Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2021-08-06 Výsledky Skupiny MOL za druhý štvrťrok sú historicky najsilnejšie, spoločnosť aktualizuje celoročné usmernenie

 • Čistá CCS EBITDA v druhom štvrťroku na úrovni 893 mil. USD je historicky najvyššia a o 153 % vyššia ako pred rokom
 • Čistá CCS EBITDA za prvý polrok dosiahla 1,559 mil. USD, čo je medziročný nárast o 60 %
 • EBIDTA Upstreamu za druhý štvrťrok sa v porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 strojnásobila a výsledky Downstreamu vzrástli viac ako štvornásobne
 • Služby zákazníkom dosiahli za druhý štvrťrok historicky najvyššiu EBITDA na úrovni 164 mil. USD
 • Všetky strategické projekty úspešne pokračujú, náklady na organický kapitál boli v druhom aj prvom štvrťroku vyššie ako v minulom roku, pričom v druhom štvrťroku dosiahli 356 miliónov USD v súvislosti s normálnou prevádzkou
 • Kladný voľný cash-flow Skupiny MOL, vypočítaný zjednodušenou metódou, za prvý polrok v porovnaní s predošlým rokom výrazne stúpol na 922 mil. USD, keďže všetky hlavné segmenty v prvom polroku generovali pozitívny príspevok a výrazne prekročili aj úroveň výkonnosti spred pandémie
 • Usmernenie pre celoročnú EBITDA bolo aktualizované na „okolo 3 mld. USD” z úrovne „okolo 2.3 mld. USD”

Budapešt, 6. august 2021 – Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za prvý a druhý štvrťrok 2021. Za prvých šesť mesiacov Skupina MOL vygenerovala EBITDA vo výške 1,559 mil. USD, kým v druhom štvrťroku zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (čistá CCS EBITDA) stúpol medziročne o 153 % na 893 mil. USD, čo je najviac v celej histórii Skupiny MOL. Výsledok ovplyvnilo silnejšie ropné makro prostredie, rekordne vysoké petrochemické marže, a tiež uvoľnenie obmedzení spojených s pandémiou Covid-19 a následný pozitívny vplyv na predaj. Silná EBITDA za druhý štvrťrok umožňuje Skupine MOL zvýšiť svoje celoročné usmernenie na rok 2021 na „približne 3 mld. USD“ z pôvodného „približne 2,3 mld. USD“.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: „S hrdosťou oznamujem, že máme za sebou najsilnejší štvrťrok v histórii Skupiny MOL. Náš odolný integrovaný podnikateľský model dokázal nielen úspešne zvládnuť výzvy, ktoré priniesla pandémia Covid-19, ale zachytil aj súčasný silný komoditný cyklus. V druhom štvrťroku sme dosiahli čistú CCS EBITDA na úrovni 893 miliónov USD, čo znamená, že aktualizujeme naše celoročné usmernenia na približne 3 miliardy USD z predchádzajúcich 2,3 miliardy USD. Pri výhľade do budúcnosti ma teší, že naše kľúčové projekty napredujú. Napĺňame tak naše strategické plány na ceste do roku 2030 a ďalej.“

Čistá CCS EBITDA Downstreamu za druhý štvrťrok vzrástla medziročne o 305 % na 447 mil. USD najmä vďaka veľmi silnej výkonnosti petrochémie, pričom rafinérske marže sa postupne zotavovali zo svojho minima, na ktoré sa prepadli v druhom štvrťroku 2020. V prvom štvrťroku 2021 generoval Downstream o 73 % lepší výsledok ako v rovnakom období minulého roka. Silný výsledok Downstreamu je daný predovšetkým vynikajúcou výkonnosťou petrochémie, ktorá dosiahla v apríli historické maximum integrovanej petrochemickej marže na úrovni 1035,8 EUR/t. Downstream v druhom štvrťroku vygeneroval voľný cash-flow na úrovni 307 mil. USD a stal sa najväčším prispievateľom v Skupine MOL. Z aktuálnych investícii dosiahol projekt Polyol na konci druhého štvrťroka 84 % dokončenosti.

EBITDA Upstreamu v druhom štvrťroku vyskočila na 336 mil. USD a bola presne trikrát vyššia ako pred rokom. Výsledok za prvý polrok dosiahol 645 mil. USD, čo predstavuje 117 % nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Sú za tým neustále rastúce ceny ropy a plynu. Objem ťažby ropy a plynu sa v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 mierne znížil o 5 % na 111,2 mboepd, a to v dôsledku údržby vo Veľkej Británii, prirodzeného poklesu ťažby v Spojenom kráľovstve, aj strednej a východnej Európe a nižšej produkcii ACG ovplyvnenej vyššími cenami ropy. Upstream je stále jedným z najväčších peňažných prispievateľov Skupiny MOL, pretože voľný cash-flow vypočítaný zjednodušenou metódou medziročne aj medzikvartálne vzrástol v druhom štvrťroku na 230 mil. USD.

Divízia Služby zákazníkom dosiahla v druhom štvrťroku 2021 historicky najvyššiu EBITDA, pričom sa medziročne zvýšila o 48 % na 164 mil. USD. Výsledkom vynikajúcej výkonnosti bol silný voľný cash-flow, ktorý v prvom polroku vygeneroval 230 mil. USD, čo je o 50 % viac ako pred rokom. Uvoľnenie obmedzení, spojených s pandémiou v hlavných krajinách Skupiny MOL v strednej a východnej Európe, pozitívne ovplyvnilo objemy predaja a nepalivovú maržu. Nepalivová marža sa v druhom štvrťroku zvýšila o 34 %, čo bolo dané silnou výkonnosťou v širokom spektre kategórií na maďarskom, rumunskom, českom a slovenskom trhu. Celkové objemy predaja sa v druhom štvrťroku medziročne zvýšili o 25 % v dôsledku zvýšenej mobility na cestách po uvoľnení opatrení. V druhom štvrťroku 2021 sa MOL spolu so svojou dcérskou spoločnosťou INA dohodli na kúpe OMV Slovinsko, vrátane 120 čerpacích staníc a veľkoobchodnej prevádzky. Počet prevádzok Fresh Corner v 2. štvrťroku vzrástol na 1,008 z počtu 984 v prvom štvrťroku 2021.

EBITDA segmentu Gas Midstream – Preprava zemného plynu v druhom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla o 48 % na 23 miliónov USD, nakoľko príjmy z tranzitu aj regulované príjmy klesli v dôsledku významne zníženej cezhraničnej kapacity a dopytu po preprave. Domáca preprava sa v druhom štvrťroku medziročne zvýšila o 32 %, pričom objem exportnej prepravy (na Ukrajinu, do Rumunska, Chorvátska a na Slovensko) sa výrazne znížil o takmer 87 %.

2021-07-26 Hasiči Slovnaftu a Bratislavy spoločne zasiahli pri simulovanom hromadnom nešťastí

Stavba lešenia sa chýli ku koncu, keď zrazu ľudí, čo tam pracujú, prekvapí toxický mrak kyslého plynu so sírovodíkom. Netesnosť na potrubí vo výške ôsmich metrov nebezpečne ohrozuje okolie a preteky s časom sa začínajú. Ľudia strácajú vedomie, padajú z výšky, ktorí môžu, utekajú.

Vonkajší operátor preveruje signál plynovej detekcie. Vidí bežiaceho pracovníka dodávateľskej firmy a dozvedá sa, že únik nebezpečných látok z potrubia spôsobil nebezpečnú situáciu. Vie, že treba konať.

Aktivizujú sa zložky havarijnej odozvy a na mieste udalosti sa začína profesionálny zásah hasičov. Táto nežiadúca udalosť je simuláciou hromadného nešťastia s vysokým počtom zranených a má preveriť reakciu všetkých zúčastnených zložiek. Nový prvok v riadení nežiadúcej udalosti – Incident Command System vo všetkých smeroch riadenia poskytuje priestor na vytvorenie viacerých úrovní velenia so zapojením zložiek Integrovaného záchranného systému. Hasičská jednotka Závodného hasičského útvaru je do niekoľkých minút na mieste, odnáša zranených ľudí v bezvedomí do bezpečia, inštaluje zariadenie na skrápanie toxického mraku, stanovujú sa oblasti – zóny nebezpečenstva. Veliteľ zásahu dáva pokyn na privolanie vonkajších posíl Integrovaného záchranného systému a do akcie sa zapájajú aj jednotky Hasičského záchranného útvaru Bratislavy. Hlásia sa ďalšie prevádzky ohrozené sírovodíkom...

Slovnaft ako SEVESO podnik má zo zákona povinnosť precvičovať havarijné scenáre vnútorného havarijného plánu a reakciu na nežiadúcu udalosť. V scenári s únikom toxického mraku sa zosúladili s kolegami z Hasičského záchranného útvaru Bratislavy a celú zložitú operáciu riadili skupiny havarijnej odozvy – operatívny štáb prevádzky a havarijná komisia Slovnaftu. „Záchranné zložky sú v prvom rade zodpovedné za záchranu životov a v druhom rade za zabránenie ďalším škodám na ľudskom zdraví, životnom prostredí a majetku. Hasiči, zdravotníci a polícia majú v rôznych fázach záchrannej operácie činnosti, ktoré sú spoločné a iné, ktoré sú odlišné a špecifické. Napriek tomu musia úzko spolupracovať a v každom časovom úseku mať prehľad o aktivitách spolupracujúcich zložiek,“ hovorí Peter Mock, špecialista Požiarnej a procesnej bezpečnosti Slovnaftu a autor scenára cvičenia.

Simulácia zásahu vo výrobnej zóne a koordinácia centier riadenia havarijnej odozvy sú dôležité nielen pre Slovnaft. Súčinnosť Závodného hasičského útvaru s dispečingom Výroby a Hasičským záchranným útvarom Bratislavy dáva obyvateľom hlavného mesta istotu, že tieto vysoko profesionálne útvary dokážu efektívne spoločne zasiahnuť vždy, keď to bude potrebné.

2021-07-22 Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft predal tento rok už 2 milióny hot dogov

 • Fresh Corner oslavuje Deň hot dogov 50 % zľavou na „párok v rožku“ cez aplikáciu Slovnaft GO

 • V prvom polroku sa na čerpacích staniciach Slovnaft predalo približne 2 milióny hot dogov

 • Hot dogy sú obľúbené v celej sieti Fresh Corner Skupiny MOL v strednej Európe

 • Skupina MOL nedávno otvorila svoj 1000. Fresh Corner

Bratislava, 21. júl 2021 – Pochúťka pôvodom z Nemecka je už niekoľko generácií hviezdou street foodu. Slovnaft zaradil hot dogy do ponuky konceptu Fresh Corner v roku 2015 a spolu s rozširovaním siete ich predaj vytrvalo rastie. Len v prvom polroku tohto roka si zákazníci na Slovensku pochutnali na 2 miliónoch hot dogov, čo znamená, že denne vo Fresh Corneroch v priemere pripravia takmer 11-tisíc kusov tohto rýchleho teplého občerstvenia. Deň hot dogov, ktorý sa oslavuje tretiu júlovú stredu, sa Slovnaft rozhodol osláviť špeciálnou 50-percentnou zľavou na „párok v rožku“. Zľavu si môžu zákazníci uplatniť cez aplikáciu Slovnaft GO od 22. do 25. júla 2021.

Keď pred 150 rokmi mäsiar Charles Feltman predával párok v bielom rožku na pláži Coney Island v Brooklyne, zrejme netušil, že táto jednoducho a rýchlo pripravená pochúťka bude o pol druha storočia hitom po celom svete. Na opačnom brehu Atlantického oceánu začali nemeckí prisťahovalci predávať najskôr párky s kyslou kapustou. Neskôr sa prišlo na to, že existuje praktickejší spôsob servírovania tohto tradičného nemeckého jedla. Jedným z prvých predajcov hot dogov, ako ich poznáme dnes, bol práve Charles Feltman. Onedlho sa párky v rožku podávané s kapustou stali neoddeliteľnou súčasťou bejzbalových zápasov. Prelomovou pre popularitu hot dogu bola svetová výstava v Chicagu v roku 1893, odkiaľ sa podľa gastro historika Brucea Kraiga začala jeho triumfálna cesta do celého sveta. Dnes si môžete vychutnať stovky rôznych variácií tohto street foodu.

Len vo Fresh Corneroch na čerpacích staniciach je na výber 24 možností. Štyri základné druhy klobás a párkov si zákazníci môžu skombinovať so šiestimi druhmi omáčok a dresingov. Párky alebo klobása určené pre chrumkavú pochúťku majú najmenej 80 percent mäsa a sú prepečené na 75 °C. Vo Fresh Corneri pripraví obsluha hot dog priamo pred očami zákazníkov. Samotná príprava trvá len pár minút, preto si ho obľúbili aj ľudia, ktorí majú naponáhlo a nechcú strácať čas. Táto pochúťka je horúcim adeptom na jedno z najobľúbenejších jedál nielen na Slovensku, ale v celej širokej sieti čerpacích staníc Skupiny MOL s konceptom Fresh Corner. Od Česka až po Jadranské more je vybudovaná už tisícka Fresh Cornerov, a tak sa svojho obľúbeného street foodu nemusia ľudia na cestách vzdať ani v zahraničí.

Skupina MOL začala na svojich čerpacích stanicach, vrátane siete Slovnaft, zavádzať koncept Fresh Corner pred šiestimi rokmi. V súčasnosti ponúka čerstvé sendviče, pečivo a hot dogy každá druhá čerpacia stanica Skupiny MOL. O úspechu tohto konceptu svedčí skutočnosť, že napriek pandémii Skupina MOL predala v minulom roku v regióne 10 miliónov hot dogov.

O koncepte FRESH CORNER

Fresh Corner je medzinárodnou značkou občerstvenia na čerpacích staniciach Skupiny MOL, ktorej členom je aj Slovnaft. Motoristi si môžu Fresh Corner ponuku vychutnať na 1000 čerpacích staniciach v regióne strednej Európy. Značka je na slovenskom trhu na čerpacích staniciach Slovnaft od júla 2015, keď boli otvorené prvé kaviarne v Záhorskej Bystrici, Lučenci a Vyšnom Kubíne. V nasledujúcich rokoch sa ich počet postupne zvyšoval a dnes už sú v takmer celej sieti čerpacích staníc Slovnaft. Do konca tohto roka bude koncept Fresh Corner súčasťou 237 čerpacích staníc Slovnaft z celkového počtu 253. Do ich vybudovania investoval Slovnaft zatiaľ približne 60 miliónov eur.

Pozrite si video, ako sa pripravuje chutný hot dog vo Fresh Corneri.

2021-07-16 MOL otvoril 1000. Fresh Corner

 • V regióne strednej Európy bol otvorený 1000. Fresh Corner
 • Na Slovensku je v súčasnosti 233 Fresh Cornerov
 • Úspech konceptu potvrdzuje skutočnosť, že Skupina MOL v roku 2020 predala v regióne 46 miliónov šálok kávy, z toho viac ako 8 miliónov šálok na Slovensku, a to aj napriek pandémii

Budapešť, 16. júla 2021 – Skupina MOL nedávno odovzdala do užívania 1000. Fresh Corner v regióne strednej Európy. Konkrétne ide o čerpaciu stanicu pri maďarskej obci Leányfalu, ktorá ponúka špecifické služby. Svoje čerpacie stanice začala Skupina transformovať do konceptu Fresh Corner zhruba pred šiestimi rokmi a dnes takmer každá druhá čerpacia stanica ponúka zákazníkom čerstvé jedlo a kvalitnú kávu.

O úspechu konceptu svedčí najmä skutočnosť, že napriek pandémii Skupina MOL predala v minulom roku v sieti kaviarní Fresh Corner 46 miliónov šálok kávy. Z toho viac ako 8 miliónov šálok na Slovensku. Tieto čísla vysoko prevyšujú všetky predaje kaviarenských spoločností. Najobľúbenejšou voľbou je espresso, ale preferencie zákazníkov sa v jednotlivých krajinách líšia. Kým väčšia káva, tzv. americano, si získala obľubu najmä na Slovensku a v Českej republike, v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine vedie espresso macchiato. Z gastro ponuky Fresh Corneru je jednoznačne najobľúbenejším hot dog. Vlani sa ich v celom regióne predalo 10 miliónov kusov. Za prvých šesť mesiacov tohto roka to bolo len na Slovensku takmer dva milióny, to znamená, že denne si u nás zákazníci kúpia takmer 11-tisíc hot dogov. V rámci gastro ponuky Fresh Corner nájdete tiež čerstvé bagety či dopekané pečivo. Zo sladkej ponuky sú najobľúbenejšie croissanty. Aj tu však existujú regionálne rozdiely. V Maďarsku sú najpredávanejšími dolky a čokoládové rolky, v Českej republike šišky a závitky plnené pudingom, na juhu burek a na Slovensku pletenky s pekanovými orechmi a javorovým sirupom.

Koncept Fresh Corner však reaguje aj na ďalšie potreby zákazníkov. Spotrebiteľský prieskum Skupiny MOL ukázal, že väčšina motoristov chce v súčasnosti viac než len rýchlo natankovať. Na cestách očakávajú gastronomický zážitok, možnosti na oddych a pestrosť ponuky tovaru a služieb. Fresh Corner sa zameriava na to, aby ľuďom na cestách okrem lahodnej kávy a občerstvenia ponúkol aj kvalitne strávený čas so všetkým potrebným vybavením. Preto čoraz viac čerpacích staníc ponúka aj terasu na sedenie, detský kútik, priestor na prebaľovanie či ihrisko alebo zónu na vyvenčenie psov.

„Pri rozširovaní siete Fresh Corner je východiskom naša dlhodobá stratégia do roku 2030. Jej cieľom je uspokojiť čo najširšie spektrum potrieb zákazníkov poskytovaním najvyššej možnej kvality. V uplynulých rokoch sme sa veľa naučili a vďaka našej práci sa nám podarilo nastaviť v oblasti starostlivosti o zákazníkov vysoký štandard, ktorý oceňujú zákazníci od Českej republiky až po Čiernu Horu. Po pandémii budeme čeliť výzvam budúcnosti s novým odhodlaním a v súlade s našou aktualizovanou stratégiou budeme pokračovať v transformácii našich čerpacích staníc, aby sme maloobchodné služby MOL priblížili ešte širšej verejnosti,“ vysvetľuje Péter Ratatics, viceprezident Skupiny MOL pre služby zákazníkom.

Tisíci Fresh Corner pri obci Leányfalu potvrdzuje, že popri štandardizácii služieb na svojich čerpacích staniciach kladie Skupina MOL dôraz aj prispôsobovanie sa miestnym špecifikám. Keďže obec Leányfalu leží neďaleko križovatky európskych cyklistických ciest Eurovelo 6 a je obľúbeným cieľom cyklistov, súčasťou čerpacej stanice je aj servis pre bicykle s pumpou a náradím a nabíjačkou pre elektro bicykle.

Na Slovensku aktuálne zákazníkom ponúka svoje produkty a služby 233 Fresh Cornerov. Spoločnosť Slovnaft pracuje na ďalšom skvalitňovaní a modernizovaní nielen pôvodných čerpacích staníc do konceptu Fresh Corner, ale aj tých už zrekonštruovaných. Cieľom je lepšie sa prispôsobiť potrebám zákazníkov a naplniť ich očakávania.

MOL otvoril 1000. Fresh Corner

Foto: Čerpacia stanica pri maďarskej obci Leányfalu, 1000. Fresh Corner Skupiny MOL.

2021-07-07 MOL s podporou maďarského ministerstva zahraničných vecí a obchodu postaví v Tatárskej republike závod na výrobu gumoasfaltu

Nižnekamsk 7. júla 2021 – Spoločnosti MOL a Tatneft, jedna z najväčších ropných a plynárenských spoločností v Rusku, slávnostne spustili spoločný projekt výstavby závodu na výrobu gumoasfaltu v Tatárskej republike. Dohodli sa tiež na založení spoločného podniku, ktorý bude mať okrem výroby a predaja gumoasfaltu povolenie predávať technologickú licenciu MOL v Spoločenstve nezávislých štátov. Investícia je čiastočne financovaná z tendrových zdrojov Maďarskej agentúry pre rozvoj exportu (HEPA).

Gumoasfalt je produkt vyvinutý spoločnosťou MOL v spolupráci s Panónskou univerzitou, ktorý obsahuje recyklovanú gumovú drvinu, čo vylepšuje jeho úžitkové vlastnosti oproti klasickému asfaltu. Využíva sa pri budovaní ciest.

Výstavbu spoločného závodu MOL a Tatneft na výrobu gumoasfaltu slávnostne otvorili minister zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péter Szijjártó, prezident Tatárskej republiky a predseda predstavenstva Tatneft Rustam Minnichanov a generálny riaditeľ spoločnosti Tatneft a člen jej predstavenstva Nail Maganov. Investíciu bude realizovať rafinéria TANECO patriaca spoločnosti Tatneft, ktorá pôsobí v Tatárskej republike v meste Nižnekamsk, asi 1000 kilometrov od Moskvy. Závod s výrobnou kapacitou približne 20 000 ton ročne bude spoločným závodom MOL a Tatneft. Ide o prvý krok v spolupráci týchto dvoch spoločností. MOL a TANECO, dcérska spoločnosť Tatneft prevádzkujúca rafinériu, sa tiež dohodli na založení spoločného podniku (RMB-RUSS LLC), v ktorom bude mať MOL majoritný 51 % podiel. Spoločný podnik vybuduje závod využívajúci technológiu gumoasfaltu MOL, pričom gumoasfalt bude nielen vyrábať a predávať, ale bude aj predajcom licencie na technológiu MOL v Spoločenstve nezávislých štátov. V závode v Tatársku, ako aj v ďalších budúcich investíciách v regióne, sa bude využívať osvedčená technológia gumoasfaltu, ktorá podstúpila rozsiahle testovanie v rafinérii spoločnosti MOL v maďarskom Zalaegerszegu. MOL poskytne vo forme licencie svoje skúsenosti a odborné znalosti, potrebné na prevádzkovanie závodu. Surový bitúmen a gumovú drvinu bude zabezpečovať TANECO a MOL dodá špeciálny modifikátor vyrábaný spoločnosťou MOL LUB.

Investícia budú financovať partneri pomerne k ich podielu v spoločnosti. Projekt je tiež financovaný Maďarskou agentúrou pre rozvoj exportu (HEPA) riadenou Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu, ktorá zabezpečí pokrytie asi 50 % investičných nákladov.

Spolupráca je v súlade s aktualizovanou Stratégiou Skupiny MOL 2030+ Shape Tomorrow, ktorá zahŕňa aj naštartovanie obehového hospodárstva. Technológia gumoasfaltu, vyvinutá v spolupráci s Panónskou univerzitou, je ukážkovým príkladom predĺženia životnosti použitých produktov. Okrem zdieľania technológie bude Skupina MOL podporovať novú výrobnú jednotku aj zdieľaním skúseností z prevádzky závodu na výrobu gumoasfaltu v maďarskom Zalaegerszegu, ktorý funguje od roku 2012.

„Vždy ma napĺňa hrdosťou, keď vidím, že znalosti a úspechy Karpatskej kotliny zdieľajú aj ďalšie národy. Technológia gumoasfaltu, vyvinutá výskumníkmi spoločnosti MOL a univerzitou v Panónii, pomôže obyvateľom Spoločenstva nezávislých štátov podporiť obehové hospodárstvo recykláciou použitých pneumatík, doteraz považovaných za odpad. Veríme, že v tomto regióne existujú veľké podnikateľské príležitosti, ale naša spolupráca popri zisku slúži aj cieľom udržateľnosti. Aj keď sme od seba vzdialení tisíce kilometrov, na ekologické problémy musíme odpovedať rovnako,“ hodnotí spoluprácu Oszkár Világi, CIO (Chief Innovation Officer) a člen predstavenstva Skupiny MOL.

Závod na výrobu gumoasfaltu v Nižnekamsku je pilotnou spoluprácou Downstreamu (spracovanie uhľovodíkov a predaj) Skupiny MOL v Spoločenstve nezávislých štátov. Maďarská spoločnosť je v regióne prítomná už niekoľko desaťročí, doteraz sa však sústredila hlavne na prieskum a ťažbu uhľovodíkov.

Stručne o gumoasfalte

MOL začal v spolupráci s Panónskou univerzitou vyvíjať ekologickú a vysoko kvalitnú technológiu gumoasfaltu na začiatku 21. storočia. Výsledkom tejto technológie je produkt s obsahom 15 % recyklovanej gumovej drviny, ktorý má vyššiu kvalitu, väčšiu odolnosť a je menej náročný na údržbu.

Prvý závod na výrobu gumoasfaltu s kapacitou 5000 ton ročne bol uvedený do prevádzky v maďarskom Zalaegerszegu v roku 2012. Minulý bol rok v Zalaegerszegu otvorený nový závod s kapacitou 20 000 ton ročne.

Gumoasfalt bol napríklad použitý na výstavbu nábrežnej cesty popri Dunaji v 13. okrese Budapešti.

Hlavné výhody gumoasfaltu:

 • Predĺžená životnosť v porovnaní s bežnými asfaltovými cestami.
 • Vynikajúce únavové vlastnosti, vďaka ktorým vzniká na cestách menej prasklín.
 • Výsledkom je vyššia nosnosť a znížená tendencia k tvorbe nerovností a vyjazdených koľají.
 • Vynikajúca priľnavosť k minerálnemu podkladu znižuje riziko výtlkov.
 • Dlhšia životnosť a lepšia odolnosť vedú k nižším nákladom na údržbu.
 • Znižuje hluk z dopravy.
 • Zvýšená bezpečnosť premávky vďaka lepšiemu odtoku vody.

2021-06-22 Slovnaft spustil pre zákazníkov novú aplikáciu Slovnaft GO

 • Slovnaft uviedol novú aplikáciu Slovnaft GO

 • Aplikácia ponúka všetky dôležité informácie o maloobchodných službách či aktuálnych ponukách

 • Spoločnosť tak napĺňa svoju stratégiu a pokračuje v digitalizácii služieb

Bratislava, 22. jún 2021 – Spoločnosť Slovnaft pokračuje aj v oblasti maloobchodu v digitalizácii svojich služieb. Po aplikácii Sused Slovnaft, v ktorej prináša záujemcom informácie o činnostiach v rafinérii, spoločnosť uviedla do života aplikáciu Slovnaft GO. Zákazníci čerpacích staníc Slovnaft tak majú všetky dôležité informácie o službách, aktuálnych ponukách či súťažiach priamo v mobilnom telefóne.

Slovnaft GO prináša užívateľom praktické a užitočné funkcie. Členovia vernostného programu BONUS klub budú mať s touto aplikáciou v mobile svoju BONUS kartu vždy na dosah, navyše v nej nájdu zľavové kupóny na produkty z ponuky na čerpacích staniciach Slovnaft.

Presun vernostného systému z plastovej karty do mobilného telefónu, vďaka čomu má zákazník svoju kartu a svoje BONUS body vždy po ruke, výrazne zvyšuje komfort nakupovania. Aplikáciu Slovnaft GO chceme ďalej rozvíjať, a v blízkej budúcnosti rozšíriť aj o nové funkcionality, vrátane personalizovaných ponúk pre zákazníkov,“ hovorí Tímea Reicher, riaditeľka Maloobchodu spoločnosti Slovnaft.

S aplikáciou majú zákazníci svoj BONUS klub doslova „pod palcom“. Okrem BONUS karty v nej môžu sledovať aktuálny počet nazbieraných bodov aj to, koľko bodov im ešte chýba na vyhliadnutú ponuku. Nájdu v nej exkluzívne ponuky, kupóny a súťaže dostupné len pre užívateľov aplikácie a cez funkciu „vyhľadávač čerpacích staníc“ si rýchlo a jednoducho pozrú polohu a vybavenie ľubovoľnej čerpacej stanice na Slovensku. Cez aplikáciu môžu záujemcovia ľahko vstúpiť do vernostného programu Slovnaftu BONUS klub, a dostať sa tak k všetkým výhodám verných zákazníkov.

Aplikácia Slovnaft GO je dostupná v App Store pre telefóny s operačným systémom iOS a v Google Play pre telefóny s operačným systémom Android. Aktuálne pri stiahnutí aplikácie získajú užívatelia navyše zaujímavý štartovací balíček – extra 200 BONUS bodov a službu VOYO na jeden mesiac zadarmo, ak si aplikáciu stiahnu do konca júla.

Viac o aplikácii sa môžete dozvedieť aj v podcaste s Luciou Dlouhou z marketingu Maloobchodu.

Za necelé tri týždne od spustenia si aplikáciu stiahlo takmer 11-tisíc užívateľov. Za toto obdobie sa Slovnaft GO stala deviatou najsťahovanejšou aplikáciou na Slovensku. Naším cieľom je, aby naši zákazníci postupne prešli od „plastovej“ karty k „digitálnej“, ktorá im ponúkne výhody navyše.

Rozvoj digitálnych platforiem je súčasťou aktualizovanej stratégie Skupiny MOL 2030+ Shape Tomorrow. V oblasti Služieb zákazníkom má Slovnaft ambíciu stať sa najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede. Spoločnosť v apríli spustila aplikáciu Sused Slovnaft, v ktorej záujemcovia nájdu informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii a ich vplyve na prostredie v jej okolí. Slovnaft tak svoju pravidelnú komunikáciu s odbornou aj laickou verejnosťou posunul priamo do mobilných telefónov obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie. Aktuálne tiež pripravuje novú digitálnu platformu pre veľkoobchodných zákazníkov, ktorá zjednoduší a zrýchli objednávanie tovaru.

2021-06-08 Skupina MOL kupuje sieť 120 servisných staníc spoločnosti OMV v Slovinsku

 • Skupina MOL získa ďalších 92,25 % v OMV Slovenija d.o.o. Tento podiel zahŕňa 120 servisných staníc a maloobchodných predajní v Slovinsku

 • Sieť servisných staníc Skupiny MOL v Slovinsku sa tak rozšíri zo súčasných 53 na 173 predajných miest

 • Treťou akvizíciou v oblasti maloobchodu za ostatné tri mesiace pokračuje Skupina MOL v napĺňaní svojej Stratégie 2030+ Shape Tomorrow v oblasti služieb zákazníkom

Bratislava, 8. júna 2021 Skupina MOL uzavrela dohodu so spoločnosťou OMV o získaní 92,25-percentného podielu v spoločnosti OMV Slovenija d.o.o., v ktorej dcérska spoločnosť Skupiny, INA d.d., aktuálne vlastní menšinový podiel 7,75 %. Dohodnutá kúpna cena predstavuje 301 miliónov eur. Skupina MOL tak bude vlastniť 100-percentný podiel v OMV Slovinsko.

Transakcia zahŕňa 120 servisných staníc, ktoré sú rozmiestnené v celom Slovinsku. Skupina MOL a INA zároveň prevezmú 100 % veľkoobchodných aktivít nadobudnutej spoločnosti. Fúzia ešte podlieha schváleniu.

OMV Slovenija d.o.o. prevádzkuje druhú najväčšiu maloobchodnú sieť v krajine pod tromi značkami: OMV (108), EuroTruck (4) a Avanti/DISKONT (8). Skupina MOL je s aktuálnymi 48 servisnými stanicami značky MOL a piatimi stanicami značky INA v súčasnosti treťou najväčšou spoločnosťou na maloobchodnom trhu v Slovinsku.

Dohoda o nadobudnutí aktivít spoločnosti OMV je v súlade s aktualizovanou Stratégiou Shape Tomorrow 2030+ Skupiny MOL, ktorá kladie mimoriadny dôraz na rozvoj služieb zákazníkom.

Tento krok je v súlade s našimi strategickými cieľmi ďalej rozširovať našu sieť čerpacích staníc v existujúcich aj potenciálnych nových trhoch strednej a východnej Európy. Do roku 2025 chce Skupina MOL získať minimálne 2200 servisných staníc. Verím, že služby zákazníkom majú veľký potenciál v rámci energetickej transformácie. Naše servisné stanice už nie sú len čerpacími stanicami. Rozvojom a digitalizáciou, formovaním budúcich spotrebiteľských trendov a mobility poskytuje MOL pohodlie a pomoc ľuďom na cestách, bez ohľadu na to, čo poháňa ich dopravný prostriedok. Navyše, náš integrovaný biznis model a neustály rast nám poskytujú finančné zdroje pre rozvoj udržateľných riešení a podporu obehového hospodárstva v regióne. Slovinsko pre nás nie je novým trhom. Za posledných 25 rokov sme mali príležitosť uviesť palivá a služby najvyššej kvality a MOL Slovinsko je príbehom úspechu. Týmto krokom sa spolu so spoločnosťou INA staneme dôležitým hráčom v Slovinsku,” povedal Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL.

Prevzatie OMV Slovinsko je treťou akvizíciou, ktorú spoločnosť oznámila od februára 2021, kedy Skupina MOL aktualizovala svoju dlhodobú stratégiu. Na ceste za jej naplnením spoločnosť nedávno oznámila akvizíciu 100-percentného podielu v spoločnosti Normbenz Slovakia, s.r.o., prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Slovnaft. Táto dohoda zahŕňa aj 16 servisných staníc na Slovensku prevádzkovaných pod značkou Lukoil. MOL tiež uzavrel dohodu s Marché International AG na nákup spoločnosti, ktorá prevádzkuje deväť reštaurácií v Maďarsku pod značkou Marché.

MOL vstúpil na slovinský trh v roku 1996 s cieľom založiť maloobchodnú sieť a veľkoobchodnú prevádzku. Do roku 2011 spoločnosť prevádzkovala 31 servisných staníc vrátane siete TUŠ. V roku 2016 začlenil MOL do svojho portfólia 11 staníc Agip, Súčasne s greenfieldovými investíciami a integráciou piatich staníc spoločností INA, MOL Slovinsko aktuálne prevádzkuje 53 servisných staníc. Od roku 2016 bolo všetkých 48 servisných staníc značky MOL rekonštruovaných a bol na nich zavedený koncept Fresh Corner, s ponukou čerstvo pripravených jedál a kvalitnej kávy pre ľudí na cestách.  

Skupina MOL v súčasnosti vlastní 1941 servisných staníc v deviatich krajinách pod niekoľkými značkami. V Maďarsku je to 466, v Chorvátsku 434, v Českej republike 304, na Slovensku 254, v Rumunsku 243, v Bosne a Hercegovine 106, v Srbsku 70, v Slovinsku 53 a 11 v Čiernej Hore. Skupina MOL má vedúcu pozíciu na trhoch v Maďarsku, Chorvátsku, Slovensku a v Bosne a Hercegovine, je druhým najväčším hráčom na trhu v Českej republike a tretím najväčším v Slovinsku, Rumunsku a Čiernej Hore.

O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti, Maďarsko. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva medzinárodný dynamický tím 25 000 zamestnancov a má za sebou viac ako 100-ročnú tradíciu v priemyselnom odvetví. Prieskumné a ťažobné aktivity Skupiny MOL vychádzajú z viac ako 75-ročných skúseností v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti má ťažobné aktivity v 9 krajinách a robí prieskum v 14 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a východnej Európy.

O Skupine INA

Skupina INA zohráva vedúcu úlohu v chorvátskom ropnom priemysle a významnú regionálnu úlohu v prieskume a ťažbe uhľovodíkov, spracovaní ropy a distribúcii ropy a ropných produktov. Skupina INA sa skladá z niekoľkých spoločností, ktoré vlastní úplne alebo čiastočne. Sídlom centrály je Záhreb v Chorvátsku. INA má prieskumné a ťažobné aktivity v Chorvátsku, Angole a Egypte. Ropu spracováva v rafinériách Rijeka a Sisak. Maloobchodná sieť INA zahŕňa viac ako 500 čerpacích staníc v Chorvátsku a susedných krajinách. Skupina INA je členom Skupiny MOL.

2021-06-03 Prevencia COVID-19 v Skupine MOL v číslach: 16,4 milióna eur na opatrenia, 4,1 milióna eur na podporu

Budapešť, 3. júna 2021 – Počas pandémie v strednej a východnej Európe zaviedla Skupina MOL rozsiahle preventívne opatrenia a investovala do ochrany zamestnancov a zákazníkov pred ochorením Covid-19 vyše 16,4 milióna eur. K dnešnému dňu poskytla na ochranu pred koronavírusom viac ako 8 miliónov masiek, 14 miliónov párov rukavíc, 170-tisíc litrov dezinfekčného prostriedku a takmer 300-tisíc testov na koronavírus. K tomu ponúkla zamestnancom očkovanie v rámci kritickej infraštruktúry. Popri svojich záväzkoch a aktivitách v oblasti spoločenskej zodpovednosti venovala Skupina MOL v súvislosti s pandémiou viac ako 4,1 milióna eur na podporu zdravotnej starostlivosti.

Skupina MOL podnikla okamžité kroky na ochranu zamestnancov a zákazníkov, a zároveň zaistila bezpečnosť dodávok svojich produktov v mnohých krajinách regiónu. Máme však aj ďalšiu zodpovednosť. Veľká spoločnosť ako Skupina MOL je tiež zodpovedná za sociálno-ekonomickú prosperitu lokálnych komunít aj spoločností ako celku, pričom niekedy zastáva úlohy, ktoré za normálnych okolností zastrešujú verejné orgány. V čase krízy musíme rýchlo konať, využiť svoje zdroje a podať pomocnú ruku. Som hrdý na naše členské spoločnosti, dcérske spoločnosti a kolegov, ktorí pri zvládaní krízy pomohli svojimi schopnosťami, kapacitami a infraštruktúrou. Skupina MOL je dnes, viac ako kedykoľvek predtým, odhodlaná podporovať zdravotníctvo, deti a mládež, kultúru a veľa ďalších oblastí, ktoré sa v súčasných zložitých časoch nezaobídu bez pomoci,“ uviedol József Molnár, generálny riaditeľ Skupiny MOL.

Spoločnosť MOL Maďarsko pomohla pri prevencii krízy v maďarskom zdravotníctve darom vo výške približne 1,2 milióna eur, ktorý bol využitý vo viacerých oblastiach. V uplynulom roku dostali maďarské nemocnice 33 ventilačných podporných zariadení a prístrojov na umelú ventiláciu. Rôznym inštitúciám spoločnosť darovala takmer 80-tisíc litrov dezinfekčných prostriedkov na ruky a povrchy. Ako poďakovanie za mimoriadne úsilie dostali zdravotnícki pracovníci na čerpacích staniciach MOL bezplatne 118-tisíc šálok kávy a spoločnosť MOL Maďarsko im ponúkla službu zdieľania automobilov MOL LIMO na bezpečnú prepravu do práce. V Maďarsku zorganizovala spoločnosť MOL spolu so svojimi partnermi v oblasti zdravotnej služby očkovanie zamestnancov. Očkovať sa mohli nielen zamestnanci, ktorí v rafinérii Duna prevádzkujú kritickú infraštruktúru, ale aj všetci zamestnanci bez ohľadu na pracovnú pozíciu. Pre všetkých zamestnancov spoločnosť zabezpečila tiež pravidelné testovanie pomocou PCR a antigénových testov. Zamestnanci, ktorí ochorenie prekonali, majú k dispozícii aj post-covidový skríning.

INA, chorvátsky člen Skupiny MOL, darovala chorvátskym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, rôznym inštitúciám a mimovládnym organizáciám vyše 409-tisíc eur. Doterajšie náklady spoločnosti, týkajúce sa prevencie ochorenia Covid-19, presiahli 2,9 milióna eur. Súčasťou preventívnych opatrení bol nákup troch miliónov ochranných masiek a 1,5 milióna párov rukavíc.

Slovnaft venoval slovenským nemocniciam 19 pľúcnych ventilátorov v hodnote viac ako 440-tisíc eur a zamestnanci čerpacích staníc rozdali zdravotníkom viac ako 61-tisíc šálok kávy Fresh Corner. Spoločnosť začala vyrábať vlastnú dezinfekciu Slovnaft Hygi Fluid a venovala 33-tisíc litrov v hodnote asi 196-tisíc eur sociálnym inštitúciám. Slovnaft investoval do ochrany zamestnancov a zákazníkov viac ako 5 miliónov eur. Náklady pokrývali ochranné prostriedky, ako generátory ozónu, plazmové čističe vzduchu, dezinfekčné prostriedky, testy, ochranné masky, a tiež očkovanie proti chrípke a pneumokokom. Spoločnosť pravidelne testovala svojich zamestnancov, rodinných príslušníkov aj dodávateľov prostredníctvom PCR a antigénových testov a podieľala sa aj na podpore očkovania svojich zamestnancov, takže aktuálna miera zaočkovanosti 45 % je najvyššia v Skupine MOL.

V Českej republike darovala spoločnosť MOL Česká republika nemocniciam tri pľúcne ventilátory a zdravotníckemu personálu poskytla na čerpacích staniciach bezplatne 65-tisíc šálok kávy v celkovej hodnote takmer 280-tisíc eur.

Spoločnosť MOL Srbsko venovala motorové palivá a financie na nákup zdravotníckeho vybavenia približne 18-tisíc eur. Na ochranu zamestnancov na prevádzkach, čerpacích staniciach a v skladoch motorových palív spoločnosť kúpila 86 600 masiek a 23 760 rukavíc.

Spoločnosť MOL Romania na podporu boja proti koronavírusu poskytla financie v celkovej výške takmer 1,1 milióna eur. Šli najmä do vybavenia rumunských nemocníc.

Spoločnosť MOL Pakistan venovala vyše 16-tisíc eur na zriadenie karanténneho strediska v Islamabade a darovala lokálnym komunitám na miestach, kde pôsobí, ochranné prostriedky v hodnote 5300 eur. Spoločnosť vykonala viac ako 8200 testov na koronavírus a do preventívnych opatrení v priestoroch MOL Pakistan a v teréne investovala takmer 200-tisíc eur.

Skupina MOL začala v rámci efektívnej prevencie ochorenia Covid-19 vyrábať v čase celosvetového nedostatku vlastné dezinfekčné prostriedky v Maďarsku, Chorvátsku a na Slovensku. V Maďarsku spoločnosť MOL za jediný týždeň transformovala prevádzku na výrobu kvapalín do ostrekovačov na výrobu dezinfekčných prostriedkov na ruky a povrchy na báze etanolu. Za rok sa tam vyrobilo 4,5 milióna litrov dezinfekčných prostriedkov pre inštitúcie, ktoré v boji proti koronavírusu zohrávajú kľúčovú úlohu – nemocnice, školy, domovy dôchodcov, verejné služby a podobne. Tieto dezinfekčné prostriedky sú už zákazníkom dostupné aj v sieti čerpacích staníc MOL.

Skupina MOL vyzvala v interných komunikačných kampaniach všetkých zamestnancov, aby sa dali zaočkovať proti Covid-19. Skupina tiež spustila online službu na podporu duševného zdravia Mental Hygi pre zamestnancov, ktorí hľadajú podporu.

Napriek extrémne náročnému obdobiu od marca 2020 sa Skupine MOL podarilo zabezpečiť plynulé dodávky energie a energetickú bezpečnosť regiónu. Prevádzka bola a je bez prerušenia a po ukončení obmedzení pohybu a s rastúcim počtom zaočkovaných ľudí sa vracia do normálu. K dobrým výsledkom prispeli efektívne preventívne kroky pred ochorením Covid-19, disciplinované riadenie OPEX a CAPEX, predchádzajúce strategické iniciatívy a integrovaný odolný podnikateľský model. Skupina MOL podala silný výkon a v roku 2020 prevýšila EBITDA spoločnosti 1,6 miliardy eur. Aj keď boli príjmy v porovnaní s rokom 2019 nižšie, rýchla a včasná reakcia na krízu umožnila spoločnosti vygenerovať ešte silnejší cash flow než bol plán pred pandémiou koronavírusu. Dobré výsledky pokračujú aj v tomto roku, keď Skupina MOL dosiahla EBITDA vyše 540 miliónov eur.

2021-05-25 Grant z programu Talenty Novej Európy dostalo 63 detí a mladých ľudí

Celkovo 63 mladých talentov z celého Slovenska si rozdelilo finančný grant vo výške 66 tisíc eur. Podporu získali v 14. ročníku grantového programu spoločnosti Slovnaft a Stredoeurópskej nadácie, zameraného na rozvoj talentovaných detí a mládeže v oblasti vedy, umenia a športu.

Výnimočne nadané deti a mladí ľudia mali aj v tomto roku príležitosť uchádzať sa o podporu svojho talentu v programe Talenty Novej Európy. 176 prijatých prihlášok posudzovali odborníci v rámci každej kategórie: matematik SAV Anatolij Dvurečenskij, chemik zo SAV Tomáš Bertók, výtvarníčka Ilona Németh, pedagóg Konzervatória v Bratislave Peter Čerman, violončelista Jozef Lupták, dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Irina Čierniková a riaditeľka Činohry SND Miriam Kičinová, pedagóg  Fakulty telesnej výchovy a športu UK Ľubor Tománek, viceprezident Slovenského zväzu hádzanej Ernö Kelecsényi, a tiež šéfredaktor a majiteľ portálu www.takurcitee.sk Denis Bohumil Schvarcz.

V tomto ročníku mala porota zvlášť ťažkú úlohu. Protipandemické obmedzenia ovplyvnili organizáciu domácich a zahraničných súťaží a pretekov, čo bolo treba zohľadniť aj pri hodnotení. Uchádzači mohli svoje nadanie preukázať výsledkami z predošlých rokov a ambíciami do budúcna. Spolu s dosiahnutými úspechmi tak brala porota do úvahy aj to, či majú talentované deti a mladí ľudia jasnú predstavu o svojich cieľoch a na aký účel žiadajú grant.

Medzi mladými umelcami, ktorí získali grant, je aj Adéla Babinská, študentka na London College of Fashion. Čaká ju vytvorenie magisterskej kolekcie odevov, s ktorou má ambíciu prezentovať sa na prestížnom Londýnskom týždni módy. Jej snom je stať sa módnou dizajnérkou a uplatniť svoj talent naspäť na Slovensku.

Nádejným mladým vedcom je Filip Korim, študent veterinárnej medicíny a autor unikátneho atlasu anatomických preparátov, ktoré zlepšujú diagnostiku a pomáhajú pri terapii zvierat. Vďaka grantu môže pokračovať v rozvíjaní nových a humánnych terapeutických metód.

Štrnásťročný Samuel Košťál je v súčasnosti slovenskou jednotkou v plávaní, ktorý má zatiaľ na konte 46 rekordov v rámci Slovenska a vo vrecku splnený limit na Majstrovstvá Európy juniorov v diaľkovom plávaní. Jeho najbližším snom je kvalifikovať sa na Európsky olympijský festival mládeže v roku 2022 a tým dlhodobým je samozrejme účasť na olympijských hrách.

Situácia počas posledného roka nás naučila, že kto chce byť úspešný, musí na sebe tvrdo pracovať, aby dokázal konkurovať aj v meniacich sa podmienkach. O to viac majú náš obdiv deti a mladí ľudia, ktorí v snahe získať vytúžený cieľ na sebe svedomito pracujú. Naším grantom ich chceme povzbudiť v ďalšom napredovaní a poďakovať tak aj ich rodinám za obetavosť,“ uviedol Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT a.s.

Počet prihlásených uchádzačov a ich úroveň nám ukazuje, že aj v ťažkých časoch si mladí ľudia vedia zachovať nadšenie a túžia sa vo svojej oblasti neustále zlepšovať. Našou úlohou je nenechať ich v tom samých a podať im pomocnú ruku“, dodala Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie.

Slovnaft so Stredoeurópskou nadáciou doteraz v grantovom programe TNE podporili 453 nadaných detí a mladých ľudí sumou takmer 911 tisíc eur. 

Viac informácií o programe Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk.

2021-05-07 Výsledky Skupiny MOL v Q1: Silný štvrťrok napriek tretej vlne pandémie a obmedzeniam pohybu

 • Skupina MOL dosiahla v prvom štvrťroku 2021 čistú CCS EBITDA na úrovni 664 mil. USD, čo je o 7 % viac ako v rovnakom štvrťroku 2020 vďaka vyšším cenám ropy a zemného plynu a rekordne vysokej petrochemickej marži

 • EBITDA v divízii Upstream v prvom štvrťroku medziročne stúpla o 66 % na 307 mil. USD vďaka výrazne vyšším cenám ropy a zemného plynu a príspevku ACG

 • Čistá CCS EBITDA divízie Downstream klesla medziročne o 14 % na 254 mil. USD v dôsledku nižších rafinérskych objemov a marží, čiastočne vyvážených veľmi silným výkonom petrochémie

 • Divízia Služby zákazníkom dosiahla v prvom štvrťroku historicky najvyššiu EBITDA na úrovni 115 mil. USD, a to aj napriek sezónnym výkyvom a obmedzeniam pohybu počas tretej vlny pandémie

 • Predstavenstvo reprezentujúce tohtoročné riadne valné zhromaždenie spoločnosti MOL Plc. rozhodlo, že za finančný rok 2020 bude v roku 2021 vyplatená na dividendách celková suma 75,875 miliárd HUF

Budapešť, 7. máj 2021 – Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok 2021. Skupina MOL dosiahla v prvom štvrťroku 2021 čistú CCS EBITDA na úrovni 664 mil. USD. Je to o 7 % viac ako v rovnakom štvrťroku 2020, a to aj napriek tretej vlne pandémie Covid-19 a následným obmedzeniam pohybu v strednej a východnej Európe. K výsledkom prispeli vysoké ceny ropy a zemného plynu, rekordne vysoká petrochemická marža a dobrý výkon divízie Služby zákazníkom. Skupina MOL vygenerovala voľný cash flow vypočítaný zjednodušenou metodikou na úrovni 383 mil. USD, čo je o 17 % viac než pred rokom.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: „V prvom štvrťroku 2021 sme dosiahli EBITDA viac ako 660 mil. USD, čo je vzhľadom na pandémiu v uplynulých mesiacoch veľký úspech. Tento vysoký výkon je výsledkom predchádzajúcich strategických iniciatív v kombinácii s naším odolným integrovaným podnikateľským modelom. Obzvlášť ma teší dobrý sumár výsledkov v oblasti petrochémie a Služieb zákazníkom – dvoch dôležitých pilierov našej transformačnej stratégie.

Presne pred rokom som uviedol, že sme vstúpili do obdobia neistoty, ale my v Skupine MOL sme sa definitívne naučili prispôsobiť sa a z krízy sme vyšli silnejší. Vakcinácia a postupné uvoľňovanie opatrení sú pre nás dôvodom na optimizmus. Som rád, že sme sa po minuloročnej prestávke vrátili k vyplácaniu dividend, a zdieľame tak naše dobré výsledky s našimi investormi.

Prvý štvrťrok sa stal ďalším míľnikom v histórii Skupiny MOL. Zverejnili sme našu stratégiu 2030+ „Shape Tomorrow“, ktorá zrýchľuje tempo a rozsah našej transformácie tak, aby sme sa stali kľúčovým hráčom v nízkouhlíkovom obehovom hospodárstve strednej a východnej Európy. Tieto výsledky potvrdzujú moje presvedčenie, že stojíme na pevných základoch, ktoré nám umožňujú v spolupráci s našimi zainteresovanými stranami formovať hospodárstvo zajtrajška.“

 • EBITDA divízie Upstream dosiahla 307 mil. USD, čo je v porovnaní s výsledkami za prvý štvrťrok minulého roka nárast o 66 % a v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2020 nárast o 70 %. Sú za tým trvalo vyššie ceny ropy a plynu a príspevok aktív ACG v Azerbajdžane. Objem ťažby na úrovni 116,7 mboepd bol o niečo nižší ako v predchádzajúcom štvrťroku, medziročne sa však zvýšil o 6 %, a to vďaka ťažobným objemom podporeným ACG. Voľný cash flow divízie Upstream vypočítaný zjednodušenou metodikou sa v porovnaní s prvým štvrťrokom 2020 zdvojnásobil na 218 mil. USD.

 • Čistá CCS EBITDA divízie Downstream dosiahla 254 mil. USD, čo je o 14 % menej ako v rovnakom období minulého roka, a to v dôsledku nižších rafinérskych objemov ovplyvnených obmedzeniami pohybu, a tiež nižších marží. Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný silnou výkonnosťou petrochémie, keď integrovaná petrochemická marža medziročne vzrástla o 74 % a v marci 2021 dosiahla 873 EUR/t. Projekt Polyol na konci prvého štvrťroka presiahol 79 % dokončenosti.

 • EBITDA divízie Služby zákazníkom v USD sa v prvom štvrťroku zvýšila o 30 % na doteraz najlepší výsledok 115 mil. USD, a to predovšetkým vďaka vyšším podielom palivového aj nepalivového segmentu a nižším prevádzkovým nákladom. Nižšie kapitálové výdavky zvýšili tvorbu cash flow v porovnaní s minulým rokom o 45 %. Tento dobrý výkon sme dosiahli napriek nižšiemu objemu predaja motorových palív, ktorý spôsobila tretia vlna obmedzenia pohybu súvisiaca s pandémiou v strednej a východnej Európe. Počet prevádzok Fresh Corner sa v 1. štvrťroku 2021 zvýšil z 955 na 984 v závere roku 2020. V 1. štvrťroku 2021 uzavrela Skupina MOL zmluvu s dcérskou spoločnosťou Marché International AG o kúpe spoločnosti prevádzkujúcej deväť reštaurácií so značkou Marché, spojených s čerpacími stanicami v Maďarsku.

 • EBITDA divízie Gas Midstream – Preprava zemného plynu sa v 1. štvrťroku 2021 medziročne znížila o 33 % na 48 mil. USD v dôsledku poklesu tranzitných aj regulovaných príjmov pri podstatnom znížení cezhraničnej kapacity a prepravného dopytu.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×