Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2019-10-09 Slovnaft vdýchol Podunajským Biskupiciam nový život: vysadil stromy

 • dobrovoľnícka aktivita manažmentu spoločnosti priniesla do mestskej časti nových 200 stromov
 • k iniciatíve skvalitniť životné prostredie vo svojom okolí sa pridalo 200 dobrovoľníkov zo Slovnaftu

BRATISLAVA, 9. októbra 2019 – Spolu 200 stromov oživilo stredové pásy zelene na uliciach Komárovská, Biskupická a Padlých hrdinov v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Iniciatíva spoločnosti Slovnaft v spolupráci s občianskym združením Sadíme stromy chce touto cestou priniesť do hlavného mesta viac stromov.

Viac ako 200 dobrovoľníkov zo Slovnaftu spoločne vysadilo 200 stromov v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Dobrovoľnícka aktivita manažmentu spoločnosti má byť príkladom pre ostatných, aby svoj čas neváhali venovať ich blízkej komunite.

„Stromy sú životne dôležitým orgánom našich miest,“ hovorí Gabriel Szabó, CEO spoločnosti Slovnaft. Stromy znižujú hluk, čistia vzduch, bojujú proti klimatickým zmenám, dokonca nám pomáhajú vysporiadať sa so stresom. „Výsadba novej zelene je spôsob, akým vieme spríjemniť a skvalitniť prostredie, v ktorom žijeme. Nielen nám, ale v budúcnosti aj našim deťom,“ dodáva Gabriel Szabó.

„Naším cieľom je zabezpečiť pre Podunajské Biskupice do budúcnosti viac zelene. Veľmi ma teší záujem zo strany Slovnaftu o pomoc a som vďačný, že sa osobne na sadení angažoval aj jeho manažment,“ uviedol Zoltán Pék, starosta Podunajských Biskupíc.

Mestská časť sa po vysadení zaviazala k následnej starostlivosti o stromy a zabezpečenie ich zalievania.

2019-09-27 Skupina MOL položila základný kameň technologického komplexu na výrobu polyéterických polyolov v hodnote 1,2 miliardy EUR

 • Komplex na výrobu polyéterických polyolov bude uvedený do prevádzky v roku 2021 a vytvorí 200 pracovných miest.
 • S rozpočtom vo výške 1,2 mld. EUR, ku ktorému prispeje aj maďarská vláda prostredníctvom daňových úľav a investičnej dotácie, je tento projekt najväčšou organickou investíciou Skupiny MOL.
 • Komplex bude disponovať najmodernejšou technológiou a vybuduje ho nemecká spoločnosť thyssenkrupp Industrial Solutions.

Tiszaújváros, 27. septembra 2019 - V maďarskom meste Tiszaújváros položili základný kameň komplexu na výrobu polyéterických polyolov. Závod bude uvedený do prevádzky v roku 2021. Do výstavby komplexu, ktorý vyprodukuje približne 200 000 ton polyolov ročne, investuje Skupina MOL 1,2 mld. EUR.

Na slávnostnom položení základného kameňa sa zúčastnil Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL, Dr. Sami Pelkonen, generálny riaditeľ Chemical & Process Technologies spoločnosti thyssenkrupp Industrial Solutions, Ferenc Koncz, člen maďarského parlamentu, a Mihály Varga, minister financií Maďarska. Spoločnosť MOL Petrochemicals v Tiszaújvárose sa stane jedinou spoločnosťou v Maďarsku a celom regióne strednej a východnej Európy s integrovaným hodnotovým reťazcom od ťažby ropy až po výrobu polyéterických polyolov používaných na výrobu plastov. Projekt výroby polyolov poskytne pracovné príležitosti pre 200 ľudí.

Závod s predpokladaným začiatkom výroby v roku 2021 predstavuje najväčší organický investičný projekt v histórii Skupiny MOL s celkovým rozpočtom vo výške 1,2 mld. EUR, vrátane investičnej pomoci maďarskej vlády vo výške 131 mil. EUR vo forme daňových úľav a hotovostného investičného príspevku. Podľa odhadov Skupiny MOL sa bude závod každoročne podieľať na hospodárskom výsledku pred zdanením, odpismi a úrokmi (EBITDA) v rámci Skupiny MOL sumou približne 150 mil. EUR. Polyol je významná a vyhľadávaná surovina využívaná v mnohých priemyselných odvetviach, od automobilovej výroby až po stavebníctvo a odevný priemysel. Petrochemický komplex v Tiszaújvárose bude na výrobu polyéterických polyolov využívať efektívne a ekologické technológie, ako je napríklad proces HPPO (výroba propylénoxidu z peroxidu vodíka), ktorý vyvinuli spoločnosti thyssenkrupp a Evonik.

„Vďaka tomuto investičnému projektu sa Skupina MOL stane jedným z najvýznamnejších hráčov chemického priemyslu v regióne, pričom MOL bude jedinou spoločnosťou v strednej a východnej Európe, ktorá bude zastrešovať celý hodnotový reťazec od ťažby ropy až po výrobu polyolov,“ uviedol Zsolt Hernádi. „Závod po uvedení do prevádzky v roku 2021 ďalej posilní pozíciu mesta Tiszaújváros v chemickom priemysle, nakoľko odborné zameranie a výrobná infraštruktúra môžu prilákať do tejto oblasti ďalších investorov."

„Dnešok je významným krokom v transformácii chemického priemyslu v Maďarsku, ako aj pre spoluprácu medzi Skupinou MOL a spoločnosťou thyssenkrupp,” uviedol Dr. Sami Pelkonen.

„Svojou Stratégiou 2030 Skupina MOL realizuje ambicióznu agendu rastu. Zaviazali sme sa túto stratégiu podporovať a prispieť svojimi technológiami a know-how k inovatívnemu a trvalo udržateľnému chemickému sektoru.”

Jedným zo základných pilierov Stratégie Skupiny MOL 2030 - Enter Tomorrow je rozšírenie petrochemického hodnotového reťazca spoločnosti a výroba produktov s vyššou pridanou hodnotou. Míľnikmi tejto stratégie sú závod na výrobu polyolov a závod na výrobu syntetického kaučuku, ktorý Skupina MOL vybudovala s japonskou spoločnosťou JSR. Závod už produkuje 60 000 ton styrén-butadiénového kaučuku vyrobeného roztokovou polymerizáciou (S-SBE), ktorý je celosvetovo veľmi vyhľadávaným chemickým produktom. Najdôležitejšou surovinou na výrobu S-SBR je butadién, ktorý vyrába Skupina MOL v závode uvedenom do prevádzky v roku 2015.

Stručný prehľad o petrochémii Skupiny MOL
Skupina MOL rozširuje v súlade so svojou stratégiou 2030 svoj petrochemický hodnotový reťazec s cieľom stať sa popredným hráčom v oblasti chemického priemyslu v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka širokej škále aplikačných možností predstavuje polyéterický polyol, ktorý je surovinou pre výrobu poyluretánových pien, hlavnú orientáciu petrochemického vývoja Skupiny MOL. Používa sa napríklad v automobilovom, stavebnom, obalovom aj nábytkárskom priemysle. Skupina MOL chce byť strategickým partnerom výrobcov polyuretánu v regióne prostredníctvom svojho plne integrovaného hodnotového reťazca, najmodernejšieho technologického zariadenia a vynikajúcich štandardov v oblasti služieb.

2019-09-09 NBS schválila návrh spoločnosti MOL na výkup akcií Slovnaftu

 • spoločnosť MOL môže odkúpiť akcie od menšinových akcionárov Slovnaftu
 • odkupná cena za akciu bude 85 eur
 • uplatnením práva výkupu sa ešte bude zaoberať mimoriadne valné zhromaždenie Slovnaftu

Bratislava, 9. septembra 2019 – Národná banka Slovenska schválila návrh spoločnosti MOL na výkup akcií spoločnosti Slovnaft. Odkupná cena za akciu bola stanovená na 85 eur. Cena bola určená v súlade s právnymi predpismi a odsúhlasená spolu s podmienkami realizácie výkupu Národnou bankou Slovenska. Celkové protiplnenie za akcie už spoločnosť MOL zložila v banke.

Na základe súhlasu NBS získala spoločnosť MOL oprávnenie požiadať SLOVNAFT, a.s., o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia za účelom uplatnenia práva výkupu.

MOL chce odkúpením akcií od minoritných akcionárov zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru Slovnaftu, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie spoločnosti. Pred rozhodnutím uplatniť si právo výkupu akcií ponúkla spoločnosť v rámci dobrovoľnej ponuky minoritným akcionárom možnosť predať svoje akcie. Skupina MOL aktuálne vlastní 98,72 % akcií Slovnaftu.

2019-08-28 V novej sezóne Slovnaft handball extraligy sa predstaví ambiciózny nováčik

Najvyššia slovenská súťaž hádzanárov štartuje v sezóne 2019/2020 s deviatimi tímami. Hlavným favoritom nového ročníka je obhajca titulu Tatran Prešov, ktorému chcú skomplikovať cestu na prvú priečku nielen tímy Šale či Považskej Bystrice, ale aj ambiciózny nováčik Košice Crows s viacerými zvučnými menami v kádri. „Myslím si, že nadchádzajúci ročník bude kvalitnejší a dramatickejší ako predchádzajúci,“ uviedol na margo tímov riaditeľ súťaží Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Peter Brunovský. Prvé zápasy Slovnaft handball extraligy odohrajú na rozhraní augusta a septembra.

Súťažný model sa v tomto ročníku nezmenil. Najskôr sa bude hrať základná, potom nadstavbová časť, následne play-off a Ligový pohár. Extraliga vyvrcholí v posledný májový víkend. Tím na 9. priečke po dlhodobej časti bude hrať baráž s druhým tímom I. ligy o účasť v nasledujúcom ročníku. Víťaz I. ligy má postup do extraligy zaistený automaticky.

Najvyššia slovenská súťaž hádzanárov má tretí rok hlavného partnera v spoločnosti Slovnaft. "Máme záujem naďalej podporovať tento šport. Chceme, aby bola hádzaná populárna nielen na úrovni ligy, ale aj reprezentácie. Vynasnažíme sa robiť všetko pre to, aby do hľadísk hál prišlo čo najviac divákov a zároveň sme k tomuto športu pritiahli aj mladých," povedal na tlačovej konferenciizástupca Slovnaftu Martin Demčák.

Súčasťou hádzanárskej sezóny bude tradične aj Slovenský pohár. Vyvrcholí 14. - 15. marca 2020 turnajom Final 4 pre mužov i ženy.

2019-08-28 Slovnaft je po generálnych revíziách v plnej prevádzke, ďalšie práce v rafinérii sa očakávajú na jeseň

 • rafinéria Slovnaft po ukončení plánovaných generálnych revízií na 21 výrobných jednotkách nabehla do štandardnej prevádzky
 • modernizácia zariadení a ich údržba si vyžiadala investície 75 miliónov eur
 • na jeseň budú práce pokračovať na troch petrochemických výrobných jednotkách

Bratislava, 27. august 2019 – Rafinéria Slovnaft ukončila historicky najväčšie generálne revízie na 21 výrobných jednotkách. Po modernizácii a údržbe všetky zariadenia nabehli do štandardnej prevádzky. Na jeseň budú práce v rafinérii pokračovať odstávkou a následnou kontrolou technického stavu u ďalších troch petrochemických výrobných jednotiek.

Tohtoročné generálne revízie, ktoré boli ukončené v letných mesiacoch, boli historicky najväčšie v dejinách rafinérie. Na ich príprave a realizácii sa podieľali zamestnanci Skupiny SLOVNAFT a takmer 2000 externých pracovníkov, ktorí zabezpečovali predovšetkým údržbárske a kontrolné práce. Celkové investície v rámci generálnych revízií dosiahli 75 miliónov eur.

Počas generálnych revízií sa realizovalo viacero nových projektov. Očakáva sa, že prispejú k efektívnejšej, spoľahlivejšej a bezpečnej prevádzke rafinérie.

V rámci jesenných plánovaných odstávok je naplánovaných na realizáciu takmer 1000 väčších aj menších zákaziek. Väčšinou pôjde o kontrolné a čistiace práce, ako aj o činnosti vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek. Časť projektov bude taktiež zameraná na zníženie emisií dusíka vypúšťaných do atmosféry, ako aj na samotnú modernizáciu zariadení.

O vplyve prác na komfort obyvateľov bude spoločnosť Slovnaft opäť priebežne informovať na internetovej stránke www.slovnaft.sk/gr2019, v prípade otázok bude pripravená infolinka a e-mailová adresa gr2019@slovnaft.sk.

2019-08-22 Slovnaft dividendy nevyplatí, financie plánuje využiť na masívne investície

 • čistý zisk spoločnosti SLOVNAFT, a.s., za rok 2018 vo výške 106,22 milióna eur sa prevedie medzi nerozdelený zisk, spoločnosť chce financie využiť na masívne investície
 • za predsedu predstavenstva spoločnosti valné zhromaždenie opätovne zvolilo Oszkára Világiho

Bratislava, 22. augusta 2019 – Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., dnes rozhodlo, že zisk po zdanení za rok 2018 vo výške 106,22 milióna eur bude pridelený do nerozdeleného zisku minulých rokov. Akcionárom tento rok dividendy vyplatené nebudú.

Akcionári  prerokovali aj výročnú správu spoločnosti a schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018. Presunom vlaňajšieho zisku na účet nerozdeleného zisku chce spoločnosť zabezpečiť financie pre masívne investície v najbližšom období.

„Slovnaft má naplánované vysoké investície do výmeny mnohých výrobných aktív a najmä ich prípravy na postupnú úpravu produkčného portfólia v dôsledku očakávaného dlhodobého poklesu využívania motorových palív v doprave. Predpokladáme, že počas nasledovných piatich rokov každý rok preinvestujeme 200 až 300 miliónov eur,” povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo za predsedu predstavenstva spoločnosti Oszkára Világiho, ktorý bude v tejto funkcii pôsobiť tretie funkčné obdobie. Za nového člena dozornej rady spoločnosti bol zvolený Richard Austen, súčasný generálny riaditeľ MOL Česká republika.

Väčšinovým akcionárom Slovnaftu je medzinárodná ropná a plynárenská Skupina MOL s 98,72-percentým podielom, ostatní akcionári držia 1,28 percenta akcií.

2019-08-20 Slovnaft BAjk rozširuje ponuku programov a znižuje depozit

 • bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk prichádza s novým kreditným programom pre príležitostných cyklistov
 • pri dennom programe sa znižuje depozit z pôvodných 70 eur na 30 eur

BRATISLAVA, 19. augusta 2019 – Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk prináša ďalšie  novinky pre užívateľov. Služba rozširuje svoju ponuku o nový kreditný program vytvorený pre príležitostných cyklistov. Reaguje tak na dopyt verejnosti po programe, ktorý je možné využiť jednorazovo, bez blokovania depozitu za požičanie bicykla. Zmena tiež nastala pri dennom programe určenom najmä turistom a návštevníkom Bratislavy, kde sa znížila hodnota dočasne zablokovanej sumy.

Nový kreditný program funguje jednoducho. Užívateľ si ho zakúpi za 12 eur cez stránku slovnaftbajk.sk alebo mobilnú aplikáciu Slovnaft BAjk, ktorú si môže stiahnuť na Google Play alebo v App Store. Táto suma predstavuje kredit, ktorý je možné využívať bez akéhokoľvek časového obmedzenia. Každá jazda je spoplatnená a jej cena sa odpočítava z 12-eurového kreditu. Prvá hodina jazdy stojí 60 centov a každá ďalšia začatá hodina 1,2 eura. Užívateľ pritom nemusí myslieť na exspiráciu svojho programu.

Prevádzkovateľ rozšíril ponuku o nový program na základe požiadaviek verejnosti. Cyklisti totiž mali záujem aj o jednorazové jazdy bez blokovania depozitu. Promo program za 1 euro však ukázal, že nízka cena služby vedie k ničeniu bicyklov, prípadne k odcudzovaniu majetku. Preto bolo potrebné nastaviť cenu kreditu tak, aby odradila prípadných vandalov.

Okrem nového programu prichádza služba s ďalšou novinkou. Na základe podnetov užívateľov sa znižuje depozit za denný program určený turistom. Okrem samotnej ceny programu 6 eur bolo doteraz potrebné počítať aj so zablokovaním depozitu za požičanie bicykla v hodnote 70 eur. Aktuálna suma depozitu klesla na 30 eur.

Do systému Slovnaft BAjk sa doposiaľ registrovalo takmer 50 000 ľudí, ktorí spolu spravili viac ako 362 000 jázd.

2019-08-14 MOL má záujem si uplatniť právo výkupu k akciám spoločnosti Slovnaft

 • cieľom tohto rozhodnutia je zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru spoločnosti, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie spoločnosti
 • právo výkupu akcií si chce MOL uplatniť po ukončení dobrovoľnej ponuky na prevzatie akcií Slovnaftu
 • uplatnenie práva výkupu podlieha ešte súhlasu Národnej banky Slovenska

Bratislava, 14. augusta 2019 - Skupina MOL dnes uverejnila svoje rozhodnutie uplatniť si právo výkupu akcií spoločnosti Slovnaft. Cieľom spoločnosti MOL je zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru Slovnaftu, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie spoločnosti.

Pred rozhodnutím uplatniť si právo výkupu akcií ponúkla spoločnosť MOL v rámci dobrovoľnej ponuky minoritným akcionárom možnosť predať svoje akcie. Skupina MOL aktuálne vlastní 98,72 % akcií Slovnaftu, zatiaľ čo pred dobrovoľnou ponukou to bolo 98,56 %.

Uplatnenie práva výkupu podlieha ešte súhlasu Národnej banky Slovenska.

2019-08-02 Skupina MOL je na dobrej ceste k naplneniu alebo prekročeniu svojho celoročného cieľového odhadu

Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za prvý polrok 2019. Skupina MOL dosiahla v prvých šiestich mesiacoch ukazovateľ EBIDTA na úrovni 1,15 mld. USD, ktorá predstavuje presne polovicu cieľového odhadu na rok 2019.

Ukazovateľ EBITDA divízie Upstream bol v prvom polroku 2019 pri úrovni 553 mil. USD o 10 % nižší, keď vyššie objemy ovplyvnili nižšie ceny ropy a plynu. Segment aj naďalej zostal najväčším generátorom hotovosti v rámci Skupiny. Denná priemerná produkcia uhľovodíkov, ktorá predstavovala ekvivalent 111,8 barelov ropného ekvivalentu za deň (boepd), bola medziročne o 2 % vyššia.

Očistený ukazovateľ CCS EBITDA v rámci divízie Downstream bol v prvom polroku 2019 vo výške 403 mil. USD, čo medziročne predstavuje pokles o 18 %. Výsledky ovplyvnili nižšie rafinérske marže a vývoj makroekonomického prostredia.

Nárast EBITDA v divízii Služby zákazníkom zostal dvojciferný v miestnych menách, pričom bol stimulovaný pokračujúcou dynamickou expanziou nepalivových aj palivových marží, ale za prvých šesť mesiacov sa medziročne spomalil na 6 % v dolárovom vyjadrení na úroveň 207 mil. USD. Segment je stále podporovaný silným ekonomickým rastom v regióne strednej a východnej Európy vrátane pokračujúceho približne 3 % rastu trhov s palivami.

Segment Gas Midstream dosiahol v prvom polroku EBITDA na úrovni 89 mil. USD, čo predstavuje medziročný pokles o 24 %. Po nedávnej akvizícii slovensko-maďarského prepojovacieho plynovodu sa spoločnosť FGSZ (MOL Gas Midstream) stala jediným prevádzkovateľom prepravnej siete plynu v Maďarsku.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi komentoval výsledky: “Náš pružný, integrovaný obchodný model nám umožnil dosiahnuť v prvom polroku 2019 ukazovateľ EBITDA vo výške 1,15 mld. USD, ktorý len mierne zaostáva za vlaňajšou vynikajúcou úrovňou aj napriek nižším cenám ropy a oveľa slabším rafinérskym maržiam. Zostávame tak aj naďalej na ceste k naplneniu alebo prekročeniu celoročného cieľového odhadu Clean CCS EBITDA na úrovni 2,3 mld. USD. Naďalej sme generovali pozitívny voľný peňažný tok vypočítaný zjednodušenou metodikou pozitívny v čase, keď sme vynaložili takmer 300 mil. USD na strategické transformačné projekty, vrátane výstavby nového závodu na výrobu polyéterického polyolu, ktorá postupuje v súlade s plánmi a harmonogramom.”

2019-07-11 Slovnaft sprístupnil dáta o kvalite ovzdušia v okolí rafinérie

 • Slovnaft ako prvý priemyselný subjekt na Slovensku sprístupnil širokej verejnosti údaje zo svojich monitorovacích staníc kvality ovzdušia
 • Dáta sú od júla dostupné online na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis
 • Tento krok spoločnosti Slovnaft je výsledkom verejnej diskusie medzi rafinériou a okolitými mestskými časťami na tému kvality ovzdušia

Bratislava, 11. júl 2019 – Spoločnosť Slovnaft sa rozhodla verejne sprístupniť údaje o kvalite ovzdušia zo svojich meracích staníc. Týmto krokom vyhovela požiadavke komunít žijúcich v okolí rafinérie a poskytla im platformu na monitorovanie sledovaných látok v ovzduší v reálnom čase a z pohodlia domova. Široká verejnosť, ako aj obyvatelia okolitých mestských častí nájdu údaje na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Spoločnosť Slovnaft využíva na sledovanie kvality a čistoty ovzdušia vo svojom okolí tri monitorovacie stanice. Tie sa nachádzajú v mestských častiach Ružinov – Vlčie hrdlo a Podunajské Biskupice, a v obci Rovinka. Sledované údaje doteraz slúžili predovšetkým pre potreby rafinérie a SHMÚ na účely hodnotenia kvality ovzdušia a informovania verejnosti. Po verejnej diskusii s komunitami z okolitých mestských častí sa však Slovnaft ako prvá spoločnosť na Slovensku rozhodol v spolupráci s SHMÚ dáta zverejňovať online.

 „Spoločnosť Slovnaft rozumie potrebe obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie mať k dispozícii informácie o kvalite ovzdušia. Ako zodpovedný sused sme vyhoveli ich požiadavke a zverejnili údaje z našich monitorovacích staníc prostredníctvom webovej stránky SHMÚ,“ povedal Dušan Ronec, manažér útvaru Ochrana životného prostredia.

 „Zverejňovanie dát spoločnosti Slovnaft je prvým významným krokom vpred vo vzťahu k informovanosti občanov susedných samospráv týkajúceho sa kvality ovzdušia v reálnom čase.  Od začiatku júla tak máme dáta o kvalite ovzdušia dostupné prakticky kdekoľvek a kedykoľvek,“ povedala poslankyňa obce Rovinka Veronika Basta, ktorá je zároveň jednou z iniciátorov verejných diskusií na tému čistota a kvalita ovzdušia.

Spoločnosť Slovnaft už v súčasnosti o každej činnosti s možným dopadom na okolité mestské časti a obce proaktívne informuje vopred na svoje stránke,  prostredníctvom emailu, sociálnych sietí, či osobných stretnutí. Súčasťou zodpovedného prístupu je aj grantový program Dobrý sused, v rámci ktorého Slovnaft podporuje komunitné projekty obyvateľov a organizácii v okolí rafinérie.

Slovnaft plánuje svoje monitorovacie stanice v blízkej budúcnosti modernizovať a doplniť aktuálne sledované dáta o monitoring ďalších znečisťujúcich látok. Zároveň sa stal členom pracovnej skupiny pre ochranu ovzdušia mesta Bratislavy, kde spolu so zástupcami mesta a ďalších organizácií bude participovať na zavedení integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia v hlavnom meste. 

 

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×