Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2023-04-14 Slovnaft na jar z dôvodu údržby odstaví v rafinérii 9 výrobných jednotiek

 • cyklus plánovaných odstávok v roku 2023 sa začína v druhej polovici apríla odstavením technológií na výrobu benzínov, síry a polypropylénu
 • spolu s internými zamestnancami sa bude na plánovaných odstávkach podieľať asi 250 externých pracovníkov
 • plný chod výroby sa očakáva v prvej polovici mája 2023

Bratislava, 14. apríla 2023 – Postupným odstavením deviatich výrobných jednotiek sa v rafinérii spoločnosti Slovnaft začína 17. apríla 2023 jarná časť plánovaných odstávok. Ide o pätinu všetkých výrobných zariadení. Čistenie, údržba a drobné investičné akcie sa týkajú technológií zameraných predovšetkým na výrobu benzínov. Zákazníci plánované odstávky nepocítia.

Medzi odstavenými jednotkami sú aj dve kľúčové palivárske technológie – RHC (Residual Hydrocracking, Spracovanie ťažkých zvyškov) a výroba vodíka komplexu Hydrokrak. Spolu s nimi bude odstavená v rafinérskej časti aj technológia na výrobu síry a ďalšie prevádzky. V petrochemickej časti je do kalendára jarných plánovaných odstávok zaradená výrobná jednotka Polypropylén 3 (PP3).

„Cieľom odstávok sú kontroly a inšpekcie vyžadované legislatívou, čistenie zariadení a menšie investičné projekty, ktoré pokrývajú inštaláciu nových regulačných ventilov a výmenu zariadení na konci životnosti,“ približuje manažér Plánovaných odstávok Slovnaftu Martin Bičan.

Realizačnú fázu jarnej plánovanej odstávky zastrešuje dcérska spoločnosť Slovnaft Montáže a opravy, ktorá má na špecifické požiadavky rafinérie špecialistov a vybavenie. Popri interných zamestnancoch Skupiny SLOVNAFT sa bude na odstávkach podieľať asi 250 zamestnancov špecializovaných externých spoločností.

Prioritou plánovaných odstávok je bezpečnosť. Slovnaft organizuje už od marca školenia a tréningy bezpečnosti pre vlastných pracovníkov aj dodávateľov. Školenia sú zamerané na osvieženie základných bezpečnostných pravidiel a riadenie bezpečnosti procesov. Pri ich príprave použili aj poučenia z konkrétnych udalostí z predchádzajúcich odstávok. Súčasťou školení je aj manažment odpadov.

Pri odstavovaní, údržbe a nábehu technológií môžu hlavne počas prvých troch dní obyvatelia v okolí rafinérie evidovať sprievodné javy – zápach pri otváraní a parení zariadení a mierne horenie na poľných horákoch. O vplyve prác na komfort obyvateľov Slovnaft informuje v aplikácii Sused Slovnaft. Údaje sú pravidelne aktualizované. Aj počas plánovaných odstávok je pre Slovnaft prioritou minimalizovať negatívne vplyvy na okolité mestské časti a obce.

Výrobné jednotky by mali po údržbe nabehnúť do plnej prevádzky postupne v prvej polovici mája. Slovnaft tento rok plánuje na jeseň odstaviť ďalšie tri výrobné jednotky.

2023-03-31 Kilometre sa vyplatia. Nový digitálny zákaznícky program Slovnaft Move úplne mení zákaznícku skúsenosť

 • Do programu Slovnaft Move, založeného na aplikácii, sa od februára zaregistrovalo viac ako 300 000 zákazníkov
 • Jedinečný digitálny program predstavuje najpohodlnejší spôsob používania mobilnej aplikácie, kľúčovým prvkom je obohatenie zásadných funkcionalít zbierania bodov a čerpania výhod
 • Zákaznícky program je založený na štyroch vernostných úrovniach, čím vyššia úroveň, tým väčšie výhody pre členov

 Bratislava, 31. marca 2023  Spoločnosť Slovnaft, prevádzkovateľ najväčšej siete čerpacích staníc na Slovensku, zaviedla nový zákaznícky program Slovnaft Move, ktorý je plne prispôsobený potrebám a očakávaniam zákazníkov. Umožňuje individuálny prístup cez ponuky šité na mieru podľa preferencií. V štyroch vernostných úrovniach Slovnaft Move odmeňuje zákazníkov zľavami na motorové palivá alebo občerstvenie a ďalšími špeciálnymi výhodami. Od spustenia aplikácie vo februári sa do programu zaregistrovalo už vyše 300 000 zákazníkov.

„Našou snahou je zákazníkom prinášať stále nové a lepšie riešenia, ktoré im umožnia náš tovar a služby využívať ešte výhodnejšie. Miesto jednorazovej výmeny bodov za tovar im Slovnaft Move otvára možnosť čerpať získané výhody po celý rok. Vernostné plastové kartičky sú už dávno minulosťou, svet sa čoraz viac digitalizuje. Na toto reagujeme aj my a ponúkame našim zákazníkom úplne nový užívateľský zážitok. Výhody sa jednoducho presunuli do smartfónov. Veríme, že program Slovnaft Move, vďaka ktorému môže priemerný vodič ušetriť aj desiatky eur ročne, zaujme súčasných aj nových zákazníkov“, približuje Timea Reicher, riaditeľka Maloobchodu spoločnosti Slovnaft.

Registrácia do programu je cez stiahnutie aplikácie Slovnaft Move v Apple Store alebo Google Play a na webovej stránke slovnaftmove.sk. Pri registrácii cez aplikáciu zákazníci hneď dostanú k dobru 50 bodov, a môžu si tiež zvoliť uvítací darček. Od momentu vstupu do programu sú členovia odmeňovaní bodmi, zľavami, prekvapeniami a ďalšími odmenami. Zákazníci bývalého BONUS klubu môžu v programe využiť svoju históriu. Po zadaní čísla Bonus karty ich systém automaticky zaradí do úrovne odmien na základe ich aktivity v predchádzajúcom zákazníckom programe BONUS klub a  získajú 400 bodov naviac ako uvítací  bonus.

Slovnaft Move dbá na bezpečnosť údajov a transparentnosť informácií. V aplikácii môže každý jednoducho sledovať stav svojich bodov, posun v úrovni, ktorú dosiahol v rámci vernostného programu (žltá, strieborná, zlatá alebo VIP), svoje predchádzajúce nákupy a aktivity alebo ponuku kupónov a zliav.

 

Pri priemerných nákupných zvyklostiach na domácom trhu trvá prechod zo základnej – žltej úrovne na vyššiu striebornú približne 6 mesiacov.

Na získanie bodov a uplatnenie zliav stačí predložiť vernostnú kartu prípadne kupón v novej aplikácii Slovnaft Move. Práve stiahnutím mobilnej aplikácie Slovnaft Move alebo odporúčaním programu priateľom je hneď od začiatku možné získať body naviac. Nový zákaznícky program zahŕňa aj časovo obmedzené výzvy, ktorých splnenie je spojené s následnou odmenou.

Všetky podrobnosti o novom zákazníckom programe v sieti čerpacích staníc Slovnaft sa dozviete na slovnaftmove.sk.  

2023-03-30 Slovnaft sa pre nové dodanenie obrátil na prezidentku SR

BRATISLAVA, 29. marec 2023

Spoločnosť Slovnaft považuje novelu zákona, ktorou poslanci NR SR schválili vyrubenie 70 % solidárneho príspevku za rok 2023, za neprijateľnú, nespravodlivú, diskriminačnú a poškodzujúcu záujmy Slovenska. Spoločnosť sa preto obrátila na prezidentku SR, aby preskúmala prijatú novelu a vrátila ju Národnej rade SR.

„Schválený zákon môže vo svojich dôsledkoch reálne znamenať ukončenie výroby palív na Slovensku, keďže v neprimeranom a ničím neodôvodnenom rozsahu odčerpáva z nášho podniku hotovosť, ktorá by mohla byť v budúcnosti využitá na preklenutie tých rokov, keď náš podnik vykáže straty ,“ píše sa v liste spoločnosti Slovnaft prezidentke SR.

Aj počas stratových rokov by však Slovnaft mal pokračovať vo svojich investičných aktivitách v záujme zachovania výroby a zabezpečenia ropnej stability na Slovensku.

Slovnaft vníma schválený zákon ako priamy útok časti politického spektra na dlhodobo úspešný súkromný podnik strategického významu, ktorý má mimoriadny multiplikačný dopad na množstvo dodávateľov, príjmy domácností, a následne aj na verejné financie.

Pani prezidentka už obdobný postup vrátenia zákona uplatnila pri inej energetickej spoločnosti. Slovnaft poukazuje na rozličnosť týchto prípadov.

Kým spoločnosť EUSTREAM, a.s., by sa pri novele zákona o pozemných komunikáciách, ktorú pani prezidentka vrátila do parlamentu, dostala do potenciálnych finančných ťažkostí hlavne pre svoje obchodné rozhodnutia z minulosti, v prípade spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ide o vplyv externých regulačných rozhodnutí. Investície, ktoré Slovnaft musí vykonať a na ktoré potrebuje zdroje, vyplývajú jednak zo sankčných mechanizmov EÚ v súvislosti s vojnou na Ukrajine, a tiež nadväzujú na politiku Green Deal. Odčerpanie týchto investičných zdrojov cez mimoriadne zdanenie Slovnaft existenčne ohrozí. 

Pre ilustráciu, Eustream vyplatil na dividendách svojim akcionárom 4,52 miliardy eur v rokoch 2013 až 2021, v prípade Slovnaftu to bolo 405 miliónov eur, keďže Slovnaft väčšinu svojho zisku investuje do údržby a prevádzky rafinérie. Vládne strany, vrátane OĽaNO, tak svojím opätovným hlasovaním, resp. nehlasovaním v parlamente de facto naďalej podporujú masívny vývoz kapitálu mimo hraníc Slovenska.

Poslanci NR SR navyše nijakým spôsobom nezdôvodnili opodstatnenosť výšky schváleného solidárneho príspevku a vôbec neposúdili jeho možný dosah na jedinú slovenskú rafinériu. EÚ stanovila sadzbu solidárneho príspevku na úrovni minimálne 33 % z nadmerných ziskov. Sadzbu 70 % preto nemožno považovať za adekvátnu. Takáto sadzba mimoriadne znevýhodňuje domácu rafinériu z hľadiska jej medzinárodnej konkurencieschopnosti, a to aj preto, že od 60 do 90 % tržieb z predaja rôznych výrobkov, ktoré majú byť tiež predmetom osobitného zdanenia, pochádza z predaja v zahraničí.

Pre porovnanie, na rakúsku rafinériu sa uplatňuje sadzba na úrovni 40 % za obdobie 1,5 roka – od 1. 7. 2022 do konca roku 2023. Rakúska rafinéria si pritom môže túto sadzbu znížiť na odporúčaných minimálnych 33 %, ak preukáže vykonanie zelených investícií. Z tohto porovnania jasne vyplýva, že v rámci priameho konkurenčného boja dvoch krajín a dvoch rafinérií Slovensko v skutočnosti prehrá, pretože slovenská rafinéria nebude môcť vykonať také investície, vrátane investícií do ekologizácie výroby, ako sa to udeje u susedov.

Chceme tiež upozorniť na skutočnosť, že v prípade zastavenia výroby v našej rafinérii v nejakom momente v budúcnosti nebude môcť byť slovenský trh zásobovaný zo zahraničia. Všetky okolité krajiny, s výnimkou Maďarska, sú totiž nesebestačné vo výrobe najviac žiadaného paliva – motorovej nafty – a práve SLOVNAFT, a.s., doteraz pôsobil ako jediný tzv. balančný výrobca, ktorý nesúlad dopytu a ponuky na celom regionálnom trhu svojou výrobnou a predajnou činnosťou vyrovnával,“ uvádza sa v liste.

Slovnaft považuje prijatú úpravu zákona o solidárnom príspevku za dlhodobo poškodzujúcu Slovensko v rôznych aspektoch – od hrozby zastavenia výroby motorových palív, cez zásadné zníženie dôveryhodnosti Slovenska v očiach investorov vzhľadom na vysokú nepredvídateľnosť podnikateľského prostredia, až po hrozbu obmedzenia hospodárskeho rozvoja národnej ekonomiky, zamestnanosti a životnej úrovne občanov Slovenska.

2023-03-20 Z vrtu až do nádrže auta: Slovnaft dosiahol historický míľnik, keď na spracovanie dovezie ľahkú ropu z ropného poľa v spoluvlastníctve Skupiny MOL

 • Skupina MOL prevzala prvú zásielku vlastnej ľahkej ropy Azeri z ropného poľa ACG v Azerbajdžane, kde je MOL tretím najväčším akcionárom
 • Tanker Seavelvet doviezol 90 000 ton ropy z tureckého prístavu Ceyhan do chorvátskeho prístavu Omišalj, odkiaľ preprava pokračuje ropovodom Adria do rafinérie Slovnaft
 • Dodávka ľahkej ropy Azeri z ťažobného poľa, kde je Skupina MOL spoluvlastníkom znamená pre Slovnaft historicky prvé spracovanie ropy tohto typu z materskej spoločnosti
 • Vzhľadom na zákaz vývozu ropných produktov ruského pôvodu v dôsledku sankcií EÚ nový zdroj ropy prináša Slovnaftu ako aj Skupine MOL väčšiu flexibilitu a odolnosť

Bratislava,Omišalj 20. marec 2023 – Skupina MOL spustila prepravu ropy z ropného poľa Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) v Azerbajdžane, kde je jedným z vlastníkov, do svojej rafinérie Slovnaft v Bratislave. Ide o významné zvýšenie flexibility pri zabezpečovaní dodávok ropy. Cesta tankera Seavelvet z tureckého prístavu Ceyhan do chorvátskeho Omišalja a následná preprava ropy do Bratislavy ropovodom Adria je pre Skupinu MOL úspešným príbehom. Predstavuje integráciu jej hodnotového reťazca „z vrtu až do nádrže auta“ (well-to-wheel), keďže bude dodávať na trh ropné produkty vyrobené v jednej z vlastných rafinérií spracovaním ropy vyťaženej na ložisku, ktoré je v jej spoluvlastníctve. Zásielka šla z ropného terminálu Sangachal pri Baku do prístavu Ceyhan ropovodom BTC, ktorého spoluvlastníkom je aj Skupina MOL. Po príchode z Ceyhanu do Omišalju pokračuje náklad 90 000 ton ropy do rafinérie Slovnaft ropovodom Adria.

Skúšobné spracovanie ľahkej ropy Azeri z ropného poľa Azeri-Chirag-Gunashli – Skupina MOL tam vlastní 9,57 % podiel – na ropné produkty sa začne v apríli. Ropu bude spracovávať rafinéria Slovnaft po úspešnom otestovaní viacerých druhov ropy z Blízkeho východu a kaspickej oblasti. Ide o ďalší dôležitý míľnik na ceste Slovnaftu a Skupiny MOL k väčšej flexibilite pri získavaní ropy v podmienkach európskych sankcií zakazujúcich vývoz ropných produktov z členských štátov EÚ.

"Táto zásielka ľahkej ropy Azeri je pre nás mimoriadna, pretože dokazuje našu schopnosť znížiť závislosť od tradičných  zdrojov ropy a stať sa flexibilnejšími. Znamená to pre nás aj novú príležitosť pokryť celý hodnotový reťazec z našej produkcie, od vrtu až po nádrže áut, čo je vždy veľký úspech. Skupina MOL sa sústreďuje na regionálnu bezpečnosť dodávok, preto nás obzvlášť teší, že môžeme prispieť k zásobovaniu regiónu strednej a východnej Európy našou vlastnou ropou," zdôraznil Gabriel Szabó, výkonný viceprezident Skupiny MOL pre Downstream.

„Pre Slovnaft ide o historický míľnik, nakoľko ide o druh ropy, s ktorou získame úplne nové skúsenosti na našej ceste k vyššej pružnosti v oblasti spracovania rôznych typov rôp. Prebiehajúce udalosti mimo Slovenska a v ich nadväznosti prijaté sankcie EÚ postavili Slovnaft, jedinú rafinériu na Slovensku, pred mimoriadne výzvy. V krátkom čase tak prispôsobujeme naše technológie a procesy na spracovanie rôznych rôp s cieľom, aby energia zo Slovnaftu poháňala aj naďalej celý región, tak ako sa to už deje desiatky rokov.  Som veľmi hrdý na všetkých Slovnaftárov a kolegov celej Skupiny MOL v rôznych krajinách, ktorí pracujú spoločne na  napĺňaní našej úlohy a odvádzajú fantastickú prácu“, povedal Marek Senkovič, výkonný riaditeľ Slovnaftu.

Skupina MOL má záujem hrať čoraz významnejšiu rolu pri hospodárskom prepájaní Azerbajdžanu so strednou a východnou Európou. V roku 2020 MOL získal 9,57 % podiel v ropnom poli ACG, ktoré patrí medzi vlajkové ropné polia azerbajdžanskej ekonomiky, a tiež 8,9 % podiel v ropovode BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan).

"Táto zásielka ropy je míľnikom, pretože potvrdzuje odôvodnenosť nášho rozhodnutia stať sa hlavným akcionárom ropného poľa ACG v Azerbajdžane. Možnosť zásobovať naše rafinérie zdrojmi ropy z mimoeurópskych krajín nám v období rýchlych zmien poskytuje odolnosť. Máme možnosť flexibilne sa rozhodnúť, či svoj podiel ropy vyťaženej v ACG predáme, alebo túto ropu dovezieme do nášho hlavného regiónu, a prispejeme tak k bezpečnosti dodávok energie v Európe.  Zároveň je to skvelá príležitosť na posilnenie spolupráce medzi kľúčovými divíziami Skupiny MOL – Upstreamom a Downstreamom,” povedal Zsombor Marton, výkonný viceprezident pre prieskum a ťažbu Skupiny MOL.

V projekte ACG  je Skupina MOL po spoločnostiach BP a SOCAR tretím najväčším investorom. Toto ropné pole predstavuje 15 % celkovej ťažby Skupiny MOL a 25 % celkových rezerv. Ropovod BTC má potenciál zohrávať dôležitú úlohu pri dodávkach ropy do rafinérií Skupiny MOL v Bratislave na Slovensku, ako aj v Százhalombatte v Maďarsku.

Skupina MOL pokračuje v importe ruskej ropnej zmesi REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) prostredníctvom ropovodu Družba, keďže je presvedčená, že najlepším spôsobom, ako zaručiť bezpečnosť dodávok palív v regióne strednej a východnej Európy, je zachovať neporušené tradičné dodávateľské kanály a zároveň skúmať a zabezpečovať alternatívne možnosti.

2023-03-13 Najviac hlasov ste dali zelenej oáze z Nitry - Finančnú podporu získali nápady vo všetkých krajoch Slovenska

Je rozhodnuté. Tento rok vytvoria dobrovoľníci miesta plné zelene v 26 lokalitách po celom Slovensku. Osemnásť projektov získalo v grantovom programe Zelené oázy priamu podporu, kým financovanie ďalších ôsmich projektov záviselo od hlasovania verejnosti podľa jednoduchého kľúča - čím viac hlasov, tým viac peňazí.

Hlasovať sa dalo od začiatku februára do začiatku marca na stránke oazy.sk. Osem projektov reprezentovalo osem krajov Slovenska. „ Každý projekt v hlasovaní štartoval so základnou sumou 1000 eur a uchádzal sa o jej navýšenie. Vyzbierali sme 6095 platných hlasov. Takýto veľký záujem o hlasovanie nás potešil. Je ocenením kvality projektov, zaradených do hlasovania,“ hovorí Ľubica Štúberová, programová manažérka programu Zelené oázy z Nadácie Ekopolis. Najúspešnejším sa stal projekt „Alej nás spája“ z nitrianskej mestskej časti Prameň. Miestna komunita pri obytnej zóne tam za pomoci obyvateľov blízkeho okolia a žiakov priľahlých škôl plánuje vysadiť dlhoveké dreviny, postaviť vyvýšené záhony, zelenú stenu a umiestniť úle.

Výsledky hlasovania:

 • Na ceste z púšte do oázy Súkromná základná škola Jolly Homeschool, Bratislavský kraj, 447 hlasov
 • Výsadba stromov pri cyklotrasách Združenie obcí mikroregión Klátovské rameno, Trnavský kraj, 89 hlasov
 • Alej nás spája Alej na Prameni, o.z., Nitriansky kraj, 2077 hlasov
 • V duchu udržateľnosti Občianské združenie GaBa, Trenčiansky kraj, 387 hlasov
 • Oživujeme naše mestské sady Mesto Lučenec, Banskobystrický kraj, 350 hlasov
 • 1. komunitná záhrada Liptovský Mikuláš LIPA liptovskí aktivisti, OZ, Žilinský kraj, 528 hlasov
 • Prírodná klimatizácia z ovocných stromov Základná škola s materskou školou Spišské Bystré, Prešovský kraj, 461 hlasov
 • Zelená ovocná oáza Vyšný Hámor Športový klub SPIŠ, Košický kraj, 1756 hlasov

Do konca októbra 2023 dobrovoľníci po celom Slovensku vysadia nové aleje stromov, ovocné sady alebo vytvoria komunitné záhrady. Podporu získali aj ďalšie zelené opatrenia, ktoré prispejú k pestrejšej biodiverzite, lepšiemu životnému prostrediu a príjemnejšiemu komunitnému spolužitiu. Viac informácií je na stránke www.oazy.sk.

Medzi aktívnymi komunitami si program Zelené oázy za roky vytrvalej podpory získal dobré meno a pre autentické dobrovoľnícke iniciatívy vo všetkých regiónoch Slovenska je stabilným nástrojom podpory. Téma aktuálneho ročníka – S nápadom, spolu a zodpovedne – navyše úzko korešponduje s hlavnou myšlienkou našich CSR aktivít – Spolu dokážeme veľa ,“ približuje Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie a hovorca spoločnosti Slovnaft, ktorá je dlhodobým donorom programu Zelené oázy.

Grantový program Zelené oázy nepretržite už 17 rokov finančne podporuje zmysluplné nápady a projekty zamerané na výsadby drevín a rôzne zelené riešenia. Od svojho vzniku podporil 418 projektov po celom Slovensku a prerozdelil sumu viac ako milión eur.

2023-03-01 Talenty Novej Európy: Šestnásty ročník programu pre nadaných mladých ľudí je otvorený

Bratislava, 1. marca 2023 – Rozumieť mladým talentom, znamená podporovať ich. Mnohé talentované deti a mládež majú aj chuť aj vytrvalosť, no niekedy im chýbajú prostriedky. Aby mohli rozvíjať svoj talent a pracovať na sebe, už šestnásty rok sa môžu v grantovom programe Talenty Novej Európy (TNE) uchádzať o podporu. Program, na ktorom spolupracuje Stredoeurópska nadácia (CEF) so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., podporuje mladé výnimočné talenty vo veku 8 až 25 rokov, ktoré vynikajú v niektorej z oblastí športu, umenia či vedy.

Za uplynulých 15 rokov programu získalo takto podporu viac ako 500 talentov v súhrnnej hodnote takmer 980 tisíc eur. V minulom roku si grant vo výške 66 000 eur rozdelilo 65 detí a mladých ľudí. Rovnaká suma je určená na prerozdelenie aj v tomto ročníku.

Elektronickú prihlášku, požiadavky a konkrétne kritériá programu nájdu uchádzači na webovej stránke: www.tne.sk. Prijaté žiadosti bude aj tento rok vyhodnocovať porota, zložená z uznávaných osobností a odborníkov z oblasti športu, vedy a umenia. Úspešní uchádzači budú môcť finančné prostriedky z grantu použiť na nákup nevyhnutných potrieb či vybavenia k rozvoju svojho talentu, na spolufinancovanie svojej účasti na súťažiach, kurzoch či študijných programoch. Grantový program je otvorený do 31. marca 2023.

„Talent je vraj len 5 % úspechu, zvyšok je tvrdá drina. Dôležitou súčasťou úspechu je však aj materiálna podpora. Aby sa mohli talentované a cieľavedomé deti a mladí ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia rozvíjať a pracovať na sebe, pomôžeme im so zabezpečením ich potrieb. Medzi nimi sa tvorí budúca elita spoločnosti, ktorá bude mať vplyv na chod a vnímanie krajiny. Verím, že takto spolu dokážeme veľa,“ vysvetľuje Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft.

„Mať talent je výnimočný dar, sám o sebe však nie je postačujúci.  Preto som nesmierne rada, že aj v dnešnej dobe je mnoho mladých, ktorí chcú skĺbiť svoje nadanie s vytrvalosťou, usilovnosťou a s ambíciou byť neustále lepším. Práve oni si zaslúžia nielen našu pozornosť, ale aj podporu,“ približuje Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie.

2023-02-03 Zahlasujte do 6. marca za zelené oázy - Dobrovoľníci ich vybudujú po celom Slovensku

Aj vy môžete rozhodnúť, kde vyrastú nové zelené oázy a aká bude výška grantu, ktorý dostanú dobrovoľníci na ich realizáciu. O osude 8 zelených projektov môžete hlasovať od 6. februára do 6. marca na www.oazy.sk . Projekty na verejné hlasovanie vybrala odborná komisia v 17. ročníku grantového programu Zelené oázy. Zároveň udelila priamu finančnú podporu ďalším 18 projektom.

O podporu verejnosti súťažia tieto zelené oázy:

 • Bratislavský kraj

Na ceste z púšte do oázy - školská permakultúrna farma

Súkromná základná škola Jolly Homeschool

Školská permakultúrna farma v Pezinku chce vysadiť ovocné kríky, postaviť ďalšie záhony na pestovanie zeleniny a zachytávať dažďovú vodu na polievanie záhrady do nádrží.

 • Trnavský kraj

Združenie obcí mikroregión Klátovské rameno

Výsadba stromov pri cyklotrasách

Združenie má v pláne vysadiť popri novej cyklotrase medzi Dunajskou Stredou a Dunajským Klátovom 30 javorov a 120 kríkov drieňa, vtáčieho zobu a bršlenu, ktoré prinesú pre cyklistov tieň a pre prostredie viac drobných živočíchov a vtáctva.

 • Nitriansky kraj

Alej nás spája

Alej na Prameni, o.z.

Miestna komunita v nitrianskej mestskej časti Prameň plánuje vysadiť gaštany, orechy, jarabiny aj javor a buk, postaviť vyvýšené záhony, zelenú stenu a k výsadbe umiestniť ďalšie dva úle.

 • Trenčiansky kraj

Občianské združenie GaBa

V duchu udržateľnosti

V Baťovianskej záhrade v Partizánskom je mnoho zelene a tá hlavne v letných mesiacoch vyžaduje výdatné zalievanie. Preto v záhrade umiestnia nádrže na dažďovú vodu, ktorú budú zvádzať z priľahlých striech.

 • Banskobystrický kraj

Oživujeme naše mestské sady

Mesto Lučenec

V mestskom ovocnom sade v Lučenci plánujú výsadbu ďalších 60 ovocných stromov a krov. Sad je verejne dostupný a využívaný na samozbery, vzdelávacie ovocinárske podujatia, ochutnávky a exkurzie.

 • Žilinský kraj

1. komunitná záhrada Liptovský Mikuláš

LIPA - liptovskí aktivisti, OZ

Obyvatelia na sídlisku Podbreziny s podporou mesta Liptovský Mikuláš vytvoria prvú komunitnú záhradu meste, vysadia ovocné stromy, bylinky, vykopú studňu, zriadia kompostovisko. Do projektu plánuje občianske združenie zapojiť blízke školy či zariadenie pre seniorov.

 • Prešovský kraj

Prírodná klimatizácia z ovocných stromov

Základná škola s materskou školou, Spišské Bystré,

Na záhrade základnej školy v Spišskom Bystrom je plán vysadiť ovocný sad, ktorý v lete poskytne prirodzený tieň a ochladenie školskej telocvične a v zime do nej prepustí slnečné svetlo. Zároveň doplnením nádrže na dažďovú vodu si chce ZŠ zabezpečiť zdroj na polievanie vysadeného sadu.

 • Košický kraj

Športový klub SPIŠ

Zelená ovocná oáza Vyšný Hámor

V Spišskej Novej Vsi, časti Vyšný Hámor chcú členovia športového klubu vysadiť ovocný sad. Táto lokalita je východzím miestom pešej a cyklo turistiky, a tak momentálne zanedbané miesto dostane novú tvár a zmysel.

Konečné výsledky s pridelenou výškou podpory pre jednotlivé projekty budú známe 13. marca 2023.

V 17. ročníku grantového programu Zelené oázy odborná komisia hodnotila až 162 žiadostí o podporu na výsadby zelene a ekologické opatrenia, ktoré majú pribudnúť v mestách a obciach na celom Slovensku. V duchu témy aktuálneho ročníka „S nápadom, spolu a zodpovedne“, sú podporované udržateľné nápady, ktoré spájajú ľudí pri formovaní pestrého prostredia v ktorom žijeme dnes, ale slúžiť bude aj budúcim generáciám. Hodnotila sa kvalita plánovaných výsadieb, ako aj zapojenie dobrovoľníkov z miestnych komunít.

Priamu podporu získalo 18 najlepšie hodnotených projektov z celého Slovenska. Ďalších 8 z vrcholu rebríčka sa uchádza o hlasy verejnosti. „ Aj tento rok žiadatelia zaslali kvalitné projekty, ktoré má zmysel podporiť. Hlasovanie sme nastavili o niečo férovejšie, kedy žiadny z projektov neodíde naprázdno – každý z nich získa už na začiatku 1000 eur a v hlasovaní verejnosti sa bude uchádzať o navýšenie podpory pre svoj nápad ,“ približuje mechaniku hlasovania programová manažérka z Nadácie Ekopolis, Ľubica Štúberová. „Do hlasovania postúpil jeden projekt z každého kraja Slovenska,“ dodáva Štúberová. Hlasovanie bude prebiehať od 6. februára do 6. marca 2023 na webovej stránke www.oazy.sk.

Grantový program Zelené oázy dlhodobo podporuje environmentálne užitočné riešenia na území celého Slovenska. Pri riadení programu spolupracuje Slovnaft s Nadáciou Ekopolis. #SpoluDokážemeVeľa

2023-01-18 Štefan Svitko stále medzi elitou dakarských jazdcov

 • najúspešnejší Slovák si na Dakar Rally 2023 vybojoval celkové 12. miesto
 • podľa Svitka bola tohtoročná maratónska rely jednou z najrýchlejších
 • organizátori zápasili s premenlivým počasím, čo ovplyvnilo aj výkony jazdcov

 

BRATISLAVA, 17. január 2023 – Trojnásobný majster Európy, niekoľkonásobný majster SR v enduro a cross country a najúspešnejší slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko sa v pondelok v noci vrátil zo Saudskej Arábie. Na Dakar Rally 2023 štartoval vo farbách Slovnaft Rally Teamu už štrnástykrát s oficiálnym titulom  „Dakarská legenda“.

Tohtoročný 45. Dakar Štefana Svitka a jeho tím poriadne preveril. Najnáročnejšie preteky sveta začali na Silvestra a skončili 15. januára v Dammane na brehu Arabského zálivu.  Celkovo 14 etáp otestovalo okrem fyzickej a psychickej kondície aj techniku jazdcov na jednej z najdlhších tratí v doterajšej histórii. Števo obhájil umiestnenie spred roka, keď skončil na 12. mieste. Svitko sa na najprestížnejšej rely sveta opäť opieral v Slovnaft Rally Teame o skúseného mechanika Zlatka Novosáda a fyzioterapeuta Jakuba Kmeťka. Svitko priznal, že hlavným spomaľovačom na tohtoročnom Dakare boli kamenné úseky najmä prvých etáp. Tam naberal stratu na lídrov pretekov, ktorú potom musel prácne doháňať na pieskových úsekoch. 

„Je to dobrý výsledok, ale ja som chcel viac. Tohtoročný Dakar bol naozaj rýchly. Nebolo to len zrušením niektorých rýchlostných obmedzení zo strany organizátorov, ale pretlakom veľmi kvalitných jazdcov s najvyššími ambíciami. Prvé štyri etapy som sa hodne trápil a hľadal optimálny výkon, ale v piatej etape, v ktorej som skončil jedenásty, to už išlo lepšie,“ hodnotí Dakar 2023 Š. Svitko.

Pretekárov potrápilo aj premenlivé počasie, ktoré bolo aj pre organizátorov veľmi náročné. Dážď, zima a zmeny na poslednú chvíľu spôsobili, že siedma etapa bola úplne zrušená a jazdci sa neplánovane presúvali na iné miesto.

„Skoré ranné vstávanie, tri stupne nad nulou a celý deň v sedle motocykla ma prekvapivo nevyčerpávali fyzicky, ale skôr mentálne. Niekedy aj 350 kilometrov meraného úseku v jednej etape, kedy sa vo veľkej rýchlosti musíte sústrediť na cestu, na každý kameň, ktorý je pred vami, popritom sledovať roadbook a stav motocykla dá naozaj zabrať. Som rád, že som neurobil počas pretekov žiadnu vážnu chybu a tento rok sa mi vyhli aj väčšie technické problémy. Mrzí ma, že nebolo viac čisto piesočných etáp, pretože tie mi vyhovujú viac,“ vysvetľuje Svitko.

Dobré zvládnutie Dakaru po fyzickej stránke potvrdil aj fyzioterapeut Jakub Kmeťko. Podľa jeho slov má Števo kondičku, s ktorou dokáže konkurovať aj vekovo oveľa mladším jazdcom. Svitko aj tento rok jazdil na motorke KTM 450 Rally Replica. Počas púštnych pretekov mu asistoval  jeho dlhoročný mechanik Zlatko Novosád. „Z pohľadu techniky sme mali dobrý ročník. Žiadne poruchy okrem vody v palivovej nádrži, čo súvisí s palivom od oficiálneho dodávateľa pre Dakar,“ približuje Zlatko Novosád.

Štefana Svitka aktuálne čakajú povinnosti voči partnerom a médiám a niekoľko týždňový oddych na rodnej Orave. Postupne, v závislosti od počasia, začne s prípravami na ďalšiu sezónu  preteky. Vrcholom sezóny by mal byť opäť „kráľovský“ Dakar. Už 46. ročník pretekár plánuje absolvovať a nevzdáva sa.

„Števo už 14. rok úspešne reprezentoval Slovensko na najnáročnejších pretekoch. Jeho bojovnosť a nasadenie sú inšpirujúce. S podporou Slovnaft Rally Teamu dokazuje, že má na Dakare ešte čo povedať,“ hovorí Anton Molnár, hovorca Slovnaftu.

Od svojej premiéry na Dakare v roku 2010 vo všetkých ročníkoch štartoval Štefan Svitko s podporou Slovnaftu. Hneď na prvom Dakare v kategórii motocyklov obsadil trináste miesto a stal sa najúspešnejším nováčikom. Nasledujúci rok pre poruchu na motorke nedokončil ôsmu etapu a musel odstúpiť. O dva roky neskôr mal nepríjemný pád a zo súťaže odstúpil len tri etapy pred koncom. V roku 2013 skončil deviaty, ale v rokoch 2012 a 2015 obsadil celkovo piate priečky. V roku 2016 triumfoval na 2. mieste! V roku 2017 skončil na 25. mieste (bez penalizácie by mu patrila 7. pozícia). Nasledovali dva smoliarske ročníky, kedy si v roku 2018 na Dakare zranil rameno a po 10. etape z priebežnej 8. priečky odstúpil. V roku 2019 odstúpil pre poruchu motocykla v 8. etape, opäť z priebežnej fantastickej 8. priečky. Konečné 11. miesto si vybojoval v roku 2020 a v minulom roku skončil na celkovom 8. mieste. V roku 2022 vybojoval 12. miesto.

2022-12-21 Cez čerpacie stanice Slovnaft zákazníci odseparovali stovky ton použitého kuchynského oleja

 • za viac ako 11 rokov odovzdali zákazníci Slovnaftu vyše 400 ton použitého kuchynského oleja
 • v čase Vianoc spotreba oleja zvyčajne zosilnie
 • separovaný použitý kuchynský olej sa používa na výrobu biopalivovej zložky, ktorá sa pridáva do motorovej nafty

Bratislava, 21. december 2022 – Už viac ako 400 ton použitého kuchynského oleja priniesli zákazníci na recykláciu na čerpacie stanice Slovnaft. Službu zberu oleja z domácností ponúka najväčšia sieť čerpacích staníc viac ako 11 rokov. Z litra vyzbieraného oleja vyrobí partnerská spoločnosť Meroco biopalivovú zložku, ktorú Slovnaft pridáva do motorovej nafty. Biopalivová zložka z použitého kuchynského oleja výrazne znižuje emisie skleníkových plynov.

Väčšina domácností na Slovensku pred desiatimi rokmi separovala iba papier a plasty. Použitý kuchynský olej zvyčajne končil v kanalizácii alebo v horšom prípade na záhrade za domom. Spoločnosť Slovnaft spustila zber použitého kuchynského oleja z domácností v roku 2011 a v tom čase bola táto služba viac osvetovým projektom ako aktivitou s reálnym ekologickým dopadom. Postupne sa však vzťah ľudí k oleju z ich kuchýň zmenil a separovanie použitého kuchynského oleja je už prirodzenou súčasťou väčšiny domácností. Použitý kuchynský olej môžete odovzdať na 212 čerpacích staniciach v 118 mestách a obciach.

„Začínali sme takpovediac na zelenej lúke, dnes je zber použitého kuchynského oleja samozrejmosťou, dokonca pre samosprávy povinnosťou pri nakladaní s odpadom. Sme radi, že sa naša aktivita – v čase svojho vzniku inovatívna služba pre zákazníkov – stala inšpiráciou aj pre ďalšie komerčné subjekty. Vidíme, že ľuďom na prírode záleží. Aj preto je zber oleja hlboko včlenený medzi naše ekologické aktivity a do ponuky našich služieb,“ približuje hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

Za prvé tri štvrťroky tohto roka zákazníci čerpacích staníc Slovnaft doniesli a odovzdali na recykláciu viac ako 47 ton použitého kuchynského oleja, čo je o 9 % viac ako v rovnakom období pred rokom. Je to ďalších 47 ton oleja, ktorý neskončil v kanalizácii alebo prírode.

„Obdobie vianočných sviatkov vnímame ako čas, kedy doma viac varíme, vypekáme a vyprážame. Očakávame preto, že tak ako po minulé roky, opäť zosilnie spotreba oleja a následne aj množstvo, ktoré ľudia odnesú na ďalšie spracovanie. Čím viac oleja skončí v zbere, tým lepšie pre prírodu. Takto spolu dokážeme veľa,“ hovorí A. Molnár.

Použitý kuchynský olej je dobré zbierať do plastovej fľaše alebo pôvodného obalu, aby sa pri preprave sklenený obal nerozbil a olej neznehodnotil. Pred zliatím je dôležité nechať ho vychladnúť a precediť cez sitko, aby v ňom nezostali zvyšky jedál. Zozbieraný kuchynský olej treba odniesť na čerpaciu stanicu a odovzdať ho obsluhe. Za každý deciliter oleja získajú členovia BONUS klubu jeden bonusový bod.

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

2022-11-30 Rafinéria Slovnaft uzavrela tohtoročný cyklus údržby a modernizácie

 • Slovnaft ukončil plánovanú údržbu polovice svojich výrobných zariadení a ich modernizáciu
 • spoločnosť do svojich zariadení tento rok investovala spolu 69 miliónov eur
 • odstavených bolo celkovo 33 rafinérskych a petrochemických výrobných jednotiek
 • zásobovanie zákazníkov bolo počas plánovaných odstávok plynulé a bez komplikácií

Bratislava, 30. novembra 2022 – Bratislavská rafinéria Slovnaft uzavrela koncom novembra tohtoročný cyklus plánovanej údržby a modernizácie. Počas roka postupne v troch fázach odstavila 33 rafinérskych a petrochemických výrobných jednotiek. Do čistenia, údržby a modernizácie svojich výrobných zariadení Slovnaft investoval celkovo 69 miliónov eur. Výsledkom je ich vyššia bezpečnosť a nižšia environmentálna záťaž. Plánované odstávky spoločnosť pripravovala dva roky a na vyčistení rafinérskych a petrochemických zariadení, ich kontrole a opravách sa celkovo podieľalo vyše 2300 domácich a zahraničných externých dodávateľov.

V záverečnej, jesennej fáze sa uskutočnila generálna revízia na jednej výrobnej jednotke vyrábajúcej naftu a ďalšia jednotka bola odstavená len v tzv. technologickej zarážke, čo znamená, že sa na nej uskutočnili čistiace práce niektorých zariadení a drobné opravy. Do štandardného chodu nabehla výroba Slovnaftu 27. novembra 2022.

„Plánované odstávky zvýšili bezpečné a efektívne prevádzkovanie rafinérskych a petrochemických zariadení a znížili energetickú náročnosť. Aj počas odstávok polovice rafinérskych zariadení bolo zásobovanie čerpacích staníc a veľkoobchodných zákazníkov Slovnaftu plynulé. Zároveň sme mali všetky práce a činnosti naplánované tak, aby sme minimalizovali ich vplyv a dopad na obyvateľov žijúcich v blízkosti rafinérie,“ povedal manažér Riadenia projektov a plánovaných odstávok SLOVNAFT, a.s., Martin Bičan.

Pozrite si cestu ropy v rafinérii Slovnaft. Sprievodcom po prísne stráženom areáli kritickej infraštruktúry je vedúci Prevádzkovania výroby Ladislav Nagy: SLOVNAFT TV

Tohtoročné plánované odstávky štartovali v marci jarnou fázou na deviatich výrobných jednotkách a všetky práce boli ukončené v úvode apríla. Najväčšou výzvou bola letná fáza, ktorá trvala od mája do júla. Postupne bolo odstavených a po vykonaných prácach opäť nabehnutých 21 výrobných jednotiek, vrátane Etylénovej jednotky. V tejto kľúčovej časti petrochémie sa uskutočnila prvá fáza modernizačného projektu, zameraného na bezpečnosť prevádzkovania a predĺženie životnosti. Unikátnym projektom v letnej časti odstávok bola výmena dosluhujúcej atmosférickej pece na jednotke Atmosférická destilácia 5 (AD5), ktorá bola v prevádzke od roku 1967, za novú. Zároveň sa na AD5 vymenila kolóna, ktorá zefektívňuje destilačný proces a znižuje riziko požiaru. Výmena dvoch čerpadiel v Cirkulačnom centre rafinérie zas priniesla priame zníženie energetickej náročnosti. Ročne by mala klesnúť spotreba elektrickej energie v rámci cirkulačného centra o 6,7 %. V jesennej časti, ktorá uzavrela tohtoročný cyklus, sa spoločnosť sústredila na výrobnú jednotku dôležitú pre produkciu motorovej nafty, ktorá patrí ku kľúčovým produktom Slovnaftu aj pre zahraničné trhy.


O výrobnej zóne SLOVNAFT, a.s.

Rafinérsko-petrochemická časť spoločnosti v juhovýchodnej časti Bratislavy má rozlohu približne 400 hektárov. Výrobná zóna je rozdelená na bloky so siedmimi prevádzkovými celkami, železnicou, logistickým terminálom, energetickou infraštruktúrou a skladmi. Z celkovej rozlohy areálu je zatrávnených 270 hektárov a rastie tam viac než 10 000 stromov. Mimo hlavného areálu sa nachádza Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd, ktorá patrí medzi najväčšie ekologické stavby regiónu. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., patrí medzi tri najmodernejšie rafinérsko-petrochemické komplexy v Európe. Pre rafinériu je kľúčový komplex EFPA (Environmental Fuel Project Apollo) a petrochemická časť zahŕňa najmodernejší polyolefínový komplex LDPE4 n na výrobu polyetylénu a výrobnú jednotku PP3, kde sa produkuje polypropylén.

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.


Kontaktná osoba:
Anton Molnár
hovorca a riaditeľ Komunikácie
tel: +421 905 393 161

Rafinéria Slovnaft uzavrela tohtoročný cyklus údržby a modernizácie

Rafinéria Slovnaft uzavrela tohtoročný cyklus údržby a modernizácie

Rafinéria Slovnaft uzavrela tohtoročný cyklus údržby a modernizácie

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×