádejným mladým vedcom je Filip Korim, študent veterinárnej medicíny a autor unikátneho atlasu anatomických preparátov, ktoré zlepšujú diagnostiku a pomáhajú pri terapii zvierat. Vďaka grantu môže pokračovať v rozvíjaní nových a humánnych terapeutických metód.

Štrnásťročný Samuel Košťál je v súčasnosti slovenskou jednotkou v plávaní, ktorý má zatiaľ na konte 46 rekordov v rámci Slovenska a vo vrecku splnený limit na Majstrovstvá Európy juniorov v diaľkovom plávaní. Jeho najbližším snom je kvalifikovať sa na Európsky olympijský festival mládeže v roku 2022 a tým dlhodobým je samozrejme účasť na olympijských hrách.

Situácia počas posledného roka nás naučila, že kto chce byť úspešný, musí na sebe tvrdo pracovať, aby dokázal konkurovať aj v meniacich sa podmienkach. O to viac majú náš obdiv deti a mladí ľudia, ktorí v snahe získať vytúžený cieľ na sebe svedomito pracujú. Naším grantom ich chceme povzbudiť v ďalšom napredovaní a poďakovať tak aj ich rodinám za obetavosť,“ uviedol Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT a.s.

Počet prihlásených uchádzačov a ich úroveň nám ukazuje, že aj v ťažkých časoch si mladí ľudia vedia zachovať nadšenie a túžia sa vo svojej oblasti neustále zlepšovať. Našou úlohou je nenechať ich v tom samých a podať im pomocnú ruku“, dodala Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie.

Slovnaft so Stredoeurópskou nadáciou doteraz v grantovom programe TNE podporili 453 nadaných detí a mladých ľudí sumou takmer 911 tisíc eur. 

Viac informácií o programe Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk.

2021-05-07 Výsledky Skupiny MOL v Q1: Silný štvrťrok napriek tretej vlne pandémie a obmedzeniam pohybu

 • Skupina MOL dosiahla v prvom štvrťroku 2021 čistú CCS EBITDA na úrovni 664 mil. USD, čo je o 7 % viac ako v rovnakom štvrťroku 2020 vďaka vyšším cenám ropy a zemného plynu a rekordne vysokej petrochemickej marži

 • EBITDA v divízii Upstream v prvom štvrťroku medziročne stúpla o 66 % na 307 mil. USD vďaka výrazne vyšším cenám ropy a zemného plynu a príspevku ACG

 • Čistá CCS EBITDA divízie Downstream klesla medziročne o 14 % na 254 mil. USD v dôsledku nižších rafinérskych objemov a marží, čiastočne vyvážených veľmi silným výkonom petrochémie

 • Divízia Služby zákazníkom dosiahla v prvom štvrťroku historicky najvyššiu EBITDA na úrovni 115 mil. USD, a to aj napriek sezónnym výkyvom a obmedzeniam pohybu počas tretej vlny pandémie

 • Predstavenstvo reprezentujúce tohtoročné riadne valné zhromaždenie spoločnosti MOL Plc. rozhodlo, že za finančný rok 2020 bude v roku 2021 vyplatená na dividendách celková suma 75,875 miliárd HUF

Budapešť, 7. máj 2021 – Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok 2021. Skupina MOL dosiahla v prvom štvrťroku 2021 čistú CCS EBITDA na úrovni 664 mil. USD. Je to o 7 % viac ako v rovnakom štvrťroku 2020, a to aj napriek tretej vlne pandémie Covid-19 a následným obmedzeniam pohybu v strednej a východnej Európe. K výsledkom prispeli vysoké ceny ropy a zemného plynu, rekordne vysoká petrochemická marža a dobrý výkon divízie Služby zákazníkom. Skupina MOL vygenerovala voľný cash flow vypočítaný zjednodušenou metodikou na úrovni 383 mil. USD, čo je o 17 % viac než pred rokom.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: „V prvom štvrťroku 2021 sme dosiahli EBITDA viac ako 660 mil. USD, čo je vzhľadom na pandémiu v uplynulých mesiacoch veľký úspech. Tento vysoký výkon je výsledkom predchádzajúcich strategických iniciatív v kombinácii s naším odolným integrovaným podnikateľským modelom. Obzvlášť ma teší dobrý sumár výsledkov v oblasti petrochémie a Služieb zákazníkom – dvoch dôležitých pilierov našej transformačnej stratégie.

Presne pred rokom som uviedol, že sme vstúpili do obdobia neistoty, ale my v Skupine MOL sme sa definitívne naučili prispôsobiť sa a z krízy sme vyšli silnejší. Vakcinácia a postupné uvoľňovanie opatrení sú pre nás dôvodom na optimizmus. Som rád, že sme sa po minuloročnej prestávke vrátili k vyplácaniu dividend, a zdieľame tak naše dobré výsledky s našimi investormi.

Prvý štvrťrok sa stal ďalším míľnikom v histórii Skupiny MOL. Zverejnili sme našu stratégiu 2030+ „Shape Tomorrow“, ktorá zrýchľuje tempo a rozsah našej transformácie tak, aby sme sa stali kľúčovým hráčom v nízkouhlíkovom obehovom hospodárstve strednej a východnej Európy. Tieto výsledky potvrdzujú moje presvedčenie, že stojíme na pevných základoch, ktoré nám umožňujú v spolupráci s našimi zainteresovanými stranami formovať hospodárstvo zajtrajška.“

 • EBITDA divízie Upstream dosiahla 307 mil. USD, čo je v porovnaní s výsledkami za prvý štvrťrok minulého roka nárast o 66 % a v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2020 nárast o 70 %. Sú za tým trvalo vyššie ceny ropy a plynu a príspevok aktív ACG v Azerbajdžane. Objem ťažby na úrovni 116,7 mboepd bol o niečo nižší ako v predchádzajúcom štvrťroku, medziročne sa však zvýšil o 6 %, a to vďaka ťažobným objemom podporeným ACG. Voľný cash flow divízie Upstream vypočítaný zjednodušenou metodikou sa v porovnaní s prvým štvrťrokom 2020 zdvojnásobil na 218 mil. USD.

 • Čistá CCS EBITDA divízie Downstream dosiahla 254 mil. USD, čo je o 14 % menej ako v rovnakom období minulého roka, a to v dôsledku nižších rafinérskych objemov ovplyvnených obmedzeniami pohybu, a tiež nižších marží. Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný silnou výkonnosťou petrochémie, keď integrovaná petrochemická marža medziročne vzrástla o 74 % a v marci 2021 dosiahla 873 EUR/t. Projekt Polyol na konci prvého štvrťroka presiahol 79 % dokončenosti.

 • EBITDA divízie Služby zákazníkom v USD sa v prvom štvrťroku zvýšila o 30 % na doteraz najlepší výsledok 115 mil. USD, a to predovšetkým vďaka vyšším podielom palivového aj nepalivového segmentu a nižším prevádzkovým nákladom. Nižšie kapitálové výdavky zvýšili tvorbu cash flow v porovnaní s minulým rokom o 45 %. Tento dobrý výkon sme dosiahli napriek nižšiemu objemu predaja motorových palív, ktorý spôsobila tretia vlna obmedzenia pohybu súvisiaca s pandémiou v strednej a východnej Európe. Počet prevádzok Fresh Corner sa v 1. štvrťroku 2021 zvýšil z 955 na 984 v závere roku 2020. V 1. štvrťroku 2021 uzavrela Skupina MOL zmluvu s dcérskou spoločnosťou Marché International AG o kúpe spoločnosti prevádzkujúcej deväť reštaurácií so značkou Marché, spojených s čerpacími stanicami v Maďarsku.

 • EBITDA divízie Gas Midstream – Preprava zemného plynu sa v 1. štvrťroku 2021 medziročne znížila o 33 % na 48 mil. USD v dôsledku poklesu tranzitných aj regulovaných príjmov pri podstatnom znížení cezhraničnej kapacity a prepravného dopytu.

2021-04-21 Slovnaft spúšťa aplikáciu na zlepšenie informovanosti ľudí a komunít o činnostiach v rafinérii

 • Slovnaft spúšťa novú aplikáciu Sused Slovnaft, rozširuje tak nástroje pre komunikáciu s verejnosťou

 • aplikácia obsahuje informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii, podrobný kalendár aj výsledky meraní kvality a čistoty ovzdušia

 • aplikácia je bezplatná a prístupná v App Store a Google play pre iOS aj Android

 • aktivita je v súlade so štyrmi prioritami novej stratégie Skupiny MOL „Shape Tomorrow“ 2030+

BRATISLAVA, 20. apríl 2021 – Slovnaft prináša nový spôsob komunikácie s verejnosťou – pri príležitosti Dňa Zeme spúšťa aplikáciu Sused Slovnaft. Záujemcovia v nej nájdu informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii a ich vplyve na prostredie v jej okolí. Spoločnosť pravidelne a otvorene komunikuje s odbornou aj laickou verejnosťou. Spustením aplikácie chce posunúť dôležité informácie priamo do mobilných telefónov obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie. Táto aktivita nadväzuje na novú stratégiu Skupiny MOL a jej štyri priority v týchto oblastiach: klíma a životné prostredie, ľudia a komunity, zdravie a bezpečnosť, integrita a transparentnosť.

Slovnaft je neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy a susedom niekoľkých mestských častí a obcí. Spoločnosť si uvedomuje, že vonkajšie vplyvy priemyselných subjektov verejnosť vníma citlivo, preto ponúka záujemcom priamu a otvorenú komunikáciu. Aplikácia Sused Slovnaft je dostupná bezplatne pre iOS (apple.co/3wu9Nml) aj Android (bit.ly/2R7lXBr) a nevyžaduje prihlasovanie. Určená je pre obyvateľov mestských častí a okolitých obcí, ale aj pre širokú verejnosť so záujmom o životné prostredie a komunálny život.

V aplikácii nájdu užívatelia komplexné informácie o vplyvoch činností rafinérie, ich popis aj príčiny. Aplikácia obsahuje tiež správu o plánovaných činnostiach, v ktorej Slovnaft informuje o aktivitách v rafinérii s vysvetlením, ktoré javy môžu tieto činnosti sprevádzať. Konkrétne vplyvy sú prehľadne vyznačené aj v kalendári. Aplikácia tiež umožňuje nastavenie hlásenia o mimoriadnych udalostiach. Obsahuje aj aktuálne informácie o komunitno-grantovom programe Dobrý Sused, prostredníctvom ktorého Slovnaft podporuje projekty obyvateľov mestských častí susediacich s rafinériou.

Spoločnosť sa rozhodla aplikáciu ponúknuť verejnosti práve v Deň Zeme, ktorý je výzvou k zodpovednosti. Slovnaft tak pokračuje v prehlbovaní transparentnej a efektívnej komunikácii. Cieľom je ukázať, že činnosti v rafinérii sa uskutočňujú za najprísnejších bezpečnostných podmienok.

Slovnaft sprístupnil v júli 2019 ako prvý priemyselný podnik na Slovensku dáta zo svojich monitorovacích staníc čistoty ovzdušia širokej verejnosti. Informácie o nameraných hodnotách sú dostupné na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis). Spoločnosť organizuje stretnutia s predstaviteľmi mestských častí a okolitých obcí, ako aj s odbornou verejnosťou a pravidelne im zasiela oznam o činnostiach rafinérii a jej vplyvoch.

Skupina MOL, do ktorej patrí aj Slovnaft, predstavila tento rok vo februári aktualizovanú stratégiu „Shape Tomorrow“ 2030+, ktorá je založená na štyroch prioritách:

 • klíma a životné prostredie

 • ľudia a komunity

 • zdravie a bezpečnosť

 • integrita a transparentnosť

Svoje ciele definovala Skupina MOL vo svojej aktualizovanej stratégii aj prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktorú pomôžu pri prechode na nízkouhlíkový obehový ekonomický model:

 • Skupina MOL zrýchli svoju transformáciu, aby sa do roku 2050 stala čistým nulovým producentom emisií CO2, v súlade s ekologickou dohodou EÚ (Green Deal)

 • MOL zníži do roku 2030 emisie typu Scope 1 a 2 o 30 %

 • Do roku 2030 investuje každý druhý dolár do udržateľných projektov, kým 100 % kapitálových výdavkov do roku 2050 bude ekologických

Definované ciele sa stávajú aj cieľmi spoločnosti Slovnaft, ktorá sa bude podieľať na ich dosiahnutí.

2021-03-25 Skupina MOL získala maloobchodné aktíva na Slovensku a v Maďarsku v súlade s aktualizovanou dlhodobou stratégiou

 • MOL uvádza do života svoju aktualizovanú Stratégiu 2030+ v oblasti služieb zákazníkom

 • Slovnaft, člen Skupiny MOL, získal sieť 16 čerpacích staníc na Slovensku, ktoré sú v súčasnosti prevádzkované pod značkou Lukoil

 • MOL kúpil spoločnosť prevádzkujúcu sieť reštaurácií Marché v Maďarsku

Budapešť, 24. marca 2021 – Skupina MOL oznámila akvizíciu 100 % spoločnosti Normbenz Slovakia s.r.o. od Normeston Group Cyprus Limited (predaj podielu), ktorá zahŕňa 16 čerpacích staníc na Slovensku prevádzkovaných pod značkou Lukoil. Nadobudne ich spoločnosť Slovnaft. Skupina MOL tiež uzavrela zmluvu so spoločnosťou Marché International AG o kúpe spoločnosti, ktorá prevádzkuje v Maďarsku 9 reštaurácií pod značkou Marché.

Dohody napĺňajú dlhodobú aktualizovanú stratégiu Skupiny MOL “SHAPE TOMORROW” 2030+, ktorá kladie osobitný dôraz na rozvoj služieb zákazníkom.

Ďalší rozvoj ponuky stravovania a služieb pre pohodlie zákazníkov, ako aj expanzia našej siete sú súčasťou aktualizovanej stratégie a slúžia nášmu cieľu stať sa regionálnym lídrom v maloobchode s palivami, ako aj tovarom a službami pre pohodlie zákazníkov. Aby sme to dosiahli, odhodlane hľadáme nové príležitosti. Získanie 16 nových čerpacích staníc na Slovensku je pre nás príležitosťou rozšíriť našu prítomnosť v krajine a zaviesť náš koncept Fresh Corner na nových čerpacích staniciach. Akvizícia spoločnosti prevádzkujúcej reštaurácie Marché v Maďarsku zas otvára spoločnosti MOL nové perspektívy, pretože jej umožňuje posunúť svoju gastro ponuku na novú úroveň a osloviť maloobchodnými službami širšiu verejnosť,” uviedol Péter Ratatics, viceprezident Skupiny MOL pre Služby zákazníkom.

Rozširujeme maloobchodnú sieť Slovnaftu na Slovensku, aby sme boli ešte bližšie k našim zákazníkom. Novo získané čerpacie stanice budú rebrandované a poskytnú ľuďom na cestách vysoký štandard produktov a služieb, ktorý od našej siete očakávajú,“ povedala Timea Reicher, riaditeľka Maloobchodu spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Akvizícia 100 % spoločnosti Normbenz Slovakia s.r.o. zahŕňa maloobchodnú sieť 16 čerpacích staníc so značkou Lukoil na celom území Slovenska. Tieto čerpacie stanice vhodne doplnia maloobchodnú sieť Slovnaftu, ktorá má súčasnosti 254 čerpacích staníc. Značku Lukoil nahradí značka Slovnaft. Zámerom Slovnaftu je zaviesť aj na nových čerpacích staniciach koncept Fresh Corner s prémiovými gastro produktmi a ďalšími službami, ktoré už poskytuje maloobchodná sieť Slovnaft. Transakciu ešte musí schváliť Protimonopolný úrad SR.

Sedem z deviatich nadobudnutých reštaurácií Marché International je už desať rokov pevnou súčasťou čerpacích staníc MOL. Vďaka čerstvosti a koncepcii prípravy à la minute poskytujú tieto reštaurácie na európskom trhu špičkovú kvalitu. V uplynulých rokoch získala spoločnosť MOL dostatok regionálnych skúsenosti a znalostí, aby mohla začať prevádzkovať tieto reštaurácie v rámci vlastného podnikania, so zámerom včleniť ich do konceptu Fresh Corner. Akvizícia podlieha schváleniu zo strany maďarského orgánu pre hospodársku súťaž (GVH).

Koncept Fresh Corner bol uvedený na trh v roku 2015. Popri tankovaní prináša ľuďom na cestách možnosť vychutnať si na čerpacích staniciach aj kvalitnú kávu, hot-dogy, čerstvé sendviče či pečivo. Reťazec má v súčasnosti 955 prevádzok. Koncept Fresh Corner výrazne prispel k rekordnému výsledku segmentu Služieb zákazníkov v roku 2020.

2021-03-23 Vrakuňa, Ružinov, Podunajské Biskupice a Rovinka môžu požiadať Dobrého suseda o finančnú podporu

Zlepšenie sociálnych, kultúrnych či komunitných možností v bratislavských mestských častiach Vrakuňa, Ružinov, Podunajské Biskupice a obci Rovinka aj tento rok podporí grantový program Dobrý sused. Slovnaft v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdá na grantoch celkovo 30 000 eur.

Zvýšenie kvality života v tesnom okolí rafinérie je dlhodobou a cielenou snahou Slovnaftu. Grantový program Dobrý sused vo svojej jarnej výzve umožní obyvateľom Vrakune, Ružinova, Podunajských Biskupíc a obce Rovinka iniciovať a podieľať sa na vzniku, obnove a rozvoji zaujímavých verejne dostupných lokalít. Môžu tiež požiadať o grant na organizovanie športových či kultúrnych aktivít. Výška príspevku na jeden projekt je 4000 eur.

O grant môžu požiadať:

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné, stredné a materské školy
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov a obec Rovinka

Dôležitým kritériom pri posudzovaní žiadostí o grant je aktívne dobrovoľníctvo a ochota obyvateľov zapojiť sa do zmien v ich lokalite. Podstatná je tiež spolupráca žiadateľov so samosprávou či lokálnymi združeniami.

Podporené projekty musia byť zrealizované do 6 mesiacov od pridelenia grantu.

V minulom roku získalo podporu z grantového programu Dobrý sused desať projektov. Boli medzi nimi revitalizácia zanedbaného pozemku v Podunajských Biskupiciach a premena na workoutové ihrisko, zorganizovanie triatlonových pretekov Beh susedov Rovinka či obnova detských ihrísk vo Vrakuni.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia nawww.slovnaftludom.sk a www.ekopolis.sk alebo u programovej manažérky Nadácie Ekopolis: Ľubica Štúberová, stuberova@ekopolis.sk, 0902 526 755

2021-03-18 Slovnaft otvára desať pozícií pre čerstvých absolventov

 • absolventský program Growww je skvelá príležitosť pre mladých ľudí, ktorí chcú naštartovať svoju kariéru v jednej z najmodernejších spoločností z oblasti rafinérsko-petrochemickej výroby v strednej a východnej Európe

 • program je určený pre čerstvých absolventov inžinierskych a magisterských študijných programov alebo absolventov z predchádzajúceho roku

BRATISLAVA, 18. marca 2021 – Spoločnosť Slovnaft otvára desať pozícií pre absolventov univerzít s ekonomickým, finančným, IT, technickým, strojárskym alebo obchodným zameraním. Prihlásiť sa môžu absolventi s maximálne ročnou praxou od ukončenia štúdia. Po ukončení ročného programu GROWWW budú mať možnosť vybudovať si profesionálnu kariéru v Skupine SLOVNAFT, v centrále Skupiny MOL v Budapešti, ako aj v ďalších spoločnostiach v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Taliansku, alebo iných krajinách pôsobenia Skupiny MOL.

Program Growww dáva mladým talentovaným ľudom priestor spoznať Slovnaft, jeho materskú spoločnosť MOL, aj celé energetické odvetvie, jeho fungovanie a podieľať sa na ich transformácii v budúcnosti. Počas obdobia integrácie do spoločnosti budú účastníkov programu sprevádzať tútori, ktorí im pomôžu spoznávať biznis a rozvíjať si odborné zručnosti.

Skupina MOL venuje mimoriadnu pozornosť talent manažmentu, čo zdôrazňuje aj vo svojej Stratégii 2030+. Preto aktívne hľadá cestu ako zaujať mladé talenty, ako  ich rozvíjať a dávať im priestor na ich kontinuálny profesionálny rast.

Táto pracovná príležitosť prichádza v mimoriadne zaujímavom období. Aktualizovali sme našu dlhodobú stratégiu smerovania, na základe ktorej chceme urýchliť transformáciu našej spoločnosti v tomto rýchlo meniacom sa svete. Program Growww je skvelý spôsob ako môžu čerství absolventi, ktorí majú jasnú predstavu o svete, v ktorom chcú žiť, naštartovať svoju kariéru a podieľať sa na formovaní budúcnosti spolu s nami,” hovorí Alžbeta Grácová, riaditeľka Ľudských zdrojov spoločnosti Slovnaft.

Viac informácie o programe je na stránke: https://slovnaft.sk/sk/kariera/pre-studentov-a-absolventov/vysoke-skoly/growww/

2021-03-01 Slovensko bude zelenšie, postarajú sa o to víťazi programu Zelené oázy

Bratislava, 1. marca 2021

Na Slovensku čoskoro vznikne 20 nových alebo revitalizovaných zelených miest. Vysádzanie nových stromov a zelene zafinancuje grant v celkovej výške 60 000 eur, ktorý si rozdelia víťazi 15. ročníka grantového programu Zelené oázy.

Celkovo 166 žiadostí, 12 víťazov určených porotou a 8 projektov vybraných verejným hlasovaním, na ktorom sa zúčastnilo vyše 37 tisíc ľudí. To sú aktuálne čísla grantového programu Zelené oázy. Nadácia Ekopolis a Slovnaft prostredníctvom tohto programu už pätnásť rokov systematicky podporujú tvorbu zelených miest a komunitnú spoluprácu.

Odborná komisia vybrala zo všetkých projektov predložených v tomto ročníku programu dvanásť, ktoré získali priamu podporu. Ďalších 28 najlepších projektov, rozdelených podľa regiónov Slovenska, súťažilo o podporu vo verejnom hlasovaní. Tento rok za svojich favoritov zahlasovalo rekordných 37 285 hlasov. Grant dostali projekty, ktoré v každom kraji získali najvyšší počet hlasov.

Medzi víťazné projekty patria výsadba ovocnej aleje pri obci Zálesie, premena opusteného priestoru „Budy“ v centre Žiaru nad Hronom na malé ekocentrum pre verejnosť, či výsadba aleje zo 120 drevín na turistických trasách v okolí obce Kladzany.

Viac ako 37 tisíc odovzdaných hlasov svedčí o tom, že verejnosť sa zaujíma o environmentálne témy a nápady aktívnych ľudí či združení, ktoré chcú a vedia zmysluplne pracovať so zeleňou v mestách,“ hovorí Ľubica Štúberová z nadácie Ekopolis. „Vysádzať stromy a prispieť k podpore lokálnej biodiverzity, udržateľnosti vody v krajine, či k iným zeleným opatreniam sú hlavným cieľom programu Zelené oázy. Tešia nás výsledky, ktoré Zelené oázy doteraz priniesli a tiež tie, ktoré k nim pribudnú teraz.“

Ukončením verejného hlasovania na stránke oazy.sk sa uzavrela súťažná časť programu Zelené oázy a do konca októbra 2021 sa 20 víťazných projektov zmení na zelené oázy po celom Slovensku.

Kompletný zoznam podporených projektov je na webstránke Ekopolis a oazy.sk.

2021-02-24 Aktualizovaná stratégia MOL 2030: Skupina MOL sa zameria na udržateľné podnikanie a uhlíkovú neutralitu

 • MOL stavia na zmenách vonkajšieho prostredia a aktualizuje svoju stratégiu do roku 2030 a integruje ju s cieľmi udržateľnosti
 • MOL zachováva kľúčové iniciatívy, pretože sa ukázali ako progresívne a úspešne, a teraz navyše urýchľuje transformáciu podnikania
 • MOL transformuje svoje tradičné aktivity k nízkouhlíkovej budúcnosti, aby boli ešte efektívnejšie a cielenejšie. Downstream sa stane vysoko efektívnym, udržateľným a popredným hráčom orientovaným na chemikálie. Služby zákazníkom sa stanú najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a Upstream bude tiež efektívnejším a udržateľnejším strategickým pilierom generujúcim hodnoty.
 • Aktualizovaná stratégia Skupiny MOL 2030+ “SHAPE TOMORROW” sa orientuje na zníženie CO2, efektivitu a obehovú ekonomiku
 • MOL zrýchli svoju transformáciu, aby sa do roku 2050 stal nulovým producentom emisií CO2
 • Do roku 2030 investuje každý druhý dolár do udržateľných projektov, kým 100 % kapitálových výdavkov do roku 2050 bude ekologických
 • MOL vynaloží v nasledujúcich piatich rokoch 1 miliardu USD na nové, nízkouhlíkové a udržateľné podnikanie, aby sa stal kľúčovým hráčom v obehovej ekonomike v strednej a východnej Európe. Bude to zahŕňať integráciu a využitie odpadu, zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka, pokrokové biopalivá a príležitosti súvisiace s vodíkom

Budapešť, 24. februára 2021 – Predstavenstvo prehodnotilo a schválilo aktualizáciu dlhodobej stratégie „MOL Group 2030+“ – pôvodne zverejnenej v októbri 2016 – ktorá je plne integrovaná s novou stratégiou udržateľnosti a doplnená o dlhodobú víziu a ambície presahujúce rámec 2030.

 „Dlhodobá stratégia MOL 2030 sa nám osvedčila ako progresívna, dôveryhodná a vhodne nasmerovaná. Vďaka nej MOL v uplynulých piatich rokoch podnikol dôležité a správne orientované strategické kroky. V poslednom čase však zmeny okolo nás nabrali bezprecedentné tempo, vrátane rýchleho prechodu na zelenú energiu. Naša aktualizovaná stratégia chce urýchliť náš proces prechodu, aby bol MOL ešte odolnejší a schopný formovať udržateľnú budúcnosť. Naše zameranie ešte viac vylepšíme, ďalej budeme zvyšovať našu efektívnosť a do hľadania nových príležitostí sa pustíme s novým odhodlaním. Jedna vec sa ale od roku 2016 nezmenila. Naďalej sme výrazne odhodlaní transformovať naše tradičné podnikanie na báze fosílnych palív do nízkouhlíkového udržateľného podnikateľského modelu.” (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Potvrdzujeme strategické smerovanie transformácie nášho súčasného podnikania. S nezmeneným výhľadom štrukturálneho a dlhodobého poklesu dopytu po fosílnych motorových palivách v celej Európe, vrátane strednej a východnej Európy, bude MOL pokračovať v Downstreame vo svojej transformácii z palív na chemikálie a ešte ju zrýchli, aby sa stal vedúcou udržateľnou chemickou spoločnosťou v strednej a východnej Európe. MOL má nezmenené ambície v oblasti služieb zákazníkom, aby sa stal vedúcou spoločnosťou na trhu, najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a poskytovateľom komplexných služieb mobility v regióne.

Jednou zo základných silných stránok MOL-u je odolný, unikátne vyvážený integrovaný podnikateľský model. Aby sme si zachovali túto odolnosť a mohli formovať našu budúcnosť, budeme musieť neustále prispôsobovať svoje podnikateľské portfólio výzvam budúcej nízkouhlíkovej ekonomiky.” ( Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Downstream: V nasledujúcich rokoch sa transformuje na vysoko efektívneho, udržateľného a popredného hráča v priemysle zameranom na chemikálie. MOL Downstream si v európskom rafinérskom sektore zachová poprednú pozíciu v oblasti generovania hotovosti a jeho cieľom je do roku 2025 dosiahnuť EBITDA vo výške viac ako 1,2 miliardy USD, ktorú podporí ďalšími 150 miliónmi USD zo zvýšenia efektívnosti. Transformácia z palív na chemikálie bude pokračovať vo vysokom tempe, aby sa znížil objem motorových palív v rafinérskom procese a do roku 2030 sa 1,8 milióna ton transformovalo na petrochemickú surovinu. To sa dosiahne prostredníctvom dvoch investičných cyklov s vysoko efektívnymi technológiami a ich cieleným sprevádzkovaním do roku 2027, respektíve do roku 2030. Zároveň bude MOL čoraz viac integrovať do svojich hlavných podnikateľských aktivít technológie obehovej ekonomiky, pričom pri výrobe bude využívať biologické suroviny a odpady, zintenzívni recykláciu a využije CCS (zachytávanie a skladovanie uhlíka) príležitosti s jasným zameraním na podstatné zníženie uhlíkovej stopy v tomto segmente. Celkový objem investícií, vložených do transformácie Downstreamu, môže v nasledujúcich desiatich rokoch dosiahnuť 4,5 miliardy USD.

Služby zákazníkom: Do roku 2030 sa stať najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a integrovaným a komplexným poskytovateľom služieb v oblasti mobility s výrazne vyššími príjmami a voľným cash-flow. Služby zákazníkom podstatne zvýšia svoj podiel na zisku Skupiny MOL dosiahnutím ročnej EBITDA prevyšujúcej 700 miliónov USD do roku 2025 a kumulatívneho zjednodušeného cash flow nad 2 miliardy USD v rokoch 2021-25. Segment bude investovať do ďalšieho rozvoja ponuky občerstvenia a zákazníckych výhod a bude pokračovať v procesoch štandardizácie a digitalizácie siete. Naše zameranie sa bude čoraz viac presúvať na diverzifikáciu predajných kanálov, rozširovanie portfólia alternatívnych palív a komplexných platforiem a služieb mobility.

Upstream: Orientácia na generovanie hotovosti, riadený pokles ťažby v strednej a východnej Európe, oportunistický prístup k medzinárodným prieskumným a ťažobným aktivitám a investície do CCUS (zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka). Existujúce zdroje sa budú naďalej udržiavať s cieľom maximalizovať tvorbu hotovosti a tvorbu hodnoty s približne 1,8 miliardami USD zjednodušeného cash flow v rokoch 2021-25 pri cenách ropy 50 USD/barel (za predpokladu, že nedôjde k nahradeniu anorganickej rezervy). To si vyžaduje nákladovo efektívne riadenie poklesu ťažby v strednej a východnej Európe a aktívny, na príležitosti orientovaný prístup k medzinárodným prieskumným a ťažobným aktivitám bez stanovenia ťažobných cieľov. Zámerom MOL je využiť svoje odborné znalosti geológie Panónskej panvy, aby sa do roku 2030 stal kľúčovým hráčom v zachytávaní, využívaní a ukladaní uhlíka (CCUS) v strednej a východnej Európe, a podporil aj týmto spôsobom svoju uhlíkovú neutralitu (Scope 1 a 2).

Udržateľnosť a ziskovosť sa navzájom nevylučujú, musia ísť spolu ruka v ruke. Nemôžete byť udržateľní bez generovania výnosov, ani ziskoví bez zamerania sa na to, ako tieto výnosy generujeme. Sú to spojené nádoby. Je to zrejmé už nejaký čas a v budúcnosti to bude každému čoraz jasnejšie. Všetci chceme žiť v lepšom, bezpečnejšom a čistejšom svete. Pre lepší a udržateľnejší svet musíme prejsť na nízkouhlíkový obehový ekonomický model.“ (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Investovanie do nových podnikateľských príležitostí s cieľom formovať nízkouhlíkovú obehovú ekonomiku. MOL chce výrazne zvýšiť klimaticky priaznivé investície v súlade s nariadeniami EÚ, aby do roku 2030 presiahli 50 % celkových kapitálových výdavkov a do roku 2050 alebo skôr sa priblížili k 100 %. MOL chce tiež hrať kľúčovú úlohu pri formovaní nízkouhlíkového obehového hospodárstva prostredníctvom investícií do nových podnikateľských príležitostí spojených s integráciou a využitím odpadu, recykláciou, zachytávaním, využitím a ukladaním uhlíka (CCUS), pokročilými biopalivami a vodíkom. V nasledujúcich piatich rokoch MOL vynaloží 1 miliardu USD na nové nízkouhlíkové udržateľné projekty, aby sa v obehovej ekonomike stal kľúčovým hráčom v strednej a východnej Európe.

 Významné ciele do roku 2030 v oblasti znižovania uhlíka a do roku 2050 ambície plne zosúladené s ekologickou dohodou EÚ (Green Deal). V súlade s Parížskou dohodou a potrebou celosvetovo koordinovaného úsilia o zníženie globálneho otepľovania a klimatických zmien je aj úlohou MOL prispievať k znižovaniu uhlíkových emisií zo svojho hodnotového reťazca a prevádzkovaných aktív. MOL zníži do roku 2030 emisie na úrovni celej Skupiny o 30 %, do roku 2030 pretvorí svoje divízie Prieskum a ťažba a Služby zákazníkom na uhlíkovo neutrálne (pokiaľ ide o emisie Scope 1 a 2), kým v Downstreame (Scope 1 a 2) sa do roku 2030 znížia pri súčasnom podnikaní zo základne 2019 o 20 %. MOL tiež zdieľa ambíciu EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym, pokiaľ ide o všetky (Scope 1, 2 a 3) uhlíkové emisie a chce sa – samostatne aj v partnerstvách – aktívne podieľať na priemyselnej revolúcii nevyhnutnej na to, aby Európa dosiahla uhlíkovú neutralitu.

”Kľúčom k úspechu veľkej spoločnosti ako MOL je schopnosť prilákať, rozvíjať a udržať si talentovaných ľudí. Naši ľudia sú naše najcennejšie aktíva, a sú tiež kľúčovými aktívami každej úspešnej ekonomiky. Riadenie komplexnej transformácie, do akej sa pustil MOL, si vyžaduje nielen rozmanitú a inkluzívnu pracovnú silu. Potrebuje tiež úzku spoluprácu s miestnymi komunitami, partnermi, regulačnými orgánmi, ktorá umožní zapojenie prakticky každej vrstvy spoločnosti, aby sme mohli naplniť poslanie prechodu na zelenú energiu.“ (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Komplexný rámec udržateľnosti stanovuje ciele pre všetky štyri piliere – Ľudia a komunity, Zdravie a bezpečnosť, Integrita a transparentnosť a Klíma a životné prostredie. MOL vníma rozmanitosť a inklúziu ako jednu zo svojich kľúčových hodnôt a predpoklad úspechu stratégie, s cieľom zvýšiť účasť žien na všetkých úrovniach, dosiahnuť 30 % žien na riadiacich pozíciách a zamerať sa na širšiu pohodu a zdravie zamestnancov. Naše udržateľné skóre angažovanosti zamestnancov zostane nad 75; komunitná angažovanosť sa zintenzívni, aby sme sa stali dôveryhodným partnerom a celková úrazovosť (TRIR – Total recordable incidence rate) poklesne do roku 2025 pod 1,0. Do konca roku 2022 spustíme v celej Skupine novú stratégiu zodpovedného nákupu, zintenzívnime podporu povedomia o etike a ľudských právach medzi zamestnancami a manažmentom a znížime negatívny dopad na životné prostredie.

“Každá transformácia je zo svojej podstaty zložitý, zdĺhavý a často bolestivý proces. Som ale presvedčený, že naša aktualizovaná dlhodobá stratégia nás povedie po správnej ceste, aby sme vyrástli na kľúčového hráča nízkouhlíkového obehového hospodárstva, ktorý ponúka našim zamestnancom zaujímavé príležitosti, neustále zlepšuje zákaznícku skúsenosť a konštruktívne spolupracuje s našimi partnermi. Zároveň však vie aj počas transformácie zabezpečiť svojim investorom stabilný a predvídateľný príjem.“ ( Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Finančný rámec 2021-25: Plne financovaný prechod a stabilné, predvídateľné odmeňovanie akcionárov, silná súvaha. Aj pri konzervatívnych strednodobých makroekonomických predpokladoch MOL vygeneruje v rokoch 2021-25 dostatočný cash flow – s EBITDA rastom z 2,3 miliardy USD v roku 2021 na 2,6 miliardy USD v roku 2025 – na pokrytie prevádzkových investícií, minimálne 3,5 miliardy USD strategických investícií, vrátane 1 miliardy USD na nízkouhlíkové investície do obehového hospodárstva, a tiež stabilných základných dividend. Prioritou zostáva udržanie silného finančného profilu prostredníctvom robustnej súvahy a dostatočnej finančnej rezervy. Táto flexibilita sa dá využiť na financovanie nových podnikateľských príležitostí, vrátane fúzií a akvizícií v akýchkoľvek podnikateľských líniách generujúcich cash flow.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×