Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2019-04-03 Slovnaft získal dve prestížne ocenenia Via Bona Slovakia 2018

 • Slovnaft získal dve prestížne ocenenia Via Bona Slovakia 2018
 • v kategórii Skvelý zamestnávateľ bola spoločnosť ocenená za projekt športovo-relaxačného centa Slovnaft RELAX
 • v špeciálnej kategórii Dobre spravovaná firma získal Slovnaft cenu za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti v súlade s princípmi Corporate Governance

Bratislava, 3. apríl 2019 – Spoločnosť Slovnaft získala počas slávnostného galavečera Via Bona Slovakia 2018 dve prestížne ocenenia. Tie jej udelila nadácia Pontis, ktorá každoročne oceňuje výnimočné projekty a zodpovedné prístupy firiem, ktoré menia Slovensko k lepšiemu. V aktuálnom ročníku sa Slovnaft stal víťazom v kategórii Skvelý zamestnávateľ za projekt športovo-relaxačného centra Slovnaft RELAX, a tiež v špeciálnej kategórii Dobre spravovaná firma za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti v súlade s princípmi Corporate Governance.

Nadácia Pontis prijala tento rok 56 prihlášok malých, stredných a veľkých firiem pôsobiacich na Slovensku. Do finále nezávislé hodnotiace komisie posunuli 23 nominácií v 8 kategóriách. Komisie tvorili zástupcovia biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií.

Slovnaft získal ocenenie v kategórii Skvelý zamestnávateľ za vybudovanie športovo-relaxačného centra Slovnaft RELAX a tiež za komplexnú starostlivosť o svojich zamestnancov a podporu rovnováhy ich pracovného a osobného života. Druhé víťazstvo patrilo Slovnaftu v špeciálnej kategórii Dobre spravovaná firma za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti v súlade s princípmi Corporate Governance. 

Ocenenie za Dobre spravovanú firmu prevzal CEO Slovnaftu Gabriel Szabó. „Teší ma, že takáto cena existuje a že sa dnes o téme dobre spravovanej firmy rozprávame, pretože to nie je samozrejmosť. Toto ocenenie prezentuje firmu, ktorá prináša férovosť, zodpovednosť a slušnosť do podnikania. Som preto hrdý, že ho získal práve Slovnaft. Je to pre nás veľká česť,“ povedal na slávnostnom galavečere.

V kategórii Skvelý zamestnávateľ prevzala cenu riaditeľka Podnikových služieb Dana Galková spolu s riaditeľkou Ľudských zdrojov Alžbetou Grácovou. „Slovnaft RELAX predstavuje unikátne spojenie, kde zamestnávateľ poskytol finančné prostriedky a priestory, ktoré projektový tím zložený zo zamestnancov a dobrovoľníkov pretvoril na moderné športovo-relaxačné centrum. Zároveň je toto ocenenie pre nás záväzkom voči všetkým našim zamestnancom, aby sme aj naďalej pracovali na tom, aby boli so Slovnaftom ako zamestnávateľom spokojní. Ďakujeme, veľmi si toto ocenenie vážime,“ povedala pri preberaní ceny Dana Galková.

Okrem víťazných kategórií bola spoločnosť Slovnaft nominovaná aj v kategórii Sociálne inovácie s bikesharingovým projektom Slovnaft BAjk a v kategórii Veľká zodpovedná firma za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu.

2019-04-01 Slovnaft vyzbieral vlani takmer 57 ton použitého kuchynského oleja

 • medziročný nárast vyzbieraného oleja o 74,4 %
 • za jeden rok sa vytvorilo ďalších 12 zberných miest na čerpacích staniciach Slovnaft
 • najviac počas roka vyzbierali Bratislavčania, a to 13,7 tony oleja
 • použitý kuchynský olej, ktorý by skončil ako záťaž pre životné prostredie, sa spracuje na ekologickú biopalivovú zložku do nafty

BRATISLAVA, 1. apríla 2019 –  Obyvateľom Slovenska stále viac záleží na ochrane životného prostredia. Dokazujú to aj výsledky projektu Aj kvapka oleja sa ráta, prostredníctvom ktorého môžu na čerpacích staniciach Slovnaft odovzdať použitý kuchynský olej z domácností. V minulom roku najväčšia sieť čerpacích staníc na Slovensku vyzbierala takmer 57 000 kilogramov použitého kuchynského oleja, čo bolo o 74 % viac ako v roku 2017. Na úspešnom projekte spolupracuje Slovnaft so spoločnosťou Meroco.

Počas minulého roka sa vytvorilo 12 nových miest na zber použitého kuchynského oleja. Ten môžu spotrebitelia aktuálne odovzdať na 171 čerpacích staniciach Slovnaft, čo sú zhruba tri štvrtiny celej siete, a na ďalších troch zberných miestach v bratislavskom Vlčom hrdle, Starej tržnici v centre hlavného mesta a na termináli rafinérie v Kľačanoch.  Najviac oleja sa v roku 2018 podarilo vyzbierať v Pezinku na čerpacej stanici na Myslenickej ulici, kde ľudia odovzdali takmer 1700 kilogramov použitého kuchynského oleja. Celkovo najviac oleja sa však vyzbieralo v Bratislave, kde ľudia počas jedného roka odovzdali až 13,7 ton použitého oleja.

Vylievanie použitého kuchynského oleja môže spôsobiť upchatie kanalizačných sietí a zároveň má nepriaznivé dopady na životné prostredie. „Niektoré štúdie poukazujú na veľmi podobný dopad rastlinných olejov na životné prostredie ako je to u minerálnych olejov. Jednoznačne by sme tieto oleje nemali vylievať do kanalizácie,“ hovorí manažér oddelenia ochrany životného prostredia spoločnosti Slovnaft Dušan Ronec.

Rastlinný olej, ktorý sa bežne používa v kuchyni pri varení, je vo vode nerozpustný a vytvára v nej vrstvy, ktorých sa len ťažko zbavuje. Jeden deciliter kuchynského oleja môže znečistiť až 1000 litrov vody. Použitý kuchynský olej začne spôsobovať problémy okamžite po vyliatí do kanalizácie. Olej sa zachytáva v potrubnom systéme, kde saponáty odstránia len jeho vrchnú vrstvu. Na olejový film sa následne lepia zvyšky potravín, prípadne ďalšie nečistoty. Vnútorný prierez potrubia sa tak zužuje a kanalizácia sa môže úplne upchať. Náklady na jej následné vyčistenie sú vysoké a počítajú sa v stovkách eur. Olejový odpad má nepriaznivý dopad aj na čističky odpadových vôd, kde vytvára nepriepustné vrstvy, ktoré znižujú čistiacu schopnosť mikroorganizmov v aktivačných nádržiach. Hrozí až ich úplné odumretie a znečistená voda sa tak môže dostať do vodných tokov.

„Prítomnosť oleja v životnom prostredí má negatívny vplyv na živočíchy, ktoré sa môžu obaliť olejovitou vrstvou a následne dochádza k ich úhynu udusením alebo dehydratáciou. Vo vodnom prostredí zase olej vytvára na vodnej hladine film, ktorý narušuje kyslíkovú bilanciu a živé organizmy tak môžu uhynúť,“ dodáva Dušan Ronec.

K ochrane životného prostredia môže každý prispieť odovzdaním oleja na čerpacej stanici. Z oleja následne po vyčistení spoločnosť Meroco vyrába biopalivovú zložka do motorovej nafty. Na takúto výrobu je vhodný každý rastlinný olej s výnimkou kokosového, ktorý tuhne už pri izbovej teplote. Najvhodnejšie je zbierať použitý olej do čistej a suchej PET fľaše alebo pôvodného obalu bez zvyškov potravín. Z každého litra je možné vyrobiť až 0,9 litra biopalivovej zložky.

2019-03-29 Skupina MOL a LEAD Venture uzavreli partnerstvo so slovenskou spoločnosťou GA Drilling

Partnerstvo umožní spoločnosti GA Drilling testovať na ložiskách a komerčne využívať technológiu plazmového uzatvárania ložísk

Bratislava, 29. marca 2019 – Spoločnosť GA Drilling podpísala so spoločnosťou Lead Ventures dohodu o financovaní v objeme 4,2 milióna eur a servisnú dohodu so Skupinou MOL. Lead Ventures, venture kapitálová spoločnosť so sídlom v Budapešti, investovala do GA Drilling fondy Skupiny MOL a maďarskej Eximbanky. Dohoda sprístupní spoločnosti GA Drilling ťažobné vrty na testovanie technológie na uzatváranie vrtov PLASMABIT v reálnych ložiskových podmienkach. Dohoda je významným krokom v komercializácii technológie PLASMABIT, ktorá v porovnaní s tradičnými metódami uzatvárania nevyužívaných vrtov dokáže významne znížiť dopady na životné prostredie, znížiť náklady a skrátiť čas.

GA Drilling je svetovým priekopníkom vo vývoji inovatívnych technológií pre bezkontaktné vŕtanie a frézovanie P&A s použitím vlastného procesu plazmovej dezintegrácie. Táto technológia otvára príležitosti v rámci viacerých sektorov so zameraním na ekologické uzatváranie starých vrtov a ďalšie služby vyraďovania vrtov z prevádzky. Spoločnosť zároveň pokračuje vo vývoji ďalších aplikácií pre vrtné práce v horninovom prostredí, ktoré umožňujú prístup k hlbokej geotermálnej energii, a tiež ťažbu nerastných surovín.

GA Drilling: prvé komerčné využitie na pevnine (onshore), perspektívne v morských podmienkach (offshore)

Cieľom partnerstva s Lead Ventures a MOL je umožniť spoločnosti GA Drilling prvé komerčné využitie technológie pre ropný a plynárenský priemysel a otestovať PLASMABIT v reálnych podmienkach. Súbežne s tým spoločnosť GA Drilling pokračuje v hľadaní strategických partnerstiev s ďalšími ropnými spoločnosťami, ktoré majú morské ťažobné plošiny a podmorské vrty na testovanie technológie PLASMABIT po celom svete.

„Dohoda pre nás predstavuje jedinečnú príležitosť komercionalizovať našu technológiu s významnou spoločnosťou z oblasti ťažby ropy a zemného plynu. Vďaka prístupu k vrtom dokážeme využiť našu technológiu PLASMABIT pre zatváranie vrtov a overiť si jej komerčnú efektivitu pri globálnom nasadení. Dohoda so skupinou MOL završuje zmenu GA Drilling z technologickej spoločnosti na medzinárodne pôsobiacu spoločnosť zameranú na poskytovanie integrovaných služieb pre ropný priemysel. Veľmi si ceníme podporu a dôveru investorov, európske granty pre výskum a vývoj, ako aj pôžičku od slovenskej vlády pre refinancovanie infraštruktúry a rozšírenie priemyselnej spolupráce. Len vďaka prejavenej dôvere a podpore sme dnes mohli urobiť tento významný krok,“ povedal Igor Kočiš, spoluzakladateľ a CEO GA Drilling.

„Skupina MOL je v rámci svojej Stratégie 2030 pripravená podporovať inovatívne projekty. Jedným z projektov, ktoré MOL považuje za dôležité, je aj technológia slovenskej spoločnosti GA Drilling, preto sa ho rozhodol finančne aj nefinančne podporiť. Technológia, ktorú GA Drilling vyvinul, je zaujímavá pre naše aktivity v oblasti ťažby ropy a chceme ju spoločne uviesť do reálneho života a vyskúšať pri uzatváraní jedného z našich vrtov. Som rád, že sa tento projekt podarilo dotiahnuť do tejto fázy práve na Slovensku, a veríme, že nová technológia aj s naším pričinením bude môcť uspieť v globálnom ropnom odvetví,“ povedal Chief Innovation Officer Skupiny MOL Oszkár Világi.

 „Inovatívne riešenie, ktoré vyvinula firma GA Drilling, má potenciál zásadne zmeniť segment energetiky, ktorý je veľmi konzervatívny. Z nášho pohľadu ide o jednu z najsľubnejších inovácií v energetike v regióne strednej Európy. Cieľom Lead Ventures je podporovať také inovatívne firmy, ktoré pre ďalší vývoj ešte potrebujú významnú finančnú podporu, a majú potenciál byť ďalším úspešným príbehom v strednej Európe,“ uviedol Ábel Galácz, zakladateľ a CEO Lead Ventures.

Zmluvy podpísali:

 • Igor Kočiš, spoluzakladateľ a CEO GA Drilling
 • Oszkár Világi, Group Chief Innovation Officer, MOL Group
 • József Goldfárth, manažér chemikálií & technológií pre ropné polia Skupiny MOL
 • Péter Vasváry, viceprezident pre priemyselné služby Skupiny MOL
 • Ábel Galácz, CEO, LEAD Ventures

 

 

2019-03-29 Slovnaft BAjk predstavil nový cenník pre cyklistickú sezónu 2019

 • Slovnaft BAjk ponúkne od 1. apríla nové portfólio programov pre užívateľov bratislavského bikesharingu
 • v ponuke sú programy na dlhodobé aj krátkodobé využitie služby

BRATISLAVA, 29. marca 2019 – Bratislavský bikesharing Slovnaft BAjk predstavil nový cenník pre cyklistickú sezónu 2019. Ponuka platná od začiatku apríla zahŕňa programy pre dlhodobé aj krátkodobé využitie služby, a rovnako myslí aj na študentov. Užívatelia budú mať k dispozícii viac bicyklov a do novej sezóny sa podarilo vychytať mnohé „detské choroby“, ktoré sme identifikovali počas testovacej prevádzky.

Užívatelia si v novej cyklistickej sezóne budú môcť vybrať z troch základných programov, a to podľa miery využívania bikesharingu. Pre obyvateľov hlavného mesta, ktorí Slovnaft BAjk využívajú ako doplňujúcu formu prepravy k verejnej alebo individuálnej  doprave, je najvhodnejší program KLASIK. Ročný vyjde užívateľa na 29,40 eur, mesačný bude stáť 9 eur. Oba programy zahŕňajú neobmedzený počet jázd do 30 minút a kredit v hodnote 0,6 eur. Jazdy dlhšie ako pol hodinu sú spoplatnené sumou 12 centov za každých ukončených 6 minút jazdy a odpočítavajú sa z kreditu. Ten je po vyčerpaní potrebné dobiť.

Užívateľom a turistom, ktorí budú chcieť využiť Slovnaft BAjk jednorazovo, bude k dispozícii denný program za 6 eur. V tomto prípade si zakúpia PIN kód, ktorý bude platný 24 hodín, počas ktorých môžu využívať službu bikesharingu. Pri jednorazovom programe je tiež potrebné počítať so zablokovaním depozitu v hodnote 70 eur. Užívatelia majú v cene neobmedzený počet jázd v celkovom čase 12 hodín, následne bude využívanie bicyklov spoplatnené sumou 12 centov za každých ukončených šesť minúť jazdy. Suma sa odpočíta sa z  depozitu, jeho nespotrebovaná časť sa vráti užívateľovi na účet.

Pre intenzívnych užívateľov bratislavského bikesharingu je pripravený program PREMIUM, ktorý za 38,40 eur pokryje jazdy do 60 minút a zahrnie kredit v hodnote 2,4 eur. Poplatky pri prekročení limitu jazdy nad 60 minút sú rovnaké ako pri ostatných programoch. Slovnaft BAjk pri príprave novej ponuky myslel aj na študentov, učiteľov a mladých ľudí. Držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO26 budú môcť využiť zľavu na ročný program a požičiavať si žlté bicykle už za cenu 19,20 eur.

Všetky PIN kódy, ktoré si užívatelia zakúpili počas testovacej prevádzky budú platné do 30. apríla. Od mája ich bude možné použiť len v prípade, že si vo svojom profile predĺžia promo program jedným z programov pre aktuálnu cyklistickú sezónu. V takomto prípade nespotrebovaný kredit z testovacej prevádzky užívateľom neprepadne a pripočíta sa ku kreditu novej zvolenej služby.

Študenti, učitelia a mladí ľudia si svoj promo program nebudú môcť predĺžiť. V ich prípade bude potrebné kúpiť si nový program s využitím čísla ISIC, ITIC alebo EURO26 karty. Kredit z testovacej prevádzky neprepadne ani im, nakoľko prevádzkovateľ pripravuje funkcionalitu, vďaka ktorej si užívatelia budú môcť prenášať kredit medzi jednotlivými programami vo svojom profile na stránke služby alebo v mobilnej aplikácii.

Nový cenník odráža to, čo sa predpokladalo už od začiatku, a síce, že po úvodnej testovacej fáze, počas ktorej sa dalo BAjkovať len za 1€ sa poplatky za využívanie služby dostanú na úroveň zodpovedajúcej hodnote tejto služby. 

Slovnaft BAjk sa stal obľúbenou doplňujúcou formou prepravy k verejnej alebo individuálnej doprave v hlavnom meste. Do systému sa od začiatku služby registrovalo viac než 41 000 užívateľov, ktorí spolu spravili viac ako 220 000 jázd. Už pri spustení služby sa vytvorila komunita užívateľov, ktorá nám pomáhala s vytipovaním bicyklov a staníc s poruchami a aktívne prichádzala s nápadmi na vylepšenie služby. Aj vďaka nim sme zjednodušili uzamykací systém na bicykli, upravili komunikáciu na displeji bicykla, sprehľadnili zobrazovanie počtu bicyklov na webe, rozšírili kompetencie infolinky, posilnili sme smart zámok a zvýšili jeho spoľahlivosť, nasadili sme sedačky pre vyššie osoby a zjednodušili orientáciu užívateľa v rámci jeho online profilu. V druhej polovici apríla bude k dispozícii užívateľom aj mobilná aplikácia. Už začiatkom marca sa začalo aj s postupným zvyšovaním počtu bicyklov v uliciach Bratislavy. K dispozícii ich vtedy bolo 250 a ich počet sa naďalej navyšuje. V priebehu apríla bude k dispozícii flotila s približne 400 bicyklami. Predpoklad je, že najvyšší počet bicyklov dosiahneme v letných mesiacoch. V jarných mesiacoch pribudnú aj nové dokovacie stanice v  štyroch mestských častiach, v ktorých systém momentálne funguje. Posun nastal aj pri riešení problému „ghost bajkov“, ktorý v očiach užívateľov znižoval spoľahlivosť tejto služby. Podarilo sa znížiť chybovosť pri zobrazovaní dostupných bicyklov asi o 50% a očakávame, že s ďalšou aktualizáciou firmwaru sa toto percento počas najbližších mesiacov ešte zníži.

Výkon práv dotknutej osoby

2019-02-22 Skupina MOL dosiahla v roku 2018 najvyšší zisk za uplynulých sedem rokov

 • čistá CCS EBITDA dosiahla 2,69 mld. USD a oproti predchádzajúcemu roku vzrástla o 10 %
 • podiel divízie Upstream na zisku vzrástol medziročne o 49 % a podiel Služieb zákazníkom stúpol o 18 %
 • čistý zisk opäť dosiahol úroveň 1,1 mld. USD, čo zodpovedá výsledku z predchádzajúceho roka

Budapešť, 22. februára 2019 – Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za rok 2018. Vďaka významne vyššiemu príspevku divízií Upstream a Služby zákazníkom a silnej vnútornej výkonnosti Downstreamu, ktorá čiastočne eliminovala slabšie marže, vzrástla EBITDA Skupiny MOL o 10 % a pohodlne prekonala upravený cieľ na rok 2018.

Čistá CCS EBITDA vzrástla v štvrtom štvrťroku medziročne o 16 % a prispela k celkovej EBITDA za rok 2018 vo výške 2,69 mld. USD. V porovnaní s rokom 2017 ide o 10 % nárast a výrazné prekročenie stanoveného cieľa. Skupina MOL pokračovala v tvorbe hotovosti (free cash flow) na úrovni 1,4 mld. USD, pričom príspevok divízie Upstream dosiahol takmer 70 %.

EBITDA divízie Upstream na úrovni 1,269 mld. USD bola v roku 2018 najväčším prispievateľom k ziskovosti Skupiny MOL. K nárastu o 49 % prispeli vyššie ceny ropy a zemného plynu a ťažba uhľovodíkov s vysokou maržou z oblasti Catcher v Spojenom kráľovstve. Ťažba na ložisku Catcher sa stabilizovala a celková denná ťažba z portfólia Upstreamu dosiahla v štvrtom štvrťroku priemerne 115 tisíc barelov ropného ekvivalentu. Priemerná ťažba za rok 2018 tak bola 111 tisíc barelov denne.

Čistá CCS EBITDA Downstreamu dosiahla 995 miliónov USD. Pokles o 16 % je spôsobený predovšetkým nižším spracovaním ropy a výrazne nižšími petrochemickými maržami. Silnejšia vnútorná výkonnosť – úspešné zvýšenie efektívnosti v hodnote 110 mil. USD v rámci programu DS2020 –  spolu s vyššou výrobou mohli len čiastočne kompenzovať slabšie marže.

EBITDA Služieb zákazníkom pokračovala v dvojcifernom raste na nové rekordné maximá. V roku 2018 EBITDA dosiahla 423 miliónov USD, čo je nárast o 18 % oproti predchádzajúcemu roku vďaka dynamickej expanzii nepalivovej marže a priaznivým trendom na trhu s palivami. Marža nepalivového tovaru rástla za posledné štyri roky v priemere o 15 % ročne.

Segment prepravy zemného plynu (Gas Midstream) dosiahol v roku 2018 EBITDA na úrovni 189 miliónov USD, čo je  o 15 % menej ako pred rokom v dôsledku zmien taríf a rastúcich nákladov na energie.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: "Rok 2018 bol ďalším silným rokom s najvyššou EBITDA za uplynulých 7 rokov. Bol to tiež rok pokračujúcej transformácie, vrátane prijatia finálneho rozhodnutia o investíciách do projektu Polyol. Upstream vygeneroval hotovosť vo výške takmer 1 mld. USD a zvýšil ťažbu, Downstream dosiahol vysokú ziskovosť napriek slabším rafinérskym a petrochemickým maržiam a zaznamenal ďalšie výrazné zvýšenie efektívnosti, kým Služby zákazníkom si udržali dvojciferný rast EBITDA a spustili niekoľko nových inovatívnych služieb. Naše základy sú odolné. Podporuje ich silná tvorba voľných peňažných tokov, ktorá trvá už niekoľko rokov, robustný integrovaný podnikateľský model, ako aj talentovaná a špecializovaná pracovná sila, a tak je náš výhľad do roku 2019 optimistický. Očakávame, že EBIDTA bude tento rok približne 2,3 mld. USD, pričom predpokladáme konzervatívnejšie parametre prostredia, v ktorom pôsobí Downstream a ceny ropy približne 60 USD / bbl ropy Brent. Poskytne nám to dostatok peňažných tokov aj na pokrytie rastúcich investícií do našich hlavných transformačných projektov."

2019-02-12 MOL a TOTAL sa dohodli na vzájomnej akceptácii palivových kariet v Európe

 • Akceptačná sieť palivových MOL Group kariet sa rozširuje o približne 4 000 čerpacích staníc v piatich západoeurópskych štátoch
 • Od februára 2019 môžu majitelia palivových MOL Group kariet, vrátane ich slovenských držiteľov, využívať ich akceptáciu v sieti čerpacích staníc Total vo Francúzsku, Belgicku, Luxembursku, Holandsku a Nemecku
 • Poskytovanie pohodlných a kvalitných služieb B2B zákazníkom je v súlade so Stratégiou Skupiny MOL 2030 a jej zámerom stať sa prvou voľbou pre zákazníka

Budapešť, 12. februára 2019 – MOL a Total podpísali dohodu, ktorá ich zákazníkom zjednoduší cesty naprieč Európou. MOL Group karty budú akceptované v sieti čerpacích staníc Total vo Francúzsku, Belgicku, Luxembursku, Holandsku a Nemecku a naopak, palivové karty Total budú akceptované v sieti čerpacích staníc MOL a Slovnaft v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Slovinsku.

V prvom kroku sú od februára 2019 akceptované palivové karty Total v sieti MOL v Maďarsku a Rumunsku. Majitelia MOL Group kariet, vrátane ich slovenských držiteľov, zase môžu profitovať z ich akceptácie v sieti Total vo Francúzsku, Belgicku, Luxembursku, Holandsku a Nemecku. Akceptácia kariet Total v sieti MOL Slovinsko a v sieti Slovnaft na Slovensku sa začne v najbližších mesiacoch.

Vďaka spolupráci MOL a Total sú MOL Group karty akceptované na takmer 7 000 čerpacích staniciach v Európe a akceptácia palivových kariet Total sa rozšírila na viac ako 17 000 predajných miest.

"Príležitosť využívať naše palivové karty v západnej Európe je významným medzníkom. Prispeje to ďalšiemu rozvoju nášho podnikania, a zároveň pomôže napĺňať jeden z kľúčových cieľov Stratégie 2030 – stať sa prvou voľbou pre zákazníkov," povedal Zsolt Pethő, viceprezident Skupiny MOL pre Obchod a optimalizáciu (C&O).

"Dohoda posilňuje našu pozíciu vo východnej Európe a dokonale dopĺňa našu doterajšiu ponuku akceptačných miest. Predstavuje ďalší krok k upevneniu silnej pozície našich palivových kariet v Európe. Navyše je v súlade s kľúčovým cieľom spoločnosti Total – umožňovať zákazníkom voľbu v oblasti energií a byť partnerom ich mobility," uviedol Benoît Luc, viceprezident pre Marketing a služby spoločnosti Total v Európe.

2019-02-05 Odštartovali sme 12. ročník Talentov Novej Európy

 • talentovaní mladí ľudia môžu aj tento rok získať grant v oblasti umenia, vedy a športu
 • Slovnaft a Stredoeurópska nadácia prerozdelia v 12. ročníku 66 000 eur
 • v rámci programu bolo za 11 rokov podporených už 350 mladých talentov sumou takmer 720 tisíc eur

BRATISLAVA, 5. februára 2019 – Talentované deti a mladí ľudia sa môžu do 25. februára 2019 už po dvanásty raz prihlásiť do grantového programu Talenty Novej Európy. Slovnaft a Stredoeurópska nadácia prerozdelia aj v tomto ročníku 66-tisíc eur medzi nadané talenty.

Grantový program Talenty Novej Európy je určený pre všetkých od 8 – 25 rokov, ktorí vynikajú svojím talentom a chcú aj naďalej napredovať v oblasti umenia, vedy alebo športu. Finančnú podporu môžu využiť na zakúpenie hudobného nástroja, športového výstroja alebo vedeckého vybavenia, či na účasť na súťažiach, workshopoch a kurzoch, kde prezentujú nielen seba, ale aj Slovensko. Mnohé z nich sa totiž konajú v zahraničí a pre mnohé rodiny s nadanými deťmi je účasť na týchto podujatiach finančne náročná. Aj z tohto dôvodu vidia Slovnaft a Stredoeurópska nadácia veľký význam v podpore talentov, ktoré už teraz dosahujú vynikajúce výsledky.

V 11. ročníku Talentov Novej Európy bol podporený aj 24-ročný Dominik Bari, ktorého Americká filmová akadémia posunula s jeho dokumentom Oymyakon medzi top 80 najlepších dokumentov na svete, a kvalifikoval sa tak na Oscara. Týždeň strávil na najchladnejšom obývanom mieste našej planéty, kde namerali najnižšiu teplotu -71,2°C.

„Pre nás je veľmi inšpirujúce sledovať, čo všetko sú títo mladí ľudia schopní zvládnuť pri napĺňaní svojich vízií. To, že sa im darí, nám dáva motiváciu pokračovať v programe naďalej,“ uviedla Szilvia Czuczor, výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie.

Podporený bol aj 16-ročný Ondrej Vrábel, ktorý vyvinul aplikácie pre deti so špeciálnymi potrebami a tieto počítačové Pinf hry prezentoval na medzinárodnom fóre v Singapure. V súčasnosti je dostupných už 23 hier v 13 jazykoch a na Slovensku ich používajú približne v 1500 domácnostiach.

„Naším dlhodobým zámerom je podporovať tých, ktorí majú šancu uspieť aj v medzinárodnej konkurencii. Vieme, aké je to náročné, keďže patríme medzi top exportérov na Slovensku. Veríme, že cez granty prispievame nielen k rozvoju výnimočných talentov, ale aj k vytváraniu pozitívneho imidžu našej krajiny,“ povedal Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie spoločnosti Slovnaft.

Celkovo bolo v rámci grantovému programu Talenty Novej Európy podporených už 350 mladých talentov, medzi ktorých sa prerozdelilo takmer 720 000 eur. V minulom ročníku bolo zo 185 prihlásených podporených 54 detí a mladých ľudí, z toho 30 v športe a zvyšných 24 v oblasti vedy a umenia.

Viac informácií k programu Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk

2019-01-21 Svitko a jeho Slovnaft Rally Team už žijú nasledujúcim Dakarom

Na najextrémnejších motocyklových pretekoch planéty štartoval Štefan Svitko vo farbách Slovnaftu zatiaľ desaťkrát. Fascinujúca rely mu priniesla úžasné zážitky, akým bolo celkové 2. miesto v roku 2016, aj trpké sklamania, akými boli zranenia a najnovšie pokazený motocykel.

Na tomto ročníku Dakaru sa jazdcovi Slovnaft Rally Teamu darilo. Priebežne si vylepšoval pozíciu, v celkovom hodnotení stúpal na vyššie priečky a v rámci TOP 10 mu už patrilo 7. miesto. V ôsmej etape však musel pre technické problémy odstúpiť. Zlyhala mu motorka. Zhodou okolností rovnaká nepríjemnosť postihla v tej istej etape aj vedúceho jazdca Dakaru, Američana Rickyho Brabca. Ten musel pre technické problémy s motorkou odstúpiť z priebežného prvého miesta.

Poruchu preskúma KTM

S identifikáciou poruchy na novej dakarskej motorke sa Svitko obráti priamo na KTM. „Údajne tam mohol byť problém s elektrinou. Mohla tam byť vraj voda, ktorá ju mohla znefunkčniť, lenže podľa nášho názoru tam žiadna nebola. Viac sa azda dozvieme neskôr. Motorku odvezieme do KTM, aby zistili, prečo sa mi pokazila počas 8. etapy,“ povedal Svitko po návrate z Peru.

Ako vznikla fáma o páde

Svitko sa vyjadril aj k správe o jeho ťažkom páde a zranení hlavy, ktorú rozšíril oficiálny web Dakaru. Keď sa mu asi na 140. kilometri 8. etapy pokazila motorka a nebolo ju možné opraviť vlastnými silami, zavolal si na pomoc vrtuľník. Na Dakare platí pravidlo, že jazdca vrtuľník dopraví preventívne do nemocnice. Keďže Števo nemal pri sebe súkromný telefón, nemohol nikoho z tímu informovať o tom, čo sa stalo. Preto vznikla fáma o ťažkom páde.

Dva týždne voľna

Štefana Svitka čaká teraz oddych a potom začne s prípravou na novú sezónu. „V marci ma čaká prvé podujatie slovenského šampionátu v cross country, ktoré sa uskutoční v Borskom Mikuláši. Pôjdem si zatrénovať do Talianska, kde mám obľúbené trate a naplánujem si ďalšiu prípravu na Dakar, kam sa, dúfam, o rok vrátim,“ uzavrel Štefan Svitko.

Svitko a jeho Slovnaft Rally Team už žijú nasledujúcim Dakarom

Svitko a jeho Slovnaft Rally Team už žijú nasledujúcim Dakarom

Svitko a jeho Slovnaft Rally Team už žijú nasledujúcim Dakarom

2018-11-22 Štefan Svitko ide na svoj jubilejný desiaty Dakar

 • 6. januára začína v peruánskej Lime 41. ročník Rely Dakar
 • motocykel a sprievodné vozidlá výpravy vyplávajú do Južnej Ameriky už 23. novembra, SLOVNAFT Rally Team odlieta do Peru koncom decembra 2018.

BRATISLAVA, 22. novembra 2018 – Najúspešnejší slovenský motocyklový jazdec, trojnásobný majster Európy a čerstvý 20-násobný majster SR v enduro a cross country Štefan Svitko sa vo farbách Slovnaft Rally Teamu opäť postaví na štart prestížnej Rely Dakar.

Bude to jeho jubilejný desiaty štart na najťažších motoristických pretekoch sveta. Nadchádzajúci 41. ročník Dakaru sa začína 6. januára v Lime, v hlavnom meste Peru, kde bude 17. januára 2019 aj cieľ pretekov. Tento ročník bude unikátny aj tým, že sa celá rely odjazdí iba na území Peru. Dĺžka trasy je približne 5000 kilometrov, z čoho sú až 70% pieskové cesty.

Štefan Svitko sa aj na týchto pretekoch bude snažiť dosiahnuť najlepší výsledok. Po minuloročnom páde je už zdravotne v poriadku a momentálne ho naplno zamestnáva príprava: „Plánujem koniec roka ešte maximálne využiť na prípravu. Do Južnej Ameriky by som chcel odlietať s pocitom, že som po fyzickej a psychickej stránke pripravený. Pieskové duny, ktoré nás v Peru čakajú, som trénoval v Maroku, kde som bol prakticky celý október. Viem do čoho idem, napriek tomu drsné podmienky vždy môžu niečím novým prekvapiť. Preto je Dakar vždy tou najväčšou výzvou.“

Štefan v auguste obhájil svoje minuloročné víťazstvo v Serres Rally 2018, kde zvíťazil vo všetkých siedmych súťažných dňoch tohto gréckeho dobrodružstva. Horúci peruánsky Dakar preverí nielen Števovu kondičku a jeho jazdecké majstrovstvo, ale aj motocykel, ktorého bezchybný chod zabezpečia mazivá MOL Dynamic, vrátane motorových olejov, určených aj do extrémnych prevádzkových podmienok. Svitko bude štartovať s číslom 11 na najnovšej KTM 450 Rally Replica s továrenskou podporou od výrobcu motocykla priamo na Dakare. V rámci SLOVNAFT Rally Teamu bude Števovi na Dakare sekundovať osvedčená dvojica – mechanik Zlatko Novosád a Martin Kubačka, zodpovedný za logistiku a prenos informácií z aktuálneho diania domov na Slovensko. Ďalšími, minuloročným Dakarom preverenými členmi tímu budú Dominik Žažo a Dominik Guláš.

Od svojej premiéry na Dakare v roku 2010 vo všetkých ročníkoch štartoval Štefan Svitko s podporou Slovnaftu. Hneď na prvom Dakare v kategórii motocyklov obsadil trináste miesto a stal sa najúspešnejším nováčikom. Nasledujúci rok pre poruchu na motorke nedokončil ôsmu etapu a musel odstúpiť. O dva roky neskôr mal nepríjemný pád a zo súťaže odstúpil len tri etapy pred koncom. V roku 2013 skončil deviaty, ale v rokoch 2012 a 2015 obsadil celkovo piate priečky. V roku 2016 triumfoval na 2. mieste. Minulý rok po škaredom páde v 10. etape a pre zranenie ramena predčasne Dakar ukončil.

Priaznivci slovenského reprezentanta môžu počas celých pretekov sledovať aktuálne dianie, vrátane zaujímavých informácií zo zákulisia na jeho fanúšikovskej stránke: www.facebook.com/StefanSvitkoFanklub.

Kontaktná osoba:

Anton Molnár
hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie
tel: +421 905 393 161

2018-11-16 Čerpacie stanice Slovnaft sú pripravené na zimu

 • od polovice novembra predáva Slovnaft v sieti svojich čerpacích staníc výlučne zimné palivá
 • ponuka štandardných palív EVO je rozšírená o prémiové palivá EVO Plus, odolné voči arktickým mrazom
 • súčasťou zimnej starostlivosti o vozidlá je výmena zimnej kvapaliny do ostrekovačov, kontrola oleja, chladiacej kvapaliny a celkového technického stavu vozidla

BRATISLAVA, 16. novembra 2018 – Polovica novembra znamená pre motoristov začiatok zimnej sezóny. K 16. novembru čerpacie stanice definitívne menia na základe legislatívy ponuku letných palív za zimné. V maloobchodnej sieti Slovnaft motoristi natankujú plne aditivované palivá, ktoré majú úžitkové vlastnosti prispôsobené podmienkam nasledujúcich chladných mesiacov. Štandardná motorová nafta EVO zabezpečí bezproblémový chod motora do úrovne teplôt približne -20 °C, prémiová nafta EVO Plus vydrží až do -40 °C.

Motoristom v zime spôsobuje starosti najmä motorová nafta. Hlavný rozdiel medzi letnou a zimnou naftou je v používaní prísad. Rafinéria Slovnaft vyberá pri výrobnom procese tie najvhodnejšie aditíva a zimné palivá v maloobchodnej sieti Slovnaft sú tak plne prispôsobené zimnej prevádzke vozidiel. Primiešavanie voľnopredajných aditív už v tomto prípade odborníci na palivá neodporúčajú. Všetky čerpacie stanice Slovnaft majú inšpekčný certifikát kvality paliva. Obsahuje potrebné informácie a zákazník si ho môže vyžiadať na nahliadnutie priamo u obsluhy.

Parametre zimného paliva určuje európska norma. Okrem iného definuje aj hraničnú teplotu, pri ktorej je nafta za určitej teploty schopná prejsť testovacím sitkom s presnou veľkosťou pórov. Tento parameter sa nazýva medzná teplota filtrovateľnosti. Nevystihuje však správanie paliva v reálnych podmienkach, preto Slovnaft vyhodnocuje pridávanie prísad do motorovej nafty takzvaným ARAL testom. Tento záťažový test simuluje skutočné zimné vonkajšie podmienky a sleduje pritom správanie paliva. Na základe výsledku je možné určiť hraničnú teplotu, pri ktorej sa ešte dá garantovať bezproblémový chod vznetového motora.

Zmena v zložení a správna aditivácia paliva zabezpečujú lepšiu štartovateľnosť studeného motora a jeho chod pri mínusových teplotách. Benzíny obsahujú viac prchavých zložiek, majú teda lepšiu odpariteľnosť paliva. Motorová nafta zase obsahuje menšie množstvo ťažkých parafínov, ktoré pri silnejších mrazoch kryštalizujú, a tým zanášajú palivový filter motora. Prémiové zimné palivá EVO Plus majú okrem čistiacich účinkov aj vylepšené nízkoteplotné vlastnosti. Štandardná motorová nafta EVO je odolná voči teplotám až do -20 °C, pri prémiovej motorovej nafte je to úroveň arktických -40 °C. Štandardné (EVO) a prémiové (EVO Plus) palivá sú navzájom miešateľné. Aby však prevažoval prémiový účinok, miešať by sa mali minimálne v pomere 1:1 alebo vo vyššom pomere v prospech prémiového paliva.

Okrem výmeny paliva je dôležité dbať aj na celkový technický stav vozidla. Odborníci odporúčajú nastaviť si servisný cyklus s kontrolou pred zimnou sezónou. Vplyv na chod motora má taktiež stav a kapacita autobatérie, účinnosť žhaviacich sviečok či kvalita ostatných prevádzkových kvapalín, ako sú olej a chladiaca kvapalina. Z hľadiska bezpečnosti je významná aj výmena zimnej kvapaliny do ostrekovačov, ktorú by mali motoristi absolvovať ešte pred príchodom prvých mrazov.

Motoristi by nemali podceniť ani čistenie auta. Využitie autoumyvárne však treba zvážiť aj na základe vonkajšej teploty. Pri teplotách nad bodom mrazu sa odporúča v autoumyvárni využiť kompletný program s umytím podvozku od posypovej soli, čistením karosérie a nanesením vrstvy ochranného vosku.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×