Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2022-05-19 V rafinérii Slovnaft sa začínajú plánované odstávky, znížia environmentálnu záťaž a energetickú náročnosť výroby

 • odstávky rekordného počtu 21 výrobných jednotiek sa uskutočnia v dvoch blokoch a potrvajú do 20. júla 2022
 • rozsiahlu kontrolu technického stavu, údržbu technologických zariadení a modernizáciu pripravovali projektové tímy Slovnaftu dva roky, na realizácii sa bude podieľať približne 1600 externých pracovníkov
 • do letnej údržby Slovnaft investuje 36 miliónov eur
 • aplikácia Sused Slovnaft poskytne obyvateľom okolia rafinérie vždy aktuálne informácie

Bratislava, 19. mája 2022 – Spoločnosť Slovnaft v piatok 20. mája štartuje letnú časť plánovanej údržby svojich výrobných zariadení. Počas dvoch mesiacov intenzívnych prác Slovnaft odstaví, vyčistí, zmodernizuje a znovu uvedie do chodu 21 výrobných jednotiek rafinérskej aj petrochemickej časti. Hlavným cieľom je zníženie environmentálnej záťaže, zníženie dopadov energetickej náročnosti výroby ropných produktov a zvýšenie bezpečnosti zložitých technologických zariadení. Nábeh posledných výrobných jednotiek je naplánovaný v druhej polovici júla. Plynulosť zásobovania siete čerpacích staníc a veľkoobchodných partnerov je počas odstávok zabezpečená.

„Údržba a modernizácia zahŕňa rafinérske výrobné jednotky destilácie a hydrokrakovania, a tiež kľúčové výrobné jednotky petrochémie, vrátane výrobnej jednotky na výrobu plastov LDPE4, ktorá patrí k najmodernejším v Európe. Počas letných odstávok zrealizujeme aj investičné projekty, ako napríklad výmenu destilačnej pece za novú, efektívnejšiu a spoľahlivejšiu, výmenu čerpadiel na cirkulačných centrách s nižšou spotrebou elektrickej energie či výmenu kolóny na destilácií s vostavbou umožňujúcou efektívnejší destilačný proces,“ približuje manažér Riadenia projektov a plánovaných odstávok SLOVNAFT, a.s., Lukáš Noskovič. Celkové náklady na letnú časť plánovanej údržby presahujú 36 miliónov eur. Na piatich výrobných jednotkách sa uskutočnia zároveň investičné akcie do modernizácie zariadení na zlepšenie ich environmentálnych parametrov a zvýšenie bezpečnosti ich prevádzkovania. Celkovo budú v máji až júli dokončené investičné projekty v hodnote 25 miliónov eur.

Odstavovanie a nábehy výrobných jednotiek si vyžadujú činnosti, ktorých sprievodné javy môžu na obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie pôsobiť rušivo. Pred otvorením výrobných zariadení je potrebné všetok materiál spáliť na poľných horákoch, aby sa predišlo jeho úniku do okolia a ohrozeniu zdravia a života ľudí, životného prostredia a majetku. Samotné otvorenie zariadení zas môže sprevádzať šírenie zápachu, ktorého intenzita závisí aj od poveternostných podmienok. „Slovnaft zavádza nové princípy riadenia odstávok prostredníctvom programu Turnaround Excellence, ktorých cieľom je skrátenie času plánovaných odstávok, a teda aj negatívnych vplyvov činností na okolie rafinérie na nevyhnutné minimum,“ dodáva L. Noskovič. O vplyve prác na komfort obyvateľov spoločnosť informuje na svojom webe a v mobilnej aplikácii Sused Slovnaft. V samostatnej sekcii na webe bude Slovnaft pravidelne informovať o postupe prác letnej časti plánovaných odstávok.

Hlavným dodávateľom je dcérska spoločnosť Slovnaft Montáže a Opravy. Na odstávkach sa bude podieľať približne 1600 externých pracovníkov – predovšetkým zo strojárskych firiem, ale tiež elektro špecialistov a odborníkov na meranie a reguláciu. Veľký dôraz bude Slovnaft tradične klásť na bezpečnosť práce a ochranu zdravia, vrátane rozsiahlych opatrení požiarnej bezpečnosti. Priamo na výrobných jednotkách podporia bezpečnú prácu externých pracovníkov interní koordinátori bezpečnosti. Aj teraz Slovnaft pripravil osvedčený motivačný program pre pracovníkov dodávateľov, zameraný na bezúrazový priebeh, kde môžu získať palivové karty.

Tohtoročný cyklus plánovaných odstávok je rozdelený na tri časti – jarná, letná a jesenná, pričom letná časť je objemom naplánovaných prác najrozsiahlejšia. Celkovo Slovnaft tento rok do údržby takmer 40 svojich výrobných jednotiek a zariadení investuje 52 miliónov eur.

Pozrite si video o letnej časti plánovaných odstávok:

2022-05-18 V grantovom programe Talenty Novej Európy získalo tento rok podporu 65 mladých nadaných ľudí

Bratislava, 18. mája 2022 – V jubilejnom 15. ročníku programu si grant v celkovej výške
66 000 eur rozdelilo 30 detí a mladých ľudí venujúcich sa športu a 35 mimoriadnych talentov v oblasti umenia a vedy. Program Talenty Novej Európy (TNE) spoločne realizujú spoločnosť SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópska nadácia (CEF).

 Zmyslom grantového programu Talenty Novej Európy je podávať pomocnú ruku nadaným deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 25 rokov. Aj tento rok sa ich do programu prihlásilo takmer 200,“ vysvetlila Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie. Spomedzi nich vyberala grantistky a grantistov v troch kategóriách odborná porota, v ktorej pravidelne zasadajú violončelista Jozef Lupták, výskumník SAV v oblasti biotechnológie Tomáš Bertók, vizuálna umelkyňa Ilona Németh, riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová, pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave Ľubor Tománek  a ďalší odborníci.

Posudzované boli dosiahnuté úspechy, predovšetkým na medzinárodnej úrovni, kvalita žiadostí, sociálne prostredie, a zároveň nadšenie a perspektíva ďalšieho rozvoja žiadajúcich mladých ľudí. Grant sa môže využiť na nákup laboratórnych pomôcok, hudobných nástrojov, kníh a športovej výbavy alebo na financovanie profesijných a študijných pobytov v zahraničí či účasť na športových podujatiach a sústredeniach.

Medzi podporenými v oblasti umenia získala grant aj Viktória Stachová, ktorú minulý rok medzi svojich študentov prijala jedna z najprestížnejších hudobných škôl na svete – Berklee College of Music v Bostone. Finančnú podporu použije práve na úhradu školného. Nádejný mladý vedec Filip Korim, študent veterinárnej medicíny, je autorom unikátneho atlasu anatomických preparátov, ktoré zlepšujú diagnostiku a pomáhajú pri liečbe zvierat. Vďaka grantu môže pokračovať v rozvíjaní nových a humánnych terapeutických metód pri liečbe zvierat. Sedemnásťročná Terézia Kurucová je v športovej disciplíne rýchla chôdza dvojnásobnou majsterkou Slovenska. Ako najmladšia atlétka v slovenskej histórii splnila limit na majstrovstvá sveta a na súťaži skončila na výbornom 15. mieste z 34 dievčat.

 Každé dieťa si zaslúži vyrastať v podporujúcom prostredí s dobrými podmienkami pre rozvoj svojich daností. Nie vždy je to však možné. Talent niekedy nestačí. Jeho kultivovanie si takmer vždy vyžaduje značné finančné prostriedky. Práve tieto limity sa snaží už 15 rokov kompenzovať grantová schéma Talenty Novej Európy. Nadané deti a mladí ľudia sa aj vďaka nej môžu viac sústrediť na prácu na sebe. Naším cieľom je pomôcť im kráčať na obdivuhodnej ceste, ktorú si vybrali, a tým prispievať ku kvalitnejšej a prosperujúcejšej spoločnosti,“ priblížil Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft.

 Cez grantový program TNE získalo za 15 rokov podporu od Slovnaftu a CEF spolu 518 detí a mladých ľudí sumou v sume takmer 980-tisíc eur. Viac informácií o programe Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk.

 #SpoluDokazemeVela

Terézia Kurucová, grantistka programu Talenty Novej Európy 2022

2022-05-09 Skupina MOL daruje Ukrajine technické zariadenia na podporu stabilnej prevádzky ukrajinskej energetickej siete

 • MOL Group participuje na programe podpory zariadení pre ukrajinský energetický sektor.
 • Spoločnosť doteraz ponúkla technické vybavenie v celkovej hodnote 290 000 EUR, pričom ukrajinská strana potvrdila, že potrebuje dary v hodnote 50 000 EUR.
 • Zariadenia na podporu kontinuity ťažby ropy a plynu dodá na ukrajinskú hranicu priamo Skupina MOL.
 • Spoločnosť neustále monitoruje stav potrieb a pracuje na rozšírení podpory aktív.

 

BUDAPEŠŤ, 6. máj 2022 – Skupina MOL je solidárna s ukrajinským energetickým sektorom v čase vojny a poskytuje mu podporu vo forme zariadení na stabilnú a bezpečnú prevádzku ukrajinskej energetickej siete. Spoločnosť MOL doteraz ponúkla vybavenie v celkovej hodnote 290 000 EUR, z čoho ukrajinská strana potvrdila potrebu techniky v hodnote 50 000 EUR, ktorú spoločnosť dodá na hranice. MOL Group v rámci programu podpory priebežne monitoruje stav potrieb a aktívne pracuje na rozšírení pomoci.

Skupina MOL sa pripojila k iniciatíve Medzinárodného združenia ťažiarov ropy a plynu (IOGP) a zúčastňuje sa na programe dodávok zariadení pre Ukrajinu. Cieľom spolupráce v tomto odvetví je pomôcť pri odstraňovaní škôd spôsobených vojnou a pomôcť ukrajinskej energetickej sieti v plynulej prevádzke. Program koordinuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku (European Commission Directorate-General for Energy – DG ENER) a Energetické spoločenstvo, pričom ukrajinské ministerstvo energetiky poskytuje pravidelné a konkrétne informácie o zariadeniach potrebných na udržanie prevádzky siete.

MOL Group doteraz ponúkla technické zariadenia v celkovej hodnote 290 000 EUR, z čoho ukrajinská strana do tejto chvíle potvrdila potrebu aktív v hodnote 50 000 EUR. Ťažobné súpravy a ďalšie diely, ktoré prispievajú k plynulej ťažbe ropy a plynu a prevádzke energetickej siete, dodá na ukrajinskú hranicu priamo MOL Group. Rokovania medzi Energetickým spoločenstvom a ukrajinskými orgánmi pokračujú, pričom skupina monitoruje aktuálne potreby a pracuje na poskytnutí ďalšej podpory v rámci programu.

„Sme solidárni s Ukrajinou a pridali sme sa ku koalícii priemyslu, ktorá podporuje kontinuitu prevádzky ukrajinskej energetickej siete. Skupina MOL sa tiež zapojila do programu IOGP, zameraného na pomoc s technickým vybavením a plne spolupracujeme s európskymi inštitúciami, ktoré tento program koordinujú. Spoločným úsilím robíme všetko pre to, aby bola podpora aktív čo najefektívnejšia, a dúfame, že náš dar môže významne prispieť k  bezproblémovému fungovaniu ťažby ropy a plynu na Ukrajine, a tým aj celého energetického systému,“ povedal Ádám Homonnay, viceprezident pre Upstream spoločnosti MOL Maďarsko.

 

2022-05-06 Výsledky Skupiny MOL za 1. štvrťrok: vysoká EBITDA najmä vďaka veľmi dobrej výkonnosti Upstreamu

 • Skupina MOL dosiahla v 1. štvrťroku 2022 čistú CCS EBITDA vo výške 833 miliónov USD, čo je o 6 % menej ako v predchádzajúcom štvrťroku.
 • Čistá EBITDA Upstreamu za 1. štvrťrok 2022 sa medziročne viac ako zdvojnásobila a vzrástla na 504 miliónov USD vďaka rastúcim cenám ropy a zvýšeniu cien zemného plynu.
 • CCS EBITDA Downstreamu sa v 1. štvrťroku 2022 medziročne nezmenila a bola na úrovni 254 mil. USD, pričom výsledky ovplyvnila celková volatilita na makroúrovni a obmedzenie veľkoobchodných cien v Maďarsku.
 • Služby zákazníkom dosiahli v 1. štvrťroku 2022 EBITDA na úrovni 64 miliónov USD, čo predstavuje medziročný pokles o 44 %, keďže jej tvorbu znížila regulácia marže cien palív v Maďarsku, Chorvátsku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy.

 

Budapešť, 6. máj 2022 – Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za 1. štvrťrok 2022. Skupina MOL dosiahla v 1. štvrťroku 2022 čistú CCS vo EBITDA výške 833 mil. dolárov v dôsledku veľmi vysokých cien ropy a plynu. Výsledky boli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nižšie o 6 %. Hnacím motorom sa stala výkonnosť Upstreamu, kým Downstream ovplyvnili volatilné a kontroverzné makro a cenové vplyvy, a tak výsledky zostali rovnaké ako v minulom roku. Služby zákazíkom utrpeli obmedzeniami cien palív v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy. Skupina MOL vytvorila voľný cash flow vo výške 510 mil. dolárov, čo je viac ako polovica výhľadu na rok 2022, keďže príspevok všetkých segmentov bol kladný.

 

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: „Rok 2022 priniesol opäť nové výzvy. V rýchlo sa meniacich podmienkach externého prostredia a za okolností, ktoré boli nestále a často nepriaznivé, Skupina MOL dokázala, že je schopná pohotovo reagovať. Čistá CCS EBITDA v 1. štvrťroku 2022 vo výške 833 mil. USD potvrdzuje, že sme na správnej ceste.

Najväčšími výzvami v nadchádzajúcom období bude bezpečnosť dodávok energií a udržanie našej ziskovosti. Vyvíjame značné úsilie, aby sme sa prispôsobili novým podmienkam a ďalej diverzifikovali naše portfólio s cieľom zabezpečiť dodávky energií do regiónu strednej a východnej Európy. Skupina MOL sa tiež nachádza uprostred transformačnej cesty, ktorá si vyžaduje veľké investície. Sme plne odhodlaní pokračovať v tomto procese aj v súčasnom nestabilnom prostredí. Skupina MOL v minulosti preukázala odolnosť počas viacerých kríz a som presvedčený, že si zachováme svoju kľúčovú rolu pri zabezpečovaní predvídateľných dodávok energie a zostaneme dôveryhodným partnerom našich zákazníkov, zainteresovaných strán a širšej verejnosti.“

 

 • EBIDTA Upstreamu dosiahla v prvom polroku 504 mil. USD, čo v porovnaní s výsledkom za 1. štvrťrok minulého roka predstavuje nárast o 104 %. K dobrým výsledkom prispeli čoraz vyššie ceny ropy a plynu – nárast ceny ropy Brent o viac ako 40 USD za barel a päťnásobný nárast spotových cien plynu. Objem ťažby sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil v dôsledku prirodzeného poklesu v strednej a východnej Európe a Pakistane, a tiež v dôsledku poklesu ťažby v aktívach ACG v Azerbajdžane. Cash flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou, vzrástol v Upstreame na 420 mil. USD. Skupina MOL podpísala dohodu so spoločnosťou Waldorf Production Limited („Waldorf“), ktorá sa týka predaja celého portfólia Upstreamu v Spojenom kráľovstve.

 

 • Čistá CCS EBITDA Downstreamu dosiahla 254 mil. USD, obdobne ako v rovnakom období minulého roka, keďže nestabilné vonkajšie prostredie ovplyvnilo výsledky pozitívnym aj negatívnym smerom. Znižujúci sa príspevok petrochémie bol kompenzovaný vyššou tvorbou EBITDA z rafinérskej výroby a marketingu. Rozdiel medzi cenou ropy Ural a nárastom palivovej marže v marci bol čiastočne kompenzovaný klesajúcou realizáciou cien a výrazne rastúcimi nákladmi na energie. Objem predaja sa medziročne zvýšil o 11 %. Ovplyvnil ho prudký nárast predaja v Maďarsku, keďže trh bol od polovice februára deformovaný obmedzením veľkoobchodných cien motorových palív. Vyšší dôraz na udržateľnosť a transformácia v oblasti Downstreamu pokračovali aj v 1. štvrťroku 2022. Začala sa výstavba závodu na výrobu propylénu s kapacitou 100 tis. ton a v prvom štvrťroku bola dokončená akvizícia spoločnosti ReMat, ktorá je popredným recyklátorom plastov na maďarskom trhu. Komplex Polyol dosiahol v 1. štvrťroku 2022 mechanickú dokončenosť na úrovni 96 %.

 

 • EBITDA Služieb zákazníkom sa v 1. štvrťroku 2022 znížila o 44 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka napriek tomu, že objem predaja vzrástol o 20 % a počet transakcií sa medziročne zvýšil o 7 %, čo viedlo k rozšíreniu trhového podielu v celom regióne strednej a východnej Európy. Regulačné opatrenia, týkajúce sa cien motorových palív v Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, Slovinsku a Bosne a Hercegovine vynulovali EBITDA približne na úroveň 1. štvrťroka 2017, keďže marže na motorové palivá sa na úrovni Skupiny znížili. Marža nepalivového segmentu sa medziročne zvýšila o 8 %, k čomu prispel najmä nárast predaja potravín, občerstvenia a hot-dogov. Počet prevádzok Fresh Corner v 1. štvrťroku 2022 vzrástol na 1081 z 984 v 1. štvrťroku 2021. V januári 2022 spoločnosť MOL podpísala súbor dohôd so spoločnosťami Grupa Lotos SA a PKN Orlen, ktoré pokrývajú predaj a kúpu niekoľkých prvkov portfólia. Spoločnosť MOL získava 417 čerpacích staníc v Poľsku, čo jej umožňuje dosiahnuť 3. pozíciu na lokálnom trhu maloobchodného predaja motorových palív. Táto transakcia podlieha schváleniu regulačnými orgánmi.

 

 • EBIDTA v segmente Gas Midstream – Preprava zemného plynu za 1. štvrťrok 2022 dosiahla 48 mil. USD, podobne ako v 1. štvrťroku predchádzajúceho roka. Negatívny vplyv mali rastúce nákupné ceny plynu, ktoré viedli k viac ako dvojnásobnému nárastu spotrebiteľských nákladov.

O Skupine MOL

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách s dynamickou medzinárodnou pracovnou silou 25 000 ľudí a viac ako 100-ročnou históriou. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Prieskumné a ťažobné aktivity spoločnosti MOL sú podporené viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti uhľovodíkov a 30-ročnými skúsenosťami v oblasti vtláčania CO2. V súčasnosti vykonáva ťažobné činnosti v 9 krajinách a prieskumné aktíva má v 14 krajinách.

Skupina MOL sa zaviazala transformovať svoje tradičné činnosti založené na fosílnych palivách na nízkouhlíkový, udržateľný podnikateľský model a usiluje sa o dosiahnutie čistej uhlíkovej neutrality do roku 2050, pričom formuje nízkouhlíkové obehové hospodárstvo v strednej a východnej Európe.

2022-05-05 Vrakuňu, Ružinov, Podunajské Biskupice a Rovinku opäť podporí Dobrý sused

Grantový program Dobrý sused, ktorý realizuje Slovnaft v spolupráci s nadáciou Ekopolis, už po štvrtý raz ponúka možnosť financovať vlastný projekt v troch bratislavských mestských častiach a obci Rovinka. Program je zameraný na zlepšenie sociálnych, kultúrnych či komunitných možností a na granty je určených celkovo 30 000 eur.

Ľudia žijúci vo Vrakuni, Ružinove, Podunajských Biskupiciach a obci Rovinka najlepšie vedia, čo v ich komunitách chýba. Grantový program môže byť pre nich motiváciou, aby sa zaujímali o rozvoj zaujímavých verejne dostupných lokalít. Požiadať môžu aj o grant na organizovanie svojich lokálnych športových či kultúrnych aktivít. Výška príspevku na jeden projekt je 4000 eur.

O grant môžu požiadať:

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné, stredné a materské školy
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov a obec Rovinka

Získaniu financií môže veľmi pomôcť ochota obyvateľov zapojiť sa do zmien v ich lokalite a aktívne dobrovoľníctvo. Dôležitá je tiež spolupráca žiadateľov so samosprávou či lokálnymi združeniami.

Podporené projekty sa musia stať skutočnosťou do 6 mesiacov od pridelenia grantu.

V minulom roku získalo podporu z grantového programu Dobrý sused štrnásť projektov. Vďaka grantu vznikla komunitná záhrada v Trnávke na Pavlovičke v areáli Saleziánskeho diela, aj v Základnej škole v obci Rovinka. Na Základnej škole Mierová sa zas podarilo vybudovať vonkajšie ihrisko. Projekty zlepšili kvalitu verejných priestorov, rozšírili možnosti stretávať sa a aktívne oddychovať.

Grantový program Dobrý sused je cielenou snahou Slovnaftu o zlepšenie kvality života v blízkom okolí rafinérie. Pri riadení programu a posudzovaní projektov spolupracuje s nadáciou Ekopolis.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia nawww.slovnaftludom.sk a www.ekopolis.sk

2022-05-03 Skupina MOL chce obsadiť viac ako 50 pracovných pozícií mladými ľuďmi – čerstvými absolventmi vysokých škôl

 • zapojte sa do talentového programu Skupiny MOL – prihlášku môžete poslať do 31. mája 2022 na www.slovnaft.sk/growww
 • program Growww je pre čerstvé absolventky a absolventov vysokých škôl skvelou príležitosťou, ako naštartovať svoju kariéru v medzinárodnom prostredí, podieľať sa na rozvoji nášho podnikania a napĺňaní cieľov v oblasti udržateľnosti
 • vítané sú kandidátky a kandidáti z Maďarska, zo Slovenska, Chorvátska, Poľska, Českej republiky a Slovinska

 Budapešť, 3. mája 2022 – Skupina MOL otvára výzvu na prihlasovanie do svojho ročného talentového programu Growww. Rozvojový program je ideálnou príležitosťou pre čerstvé absolventky a absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia, ktorí hľadajú príležitosti na naštartovanie svojej kariéry v jednej z najväčších spoločností v regióne. Okrem profesionálneho rozvoja a medzinárodných kariérnych príležitostí ponúka Skupina MOL aj široký balík benefitov. Viac ako 80 % absolventiek a absolventov programu Growww aj po ukončení programu zostáva pracovať v Skupine MOL, čo dokazuje mimoriadny úspech programu.

Skupina MOL ponúka viac ako 50 pozícií v oblastiach strojárstva, obchodu, ekonomiky, IT a digitálnych, ako aj spoločenských a prírodných vied. Kandidátky a kandidáti s maximálne jedným rokom pracovnej skúsenosti po skončení univerzitného štúdia sa môžu uchádzať o pozície v centrále Skupiny MOL v Budapešti, ako aj v lokálnych dcérskych spoločnostiach MOL v piatich krajinách: na Slovensku, v Chorvátsku, Českej republike, Poľsku a Slovinsku. Ročný program ponúka mladým talentom príležitosť spoznať energetický priemysel a podieľať sa na transformácii Skupiny MOL. Účastníčkam a účastníkom Growww-u sa počas celého programu venujú profesionáli, ako aj skúsení kolegovia z prostredia manažmentu, ktorí ich touto úvodnou cestou ich kariéry sprevádzajú a venujú sa ich odbornému a osobnému rozvoju.

 Absolventský program zohráva významnú úlohu v Stratégii Skupiny MOL SHAPE TOMORROW 2030+. „Čerstvé absolventky a absolventi sa môžu stať súčasťou MOL Group práve v období, ktoré je v našom odvetví výnimočné, pretože intenzívne pracujeme na naplnení našej Stratégie 2030+ a dosiahnutí cieľov udržateľnosti. Každý, kto u nás teraz začne svoju kariéru, môže aktívne prispieť k formovaniu budúcnosti medzinárodnej spoločnosti, vývoju alternatívnych palív a naštartovaniu obehového hospodárstva. Program Growww je len prvým krokom. V Skupine MOL ponúkame príležitosti na medzinárodnú kariéru, ktorá je garantom profesionálneho rozvoja a kariérneho postupu na ďalšie roky,“ hovorí Lana Faust Krizan, viceprezidentka Ľudských zdrojov Skupiny MOL.

 „V rámci Skupiny MOL sme vždy kládli veľký dôraz na diverzitu. Teší nás, že minulý rok sme mali v programe Growww rovnaký pomer absolventiek a absolventov. Veríme, že talent a profesionalita sú rodovo neutrálne, preto chceme našim kandidátkam a kandidátom poskytnúť všetku podporu, ktorú potrebujú, aby sa mohli rozvíjať a dosahovať úspechy vo všetkých oblastiach života – profesionálneho aj osobného,“ dodáva Lana Faust Krizan.

 „Slovnaft sa navonok môže mladým ľuďom javiť ako tradičná výrobná spoločnosť, ktorej podnikanie sa sústreďuje len na výrobu palív. Opak je však pravdou. Sme veľmi dynamická a moderná spoločnosť, ktorá stojí pred veľkými výzvami v rámci transformácie biznisu Skupiny MOL, do ktorej patríme. Neustále hľadáme nové možnosti rozvoja nášho podnikania v budúcnosti a sme veľkí podporovatelia rôznych CSR aktivít a projektov s cieľom ochrany životného prostredia. Staráme sa nadštandardne o svojich zamestnancov, spolupracujeme s komunitami, podporujeme krásne a spoločensky prospešné projekty. Život v Slovnafte nie je preto len o biznise, je hlavne o našej budúcnosti a ako sa na ňu čo najlepšie pripraviť. Je pre nás veľmi dôležité podporovať a rozvíjať mladé talenty, chceme ich zaangažovať do všetkých veľkých zmien, na ktoré sa pripravujeme, pretože verím v ich nadšenie a odhodlanie nám v tejto novej ceste pomôcť,“ dopĺňa Alžbeta Grácová, riaditeľka Ľudských zdrojov spoločnosti Slovnaft.

 Program Growww funguje už viac ako desať rokov. Od svojho vzniku si získal obrovskú popularitu a uznanie nielen medzi kandidátmi, ale aj v celom našom odvetví. O úspechu programu hovorí skutočnosť, že veľká väčšina absolventov a absolventiek programu úspešne pokračuje v kariére v rámci MOL Group a dnes sa mnohí nachádzajú na významných expertných alebo manažérskych pozíciách.

 Viac informácií o programe Growww nájdete na https://slovnaft.sk/growww.

 O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

 O Skupine MOL

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách s dynamickou medzinárodnou pracovnou silou 24 000 ľudí a viac ako 100-ročnou históriou. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2 000 čerpacích staníc v 9 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Prieskumné a ťažobné aktivity spoločnosti MOL sú podporené viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti uhľovodíkov a 30-ročnými skúsenosťami v oblasti vtláčania CO2. V súčasnosti má ťažbu v 9 krajinách a prieskumné aktíva v 12 krajinách.

Skupina MOL zrýchli svoju transformáciu z tradičnej výroby založenej na fosílnych palivách na nízkouhlíkový, udržateľný model podnikania. Jej cieľom je stať čistým nulovým producentom emisií CO2 do roku 2050, byť sa kľúčovým hráčom v obehovej ekonomike v strednej a východnej Európe. 

 Press contact

2022-05-02 Slovnaft BAjk rozbicykluje Bratislavu, novú sezónu otvára zvýhodneným predplatným

 • celý máj je ročné predplatné na mestský bikesharing za zvýhodnenú cenu 9,90 eur
 • zvýhodnený KLASIK lístok platí 12 mesiacov od kúpy a je na neobmedzený počet polhodinových jázd
 • Slovnaft BAjk prevádzkuje sieť 99 dokovacích staníc v ôsmich mestských častiach Bratislavy, počas leta nasadí do ulíc 600 bicyklov denne

Bratislava 2. mája 2022 – Bratislavský mestský bikesharing Slovnaft BAjk štartuje štvrtú cyklistickú sezónu s iniciatívou „Nestoj v zápche, sadni na BAjk“ a podporí ju zvýhodneným ročným programom pre všetkých. Verejnosť tak môže jazdiť BAjkom po Bratislave s ročným KLASIK predplatným za mimoriadnu cenu 9,90 eur. Zvýhodnená cena je v ponuke do konca mája.

Lístok KLASIK má ročnú platnosť. Nasledujúcich 12 mesiacov od kúpy si môžu záujemcovia o ekologickú, a súčasne bezstarostnú dopravu užívať neobmedzený počet polhodinových jázd. Stačí, ak bicykel zadokujú do 36 minút od výberu zo stojana, a následne po opätovnom odomknutí môžu jazdiť ďalšiu pol hodinu.

Predplatné za zvýhodnenú cenu si záujemcovia môžu kúpiť na stránke slovnaftbajk.sk alebo cez mobilnú aplikáciu Slovnaft BAjk do 31. mája vrátane. Predplatné za 9,90 eur je štandardne v ponuke lístkov a nevyžaduje špeciálny kód.

Túto sezónu chceme rozbicyklovať celé hlavné mesto. Motiváciou sadnúť na BAjk môže byť aj zvýhodnené ročné predplatné. So zlacneným lístkom vychádza mesiac jazdy na menej ako euro. Sieť 99-tich dokovacích staníc pokrýva osem mestských častí. O servis bicyklov a ich dostupnosť sa stará každý deň technický tím. Myslím, že každý, kto skúsil jazdu na BAjku potvrdí, že Bratislava je krajšia zo sedla nad dvoma kolesami,“ hovorí Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft.

Počas letnej sezóny bude v uliciach Bratislavy pripravených 600 bicyklov denne. K dispozícii sú v ôsmich mestských častiach od Rače po Draždiak či od Karlovej Vsi po Vrakuňu. Bicykel môžu používatelia vybrať z ktorejkoľvek dokovacej stanice a po absolvovaní jazdy ho odložia opäť do najbližšieho dostupného stojana. Dostupnosť bicyklov na stojanoch si dokážu skontrolovať prostredníctvom aplikácie Slovnaft BAjk alebo na webe. Dokovacie stanice chránia BAjky pred poškodením či ukradnutím, a zároveň udržiavajú poriadok vo verejnom priestore. Stojany sú upravené tak, aby bolo dokovanie ešte jednoduchšie. Bicykel stačí naviesť do koľajnice na stojane a BAjk uzamknúť zámkom.

Projekt Slovnaft BAjk vznikol v spolupráci s magistrátom hlavného mesta SR  a Dopravným podnikom mesta Bratislava. Od roku 2018 sa do projektu zapojili viacerí partneri ako AVION, IKEA, Kron Real, Vivo! a Business Lease. Od roku 2021 je Slovnaft BAjk súčasťou Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. Prekonať dlhšie trasy pomôže mestská doprava, posledný kilometer zvládne Slovnaft BAjk, a spolu tak dokážu uvoľniť priestor centra mesta od automobilovej dopravy. 

Nový cenník, platný od 2. mája – 31. mája 2022:

 • Denný lístok – 6 EUR
 • Mesačný lístok – 9 EUR
 • Ročný KLASIK lístok – zlacnený – 9,90 EUR
 • Ročný PREMIUM lístok – 38,40 EUR
 • Kreditný lístok – 12 EUR

Detailné informácie o cenách sú zverejnené na stránke https://slovnaftbajk.sk/

2022-04-27 Ďalší krok k energetickej nezávislosti: Skupina MOL začína s výrobou zeleného vodíka

 • Skupina MOL ohlásila výstavbu jedného z najväčších závodov na výrobu zeleného vodíka v Európe v rafinérii v Százhalombatte
 • Investícia vo výške 22 miliónov EUR umožní spoločnosti MOL vyrábať zelený vodík v objeme 1600 ton pomocou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, čím dokáže usporiť zhruba 25 000 ton emisií CO2
 • Zavedením novej technológie sa MOL stáva kľúčovým hráčom v oblasti udržateľného vodíkového hospodárstva v regióne
 • Rozvoj výroby je významným míľnikom k naplneniu aktualizovanej stratégie Skupiny MOL SHAPE TOMORROW 2030+ s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050

 

Budapešť, Latham N.Y., 27. apríla 2022 – Skupina MOL v spolupráci s Plug Power Inc., popredným globálnym dodávateľom technológií pre zelený vodík na kľúč, plánuje výstavbu jednej z najväčších fabrík na produkciu zeleného vodíka v Európe. Výrobný podnik bude súčasťou rafinérie Danube Skupiny MOL v Százhalombatte v Maďarsku. Zelený vodík zníži uhlíkovú stopu prevádzky a v dlhodobom horizonte umožní mobilitu bez emisií.

 

Využitím elektrolytickej jednotky s kapacitou 10 megawattov (MW) od spoločnosti Plug Power, do ktorej Skupina MOL investuje 22 miliónov EUR, sa zabezpečí ročná produkcia približne 1600 ton čistého, uhlíkovo neutrálneho, zeleného vodíka. Nahradením aktuálne využívaného procesu výroby vodíka zo zemného plynu novým zariadením sa ušetrí viac ako 25 000 ton emisií oxidu uhličitého. Výroba vodíka dnes predstavuje šestinu celkového objemu emisií oxidu uhličitého Skupiny MOL, investície do zeleného vodíka preto významne podporia naplnenie jej cieľa – dosiahnuť uhlíkovú neutralitu – a prispejú k energetickej nezávislosti regiónu.

 

Po uvedení do prevádzky v roku 2023 Skupina MOL začne využívať zelený vodík v jej rafinérii Danube na  výrobu palív v rámci vlastného vodíkového systému. Vodík bude začlenený do molekúl palív MOL a zníži uhlíkovú stopu výrobnej technológie ako aj finálneho produktu.

 

Sme presvedčení, že vodík je jedným z najdôležitejších zdrojov energie aktuálnej energetickej transformácie a bude aj zásadným faktorom v novom uhlíkovo neutrálnom energetickom systéme. Nová technológia nám umožňuje zavedenie výroby zeleného vodíka v Százhalombatte, vďaka čomu sa Skupina MOL stane jedným z najdôležitejších aktérov v udržateľnom energetickom hospodárstve v regióne,“ hovorí Gabriel Szabó, výkonný viceprezident Skupiny MOL pre Downstream.

 

Zelený vodík rieši dve zásadné výzvy, ktorým ľudstvo čelí: klimatickú zmenu a energetickú nezávislosť,“ tvrdí Andy Marsh, CEO spoločnosti Plug. „Podpora trendu vnášať zelený vodík do odvetví s tradičným priemyselným vodíkom pritom nemá žiadne limity. Sme radi, že môžeme poskytnúť našu najmodernejšiu technológiu elektrolytickej jednotky rafinérii Danube Skupiny MOL a umožniť tak Skupine spraviť veľký krok vpred v riešení tejto problematiky v regióne.

 

Pri výrobe zeleného vodíka nevznikajú žiadne emisie skleníkových plynov. Zariadenie spoločnosti Plug využíva elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov na rozštiepenie vody na kyslík a plynný vodík prostredníctvom procesu elektrolýzy. Pri tomto procese nevznikajú žiadne vedľajšie produkty s negatívnym dopadom na životné prostredie. Pri výrobe jednej tony vodíka pomocou zariadenia vzniká tiež osem až deväť ton čistého kyslíka, čím sa ušetrí spotreba takmer 10 000 ton zemného plynu. Elektrolyzéry spoločnosti Plug sa využívajú vo výrobných zariadeniach vyžadujúcich vysokú spoľahlivosť už bezmála 50 rokov. Sú to modulárne, nastaviteľné generátory vodíka optimalizované pre výrobu čistého vodíka.

 

Spoločnosť Plug stojí za prvým a najkomplexnejším Ekosystémom pre zelený vodík. Umožňuje tak jednoduché zavedenie zeleného vodíka v spoločnostiach, ktoré sú pripravené zlepšiť efektivitu a udržateľnosť ich prevádzky. Nezávislá sieť produkcie zeleného vodíka spoločnosti Plug má cieľ pokryť 70 distribučných bodov do konca roka 2022 a ďalej pokračovať v napĺňaní cieľa vytvoriť sieť 500 distribučných bodov produkcie zeleného vodíka v Severnej Amerike do roka 2025 a 1000 distribučných bodov v globálnom rozsahu do roku 2028.

 

Výroba zeleného vodíka je integrálnou súčasťou aktualizovanej stratégie Skupiny MOL SHAPE TOMORROW, ktorá sa zameriava na udržateľnosť a je v súlade s Európskym ekologickým dohovorom.
V rámci stratégie Skupina plánuje investovať spolu 1 miliardu eur do vývoja technológií s nízkymi alebo nulovými emisiami do roku 2025. Skupina MOL zníži uhlíkovú stopu svojich prevádzok o 30 percent do roku 2030 a investuje 50 percent kapitálových výdavkov na udržateľné projekty. Skupina MOL má cieľ stať sa čistým nulovým producentom emisií CO2 do roku 2050.

 

O Skupine MOL

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách s dynamickou medzinárodnou pracovnou silou 24 000 ľudí a viac ako 100-ročnou históriou. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2 000 čerpacích staníc v 9 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Prieskumné a ťažobné aktivity Skupiny MOL sú podporené viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti uhľovodíkov a 30-ročnými skúsenosťami v oblasti injektáže CO2. V súčasnosti má ťažbu v 9 krajinách a prieskumné aktíva v 12 krajinách.

Skupina MOL zrýchli svoju transformáciu z tradičnej výroby založenej na fosílnych palivách na nízkouhlíkový, udržateľný model podnikania. Jej cieľom je stať sa čistým nulovým producentom emisií CO2 do roku 2050 a byť kľúčovým hráčom v obehovej ekonomike v strednej a východnej Európe. 

 

O spoločnosti Plug

Spoločnosť Plug buduje komplexný ekosystém zeleného vodíka, od výroby, cez skladovanie a logistiku až po výrobu energie. Pomáha tak svojim zákazníkom naplniť ich podnikateľské ciele a dekarbonizovať ekonomiku. Pri vytváraní prvého funkčného trhu pre technológiu palivových článkov na báze vodíka spoločnosť nasadila viac ako 50 000 systémov palivových článkov a viac ako 165 staníc. Prekonala tak všetky ostatné spoločnosti a je tiež najväčším nákupcom kvapalného vodíka. Spoločnosť má v pláne postaviť a prevádzkovať logistickú sieť zeleného vodíka naprieč Severnou Amerikou a Európou. Plug buduje najmodernejšiu Giga-továreň na výrobu elektrolyzérov a palivových článkov a niekoľko výrobných tovární  na výrobu zeleného vodíka, ktoré dokážu vyprodukovať 500 ton kvapalného vodíka denne do roku 2025. Plug bude dodávať svoje ekologické vodíkové riešenia priamo zákazníkom a prostredníctvom partnerstiev vo viacerých oblastiach, vrátane spracovania materiálov, elektromobility, výroby energie a priemyselného využitia. Pre viac informácii navštívte www.plugpower.com.

2022-04-01 Skupina MOL ohlásila kúpu spoločnosti ReMat, lídra v oblasti recyklácie plastov v Maďarsku

 • Skupina MOL kúpila spoločnosť ReMat Zrt., poprednú maďarskú spoločnosť zaoberajúcu sa recykláciou plastov, ktorá využíva komunálny a priemyselný odpad na výrobu regranulátu
 • Skupina MOL pokračuje v budovaní silného portfólia v oblasti recyklácie plastov a integrácie odpadu v súlade so svojím strategickým cieľom stať sa lídrom v nízkouhlíkovom obehovom hospodárstve v strednej a východnej Európe
 • Celková kapacita Skupiny MOL v oblasti recyklácie plastov tak vzrástla na 40 000 ton ročne, aj vďaka nedávnej akvizícii spoločnosti Aurora Kunststoffe Gmbh v Nemecku

 

Bratislava, 1. apríla 2022 – Skupina MOL ohlásila kúpu spoločnosti na recykláciu plastov ReMat Zrt. s výrobnými závodmi v Tiszaújvárosi a Rakamaze v Maďarsku a logistickým centrom v Bratislave. ReMat je poprednou maďarskou spoločnosťou recyklujúcou plasty s ročnou spracovateľskou kapacitou 25 000 ton a takmer 200 zamestnancami. Nákup spoločnosti ReMat zapadá do portfólia Skupiny MOL a je v súlade s cieľom Skupiny stať sa kľúčovým hráčom v nízkouhlíkovej obehovej ekonomike v strednej a východnej Európe.

 

Spoločnosť ReMat je lídrom maďarského trhu v oblasti recyklácie plastov s využitím plastového odpadu z komunálnych a priemyselných zdrojov. Jej portfólio zahŕňa široký výber polyetylénového a polypropylénového regranalátu a iných špecifických produktov. Spoločnosť ReMat disponuje automatickým selekčným systémom, čistiacimi a regranulačnými zariadeniami od popredných výrobcov, ktoré dokážu spracovať až 25 000 ton odpadu ročne. Vďaka tejto akvizícii bude Skupina MOL schopná vyvíjať prvomateriály a recyklované produkty na mieru, a uspokojiť tak rastúci dopyt zákazníkov po opakovane použiteľných materiáloch.

 

Skupina MOL predstavila vo februári minulého roka svoju Stratégiu „Shape Tomorrow“ 2030+, ktorá je plne v súlade so stratégiou udržateľnosti. Na napĺňaní jej cieľov sa už začalo pracovať. Jedným z jej hlavných pilierov je začlenenie modelu obehového hospodárstva do výroby v Skupine MOL, pričom spoločnosť vynaloží počas nasledujúcich piatich rokov 1 miliardu USD na projekty zamerané na obehové hospodárstvo a ekologické projekty. Začlenenie a využívanie odpadu je kľúčovým prvkom jej trvalo udržateľného prístupu.

 

Plast potrebujeme pre náš každodenný život. Je to dobrý materiál, nepáči sa nám však nespracovaný plastový odpad, ktorý znečisťuje planétu. Skupina MOL začala investovať do obehového hospodárstva, pretože všetci chceme žiť v kvalitnejšom životnom prostredí a na to potrebujeme viac recyklovaných produktov. Okrem toho rastie aj záujem našich zákazníkov o recyklované materiály, takže dobrá vec sa tu stretáva s dobrými obchodnými príležitosťami. Preto sme v posledných rokoch začali budovať silné portfólio v oblasti recyklácie a pokračujeme ďalej: pre čisté nulové hospodárstvo musíme čerpať zo všetkých druhov odpadu, a to oveľa rozumnejším spôsobom, ako to robíme dnes. Naším cieľom je stať sa kľúčovým hráčom nízkouhlíkového obehového hospodárstva v strednej a východnej Európe a táto akvizícia je významným krokom k tomuto príťažlivému cieľu,“ vyjadril sa Gabriel Szabó, výkonný viceprezident pre Downstream Skupiny MOL.

 

„Od nášho založenia sme prešli dlhú cestu a sme neuveriteľne hrdí na to, že sme v Maďarsku priekopníkmi v oblasti recyklácie plastov. Počas uplynulých dvoch desaťročí sme investovali do najmodernejších zariadení a neustále rozširovali naše spracovateľské kapacity, aby sme boli schopní podporiť záväzky Maďarska voči Európskej únii v oblasti recyklácie plastov. Spojenie so Skupinou MOL sme prijali s nadšením a tešíme sa na ďalší rast tohto atraktívneho odvetvia,“ hovorí László Olasz, riaditeľ spoločnosti ReMat.

 

Skupina MOL investuje a neustále aktívne hľadá príležitosti na zvýšenie podielu recyklovaných materiálov vo svojom produktovom portfóliu. Prvým krokom bola akvizícia Aurora Kunststoffe GmbH, nemeckej spoločnosti, ktorá sa zaoberá kompaundáciou na báze recyklovaných plastov, v novembri 2019. S celkovou kombinovanou ročnou kapacitou 40 000 ton Aurory a ReMat-u môže Skupina MOL ponúknuť široké portfólio trvalo udržateľných zmesí a regranulátov pre automobilový a obalový priemysel. Skupina MOL tiež vstúpila do strategického partnerstva s nemeckou spoločnosťou APK, priekopníkom vo vývoji technológie recyklácie plastov, ktorá technológiou na báze rozpúšťadiel dokáže vyrábať vysokokvalitné polyméry z komplexného plastového odpadu. Nedávno Skupina MOL vstúpila do strategického partnerstva so švajčiarskou spoločnosťou Meraxis, aby sa posunula ďalej vo vývoji a výrobe polyolefínových re-zlúčenín. Skupina MOL plánuje investície aj v oblasti chemickej recyklácie a podniká pevné kroky smerom k ďalším aktivitám v oblasti odpadového hospodárstva.

 

O spoločnosti ReMat

Spoločnosť ReMat Zrt. sídli v Tiszaújvárosi a jej počiatky siahajú do roku 1995, kedy spoločnosť začala zbierať a predávať plastový odpad. V roku 1997 spoločnosť začala podnikať v oblasti recyklácie a dnes disponuje spracovateľskou kapacitou 25 000 ton. ReMat Zrt. je lídrom na trhu vo svojom odbore a spoločnosť pôsobí v Maďarsku a na Slovensku.

2022-03-24 Začala sa výstavba nového závodu v Tiszaújvárosi, Skupina MOL investuje do chemickej produkcie 65 miliárd HUF

 • Nový závod na výrobu propylénu s investíciami vo výške 65 miliárd HUF vytvorí v dlhodobom horizonte konkurencieschopné pracovné miesta
 • S ročnou produkciou 100 000 ton propylénu závod pokryje štvrtinu celkovej potreby chemických materiálov Skupiny MOL
 • Investícia je súčasťou aktualizovanej stratégie Skupiny MOL a predstavuje veľký krok vpred v transformácii na chemickú spoločnosť

Tiszaújváros, 23. marec 2022 – V spoločnosti MOL Petrochemicals v maďarskom meste Tiszaújváros sa uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa nového závodu na výrobu propylénu. Závod s investíciami vo výške 65 miliárd HUF vznikne na zelenej lúke a bude vyrábať 100 000 ton propylénu, čím pokryje značnú časť potreby chemických materiálov Skupiny MOL a zvýši jej sebestačnosť. Závod bude produkovať propylén pre komplex Polyol, ktorý je už vo výstavbe, a Tiszaújváros sa tak stane „hlavným mestom” chemického priemyslu v regióne. Výstavba závodu na výrobu propylénu vytvorí tisíce pracovných príležitostí a z dlhodobého hľadiska bude konkurencieschopným pracoviskom.

Výstavba nového závodu na výrobu propylénu je súčasťou aktualizovanej stratégie Skupiny MOL SHAPE TOMORROW 2030+, pretože vďaka tomuto projektu bude môcť vo svojom portfóliu kontinuálne zvyšovať podiel nepalivových produktov. Vďaka investíciám Skupiny vo výške 4,5 miliardy USD sa Tiszaújváros stane v oblasti produkcie chemikálií „hlavným mestom“ regiónu. Nový závod v tom hrá dôležitú rolu, pretože zabezpečí stabilné dodávky materiálov v troch produktových líniách spoločnosti MOL Petrochemicals. Výroba 100 000 ton propylénu predstavuje štvrtinu celkovej potreby spoločnosti.

Foto: Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL

„Za uplynulých 5 až 10 rokov Skupina MOL transformovala Tiszaújváros na unikátne centrum chémie, a tak sa toto mesto už teraz nepochybne považuje za jednu z najmodernejších metropol petrochémie. Máme tu už vybudovaný závod na výrobu butadiénu, ako aj závod na výrobu syntetického kaučuku, ktorý sme vybudovali v spolupráci s japonskými odborníkmi. V tomto meste sa nachádza aj najväčšia priemyselná investícia v Maďarsku za posledných 30 rokov – komplex Polyol s investíciami na úrovni 1,3 miliardy eur,“ uviedol Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL. Zdôraznil, že výstavbou závodu na výrobu propylénu dosiahla spoločnosť MOL dôležitý míľnik na ceste transformácie na chemickú spoločnosť a energetickej transformácie.

Pri výstavbe závodu nájde prácu niekoľko tisíc ľudí, pričom podiel maďarských dodávateľov dosahuje približne 50 %. Podľa plánov začne závod fungovať v roku 2024 a dlhodobo vytvorí približne 30 – 40 nových konkurencieschopných pracovných miest.

Táto investícia predstavuje ďalší míľnik dlhodobého procesu. Skupina MOL sústreďuje do Tiszaújvárosu viacero projektov. Výrobná jednotka na extrakciu butadiénu a závod na výrobu syntetického kaučuku sú už v prevádzke a v záverečnej fáze je aj výstavba komplexu Polyol, ktorý je jednou z najväčších domácich priemyselných investícií. Okrem toho úspešne napreduje aj proces modernizácie a predĺženia životnosti závodu Olefin-1, ktorý je v súčasnosti najväčším programom zvyšovania efektívnosti existujúcich zariadení v Maďarsku.

Maďarská vláda podporí túto investíciu sumou 5 miliárd HUF. Na slávnostnom ceremoniáli položili základný kameň závodu minister zahraničných vecí Maďarska Péter Szijjártó, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi a poslankyňa maďarského parlamentu Zsófia Koncz.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×