Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2022-03-11 Rossi Biofuel a Skupina MOL vybudovali v Komárome unikátny závod na výrobu komponentov bionafty

 • Kapacita 50 000 ton bionafty ročne
 • Najmodernejšia technológia, unikátna v rámci celej Európy
 • 85-percentná úspora skleníkových plynov v porovnaní s konvenčným palivom
 • Investícia je v súlade so stratégiou Skupiny MOL 2030+ "SHAPE TOMORROW"

Komárom, 11. marec 2022 – V Komárome bol slávnostne otvorený nový závod spoločnosti Rossi Biofuel, ktorý výrazne zvýši objem výroby biopalív v Maďarsku. Touto investíciou Skupina MOL a Envien Group uviedli na trh v Európe technológiu, ktorá môže zvýšiť úspory skleníkových plynov o viac ako 85 %.

Otvorením moderného závodu na výrobu bionafty spoločnosti Rossi Biofuel Zrt. s kapacitou 50 000 ton ročne sa výrazne zvýši ročná výroba spoločnosti, a tiež objem výroby biopalív v Maďarsku. Závod ako prvý v Európe využíva technológiu RepCat rakúskej spoločnosti BDI-BioEnergy International GmbH, ktorá je z hľadiska surovín veľmi flexibilná. Umožňuje spracovať mastné odpady rôzneho druhu a pôvodu, ako sú napríklad použité kuchynské oleje, odpadové tuky, živočíšne tuky alebo zvyšky z výroby rastlinných olejov. Takto vyrobená bionafta patrí medzi klimaticky najšetrnejšie palivá.

„Zavádzame v Európe jedinečnú technológiu, ktorá nám umožňuje vyrábať biopalivo z takmer všetkých druhov tukov. Je to obrovský úspech pre nás všetkých, pretože obehové hospodárstvo je jedným zo základných pilierov aktualizovanej stratégie Skupiny MOL. Zaviazali sme sa efektívne recyklovať odpad a uspokojovať rastúce energetické potreby sveta čoraz udržateľnejšími riešeniami. Transformácia energetiky je dlhý a zložitý proces, ale táto investícia jasne ukazuje, že konvenčné palivá sa dajú správnou technológiou a využitím odpadu zameniť za ekologickejšie," povedal Oszkár Világi, zástupca generálneho riaditeľa Skupiny MOL.

Foto: Slávnostné otvorenie závodu

Vybudovaním závodu sa Skupina MOL a skupina Envien, ktoré sú 25 %, resp. 75 % vlastníkmi spoločnosti, snažia reagovať na požiadavky zákazníkov aj legislatívy. Cieľom spoločnosť Rossi Biofuel je spĺňať predpisy EÚ o obnoviteľných palivách v doprave. Produkt Rossi Biofuel sa používa ako biokomponent pri výrobe nafty v rafinériách Duna v Maďarsku  a Slovnaft v Bratislave.

„Tento nový moderný závod je prvou veľkou investíciou skupiny Envien Group do výroby moderných biopalív, pri ktorej sa odpad spracúva na užitočné produkty. Podľa nášho názoru závod, ktorý využíva odpad – a najmä domáce suroviny, prispieva k úsporám skleníkových plynov v doprave, a zároveň posilňuje a stimuluje lokálnu ekonomiku a zamestnanosť, čo je pre skupinu cestou vpred a prioritou. Vďaka maďarským dotáciám sme sa rozhodli umiestniť závod priamo do našej výrobnej základne v maďarskom Komárome a sme presvedčení, že to nie je náš posledný projekt tohto druhu," uviedol Ing. Robert Spišák, PhD., predseda predstavenstva spoločnosti Rossi Biofuel.

Výstavba s investíciami do brownfieldu na úrovni 45 miliónov eur sa začala v júni 2020. Na stavebných prácach sa podieľalo viac ako 15 firiem, ktoré zamestnávali v priemere 80 pracovníkov, ale v niektorých obdobiach to bolo až 150 – 170 ľudí. Štát podporil investíciu dotáciami na úroky a úľavou na dani z príjmov právnických osôb, vďaka čomu sa počet zamestnancov spoločnosti Rossi Biofuel zdvojnásobil na viac ako 100. Nový závod slávnostne otvorili Dr. László Palkovics, minister pre inovácie a technológie, Dr. Judit Bertalan Czunyiné, poslankyňa parlamentu, Ing. Robert Spišák, PhD., predseda predstavenstva spoločnosti Rossi Biofuel Zrt. a Dr. Oszkár Világi, zástupca generálneho riaditeľa Skupiny MOL.

Foto: V novom závode v Komárome

Foto: Dr. Oszkár Világi, zástupca generálneho riaditeľa Skupiny MOL

Foto: Ing. Robert Spišák, PhD., predseda predstavenstva spoločnosti Rossi Biofuel Zrt.

O Rossi Biofuel

Spoločnosť Rossi Biofuel Zrt. je súčasťou skupiny Envien Group, ktorá zohráva kľúčovú rolu pri výrobe bionafty v regióne. Závod na výrobu bionafty spoločnosti Rossi Biofuel Zrt. sa nachádza v rámci priemyselnej základne spoločnosti MOL Nyrt. v Komárome. Závod vznikol ako investícia na zelenej lúke v roku 2006 a vyrábať začal v decembri 2007. Hlavnou činnosťou spoločnosti Rossi Biofuel Zrt. je výroba bionafty z rastlinných olejov a použitého kuchynského oleja, zozbieraného najmä v rámci regiónu.

Envien Group je jednou z najväčších a najvýznamnejších skupín spoločností v regióne strednej a východnej Európy pôsobiacich v oblasti výroby biopalív, ktoré sa používajú v zmesiach s konvenčnou naftou a benzínom. Skupinu tvorí desať členských spoločností v piatich európskych krajinách – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Švajčiarsku a Chorvátsku.

2022-03-01 Slovnaft investuje tento rok do plánovanej údržby výrobných zariadení 52 miliónov eur

 • Slovnaft má na tento rok naplánovanú údržbu polovice výrobných zariadení v celkovej hodnote 52 mil. eur.
 • Jarná časť plánovaných povinných odstávok výrobných zariadení sa uskutoční v marci, ďalšie budú v lete a na jeseň.
 • Spoločnosť zmenila systém prípravy a realizácie generálnych revízií tak, aby boli čo najkratšie a minimalizoval sa ich vplyv na okolie.
 • Všetky informácie o dianí v rafinérii a sprievodných javoch nájdu obyvatelia v mobilnej aplikácii Sused Slovnaft.

BRATISLAVA, 1. marca 2022 – Spoločnosť Slovnaft najbližší víkend odštartuje plánovanú údržbu časti svojich výrobných zariadení. Ide o prvú časť plánovaných povinných odstávok v tomto roku, ktoré sa majú dotknúť spolu takmer polovice výrobných zariadení. Do povinnej údržby, opráv a modernizácie technológií investuje spoločnosť celkovo 52 miliónov eur, aby zvýšila bezpečnosť ich prevádzkovania a ekologické dopady výroby. Revízie výrobných zariadení sa uskutočnia v troch časových blokoch – na jar, v lete a na jeseň. Na vyčistení rafinérskych a petrochemických zariadení, ich kontrole a opravách sa budú podieľať domáci a zahraniční externí dodávatelia. Zásobovanie zákazníkov počas odstávok nebude ovplyvnené.

„Ide o plánovanú údržbu, na ktorej príprave sme začali pracovať pred dvoma rokmi. Proces riadenia plánovaných odstávok je veľmi komplexný. Vstupuje doň viac ako 15 rôznych oddelení Slovnaftu a viac ako 300 interných pracovníkov,“ približuje Lukáš Noskovič, manažér riadenia projektov a plánovaných odstávok.

Jarná časť povinnej údržby sa začne už tento víkend a zúčastní sa na nej okrem zamestnancov Slovnaftu aj 1100 externých špecialistov. V tejto fáze Slovnaft odstaví deväť výrobných jednotiek a nadväzných šesť bude v prestoji. Odstavenie väčšiny z nich je naplánované na 5. marca 2022, pričom všetky práce by mali byť ukončené a výrobné jednotky opätovne sprevádzkované v úvode apríla.

Jarné technologické zarážky sú prednostne zamerané na vyčistenie zariadení, čo následne znižuje energetickú náročnosť procesov spracovania ropy. Znamená to nižšiu spotrebu zemného aj rafinérskeho plynu s priamym vplyvom na znižovanie ekologickej záťaže.

Bezpečné odstavovanie a opätovný nábeh výrobných zariadení sú sprevádzané činnosťami, ktoré môžu okolití obyvatelia vnímať citlivo. Ide napríklad o spaľovanie materiálov na poľných horákoch, čo spôsobuje žiarenie, prípadne zvýšený hluk. Otváranie zariadení kvôli ich kontrole a čisteniu zas môže sprevádzať šírenie zápachu. Jeho intenzita pritom závisí aj od poveternostných podmienok. Všetky práce a činnosti spoločnosť naplánovala tak, aby minimalizovala ich vplyv a dopady na obyvateľov v blízkosti rafinérie. Tomu má napomôcť aj program Turnaround Excellence (TEX), ktorý spoločnosť vypracovala v spolupráci s externými konzultantmi.

Program TEX nám umožňuje urobiť v predstihu všetky potrebné kroky, aby sme predchádzali rizikám v realizačnej fáze. Vďaka programu sa čas odstávok skrátil na nevyhnutné minimum ,“ dopĺňa Lukáš Noskovič.

Všetky informácie o plánovaných prácach a ich sprievodných javoch Slovnaft zverejňuje na svojom webe a sú dostupné aj v mobilnej aplikácii Sused Slovnaft.

Slovnaft ako významná súčasť kritickej infraštruktúry má dlhodobo zavedené prísne protipandemické opatrenia a počas odstávok sa budú vzťahovať aj na všetkých externých dodávateľov, pracujúcich vo výrobnom areáli. Letná časť odstávok je následne naplánovaná od konca mája do konca júla. Generálne revízie absolvuje šestnásť výrobných jednotiek, ďalšie tri Slovnaft odstaví do technickej zarážky a tri výrobné jednotky budú zmodernizované. V záverečnej jesennej časti je naplánovaná generálna revízia jednej výrobnej jednotky a jedna nadväzná bude v prestoji.

Pozrite si video o plánovaných odstávkach:

2022-02-28 Slovnaft posilňuje zásobovanie palivami východ Slovenska

Bratislava, 26. február 2022 – Spoločnosť Slovnaft cez víkend posilnila zásobovanie palivami vo východnej časti Slovenska vzhľadom na zvýšený záujem. Slovnaft preto posilnil svoje logistické terminály a nasadenie zásobovacích vozidiel.

Zásobovanie je v súčasnosti plynulé a bez obmedzení, pričom aj zvýšený dopyt vie spoločnosť Slovnaft  pokrývať. Maloobchodný aj veľkoobchodný trh s palivami  funguje v štandardnom režime na celom území Slovenska, preto nie je dôvod na predzásobovanie sa. Rovnako bez prerušenia v súlade s dohodnutými objemami prúdi do rafinérie v Bratislave ropa a aj zemný plyn.

Slovnaft patrí do kritickej infraštruktúry štátu a v prípade mimoriadnych situácií je pripravený na súčinnosť so štátnymi orgánmi.

2022-02-25 Najviac zaujala záchrana školského sadu. Aj ďalším zeleným projektom verejnosť „odhlasovala“ viac peňazí.

Zelené oázy vyrastú tento rok na 25 miestach Slovenska. Postarajú sa o to komunity, ktorým záleží na krajine – na zadržiavaní vody v nej, menšej prašnosti, prirodzenom tieni a prostredí pre rôzne živočíchy. Víťazné projekty grantového programu Zelené oázy, ktoré získali od odbornej poroty priamu podporu, sú už známe. Od dneška poznáme aj výsledky hlasovania verejnosti.

V čase od 4. do 21. februára mala verejnosť možnosť zahlasovať a podporiť na webe oazy.sk jeden z ôsmich projektov. Každý z nich bol zástupcom jedného kraja a každý hlas mu priniesol do rozpočtu viac finančných prostriedkov na realizáciu zeleného zámeru. Počas 18 dní podporilo Zelené oázy viac ako 5600 hlasujúcich. Najviac hlasov (1385) získal projekt Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote s názvom Zachráňme školský sad. Víťaz hlasovania vysadí v školskej záhrade 125 ovocných stromov. Stanú sa živou učebňou s prirodzeným tieňom, na jar s vôňou a v lete so šťavnatými plodmi čerešní a višní. Ovocné stromy pritiahnu viac života do školskej záhrady a prinesú radosť aj budúcim generáciám študentov školy.

Prostriedky z rozpočtu grantovej výzvy si rozdelí aj ďalších sedem projektov. K základnej sume 1000 eur získajú podporu, ktorú si hlasovaním navýšili.

Výsledky hlasovania podľa počtu hlasov:

 • Zachráňme školský sad – Banskobystrický kraj – 1385 hlasov
 • Posaď sa u nás a prejdi sa Titiho aradskou alejou – Košický kraj – 1022 hlasov
 • Stromoradie spolupráce – Prešovský kraj – 884 hlasov
 • Z.E.M. – Zázračné Ekologické Miesto – Nitriansky kraj – 621 hlasov
 • Lipová alej pri Čepeňskom ramene – Trnavský kraj – 649 hlasov
 • Sad Lúčky – Trenčiansky kraj – 563 hlasov
 • Upgrade Cyklokuchynskej záhrady – Bratislavský kraj – 328 hlasov
 • Liptovské stromoradia – Žilinský kraj – 163 hlasov

Granty sú rozdané a od marca do konca októbra 2022 nasleduje fáza realizácie. Spolu 25 projektov, podporených grantom zo Zelených oáz, plánuje tento rok vysadiť viac ako 1000 stromov, zvýšiť biodiverzitu krajiny, vytvoriť hniezdne možnosti pre vtáctvo či vytvoriť drobnochovy včelstiev a hydiny. Viac informácií o podporených projektoch nájdete na stránke www.oazy.sk.

„ Vtiahnutím verejnosti do rozhodovania o finálnej výške podpory pre jednotlivé projekty dostávajú zelené zámery aj podporu lokálnych komunít a možno povedať, že aj vyššiu legitimitu. Nerozhodujeme len tak od stola, ako sa hovorí, ale ľudia si sami povedia, aký projekt preferujú a oceňujú,“ približuje Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft, ktorá je dlhodobým partnerom programu Zelené oázy.

Grantový program nepretržite už 16 rokov finančne podporuje zmysluplnú výsadbu a ďalšie zelené riešenia. Grantový program Zelené oázy podporil od svojho vzniku 392 projektov po celom Slovensku a prerozdelil sumu 987 700 eur.

2022-02-21 Talenty Novej Európy: Pätnásty ročník programu pre nadaných mladých ľudí je otvorený

Bratislava, 21. februára 2022 – Už pätnásty rok získajú talentovaní mladí umelci, vedci a športovci na rozvoj svojho talentu spolu až 66 000 eur, a tým viac priestoru pre svoj rast. Mladí ľudia vo veku 8 až 25 rokov sa môžu do 21. marca 2022 vďaka finančnému daru od spoločnosti Slovnaft uchádzať o grant v Stredoeurópskej nadácii.

Zmyslom grantového programu Talenty Novej Európy (TNE) je podávať pomocnú ruku nadaným deťom a mladým ľuďom, aby sa primárne mohli sústrediť na prácu na sebe a neboli limitovaní materiálnymi podmienkami. Vďaka získanej finančnej podpore už niekoľko stoviek mladých talentov mohlo vyštudovať prestížne zahraničné školy, venovať sa vedeckému výskumu, posúvať svoju výkonnosť na športových sústredeniach a medzinárodných súťažiach, navštevovať majstrovské hudobné kurzy či zabezpečiť si učebné pomôcky a vybavenie, umelecké potreby alebo hudobné nástroje. Spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia považujú talent, invenciu a osobnosť za jedinečné kvality, a preto sa snažia každoročne podporovať nadané cieľavedomé deti a ich rodiny.

„Talent je vraj len 5 % úspechu, zvyšok je tvrdá drina. Dôležitou súčasťou úspechu je však aj materiálna podpora. Vytvárať priestor pre mladých talentovaných dráčov je dôležité, aby nezostali stáť na mieste, ale posunuli sa ďalej. Medzi nimi sa tvorí budúca elita spoločnosti, ktorá bude mať vplyv na chod a vnímanie krajiny,“ uviedol Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft.

Pravidelne sa do programu prihlási takmer 200 uchádzačov o grant. Vybrať z nich tých, ktorí grant získajú, je pre hodnotiacu porotu vždy náročné. Porotu tvoria violončelista Jozef Lupták, výskumník SAV v oblasti biotechnológie Tomáš Bertók, vizuálna umelkyňa Ilona Németh, pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave Ľubor Tománek a ďalší odborníci.

Máme tu množstvo talentovaných mladých osobností, ktoré však potrebujú povzbudenie a podporu, aby mohli naďalej na sebe pracovať a ísť za svojím snom, “ povedala Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie.

Počas uplynulých 14 ročníkov grantového programu bolo celkovo podporených viac ako 450 talentov súhrnnou sumou takmer 911 tisíc eur. V tomto ročníku bude medzi výnimočne nadané deti a mladých ľudí rozdelených opäť 66 tisíc eur.

Prihlásenie je možné najneskôr do 21. marca 2022 prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.tne.sk.

O Slovnafte

Slovnaft patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie. Aj počas pandémie koronavírusu Slovnaft naďalej podporuje rozvoj mladých talentov, športu, kultúry na Slovensku a ochranu životného prostredia. Zároveň zintenzívnil pomoc pre zdravotníctvo darovaním pľúcnych ventilácií a dezinfekcie, aby zdravotnícke zariadenia účinne zvládali šírenie infekcie, zdravotníkov zas spoločnosť podporila energetickými balíčkami, palivovými kartami či zariadením do kuchyniek.

O Stredoeurópskej nadácii

Stredoeurópska nadácia podporuje umelecké, vzdelávacie a komunitné aktivity. Pomáha ochraňovať cenné artefakty kultúrneho a prírodného dedičstva, podporuje projekty zamerané na dialóg, osvetu a zdieľanie hodnôt. V programe Dunajský fond poskytuje platformu pre efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu aktérov v území Dunaja a sústreďuje zdroje pre rozvoj a ochranu verejných priestranstiev na rieke.

Kontakt pre média:

Juraj Tedla
programový manažér CEF
juraj.tedla@cef.sk
+421 918 707 397

Norbert Lazar
Zástupca PR agentúry Mediadoor
lazar@mediadoor.sk
+421 905 941 237

2022-02-18 Výsledky Skupiny MOL za rok 2021: rekordne vysoká EBITDA vďaka cenám ropy a plynu

 • Čistá CCS EBITDA za rok 2021 dosiahla 3,531 miliardy USD a prekročila aktualizovaný ročný výhľad, ktorý bol na úrovni 3,2 miliardy USD
 • Čistá CCS EBITDA Skupiny MOL za 4. štvrťrok 2021 sa s ohľadom na výrazne silnejšie makroekonomické prostredie v ropnom sektore medziročne viac ako zdvojnásobila a dosiahla 947 mil. USD
 • EBIDTA divízie Upstream za 4. štvrťrok 2021 vzrástla o 184 % na 513 miliónov USD oproti minimám z roku 2020, a to vďaka stále vyšším cenám ropy a plynu
 • Čistá CCS EBITDA Downstreamu vzrástla v 4. štvrťroku v porovnaní s výsledkami predchádzajúceho roka o 165 % na 352 miliónov USD, k čomu prispeli vysoké rafinérske a petrochemické marže
 • EBITDA v divízii Služby zákazníkom v 4. štvrťroku 2021 medziročne klesla o 10 %, čo bolo ovplyvnené obmedzením cien motorových palív v Maďarsku a Chorvátsku, avšak celoročný výsledok vzrástol o 19 %.
 • Skupina MOL očakáva, že EBITDA v roku 2022 dosiahne alebo dokonca prekročí úroveň 2,8 miliardy USD

Budapešť, 18, február 2022 – Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za 4. štvrťrok a celý rok 2021. Vo veľmi volatilnom externom prostredí dosiahla Skupina MOL v 4. štvrťroku 2021 zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (čistá CCS EBITDA) vo výške 947 miliónov USD. Celoročná EBITDA tak dosiahla historicky najvyššiu hodnotu 3,531 miliardy USD a prekročila aktualizovaný výhľad. Voľný cash flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou, sa od minulého roka strojnásobil a dosiahol 1988 miliónov USD, najmä vďaka priaznivým cenám ropy a plynu a rafinérskym/petrochemickým maržiam. Tento výsledok umožňuje Skupine MOL financovať prebiehajúce a plánované transformačné projekty. Skupina MOL očakáva, že v roku 2022 EBITDA dosiahne alebo dokonca prekročí úroveň 2,8 miliardy USD.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol:

"Som hrdý, že Skupina MOL v roku 2021 výrazne prekonala aktualizovaný výhľad a dosiahla historicky najvyššiu EBITDA na úrovni 3,5 miliardy USD. Vďaka integrovanému podnikateľskému modelu Skupiny MOL a dobrej internej výkonnosti sme dokázali maximalizovať prínosy z externého prostredia, čo nám umožňuje financovať naše transformačné investície.

Napriek prevádzkovým výzvam sme pokračovali v našej strategickej transformačnej ceste, ktorú sme pred rokom urýchlili aktualizáciou stratégie Shape Tomorrow 2030+. Výstavba nového komplexu Polyol pokračovala podľa plánu a podnikli sme aj anorganické kroky na posilnenie nášho portfólia Služieb zákazníkom v Poľsku a Slovinsku. Očakávame, že externé prostredie bude v roku 2022 naďalej volatilné a nepredvídateľné. V tejto makroekonomickej situácii očakávame, že tvorba EBITDA Skupiny MOL v tomto roku dosiahne alebo dokonca prekročí úroveň 2,8 miliardy USD."

Čistá EBITDA divízie Upstream za 4. štvrťrok 2021 stúpla o 184 % na 513 miliónov oproti minimám v roku 2020 a prispela k celoročnej EBITDA Upstreamu na úrovni 1,554 miliardy USD. Je to takmer polovičný podiel na celom výsledku Skupiny MOL. K dobrej výkonnosti prispel 70 % nárast ceny ropy Brent a 3,5-násobné zvýšenie cien plynu v porovnaní s minulým rokom. Voľný cash flow vypočítaný zjednodušenou metódou sa vo 4. štvrťroku 2021 výrazne zlepšil na 399 mil. USD, a tak Upstream dosiahol v roku 2021 voľný cash flow vo výške 1,15 mld USD. Ročná ťažba ropy a plynu zostala nad úrovňou 110 mboepd a spĺňa cieľ Skupiny MOL. K objemom ťažby prispeli aktíva ACG v Azerbajdžane, kým najmä v strednej a východnej Európe a Spojenom kráľovstve pokračoval prirodzený pokles.

Čistá CCS EBITDA divízie Downstream za rok 2021 sa zdvojnásobila na takmer 1,5 miliardy USD vďaka oveľa vyšším rafinérskym a petrochemickým maržiam, pričom petrochemická marža tvorila viac ako 50 %. Výsledok za 4. štvrťrok 2021 tiež medziročne vzrástol zo zníženej základne o 165 % na 352 mil. USD. Objem predaja v 4. štvrťroku medziročne stúpol o 3 %, k čomu prispel vyšší predaj tretím stranám, zatiaľ čo regionálny dopyt po motorových palivách v strednej a východnej Európe – kľúčovom regióne Skupiny MOL, vzrástol o 4 %.

Divízia Služby Zákazníkom dosiahla celoročný nárast EBITDA o 19 %, ktorý bol podporený objemom predaja a zlepšením marže nepalivového tovaru. Obmedzenie cien motorových palív v Maďarsku a Chorvátsku a oslabenie miestnych mien voči americkému doláru mali negatívny vplyv na trend nepretržitého medziročného rastu EBITDA, a tak EBITDA za 4. štvrťrok klesla o 10 % v porovnaní s výsledkami za rovnaký štvrťrok 2020.

Pokračovalo zavádzanie nepalivového konceptu: počet zrekonštruovaných prevádzok Fresh Corner sa zvýšil na 1069 z 955 na konci roka 2020. V roku 2021 spoločnosť MOL oznámila niekoľko akvizícií s cieľom naplniť stratégiu Shape Tomorrow 2030+: 16 čerpacích staníc na Slovensku a 120 čerpacích staníc OMV v Slovinsku. Akvizície pokračovali v 1. štvrťroku 2022 so 417 čerpacími stanicami pod značkou Lotos v Poľsku.

Segment Gas Midstream – Preprava zemného plynu, dosiahol v roku 2021 EBITDA na úrovni 135,6 milióna USD, čo je o 33 % menej ako pred rokom. V 4. štvrťroku EBITDA medziročne klesla o 18 % na 34 mil. USD v dôsledku prudko rastúcich nákupných cien plynu a v dôsledku toho, že v roku 2021 sa zastavila preprava smerom do Srbska a Bosny a Hercegoviny, čo viedlo k zníženiu neregulovaných príjmov z tranzitu. Výdavky CAPEX boli nižšie, keďže projekt srbsko-maďarského prepojenia bol dokončený v 3. štvrťroku 2021 a do prevádzky bol uvedený v priebehu 4. štvrťroka 2021.

O Skupine MOL

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská a retailová spoločnosť so sídlom v Budapešti, Maďarsko. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva medzinárodný dynamický tím 25 000 zamestnancov a má za sebou viac ako 100-ročnú tradíciu v priemyselnom odvetví. Skupina MOL prevádzkuje v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a južnej Európy. Prieskumné a ťažobné aktivity Skupiny MOL vychádzajú z viac ako 85-ročných skúseností v oblasti uhľovodíkov a 30-ročných skúseností v injektáži CO2. V súčasnosti má ťažobné aktivity v 9 krajinách a prieskumné činnosti v 14 krajinách.

Skupina MOL sa zaviazala transformovať svoje tradičné činnosti založené na fosílnych palivách na nízkouhlíkový, udržateľný podnikateľský model a usiluje sa o dosiahnutie čistej uhlíkovej neutrality do roku 2050, a zároveň o formovanie nízkouhlíkového obehového hospodárstva v strednej a východnej Európe.

Kontakt pre médiá

@: internationalpress@mol.hu

2022-01-17 Svitko na Dakare predviedol rýchlosť, skvelú formu aj bojovnosť

 • najúspešnejší Slovák si na Dakare vybojoval celkové 12. miesto
 • tohtoročný Dakar bol podľa Svitka výborný, ale poznačený množstvom technických problémov
 • Števo prvýkrát jazdil najnáročnejšiu púštnu rely s podporou fyzioterapeuta

BRATISLAVA, 16. január 2022 – Trojnásobný majster Európy, niekoľkonásobný majster SR v enduro a cross country a najúspešnejší slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko sa v sobotu 15. januára 2022 v noci vrátil z najprestížnejších pretekov sveta v Saudskej Arábii. Na Rely Dakar štartoval vo farbách Slovnaft Rally Teamu už trinásty raz a opäť potvrdil, že patrí medzi svetovú špičku. Svoj tohtoročný výkon hodnotí vysoko, a to aj napriek celkovému 12. miestu.

Dakarská legenda zo Slovenska odštartovala rely okamžitým útokom na prvú desiatku aj napriek nepríjemnú pádu v prvej etape, po ktorom si Svitko myslel, že Dakar sa pre neho končí. V ďalších etapách už potvrdzoval svoju svetovú úroveň, keď si držal celkové umiestnenie medzi TOP 10 dakarskými jazdcami. Nakoniec ho o účasť v prvej desiatke pripravila penalizácia po výmene motora v ôsmej etape. Napriek tomu svoj výkon hodnotí ako jeden z najlepších na Dakare.

 „Moje účinkovanie na tohtoročnom Dakare považujem za jedno z najlepších v mojej kariére. Dosiahol som predtým aj lepšie celkové umiestnenia, ale tohto roku mi k tomu chýbal kúsok šťastia.  Najmä v ôsmej etape ma zradila technika. Od polovice etapy som mal problémy s motorkou, kedy mi začala vynechávať prevodovka. Síce som prišiel do cieľa, ale museli sme meniť motor, a to znamenalo penalizáciu 15 minút. Tú som už do záverečnej etapy nedohnal. Samozrejme, mal som ambíciu skončiť čo najlepšie, preto sú aj moje pocity zmiešané. Dlho som sa držal v prvej desiatke. V poslednej etape som dokonca dostal minútovú penalizáciu za rýchlosť, čo sa mi stalo na Dakare prvýkrát a zhoršilo mi to celkové umiestnenie. Taký je však Dakar. Skončiť s takýmto výsledkom, obklopený na výsledkovej listine fabrickými jazdcami, je ale výborný výsledok. Chcem sa za to poďakovať aj kolegom z tímu, ktorí šli so mnou celý čas naplno,“ sumarizuje Svitko.  

Tímový mechanik Zlatko Novosád mal okrem toho plné ruky práce aj s prasknutým rámom motocykla a zničenou „prednou vežou“. Motorka KTM 450 Rally Replica dostala zabrať pri viacerých pádoch. Atmosféru tohtoročného Dakaru asi najlepšie vystihuje výrok Zlatka Novosáda, ktorý povedal, že najbližšie dni o motorke „nechce ani počuť“.

Pády poznačili aj Svitkov záver súťaže, ktorý odjazdil s narazeným a opuchnutým zápästím. „Drobné zranenia mi nevadia, som na ne zvyknutý. Veľkú časť prípravy som venoval kondičke, ktorá je pri zvládaní náročného terénu, ale aj prípadných pádov veľmi dôležitá. Na pokazenú prevodovku alebo zlomený rám sa bohužiaľ nedá pripraviť. To sú veci, ktoré sa vám stanú alebo nie a vy musíte reagovať hneď. Priznám sa, pri jednom z pádov, kedy som prakticky odtrhol prednú vežu, som si myslel som, že tohtoročný Dakar skončil. Našťastie to tak nebolo,“ dodáva Štefan Svitko.

Slovnaft Rally Team šiel na Dakar 2022 s novým členom. Prvý raz bol jeho súčasťou fyzioterapeut Jakub Kmeťko. Podľa neho bol tohtoročný Dakar pre Števa veľmi náročný: „Začalo to už v decembri, kedy po pozitívnom teste na koronavírus musel zrušiť prípravu v Dubaji, pokračovalo to prvou veľmi rýchlou etapou a hneď prvým pádom. Nasledovali ďalšie náročné etapy s technickými problémami a ďalšími pádmi. Našťastie bol Števo po fyzickej stránke na takúto záťaž výborne pripravený. Je to všestranný športovec, kondične, svalovo aj z hľadiska životosprávy je jeho organizmus v perfektnej forme a mojou úlohou počas Dakaru bolo hlavne kontrolovať ho a pomáhať pri regenerácii,“ približuje Jakub Kmeťko.

Od roku 2010 štartuje Štefan Svitko na dakarskej rely s podporou spoločnosti Slovnaft, ktorej meno rezonuje aj v názve Svitkovho tímu. „Tohtoročný Dakar bol trinásty nielen pre Štefana Svitka, ale aj pre nás. Števo s podporou Slovnaftu a pod vlajkou SLOVNAFT Rally Teamu jazdí na tejto rely už od svojej premiéry. Aj tento rok potvrdil svoju bojovnú a cieľavedomú povahu. S napätím sme sledovali jeho výkony a bolo zrejmé, že za žiadnych okolností nepoľaví. Popri maximálnej koncentrácii na rýchlu a náročnú jazdu v neznámom teréne si Števo zachovával svoj bezprostredný a autentický prístup, čím robí tento šport atraktívny aj pre širokú verejnosť. Nadšenie pre vec a ľudský prístup je práve to, čo máme so Števom Svitkom spoločné. Sme naňho aj na celý tím úprimne hrdí,” dodáva Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie Slovnaftu.


Hneď na prvom Dakare v kategórii motocyklov obsadil Svitko trináste miesto a stal sa najúspešnejším nováčikom. Nasledujúci rok pre poruchu na motorke nedokončil ôsmu etapu a musel odstúpiť. O dva roky neskôr mal nepríjemný pád a zo súťaže odstúpil len tri etapy pred koncom. V roku 2013 bol deviaty, ale v rokoch 2012 a 2015 obsadil celkovo piate priečky. V roku 2016 triumfoval na fantastickom 2. mieste. V roku 2018 po páde v 10. etape a zranenie ramena predčasne Dakar ukončil. V roku 2019 musel z pretekov odstúpiť kvôli poruche motorky, predminulý rok skončil na celkovom 11. a vlani na 8. mieste. Na Dakare je Svitko vysoko rešpektovaným jazdcom a súčasťou svetovej elity. Pri jeho mene svieti aj titul „legenda Dakaru“, pre jazdcov, ktorí sa na najnáročnejšej maratónskej rely sveta zúčastnili viac ako desaťkrát. 

2022-01-12 Skupina MOL nadobudne viac ako 400 čerpacích staníc v Poľsku

 • Skupina MOL vstupuje do Poľska prostredníctvom akvizície 417 čerpacích staníc Lotos s celoštátnym pokrytím v hodnote 610 miliónov USD a potenciálom dosiahnuť 3. pozíciu na lokálnom trhu maloobchodného predaja motorových palív
 • v rámci transakcie PKN Orlen kupuje 185 čerpacích staníc z maďarského a slovenského portfólia Skupiny MOL za 259 miliónov USD
 • MOL touto akvizíciou už teraz prekonáva svoj strategický cieľ do roku 2025, keď sa počet jej čerpacích staníc priblíži k 2400
 • transakcia je podmienená súhlasom Európskej komisie na dokončenie fúzie PKN Orlen so spoločnosťou Lotos

Varšava/Budapešť, 12. januára 2022 – Spoločnosť MOL dnes podpísala súbor dohôd so spoločnosťami Grupa Lotos SA a PKN Orlen o predaji a kúpe niekoľkých častí ich portfólia. Spoločnosť MOL nadobudne v Poľsku 417 čerpacích staníc, čo jej umožní dosiahnuť 3. pozíciu na lokálnom trhu maloobchodného predaja motorových palív. Dodatočná dlhodobá dohoda garantuje pre nadobudnutú sieť v Poľsku dodávky motorových palív. Dohody sú v súlade s aktualizovanou dlhodobou stratégiou Skupiny MOL SHAPE TOMORROW 2030+.

Touto akvizíciou vstupuje Skupina MOL so svojím segmentom Služieb zákazníkom v poradí do desiatej krajiny. Počet čerpacích staníc v jej portfóliu dosiahne 2390 zo súčasných 1943, prevádzkovaných pod 5 rôznymi značkami. Aktuálne podlieha schváleniu protimonopolného úradu aj prevzatie ďalších 120 čerpacích staníc OMV Slovinsko a 95 nových čerpacích staníc na Slovensku a v Maďarsku.

Po dokončení prevodu sa spoločnosť MOL stane kľúčovým hráčom na poľskom trhu maloobchodného predaja motorových palív. Dnešná dohoda zároveň poskytuje vynikajúcu príležitosť na anorganickú expanziu a výborne zapadá do ambicióznej rastovej stratégie Služieb zákazníkom.

„Pre spoločnosť MOL je táto transakcia významným krokom na ceste strategickej transformácie, ktorú sme spustili v roku 2016 a v minulom roku sme ju urýchlili aktualizáciou. Akvizícia aktív ACG v Azerbajdžane, výstavba nového závodu na výrobu polyolov v Maďarsku a náš vstup do Poľska sú dôležitými míľnikmi na ceste k dosiahnutiu našich cieľov. Po dlhých rokovaniach sme dosiahli obojstranne výhodnú dohodu. Touto akvizíciou získame prístup do najväčšej ekonomiky v strednej a východnej Európe, ako aj možnosť osloviť našimi výrobkami a službami takmer 40 miliónov potenciálnych zákazníkov. Maďari a Poliaci majú rovnaké historické skúsenosti, naším spoločným cieľom je garantovať bezpečné dodávky energie pre región strednej a východnej Európy a verím, že touto dohodou sa ešte viac posilní energetický koridor sever – juh,“ uviedol Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL.

„Toto je prelomový moment pre poľský palivový priemysel. Chystáme sa dokončiť akvizíciu skupiny LOTOS. Táto transakcia má byť prínosom pre celú poľskú ekonomiku, obe zúčastnené spoločnosti, ich zákazníkov, zamestnancov a akcionárov. Od spustenia procesu sme zdôrazňovali, že prioritou je získať ďalšie výhody z opatrení spojených s fúziou, a práve to sa nám podarilo. V oblasti maloobchodu sme s maďarským partnerom vyjednali dohodu o výmene aktív, ktorá priamo posunie naše plány geografickej expanzie posilnením maloobchodného reťazca na Slovensku, ale aj vstupom na úplne nový trh v Maďarsku,“ dodal Daniel Obajtek, predseda predstavenstva PKN ORLEN.

Spoločnosť MOL ešte viac diverzifikuje svoju regionálnu pôsobnosť a rozšíri svoj trh v najväčšej ekonomike regiónu strednej a východnej Európy. Nadobudnutý súbor aktív poskytne základ pre budúci rast v krajine, kde mala spoločnosť MOL doteraz obmedzené zastúpenie. Poľsko má silné hospodárske vyhliadky a vysokú mieru motorizácie s obrovským trhovým potenciálom v regióne s 23 miliónmi ton ročnej spotreby motorových palív a očakávaním 1-2 % rastu v strednodobom horizonte. Poľská sieť ponúka obzvlášť silnú pozíciu na trhu medzi diaľničnými čerpacími stanicami a ďalšie možnosti organického rastu, ako aj významný potenciál na rozšírenie predaja nepalivového tovaru.

„Pred necelým rokom sme predstavili stratégiu MOL 2030+, s cieľom rozšíriť do roku 2025 sieť čerpacích staníc v strednej a východnej Európe na 2200. Dokončením tejto transakcie tento cieľ dokonca prekročíme a v našom portfóliu Služieb zákazníkom privítame aj Poľsko. V tomto bode sa ale nezastavíme, pretože sme presvedčení, že na ceste energetickej transformácie majú služby zákazníkom veľký potenciál. Naším cieľom je obsluhovať čoraz väčší počet zákazníkov a poskytovať riešenia mobility v súlade s meniacimi sa spotrebiteľskými zvyklosťami spolu s najkvalitnejšími službami a tovarom. Skvelá sieť spoločnosti Lotos bude na to výbornou základňou,“ povedal Péter Ratatics, viceprezident pre Služby zákazníkom Skupiny MOL.

Po konečnom schválení akvizície poľských aktív by MOL predal 185 čerpacích staníc zo svojho portfólia – 144 v Maďarsku a 41 na Slovensku – spoločnosti PKN Orlen za 259 miliónov USD.

Dohoda je podmienená tým, že PKN Orlen dostane zelenú od Európskej komisie na uzavretie fúzie so spoločnosťou Lotos.

2022-01-03 Slovnaft v druhom roku pandémie rozšíril podporu verejným komunitám

 • zdravotníkom starajúcim sa o covidových pacientov Univerzitnej nemocnice Bratislava venoval Slovnaft dary za viac ako 10 000 eur
 • aj tento rok vznikli nové zelené oázy po celom Slovenku a mladé talenty získali finančnú podporu na svoj ďalší rozvoj
 • Slovnaft pokračoval v podpore športu aj dobrovoľníckych aktivít

Bratislava, 31. december 2021 – Spoločnosť Slovnaft ani v druhom pandemickom roku nepoľavila v podpore komunít, ekológie, kultúry či športu. Na sklonku roka ako poďakovanie venovala zdravotníkom starajúcim sa o covidových pacientov Univerzitnej nemocnice Bratislava dary v hodnote viac ako 10 tisíc eur. Počas celého roka pokračovali zavedené CSR programy ako Zelené oázy, Talenty Novej Európy, Dobrý sused, ako aj podpora športu či kultúrnych podujatí. Spoločnosť podporila tiež verejné zbierky a zapojila sa do viacerých projektov firemného dobrovoľníctva. Mimoriadne aktívni v oblasti dobrovoľníctva sú aj samotní zamestnanci spoločnosti.

Ekológia, šport a kultúra patria k oblastiam, ktoré Slovnaft podporuje dlhodobo. Pandémia tieto aktivity spoločnosti nezastavila, naopak, rozšírila ich a prehĺbila. Pred Vianocami Slovnaft ako poďakovanie za nasadenie pri starostlivosti o pacientov nakazených koronavírusom venoval zdravotníkom na Centrálnom prijímacom oddelení Univerzitnej nemocnice (UN) Bratislava energetické balíčky, palivové karty a bielu elektroniku do kuchyniek v celkovej hodnote vyše 10 000 eur. Na podporu zdravotníkov môžu prispieť aj zamestnanci Slovnaftu prostredníctvom neverejnej zbierky.

Cez tradičné grantové programy Dobrý sused, Zelené oázy a Talenty Novej Európy Slovnaft tento rok podporil sumou vyše 150 tisíc eur komunitné projekty, výsadbu stromov a vytvorenie nových alebo zrekonštruovanie unikátnych verejných priestorov nielen v okolí bratislavskej rafinérie, ale aj po celom Slovensku či nadané deti a mladých ľudí v oblasti vedy, umenia a športu. V Zálesí pri Bratislave tak napríklad vyrástla popri frekventovanej cyklotrase alej ovocných stromov. Aj v roku 2021 mohli zákazníci spoločnosti odovzdať použitý kuchynský olej na viac ako 200 čerpacích staniciach Slovnaft, čím chránili predovšetkým vodu, alebo sa v hlavnom meste odviesť Slovnaft BAjkom, a prispieť tak k zlepšeniu kvality života v meste.

„Hoci mnohé športové či kultúrne podujatia zostali tento rok bez podpory divákov, Slovnaft v duchu hesla #nezastavímesa v spolupráci pokračoval. Považujeme za dôležité zostať v hre – nielen ako firma, ktorá stojí na prahu štrukturálnej transformácie, ale aj ako významný aktér v spoločenskom dianí. Naši dlhoroční partneri sa mohli o nás oprieť aj v roku 2021 a popri nich sme podporili celý rad ďalších väčších či menších organizácií a projektov, pretože si ako veľká firma patriaca do silnej medzinárodnej skupiny uvedomujeme svoju zodpovednosť,“ približuje Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft.

V roku 2021 pokračoval Slovnaft aj v podpore športu, a to na národnej aj regionálnej úrovni. Už 10. rok je Slovnaft generálnym partnerom najvyššej futbalovej pohárovej súťaže SLOVNAFT CUP. Spoločnosť je tiež partnerom mužskej hádzanárskej reprezentácie a Majstrovstiev Európy mužov v hádzanej 2022, ktoré sa budú hrať na Slovensku a v Maďarsku. Slovnaft je hlavný partner aj najvyššej ženskej českej a slovenskej hádzanárskej súťaže MOL liga. Na regionálnej úrovni podporuje futbalový klub FC ŠTK 1914 Šamorín a ženský hádzanársky klub HC DAC Dunajská Streda. Tradičnou športovou tvárou Slovnaftu je najúspešnejší slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko, ktorý sa aktuálne chystá na štart svojej 13. Rally Dakar.

Spoločnosť aktívne podporuje dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov a pravidelne sa zapája do projektov firemného dobrovoľníctva. Rekordný počet – takmer 380 slovnaftárov – sa tento rok zapojilo do aktivít v rámci programu Naše mesto, desiatky zamestnancov aj členov manažmentu pomáhali ochranárom z SOS Bird life pripraviť Vtáčí ostrov na hniezdenie vzácnych druhov vtákov. Už tradične každoročne slovnaftári pomáhajú darovaním krvi. Finančne podporili kolegov postihnutých zemetrasením v Chorvátsku a tornádom na Morave, aktuálne prispievajú do zbierky na podporu zdravotníkov. Vďaka slovnaftárom si našlo pod vianočným stromčekom darčeky aj 99 seniorov a senioriek z domova sociálnych služieb Claritas, ktorých želania naplnili v spolupráci s organizáciou Mapenzi Generation of love.

Spoločnosť podporila tiež zbierku Ligy proti rakovine Deň narcisov, odviezla deti z detských domovov na Letné shakespearovské slávnosti, a sprostredkovala im tak výnimočný dotyk s divadlom v priestoroch Bratislavského hradu. Slovnaft je dlhoročným partnerom filmového festivalu ArtFilm fest, a tiež medzinárodných leteckých dní SIAF. Dlhodobú podporu venuje neziskovej organizácii Plamienok či združeniu Vagus, ktoré pomáha ľuďom bez domova.

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

Kontaktná osoba:

Anton Molnár
hovorca a riaditeľ Komunikácie
tel: +421 905 393 161

2021-12-28 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V HÁDZANEJ MUŽOV EHF EURO 2022 S PODPOROU SPOLOČNOSTÍ SLOVNAFT A SKUPINY MOL SÚ PRIPRAVENÉ NA ŠTART

 • Slovnaft spolu so svojou materskou spoločnosťou MOL sú oficiálnymi partnermi majstrovstiev Európy v hádzanej mužov EHF EURO 2022, aj v náročných časoch tak Slovnaft pokračuje v podpore športu na Slovensku
 • finišujú organizačné prípravy šampionátu
 • slovenská reprezentácia sa zlaďuje na sústredení

BRATISLAVA, 27. december 2021 – Už o niekoľko dní budú Slovensko a Maďarsko spoločne hostiť prestížne športové podujatie: majstrovstvá Európy v hádzanej mužov 2022 – Men’s EHF EURO 2022. Turnaj sa odohrá od 13.  do 30. januára v dvoch slovenských a troch maďarských mestách a privíta 24 najlepších tímov kontinentu. Kľúčové podujatie sezóny sa musí prispôsobiť aj náročným protiepidemickým opatreniam. Slovenská reprezentácia verí v čo najlepší výsledok.

Rozhodnutie podporiť Men’s EHF EURO 2022 a stať sa oficiálnym partnerom šampionátu prišlo v prípade Slovnaftu prirodzene a stojí na kontinuálnej podpore hádzanej na Slovensku. Partnerom majstrovstiev Európy EHF EURO 2022 je aj MOL, materská spoločnosť Slovnaftu. Už dlhé roky je stabilnou oporou nielen mužských a ženských reprezentačných hádzanárskych tímov, ale bola aj národným partnerom majstrovstiev Európy žien Women’s EHF EURO, ktoré Maďarsko usporiadalo v roku 2014.

„Napriek pandémii a životu s obmedzeniami, sme si v Slovnafte povedali hneď od začiatku, že nás to nezastaví. Nezastaví nielen z pohľadu našich zákazníkov, ale aj z pohľadu podpory športu, environmentálnych projektov, podpore kultúry, komunít či vzdelania. Napriek tomu, že aj my čelíme ťažko predvídateľnému ekonomickému prostrediu, naša angažovanosť a podpora vo verejnom priestore ostáva rovnaká a neuberáme z nej. Pretože tak, ako sa môžete spoľahnúť na žltočiernu sieť našich staníc s predajňami Fresh Corner, tak chceme spoľahlivo pomôcť zvládnuť aj usporiadanie šampionátu. Pre Slovensko je to výnimočná udalosť, hostiť kontinentálne majstrovstvá je veľká česť a historická skúsenosť, pri ktorej chceme byť. Zároveň je to príležitosť, aby sme sa ako krajina spojili a povzbudili náš národný tím v zápasoch o majstra Európy,“ povedal CEO spoločnosti Slovnaft Marek Senkovič.

„Slovenský zväz hádzanej je hrdý na to, že náš dlhoročný partner – spoločnosť Slovnaft ako člen Skupiny MOL, sa stala partnerom ME 2022 v hádzanej mužov. Jednak to dokazuje, že aj spoločnosť z tohoto regiónu sa môže stať partnerom jedného z najvýznamnejších športových podujatí, aké sa konajú v Európe. A rovnako je to dôkazom toho, že hádzaná je príťažlivým produktom aj pre veľkých reklamných zadávateľov. Pevne veríme, že organizácia ME aj vďaka takémuto partnerovi bude v čo najlepšom poriadku a fanúšikom poskytne čo najviac zábavy a radosti," uviedol prezident SZH Jaroslav Holeša.

Pre spoločnosť Slovnaft je podpora športu dlhoročnou ambíciou a filozofiou. Piatu sezónu podporuje Slovnaft najvyššiu českú a slovenskú hádzanársku súťaž žien pod názvom MOL liga a päť rokov spoločnosť podporovala aj najvyššiu slovenskú súťaž v hádzanej mužov – Slovnaft Handball extraligu. Slovenskú hádzanársku reprezentáciu mužov podporuje Slovnaft z pozície generálneho reklamného partnera.

Štvorročné úsilie spojené s prípravami 15. kontinentálneho majstrovského šampionátu sa už čoskoro zavŕši prvými zápasmi. Slovenská časť majstrovstiev sa odohrá v košickej Steel Arene, kde v rámci svojej skupiny (F) zabojuje aj slovenská reprezentácia, a na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. V Maďarsku sa EURO 2022 odohrá v mestách Budapešť, Debrecín a Szeged. Európska hádzanárska federácia (EHF) už zverejnila aj zoznam 18 dvojíc rozhodcov, medzi nimi figuruje aj slovenská dvojica arbitrov: Boris Mandák a Mário Rudinský.

Slovensko bude mať pri organizovaní seniorského hádzanárskeho šampionátu premiéru. Atmosféru na zápasoch bude povzbudzovať aj oficiálny maskot, jeleň Tricky.

Hádzanári Slovenska sa zišli v nedeľu 26. 12. v Bratislave na päťdňovom sústredení. Trénerovi Petrovi Kukučkovi chýbali v úvode zrazu legionári pôsobiaci v nemeckých kluboch (Tomáš Urban, Dominik Kalafut a Martin Potisk). Niektorí hráči mali na úvodnom tréningu úľavy zo zdravotných dôvodov.
„Lukáš Urban pauzoval pre problémy so šľachou na chodidle. V jeho prípade uvidíme, ako sa to bude vyvíjať deň po dni. Chcel by som, aby v závere sústredenia zaberal naplno. Času však nie je nazvyš a potrebujeme, aby hráči boli už v najvyššom nasadení. Marián Žernovič má ľahko poranenú nohu, preto mal v nedeľu úľavu a robil cvičenia s fyzioterapeutom Mikulášom Jakabom. Martin Slaninka nedávno prekonal koronavírus, našťastie, nemal ťažký priebeh. V pondelok ho čakajú ešte nejaké vyšetrenia, či je v poriadku, ale cíti sa v pohode. Na úvodnom tréningu sa len rozcvičil a zastrieľal si na bránku. Nikto ďalší sa nesťažoval na zdravotné problémy," informoval P. Kukučka.

Slováci pobudnú v Bratislave do štvrtka 30. decembra. Absolvujú dovedna osem tréningov. Budú síce bez oficiálneho prípravného stretnutia, ale v pláne majú tréningové zápasové súboje medzi sebou. „Káder budeme deliť na rôzne partie, ktoré budú hrať medzi sebou. Aj touto formou budeme simulovať zápasy, prítomní budú aj rozhodcovia," vysvetlil tréner slovenskej reprezentácie, ktorého s ďalšími členmi realizačného tímu čaká na záver sústredenia rozhodovanie v súvislosti s určením konečnej nominácie. „Aj chlapcom som povedal, že teraz majú poslednú šancu zabojovať o nomináciu. Po poslednom tréningovom zápase určíme finálny 18-členný káder, ktorý sa stretne 3. januára," dodal P. Kukučka.

„Začína sa nám posledná fáza prípravy na šampionát. Už nezostáva veľa času, preto ho plánujeme využiť najlepšie, ako vieme. Tréningy budú určite zamerané na nacvičovanie obrannej a predovšetkým útočnej fázy, lebo hlavne na nej musíme zapracovať. Zároveň budeme študovať videoanalýzu našich súperov. Takže tréningy budú nastavené aj podľa toho," uviedol k začiatku záverečnej prípravy kapitán slovenského národného tímu Ľubomír Ďuriš.


„Všetci sa tešíme, že majstrovstvá Európy sú už tu. Tlak sa zvyšuje, ale musíme sa s tým popasovať. Čakajú nás domáce ME a musíme zabojovať najmä ako kolektív. Tak budeme silnejší a verím, že aj úspešnejší. Ideme od zápasu k zápasu. Tímy, ktoré proti nám stoja, sú naozaj vynikajúce. Dúfam, že ľudia budú môcť prísť do haly, aby nám pomohli k lepším výkonom. Samozrejme, postup zo skupiny by bola veľká vec, ale k tej máme ešte veľmi ďaleko," poznamenal tvorca hry Ľ. Ďuriš.        

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×